ทัวร์ SPECIAL PRICE คุนหมิง แชงกรีล่า   6วัน5คืน
รหัสทัวร์ 8L-L18-GTKMG 8L09_JUN
1.กรุงเทพฯ-คุนหมิง
2.คุนหมิง-ต้าหลี่-หมูบ้านซีโจว-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
3.ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าเล็กหวินซานผิง)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก
ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เมืองโบราณแชงกรีล่า
4.วัดลามะซงจ้านหลิง-ทุ่งหญ้านาพาไห่-แชงกรีล่า-ร้านสาหร้ายเกลียวทอง-ฉู่สง
5.ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
6.ร้านบัวหิมะ-ร้านยางพารา-วัดหยวนทง-สวนน้ำตกคุนหมิง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
สายการบิน LUCKY AIR
ราคาเริ่มต้น 17,991 บาท
กำหนเดินทาง
มิ.ย.61 7-12,21-26,28มิ.ย-3ก.ค 

ทัวร์ คุนหมิง หุบเขาสีน้ำเงิน ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน
รหัสทัวร์ 8L-L18-GT-KMG 8L08_JUL
1.กรุงเทพฯ-คุนหมิง
2.คุนหมิง-ต้าหลี่-หมูบ้านซีโจว-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
3.ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-หุบเขาสีน้ำเงิน(รวมรถแบตเตอรี่)
อุทยานน้ำหยก-ร้านใบชา-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เมืองโบราณแชงกรีล่า
4.วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-ต้าหลี่-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
5.ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
6.ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
สายการบิน LUCKY AIR
ราคาเริ่มต้น 21,991 บาท
กำหนเดินทาง
มิ.ย.61 7-12,14-19,20-25,21-26,27มิ.ย-2ก.ค
 28มิ.ย-3ก.ค
ก.ค.61 25-30 

ทัวร์ THE BEST OF KUNMING 6D5N

รหัสทัวร์ TG-L09-BEST OF KM_DEC


1.กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)- ต้าหลี่
2.เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
 ช่องเขาเสือกระโจน -วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
3.หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง-สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
4.ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว)
 อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง
5.ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
6.ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 23,777 บาท

ต.ค.61  17-22
พ.ย.61  8-13,22-27
ธ.ค.61  1-6,7-12,28 ธ.ค. – 02 ม.ค.
 

ทัวร์ คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว

รหัสทัวร์ TG-L18-GT-KMG TG01_SEP

1.กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่
2.หมู่บ้านซีโจว-ชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่
ลี่เจียง-สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
3.ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว
อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
4.ต้าหลี่ - คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-ร้านไข่มุก-ตำหนักทองจินเตี้ยน
ร้านหยก - SHOPPING
5.ร้านชา-วัดหยวนทง-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 21,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61   26-30  
ก.ค.61    04-08,18-22,26-30
ส.ค.61   09-13,22-26,29ส.ค.-2ก.ย.
ก.ย.61   05-09,19-23 


 

ทัวร์ คุนหมิง หุบเขาสีน้ำเงิน ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ 8L-L18-GT-KMG 8L08_AUG


1.กรุงเทพฯ-คุนหมิง
2.คุนหมิง-ต้าหลี่-หมูบ้านซีโจว-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
3.ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-หุบเขาสีน้ำเงิน(รวมรถแบตเตอรี่)
อุทยานน้ำหยก-ร้านใบชา-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เมืองโบราณแชงกรีล่า
4.วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-ต้าหลี่
ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
5.ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
6.ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

สายการบิน LUCKY AIR
ราคาเริ่มต้น 21,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  06-11,07-12,13-18 ,14-19
  20-25,21-26,27 มิ.ย. – 02 ก.ค.
  28 มิ.ย. – 03 ก.ค.

ก.ค.61  11-16 ,12-17 ,18-23 ,19-24
  25-30 ,26-31 ,27 ก.ค. -  01 ส.ค.

ส.ค.61  8-13,09-14 ,15-20 ,16-21
  22-27 ,23-28 ,29 ส.ค. - 03 ก.ย.

ทัวร์ คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ

รหัสทัวร์ TG-L18-GT-KMG TG02_SEP


1.กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าลี่
2.หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)
ต้าลี่ –  แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน -  เมืองโบราณแชงกรีล่า
3.หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน
ร้านสาหร่ายเกลียวทอง -  เมืองโบราณลี่เจียง
4.ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก
สระมังกรดำ - ร้านใบชา - ต้าหลี่
5.ต้าหลี่ - คุนหมิง – ร้านหยก – ร้านไข่มุก
ตำหนักทองจินเตี้ยน - อิสระ SHOPPING
6.วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ–คุนหมิง-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 24,991บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61  25-30
มิ.ย.61  29มิ.ย.-4ก.ค.
ก.ค.61  13-18,20-25
ส.ค.61  03-08,08-13
ก.ย.61  14-19
  

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

442 คน

 สถิติเมื่อวาน

1302 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

28932 คน

230969 คน

3194852 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official