ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443


ทัวร์ตุรกีEASY FANTASTIC IN TURKEY

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  TK-L90-FANTASTIC_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)-อิสตันบูล – ชานัคคาเล่
 ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก-วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์)
 เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่-เมืองโบราณเฮียราโพลีส
 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คอนย่า – คาราวานซาไร
 คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง-ขึ้นบอลลูนชมความสวยงาม
ของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่
เมืองอังการ่า-กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระราชวังทอปกาปี – พระรางวัลโดลมาบาห์เช
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
08 – 16,13 – 21   พ.ย 60  29900.-
05 – 13    ธ.ค 60  31900.-

 

ทัวร์ตุรกี  WOW TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L161- WOW TK8 D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-วันที่สองของการเดินทาง - ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำ-ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่
เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง- โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่
ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
05-12,12-19,19-26    พ.ย.60  29900.-
26-03,03-10    ธ.ค.60  29900.-

ทัวร์ตุรกี Turkey Big Surprise8 วัน 6 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  QR-L15-ESB-QR001_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –โดฮา – อังการ่า -อังการ่า – คัปปาโดเกีย – เกอเรเม
 นครใต้ดิน – ชมระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย – คอนย่า – ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส
อิชเมียร์-อิชเมียร์ – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – ชานัคคาเล -ชานัคคาเล
 ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – อิสตันบูล –       แกรนด์บาซาร์
อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
 สนามบิน-โดฮา – กรุงเทพฯ  

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินQatar Airways
กำหนดเดินทาง
4 – 11, 8 – 15, 11 – 18  พ.ย 60  29911.-
18 – 25, 25 พ.ย. – 2 ธ.ค พ.ย 60  29911.-

 

ทัวร์ตุรกี TURKEY UNSEEN 9D6N
เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L09-TK02-UNSEEN _DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก
อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์
โชว์ระบำหน้าท้อง -คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี -คูซาดาซี
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – วิหารอะโครโปลิส
ชานัคคาเล่ – ทรอย – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน
 SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
15 – 23  พ.ย 60 30999.-
22 – 30 พ.ย 60 30999.-
05 – 13  ธ.ค 60 34999.-
 

ทัวร์ตุรกี TURKEY  NEW YEAR 8D5N
เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ QR-L09-QR01-NEW YEAR _DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โดฮา –อิสตันบูล – BLUE MOSQUE
 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือบอสฟอรัส-อิสตันบูล – เมืองบูซ่าร์
 GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร์ – อิซเมีย-อิซเมีย – เมืองคูซาดาซี
 บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส
 ปามุคคาเล่ -ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ – ระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – สนามบินอังการ่า-โดฮา – กรุงเทพฯ  
ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินQatar Airways
กำหนดเดินทาง
30 ธ.ค-6ม.ค 61 ธ.ค 60 39900.- 

ทัวร์ตุรกี TURKEY LOVE 8D5N
เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ EY-L09-CDG02_MAR
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี-อาบูดาบี-สนามบินปารีส
ซิตี้ทัวร์ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-พระราชวังแวร์ซาย
CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE-ปารีส – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม
 จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส  -บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ
 มหาวิหารโคโลญ-อัมสเตอร์ดัม – งานเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF – จัตุรัสดัมสแควร์
ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร  – หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์
สนามบินสคิปโพล-อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
10 - 17  เม.ย 61 59900.-
28เม.ย–05พ.ค 61 พ.ค 61 54900.-
05 - 12   พ.ค.6 1 52900.- 

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 10 วัน 8 คืน 
เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ QR-L123-TURKEY_10D8N_DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – อิสตันบูล -อิสตันบูล – บูร์ซา
 อิซเมียร์ -อิซเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส – คูซาดาซี
คูซาดาซี – โรงงานเครื่องหนัง – Sirince Village – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
ปามุคคาเล่ –  คอนย่า – คาราวานสไลน์ –  คัปปาโดเกีย -คัปปาโดเกีย
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ -อุชิซาร์-คัปปาโดเกีย – อังการา – ทะเลสาบเกลือ
 สุสานอตาเติร์ก – อิสตันบูล -อิสตันบูล – สนามแข่งม้าโบราณ – สุเหราเซนต์โซเฟีย
 พระราชวังทอปคาปี -สุเหร่าสีน้ำเงิน -สนามบิน – โดฮา -ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง           
15-24 ธ.ค 60 31900.-

 

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ QR-L161- AMAZING TK_MAR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ
เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า-เมืองคอนย่า-เมืองปามุคคาเล่
เมืองคูซาดาซึ-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองบูร์ซาร์-เมืองบูร์ซาร์
กรุงอิสตันบูล-กรุงอิสตันบูล-กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
27-03,29-05, 30-06  ธ.ค 60  34900.-
17-24   ก.พ 61  29900.-
10-17   มี.ค 61  29900.-
17-24   มี.ค 61  30900.-

 

ทัวร์ตุรกี EAST PART TURKEY 7 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ QR-L161-PART TURKEY_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินสุวรรณภูมิ-กุรงโดฮา-เมืองอาดาน่า
เมืองกาซิแอนเทป-เมืองเก่ากาซิแอนเทป-พิพิธภัณฑ์โมเสก-เมืองซานลิอุรฟา
เมืองอาดิยามาน-เมืองคาห์ตา-เมืองอาดิยามาน-เมืองอาดิยามาน
เมืองอารามานมาราส-เมืองอาดานา-เมืองอาดาน่า-กรุงโดฮา
เมืองอาดาน่า-กรุงโดฮา

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
15-21    พ.ย. 60 39900.-
 06-12    ธ.ค. 60   39900.-
24-30    ม.ค. 61   39900.-
 21-27,28 -6   ก.พ. 61  39900.-
 07-13,14-20   มี.ค. 61   39900.-
 


 

 

ทัวร์ตุรกี TK91 AMAZING TURKEY  8D5N

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L47- TK91_  AMAZING_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด
 สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวัง    
ทอปกาปิ พระราชวังโดลมาบาเช-เมืองบูร์ซ่า  มัสยิด
Grand Mosque  ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา อิชเมียร์       
ปามุคคาเล่  เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ 
ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)-เมืองคอนย่า  เมืองคัปปาโดเกีย
 คาราวานสไลน์ นครใต้ดินชาดัค  - ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)   
เกอเรเม   คัปปาโดเกีย   กรุงอังคาร่า-อังคาร่า   กรุงอิสตันบูล
 ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  ตลาดสไปซ์-ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
 อิสตันบูล -อิสตัลบูล   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง    
13 - 20   พ.ย. 60   29992.-
29 -6   พ.ย. 60 29992.-
12 -19   ธ.ค. 60   31992.-
 


 

ทัวร์ตุรกีIzmir in love : Turkey 8 วัน 5 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์TK-L15-GOTADB_TK002_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อิสตันบูล - อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส - คูซาดาซึ
คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส-ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย  – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล                                       
ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย- พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์มาเก็ต
 โชว์ระบำหน้าท้อง-พระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
5-12,19-26,26 ต.ค.-2 พ.ย ต.ค.60  37900.-
1-8,3-10    พ.ย 60  37900.-
1-8,3-10,7-14   พ.ย 60  37900.-
21-28,27-3,29-5   ธ.ค 60      41900.-
ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L90-WINTER TK_JAN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)-อิสตันบูล – ชานัคคาเล่
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก-วิหารอะโครโปลิส
 (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
 เมืองปามุคคาเล่-เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คอนย่า – คาราวานซาไร
 คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์)
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า-กรุงอีสตันบูล
สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระราชวังทอปกาปี
 พระรางวัลโดลมาบาห์เช -ท่าอากาศยานอตาเติร์ก-กรุงเทพฯ
 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
21 – 29  ธ.ค 60  39900.-
28 – 5ม.ค   ธ.ค 60  43900.-
2 – 10   ม.ค6 1   39900.- 


ทัวร์ตุรกีHello Nev?ehir : Turkey8 วัน 5 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์TK-L15-GOTNAV_TK001_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:     
กรุงเทพฯ-เนฟเชียร์ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ-คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ – สนามบิน
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
9-16,16-23,23–30,30 พ.ย.-7 ธ.ค พ.ย 60  34900.-
2-9,4-10,14 -21    ธ.ค 60  34900.-
26 ธ.ค. – 2 ม.ค.,28 ธ.ค. – 4 ม.ค  ธ.ค 60  38900.-
 

ทัวร์ตุรกีHIGHLIGHT TURKEY 8วัน5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L46-HIGHLIGHT TURKEY _DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล   by TK69 00.05 – 06.25(+1)
อิสตันบูล (บินภายใน TK2006 07.45-09.15) – คัปปาโดเกีย
 เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี
 โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา                                                
เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง
เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย  - เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน
 วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
สนามบินกรุงอิสตันบูล TK064 20.40 – 09.45 (-1)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
2-9, 16-23   พ.ย.60  34900.-
7-14     ธ.ค 60  34900.-
24-31 , 27 ธ.ค. – 3 ม.ค ธ.ค 60  34900.-

 

ทัวร์ตุรกีWONDERFULTURKEY8วัน5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L46-WONDERFUL-TURKEY_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล   by TK065 21.30 – 04.00(+1)
อิสตันบูล (บินภายในTK2010 06.40-08.05) – กรุงเคย์เซอรี่
คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี
 โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง
เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย  - เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน
วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
 สนามบินกรุงอิสตันบูล TK064 20.10 – 09.25 (-1)กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

  
ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
2-9,16-23,7-14   ธ.ค 60  34900.-
24-31    ธ.ค 60  34900.-
ทัวร์ตุรกีWONDERFULTURKEY8วัน5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L46-WONDERFUL-TUK_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล   by TURKISH AIRLINES
อิสตันบูล (บินภายใน TK2006 07.05-08.25) – คัปปาโดเกีย
เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดิน – โรงงานพรม
โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ -เมืองคัปปาโดเกีย
 (Optional Balloon) – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง
เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย  - เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –พระราชวังโดลมาบาเช่
 สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย
พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี – สนามบินกรุงอิสตันบูล
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
27-3,28-4,29-5  ธ.ค 60  37900.-
 

ทัวร์ตุรกีWONDERFUL TURKEY  8วัน5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L46-WONDERFUL TURKEY_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล   by TK69 00.05 – 06.25(+1)
อิสตันบูล (บินภายใน TK2006 07.45-09.15) – คัปปาโดเกีย
 เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี
 โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง
เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย  - เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน
 วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
 สนามบินกรุงอิสตันบูล TK064 20.40 – 09.45 (-1)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
12-19, 21-28  ต.ค.60  34900.-
2-9, 16-23   พ.ย.60  34900.-
 7-14    ธ.ค 60  34900.-
24-31, 27  – 3   ธ.ค 60  34900.-

 

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  TK-L161-TK TROY-8D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง-สไปซ์ มาร์เก็ต
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน-ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
04-11,25-02    พ.ย 60  35900.-
03-10,05-12    ธ.ค.61  35900.-
27-03,28-04,29-05,30-06,31-07  ธ.ค 61  41900.-

 

 

ทัวร์ตุรกี RIVIERA TURKEY 10 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L161-RIVIERA TUK_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้งตลาด
สไปซ์-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองปามุคคาเล่
เมืองอันตาเลีย-เมืองอันตาเลีย-เมืองคอนย่า-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
โชว์ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดินไคมัคลึ-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
10-19,24พ.ย.-03ธ.ค  พ.ย 60  46900.-
02-11    ธ.ค.60 46900-ทัวร์ตุรกี Wondering Turkey 8 days

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L156-GHTUR02_NH_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อีสตันบูล-อีสตันบูล-ไคเซอร์รี่-คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย-คอนยา-ปามุคคาเล-ปามุคคาเล-คูซาดาซึ
คูซาดาซึ-เพอร์กามัม-ทรอย-ชานัคคาเล-ชานัคคาเล-อีสตันบูล 
อีสตันบูล-กรุงเทพฯ  

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง  
11-18,25-2    พ.ย. 60  35900.-
6-13,11-18   ธ.ค. 60  35900.- 


 

ทัวร์ตุรกี EUROPE ITALY CHARMING 11 วัน 8 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  TG-L56-EU- ITALY CHARMING _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )-กรุงโรม – หุบเขาวาดอร์เซีย – หมู่บ้านปีเอนซ่า
SAN QUIRICO D’ORCIA – เมืองเซีย-น่าเมืองเซียน่า – เมืองซาน จิมิยาโน่
 ชิมไวน์ – เมืองลุคกา – เมืองปิซ่า-เมืองปิซ่า – หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร – เมืองปิซ่า
หอเอนปิซ่า – เมืองฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้-หมู่เกาะบูราโน่ – เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร้
อุทยานโดโลไมท์ – เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – ทะเลสาบ มิซูลิน่า – เมืองออร์ติเซ่
ขึ้นกระเช้า SECEDA – ขึ้นกระเช้า ALPE DI SIUSI – เมืองเวโรน่า-เมืองเวโรน่า
 เมืองมิลาน – ดูโอโม่ – ช้อปปิ้งมิลาน-เมืองมิลาน – สนามบิน-กรุงเทพ ฯ

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
19-29   พ.ย 60 116500.-
4-14   ธ.ค 60 116500.-

 

ทัวร์อิหร่าน Persian Delight Iran 9 วัน 7 คืน

เที่ยวอิหร่าน รหัสทัวร์ TG-L46-HighlightIran7D5N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เตหะราน -พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พระราชวังโกเลสตาน
 ราชท์ (บินภายใน)-ราชท์ – หมู่บ้านมาซูเล่ห์ – เตหะราน
 พระราชวังเนียวาราน – พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ชีราซ (บินภายใน)
มัสยิดสีชมพู – คฤหาสน์โบราณ – ป้อมการิมข่าน – วาคิล บาซาร์
ชีราซ – เปอร์ซีโปลิส – นัค เชรอสตัม – อิศฟาฮาน – มัสยิดอิหม่าม
พระราชวังอะลีคาปู-สะพานคาจู -อิศฟาฮาน – หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ – คาชาน –กรุงเทพฯ

ทัวร์อิหร่าน ราคาถุก แพคเกจ ทัวร์อิหร่าน โดยสายการบิน THAI AIRWAY
กำหนดการเดินทาง
18-26    พ.ย.60   79900.-
1-9    ธ.ค.60   79900.-
29 ธ.ค-6 ม.ค. ธ.ค.60   79900.-
 

ทัวร์ตุรกี WINTER SKI TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L161-WINTER-SKI -TK_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองคอนย่า-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์
 กลางแจ้งเกอเรเม่-ระบำหน้าท้อง-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอร์รี่-สกี รีสอร์ท
กรุงอิสตันบูล-ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์ บาซาร์-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาชเช่- ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
24-31,25 -1, 26-2  ธ.ค. 60  43900.-
27-3, 28-4 ธ.ค.60  43900.-
29-5,30-6,31-7 ธ.ค.60  44900.-
 

ทัวร์ตุรกีWONDERFUL TURKEY 9D6N

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  TK-L34-WONDERFUL_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)-กรุงอิสตันบูล
 (ประเทศตุรกี)-(ประเทศตุรกี) กรุงอิสตันบูล -  เมืองชานัคคาเล่
เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้แห่งกรุงทรอย – เมืองเพอร์กามัม- วิหารอะโครโปลิส
เมืองคูซาดาซึ-เมืองคูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า
 พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง Belly Dance 
เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลี - โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือ
 Local Cave House-เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอิสตันบูล - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
ช้อปปิ้งแกรนด์บาซ่า-กรุงอิสตันบูล- ล่องเรือบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาชเช่
 ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
10-18   พ.ย.60  46900.-
9-16   ธ.ค.60  46900.-
29 - 5   ธ.ค 60  45500.-

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

367 คน

 สถิติเมื่อวาน

1393 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

32061 คน

459700 คน

2921499 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official