ทัวร์มาเก๊า

 ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 02-1742214-5 ,  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443


  

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน

เที่ยวฮ่องกง รหัสทัวร์  NX-L18-GT-MFM-NX02_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-จูไห่-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า -วัดผู่โถว-จูไห่
มาเก๊า- วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล เซนาโด้สแควร์
  เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบินAIR MACAU
กำหนดเดินทาง
26-28,27-29  พ.ย 60  7999.-
28-30,2-01   พ.ย 60  7999.-ทัวร์มาเก๊าMACAU PARISIAN ZHUHAI3 วัน 2 คืน 

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ NX-L18-GT-MFM NX01_3D2N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มาเก๊า -–ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย- จูไห่-จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
วัดผู่โถว-มาเก๊า - The Parisian Macao-มาเก๊า-  Eiffel Tower ชั้น 7 –วัดอาม่า
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบินAIR MACAU
กำหนดเดินทาง
7-9,14-16,21-21-23  พ.ย 60  11999.-
28-30   พ.ย 60  11999.-
5-7,12-14   ธ.ค 60  12999.-
ทัวร์ ฮ่องกง ไหว้พระ 9วัด 3วัน 2คืน

ทัวร์มาเก๊า รหัสทัวร์ FD-L18-MFM06_DEC

รายละเอียดโปรแกรม
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า-วัดเจ้าแม่กวนอิม -  เวเนเชี่ยน -ฮ่องกง
วัดแชกง –วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – วันเจ้าแม่กวนอิม – ร้านจิวเวอรี่
 ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนน.นาธาน.ฮ่องกง- วัดหมั่นโหมว
รีพลัสเบย์ – วัดทินห่าว
พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+ City Gate Outlet - กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบินAIR ASIA
กำหนดการเดินทาง
10-12       พ.ย  60  14991.-
17-19        พ.ย  60  15999.-
11-13,18-20,24-26,25-27  พ.ย  60  16999.-
1-3,2-4,8-10,16-18    ธ.ค  60  15999.-
3-8,10-12     ธ.ค  60  16999.-
22-24,23-25     ธ.ค  60  18999.- 


 

ทัวร์ มาเก๊า จูไห่- ฮ่องกง  3วัน 2คืน

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ FD-L18-GT-MFMFD03_DEC


รายละเอียดโปรแกรม
กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
 เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน – จู่ไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่
 วัดผู่โถว – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย – พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์
จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
 ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน -  กรุงเทพฯ

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดการเดินทาง
10-21,17-19,18-20,24-26,25-27 พ.ย .60  10999.-
1-3,2-4,3-5,9-11,22-24,23-25   ธ.ค .60  11999.-
8-10,10-12,15-17,16-18     ธ.ค .60  10999.-
29-31      ธ.ค   60  12999.-
30-1,31-2      ธ.ค   60  14999.-
ทัวร์ มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน 2คืน

เที่ยวมาเก๊ารหัสทัวร์ FD-L05-MFM-FD012_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-จูไห่ -มาเก๊า-กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน  AIR ASIA
กำหนดการเดินทาง
18-20,24-26,25-27    พ.ย 60    7900.-
1-3,3-5,22-24,23-25        ธ.ค 60     9900.-
2-4        ธ.ค  60  11900.-
8-10        ธ.ค 60   10900.-
9-11                       ธ.ค 60   12900.-
10-12,15-17,16-18      ธ.ค  60    7900.-


ทัวร์ MACAO HONGKONG SHOPPING PEAKTRAM 3วัน 2คืน

เที่ยวมาเก๊ารหัสทัวร์ FD-L05-MFM-FD023_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
 เวเนเชี่ยน- ฮ่องกง-วัดแชกง -ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม)
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-มาเก๊า-กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดการเดินทาง

10-12,11-13,18-20,24-26,25-27   พ.ย 60  12900.-
30-1,31-2      ธ.ค  60      24900.-


ทัวร์ MACAO HONGKONG LUNTAU PEAKTRAM 4วัน 3คืน

เที่ยวฮ่องกง รหัสทัวร์ FD-L05-HKG-FD007_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-วัดอาม่า
เวเนเชี่ยน-มาเก๊า - ฮ่องกง – กระเช้านอง-ซิตี้เกทเอาท์เลท
ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) – หาดรีพัสเบย์ –
อิสระช้อปปิ้งตลา เลดี้มาร์เก็ต - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – สำนักนางชี อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบินAIR ASIA
กำหนดการเดินทาง
29-1  ธ.ค 60   29900.-
30-2    ธ.ค 60   31900.-
31-3      ธ.ค 60   27900.- 

ทัวร์ฮ่องกง HKG01 มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน

เที่ยวฮ่องกง รหัสทัวร์ FD-L09-HKG01_MFM-4_MAY18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน – จูไห่
ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ
วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่
เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
 กรุงเทพ ฯ

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ฮ่องกง โดยสายการบินAIR ASIA
กำหนดเดินทาง
23-26,25-28  พ.ย 60  10999.-
31-3   ธ.ค 60  19999.-
11-14,25-28  ม.ค 61  12999.-
1-4   ก.พ 61  12999.-
3-6,8-11,15-18  มี.ค 61  12999.-
16-19,17-20  มี.ค 61  13999.-
22-25,23-26,24-27  มี.ค 61  13999.-
31-3   มี.ค 61  13999.-
19-22,20-23,21-24  เม.ย 61  13999.-
28-1   เม.ย 61  14999.-
3-6,10-13,12-15  พ.ค 61  13999.-
17-20,18-21,19-22  พ.ค 61  13999.-
 


 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน

เที่ยวฮ่องกง รหัสทัวร์ FD-L09-HKG01_NOV-MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล
เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน – จูไห่-ถนนคู่รัก The Lover’s Road
ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน
 พร้อมชมโชว์สุดอลังการ-วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China
 ช้อปปิ้งหลอวู่-เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ฮ่องกง โดยสายการบินAIR ASIA
กำหนดเดินทาง
16-19,18-21,23-26   พ.ย 60  12999.-
25-28,30-3   พ.ย 60  12999.-
31-3    พ.ย 60  19999.-
11-14,25-28   ม.ค 61  12999.-
1-4    ก.พ 61  12999.-
3-6,8-11,10-13,15-18  มี.ค 61  12999.-
16-19,17-20   มี.ค 61  12999.-
22-25,23-26,24-27,31-3  มี.ค 61  13999.-
19-22,20-23,21-24   เม.ย 61  13999.-
29-1   เม.ย 61  14999.-
3-6,10-13,11-14,12-15  พ.ค 61  13999.-
17-20,18-21,19-22   พ.ค 61  13999.-

 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ Chimelong 3 วัน 2 คืน

เที่ยวฮ่องกง รหัสทัวร์  NX-L104-SHNXMFM2_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์
ร้านขนมพื้นเมือง-การแสดงน้ำพุเต้นระบำ- สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดิน
ทางวันพฤหัส กรุงเทพ-มาเก๊า-มาก๊า-จูไห่-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-CHIME LONG OCEAN
KINGDOM -ร้านหยก-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-จูไห่-มาเก๊า-THE VENETIAN
THE PARISIAN-มาเก๊ากรุงเทพ ฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบินAIR MACAU

กำหนดเดินทาง
02-04 , 09-11,23-25 ,30-02        ธ.ค 60      12799.-
07-09,14-16                                ธ.ค 60      13799 .-

 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวฮ่องกง รหัสทัวร์ FD-L09-HKG02_OCT-MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
กรุงเทพฯ


ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ฮ่องกง โดยสายการบินAIR ASIA
กำหนดเดินทาง
3-5,11-13,30-2   พ.ย 60  15999.-
3-5,10-12,16-18,17-19  มี.ค 61  15999.-
23-25,24-26   มี.ค 61  16999.-
20-22,21-23   มี.ค 61  16999.-
4-6,11-13,12-14   พ.ค 61  15999.-
18-20,19-21,25-27,26-28  พ.ค 61  15999.-
ทัวร์มาเก๊ามาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่3 วัน 2 คืน

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ FD-L05-MACAO-FD012_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน- จูไห่
จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว- พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-มาเก๊า-กรุงเทพฯ

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AirAsia
กำหนดเดินทาง
17-19, 18-20, 24-26, 25-27   พ.ย 60   7900.-
1-3, 3-5, 22-24, 23-25           ธ.ค 60   9900.-
2-4                                          ธ.ค 60   11900.-
8-10                                        ธ.ค 60   10900.-
9-11                                        ธ.ค 60   12900.-
10-12, 15-17, 16-18               ธ.ค 60   7900.- 

ทัวร์มาเก๊าMACAO HONGKONG SHOPPING PEAKTRAM3 วัน 2 คืน

ที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ FD-L05-MFM – FD023_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน- ฮ่องกง
ฮ่องกง – วัดแชกง -ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม)-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
ฮ่องกง -มาเก๊า-กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบิน AirAsia
กำหนดวันเดินทาง: 
03-05,04-06,10-12,11-13      พ.ย 60 12900.-
17-19,18-20,24-26,25-27      พ.ย 60 12900.-
 

ทัวร์มาเก๊ามาเก๊า จูไห่ โชว์น้ำพุเต้นระบำ 3D2N

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ NX-L104-SHNXMFM5_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ-มาเก๊า -จูไห่ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย  -ผ่านชมถนนคู่รัก
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดผู่ถอ-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-โชว์น้ำพุ
เต้นระบำ-ไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-นั่งกระเช้าสู่-ป้อมเกีย มรดกโลก
GUIA FORTRESS-ร้านขนมพื้นเมืองโบสถ์เซนต์พอล-ผ่านชม
องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-THE VENETIAN-THE PARISIAN
มาเก๊ากรุงเทพ ฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบินAIR MACAU
กำหนดเดินทาง
2-4,9-11,18-20,23-25,30-2   พ.ย 60   7799.-
7-9,14-16      ธ.ค 60   8799.- 


 

ทัวร์มาเก๊า EASY POPULAR IN MACAU

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์ FD-L90-POPULAR_MFM_JAN18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล
 เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – ร้านขนม –  จูไห่-จูไห่ –ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์
 ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน –ร้านหยก- วัดผุ่ถ่อ– ช้องปิ้งกงเป่ย –พระราชวังหยวนหมิง
ชมโชว์หยวนหมิงหยวน – พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง-จูไห่ - มาเก๊า – กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบินAIR ASIA
กำหนดเดินทาง
03 – 05                        พ.ย. 60  7900.-
05 – 07                        พ.ย. 60  6900.-
10 – 12                        พ.ย. 60  8900.-
12 – 14                        พ.ย. 60  7900.-
17 – 19                        พ.ย. 60  8900.-
19 – 21                        พ.ย. 60  7900.-
24 – 26                        พ.ย. 60  8900.-
26 – 28                        พ.ย. 60  7900.-
01 – 03,03 – 05           ธ.ค. 60  8900.-
08 – 10,09 – 11           ธ.ค. 60  9900.-
14 – 16                        ธ.ค. 60  8900.-
17 – 19                        ธ.ค. 60  7900.-
22 – 24,24 – 26            ธ.ค. 60  9900.-
30– 01,31– 02              ธ.ค  60  12900.-
01 – 03                        ม.ค. 61  10900.-

 

ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวมาเก๊า รหัสทัวร์  NX-L18-GT-MFM-NX03_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – เซินเจิ้น-เซินเจิ้น-ร้านผ้าไหม –ร้านหยก
ร้านบัวหิมะ-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ –Sea World ชมโชว์น้ำพุ
เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง-เซิ้นเจิ้น – ฮ่องกง –วัดแชกง
Jewelry Factory -ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ -ฮ่องกง-มาเก๊า- วัดอาม่า
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์
 เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์มาเก๊า โดยสายการบินAir Macau
กำหนดเดินทาง
02-05,09-12,16-19,23-26    พ.ย. 60  15999.-
14-17     ธ.ค. 60  17999.-
07-10      ธ.ค. 60  19999.-

 


 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

410 คน

 สถิติเมื่อวาน

1393 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

32104 คน

459743 คน

2921542 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official