ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443


 


 

 

ทัวร์ตุรกี  PROMOTION TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตุรกี รหัสทัวร์QR-L161- PROMOTION-8D_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง-ตลาดสไปซ์-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
โบสถ์เซนต์โซเฟีย- อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
 โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) -เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่
เมืองใต้ดินไคมัคลี่-โชว์ระบำพื้นเมือง Belly Dance Show-เมืองอังคาร่า
กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินQatar Airways
กำหนดเดินทาง
11-18 ,21-28  มี.ค.60  29900.-
28มี.ค.-04เม.ย.60   มี.ค 60  29900.-
04-11,06-13  เม.ย.60   29900.-
 


 

 

ทัวร์ตุรกี  PROMOTION TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตุรกี รหัสทัวร์W5-L161- PROMOTION TURKEY-8D_MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะราน-อิสตันบูล-เข้าชมสวนดอกทิวลิป สถานที่จัดงาน
Tulip Festival 2017-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ -ฮิปโปโดรม
สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บ-น้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-พระราวังทอปกาปึ
เมืองยาโลว่า-เมืองอายวาลิค-เมืองอายวาลิค-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำพื้นเมือง- Belly Dance Show -เมืองคัปปาโดเกีย
นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เกอเรเม่-บ้านพื้นเมืองมนุษย์ถ้ำ-เมืองอังคาร่า
กรุงอังคาร่า-กรุงเตหะราน-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินMahan Air                     
กำหนดเดินทาง
27ม.ค.60-03 ก.พ.60    29900.-
08-15,17-24 ก.พ.60     29900.-
18-25ก.พ.-08-15 มี.ค.60    29900.-
10-17,12-19, 14-21 เม.ย.60  33900.-
  29เม.ย.-06พ.ค.60    33900.-
 

 

ทัวร์ตุรกี  TURKEY TULIP+TROY 8 DAYS

เที่ยวตุรกี รหัสทัวร์W5-L161- TURKEY TULIP8D_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง
ตลาดสไปซ์-ชมสวนดอกทิวลิป สถานที่จัดงาน Tulip Festival 2017-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำ-ใต้ดินเยเรบาตัน-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส
เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน-ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง
อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร-กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินMahan Air
กำหนดเดินทาง
06-13 ,29เม.ย.-06พ.ค.60     เม.ย 60 43900.-
08-15 ,09-16 , 11-18 ,12-19 ,13-20 เม.ย 60 45900.-
 

 

ทัวร์ตุรกี  UNSEEN TURKEY 10 DAYS

เที่ยวตุรกี รหัสทัวร์KU -L161-  UNSEEN TURKEY10D_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงคูเวต-กรุงคูเวต-กรุงอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่
กรุงทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-บ้านของ
มนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้งโรงงานเซรามิค-พิพิธภัณฑ์พรม-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า
กรุงอิสตันบูล-พระราชวังทอปกาปึ-วันที่แปดของการเดินทาง -ฮิปโปโดรม
สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำ -เยเรบาตัน-พระราชวังโดลมาบาเช่
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์-กรุงอิสตันบูล-กรุงคูเวต-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน  Kuwait Airways   
กำหนดเดินทาง
11-20  ก.พ.60   33900.-
 04-13,11-20 มี.ค.60  33900.-

 

 

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 10 DAYS

เที่ยวตุรกี  รหัส W5-L161-TURKEY TROY 10 DAYS-MAR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ตุรกี  :
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน-กรุงอังคาร่า-นครใต้ดินไคมัคลึ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย-คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
เมืองอิซเมียร์-เมืองชานัคคาเล่-กรุงทรอย-สมรภูมิกัลลิโปลี่
ชานัคคาเล่-กรุงอิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บ
น้ำใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์
กรุงอิสตันบูล-กรุงเตหะราน-กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี  โดย สายการบิน Mahan Air
กำหนดเดินทาง
04-13  ก.พ. 60   32900.- 
04-13   มี.ค. 60  32900.-
 


 

 

ทัวร์ตุรกี TURKEY IN LOVE 7 DAYS

เที่ยวตุรกี  รหัส TK-L161-TURKEY IN LOVE 7 DAYS_MAR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ตุรกี  : สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน-เมืองเดนิซลี่
ปามุคคาเล่-คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-ระบำหน้าท้อง-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-กรุงอิสตันบูล
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-พระราชวังทอปกาปึ
ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี  โดย สายการบิน Turkish airlines
กำหนดเดินทาง

04-10, 06-12, 18-24, 20-26             มี.ค. 60  39900.-
 

 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1341 คน

 สถิติเมื่อวาน

1934 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

45153 คน

104880 คน

2566679 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official