ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณเบลล์ 02-174-2346-7


Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443


หน้า 1 | 2   

ทัวร์ Hello New Zealand 6 days

รหัสทัวร์ TG-L46-HELLO-NZ_JUL


1.กรุงเทพ – อ็อคแลนด์
2.อ็อคแลนด์ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์  - เม้าท์อีเดน
ย่านควีนส์สตรีท ช้อปปิ้ง
3.ฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมู่บ้านฮอบบิทและฟาร์ม
โรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี
ชมการแสดงของชาวเมารี (พร้อมอาหารค่ำ)
4.โรโตรัว – เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม–ทะเลสาบเทาโป
ชมน้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี๋ – โรโตรัว
5.โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
6.อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61   7-12,21-26
ก.ค.61    5-10,26-31 

ทัวร์ NZ.Fantastic South Island

รหัสทัวร์ CZ-L46-NZ  FANTASTIC_JUL


1.กรุงเทพ – กวางเจา – ไคร้สท์เชิร์ช
2.ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง นำท่านเข้าที่พัก
3. ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์
4.ควีนส์ทาวน์ –ล่องเรือ ทีเอสเอสเอิร์นลอร์
วอลเตอร์พีค ฟาร์ม – ช้อปปิ้ง – ควีนส์ทาวน์
5.ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
6.ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช
7.ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมโลมาและแมวน้ำที่อาคารัว -ไคร้สท์เชิร์ช
8.กวางเจา – กรุงเทพฯ


สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 94,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61    7 – 14, 21 – 28
ก.ค.61    12 – 19, 26 ก.ค. – 2 ส.ค. 2561 


 

ทัวร์  Amazing New Zealand Tour 7 Days

รหัสทัวร์ SQ-L46-AMAZING-NZ_JUL


1.กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช
2.ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น
ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ -ทไวเซิล
3.ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์
กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ
4.ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
5.ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
6.ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ -ไคร้สท์เชิร์ช
7.ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 97,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61   13-19,20-26
ก.ค.61    6-12,25-31 


ทัวร์  Highlight New Zealand Nth &Sth 7D

รหัสทัวร์ TG-L46-HIGHLIGHT-NZ_JUL

1.กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
2.อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง
3.อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม-
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
4.โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์-ไคร้สท์เชิร์ช
5.ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์
6.ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ
วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
7.ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์-กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  16-22
ก.ค.61   21-27 

ทัวร์  ZEALAND & AUSTRALIA 8D

รหัสทัวร์ QF-L46-NZ-AUS-8D _JUL

1.กรุงเทพ – ควีนส์ทาวน์ (ประเทศนิวซีแลนด์)
2.ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า
ขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ
3.ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ
วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง-เดินทางสู่เมืองวานาก้า
4.ควีนส์ทาวน – ทะเลสาบเทคาโป  – ไคร้สท์เชิร์ช
5.ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช
6.ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) ชมหาดบอนได
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์และโอเปร่า เฮ้าส์ สะพานฮาร์เบอร์
7.ซิดนีย์ – บลูเม้าท์เท่านส์ –นั่งรถรางลงหุบเขาและเคเบิลเวย์
ชมเขาสามอนงค์ – สวนสัตว์พื้นเมือง
8.ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน QANTAS AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 107,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  13-20,20-27
ก.ค.61  4-11,24-31 

ทัวร์  Grand tour New Zealand Nth &Sth 9วัน

รหัสทัวร์ TG-L46-GRAND -NZ  9D_JUL


1.กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
2.อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง
3.อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
4.โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์-ไคร้สท์เชิร์ช
5.ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์
6.ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ
วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
7.ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
8.ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช
9.ไคร้สท์เชิร์ช –อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61   26พ.ค.-3มิ.ย.
มิ.ย.61    16-24,21-29

 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

559 คน

 สถิติเมื่อวาน

1758 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

27747 คน

229784 คน

3193667 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official