ทัวร์ BREATH OF ZHANGJIAJIE

รหัสทัวร์ FD-09-CSX01 FD_OCT

1.กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา
2.ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ
แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม
3.ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว
4.ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 9,777 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61    14-17,28 มิ.ย. – 01 ก.ค.
ก.ค.61     6-9,26-29,27-30
ส.ค.61    10-13,11-14,31 ส.ค. – 03 ก.ย.
ก.ย.61     1-4,9-12,14-17,16-19,21-24,23-26
ต.ค.61     12-15,15-18,19-22,23-26
 

ทัวร์ ZHANGJIAJIE SPRING FEVER

รหัสทัวร์ WE-L09-CSX08-4D3N_JUL

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
2.จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
3.พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก -  เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
4.พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก -  เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก
  ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา

สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 9,777 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  28 มิ.ย.-01 ก.ค. ,29 มิ.ย.-02 ก.ค. ,30 มิ.ย.-03 ก.ค.


 

ทัวร์ Shock Price Zhangjiajie

รหัสทัวร์ FD-L18-GT-CSX FD16_SEP


1.ดอนเมือง-ฉางซา
2.ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)-
ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
3.ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
4.ภาพวาดทราย-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ฉางซา-ดอนเมือง

สายการบิน AIS ASIA
ราคาเริ่มต้น  13,991 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  02-05,07-10,08-11 ,14-17,15-18
  21-24 ,28 มิ.ย.-01 ก.ค,29 มิ.ย.-02 ก.ค.
ก.ค.61  06-09,13-16,26-29 ,27-30
ส.ค.61  10-13,23-26 ,24-27,31 ส.ค.-03 ก.ย.
ก.ย.61  06-09,07-10,13-16 ,14-17 ,20-23,21-24


ทัวร์ จางเจียเจี้ย บาร์บีคิว

รหัสทัวร์ WE-L145-CSCSXWE01_JUN

1.กรุงเทพฯ-ฉางซา -จางเจียเจี้ย
2.อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง)
เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านนวดเท้า-ร้านใบชา
3.ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพ
วาดทราย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
4.จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI SMILE 
ราคาเริ่มต้น 12,899 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  14-17,23-26


 

ทัวร์ Paradise of Zhangjiajie

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1CSX-FD002_OCT

1.ดอนเมือง-ฉางซา
2.ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน
รถอุทยาน)- ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
3.ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
4.ภาพวาดทราย-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-ดอนเมือง

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61    6-9,13-16,26-29
ส.ค.61    10-13,13-16,14-17,31 ส.ค.-03 ก.ย
ก.ย.61    6-9,7-10,13-16,14-17,20-23,21-24
ต.ค.61    4-7,6-9,11-14,12-15,19-22,21-24


ทัวร์ สุดคุ้ม จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง

รหัสทัวร์ FD-L18-GT-CSX FD19_SEP


1.ดอนเมือง-ฉางซา
2.ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
3.ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ศูนย์หยก-ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
4.ศูนย์ยางพารา-ศูนย์ใบชาหรือผ้าไหม-เขาเทียนเหมินซาน
  (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
5.จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-ดอนเมือง


สายการบิน AIS ASIA
ราคาเริ่มต้น  14,991 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  1-5,6-10,13-17,20-24,27 มิ.ย.-01 ก.ค.
ก.ค.61  4-8,11-15,18-22,27-31,22-26,29 ส.ค.-02 ก.ย.
ก.ย.61  5-9,12-16,19-23 

ทัวร์ สุดคุ้ม จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1CSX-FD001_OCT

1.ดอนเมือง-ฉางซา
2.ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
3.ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ศูนย์หยก-ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
4.ศูนย์ยางพารา-ศูนย์ใบชาหรือผ้าไหม-เขาเทียนเหมินซาน 
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
5.จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-ดอนเมือง

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61    4-8,11-15,18-22,27-31
ส.ค.61    22-26,29 ส.ค.-02 ก.ย
ก.ย.61    12-16,19-23
ต.ค.61    3-7,10-14,11-15,12-16,17-21

ทัวร์ เจาะลึก จางเจียเจี้ย ครบ 3 ไฮไลท์ พัก 5 ดาว

รหัสทัวร์ WE-L18-GT-CSX-WE03_JUN


1.กรุงเทพฯ – ฉางซา-ฉางเต๋อ
2.ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ศูนย์ผ้าไหม-อุทยานจางเจียเจี้ย
(ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง- ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
3.ศูนย์หยก-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
4.ศูนย์ยางพารา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

สายการบิน  THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น  17,991 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  7-10,14-17,21-24,28 มิ.ย.-01 ก.ค. 61

ทัวร์ T-SUD ZHANGJIAJIE THE SPECIAL ONE

รหัสทัวร์ WE-L09-CSX11_SEP


1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
2.เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
 สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
3.จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
4.ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
 สวนจอมพลเฮ่อหลง- สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
5.แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ถนนคนเดินซีปู้เจีย
6.ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 17,777 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  25-30
ส.ค.61  8-13
ก.ย.61  6-11,20-25


ทัวร์ SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว

รหัสทัวร์ WE-L05- GO1CSX-WE002_OCT

1.กรุงเทพฯ – ฉางซา
2.ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์หยก
3.อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร 
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ศูนย์ผ้าไหม-ศูนย์ยางพาราหรือใบชา
4.เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ภาพวาดทราย
5.จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61   22-26,29 มิ.ย.-03 ก.ค
ก.ค.61   6-10,13-17
ส.ค.61   3-7,10-14,17-21,24-28,31 ส.ค.-04 ก.ย
ก.ย.61   7-11,14-18,21-25,28 ก.ย. – 02 ต.ค
ทัวร์ ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 6D5N

รหัสทัวร์ CZ-L09-CSX06_OCT


1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง
2.เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
3.ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
  ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย
4.ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง
  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
5.ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์
(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก
6.จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่
 สนามบินฉางซา กรุงเทพฯ

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

กำหนดเดินทาง 
มิ.ย.61  9-14,23-28
ก.ค.61  7-12
ส.ค.61  4-9
ก.ย.61  15-20
ต.ค.61  13-18 


 

ทัวร์ มรดกโลกแห่งจางเจียเจี้ย พักหรู 5 ดาว

รหัสทัวร์ CZ-L05- GO1CSX-CZ001_JUL

1.กรุงเทพ-ฉางซา-ฟ่งหวง
2.ชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียง
ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้
3.อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ศูนย์หยก
4.ล่องเรือเป่าเฟิงหู (รวมล่องเรือ+รถกอล์ฟ)-ศูนย์ผ้าไหม
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ใบชาหรือยางพารา
5.เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ภาพวาดทราย
6.จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพ

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61    29 มิ.ย. – 04
ก.ค.61    13-18,20-25 

ทัวร์ จางเจียเจี้ย NO SHOP พักหรู 5 ดาว

รหัสทัวร์ CZ-L05- GO1CSX-CZ002_OCT

1.กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย
2.จางเจียเจี้ย-อุทยานป่าหินแดง-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
3.อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ถนนคนเดินซีปู้
4.เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ภาพวาดทราย
5.จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดิน-ฉางซา-กรุงเทพฯ


สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61     4-8,18-22
ส.ค.61     8-12,22-26
ก.ย.61     19-23
ต.ค.61     10-14 

ทัวร์ ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

รหัสทัวร์ WE-L05-GO1CSX-WE001_OCT

1.กรุงเทพฯ – ฉางซา
2.ฉางซา-ฟ่งหวง- ล่องเรือถัวเจียง- บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน
สะพานสายรุ้ง
3.ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน
รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
4.ร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า)
เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
5.ภาพวาดสิบลี้(รวมรถราง)-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ร้านหยก-โชว์จิ้งจอกขาว
6.จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61    4-9,11-16,18-23,25-30
ส.ค.61    1-6,8-13,15-20,22-27,29 ส.ค.-03 ก.ย.
ก.ย.61     5-10,12-17,19-24,26 ก.ย. – 01 ต.ค.   
 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

454 คน

 สถิติเมื่อวาน

1302 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

28944 คน

230981 คน

3194864 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official