ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443


 

ทัวร์ตุรกี   Enjoy Turkey9 วัน 6 คืน

เที่ยวตุรกี รหัสทัวร์W5-L05-IST-W5001-ENJOT_JUL


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -เตหะราน – อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปึ  - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-พระราชวังโดลมาบาเช
 ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส -  ฮิปโปโดม - ชานัคคาเล-ชานัคคาเล
 ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ – บ้านของพระแม่มารี
คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – ปามุคคาเล-ปามุคคาเล – คอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน
 เกอเรเม - อังการ่า-อังการ่า – เตหะราน -กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน MAHAN AIR
กำหนดเดินทาง
9-17  มิ.ย 60  29900.-
7-15  ก.ค 60  33900.-
 

 

ทัวร์ตุรกี  PROMOTION TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตุรกี รหัสทัวร์QR-L161- PROMOTION-8D_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง-ตลาดสไปซ์-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
โบสถ์เซนต์โซเฟีย- อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
 โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) -เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่
เมืองใต้ดินไคมัคลี่-โชว์ระบำพื้นเมือง Belly Dance Show-เมืองอังคาร่า
กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินQatar Airways
กำหนดเดินทาง
11-18 ,21-28  มี.ค.60  29900.-
28มี.ค.-04เม.ย.60   มี.ค 60  29900.-
04-11,06-13  เม.ย.60   29900.-
 


 

 

ทัวร์ตุรกี  PROMOTION TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตุรกี รหัสทัวร์W5-L161- PROMOTION TURKEY-8D_MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะราน-อิสตันบูล-เข้าชมสวนดอกทิวลิป สถานที่จัดงาน
Tulip Festival 2017-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ -ฮิปโปโดรม
สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บ-น้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-พระราวังทอปกาปึ
เมืองยาโลว่า-เมืองอายวาลิค-เมืองอายวาลิค-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำพื้นเมือง- Belly Dance Show -เมืองคัปปาโดเกีย
นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เกอเรเม่-บ้านพื้นเมืองมนุษย์ถ้ำ-เมืองอังคาร่า
กรุงอังคาร่า-กรุงเตหะราน-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินMahan Air                     
กำหนดเดินทาง
27ม.ค.60-03 ก.พ.60    29900.-
08-15,17-24 ก.พ.60     29900.-
18-25ก.พ.-08-15 มี.ค.60    29900.-
10-17,12-19, 14-21 เม.ย.60  33900.-
  29เม.ย.-06พ.ค.60    33900.-
 

ทัวร์ตุรกี  AMAZING TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตุรกี รหัสทัวร์QR-L161-AMAZING_TURKEY_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง-ตลาดสไปซ์-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
โบสถ์เซนต์โซเฟีย- อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-อิสตันบูล-เมืองบูซาร์
เมืองอิซเมียร์-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
 โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำ-พื้นเมือง Belly Dance Show
เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่- เมืองใต้ดินไคมัคลี่
กรุงอังคาร่า-เมืองอังคาร่า-กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินQatar Airways
กำหนดเดินทาง
24-31   พ.ค.60   29900.-
31พ.ค.-07 มิ.ย พ.ค 60  29900.-
07-14 ,09-16 , 14-21 มิ.ย.60  29900.-


 

ทัวร์ตุรี Spirit of Turkey  8 วัน 5 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L05-ASR-TK001-8D5N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ-คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ – สนามบิน
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินTURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
4-11   พ.ค 60  34900.-
2-9   มิ.ย 60  34900.-
9-16   ส.ค 60  34900.-
8-15,22-29  ก.ย 60  34900.-

 

ทัวร์ตุรกี  CLASSIC TURKEY 8 DAYS

เที่ยวตุรกี รหัสทัวร์TK-L161-CLASSIC TURKEY 8D_ APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองคอนย่า-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์ กลางแจ้งเกอเรเม่
บ้านของมนุษย์ถ้ำ-Bally Dance Show-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน ไคมัคลึ
กรุงอิสตันบูล-ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ บาซาร์-ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์ บาซาร์-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาชเช่-พระราชวังทอปกาปึ-สวนดอกทิวลิป-อีเมอร์กัน พาร์ค
กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines
กำหนดเดินทาง
11-18 ,13-20  เม.ย. 60 47900.-

 

 

ทัวร์ตุรกี  TURKEY TULIP+TROY 8 DAYS

เที่ยวตุรกี รหัสทัวร์W5-L161- TURKEY TULIP8D_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง-ตลาดสไปซ์-ชมสวนดอกทิวลิป
สถานที่จัดงาน Tulip Festival 2017-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำ-ใต้ดินเยเรบาตัน-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่
เข้าชมบ้าน-ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร-กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบินMahan Air
กำหนดเดินทาง
06-13 ,29เม.ย.-06พ.ค.60     เม.ย 60 43900.-
08-15 ,09-16 , 11-18 ,12-19 ,13-20 เม.ย 60 45900.-

ทัวร์ตุรกี  UNSEEN TURKEY 10 DAYS

เที่ยวตุรกี รหัสทัวร์KU -L161-  UNSEEN TURKEY10D_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงคูเวต-กรุงคูเวต-กรุงอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่
กรุงทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-บ้านของ
มนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้งโรงงานเซรามิค-พิพิธภัณฑ์พรม-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า
กรุงอิสตันบูล-พระราชวังทอปกาปึ-วันที่แปดของการเดินทาง -ฮิปโปโดรม
สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำ -เยเรบาตัน-พระราชวังโดลมาบาเช่
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์-กรุงอิสตันบูล-กรุงคูเวต-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน  Kuwait Airways   
กำหนดเดินทาง
06-15,10-19  เม.ย. 60  35900.-
27เม.ย.-06พ.ค.60  เม.ย. 60  35900.- 

 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

405 คน

 สถิติเมื่อวาน

839 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

45497 คน

207778 คน

2669577 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official