ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาวราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว โปรแกรมทัวร์ลาว
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ   02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac :

092-272-7443
 
 

ทัวร์ลาวหลวงพระบาง สบาย...สบาย3 วัน 2 คืน
เที่ยวลาว รหัสทัวร์ PG-L18-GT-LPQ PG01_DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
 ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม
วัดแสนสุขาราม-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา
 หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ
ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน  BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
25-27   พ.ย. 60 13559.-
09-11,22-24,23-25  ธ.ค. 60 17559.- 


 

ทัวร์ลาวหลวงพระบาง สบาย...สบาย3 วัน 2 คืน
เที่ยวลาว รหัสทัวร์ PG-L18-GT-LPQ PG01_DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช -วัดเชียงทอง
 พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า
 พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี
บ้านผานม -วัดแสนสุขาราม-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา
 หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ
ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน  BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
18-20,25-27   พ.ย. 60 13559.-
01-03 , 02-04 ,15-17  ธ.ค. 60 13559.-
03-05 , 08-10, 09-11  ธ.ค. 60 17559.-
22-24 , 23-25   ธ.ค. 60 17559.-ทัวร์ลาว เยือนเมืองลาว 4 วัน 3 คืน

เที่ยวลาว รหัสทัวร์ QV-L150-LAO_4D3N_JAN18

รายละเอียดโผปรแกรมทัวร์:
ปากเซ – จำปาสัก – ปราสาทวัดพู-ปากเซ - สีทันดร(สี่พันดร)
 น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง -ตักบาตรเช้า - ช๊อปปิ้งตลาดเช้า
น้ำตกแดนสวรรค์ - สวนไม้ดอกเมืองหนาว - ไร่กาแฟ-ชมพระอาทิตย์ขึ้น
 ณ พูเสลา - ปากเซ - กรุงเทพฯ


ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน LAO AIRLINES
กำหนดเดินทาง
3-6   พ.ย 60  11555.-
17–20  พ.ย 60  11555.-
1-4   ธ.ค 60  11988.-
8-11   ธ.ค 60  11988.-
22-25   ธ.ค 60  11988.-
29 -01   ธ.ค 60  12988.-
12-15   ม.ค 61  11988.-
26-29   ม.ค 61  11988.-


 

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวลาว รหัสทัวร์ร์   PG-L05-VTE-PG006-011_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง
ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี
 ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ


ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน  BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
07-09 ,14-16, 20-22    ต.ค. 60  15900.-
 27-29,28-30    ต.ค. 60  15900.-
03-05 ,04-06, 10-12 ,11-13   พ.ย. 60  15900.-
17-19 ,18-20,24-26 , 25-27 พ.ย. 60  15900.-
01-03, 02-04, 15-17    ธ.ค. 60  15900.-
16-18, 22-24 ,23-25    ธ.ค. 60  15900.-
3-5,8-10,9-11   ธ.ค 60  16900.-

 

ทัวร์ ลาว...หลวงพระบาง 3วัน 2คืน
เที่ยวลาว รหัสทัวร์ FD-L120-LAOS01_DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ-วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า
หอพระบาง--กรุงเทพฯ  
ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน THAI AIR ASIA
กำหนดการเดินทาง
 11-13    ส.ค  60   11900.-
8-10,15-17,29-1     ก.ย  60      12900.-
14-16    ต.ค  60  12900.-
22-24     ต.ค  60  13900.-
27-29      ต.ค  60  12900.-    
10-12,17-19   พ.ย  60      12900.-
3-5     ธ.ค  60  14900.-
8-10   ธ.ค  60  15900.-
30-1   ม.ค  61   16900.-

 

ทัวร์ ลาว...หลวงพระบาง บินหรู อยู่สบาย 3วัน 2 คืน
เที่ยวลาว รหัสทัวร์ PG-L120-LAOS01_DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว
บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ 
ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง
3-5,4-6,10-12,11-13,17-19,24-26,25-27 พ.ย 60    13900.-
1-3,2-4                       ธ.ค 60    13900.-
8-10,9-11     ธ.ค 60    17900.-
15-17,16-18,22-24,23-25    ธ.ค 60    13900-.
29-31      ธ.ค 60    18900-.
ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง

เที่ยวลาว รหัสทัวร์ PG-L120-LAOS01_PG_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว
บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ   
วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ
        

 ทัวร์ลาวราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว โดยสายการบินBangkok Airway
กำหนดเดินทาง             
7-9     ต.ค 60  13900.-
13-15     ต.ค 60  14900.-
14-16,27-29,28-30    ต.ค 60  13900.-
3-5,4-6,10-12,11-13,17-19   พ.ย 60  13900.-
27-19,24-26,25-27    พ.ย 60  13900.-
1-5,2-4     ธ.ค 60  13900.-
8-10,9-11     ธ.ค 60  17900.-
15-17,16-18,22-24,23-25   ธ.ค 60  13900.-
29-31     ธ.ค 60  18900.- 

ทัวร์ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง
เที่ยวลาว รหัสทัวร์ FD-L120-LAOS02_FD_FEB
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี    
วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน 
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง – พระราชวัง – หอพระบาง
วัดวิชุนราช - กทม                       
ทัวร์ลาว ราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว โดย สายการบิน AIRASIA
กำหนดเดินทาง            
8 -10   ธ.ค.60 14900.-
29-31   ธ.ค.60 15900.-
30 ธ.ค.-1 ม.ค.61  ธ.ค 60 15900.-
13 -15   ม.ค.61 13900.-
27-29   ม.ค.61 13900.-
16-18   ก.พ.61 13900.-
9 -11   มี.ค.61 13900.-
23-25   มี.ค.61 13900.-
6 -8   เม.ย.61 13900.-
13 -15   เม.ย.61 15900.-
14 -16   เม.ย.61 15900.-
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์4วัน

เที่ยวลาว รหัสทัวร์ QV-L34-PLVT04_4D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-วัดวิชุนราช
พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห
ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี
หลวงพระบาง-เชียงเงิน-กิ่วกะจำ-พูคูน-กาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง
ถ้ำจัง-วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์
กรุงเทพฯ    


ทัวร์ลาว ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ลาว โดยสายการบิน Lao Airlines
กำหนดเดินทาง          
12-15, 23-26   ต.ค.60  18900.-
 16-19    พ.ย.60  18900.-
 8-11}21-24   ธ.ค.60  18900.-
18-21   ม.ค.61  18900.-
8-9 ท่าน ออกเดินทาง
(ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย)   18900.-
29 -1,30 -2   ธ.ค.60   20900.-
 

 ทัวร์ลาว Burasari Heritage Luang Prabang

เที่ยวลาว รหัส QV-L150-LP3D2N_4STAR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ลาว :
 หลวงพระบาง - เที่ยวชมวัดเชียงทอง
ชมวัดแสนสุขาราม - หลวงพระบางที่พระธาตุโพสี
น้ำตกตาดกวางสี -เยี่ยมชมหอพระบาง
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
ชมวัดวิชุนและวัดมะโน - กรุงเทพฯ

ทัวร์ลาวราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว โดยสายการบิน Lao Airlines
กำหนดเดินทาง

เลือกเดินทางได้ทุกวัน     13900.-


  


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

394 คน

 สถิติเมื่อวาน

1393 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

32088 คน

459727 คน

2921526 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official