ทัวร์เกาหลี SPRING IMPRESSION IN KOREA 5D3N
  
เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XJ-L09-KR19-SPRING-5D3N _JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน-โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก
 โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA - COSMETIC-OUTLET
สวนสนุก LOTTE WORLD - ตึก LOTTE TOWER - รร.โซล-น้ำมันสน– ศูนย์สมุนไพรโสม
 พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก-TRICK EYE & ICE MUSEUM
 ถนนฮงแด - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร.โซล -ชมซากุระถนนยออีโด - สมุนไพรออตเกนามู
พลอยอะเมทิส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์-มาร์เก็ต – ONE MOUNT (*SNOW PARK)
 PAJU OUTLET -สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น  15777 - 25777  บาท


เม.ย 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,10-14,11-15
  15-19,16-20,17-21,18-22,16-20,17-21
  18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27 
30เม.ย-4พ.ค 60 
 
พ.ค 60 11-15,12-16,13-17,18-22,19-23,20-24
  25-29,26-30,27-31   

มิ.ย6 0 2-6,3-7,9-13,10-14,16-20,17-21
  23-27,24-28,29มิ.ย - 3ก.ค 60
 30มิ.ย - 4ก.ค 60
 

ทัวร์เกาหลี Crazy SNOW KOREA
 

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XX-L04-CRAZY SNOW _AUG

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
เคียงกีโด-เคียงกีโด - กรุงโซล-กรุงโซล-กรุงโซล 
สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินBudget Airlines
ราคาเริ่มต้น  14900- 23900  บาท

มี.ค 60  27-31,28-1เม.ย,29-2เม.ย ,30-3เม.ย
เม.ย 60  1-5,2-6,3-7,4-8,8-12,9-13,10-14
  13-17,15-19,16-20,17-21,18-22
 22-26,23-27,24-28,29-3พ.ค,30-4พ.ค 60

พ.ค 60  1-5,2-6,3-7,4-8,6-10,7-11,8-12,9-13
  13-17,14-18,15-19,16-20,20-24,21-25
  22-26,2327,27-31,28-1มิ.ย,29-2มิ.ย,30-3มิ.ย

มิ.ย 60  3-7,4-8,5-9,6-10,11-15,12-16,13-17,13-17
  18-22,19-23,20-24,24-28,25-29,26-30
  27-1ก.ค

ก.ค 60  1-5,2-6,3-7,4-8,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
  11-15,15-19,16-20,17-21,18-22,22-26,23-27

  24-28,25-29,29-2ส.ค,29-2ส.ค,30ก.ค-3ส.ค,31-4ส.ค
ส.ค 60 1-5,5-9,6-10,7-11,8-12,10-14,15-19,19-23,20-24
  21-25,26-30,27-31,28-1,29-2ก.ย
 

ทัวร์ญี่ปุ่นSPARKLING PINKMOSS IN TOKYO

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์XJ-L09- PKT12-PINKMOSS TYO_ MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ -นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)
ทุ่งดอกพิงค์มอส- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอไดบะ-นาริตะ - วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง
03 – 07    พ.ค 60  31900.-
04 – 08   พ.ค 60   31900.-
05 – 09    พ.ค 60  31900.-
06 – 10    พ.ค 60  30900.-.
10 – 14    พ.ค 60  30900.-
11 – 15   พ.ค 60  29900.-
12 – 16    พ.ค 60  29900.-
13 – 17    พ.ค 60  29900.-
17 – 21   พ.ค 60 28900.-
18 – 22    พ.ค 60  29900.-
19 – 23    พ.ค 60  29900.-
20 – 24   พ.ค 60  29900.-
24 – 28    พ.ค 60  28900.-
25 – 29    พ.ค 60  29900.-
26 – 30    พ.ค 60  29900.-
27 – 31    พ.ค 60  29900.-ทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii Pink Moss

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์TZ-L47-TZ46-TOY FUJI-5D3N_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ – โตเกียว
 วัดอาซากุสะ – โอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้-โตเกียว – ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด
ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะเอาท์เลท-ขึ้นฟูจิชั้น5หรือโอชิโนะฮัคไก
ทุ่งพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว วัดอาซากุสะ – ชินจูกุ - นาริตะ   
นาริตะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT
กำหนดเดินทาง
16-20   เม.ย.60 26900.-
19-23    เม.ย.60  27900.-
22-26,25-29  เม.ย.60  27900.-
1-5,4-8   พ.ค.60  29900.-
10-14   พ.ค.60  28900.-
13-17,16-20  พ.ค.60  26900.-
19-23,22-26  พ.ค.60  26900.-
25-29   พ.ค.60 26900.-

 

ทัวร์สิงคโปร์Superb Singapore EPIC 3Days

เที่ยวสิงคโปร์ รหัสทัวร์ 3K-L96-SINGAPORE EPIC_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม
ย่าน Clarke Quay -  มารีน่า เบย์ แซนด์-  นั่ง EXPRESS TRAIN เข้า Universal Studio
(รวมค่าบัตร) – เที่ยวสวนสนุกเต็มวัน-  ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - ช๊อปปิ้งมุสตาฟา
วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์สิงค์โปร์ โดยสายการบินJET STAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
30 มิ.ย – 2ก.ค 60   13999.-
 1-3   ก.ค 60  13999.-
8-10   ก.ค 60  15555.-
21-23    ก.ค 60  13999.-
28-30    ก.ค 60 13999.-
4-6   ส.ค 60  13999.-
12-14   ส.ค 60  16999.-
18-20,25-27  ส.ค 60 13999.-
22-24   ก.ย 60  13999.-
29ก.ย  –1ต.ค 60    13999.-
6-8   ต.ค 60  13999.-
13-15 ,14-16 ต.ค 60  14555.-
20-22   ต.ค 60  14999.-
3-5   พ.ค 60  13999.-
1-3 ,2-4,3-5 ธ.ค 60 14999.-
15-17,16-18  ธ.ค 60  14999.-
 

ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N

เที่ยวไต้หวัน รหัสทัวร์ XW-L09-TPE01- JOURNEY_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่–วัดพระถังซัมจั๋ง
ไถจง–ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว
ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)-ซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT
กำหนดเดินทาง
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 60   18777.-
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 60   18777.-
5-9,6-10  เม.ย 60  20777.-
7-11   เม.ย 60  18777.-
10-14,13-17,14-18  เม.ย 60  24777.-
19-23,20-24  เม.ย 60  18777.-
21-25,26-30  เม.ย 60  18777.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 60   20777.-
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 60   20777.-
3-7,4-8   พ.ค 60  20777.-
5-9,10-14   พ.ค 60 20777.-
11-15,12-16  พ.ค 60  19777.-
17-21,18-22  พ.ค 60  17777.-
19-23,24-28 พ.ค 60  17777.-
25-29,26-30 พ.ค 60  17777.-
31 พ.ค.–04 มิ.ย. 60   17777.-


 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

เที่ยวพม่า รหัสทัวร์ DD-L120-MMR001_3D2N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ
วัดไจ๊กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ

ทัวร์พม่า ราคาถูกแพคเกจ  ทัวร์พม่า โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
3 -5 ,10 -12 ,11 -13 ,17 -19   มี.ค.60     10900.-
18 -20,24 -26 ,25 -27      มี.ค.60     10900.-
31มี.ค 60 - 2เม.ย 60    มี.ค 60   10900.-
1 -3        เม.ย.60   10900.-
6-8,7-9,8-10    เม.ย 60   11900.-
13-15,14-16,15-17    เม.ย 60   11900.-
21-23,28-30     เม.ย 60   10900.-
29เม.ย 60 - 1พ.ค 60    เม.ย 60   10900.-

5-7,6-8       พ.ค 60   11900.-
19 -21        พ.ค.60   10900.-
20 -22        พ.ค.60  9999.-
26 -28       พ.ค.60   10900.-
27 -29      พ.ค.60   9999.-
2-4       มิ.ย.60   10900.-
3 -5        มิ.ย.60   9999.-
9 -11        มิ.ย.60   10900.-
10-12        มิ.ย.60   9999.-
16 -18       มิ.ย.60   10900.-
17 -19        มิ.ย.60   9999.-
23 -25        มิ.ย.60   10900.-
24 -26       มิ.ย.60   9999.-
30 มิ.ย.60 -2 ก.ค.60     มิ.ย.60 10900.-
14-16,15-17,21-23,22-24 ก.ค 60  9999.-
28-30,29-31   ก.ค 60  9999.-
1-3    ส.ค 60  9999.-
4-6,5-7    ส.ค 60  9999.-
7-9,8-10    ส.ค 60  10900.-
11-13    ส.ค 60  11900.-
12-14    ส.ค 60  12900.-
1-3,2-4,8-10,9-11   ก.ย.60  9999.-
15-17,16-18,22-24,23-25  ก.ย 60  9999.-
 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ BL-L05-HAN-BL01-4D3N _MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย -ฮานอย-สุสานลุงโฮ(ชมภายนอก)
วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง
ฮาลอง+ล่องอ่าวฮาลองเบย์-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-ฮานอย- กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
12-15    เม.ย. 60  12900.-
13-16     เม.ย. 60  14900.-
4-7    พ.ค. 60  12900.-
 
 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

411 คน

 สถิติเมื่อวาน

839 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

45503 คน

207784 คน

2669583 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official