ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาวราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว โปรแกรมทัวร์ลาว
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ   02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac :

092-272-7443 

ทัวร์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1 VTE-FD001_OCT

1.กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะเกด
เวียงจันทน์-วังเวียง
2.ล่องเรือแม่น้ำซอง – วังเวียง-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี
พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
3.ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง
วัดวิชุนราช-หลวงพระบาง – กรุงเทพ


สายการบิน  THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 61      14-16,29 ก.ย. - 01 ต.ค.
ต.ค. 61      11-13,13-15,18-20,20-22,23-25,25-27,28-30

 

ทัวร์ สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

รหัสทัวร์ PG-L05-GO1VTE-PG001_SEP

1.กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะเกด
เวียงจันทน์-วังเวียง
2.ล่องเรือแม่น้ำซอง – วังเวียง-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี
พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
3.ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง
วัดวิชุนราช-หลวงพระบาง – กรุงเทพ


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 61     6-8,13-15,20-22,28-30
ส.ค. 61    3-5,10-12,11-13,25-27
ก.ย. 61    1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30
                29 ก.ย.-01 ต .ค.

 

ทัวร์  แพ็กเกจลาว สบายดีหลวงพระบาง  3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ QV-L27-PKGLAO-02_SEP


FREE & EASY หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
**เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป*(ยกเว้นช่วงเทศกาล)


สายการบิน LAO AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท

กำหนดเดินทาง  
ตั้งแต่วันนี้–30  ก.ย.61
 

ทัวร์  แพคเกจหลวงพระบาง ม่วนซื่น 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ QV-L27-PKGLAO-01_SEP


1.กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง
2.ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
(พระราชวังเก่า) -วัดเชียงทอง – บ้านผานม – วัดป่าโพนเพา - พระธาตุพูสี
3.หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ


สายการบิน LAO AIRLINES
ราคาเริ่มต้น10,999 บาท

กำหนดเดินทาง   
เดินทาง วันนี้ –  30ก.ย. 2561
ทัวร์ LAOS LUANGPRABANG น่าเที่ยว

รหัสทัวร์ FD-L142-HLP-FD21-A02_JUN

1.กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี “Tat Kuang Si -ตลาดมืด     
2.ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระธาตุพูสี - วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวงพระบาง
วัดวิชุน-หมู่บ้านผานม-วัดแสนสุขาราม-กรุงเทพฯ     

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
กำหนดเดินทาง    

พ.ค.61 4-5,5-6,6-7,11-12,12-13
13-14,18-19,19-20,20-21
25-26,26-27,27-28

มิ.ย.61 1-2,2-3,8-9,9-10 


ทัวร์ Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

รหัสทัวร์ PG-L05-GO1VTE-PG002_SEP

1กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
2ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม
ฃวัดแสนสุขาราม
3ศูนย์เครื่องเงิน- วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา
หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 11,900  บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 61   13-15,28-30
ส.ค. 61   11-13,17-19,31 ส.ค.-02 ก.ย.
ก.ย. 61   1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,28-30

 

ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L120-LAOS01_FD_ SEP


1.กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด                      
2.ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ- ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่
บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
3.วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง               
พ.ค.61  18-20,25-27
มิ.ย.61  2-4,16-18,30มิ.ย-2ก.ค.61
ก.ค.61  7-9,14-16,21-23
ส.ค.61  4-6,11-13,18-20,25-27
ก.ย.61  1-3,8-10,22-24,29ก.ย-1ต.ค.61
 

ทัวร์ ลาว..หลวงพระบาง 3วัน2คืน

รหัสทัวร์  PG-L120-LAOS01_ SEP


1.กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด   
2.ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ  
3.วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า
หอพระบาง--กรุงเทพฯ


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 12,900  บาท

กำหนดการเดินทาง             
พ.ค.61  5-7,18-20
มิ.ย.61  8-10,22-24,29มิ.ย-1ก.ค
ก.ค.61  6-8,13-15,21-23,27-29
ส.ค.61  3-5,10-12,11-13,24-26,31ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61 14-16,21-23,28-30


 

ทัวร์ ลาว...เวียงจันทร์ วังเวียง

รหัสทัวร์ FD-L120- LAOS02_SEP

1.กรุงเทพฯ – เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี         
2.วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน                               
3.ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง – พระราชวัง – หอพระบาง – วัดวิชุนราช - กทม.


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง         
พ.ค.61 4-6,11-13,25-27
มิ.ย.61 1-3,8-10,22-24,27-29
ส.ค.61 3-5,10-12,17-19,31ส.ค-2ก.ย.61
ก.ย.61 7-9,21-23,28-30
  


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

585 คน

 สถิติเมื่อวาน

1758 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

27773 คน

229810 คน

3193693 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official