ทัวร์มาเก๊า

 ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 02-1742214-5 ,  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443


  


 

ทัวร์มาเก๊ามาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่3 วัน 2 คืน

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ FD-L05-MFM – FD009-3D2N_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน- จูไห่
จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว- พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-มาเก๊า-กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AirAsia
กำหนดเดินทาง
07-09,10-12   ก.ค 60   7900.-
8-10    ก.ค 60  8900.-
7-9,10-12,14-16,15-17  ก.ค 60  11900.-
21-23,22-24   ก.ค 60  12900.-
4-6,5-7,12-14   ส.ค 60  12900.-
11-13.13-15,18-20,19-21  ส.ค 60  11900.-
25-27,26-28   ส.ค 60  7900.-
1-3,2-4,8-10,9-11,11-15  ก.ย 60  7900.-
17-16,16-27,22-24,23-25  ก.ย 60  7900.-
6-8,7-9,20-22   ต.ค 60  10900.-ทัวร์มาเก๊ามาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่3 วัน 2 คืน

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ FD-L05-MFM – FD012_3D2N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน- จูไห่
จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว- พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-มาเก๊า-กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AirAsia
กำหนดเดินทาง
21-23,22-24    ก.ค 60   5900.-
29-31   ก.ค 60  7900.-
28-30     ก.ค 60    9900.-
04-06,05-07,12-14     ส.ค 60    12900.-
11-13,13-15   ส.ค 60    11900.-
18-20,19-21   ส.ค 60    11900.-
25-27 , 26-28    ส.ค 60    7900.-
01-03,02-04,08-10   ก.ย 60   7900.-
09-11,15-17,16-18   ก.ย 60   7900.-
22-24,23-25    ก.ย 60   7900.-
29-1,30-2    ก.ย 60   11900.-

 

ทัวร์มาเก๊ามาเก๊า จูไห่ โชว์น้ำพุเต้นระบำ 3D2N

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ NX-L104-SHNXMFM5-3D2N _SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ-มาเก๊า -จูไห่ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย  -ผ่านชมถนนคู่รัก
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดผู่ถอ-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-โชว์น้ำพุ
เต้นระบำ-ไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-นั่งกระเช้าสู่-ป้อมเกีย มรดกโลก
GUIA FORTRESS-ร้านขนมพื้นเมืองโบสถ์เซนต์พอล-ผ่านชม
องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-THE VENETIAN-THE PARISIAN
มาเก๊ากรุงเทพ ฯ

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบินAIR MACAU
กำหนดเดินทาง
2-4,3-5,4-6,5-7,6-8    ก.ค 60  7799.-
13-15,16-18,18-20,20-22   ก.ค 60  7799.-
2325,24-26,25-27,26-28,27-29  ก.ค 60  7799.-
24-26,27-29,29-31    ส.ค 60  7799.-
3-5,4-6,5-7,7-9,10-12,12-14,14-16  ก.ย 60  7799.- 
17-19,18-20,19-21,21-23,24-26  ก.ย 60  7799.-
 

ทัวร์มาเก๊าMACAU HONGKONG SHOPPING PEAKTRAM3 วัน 2 คืน

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ FD-L05-MFM – FD009_3D2N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน- ฮ่องกง
ฮ่องกง – วัดแชกง -ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) -อิสระช้อปปิ้งตลา
เลดี้มาร์เก็ต -ฮ่องกง -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน -มาเก๊า-กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AirAsia
กำหนดเดินทาง
1-3    ก.ค.60  13900.-
07-09,09-11,10-12,14-16  ก.ค.60  16900.-
15-1721-23,22-24   ก.ค.60  16900.-
08-10,28-30,29-31    ก.ค.60  18900.-
29-31     ก.ค.60  17900.-
04-06,05-07,11-13    ส.ค 60  17900.-
12-14    ส.ค.60  18900.-
13-15,18-20,19-21   ส.ค.60  16900.-
25-27,26-28   ส.ค 60  13900.-


 

 

ทัวร์มาเก๊า  โปรสุดฮอต..มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ FD-L115-MACAU HKG-3D2N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่
จูไห่ – ฮ่องกง - วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่ - อ่าวน้ำตื้น  –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
จูไห่-วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AirAsia
กำหนดเดินทาง
03-05, 10-12    ก.ย.60  8555.-
17-19, 24-26   ก.ย.60  8555.-
01-03, 02-04      ก.ย.60 9555.-
08-10, 09-11,15-17    ก.ย.60 9555.-
16-18, 22-24, 23-25 ก.ย.60  9555.- 


 

 

ทัวร์มาเก๊า โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ FD-L115- CHILL-MACAU -3D2N_JUL

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง –มาเก๊า -  เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม
วิหารเซนต์พอล-THE VENETIAN -จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”  -วัดผู่ถ่อ
บัวหิมะ - ชมหยก – ร้านผ้าไหม- สวนหยวนหมิง + โชว์หยวนหมิง-จูไห่ - วัดไป๋หลิน
 ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย– มาเก๊า - สนามบินดอนเมือง


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AirAsia
กำหนดเดินทาง
 01-03, 07-09, 09-11   ก.ค.60  7777.-
18-20, 19-21   ส.ค.60  7777.-
05-07 -08-10    ก.ค.60  8888.-

 

ทัวร์มาเก๊า ... บินตรง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน ...

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ NX-L115-MFM-3D2N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
 สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่ –“หวี่หนี่” สัญลักษณ์เมืองจูไห่
บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น - – ร้านผ้าไหม - วัดผู่ถ่อ – บัวหิมะ  -ชมหยก
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย  -จูไห่ - มาเก๊า - ซิตี้ทัวร์ –สัมผัส The Venetian
 The Parisian  – กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AIR MACAU
กำหนดเดินทาง
02-04, 03-05, 05-07   ก.ค.60  6888.-
10-12, 12-14, 16-18   ก.ค.60  6888.-
17-19 ,19-21, 23-25   ก.ค.60  6888.-
24-26     ก.ค.60  6888.- 
03-05, 17-19, 24-26, 27-29  ส.ค 60  6888.-
28-30, 29-31,30  – 01 ก.ย. ส.ค 60  6888.-
 31 ส.ค.-02 ก.ย.   ส.ค 60  6888.-
03-05, 04-06, 06-08, 10-12  ก.ย.60  6888.-
11-13, 13-15, 17-19   ก.ย.60  6888.-
18-20, 20-22, 24-26, 25-27   ก.ย.60  6888.-
15-17, 22-24    ก.ค. 60  7888.-
 05-07, 19-21, 26-28   ส.ค.60  7888.-
02-04, 09-11, 16-18, 23-25   ก.ย.60  7888.-


 

ทัวร์มาเก๊าโปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD]

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ FD-L115-MACAU 3D2N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า– จูไห่- สวนหยวนหมิง + โชว์หยวนหมิง
จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”  -วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ - วัดไป๋หลิน 
 ชมหยก – ร้านผ้าไหม -ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย–มาเก๊า -  เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
 วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล-  THE VENETIAN – สนามบินดอนเมือง


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AirAsia
กำหนดเดินทาง
03-05, 10-12, 17-19, 24-26    ก.ย.60  6999.-
01-03, 02-04, 08-10, 09-11,15-17 ก.ย.60  7777.-
16-18, 22-24, 23-25     ก.ย.60  7777.- 


 

 

ทัวร์มาเก๊าโปรสุดฮอต..มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ FD-L115-HOT MFM -HKG-3D2N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่
จูไห่ – ฮ่องกง - วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่ - อ่าวน้ำตื้น  –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – จูไห่
วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AirAsia
กำหนดเดินทาง
02-04, 06-08   ก.ค.60 8555.-
07-09, 09-11   ก.ค.60 8555.-
 18-20, 19-21  ส.ค.60 9555.- 


 

ทัวร์มาเก๊า EASY SHOPPING IN MACAU

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ FD-L90-SHOPPING FMF_AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่า
โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน – ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า
จูไห่-จูไห่ –ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ
ร้านผ้าไหมจีน – วัดผุ่ถ่อ – ช้องปิ้งกงเป๋ย – พระราชวังหยวนหมิง
ชมโชว์หยวนหมิงหยวน – พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
จูไห่ - มาเก๊า – กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบินAIR ASIA
กำหนดเดินทาง
02 - 04     ก.ค. 60  7900.-
07 - 09     ก.ค. 60    8900.-
08 - 10     ก.ค. 60    9900.-
14 - 16     ก.ค. 60    8900.-
16 - 18     ก.ค. 60  7900.-
21 - 23     ก.ค. 60  9900.-
28 - 30     ก.ค. 60  9900.-
04 - 06     ส.ค. 60  8900.-
12 - 14     ส.ค. 60   10900.-
20 - 22     ส.ค. 60  8900.-
24 - 26     ส.ค. 60  7900.-
25 - 27     ส.ค. 60  9900.-
27 - 29     ส.ค. 60  7900.-


 

ทัวร์มาเก๊ามาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง3 วัน 2 คืน

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ FD-L18-GT-MFM FD03_3D2N_AUG

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
 เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน – จูไห่-จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
วัดผู่โถว-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
จูไห่-ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน- ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนน.นาธาน
 กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบินAirAsia
กำหนดเดินทาง
15-17    ก.ค.60  9999.-
01-03 ,09-11,14-16   ก.ค.60  10999.-   
21-23,22-24    ก.ค.60  10999.-   
29-31    ก.ค.60      11999.-
07-09,8-10,28-30    ก.ค.60  12999.-
04-06,05-07,18-20   ส.ค.60  10999.-
19-21,25-27    ส.ค.60 10999.-
11-13,12-14  ส.ค.60     12999.-                                                                         
13-15    ส.ค.60      11999.-                       
26-28     ส.ค.60       9999.-

 

ทัวร์มาเก๊ามาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง3 วัน 2 คืน

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ FD-L18-GT-MFM FD04_3D2N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพฯ – มาเก๊า -ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
 เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน – จูไห่-จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์-จูไห่-ฮ่องกง
วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน- ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนน.นาธาน - กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบินAirAsia

กำหนดเดินทาง
02-04,23-25   ก.ย. 60  9999.-
01-03,08-10,09-11  ก.ย.60  10999.-
5-17,16-18,22-24   ก.ย.60  10999.-
29 ก.ย.-01 ต.ค ก.ย.60  12999.-
30 ก.ย.-02 ต.ค.   ก.ย.60  12999.-

 

ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ Chimelong 3D2N

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ NX-L104-SHNXMFM2_CHIMELONG_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ-มาเก๊า -โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์
ร้านขนมพื้นเมือง-การแสดงน้ำพุเต้นระบำ-มาก๊า-จูไห่-ร้านบัวหิมะ
ร้านผ้าไหม-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก
CHIME LONG OCEAN KINGDOM -ร้านหยก-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
จูไห่-มาเก๊า-THE VENETIAN-THE PARISIAN
มาเก๊ากรุงเทพ ฯ

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AIR MACAU
กำหนดเดินทาง
02-04 ,03-05 , 04-06   ก.ค 60 11799.-
05-07,06-08 , 13-15 ,16-18   ก.ค 60 12799.-
18-20,20-22,23-25 ,24-26   ก.ค 60 12799.-
25-27,26-28,27-29   ก.ค 60 12799.-
24-26, 27-29 ,29-31    ส.ค 60 12799.-
03-05,04-06,05-07,07-09   ก.ย 60 12799.-
 10-12,12-14,14-16 ,17-19  ก.ย 60 12799.-
18-20,19-21,21-23,24-26 ก.ย 60 12799.-ทัวร์มาเก๊าMACAU CHILL CHILL3D2N

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ NX-L162-MACAU CHILL CHILL_3D2N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-จูไห่-อิสระช็อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๋กเป่ย –ดินเนอร์เป่าฮื้อ+ไวน์แดง
จูไห่-ถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดผู่โถว่-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม
ร้านหยก-ดูโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน-ข้ามด่านจูไห่-เกาะมาเก๊า
วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลโบสถ์เซ็นต์พอล
เซนาโด้สแควร์-ร้านขนม-เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AIR MACAU
กำหนดเดินทาง
6-8,13-15,15-17,20-22,22-24,29-31  ก.ค 60 4555.-
26-28,31-2     ส.ค 60 4555.-
2-4,7-9,9-11,14-16,16-18,21-23,23-25  ก.ย 60 4555.-
 

ทัวร์มาเก๊าMACAU-ZHUHAI 3 DAYS 2 NIGHTS

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ NX-L162-MACAU-ZHUHAI _3D2N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-จูไห่-อิสระช็อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย –ดินเนอร์เป่าฮื้อ+ไวน์แดง
จูไห่-ถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดไป่เหลียน-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม
ร้านหยก-ดูโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน -ข้ามด่านจูไห่-เกาะมาเก๊า
วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลโบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้สแควร์
เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AIR MACAU
กำหนดเดินทาง

06-08,13-15,15-17   ก.ค 60  8999.-
20-22,22-24,29-31   ส.ค 60  8999.-
26-28,31 ส.ค.-02 ก.ย ส.ค 60  8999.-
02-04,07-09,09-11,14-16  ก.ย 60  8999.-
16-18,21-23,23-25   ก.ย 60  8999.-

 

ทัวร์มาเก๊าMACAU-STUDIO CITYI 3 DAYS 2 NIGHTS

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ NX-L162-MFM-STUDIO CITYI I_3D2N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-จูไห่-อิสระช็อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย –ดินเนอร์เป่าฮื้อ+ไวน์แดง
จูไห่-ถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดไป่เหลียน-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม
ร้านหยก-ดูโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน-ข้ามด่านจูไห่-เกาะมาเก๊า
วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-STUDIO CITYขึ้นกระเช้า-บุฟเฟ่ต์
 SPOTLIGHT -โบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AIR MACAU
กำหนดเดินทาง

06-08,13-15,15-17   ก.ค 60  9999.-
20-22,22-2,29-31   ก.ค 60  9999.-
26-28,31 ส.ค.-02 ก.ย ส.ค 60  9999.-
02-04,07-09,09-11,14-16  ก.ย 60  9999.-
16-18,21-23,23-25   ก.ย 60  9999.-

 

ทัวร์มาเก๊าMACAU  3 DAYS 2 NIGHTS

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ NX-L162-MFM-VENETIAN_3D2N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – เกาะมาเก๊า-มาเก๊า - จูไห่ -วัดผู่โถว - ร้านผ้าไหม
 ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก- พระราชวังหยวนหมิงหยวน+ชมโชว์ – มาเก๊า
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์ เซ็นต์พอล - เซนาโด้ สแควร์- วัดอาม่า 
 ร้านขนมของฝาก – ปารีเซียน- เวเนเชียน- สนามบินมาเก๊า – กรุงเทพ

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AIR MACAU
กำหนดเดินทาง
06-08,13-15,15-17   ก.ค 60  13900.-
20-22,22-24,29-31   ก.ค 60  13900.-
26-28,31 ส.ค.-02 ก.ย ส.ค 60  13900.-
 02-04,07-09,09-11   ก.ย 60  13900.-
14-16,16-18,21-23,23-25  ก.ย 60  13900.-

 

ทัวร์มาเก๊าSUPER  MACAU

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ NX-L162-MFM SUPER  MACAU_2N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – เกาะมาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์ เซ็นต์พอล
เซนาโด้ สแควร์- วัดอาม่า  -ร้านขนมของฝาก – ปารีเซียน- เวเนเชียน
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย- สนามบินมาเก๊า-สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AIR MACAU
กำหนดเดินทาง
 06-08,13-15,15-1   ก.ค 60  21900.-
20-22,22-24,29-31   ก.ค 60  21900.-
26-28,31 ส.ค.-02 ก.ย ส.ค 60  21900.-
02-04,07-09,09-11   ส.ค60  21900.-
14-16,16-18,21-23,23-25  ก.ย 60  21900.-


 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

100 คน

 สถิติเมื่อวาน

599 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

20333 คน

304066 คน

2765865 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official