ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณเบลล์ 02-174-2346-7


Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443

หน้า 1 | 2   

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW New Zealand North Island 6D

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์TG-L46-NZ NORTH_6D_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – อ็อคแลนด์-อ็อคแลนด์ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์
ย่านควีนส์สตรีท -เดินทางสู่เมืองฮามิลตั้น-ฮามิลตั้น– มาตามาตา
 ชมหมู่บ้านฮอบบิทและฟาร์ม -โรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี
ชมการแสดงของชาวเมารี (พร้อมอาหารค่ำ)-โรโตรัว – เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม
 ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี๋ – โรโตรัว
โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์-อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
19 -24, 21 – 26   ต.ค 60  67900.-
16 -21    พ.ย 60 67900.-
30 – 5    พ.ย 60 67900.-


 


 

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW New Zealand North Island 6D

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์TG-L46-NZ NORTH_6D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  – อ็อคแลนด์-อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์
 ย่านควีนส์ สตรีทช้อปปิ้ง  – นั่งเรือข้ามฝากไปที่เดวอนฟอร์ต
อ็อคแลนด์ – มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิต และฟาร์ม  
 โรโตรัว -  ชม-ศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี
 พร้อมอาหารค่ำ-โรโตรัว– เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป
ชมน้ำตกฮูก้า -ชมการกระโดดบันจี้ – โรโตรัว-โรโตรัว– เรนโบว์ สปริงส์
 อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า -ชมการกระโดดบันจี้ – โรโตรัว
โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ -อ็อคแลนด์  – กรุงเทพฯ


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
28-2  ธ.ค 60  74900.- 


 

ทัวร์นิวซีแลนด์Holiday New Zealand 7 Days 5 Nights

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์QF-L46-NZ HOLIDEY_7D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – ซิดนีย์-ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค
ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ -วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง
ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวล –โอมาราม่า -ทะเลสาบปูคากิ+แซลมอน - เทคาโป
เทคาโป – แอชเบอตัน – ไครสเชิร์ช+ชมเมืองไครสเชิร์ช+ โบทานิกการ์เด้น
พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่-ไคร้สท์เชิร์ช –  อะคารัว -ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช
ไคร้สท์เชิร์ช  – ซิดนีย์  -  กรุงเทพฯ


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน QANTAS AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
11-17  ต.ค 60  85900.-
18-24  ต.ค 60  89900.-
15-21  พ.ย 60  89900.-
6-12  ธ.ค 60  89900.-
 

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW New Zealand North Island 6D

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์TG-L46-NZ NORTH_6D_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – อ็อคแลนด์-อ็อคแลนด์ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์
ย่านควีนส์สตรีท -เดินทางสู่เมืองฮามิลตั้น
ฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมู่บ้านฮอบบิทและฟาร์ม
โรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี
ชมการแสดงของชาวเมารี (พร้อมอาหารค่ำ)
โรโตรัว – เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า
 ชมการกระโดดบันจี๋ – โรโตรัว-โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
อ็อคแลนด์-อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
10-15  ส.ค 60  66900.-
21-26  ก.ย 60  66900.-
 


 

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW New Zealand North Island 6D

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์TG-L46-NZ NORTH_6D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  – อ็อคแลนด์-อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์
 ย่านควีนส์ สตรีทช้อปปิ้ง  – นั่งเรือข้ามฝากไปที่เดวอนฟอร์ต
อ็อคแลนด์ – มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิต และฟาร์ม  
  โรโตรัว -  ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี
 พร้อมอาหารค่ำ-โรโตรัว– เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า
ชมการกระโดดบันจี้ – โรโตรัว-โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์  
 อ็อคแลนด์  – กรุงเทพฯ


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
28-2  ธ.ค 60  73900.-


  


 

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW  Beautiful New Zealand 6 days

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์QF-L46-BEAUTIFUL_6D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – ควีนส์ทาวน์-ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค
ชมความงามของทะเลสาบ-ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ
วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง-เดินทางสู่เมืองวานาก้า-ควีนส์ทาวน – ทะเลสาบเทคาโป 
 ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช
ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน QANTAS  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
27-1 ธ.ค 60 89900.-
 

ทัวร์นิวซีแลนด์PARADISE TOUR NEW YEAR CELEBRATION 8D

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์SQ-L46-PARADISE TOUR_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – อ็อคแลนด์ -อ็อคแลนด์ – โรโตรัว -การแสดงของชาวเมารี
 พร้อมอาหารค่ำ-โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี  - อโกรโดม ฟาร์ม - เรนโบว์
สปริงส์ -ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - ชมเมืองอ็อคแลนด์-อ็อคแลนด์ –  ควีนส์ทาวน์
 นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค  พร้อมอาหารค่ำ -ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวล – ดะนีดิน
ชมปราสาทลาร์นัค -ดะนีดิน - โอมาราม่า -   ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
แอชเบอร์ตั้น -แอชเบอร์ตั้น –  อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง-ไคร้สท์เชิร์ช
 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน Singapore Airlines
กำหนดเดินทาง
26-2  ธ.ค 60  116900.-ทัวร์นิวซีแลนด์ Romantic South Island Tour 7 D

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์ SQ-L46-ROMANTIC_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช -ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง  – แอชเบอร์ตั้น
ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-ทไวเซิ่ล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์ พีค-ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ 
ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช- ไคร้สท์เชิร์ช
ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช -ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน Singapore Airlines
กำหนดเดินทาง
27-2  ธ.ค 60  103900.-


 

ทัวร์นิวซีแลนด์BW Grand Tour New Zealand Nth &Sth  9 วัน

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์TG-L46-GRAND-NZ_NTH _DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์-อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง
อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ-โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ
วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์
กลาเซียร์-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช
ไคร้สท์เชิร์ช –อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
21-29  ต.ค 60  122900.-
18-26  พ.ย 60  122900.-
2-10  ธ.ค 60  122900.- 
 

 

ทัวร์นิวซีแลนด์  NORTH ISLAND 6D4N

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์TG-L20-KIWI_01 NZ-6D4N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - อ๊อคแลนด์  -สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล
ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว-โรโตรัว
 เรนโบว์ สปริง – อโกโดม –  เตาโป – น้ำตกฮูก้า-ล่องเรือ LAKELAND QUEEN
 อ๊อคแลนด์-สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
5-10, 12-17, 19-24     ก.ย 60  50900.-

 

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLANDTSS + AKA 6D4N

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์TG-L20-KIWI_02 NZ-6D4N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - อ๊อคแลนด์  -กรุงเทพฯ - อ๊อคแลนด์-ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว
 ล่องเรือชมปลาโลมา –  อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ เสริฟพร้อมไวน์แดง
1แก้ว-ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
 ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์-ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ – ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์
 ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว – ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ
นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท-สนามบินควีนส์ทาวน์  ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) - สนามบินอ๊อคแลนด์
สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
05 – 10, 12 – 17, 19 – 24, 26 – 01    ก.ย 60  71900.-


 

 
 

ทัวร์นิวซีแลนด์ Aussie Sydney ซิดนีย์ – พอร์ท สตีเฟ่น 6 วัน 4 คืน     
   
เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์TG-L15-SYD-TG001_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรืออ่าวซิดนี่ย์
ซิดนีย์ – พอร์ท สตีเฟ่น – 4WD ตะลุยทะเลทราย – ชมปลาโลมา
ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น
ซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง Paddy’s Market – Birkenhead Point Outlet
ซิดนีย์ – สนามบิน  – กรุงเทพฯ    
  

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
17-22  ต.ค 60  59900.-
21-26  พ.ย 60  59900.-

 

ทัวร์นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 วัน 4 คืน       

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์TG-L15-AKL-TG001 _NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -โอ๊คแลนด์ – เขาอีเดน – นั่งเรือข้ามฟากสู่เดวอนฟอร์ต
บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – TE PUIA – การแสดงพื้นเมืองชาวเมารี
ทะเลสาบเทาโป – น้ำตกฮูก้า – อโกรโดม – เรนโบว์ สปริง
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – โอ๊คแลนด์
โอ๊คแลนด์ – สนามบิน  – กรุงเทพฯ    

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
17-22  ต.ค 60 63900.-
21-26  พ.ย 60  63900.-

 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

524 คน

 สถิติเมื่อวาน

1303 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

27719 คน

377442 คน

2839241 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official