ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443


ทัวร์ตุรกีWow Enjoy Turkey8 วัน 6 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ QR-L15-GOTIST_QR001_AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –โดฮา – อิสตันบูล-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – แกรนด์บาซาร์ - สไปซ์ มาร์เก็ต
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช
 ฮิปโปโดม – ชานัคคาเล-ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 วิหารอะโครโปลิส– คูซาดาสึ-คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส
 บ้านของพระแม่มารี - ปามุคคาเล-ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
คัปปาโดเกีย– ชมระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – เกอเรเม – อังการ่า
โดฮา – กรุงเทพฯ

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินQatar Airways
กำหนดเดินทาง
3-10, 6-13, 24-31 ส.ค 60 29900.-

 

ทัวร์ตุรกี  WOW TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L161- WOW TK8 D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-วันที่สองของการเดินทาง - ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำ-ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่
เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง- โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่
ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
08-15,15-22,20-27,22-29   ก.ย.60  29900.-
26-03,27-04,28-05,29-06   ก.ย.60  29900.-
01-08,02-09,03-10,04-11   ต.ค.60  29900.-
05-12,06-13,9-16,09-16,11-18   ต.ค.60  29900.-
05-12,12-19,19-26    พ.ย.60  29900.-
26-03,03-10    ธ.ค.60  29900.-

ทัวร์ตุรกี Turkey Big Surprise8 วัน 6 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  QR-L15-ESB-QR001_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –โดฮา – อังการ่า -อังการ่า – คัปปาโดเกีย – เกอเรเม
 นครใต้ดิน – ชมระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย – คอนย่า – ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส
อิชเมียร์-อิชเมียร์ – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – ชานัคคาเล -ชานัคคาเล
 ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – อิสตันบูล –       แกรนด์บาซาร์
อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
 สนามบิน-โดฮา – กรุงเทพฯ  

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินQatar Airways
กำหนดเดินทาง
22 – 29     ก.ย 60  29911.-
7 – 14, 14 – 21   ต.ค 60  29911.-
4 – 11, 8 – 15, 11 – 18  พ.ย 60  29911.-
18 – 25, 25 พ.ย. – 2 ธ.ค พ.ย 60  29911.-

 

ทัวร์ตุรกี TURKEY DELUXE 9D6N BY TK

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L09-TK01_ DELUXE_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล – เมืองอังการ่า
สุสานอตาเติร์ก -อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 หุบเขาอุซิซาร์ –  โชว์ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
ปามุคคาเล่ -ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี  
คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – วิหารอะโครโปลิส
ชานัคคาเล่ – ทรอย – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน
 SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
13 – 21,27 – 05 ก.ย 60  29999.-
10 – 18 ,24 –01  ต.ค 60  31999.-
08 – 16    พ.ย 60  31999.-

 

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ QR-L161- AMAZING TK8 D_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ
เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า-เมืองคอนย่า-เมืองปามุคคาเล่
เมืองคูซาดาซึ-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองบูร์ซาร์-เมืองบูร์ซาร์
กรุงอิสตันบูล-กรุงอิสตันบูล-กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินQatar Airways
กำหนดเดินทาง
16-23  ก.ย 60  29900.-

ทัวร์ตุรกีBest of Turkey8 วัน 5 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์TK-L15-GOTADB_TK001_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อิสตันบูล - อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส - คูซาดาซึ
คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส-ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย  – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล 
ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย- พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์มาเก็ต
 โชว์ระบำหน้าท้อง-พระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES

กำหนดเดินทาง
25 ส.ค.-1 ก.ย  ส.ค 60  37900.-
15-22,29 ก.ย.-6 ต.ค  ก.ย 60  37900.-
 

ทัวร์ตุรกี  EASY WONDERFUL TURKEY

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  TK-L90-WONDERFUL TK_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –อิสตันบูล (บินตรง)-อิสตันบูล – ไคเซอร์รี่ – คัปปาโดเกีย
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – หุบเขาเดฟเร่นท์ – หุบเขาพาซาแบค
 โรงงานทอพรม – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง-ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของ
เมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค – หุบเขานกพิราบ
หมู่บ้านอวานอส – ปราสาทอุชิซาร์-คัปปาโดเกีย – คอนย่า – คาราวานซาไร
 พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่-เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง-เมืองเพอร์กามัม
 วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน
 ฮิปโปโดรม – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์-มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน
 พระราชวังทอปกาปี – พระรางวัลโดลมาบาห์เช -ท่าอากาศยานอตาเติร์ก-กรุงเทพฯ
 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
20 – 28   ก.ย 60  33900.-
27 – 05   ก.ย 60  34900.-
04 – 12   ต.ค 60  34900.-

ทัวร์ตุรกีIzmir in love : Turkey 8 วัน 5 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์TK-L15-GOTADB_TK002_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อิสตันบูล - อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส - คูซาดาซึ
คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส-ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย  – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล                                       
ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย- พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์มาเก็ต
 โชว์ระบำหน้าท้อง-พระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
5-12,19-26,26 ต.ค.-2 พ.ย ต.ค.60  37900.-
1-8,3-10    พ.ย 60  37900.-
1-8,3-10,7-14   พ.ย 60  37900.-
21-28,27-3,29-5   ธ.ค 60      41900.-

ทัวร์ตุรกีSpirit of Turkey 8 วัน 5 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์TK-L15-GOTASR_TK001_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:       
กรุงเทพฯ-เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ-คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ – สนามบิน
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
10-17,12-19,19-26,24 ก.ย.- 1 ต.ค ก.ย 60  34900.-
26 ก.ย.- 3 ต.ค.,30 ก.ย.- 7 ต.ค  ก.ย 60  34900.-
6-13,8-15,10-17,13-20,20-27,27 -3   ต.ค 60  34900.-
ทัวร์ตุรกีHello Nev?ehir : Turkey8 วัน 5 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์TK-L15-GOTNAV_TK001_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:     
กรุงเทพฯ-เนฟเชียร์ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ-คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ – สนามบิน
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
9-16,16-23,23–30,30 พ.ย.-7 ธ.ค พ.ย 60  34900.-
2-9,4-10,14 -21    ธ.ค 60  34900.-
26 ธ.ค. – 2 ม.ค.,28 ธ.ค. – 4 ม.ค  ธ.ค 60  38900.-
 

ทัวร์ตุรกีHIGHLIGHT TURKEY 8วัน5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L46-HIGHLIGHT TURKEY _SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล  -อิสตันบูล  – กรุงเคย์เซอรี่ - คัปปาโดเกีย – เกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานพรม – โรงงานเพชร
หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ -เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า
คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา -เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง-เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย 
 เมืองชานัคคาเล-เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน
 วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
 สนามบินกรุงอิสตันบูล -กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES

กำหนดเดินทาง
11-15,22-29  ก.ย 60  35900.-
 

ทัวร์ตุรกีHIGHLIGHT TURKEY 8วัน5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L46-HIGHLIGHT TURKEY _DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล   by TK69 00.05 – 06.25(+1)
อิสตันบูล (บินภายใน TK2006 07.45-09.15) – คัปปาโดเกีย
 เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี
 โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา                                                
เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง
เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย  - เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน
 วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
สนามบินกรุงอิสตันบูล TK064 20.40 – 09.45 (-1)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
2-9, 16-23   พ.ย.60  34900.-
7-14     ธ.ค 60  34900.-
24-31 , 27 ธ.ค. – 3 ม.ค ธ.ค 60  34900.-

 

ทัวร์ตุรกีWONDERFULTURKEY8วัน5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L46-WONDERFUL-TURKEY_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล   by TK065 21.30 – 04.00(+1)
อิสตันบูล (บินภายในTK2010 06.40-08.05) – กรุงเคย์เซอรี่
คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี
 โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง
เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย  - เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน
วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
 สนามบินกรุงอิสตันบูล TK064 20.10 – 09.25 (-1)กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

  
ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
2-9,16-23,7-14   ธ.ค 60  34900.-
24-31    ธ.ค 60  34900.-
ทัวร์ตุรกีWONDERFULTURKEY8วัน5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L46-WONDERFUL-TURKEY_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล -อิสตันบูล (บินภายในTK2010 06.40-08.05)
 กรุงเคย์เซอรี่ - คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี
 โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ –พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง
เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย  - เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –พระราชวังโดลมาบาเช่
 สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี
 ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี – สนามบินกรุงอิสตันบูล TK064 20.10 – 09.25 (-1)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
22-29   ก.ย 60  35900.-
12-19,21-28  ต.ค 60  35900.-

ทัวร์ตุรกีWONDERFULTURKEY8วัน5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L46-WONDERFUL-TUK_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล   by TURKISH AIRLINES
อิสตันบูล (บินภายใน TK2006 07.05-08.25) – คัปปาโดเกีย
เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดิน – โรงงานพรม
โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ -เมืองคัปปาโดเกีย
 (Optional Balloon) – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง
เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย  - เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –พระราชวังโดลมาบาเช่
 สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย
พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี – สนามบินกรุงอิสตันบูล
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
27-3,28-4,29-5  ธ.ค 60  37900.-


 

ทัวร์ตุรกีWONDERFUL TURKEY  8วัน5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L46-WONDERFUL TURKEY_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล   by TK69 00.05 – 06.25(+1)
อิสตันบูล (บินภายใน TK2006 07.45-09.15) – คัปปาโดเกีย
 เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี
 โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง
เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย  - เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน
 วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
 สนามบินกรุงอิสตันบูล TK064 20.40 – 09.45 (-1)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
12-19, 21-28  ต.ค.60  34900.-
2-9, 16-23   พ.ย.60  34900.-
 7-14    ธ.ค 60  34900.-
24-31, 27  – 3   ธ.ค 60  34900.-

 

ทัวร์ตุรี Spirit of Turkey  8 วัน 5 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L05-ASR-TK001-8D5N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ-คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ – สนามบิน
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินTURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง

9-16   ส.ค 60  34900.-
8-15,22-29  ก.ย 60  34900.-


 

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  TK-L161-TURKEY TROY_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง-สไปซ์ มาร์เก็ต
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน-ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
7-14,14-21,15-16-23,17-24  ต.ค 60  35900.-
21-28,22-29,27-3   ต.ค 60  35900.-
4-11,11-18,18-25,25-2  พ.ย 60  35900.-
3-1    ธ.ค 60  35900.-


 

ทัวร์ตุรกี RIVIERA TURKEY 10 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L161-RIVIERA TUK_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้งตลาด
สไปซ์-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองปามุคคาเล่
เมืองอันตาเลีย-เมืองอันตาเลีย-เมืองคอนย่า-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
โชว์ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดินไคมัคลึ-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
27ต.ค.-05พ.ย  ต.ค 60  46900.-
10-19,24พ.ย.-03ธ.ค  พ.ย 60  46900.-
02-11    ธ.ค.60 46900-ทัวร์ตุรกี Wondering Turkey 8 days

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L156-GHTUR02_NH_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อีสตันบูล-อีสตันบูล-ไคเซอร์รี่-คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย-คอนยา-ปามุคคาเล-ปามุคคาเล-คูซาดาซึ
คูซาดาซึ-เพอร์กามัม-ทรอย-ชานัคคาเล-ชานัคคาเล-อีสตันบูล 
อีสตันบูล-กรุงเทพฯ  

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง  
25- 1   ต.ค 60  35900.-
11-18,25-2    พ.ย. 60  35900.-
6-13,11-18   ธ.ค. 60  35900.- 


ทัวร์ตุรกี HILIGHT TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L156-GHTUR01HILIGHTTURKEY8D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อีสตันบูล-อีสตันบูล-ไคเซอร์รี่-คัปปาโดเกีย-คอนยาปา
มุคคาเล-ปามุคคาเล-คูซาดาซึ-คูซาดาซึ-เพอร์กามัม-ทรอย-ชานัคคาเล
ชานัคคาเล-อีสตันบูล-อีสตันบูล-กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดการเดินทาง
10-17    ส.ค. 60  37900.-
1-8,22-29   ก.ย. 60  37900.-
12-19,20-27   ต.ค. 60  37900.-


 

ทัวร์ตุรกี EUROPE ITALY CHARMING 11 วัน 8 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  TG-L56-EU- ITALY CHARMING _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )-กรุงโรม – หุบเขาวาดอร์เซีย – หมู่บ้านปีเอนซ่า
SAN QUIRICO D’ORCIA – เมืองเซีย-น่าเมืองเซียน่า – เมืองซาน จิมิยาโน่
 ชิมไวน์ – เมืองลุคกา – เมืองปิซ่า-เมืองปิซ่า – หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร – เมืองปิซ่า
หอเอนปิซ่า – เมืองฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้-หมู่เกาะบูราโน่ – เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร้
อุทยานโดโลไมท์ – เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – ทะเลสาบ มิซูลิน่า – เมืองออร์ติเซ่
ขึ้นกระเช้า SECEDA – ขึ้นกระเช้า ALPE DI SIUSI – เมืองเวโรน่า-เมืองเวโรน่า
 เมืองมิลาน – ดูโอโม่ – ช้อปปิ้งมิลาน-เมืองมิลาน – สนามบิน-กรุงเทพ ฯ

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
19-29   ก.ย 60 116500.-
3-13,15-25,29-8 ต.ค 60 116500.-
19-29   พ.ย 60 116500.-
4-14   ธ.ค 60 116500.-


 

ทัวร์อิหร่าน Persian Delight Iran 9 วัน 7 คืน

เที่ยวอิหร่าน รหัสทัวร์ TG-L46-HighlightIran7D5N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เตหะราน -พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พระราชวังโกเลสตาน
 ราชท์ (บินภายใน)-ราชท์ – หมู่บ้านมาซูเล่ห์ – เตหะราน
 พระราชวังเนียวาราน – พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ชีราซ (บินภายใน)
มัสยิดสีชมพู – คฤหาสน์โบราณ – ป้อมการิมข่าน – วาคิล บาซาร์
ชีราซ – เปอร์ซีโปลิส – นัค เชรอสตัม – อิศฟาฮาน – มัสยิดอิหม่าม
พระราชวังอะลีคาปู-สะพานคาจู -อิศฟาฮาน – หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ – คาชาน –กรุงเทพฯ

ทัวร์อิหร่าน ราคาถุก แพคเกจ ทัวร์อิหร่าน โดยสายการบิน THAI AIRWAY
กำหนดการเดินทาง
19-27    ต.ค.60   79900.-
18-26    พ.ย.60   79900.-
1-9    ธ.ค.60   79900.-
29 ธ.ค-6 ม.ค. ธ.ค.60   79900.-

 

ทัวร์ตุรกี Andaman to Wonderful Turkey

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L161-ANDAMAN-TK_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบิน ภูเก็ต-อิสตันบูล-เมืองบูร์ซา-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม
เมืองอิซเมียร์-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
 โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า
เมืองคัปปาโดเกีย -เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า-อิสตันบูล
อิสตันบูล-ภูเก็ต-ภูเก็ต

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
10-17,17-24, 24 -01    ก.ย 60 
29900.-
 01-08 , 08-15,15-22 ,22-29   ต.ค.60  29900.-


 

ทัวร์ตุรกี WINTER SKI TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L161-WINTER-SKI -TK_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองคอนย่า-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์
 กลางแจ้งเกอเรเม่-ระบำหน้าท้อง-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอร์รี่-สกี รีสอร์ท
กรุงอิสตันบูล-ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์ บาซาร์-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาชเช่- ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
24-31,25 -1, 26-2  ธ.ค. 60  43900.-
27-3, 28-4 ธ.ค.60  43900.-
29-5,30-6,31-7  ธ.ค.60  44900.- 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

561 คน

 สถิติเมื่อวาน

1303 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

27756 คน

377479 คน

2839278 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official