ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณเบลล์ 02-174-2346-7


Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443

หน้า 1 | 2   

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW New Zealand North Island 6D

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์TG-L46-NZ NORTH_6D_JUL


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – อ็อคแลนด์-อ็อคแลนด์ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์
ย่านควีนส์สตรีท -เดินทางสู่เมืองฮามิลตั้น-ฮามิลตั้น– มาตามาตา
 ชมหมู่บ้านฮอบบิทและฟาร์ม -โรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี
ชมการแสดงของชาวเมารี (พร้อมอาหารค่ำ)-โรโตรัว – เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม
 ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี๋ – โรโตรัว
โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์-อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
2 – 7, 9-14   พ.ค 60  67900.- 
8 – 13    มิ.ย 60  67900.-
6 -11   ก.ค 60  69000.- 


 


 

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW  Beautiful New Zealand 6 days

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์QF-L46-BEAUTIFUL-NZ_6D_JUL

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – ควีนส์ทาวน์-ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค
ชมความงามของทะเลสาบ-ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ
วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง-เดินทางสู่เมืองวานาก้า-ควีนส์ทาวน – ทะเลสาบเทคาโป 
 ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช
ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน QANTAS
กำหนดเดินทาง
17 – 22  มิ.ย.60 75900.- 
7 – 12   ก.ค 60 75900.-

 

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ.. PARADISE MILFORD SOUND

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์SQ-L46-NZ PARADISE MILFORD_JUL

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น
ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-ทไวเซิล
ทไวเซิล  – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ -กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีคและเล่นลูจ
ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวด์ – ควีนส์ทาวน์
ควีนส์ทาวน์ – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง-ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน Singapore Airlines
กำหนดเดินทาง
10 – 15   มิ.ย 60  83900.-
7-12   ก.ค 60  79900.-

 

ทัวร์นิวซีแลนด์BW  FantasticNew Zealand 8 days

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์QF-L46-FANTASTIC-NZ8D _JUL


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ - อ็อคแลนด์-ซิดนีย์ – อ็อคแลนด์ชมเมือง - อิสระช้อปปิ้ง
อ็อคแลนด์ –หมู่บ้านของชาวฮอบบิท  - โรโตรัว-การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ
โรโตรัว – อะโกรโดม ฟาร์ม  - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-  หอคอย SKY TOWER
อ็อคแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ –ชมเรือเร็วเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้
กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีคและเล่นลูจ-ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวด์
 ควีนส์ทาวน์-ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวล -ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
  แอชเบอร์ตัน -ไครสต์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน QANTAS
กำหนดเดินทาง
11 – 18    พ.ค 60 108900.-
14-21   มิ.ย 60 108900.-
19-26   ก.ค 60 112900.-

 

ทัวร์นิวซีแลนด์BW Grand Tour New Zealand Nth &Sth  9 วัน

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์TG-L46-GRAND-NZ_NTH STH9D _JUL


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์-อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง
อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ-โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ
วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า
ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช
ไคร้สท์เชิร์ช –อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง  
6 – 14  พ.ค 60 122900.-
3 – 11  มิ.ย 60 122900.-
8 – 16  ก.ค 60 126900.-  

 

ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH ISLAND 6D4N

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์QF-L20-NORTH ISLAND-6D4N_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์-สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์
สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล-ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า )
TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว-โรโตรัว -  เรนโบว์ สปริง – อโกโดม
  เตาโป – น้ำตกฮูก้า- ล่องเรือ LAKELAND QUEEN  - อ๊อคแลนด์
 อิสระช้อปปิ้ง-ล่องเรือ LAKELAND QUEEN  - อ๊อคแลนด์ – อิสระช้อปปิ้ง
สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ - สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน QANTAS
กำหนดเดินทาง
14 - 19, 21 – 26   มี.ค.60  52900.-
4-9,18-23, 25-30   เม.ย.60  52900.-
01 – 06, 09 – 14, 16 – 21  พ.ค.60  52900.-
 

 

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLANDTSS+AKA 7D5N

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์QF-L20-KIWI_02-SOUTH-TSS+AKA 7D5N_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์-สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์
 สนามบินไคร้สเชิร์ท  - แอชเบอร์ตัน-แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป
 ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท
ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ – ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์
ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว – ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอเตอร์พีค ฟาร์ม
ชมการตัดขนแกะ-ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม
  เม้าท์คุ๊ก - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว
ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช-สนามบินไคร้สท์เชิร์ท
( แวะเปลี่ยนเครื่อง) - สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ - สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน QANTAS
กำหนดเดินทาง
19-25   มี.ค.60   79900.-
30เม.ย-6พ.ค  เม.ย.60   79900.-
13-19   พ.ค.60   79900.-

 

 

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND MFM+AKA 7D5N

เที่ยวนิวซีแลนด์ รหัสทัวร์QF-L20-KIWI_03-SOUTH-MFM+AKA 7D5N_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์-สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ -  สนามบินไคร้สเชิร์ท
 แอชเบอร์ตัน-แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์
 นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท-แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท-ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม
  เม้าท์คุ๊ก - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา
 ไคร้สท์เชิร์ช-สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) - สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์
 สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์  โดย สายการบิน QANTAS
กำหนดเดินทาง
19-25   มี.ค.60  79900.-
30เม.ย-6พ.ค60   เม.ย 60  79900.-
13-19    พ.ค 60  79900.- 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

929 คน

 สถิติเมื่อวาน

992 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

31233 คน

243315 คน

2705114 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official