ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443


ทัวร์ตุรกีWow Enjoy Turkey8 วัน 6 คืน
เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ QR-L15-GOTIST_QR001_AUG
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –โดฮา – อิสตันบูล-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – แกรนด์บาซาร์ - สไปซ์ มาร์เก็ต
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช
 ฮิปโปโดม – ชานัคคาเล-ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 วิหารอะโครโปลิส– คูซาดาสึ-คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส
 บ้านของพระแม่มารี - ปามุคคาเล-ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
คัปปาโดเกีย– ชมระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – เกอเรเม – อังการ่า
โดฮา – กรุงเทพฯ
ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินQatar Airways
กำหนดเดินทาง
3-10, 6-13, 24-31 ส.ค 60 29900.-
ทัวร์ตุรกีBest of Turkey8 วัน 5 คืน
เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์TK-L15-GOTADB_TK001_SEP
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อิสตันบูล - อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส - คูซาดาซึ
คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส-ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย  – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล 
ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย- พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์มาเก็ต
 โชว์ระบำหน้าท้อง-พระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
25 ส.ค.-1 ก.ย ส.ค 60 37900.-
15-22,29 ก.ย.-6 ต.ค ก.ย 60 37900.-
ทัวร์ตุรกีIzmir in love : Turkey 8 วัน 5 คืน
เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์TK-L15-GOTADB_TK002_DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อิสตันบูล - อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส - คูซาดาซึ
คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส-ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย  – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล                                       
ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย- พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์มาเก็ต
 โชว์ระบำหน้าท้อง-พระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
5-12,19-26,26 ต.ค.-2 พ.ยต.ค.60 37900.-
1-8,3-10   พ.ย 60 37900.-
1-8,3-10,7-14  พ.ย 60 37900.-
21-28,27-3,29-5  ธ.ค 60        41900.-
ทัวร์ตุรกีSpirit of Turkey 8 วัน 5 คืน
เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์TK-L15-GOTASR_TK001_OCT
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:       
กรุงเทพฯ-เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ-คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ – สนามบิน
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
10-17,12-19,19-26,24 ก.ย.- 1 ต.คก.ย 60 34900.-
26 ก.ย.- 3 ต.ค.,30 ก.ย.- 7 ต.ค ก.ย 60 34900.-
6-13,8-15,10-17,13-20,20-27,27 -3  ต.ค 60 34900.-
ทัวร์ตุรกีHello Nev?ehir : Turkey8 วัน 5 คืน
เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์TK-L15-GOTNAV_TK001_DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:     
กรุงเทพฯ-เนฟเชียร์ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ-คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ – สนามบิน
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
9-16,16-23,23–30,30 พ.ย.-7 ธ.คพ.ย 60 34900.-
2-9,4-10,14 -21   ธ.ค 60 34900.-
26 ธ.ค. – 2 ม.ค.,28 ธ.ค. – 4 ม.ค ธ.ค 60 38900.-
 

ทัวร์ตุรกีHIGHLIGHT TURKEY 8วัน5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L46-HIGHLIGHT TURKEY _SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล  -อิสตันบูล  – กรุงเคย์เซอรี่ - คัปปาโดเกีย – เกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานพรม – โรงงานเพชร
หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ -เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า
คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา -เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง-เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย 
 เมืองชานัคคาเล-เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน
 วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
 สนามบินกรุงอิสตันบูล -กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES

กำหนดเดินทาง
7-14,28-4   ก.ค 60  35900.-
28-4   ก.ค 60  35900.-
11-15,22-29  ก.ย 60  35900.-
 

ทัวร์ตุรกีHIGHLIGHT TURKEY 8วัน5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L46-HIGHLIGHT TURKEY _DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล   by TK69 00.05 – 06.25(+1)
อิสตันบูล (บินภายใน TK2006 07.45-09.15) – คัปปาโดเกีย
 เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี
 โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา                                                
เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง
เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย  - เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน
 วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
สนามบินกรุงอิสตันบูล TK064 20.40 – 09.45 (-1)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
2-9, 16-23   พ.ย.60  34900.-
7-14     ธ.ค 60  34900.-
24-31 , 27 ธ.ค. – 3 ม.ค ธ.ค 60  34900.-

 

ทัวร์ตุรกี   Enjoy Turkey9 วัน 6 คืน

เที่ยวตุรกี รหัสทัวร์W5-L05-IST-W5001-ENJOT_JUL


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -เตหะราน – อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปึ  - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-พระราชวังโดลมาบาเช
 ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส -  ฮิปโปโดม - ชานัคคาเล-ชานัคคาเล
 ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ – บ้านของพระแม่มารี
คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – ปามุคคาเล-ปามุคคาเล – คอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน
 เกอเรเม - อังการ่า-อังการ่า – เตหะราน -กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน MAHAN AIR
กำหนดเดินทาง
9-17  มิ.ย 60  29900.-
7-15  ก.ค 60  33900.-

 

ทัวร์ตุรกี  AMAZING TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตุรกี รหัสทัวร์QR-L161-AMAZING_TURKEY_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง-ตลาดสไปซ์-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
โบสถ์เซนต์โซเฟีย- อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-อิสตันบูล-เมืองบูซาร์
เมืองอิซเมียร์-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
 โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำ-พื้นเมือง Belly Dance Show
เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่- เมืองใต้ดินไคมัคลี่
กรุงอังคาร่า-เมืองอังคาร่า-กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินQatar Airways
กำหนดเดินทาง
24-31   พ.ค.60   29900.-
31พ.ค.-07 มิ.ย พ.ค 60  29900.-
07-14 ,09-16 , 14-21 มิ.ย.60  29900.- 

ทัวร์ตุรี Spirit of Turkey  8 วัน 5 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L05-ASR-TK001-8D5N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ-คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ – สนามบิน
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินTURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง

2-9   มิ.ย 60  34900.-
9-16   ส.ค 60  34900.-
8-15,22-29  ก.ย 60  34900.-
ทัวร์ตุรกี HILIGHT TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L156-GHTUR01HILIGHTTURKEY8D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อีสตันบูล-อีสตันบูล-ไคเซอร์รี่-คัปปาโดเกีย-คอนยาปา
มุคคาเล-ปามุคคาเล-คูซาดาซึ-คูซาดาซึ-เพอร์กามัม-ทรอย-ชานัคคาเล
ชานัคคาเล-อีสตันบูล-อีสตันบูล-กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดการเดินทาง
5-12,20-27   ก.ค. 60  39900.-
10-17    ส.ค. 60  37900.-
1-8,22-29   ก.ย. 60  37900.-
12-19,20-27   ต.ค. 60  37900.-

ทัวร์ตุรกี Turkey Lavender 8days

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L156-GHTUR01TURKEYLAVENDER8D_JUL

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อีสตันบูล-อีสตันบูล-ไคเซอร์รี่-คัปปาโดเกีย-คอนยา-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ปามุคคาเล-คูซาดาซึ-เพอร์กามัม-ไอวาลิค-ชานัคคาเล-อีสตันบูล-กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดการเดินทาง
5-12,20-27   ก.ค. 60  39900.-
 

ทัวร์ตุรกี EUROPE ITALY CHARMING 11 วัน 8 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  TG-L56-EU- ITALY CHARMING _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )-กรุงโรม – หุบเขาวาดอร์เซีย – หมู่บ้านปีเอนซ่า
SAN QUIRICO D’ORCIA – เมืองเซีย-น่าเมืองเซียน่า – เมืองซาน จิมิยาโน่
 ชิมไวน์ – เมืองลุคกา – เมืองปิซ่า-เมืองปิซ่า – หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร – เมืองปิซ่า
หอเอนปิซ่า – เมืองฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้-หมู่เกาะบูราโน่ – เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร้
อุทยานโดโลไมท์ – เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – ทะเลสาบ มิซูลิน่า – เมืองออร์ติเซ่
ขึ้นกระเช้า SECEDA – ขึ้นกระเช้า ALPE DI SIUSI – เมืองเวโรน่า-เมืองเวโรน่า
 เมืองมิลาน – ดูโอโม่ – ช้อปปิ้งมิลาน-เมืองมิลาน – สนามบิน-กรุงเทพ ฯ

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
19-29   ก.ย 60 116500.-
3-13,15-25,29-8 ต.ค 60 116500.-
19-29   พ.ย 60 116500.-
4-14   ธ.ค 60 116500.-


 

ทัวร์อิหร่าน Persian Delight Iran 9 วัน 7 คืน

เที่ยวอิหร่าน รหัสทัวร์ TG-L46-HighlightIran7D5N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เตหะราน -พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พระราชวังโกเลสตาน
 ราชท์ (บินภายใน)-ราชท์ – หมู่บ้านมาซูเล่ห์ – เตหะราน
 พระราชวังเนียวาราน – พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ชีราซ (บินภายใน)
มัสยิดสีชมพู – คฤหาสน์โบราณ – ป้อมการิมข่าน – วาคิล บาซาร์
ชีราซ – เปอร์ซีโปลิส – นัค เชรอสตัม – อิศฟาฮาน – มัสยิดอิหม่าม
พระราชวังอะลีคาปู-สะพานคาจู -อิศฟาฮาน – หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ – คาชาน –กรุงเทพฯ

ทัวร์อิหร่าน ราคาถุก แพคเกจ ทัวร์อิหร่าน โดยสายการบิน THAI AIRWAY
กำหนดการเดินทาง
19-27    ต.ค.60   79900.-
18-26    พ.ย.60   79900.-
1-9    ธ.ค.60   79900.-
29 ธ.ค-6 ม.ค. ธ.ค.60   79900.- 

 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

118 คน

 สถิติเมื่อวาน

599 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

20351 คน

304084 คน

2765883 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official