ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443


 

ทัวร์ตุรกี   Enjoy Turkey9 วัน 6 คืน

เที่ยวตุรกี รหัสทัวร์W5-L05-IST-W5001-ENJOT_JUL


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -เตหะราน – อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปึ  - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-พระราชวังโดลมาบาเช
 ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส -  ฮิปโปโดม - ชานัคคาเล-ชานัคคาเล
 ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ – บ้านของพระแม่มารี
คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – ปามุคคาเล-ปามุคคาเล – คอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน
 เกอเรเม - อังการ่า-อังการ่า – เตหะราน -กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน MAHAN AIR
กำหนดเดินทาง
9-17  มิ.ย 60  29900.-
7-15  ก.ค 60  33900.-

 

ทัวร์ตุรกี  AMAZING TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตุรกี รหัสทัวร์QR-L161-AMAZING_TURKEY_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง-ตลาดสไปซ์-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
โบสถ์เซนต์โซเฟีย- อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-อิสตันบูล-เมืองบูซาร์
เมืองอิซเมียร์-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
 โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำ-พื้นเมือง Belly Dance Show
เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่- เมืองใต้ดินไคมัคลี่
กรุงอังคาร่า-เมืองอังคาร่า-กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินQatar Airways
กำหนดเดินทาง
24-31   พ.ค.60   29900.-
31พ.ค.-07 มิ.ย พ.ค 60  29900.-
07-14 ,09-16 , 14-21 มิ.ย.60  29900.- 

ทัวร์ตรุกี WOW TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L161-WOW TURKEY 8D_JUN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-วันที่สองของการเดินทาง - ฮิปโปโดรม
สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำ-ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
พระราชวังโดลมาบาเช่-เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง-โรงงานทำเครื่องหนัง
ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) -เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง
พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินTURKISH AIRLINES

กำหนดเดินทาง
10-17 ,11-18   มิ.ย.60 30900.-
12-19, 13-20 ,14-21 มิ.ย.60  29900.-
 30 มิ.ย.-07 ก.ค มิ.ย.60  29900.- 

ทัวร์ตุรี Spirit of Turkey  8 วัน 5 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L05-ASR-TK001-8D5N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ-คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ – สนามบิน
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินTURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
4-11   พ.ค 60  34900.-
2-9   มิ.ย 60  34900.-
9-16   ส.ค 60  34900.-
8-15,22-29  ก.ย 60  34900.-


 

ทัวร์ตุรกี EUROPE ITALY CHARMING 11 วัน 8 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  TG-L56-EU- ITALY CHARMING _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )-กรุงโรม – หุบเขาวาดอร์เซีย – หมู่บ้านปีเอนซ่า
SAN QUIRICO D’ORCIA – เมืองเซีย-น่าเมืองเซียน่า – เมืองซาน จิมิยาโน่
 ชิมไวน์ – เมืองลุคกา – เมืองปิซ่า-เมืองปิซ่า – หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร – เมืองปิซ่า
หอเอนปิซ่า – เมืองฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้-หมู่เกาะบูราโน่ – เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร้
อุทยานโดโลไมท์ – เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – ทะเลสาบ มิซูลิน่า – เมืองออร์ติเซ่
ขึ้นกระเช้า SECEDA – ขึ้นกระเช้า ALPE DI SIUSI – เมืองเวโรน่า-เมืองเวโรน่า
 เมืองมิลาน – ดูโอโม่ – ช้อปปิ้งมิลาน-เมืองมิลาน – สนามบิน-กรุงเทพ ฯ

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
19-29   ก.ย 60 116500.-
3-13,15-25,29-8 ต.ค 60 116500.-
19-29   พ.ย 60 116500.-
4-14   ธ.ค 60 116500.-
 

 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

848 คน

 สถิติเมื่อวาน

992 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

31152 คน

243234 คน

2705033 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official