ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443 

ทัวร์ตุรกี  IST01 HILIGHT TURKEY  8D5N

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ QR-L09-IST01 HILIGHT_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โดฮา –อิสตันบูล – BLUE MOSQUE
 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือบอสฟอรัส-อิสตันบูล – เมืองบูซ่าร์
 GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร์ – อิซเมีย -อิซเมีย – เมืองคูซาดาซี
 บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส
ปามุคคาเล่ - ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ – ระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – สนามบินอังการ่า-โดฮา – กรุงเทพฯ  

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
03 – 10    ก.พ.61  29999.-
24 ก.พ. – 03 มี.ค.61  29999.-
10 – 17    มี.ค.61  29999.-
07 – 14    เม.ย.61  33999.- 

ทัวร์ตุรกี  IST02 UNSEEN TURKEY  9D6N 

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L09-IST02 UNSEEN_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล – เมืองอังการ่า
 สุสานอตาเติร์ก-อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ – โชว์ระบำหน้าท้อง  
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี
คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่
 วิหารอะโครโปลิส-ชานัคคาเล่ – ทรอย – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน – SPICE MARKET
สนามบินอิสตันบูล-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
12 – 20    ก.พ.61  33999.-
25 ก.พ. – 05 มี.ค.61  33999.-
19 – 27   มี.ค.61  33999.-
02 – 10   เม.ย.61  34999.-

 

ทัวร์ตุรกี  GHTUR03 HighlightTurkey9D

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L156-GHTUR03_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อีสตันบูล -อีสตันบูล-ชานัคคาเล-ม้าไม้เมืองทรอย
เมืองโบราณทรอย-ไอวาลิค-ไอวาลิค-เพอร์กามัม-นั่งเคเบิ้ลคาร์
อะโครโปลิส-เมืองโบราณเอเฟซุส-บ้านพระแม่มารี -คูซาดาซึ
โรงงานผลิตเครื่องหนัง-ปามุคคาเล-เฮียราโปลิส-ปราสาทปุยฝ้าย
ปราสาทปุยฝ้ายใต้ดิน-คอนยา-คาราวานซาไร-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-นครใต้ดินไคมัคลี-อังการา
 อังการา-อีสตันบูล-นั่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์
จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-มัสยิดสุลต่านอาห์เมต
อ่างเก็บน้ำเยเรบาทัน-พระราชวังโดลมาบาห์เช-ห้างอีสตินเย
อีสตันบูล-กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
19-27    ก.พ. 61  32900.-
25 มี.ค.-2 เม.ย. 61   32900.-

 

ทัวร์ IST03 TURKEY CHECKED 8D5N

รหัสทัวร์ QR-L09-IST03-TK_APR


  1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  2.โดฮา – อังการ่า – นครใต้ดิน – GOREME – BELLY DANCE
  3.คัปปาโดเกีย – หุบเขาอุซิซาร์ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
  4.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี 
  5.คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – เมืองทรอย
  6.ชานัคคาเล่ – อิสตันบูล – จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE
 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  7.SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
  8.โดฮา – กรุงเทพฯ  

สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  28 เม.ย –05 พ.ค.61 

ทัวร์ IST04 DELUXE TURKEY  8D5N

รหัสทัวร์ TK-L09-IST04-TK_MAR


  1.กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
  2.อิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย
  3.คูซาดาซี – ศูนย์เสื้อหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส
  บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล่ 
  4.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส - คอนย่า
 พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
  5.คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – โรงแรมพรม
เซรามิค – นครใต้ดิน – โชว์ระบำหน้าท้อง 
  6.หุบเขาอุซิซาร์– เมืองไกเซรี – บินภายใน – พระราชวังโดลมาบาห์เช
ล่องแม่น้ำบอสฟอรัส
  7.จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน – SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
  8.สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  2-9,9-16,18-25,22-29
ทัวร์ตุรกี  Spirit of Turkey 8 วัน 5 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  TK-L15-ASR-TK001_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ-คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ – สนามบิน
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
2-9, 16-23    ก.พ. 61  34900.-
2-9, 9-16, 16-23, 22-29   มี.ค. 61  34900.-

 

ทัวร์ตุรกี  Ottoman Empire and Beautiful Riviera 10 วัน 7 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ QR-L15-ADA-QR001 _MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -กรุงเทพฯ –โดฮา – อาดานา – คัปปาโดเกีย– ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย –  เกอเรเม – นครใต้ดิน – คอนย่า
คอนย่า – แอสเพนโดส – อันตาเลีย – ล่องเรือเมดิเตอร์ริเนี่ยน
อันตาเลีย – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย
ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – อิชเมียร์
อิชเมียร์ – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
แกรนด์บาซาร์ – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-พระราชวังโดลมาบาเช
 พระราชวังทอปกาปึ  – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน– ฮิปโปโดม
 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – สนามบิน-โดฮา – กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินQatar Airways
กำหนดเดินทาง 
11-20, 14-23   ก.พ. 61  33900.-
16-25     ก.พ. 61  35900.-
18-27    มี.ค. 61  33900.-
 

ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY  8วัน/5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L46-WONDERFUL TK_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล-อิสตันบูล– กรุงเคย์เซอรี่ - คัปปาโดเกีย
 เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี
 โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย –โรงงานเครื่องปั้นดินเผา- เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี
 โรงงานหนัง-เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย  - เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่
 สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย
พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี – สนามบินกรุงอิสตันบูล
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
9 – 16     ก.พ.61   36900.-
9 – 16, 20 – 27   มี.ค.61  36900.-
22 – 29     มี.ค.61   36900.- 


 

ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY 8วัน/5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L46-WONDERFUL TK_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล-อิสตันบูล– กรุงเคย์เซอรี่ คัปปาโดเกีย
 เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม-นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานพรม
 โรงงานเพชร -หุบเขานกพิราบ –หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ -เมืองคัปปาโดเกีย
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา- เมืองคอนย่า-คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา                                                
เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส -เมืองคูซาดาสี
 โรงงานหนัง-เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย-เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่
 สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย
พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี – สนามบินกรุงอิสตันบูล
ชมเทศกาลดอกทิวลิป-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
3 – 10    เม.ย. 61 40900.-
10 – 17,12 – 19   เม.ย. 61 43900.-

ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L46-WONDERFUL TK-RE_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล-อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย
 ฮิปโปโดม –พระราชวังทอปกาปึ - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี - สไปซ์ มาร์เก็ต
***ชมเทศกาลดอกทิวลิป*** -อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง -เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – สุสานนีโครโพลิส – เมืองคอนย่า
เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา –  แวะถ่ายรูปคาราวาสไลน์
 นครใต้ดิน Underground City – ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน - โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)
คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - สนามบินเคย์เซอรี่
อิสตันบูล - สนามบินกรุงอิสตันบูล -กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
09 – 16, 11 – 18, 13 – 20  เม.ย.61  49900.-


 

ทัวร์ตุรกี  Spirit of Turkey Five Stars 8 วัน 5 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L15-VASR-TK002_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ-คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ
( เมษายน 2018 สวนดอกทิวลิป ) – สนามบิน


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
2-9, 16-23    ก.พ. 61  39900.-
2-9, 9-16, 16-23, 22-29   มี.ค. 61  39900.-
5-12, 14-21    เม.ย. 61  43900.-
3-10, 10-17, 17-24, 24-31   พ.ค. 61  39900.-
1-8, 22-29    มิ.ย. 61  39900.-

 

ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP TROY 10 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ KU-L161-TUK TULIP_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงคูเวต-กรุงคูเวต-กรุงอิสตันบูล
กรุงอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่-เมืองชานัคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ
เมืองคุซาดาซึ-เมืองปามุคคาเล่-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า
เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า
กรุงอิสตันบูล-กรุงอิสตันบูล-กรุงคูเวต-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน KUWAIT AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
05-14 เม.ย.61   38900.-
09-18 เม.ย.61  39900.-
12-21   เม.ย.61  41900.-
 

ทัวร์ OTTOMAM EMPIRE AND BEAUTIFUL RIVIERA 2 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ QR-L15-ADA-QR002 QR_JUN
1.กรุงเทพฯ
2.กรุงเทพฯ –โดฮา – อาดานา – คัปปาโดเกีย– ชมระบำหน้าท้อง
3.คัปปาโดเกีย –  เกอเรเม – นครใต้ดิน – คอนย่า
4.คอนย่า – แอสเพนโดส – อันตาเลีย – ล่องเรือเมดิเตอร์ริเนี่ยน
5.อันตาเลีย – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย
6.ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – อิชเมียร์
สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61 1-10
พ.ค.61 6-15,9-18,13-22,20-29
มิ.ย.61 1-10,3-12,8-17
ทัวร์ SUPER SAVE OTTOMAN 9 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ QR-L15-ESB-QR001 QR_JUN
1.กรุงเทพฯ – สนามบินอู่ตะเภา –โดฮา – อังการา
2.อังการา- คัปปาโดเกีย –  นครใต้ดิน - เกอเรเม – ชมระบำหน้าท้อง
3.คัปปาโดเกีย  – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
4.ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
คูซาดาสึ - เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
5.เพอร์กามัม – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – ชานัคคาเล
6.ชานัคคาเล – อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส -  
แกรนด์บาซาร์  – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
7.จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย –
อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - เยเรบาตัน – ฮิปโปโดม
8.พระราชวังโดลมาบาเช - พระราชวังทอปกาปึ  – โดฮา
9.โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 24,922 บาท
กำหนดการเดินทาง
มี.ค.61 12-20
พ.ค.61 7-15,14-22,21-29,
มิ.ย.61 4-12
 

ทัวร์ RIVIERA-TULIP-TROY 9 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-RIVIERA-TULIP_APR

  1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
  2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่
  3.อีเมอร์กัน พาร์ค-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิงสไปซ์-เมืองชานัคคาเล่
  4.ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
  5.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
6. เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย
7.เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย
  8.นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ
ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
  9.กรุงเทพมหานคร

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น  46,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  10-18,14-22 

ทัวร์ LUXURY RIVIERA TURKEY 8D

รหัสทัวร์ TK-L161-LUXURY RIVIERA_APR


  1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
  2.อิสตันบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่
  3.ปามุคคาเล่-อันตาเลีย
  4.เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย
  5.คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล
  6. อิสตันบูล
  7. กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น  48,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  9-16,10-17,11-18,13-20

 

ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L90-FANTASTIC TK_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)-อิสตันบูล – ชานัคคาเล่
 ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก-วิหารอะโครโปลิส
 (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า
 พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย
 นครใต้ดินคาร์ตัค – หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์)
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า-กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน
 ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน
 พระรางวัลโดลมาบาห์เช่ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
5 – 13     ก.พ.61  31900.-
26 ก.พ – 6 มี.ค.61 (วันมาฆบูชา)  32900.-
12 – 20     มี.ค.61  32900.-
26 มี.ค.– 3 เม.ย.61    31900.-
16 – 24    เม.ย.61  34900.-
23 เม.ย– 1พค61    34900.-
 

ทัวร์ตุรกี EASY SPRING IN TURKEY

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L90-SPRING TK_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)-อิสตันบูล – ชานัคคาเล่
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
 โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่-เมืองโบราณเฮียราโพลีส
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คาราวานซาไร
เมืองคัปปาโดเกีย - การแสดงระบำหน้าท้อง-ขึ้นบอลลูนชมความสวยงาม
ของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) -พิพิธภัณฑ์กลางเมืองเกอเรเม่
นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานทอพรม – หมู่บ้านอวานอส-กรุงอีสตันบูล (บินภายใน)
พระราชวังโคลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน
 ท่าอากาศยานอตาเติร์ก-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
04 – 11    เม.ย.61  43900.-
09 – 16    เม.ย.61  46900.-
11 – 18   เม.ย.61  46900.-


 

ทัวร์ตุรกี  TK92 Hilight Turkey ทัวร์ตุรกี 8วัน 5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  TK-L47-TK92_HILIGHT TUK_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ฮิปโปโดม
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – เยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปี
 พระราชวังโดลมาบาห์เช-เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque
 ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา - เมืองอิชเมียร์ -เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)  
เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย  คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินชาดัค - ชมระบำหน้าท้อง
เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค
  Jewellery Shop - กรุงอังการา -อังการา – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
Candy Shop - ตลาดสไปซ์ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล  -ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
25ม.ค.61 – 1  ก.พ.61  29998.-
4 – 11    ก.พ.61   29998.-
18 – 25    ก.พ.61   31998.-
5 – 12    มี.ค.61  32998.-
22 - 29    เม.ย.61  32998.-
 

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ TK-L47-K93 WOW TK_APR
1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2.ท่าอากาศยานอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล่ - ทรอย  
3.ชานัคคาเล่ – คูซาดาซี – ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่     
4.ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
5. เมืองคอนย่า  - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลึ
ชมระบำหน้าท้อง  
6.คัปปาโดเกีย - (บินภายใน ไกเซรี - อิสตันบูล) – อิสตันบูล
 พระราชวังโดลมาบาห์เช -  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส             
7.กรุงอิสตันบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 Candy Shop - ตลาดสไปซ์ –  ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล     
8.ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 35,888 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.61 21-28
เม.ย.61 6-13,9-16,15-22
 
 

ทัวร์ตุรกี TURKEY LOVE 8D5N

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ EY-L09-CDG02_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี-อาบูดาบี-สนามบินปารีส
ซิตี้ทัวร์ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-พระราชวังแวร์ซาย
CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE-ปารีส – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม
 จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส  -บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ
 มหาวิหารโคโลญ-อัมสเตอร์ดัม – งานเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF – จัตุรัสดัมสแควร์
ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร  – หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์
สนามบินสคิปโพล-อาบูดาบี – กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
10 - 17   เม.ย 61  59900.-
28เม.ย–05พ.ค 61  พ.ค 61  54900.-
05 - 12    พ.ค.6 1 52900.-
 


 

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ QR-L161- AMAZING TK_MAR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ
เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า-เมืองคอนย่า-เมืองปามุคคาเล่
เมืองคูซาดาซึ-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองบูร์ซาร์-เมืองบูร์ซาร์
กรุงอิสตันบูล-กรุงอิสตันบูล-กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
17-24   ก.พ 61  29900.-
10-17   มี.ค 61  29900.-
17-24   มี.ค 61  30900.-

 

ทัวร์ตุรกี EAST PART TURKEY 7 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ QR-L161-PART TURKEY_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินสุวรรณภูมิ-กุรงโดฮา-เมืองอาดาน่า
เมืองกาซิแอนเทป-เมืองเก่ากาซิแอนเทป-พิพิธภัณฑ์โมเสก-เมืองซานลิอุรฟา
เมืองอาดิยามาน-เมืองคาห์ตา-เมืองอาดิยามาน-เมืองอาดิยามาน
เมืองอารามานมาราส-เมืองอาดานา-เมืองอาดาน่า-กรุงโดฮา
เมืองอาดาน่า-กรุงโดฮา

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
 21-27,28 -6   ก.พ. 61  39900.-
 07-13,14-20   มี.ค. 61   39900.-

 


 

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  TK-L161-TK TROY-8D_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง-สไปซ์ มาร์เก็ต
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน-ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
04-11,10-17, 11-18,17-24,18-25   มี.ค.61  35900.-
 

ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  TK-L161-WOW TUK-8D_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำ- ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
พระราชวังโดลมาบาเช่-เดินทาง    เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม
เมืองอิซเมียร์-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) -เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์
กรุงเทพมหานคร-สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
14-21   ก.พ.61  29900.-
9-10,4-11,5-12,6-13  มี.ค.61  29900.-
7-14,8-15,11-18 มี.ค.61  29900.-
18-25,23-30,24-31  มี.ค.61  31900.-
25 มี.ค.-01 เม.ย มี.ค.61  31900.-

 

ทัวร์ตุรกี CLASSIC RIVIERA TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L161-CLASSIC RIVIERA_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
เดินทาง- สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองเนฟเชียร์
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคัปปาโดเกีย
เมืองใต้ดิน-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า- เมืองอันตาเลีย-เมืองปามุคคาเล่
  เมืองปามุคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ-เมืองอิซเมียร์-กรุงอิสตันบูล
กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
03-10, 04-11, 17-24 ,18-25   มี.ค.61 39900.-
25 มี.ค.-01เม.ย    มี.ค.61 39900.-
 


ทัวร์ตุรกี    RIVIERA-TULIP TURKEY 10 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ QR-L161-  RIVIERA-TUK_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อังคาร่า-อังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ
คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง -เกอเรเม่-บ้านพักมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง
ชมเมืองคัปปาโดเกีย-ช้อปปิ้ง-โชว์ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน
ไคมัคลึ-คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คอนย่า-แอสเพนดอส-อันตาเลีย
อันตาเลีย-ปามุคคาเล่-วันที่หกของการเดินทาง   ปามุคคาเล่-คูซาดาซึ
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ซาดาซึ-เปอร์กามัม-ชานัคคาเล่
ชมม้าไม้เมืองทรอย-ชานัคคาเล่-อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่อง
แคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน
พาร์ค-พระราชวัง-  ทอปกาปึ-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS

กำหนดเดินทาง
26 มี.ค.-04 เม.ย   มี.ค.61  39900.-
28 มี.ค.-06 เม.ย   มี.ค.61   39900.-
02-1,04-13เม.ย   มี.ค.61   39900.-
20-29,21-30 เม.ย    มี.ค.61   39900.-
23 เม.ย.-02 พ.ค  เม.ย.61   39900.-
27 เม.ย.-06 พ.ค เม.ย.61  41900.-
9-18    เม.ย.61  43900.-

 

ทัวร์ตุรกี    RIVIERA-TULIP TURKEY 10 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ QR-L161-  RIVIERA-TULIP _FEB


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อังคาร่า-อังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ
คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง -เกอเรเม่-บ้านพักมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง
ชมเมืองคัปปาโดเกีย-ช้อปปิ้ง-โชว์ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน
ไคมัคลึ-คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คอนย่า-แอสเพนดอส-อันตาเลีย
อันตาเลีย-ปามุคคาเล่-วันที่หกของการเดินทาง   ปามุคคาเล่-คูซาดาซึ
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ซาดาซึ-เปอร์กามัม-ชานัคคาเล่
ชมม้าไม้เมืองทรอย-ชานัคคาเล่-อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่อง
แคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน
พาร์ค-พระราชวัง-  ทอปกาปึ-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
04-13,16-25  ก.พ.61  36900.-
24ธ.ค.-02ม.ค.61  ธ.ค.60  39900.-
26ธ.ค.-04ม.ค.61  ธ.ค.60  39900.-
28ธ.ค.-06ม.ค.61  ธ.ค.60  39900.-
29ธ.ค.-07ม.ค.61  ธ.ค.60  39900.-

 

ทัวร์ตุรกี    WOW GREECE-SANTORINI 7 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ QR-L161- WOW GREECE_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพมหานคร-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา
กรุงเอเธนส์-เดินทาง     กรุงเอเธนส์-เมืองเดลฟี-เมืองกาลัมบาก้า
เมืองกาลัมบาก้า-เมืองเมทีโอร่า-ลาเมีย-กรุงเอเธนส์ -กรุงเอเธนส์
เกาะซานโตรินี-ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย-เกาะซานโตรินี
กรุงเอเธนส์-กรุงเทพมหานคร-สนามบินสุวรรณภูมิ 


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
 24-30  มี.ค. 61  55900.-


 

ทัวร์ตุรกี    WOW GREECE-SANTORINI 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L161- WOW GREECE_FEB


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล- ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำ-ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
พระราชวังโดลมาบาเช่-เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม
เมืองอิซเมียร์-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
 โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) -เมืองคอนย่า
เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่
ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร-สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
16-23 ม.ค.61  29900.-
18-25,21-28  ม.ค.61  29900.-
22-29   ม.ค.61  29900.-
14-21,16-23  ก.พ. 61  29900.-

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

315 คน

 สถิติเมื่อวาน

1150 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

25278 คน

58652 คน

3022535 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official