ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาวราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว โปรแกรมทัวร์ลาว
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ   02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac :

092-272-7443
 


 

 

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวลาว รหัสทัวร์ร์   PG-L05-VTE-PG004-008_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง
ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ


ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน  BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

19-21    พ.ค 60 13900.-
9-11,10-12,16-18,23-25  มิ.ย 60 13900.-
24-26,30-2   มิ.ย 60 13900.-
1-3,7-9,14-16,15-17   ก.ค 60 13900.-
21-23,22-24,29-31   ก.ค 60 13900.-
8-10,9-11,28-30   ก.ค 60 15900.-
4-6,5-7,11-13,18-20   ส.ค 60 13900.-
19-21,25-27,26-28   ส.ค 60 13900.-
12-14    ส.ค 60 15900.-
1-3,8-10,9-11,15-17,16-18  ก.ย 60 13900.-
22-24,23-25,29-1,30-2  ก.ย 60 13900.-
 

 

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 วัน
  

เที่ยวลาว รหัสทัวร์ FD-L120-LAO_AUG60

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ลาว :
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด                            
ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม
ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ-วัดเชียงทอง
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ

ทัวร์ลาว ราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว โดย สายการบิน AIRASIA
กำหนดเดินทาง
11-13 ก.พ.60 14900.-
18-22 ก.พ.60  12900.-
03-05 มี.ค.60 12900.-
10-12 , 24-26 มี.ค.60  11900.-
07-09 เม.ย.60  11900.-
13-15 เม.ย.60  3900.-
14-16 เม.ย.60  14900.-
21-23 เม.ย.60  11900.-
29 เม.ย. - 01 พ.ค.60  14900.-
05-07 พ.ค.60  13900.-
12-14 พ.ค.60 12900.-
08-10 ก.ค.60  12900.-
11-13 ส.ค.60  11900.- 

 

ทัวร์ลาว สบาย ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน

เที่ยวลาว รหัสทัวร์ร์ QV-L40-SABAI-HIZO LAO_MAR 


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
 กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง-หลวงพระบาง -หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน  Lao Airlines
กำหนดเดินทาง
1มี.ค - ก.ย 60 มี.ค 60 9900.-
ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง

เที่ยวลาว รหัสทัวร์ PG-L120-LAOS01_PG_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว
บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ   
วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ         

         
ทัวร์ลาวราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว โดยสายการบินBangkok Airway
กำหนดเดินทาง             
27-29    พ.ค 60  11900.-
3-5,10-12,24-26   มิ.ย 60  11900.-
1-3,15-17,22-24,29-31  ก.ค 60  11900.-
5-7,19-21,26-28   ส.ค 60  11900.-
2-4,9-11,16-18,23-25,30-2  ก.ย 60  11900.- 

ทัวร์ลาว  LAO

เที่ยวลาว รหัสทัวร์ FD-L120-LAO_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ลาว:
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี
ตลาดมืดตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่
บ้านผานม
ถ้ำติ่ง-
น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญวัดเชียงทอง
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า
หอพระบาง--กรุงเทพฯ  
                                                                  

ทัวร์ลาว ราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว โดย สายการบิน  THAI AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
11-13 ก.พ 60   4900.-
18-22 ก.พ , 3 -5 มี.ค 60   12900.-
3-5 มี.ค 60    12900.-
10-12,24-26 มี.ค 60   11900.-
7-9 เม.ย 60   13900.-
13-15 เม.ย 60   13900.-
14-16 เม.ย 60   14900.-
21-23 เม.ย    11900.-
29เม.ย,1พ.ค 60    14900.-
5-7 พ.ค 60    13900.-
12 - 14 พ.ค 60   12900.-
8 - 10 ก.ค 60   12900.-
11 - 13 ส.ค 60   11900.-
 

 

ทัวร์ลาวหลวงพระบาง พัก 4 ดาว

เที่ยวลาว รหัสทัวร์FD -L120-LAO01_AUG

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด -ตักบาตรข้าวเหนียว
บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ
    

ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบินThai Air Asia
กำหนดเดินทาง                                                    
11 -13 ก.พ.60   14900.-
18 -20 ก.พ.60   12900.-
3 -5 มี.ค.60    12900.-
10 -12 มี.ค.60    11900.-
24 -26 มี.ค.60    11900.-
7 -9 เม.ย.60   11900.-
13 -15 เม.ย.60   13900.-
14 -16 เม.ย.60   14900
21 -23 เม.ย.60   11900.-
29 -1 พ.ค.60   14900.-
5 -7 พ.ค.60   13900.-
12 -14 พ.ค.60   12900.-
8 -10 ก.ค.60   11900.-
11 - 13 ส.ค.60    11900.- 


 

 

ทัวร์ลาวเวียงจันทน์ วังเวียง

เที่ยวลาว รหัสทัวร์FD -L120-LAO02_AUG

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี  
วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว
วัดเชียงทอง – พระราชวัง – หอพระบาง – วัดวิชุนราช - กทม   
                                                              

ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบินThai Air Asia
กำหนดเดินทาง
4 -6 ,19-21 ก.พ.60   12900.-
4-6,11-13  มี.ค 60   12900.-
8-10,22-24,29-1  พ.ย 60  12900.-
13-15    พ.ย 59  12900.-
3-5    มิ.ย.60  12900.-
24 -26     มิ.ย.60  12900.-
1 -3    ก.ค.60 12900.-
5 -7    ส.ค.60  12900.-
12- 14    ส.ค.60  13900.-

 

 ทัวร์ลาว Burasari Heritage Luang Prabang

เที่ยวลาว รหัส QV-L150-LP3D2N_4STAR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ลาว :
 หลวงพระบาง - เที่ยวชมวัดเชียงทอง
ชมวัดแสนสุขาราม - หลวงพระบางที่พระธาตุโพสี
น้ำตกตาดกวางสี -เยี่ยมชมหอพระบาง
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
ชมวัดวิชุนและวัดมะโน - กรุงเทพฯ

ทัวร์ลาวราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว โดยสายการบิน Lao Airlines
กำหนดเดินทาง

เลือกเดินทางได้ทุกวัน     13900.-


 
 

ทัวร์ลาว  LPV03 มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วัน

เที่ยวลาว รหัสทัวร์QV-L77- LPV03-LAO3D_AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซา)-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า-บ้านผานม-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-  น้ำตกตาดกวางซี
วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-ช้อปปิ้ง
 พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ


ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน Lao Airlines
กำหนดเดินทาง
27-29    พค.60  12900.-
16-18    มิย.60  12900.-
7-9    กค.60  12900.-
18-20    สค.60  12900.-
29 กย.-1 ตค ก.ย 60  12900.-
8-10, 28-30   กค.60  14900.-
12-14    สค.60    14900.-


 

ทัวร์ลาว  LVT03 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 3 วัน

เที่ยวลาว รหัสทัวร์QV-L77- LVT03-LAO-3D_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราช    
 วังเก่า)-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง-พูคูน-กาสี-วังเวียง
ถ้ำจัง-วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-วัดสีสะเกด-พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ


ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน Lao Airlines
กำหนดเดินทาง
2-4, 16-18  มิย.60    16900.-
9,11, 28-30  กค.60  16900.-
12-14    สค.60       16900.-
15-17   กย.60  16900.-

 

ทัวร์ลาว   LXV04 หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-เวียงจันทน์ 4 วัน

เที่ยวลาว รหัสทัวร์QV-L77- LXV04-LAO-4D_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
(พระราช วังเก่า)-วัดวิชุนราชพระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน
(ตลาดไนท์บาร์ซา)-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห
ล่องเรือแม่น้ำโขง- ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี-หลวงพระบาง
เชียงเงิน-กิ่วกะจำ-พูคูน-เชียงขวาง(โพนสะหวัน)-ทุ่งไหหิน 1-ตลาดเช้าท้องถิ่น
เมืองคูน-วัดเพียวัด-วัดสีพรม-ศูนย์หัตถกรรมบ้านนาวังอนุสาวรีย์ลาว-เวียดนาม
ตลาดโพนสะหวัน-เชียงขวาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ


ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน Lao Airlines
กำหนดเดินทาง
26-29   พค.60  18900.-
16-19   มิย.60   18900.-             
7-10   กค.60  18900.-
10-13   สค.60   18900.-              
23-26   กย.60    18900.-

 

ทัวร์ลาว   NXV05 หนองคาย-ปากซัน-เวียงจันทน์ 5 วัน

เที่ยวลาว รหัสทัวร์QV-L77- NXV05-LAO-5D_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สถานีรถไฟหัวลำโพง-หนองคาย-สถานีรถไฟหนองคาย-สะพานมิตรภาพไทย
ลาว-ท่านาแล้ง-วัดพระบาทโพนสัน- ปากกะดิ่ง-เมืองปากซัน-บ้านท่าสี-บ้านทาโทม
บ้านหลวง-เมืองคูน-วัดเพียวัด-วัดสีพรมเมืองแปก(โพนสะหวัน)แขวงเชียงขวาง
ตลาดเช้าท้องถิ่น-มหัศจรรย์ทุ่งไหหิน 1-ทุ่งไหหิน 2-ถ้ำปิ่ว-ตลาดโพนสะหวัน
ตลาดเช้าท้องถิ่น-โพนสะหวัน-บ้านหนองตั้ง-บ้านน้ำจัด-บ้านเวียงใหม่-สายแยก  
 พูคุน-เมืองกาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง-ล่องเรือแม่น้ำซอง-ถ้ำจัง-วังเวียง-บ้านท่าเรือ
เมืองโพนโฮง-เขื่อนน้ำงึม-เวียงจันทน์-หอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว-พระธาตุหลวง
ประตูชัย-ร้านสินค้า OTOP-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ


ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน Lao Airlines
กำหนดเดินทาง
24-28 พค.60 18900.-
21-25   มิย.60 18900.-
26-30   กค.60 18900.-
11-15   สค.60 18900.-
20-24   กย.60  18900.-


 

ทัวร์ลาว PLVT04 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วัน

เที่ยวลาว รหัสทัวร์QV-L77- PLVT04 -LAO-4D_AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
(พระราชวังเก่า)-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง
ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี-หลวงพระบาง-เชียงเงิน-กิ่วกะจำ-พูคูน
กาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง-วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง -พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ 


ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน Lao Airlines
กำหนดเดินทาง               
8-11, 28-31   กค.60 18900.-
11-14    สค.60 18900.-


 

ทัวร์ลาว PXV04 ปากซัน-ทุ่งไหหิน-ถ้ำปิว-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วัน

เที่ยวลาว รหัสทัวร์QV-L77-PXV04 -LAO-4D_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
 กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-บ้านปากงึม-เมืองปากซัน-บ้านผาเมือง-บ้านทุ่งใหญ่
บ้านท่าสี บ้านทาโทม-บ้านปากยอง-บ้านท่าเวียง-บ้านหลวง-เมืองคูน-เมืองแปก
(โพนสะหวัน)แขวงเชียงขวาง-มหัศจรรย์ทุ่งไหหิน-อนุสาวรีย์ลาว-เวียดนาม-เมืองคูน
วัดสีพรม-วัดเพียวัด - ถ้ำปิ่ว-บ่อน้ำพุร้อน-ศูนย์หัตถกรรมนาวัง(ผลิตภัณฑ์สินค้าทำ
จากไม้เนื้อหอม ไม้โลงเลง)-ตลาดเช้า-โพนสะหวัน-บ้านหนองตั้ง-บ้านน้ำจัด-บ้านเวียงใหม่-สายแยกพูคุน        
เมืองกาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง-  วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-เขื่อนน้ำงึม
เวียงจันทน์-หอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-ร้านสินค้า OTOP-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ 

ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน Lao Airlines
กำหนดเดินทาง      
 8-11    มิย.60  17900.-
8-11    กค.60  17900.-
 10-13    สค.,60   17900.-
7-10    กย.60       17900.-

 

ทัวร์ลาว VTV03 เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียงเวียงจันทน์ 3 วัน

เที่ยวลาว รหัสทัวร์QV-L77-VTV03 -LAO-4D_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
 สนามบินสุวรรณภูมิ-เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-ถ้ำจัง
ถ้ำปูคำ(บลูลากูน)-ถ้ำช้าง-ถ้ำน้ำ-ล่องเรือน้ำซอง-สาม -วังเวียง-โพนโฮง-เวียงจันทน์
หอพิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด-อนุสาวรีย์ประตูชัย-พระธาตุ-หลวง-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
ร้าน OTOP-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)


ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน Lao Airlines
กำหนดเดินทาง      
26-28    พค.60  14900.-
2-4    มิย.60    14900.-         
8-10, 28-30  กค.60  14900.-
11-13    สค.60       14900.-  
8-10   กย.60  14900.-


   

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

888 คน

 สถิติเมื่อวาน

992 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

31192 คน

243274 คน

2705073 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official