ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ทัวร์อินเลิฟ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณหยี ได้เลยค่ะ Tel. 02-174-2346-7 ^^


Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
  

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว จุใจช้อปปิ้ง 5 วัน 3 คืน
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส HB-L115-TOKYO-MAR

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – นาริตะ – วัดอาซากุสะ
พระราชวังอิมพีเรียล – คาวาคูจิโกะ - น้ำแร่ออนเซ็น  - ภูเขาไฟฟูจิ – สวนสันติภาพ
โกเทมบะ เอ้าท์เลต – โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์สวนสนุกดีสนีย์แลนด์
นาริตะ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
   

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLIBES
กำหนดเดินทาง

11-15มี.ค.58      27999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA FEEL GOOD 6 วัน 4 คืน
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส TG-L05-TAKAYAMA_FEEL GOOD_FEB

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น :เมืองคานาซาว่า - สวนเคนโระคุเอ็น - เมืองทาคายาม่า
ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนสายซันมาจิซูจิ - เมืองนาโกย่า
พิพิธภัณฑ์รถไฟชินคันเซ็น – ปราสาทนาโกย่า - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะตามอัธยาศัย
เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - คางะออนเซ็น-แช่น้ำแร่ 
 

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

6-11ก.พ.58      29900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN RED HOT NARITA (5วัน 3คืน)
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส XW-L40-JP_REDHOT_MAR-APR

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด
หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี(ด้านหน้า)
ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว-อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”
วัดนาริตะ - สนามบินนาริตะ -   สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน NOK SCOOT 
กำหนดเดินทาง

23-27 , 24-28 มี.ค.58  29999.-
18-22 , 20-24 , 21-25 เม.ย.58 29999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 
 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่นต้อนรับหน้าหนาว 2558 SNOW SKI โตเกียว ฟูจิเท็น
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส HB-L47-JAPAN_SNOW_SKI_JAN-MAR
 

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – นาริตะ
นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ
โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท - โอชิโนะฮักไก - ลานสกีฟูจิเท็น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - นาริตะ- สนามบินสุวรรณภูมิ  

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLIBES
กำหนดเดินทาง

28ม.ค.-1ก.พ.58      29900.-

5-9ก.พ.58              29900.-

11-15มี.ค.58         29900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่นโตเกียว ฟูจิ สกี 2558  SNOW SKI โตเกียว ฟูจิเท็น
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส JF-L47-JAPAN_SNOW_SKI_JAN-MAR

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ - นาริตะ
นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ
โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท - โอชิโนะฮักไก - ลานสกี Fujiten – โตเกียว – วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ - อัธยาศัย - วัดนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ 

พิเศษสุดค้ม *เมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ *แช่ออนเซ็น*อิสระท่องเที่ยว1วัน

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน  Jet Asia Airways
กำหนดเดินทาง

22-26 ม.ค.58                                  29900.-

5-9 , 12-16 , 26 ก.พ.-2 มี.ค.58      29900.-

5-9 มี.ค.58                                        29900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji Snow
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส JL-L47-TOKYO_11

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : สนามบินฮาเนดะ - โตเกียว
โตเกียว – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ
ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท – มาคุฮาริ - Mitsui Outlet Park - ห้างเอออน 
หรือเลือกซื้อบัตรโตเกียวดีสนีย์แลนด์ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – ฮาเนดะ - สุวรรณภูมิ

พิเศษสุดคุ้ม *เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + BBQ *แช่ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Japan Airline
กำหนดเดินทาง

25-28 ก.พ.58                                                          32900.-

7-11 , 11-15 , 12-16 , 18-22 , 19-23 มี.ค.58      32900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER IN OSAKA - KYOTO
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส TG-L02-WINTER_OSAKA_JAN-FEB
 

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – โรงแรมที่พัก
เกียวโต  –  วัดเทนริวจิ –  วัดคิโยมิสึ  –  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  –  ถนนชาเขียวอุจิ
โอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งโอซาก้า  หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
(ไม่มีบริการรถบัส) - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า  (ชมด้านในปราสาท)
ฝึกทำโอโคโนมิยากิ –  ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ –  ห้างอิออน โดมซิตี้ –  คันไซ
สนามบินคันไซ (โอซาก้า)  - กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

14–18 , 28ม.ค.–1ก.พ.58      32900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY FUJI TOKYO (5วัน 3คืน)
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส XW-L40-JP_HAPPY_MAR-APR
 

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด
หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟุจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว
วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี(ด้านหน้า) - ช้อปปิ้งชินจูกุ 
โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”
วัดนาริตะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน NOK SCOOT 
กำหนดเดินทาง

21-25 , 25-29 มี.ค.58              33900.-
5-9 , 16-20 , 17-21 , 22-26 เม.ย.58 33900.-
8-12 , 13-17 , 14-18 , เม.ย.58 38900.-
9-13 , 12-16 เม.ย.58  41900.-
10-14 เม.ย.58 ราคา 43900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-ฮาโกเน่-เล่นสกี
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  HB-L83-WINTER_SNOW_JAPAN_JAN-FEB

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : สุวรรณภูมิ – นาริตะ
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ
โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต- อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ - เล่นสกี Fuji Ten  -  ภูเขาไฟฟูจิ
กรุงโตเกียว – วัดอาซากุซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)
(ไม่รวมค่าลิฟต์และค่าเข้าชมต่างๆ) - มอบเวลา อิสระเที่ยวชมรอบเมืองโตเกียวเต็มๆ วัน
ไกด์แนะนำสถานที่เที่ยว - นาริตะ – สุวรรณภูมิ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Asia Atlantic Airline 
กำหนดเดินทาง

28ม.ค.–1ก.พ.58           33900.-
5–9 ก.พ.58                   33900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ทัวร์ญี่ปุ่น HELLO SAKURA (5วัน 3คืน)
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส XW-L40-JP_HELLO_MAR-APR
 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด
หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
โตเกียว-ชมซากุระที่สวนอุเอโนะ -ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว-อิสระช้อปปิ้ง
หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียว สกายทรี(ด้านหน้า) - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน NOK SCOOT 
กำหนดเดินทาง

27-31 , 28 มี.ค.-1 เม.ย.58    36900.-
29 มี.ค.-2 เม.ย. 58 , 31 มี.ค.-4 เม.ย.58  36900.-
1-5 , 2-6 , 4-8 เม.ย.58   36900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Japan 5 Days
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  JF-L83-SAKURA_JAPAN_MAR-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : สุวรรณภูมิ – นาริตะ
สนามบินนาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ- หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค- อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ- โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
ชมซากุระ สวนอูเอโนะ – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – นาริตะ
นาริตะ – อีออนพลาซ่า - สุวรรณภูมิ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Jet Asia Airways
กำหนดเดินทาง

25–29 มี.ค.58       38900.-
3–7 เม.ย.58           40900.-
10–14 เม.ย.58      44900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-ฮาโกเน่-เล่นสกี
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  JF-L83-WINTER_SNOW_JAPAN_JAN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : สุวรรณภูมิ – นาริตะ
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ
โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต-อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ - เล่นสกี Fuji Ten  -  ภูเขาไฟฟูจิ
กรุงโตเกียว – วัดอาซากุซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)
(ไม่รวมค่าลิฟต์และค่าเข้าชมต่างๆ)
มอบเวลา อิสระเที่ยวชมรอบเมืองโตเกียวเต็มๆ วัน   ไกด์แนะนำสถานที่เที่ยว
อิออนพลาซ่า – นาริตะ – สุวรรณภูมิ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Jet Asia Airways
กำหนดเดินทาง

1 – 5 ม.ค. 58           38900.-
7 – 11 ม.ค. 58         33900.-
15 – 19 ม.ค. 58      32900.-
21 – 25 ม.ค. 58      33900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUPER SAVE 5D 3N
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  JF-L09-TOKYO_SUPER_SAVE_MAR-MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ลานสกี ฟูจิเท็น **ในกรณีที่ลานสกีปิด จะนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิแทน**                       EARTH QUAKE MUSEUM - โตเกียว – วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ
โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
ไร่สตรอเบอร์รี่ - ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Jet Asia Airways
กำหนดเดินทาง

1–5 , 8–12มี.ค.58                             30900.-
4–8 , 5-9 , 11-15 , 12-16มี.ค.58    31900.-
18-22 , 19-23มี.ค.58                      32900.-
25-29 , 26-30มี.ค.58                      37900.-

1-5เม.ย.58                                        37900.-
2-6เม.ย.58                                        39900.-
8-12เม.ย.58                                     41900.-
9-13เม.ย.58                                     43900.-
15-19 , 16-20เม.ย.58                     34900.-
19–23 , 22-26 , 23-27เม.ย.58       33900.-
29เม.ย.-3พ.ค.58                              33900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

ทัวร์ญี่ปุ่น KIMOCHI TOKYO 5D 3N BY NOK SCOOT
 

เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  XW-L09-KIMOCHI_MAR-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
EARTH QUAKE MUSEUM - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ
โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
ไร่สตรอเบอร์รี่ - ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - นาริตะ - กรุงเทพฯ

พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน NOK SCOOT
กำหนดเดินทาง

21-25 , 23-27 มี.ค.58                        32900.-
24-28 , 29 มี.ค.-2 เม.ย. , 31 มี.ค.-4 เม.ย.58     36900.-
25-29 , 27-31 มี.ค.58 , 28 มี.ค.-1 เม.ย.         37900.-

16-20 , 17-21 , 18-22 , 20-24 , 21-25 , 22-26 เม.ย.58 33900.-
4-8 , 5-9 , 14-18 เม.ย.58                                       36900.-
1-5 เม.ย.58 37900.-

2-6 , 8-12 ,13-17 เม.ย.58 39900.-

9-13 เม.ย.58             41900.-

10-14 , 12-16 เม.ย.58         45900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

ทัวร์ญี่ปุ่น INSIDE TOKYO 6D 4N BY JF
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  JF-L09-INSIDE_TOKYO_FEB-MAR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ลานสกี ฟูจิเท็น **ในกรณีที่ลานสกีปิด จะนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิแทน**                       EARTH QUAKE MUSEUM - โตเกียว - ชินจูกุ
โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ - พระราชวังอิมพีเรียล
วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งย่านดังฮาราจุกุ – ไร่สตรอเบอร์รี่ - อิออน
วัดนาริตะซัน - กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Jet Asia Airways
กำหนดเดินทาง

28ก.พ.–5มี.ค.58                                                                      34900.-
1-6 , 7-12 , 8-13 , 14-19 , 15-20 , 21-26 , 22-27มี.ค.58  37900.-
28มี.ค.– 2เม.ย.58                                                                     39900.-
29มี.ค.– 3เม.ย.58      39900.-

4–9 , 5-10เม.ย.58      39900.-
11-16 , 12-17เม.ย.58     47900.-
18-23 , 19-24 , 25-30เม.ย.58     36900.-
2 เม.ย.– 1พ.ค.58      36900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE TOKYO OSAKA 5D 3N BY NOK SCOOT
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  XW-L09-NRT-KIX_SURPRISE_MAR-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ  ทานขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
EARTH QUAKE MUSEUM - ไร่สตรอเบอร์รี่ นาโกย่า – ช้อปปิ้งอิออน
นาโกย่า - เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง – โอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านดังชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า –  ริงกุ เอาท์เล็ต - สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

สุดคุ้ม...เดินทางครั้งเดียว เที่ยวครบ 2 เมือง
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เดือน มี.ค.-เม.ย. 58

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน NOK SCOOT
กำหนดเดินทาง

22-26 มี.ค.58 37900.-
26-30 , 30 มี.ค.-3 เม.ย.58 39900.-

19-23 เม.ย.58 37900.-
3-7 , 7-11 , 15-19 เม.ย.58 39900.-
11 - 15 เม.ย.58 49900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

ทัวร์ญี่ปุ่น SUGOI OSAKA TOKYO 5D 4N BY XW
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  XW-L09-KIX-NRT_SUGOI_MAR-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – ปราสาททอง (วัดคินคาคุจิ)
ศาลเจ้า ฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า - นาโกย่า – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนเฮวะโฮเอน
ช้อปปิ้งโกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ - ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - นาริตะ - กรุงเทพฯ

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เดือน มี.ค.-เม.ย. 58

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน NOK SCOOT
กำหนดเดินทาง

22-26 มี.ค.58   39900.-
26-30 , 30 มี.ค.-3 เม.ย.  41900.-

7-11 , 15-19 , 19-23 เม.ย.58 41900.-
11-15 เม.ย.58  51900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิ-ซากุระ 5 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น รหัส JF-L66-TOKYO_SAKURA_APR

รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ (ล่องสั้น)
หุบเขาโอวาคุดานิ - ช็อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – โอชิโนะฮัคไค
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี - ชินจูกุ – นาริตะ
โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ - เอออน พลาซ่า - กรุงเทพฯ

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก โดย สายการบิน JET ASIA
กำหนดเดินทาง

15-19 , 16-20 , 19-23เม.ย.58     39900.-
8-12 เม.ย.58                                  41900.-
9-13 เม.ย.58                                  43900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO – SAPPORO
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส TG-L02-HKD_SAPPORO_JAN

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)
ฮอกไกโด   –   เมืองโนโบริเบตสึ  –  จิโกกุ ดานิ  –  นั่งกระเช้าภูเขาไฟอุสึ
ฟาร์มหมีสีน้ำตาล  –  ทะเลสาบโทยะ  –  แช่ออนเซ็น - เมืองโอตารุ  –  คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  –  นาฬิกาไอน้ำโบราณ  –  เมืองซัปโปโร   
โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ  –  ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  –   หอนาฬิกาซัปโปโร  –  ตลาดปลา นิโจ
ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต - สนามบินชิโตเซะ –  กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

18-22 ม.ค.58      40900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY SONGKRAN IN OSAKA 5D3N
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  XJ-L09_HAPPY_SONGKRAN_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า
เกียวโต – ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต สเตชั่น - วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิอินาริ
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
สะพานอาคาชิไคเคียว – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ - ริงกุ เอาท์เล็ต – อิออน – คันไซ
สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Air Asia X 
กำหนดเดินทาง
 
10–14 , 13–17เม.ย.58     41900.-
11–15เม.ย.58                   43900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
  

 

 ทัวร์ญี่ปุ่น NOBORIBETSU-KIRORO-OTARU-SAPPORO

เที่ยวญี่ปุ่น รหัส TG-L06-SNOW_LIGHT_FEB

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
โดราเอมอน สกายปาร์ค – หมู่บ้านชนเผาไอนุ – บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ”
ช้อปปิ้งโกคุราคุ - โนโบริเบ็ทสึ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
โอตารุ – คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี
ถนนซาไคมาจิ –  “เทศกาล OTARU SNOW LIGHT PATH”- คิโรโระ สกี รีสอร์ท
ลานสกี คิโรโระ สกี รีสอร์ท - โรงงานช็อกโกแล็ต – เอออน พลาซ่า – โจซังเก
ตลาดเช้า – ศาลเจ้าซัปโปโร - อดีตที่ว่าการรัฐบาล – หอนาฬิกา
โอโดริ ปาร์ค ร่วมฉลองกับ “เทศกาลหิมะ”
ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกท่องเที่ยวตามอัธยศัย - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นโดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

7-13ก.พ.58      65900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 

 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA

เที่ยวญี่ปุ่น รหัส TG-L06-WINTER_HONSHU_FEB-MAR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – นาริตะ / ฮาเนดะ
ไร่สตรอเบอร์รี่ – วัดอาซะกุซ่าคันนอน - โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
เทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมาซึดะ - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด
หุบเขาโอวาคุดานิ – อิซาว่า - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - ทะเลสาบปลาไหล - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
นาโกย่า - เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – สถานีรถไฟเกียวโต – ปราสาททอง - โอซาก้า
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ  

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นโดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

18-23ก.พ.58      43900.-
27ก.พ.-4มี.ค.58      43900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO 6D 3N
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส TG-L09-TOKYO_JAN-MAR

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
คันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ (ปราสาททอง) – นาโกย่า – อิออน จัสโก้
นาโงย่า – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ             
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น
ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – EARTH QUAKE MUSEUM - โตเกียว – ชินจูกุ
วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี – ฮาราจุกุ – โอไดบะ - กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

14-19ม.ค.58                43900.-
4-9 , 18-23ก.พ.58       43900.-
25ก.พ.– 2มี.ค.58          43900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


  

 

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO-KIRORO SKI RESORT
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส TG-L02-HKD_KIRORO_JAN-MAR

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)
สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)  – เมืองโซเบทสึ -  นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟอุสึ
ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองโนโบริเบ็ทสึ
โนโบริเบ็ทสึ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
KIRORO SKI  RESORT - ซัปโปโร –โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ทำเนียบรัฐบาลเก่า
สวนโอโดริ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
อิสระท่องเที่ยว  เต็มวัน  (ไม่มีบริการรถบัส)
ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ 

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

16–21ม.ค.58                 46900.-

9–14 , 23–28 มี.ค.58     46900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ทัวร์ญี่ปุ่น LAST SNOW IN HOKKAIDO 5D3N
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  TG-L09-LTAS_SNOW_HOKKAIDO_MAR-MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ชิโตเสะ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ
นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง – ทะเลสาบโทยะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - RUSUTSU SKI RESORT – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี    ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา - สวนโอโดริ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
มิตซุย เอ้าท์เล็ต  - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

3–7 , 6-10 , 11-15 มี.ค.58           43900.-
20-24 , 22-26 , 26-30มี.ค.58     44900.-

1-5 , 6-10 , 17-21 , 20-24 , 23-27 , 25-29เม.ย.58   44900.-
16-20เม.ย.58                                                                45900.-
29เม.ย.-3พ.ค.58                                                           45900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวหรรษา (5วัน 3คืน)
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส XW-L40-TOKYO_HANSA

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ 
โกเทมบะเอาท์เล็ท - สกี ฟูจิเท็น-โตเกียว-วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี(ด้านหน้า)-ช้อปปิ้งชินจูกุ
โตเกียว-อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”
สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน NOK SCOOT 
กำหนดเดินทาง

22–26ธ.ค.57      38900.-
25–29ธ.ค.57      39900.-
28ธ.ค.–1ม.ค.58      43900.-
31ธ.ค.–4ม.ค.58      43900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA IN OSAKA TOKYO 5D 4N
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  XJ-L09-SALURA_IN_OSAKA_MAR-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า
เกียวโต – ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต สเตชั่น - วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิอินาริ
นาโกย่า – ทะเลสาบฮามานะ – สวนเฮวะโฮเอน – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ - สวนอูเอโนะ – ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน
ไร่สตรอเบอรรี่ – กรุงเทพ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Air Asia X 
กำหนดเดินทาง

25-29  , 27-31มี.ค.58               47900.-

17 - 21 , 8 – 22เม.ย.58             45900.-
1-5 , 3-7 , 4- 8 , 5-9เม.ย.58     47900.-
8-12เม.ย.58                               49900.-
10 – 14 , 13 - 17เม.ย.58           51900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ทัวร์ญี่ปุ่น LAST SNOW IN HOKKAIDO 6D 4N
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  TG-L09-LTAS_SNOW_HOKKAIDO_MAR-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ชิโตเสะ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ
นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง – ทะเลสาบโทยะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - RUSUTSU SKI RESORT – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี    ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต  - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา - สวนโอโดริ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต 
อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

10 – 15 , 13 - 18 , 15 - 20 , 17 - 22 , 25 - 30มี.ค.58  47900.-

8 – 13 , 15 - 20เม.ย.58                                                  59000.-
22 - 27เม.ย.58                                                                48900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER NEW YEAR
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส JF-L132-WINTER_NEW_YEAR_DEC-JAN

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – โตเกียว
โตเกียว – ฮาโกเนะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ – GOTEMBA OUTLET
แช่น้ำแร่ร้อน - ลานสกีฟูจิเท็น - ภูเขาไฟฟูจิ (จุมชมวิว)– โตเกียว – วัดอาซากุสะ
จุดชมวิว Tokyo Sky Tree - อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว
Tokyo Disneyland - โตเกียว - กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน JetAsia
กำหนดเดินทาง

27-31ธ.ค.57          39999.-
28ธ.ค.–1ม.ค.58      45999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO  HAKODATE  NISEKO  SAPPORO
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  TG-L46-HOKKAIDO_HAKODATE_NISEKO_SAPPORO_JAN-FEB

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่)
ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่) – หมู่บ้านไอนุ – โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บ้านนินจา
จิไดมุระ – หุบเขานรก “จิโกกุดานิ” – ทะเลสาบโทยะ
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุสึ (Ropeway) – ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโซวะ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – ฮาโกดาเตะ – ช้อปปิ้ง ณ อาคารอิฐสี
แดงคาเนะโมริ – สถานีกระเช้าไฟฟ้า ( Hakodate Ropeway )
ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาชิ – สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน
เมืองฮาโกดาเตะ – นิเซโกะ – ภูเขาไฟโยเท – ซัปโปโร
ซัปโปโร – อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ
สวนสาธารณะโอโดริ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – เมืองโอตารุ
คลองโอตารุ – โรงเป่าแก้ว-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร  - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

29ม.ค..-3ก.พ.58      47900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO-SAPPORO
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  TG-L46-HAPPY_HOKKAIDO_SAPPORO_FEB

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเซ่)
ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเซ่) – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านชูชูกิโนะ - ซัปโปโร - หอนาฬิกาโบราณ – ทำเนียบรัฐบาลเก่า
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – พิพิธภัณ์เบียร์  - ซัปโปโร – หมู่บ้านไอนุ – โนโบริเบทสึ
หุบเขานรก “จิโกกุดานิ” – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขา “โชวะชินซัง”
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล  - โทยะ - ซัปโปโร – สนามบินชิโตะเซ่ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

20-24ก.พ.58      48900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 6 วัน 3 คืน
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส XJ-L65-SHI_A_WA_SE_APR

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – นาริตะ                     
นาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ – สวนสันติภาพ(ชมซากุระ)
โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – คาวาคูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว
วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระ ให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
(ไม่มีรถ และไกด์ให้บริการ) - วัดนาริตะซัน – เอออนพลาซ่า – สนามบินนาริตะ                
                                                                

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน AirAsia
กำหนดเดินทาง

 10–15 , 11–16 , 12–17เม.ย.58       46900.- 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน 
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  TG-L42-TOKYO_SHIBAZAKURA_MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ – อุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาไข่ดำโอวาคุดานิ
โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ชมทุ่งดอกพิ้งค์มอส (ขึ้นกับสภาพอากาศ)
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นกับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์ราเมง – โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซะกุซะ – TOKYO SKYTREE (ผ่านชม) – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ
GUNDAM FRONT  - นาริตะ – วัดนาริตะ – ห้างจัสโก้อิออน – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

13 – 17 , 22 – 26มี.ค.58       54800.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ทัวร์ญี่ปุ่น SKI RESORT HOKKAIDO-SAPPORO
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส TG-L46-SKI_RESORT_HOKKAIDO_SAPPORO_FEB

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเซ่)
ฮอกไกโด(สนามบินชิโตเซ่) – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ    พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - สกี รีสอร์ท
หมู่บ้านไอนุ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรก “จิโกกุดานิ” – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขา
“โชวะชินซัง” -โทยะ – ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้ง เรร่า เอ้าทเลท
สวนโอโดริ - ซัปโปโร – สนามบินชิโตะเซ่ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

20-24ก.พ.58      49900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลชมดอกซากุระบาน โอซาก้า – โตเกียว 6 วัน 4 คืน
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  TG-L42-OSAKA_MAR-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ
โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ทางรถไฟสายเก่า
ถนนสายนักปราชญ์  – โตโยฮาชิ - โตโยฮาชิ – ไร่สตรอเบอรี่ – นั่งรถไฟชินคันเซน
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ชิซุโอกะ – อาบน้ำแร่
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โตเกียว  – วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - สวนอุเอะโนะ – ศาลเจ้าเมจิ – โอไดบะ
GUNDAM FRONT TOKYO – DIVER CITY  - วัดนาริตะ – อิออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์
สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

27มี.ค.-1เม.ย.58      59900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2 สวนสนุกสุดมันส์ โอซาก้า ยูนิเวอร์แซลฯ – SARIO PUROLAND  6 วัน 4 คืน
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  TG-L42-SARIO_PUROLAND_MAR-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ
โอซาก้า – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ –  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เกียวโต – วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)  – วัดคินคาคุจิ(ปราสาททอง) – โตโยฮาชิ
ไร่สตรอเบอร์รี่ – นั่งรถไฟชินคันเซน – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 เมืองโตเกียว – SANRIO PUROLAND – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
วัดนาริตะ –  ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

27มี.ค.-1เม.ย.58      63888.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO-HAKODATE IN LOVE
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส TG-L02-HKD_HAKOMATE_FEB

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)
สนามบินชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านโบราณดาเตะ จิได มูระ
เมืองฮาโกดาเตะ – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง คาเนะโมริ – นั่งรถไฟ  HOKUTO สู่สถานีโทยะ
นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสึ –  เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุ ดานิ
โรงงานช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ – เมืองโอตารุ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี คลองโอตารุ (OTARU SNOW LIGHT FESTIVAL)
ซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนสาธารณะโอโดริ
หอนาฬิกาซัปโปโร – ช้อปปิ้ง JR TOWER & ทานุกิโคจิ  - สนามบินชิโตเสะ  – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

11-16ก.พ.58      51900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

ทัวร์ญี่ปุ่น TAIPEI-HOKKAIDO SNOW FESTIVAL
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส CI-L02-HKD_SNOW_FEB

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – ไทเป (สนามบินเถาหยวน) –  เย่หลิ่ว
ชมหินเศียรราชินี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อาบน้ำแร่
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง – อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 –
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ไทเป (สนามบินเถาหยวน) – สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
เมืองโนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ- อาบออนเซ็น
นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสึ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี โชวะชินซัน – เมืองโอตารุ
คลองโอตารุ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ –  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –  เมืองโจซังเค
อาบออนเซ็น - โรงงานช็อกโกแล็ตชิโรอิโคอิบิโตะ – ตลาดโจไก
SAPPORO SNOW FESTIVAL – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – อาบออนเซ็น
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – เรร่า เอาท์เล็ต
สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)  – สนามบินเถาหยวน (ไทเป) – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

5-10ก.พ.58      53900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด  ซัปโปโร สกีรีสอร์ท โอตารุ 5วัน3คืน
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส TG-L47-SAPPORO_JAN

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตะเซะ - ซัปโปโร
จิโกคุดานิ ทะเลสาบโทยะ โนโบริเบทสึ ขึ้นกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะ ศูนย์อนุรักษ์หมีก
นิเซโกะ ลานสกี – โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเป่าแก้ว 
ซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลต - ที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกา
ช้อปปิ้งซูซูกิโน่ - สนามบินซิโตเซ่-สุวรรณภูมิ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

16-20ม.ค.58      44900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 7 วัน 4 คืน
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส XJ-L65-SHI_A_WA_SE2_APR

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – นาริตะ                     
นาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ – สวนสันติภาพ(ชมซากุระ)
โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – คาวาคูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว
วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระ ให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
(ไม่มีรถ และไกด์ให้บริการ) - อิสระ ให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
(ไม่มีรถ และไกด์ให้บริการ) - วัดนาริตะซัน – เอออนพลาซ่า – สนามบินนาริตะ
                                                                                

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน AirAsia
กำหนดเดินทาง

10-16เม.ย.58       49900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY SONGKRAN IN OSAKA 5D3N
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส XJ-L09-KIX_SONGKRAN

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า
เกียวโต – ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต สเตชั่น - วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิอินาริ
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
สะพานอาคาชิไคเคียว – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ - ริงกุ เอาท์เล็ต – อิออน – คันไซ
สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน AirAsia
กำหนดเดินทาง

10–14 , 13–17เม.ย.58     41900.-
11–15เม.ย.58                 43900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ทัวร์ญี่ปุ่น SOUNKYO-JOZANKEI
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  TG-L46-SOUNKYO_JOZANKEI_JAN-FEB

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮอกไกโด
ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่) - หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า – คามิคาว่าไอซ์
พาวิลเลียน - โซอุนเคียว  - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - ซัปโปโร – โรงงานช็อคโก    แลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งย่านชูชูกิโนะ
ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณ์เบียร์
หอนาฬิกาโบราณ – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – สกี รีสอร์ท - หมู่บ้านไอนุ – โนโบริเบ็ตสึ
หุบเขานรก “จิโกกุดานิ” – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขา “โชวะชินซัง”
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล  - โทยะ - ซัปโปโร – สนามบินชิโตะเซ่ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

29ม.ค.ค.-3ก.พ.58      53900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

ทัวร์ญี่ปุ่น SOUNKYO - ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็งออโรร่า
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส  TG-L46-SOUNKYO_ICE BREAKER_FEB-MAR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่
ฮอกไกโด – ชิโตเซะ – คุชิโร่ – หมู่บ้านนกกระเรียน – ทะเลสาบอะคัง
หมู่บ้านไอนุโกตัน - Lake Akan Hyojou Fastival - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง
ทะลสาบมาชู-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง“ออโรร่า”-อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง     น้ำตกริวเซย์และกิงกะ –  Sounkyo Hyubaku festival เทศกาล     แกะสลักน้ำแข็งโซอุนเคียว
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – ซัปโปโร
ซัปโปโร – โอตารุ – โรงงานเป่าแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ตึกรัฐบาลเก่า – สวนสาธารณะโอโดริ
ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ - ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

26ก.พ..-3มี.ค.58      56900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA IN OSAKA TOKYO 5D 4N
 
เที่ยวญี่ปุ่น  รหัส XJ-L09-KIX_NRT_SAKURA-MAR-APR

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า
เกียวโต – ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต สเตชั่น - วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิอินาริ
นาโกย่า – ทะเลสาบฮามานะ – สวนเฮวะโฮเอน – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ - สวนอูเอโนะ – ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน
ไร่สตรอเบอรรี่ – กรุงเทพ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น โดย สายการบิน AirAsia
กำหนดเดินทาง

25-29  ,27-31มี.ค.58     47900.-
1-5 , 3 -7 , 4- 8 , 5- 9เม.ย.58     47900.-
8- 12เม.ย.58      49900.-
10–14 , 13-17เม.ย.58     51900.-
17-21 , 18–22เม.ย.58      45900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 

 

VISITOR

 สถิติวันนี้

116 คน

 สถิติเมื่อวาน

1377 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

28894 คน

28894 คน

1282712 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11

Copyright (c) 2011 by TourinloveAllway.com
บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด
162/119 หมู่ 5 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 11 เฟส 2-4 ซ.มังกร-นาคดี ต,แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 02-174-2346-7

Link : เพื่อนบ้าน | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | รับจัดกรุ๊ปทัวร์ | รับจัดทัวร์ | ทัวร์มาเลเซีย | แพคเกจทัวร์เกาหลี | แพคเกจทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์พม่า | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์กัมพูชา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์เวียดนาม | แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | แพคเกจทัวร์ยุโรป | ทัวร์นิวซีแลนด์ | แพคเกจทัวร์พม่า | แพคเกจทัวร์ไต้หวัน | แพคเกจทัวร์บาหลี | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์ฟิลิปปินส์ | ทัวร์ศรีลังกา | แพคเกจทัวร์เนปาล |