ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาวราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว โปรแกรมทัวร์ลาว
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ   02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac :

092-272-7443ทัวร์ LAOS LUANGPRABANG น่าเที่ยว

รหัสทัวร์ FD-L142-HLP-FD21-A02_JUN

1.กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี “Tat Kuang Si -ตลาดมืด     
2.ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระธาตุพูสี - วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวงพระบาง
วัดวิชุน-หมู่บ้านผานม-วัดแสนสุขาราม-กรุงเทพฯ     

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
กำหนดเดินทาง    

เม.ย.61 20-21,21-22,22-23

พ.ค.61 4-5,5-6,6-7,11-12,12-13
13-14,18-19,19-20,20-21
25-26,26-27,27-28

มิ.ย.61 1-2,2-3,8-9,9-10  

ทัวร์ LAOS PAKSE 3D2N

รหัสทัวร์ QV-L142-HLP-QV32-A02_MAY


1.สนามบินสุวรรณภูมิ – น้ำตกตาดฟาน –ไร่ชา – น้ำตกผาส้วม    
2.อลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการ่าแห่งเอเชีย)  
3.ปากเซ-สนามบินสุวรรณภูมิ 

สายการบิน LAO AIRLINES
ราคาเริ่มต้น8,888 บาท

กำหนดเดินทาง   
มี.ค.61  23-25, 30 - 1 เม.ย. 61
เม.ย.61  6-8,13-15,20-22,27-29
พ.ค.61  4-6,11-13,18-20,25-27
 

ทัวร์ LAOS LUANGPRABANG 3N2D

รหัสทัวร์ QV-L142-HLL-QV32-A02_MAY


1.กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี  
2.ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด 
3.หลวงพระบาง-สนามบินสุวรรณภูมิ 
  
สายการบิน LAO AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  23-25,30 - 1 เม.ย. 61
เม.ย.61  6-8,13-15,20-22,27-29
พ.ค.61  4-6,11-13,18-20,25-27
ทัวร์ Laos ..เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง  3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ PG-L18-GT-VTE PG02_JUN


1.กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ – วังเวียง
2.องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง -น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี -  ตลาดไนท์บาร์ซา
3.ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 12,777 บาท

กำหนดการเดินทาง
มี.ค.61   23-25,30มี.ค.-1เม.ย.
เม.ย.61   6-8,13-15,14-16,20-22,28-30
พ.ค.61   4-6,11-13,18-20,25-27
มิ.ย.61  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18
  22-24,23-25,29มิ.ย.-01ก.ค.61,30มิ.ย.-02ก.ค.61

 

ทัวร์ Laos...สะบายดี  หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ PG-L18-GT-LPQ PG02_JUN


1.กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี -ตลาดไนท์บาร์ซา
2.ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี-บ้านผานม - วัดแสนสุขาราม
3.วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 12,311 บาท

กำหนดการเดินทาง
มี.ค.61  3-5,24-26,31มี.ค.-2เม.ย.61
เม.ย.61  6-8,13-15,21-23
พ.ค.61   19-21
มิ.ย.61  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18,22-24
  23-25,29มิ.ย.-01ก.ค.61,30มิ.ย.-02ก.ค.61  

ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L120-LAOS01_FD_ SEP


1.กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด                      
2.ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ- ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่
บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
3.วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง               
มี.ค.61  16-18,30มีค.-1เม.ย.61
เม.ย.61  6-8,13-15,15-17,27-29
พ.ค.61  18-20,25-27
มิ.ย.61  2-4,16-18,30มิ.ย-2ก.ค.61
ก.ค.61  7-9,14-16,21-23
ส.ค.61  4-6,11-13,18-20,25-27
ก.ย.61  1-3,8-10,22-24,29ก.ย-1ต.ค.61
 

ทัวร์ ลาว..หลวงพระบาง 3วัน2คืน

รหัสทัวร์  PG-L120-LAOS01_ SEP


1.กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด   
2.ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ  
3.วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า
หอพระบาง--กรุงเทพฯ


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 12,900  บาท

กำหนดการเดินทาง             
มี.ค.61 16-18
เม.ย.61  7-9,20-22,27-29
พ.ค.61  5-7,18-20
มิ.ย.61  8-10,22-24,29มิ.ย-1ก.ค
ก.ค.61  6-8,13-15,21-23,27-29
ส.ค.61  3-5,10-12,11-13,24-26,31ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61 14-16,21-23,28-30


 

ทัวร์ ลาว...เวียงจันทร์ วังเวียง

รหัสทัวร์ FD-L120- LAOS02_SEP

1.กรุงเทพฯ – เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี         
2.วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน                               
3.ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง – พระราชวัง – หอพระบาง – วัดวิชุนราช - กทม.


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง         
มี.ค.61 23-25
เม.ย.61 6-8,13-15,14-16
พ.ค.61 4-6,11-13,25-27
มิ.ย.61 1-3,8-10,22-24,27-29
ส.ค.61 3-5,10-12,17-19,31ส.ค-2ก.ย.61
ก.ย.61 7-9,21-23,28-30
 

ทัวร์ เยือนเมืองลาว 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ QV-L150-LAO-4D3N_MAY


1.ปากเซ – จำปาสัก – ปราสาทวัดพู
2.ปากเซ - สีทันดร(สี่พันดร) - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง
3.ตักบาตรเช้า - ช๊อปปิ้งตลาดเช้า – น้ำตกตาดเยือง
  สวนไม้ดอกเมืองหนาว - ไร่กาแฟ 
4.ปากเซ - กรุงเทพฯ 

สายการบิน LAO AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 12,555 บาท

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  2-6,16-19
เม.ย.61  6-9,13-16
พ.ค.61  11-14,25-28


 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

140 คน

 สถิติเมื่อวาน

968 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

33103 คน

151650 คน

3115533 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official