ทัวร์ล่องเรือสำราญ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่นติดต่อ 02-174-23
46-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443

 

 

ทัวร์ล่องเรือสำราญหาดใหญ่ - ปีนัง – หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ XX-L209-PWT SUPERSTAR_3D2N_MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ดอนเมือง – หาดใหญ่ – เกาะปีนัง-ซิตี้ทัวร์ – ลงเรือสำราญ Super Star Libar
(อาหาร เช้า/เที่ยง/เย็น)-ลงจากเรือ Super Star Libra - ช๊อปปิ้ง – หาดใหญ่ – ดอนเมือง

เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR LIBRA
กำหนดเดินทาง
16-18,17-19,23-25,24-26 พ.ค 60 7500.-ทัวร์ล่องเรือ(CRU-01) แหลมฉบัง-เกาะกูด-แหลมฉบัง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์  PKG-L27-CRU-01_FEB18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าเรือแหลมฉบัง - ขึ้นเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่าเกาะกูด – อิสระกับกิจกรรมบนเรือ ตามอัธยาศัย หรือ  ซื้อทัวร์เสริม
ชมรอบเกาะ (สอบถามอัตราค่าบริการได้จากบนเรือสำราญ) – อิสระพักผ่อนบนเรือ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือ - เรือเทียบท่าแหลมฉบัง


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
14-16   ก.พ. 61  8900.-
04-06   เม.ย. 61  10900.-

 

ทัวร์ล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง-สีหนุวิว-แหลมฉบัง

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ XX-L209-PACKAGE8900_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าเรือแหลมฉบัง  –  เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน-สีหนุวิว ประเทศกัมพูชา
ท่าเรือแหลมฉบัง


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ SUPER STAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
20-22,27-29   ธ.ค 60  8900.-
3-5,10-12,17-19,24-26  ม.ค 61  8900.-
31-2,7-9,14-16,21-23  ก.พ 61  8900.-
28-2    มี.ค 61  8900.-
7-9,14-16,21-23,28-30  มี.ค 61  10900.-
4-6,11-13,18-20,25-27  เม.ย 61 10900.-
 


 

ทัวร์ล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง-เกาะกง-แหลมฉบัง

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ XX-L209-PACKAGE9900_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมฉบัง  –  เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน-เกาะกง ประเทศกัมพูชา
ท่าเรือแหลมฉบัง – ชอปปิ้ง - กรุงเทพฯ 

เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ SUPER STAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
22-24,29-31    ธ.ค 60 9900.-
5-7,12-14,19-21,26-28   ม.ค 61  9900.-
2-4,9-11,23-25    ก.พ 61  14900.-
16-18     ก.พ 61  14900.-
2-4,9-11,16-18,23-25  มี.ค 61  11900.-
30-1    มี.ค 61  11900.-
6-8 ,20-22,27-29    เม.ย 61  14900.-
13-15    เม.ย 61  14900.-

ทัวร์ล่องเรือ แหลมฉบัง-เกาะกูด-แหลมฉบัง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ PKG-L129-SXG01_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าเรือแหลมฉบัง - ขึ้นเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI
อิสระพักผ่อนบนเรือ-เรือเทียบท่าเกาะกูด - อิสระเดินเล่น ด้วยตัวเอง หรือซื้อทัวร์เสริม
 ชมรอบเกาะ (สอบถามอัตราค่าบริการได้จากบนเรือสำราญ) – อิสระพักผ่อนบนเรือ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือ - เรือเทียบท่าแหลมฉบัง


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
14-16  ก.พ. 61 8900.-
04-06  เม.ย. 61 10900.-

ทัวร์ล่องเรือแหลมฉบัง-น่านน้ำสากล-แหลมฉบัง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ PKG-L129-SXG02_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าเรือแหลมฉบัง - ขึ้นเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI
 อิสระพักผ่อนบนเรือ-ล่องเรือในน่านน้ำสากล- อิสระพักผ่อนบนเรือ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือ - เรือเทียบท่าแหลมฉบัง


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญSUPERSTAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
29-31  ธ.ค. 60  9900.-
02-04  มี.ค. 61  9900.-
06-08  เม.ย. 61  11900.-
13-15  เม.ย. 61  14900.-
ทัวร์ล่องเรือ แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์-เกาะสมุย-แหลมฉบัง 4 วัน 3 คืน

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ PKG-L129-SXG03_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าเรือแหลมฉบัง - ขึ้นเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI
 อิสระพักผ่อนบนเรือ-เรือเทียบท่าสีหนุวิลล์ (กัมพูชา) - อิสระเดินเล่น ด้วยตัวเอง
หรือซื้อทัวร์เสริม -ชมรอบเกาะ (สอบถามอัตราค่าบริการได้จากบนเรือสำราญ)
 อิสระพักผ่อนบนเรือ-เรือเทียบท่าเกาะสมุย (ไทย) - อิสระเดินเล่น ด้วยตัวเอง
หรือซื้อทัวร์เสริม-ชมรอบเกาะ (สอบถามอัตราค่าบริการได้จากบนเรือสำราญ)
 อิสระพักผ่อนบนเรือ-เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือ - เรือเทียบท่าแหลมฉบัง


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญSUPERSTAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
03-06    ธ.ค. 60  12900.-
10-13    ธ.ค. 60  12900.-
31 ธ.ค.-03 ม.ค. 61  ธ.ค. 60  18900.-
15-18  ม.ย. 61  15900.- 

ทัวร์ล่องเรือสำราญแหลมฉบัง-CAMBODIA(เกาะกง)-แหลมฉบัง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์XX-L66-SUPERSTAR CRUISES-3D2N_APR61


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง-เกาะกง ประเทศกัมพูชา-อิสระให้ท่านเลือกซื้อแพคเกจ
ท่องเที่ยวเสริม-ท่าเรือแหลมฉบัง – แวะซื้อของฝาก -  กรุงเทพ ฯ


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญSUPERSTAR CRUISES
กำหนดเดินทาง
01-03,08-10,15-17,22-24,29-31  ธ.ค 60  14900.-
05-07,12-14,19-21,26-28   ม.ค 61  14900.-
02-04,09-11,23-25    ก.พ 61  14900.-
02-04,09-11,16-18,23-25  มี.ค 61  14900.-
6-8,20-22    เม.ย61  16900.-
13-15     เม.ย61   19900.-
 

ทัวร์ล่องเรือ ล่องเรือสำราญแคริบเบียน 13 วัน

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ QR-L123-WCT_PM15_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
เรือสำราญ HARMONY OF THE SEAS เป็นเรือหรูทันสมัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 ความยิ่งใหญ่ของเรือลำนี้ท่านคงมิอาจจินตนาการได้…เพียบพร้อมไปด้วยช้อปปิ้งมอลล์
 สระว่ายน้ำ, สนามกอล์ฟ, สนามบาสเก็ตบอล, สนามวอลเล่ย์บอล, ลานสเก็ตน้ำแข็ง
 โบสถ์ โรงละคร, โรงภาพยนตร์, คาสิโน ตลอดจนอื่นๆ อีกมากมายตลอด
เส้นทางของการท่องเที่ยว -ล่องกลางทะเลแคริบเบียนอย่างอลังการผ่านประเทศต่างๆ
 ที่น่าสนใจยิ่ง......ไฮติ, จาไมก้า, เม็กซิโก และอเมริกา


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ HARMONY OF THE SEA 
กำหนดเดินทาง
3-15  พ.ค 60  145900.-
ทัวร์ล่องเรือ เส้นทาง สิงคโปร์ - มะละกา - ปีนัง - สิงคโปร์ 4วัน3คืน

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ SQ-L162-SNG-MALACCA_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ - สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – เอสพลานาส
 ไชน่าทาวน์ - พระเขี้ยวแก้ว – CHECK IN COSTA VICTORIA
เมืองมะละกา มาเลเซีย - ย่านดัทซ์สแควร์ – โบสถ์เซนต์พอล
 ช้อปปิ้งถนนยองเกอร์ – ขึ้นเรือ COSTA VICTORIA-เมืองปีนัง
 มาเลเซีย - วัดเก็กลกสี่ – ป้อมปืนฟอร์ต คอนวอริส- จอร์จทาวน์
 ขึ้นเรือ COSTA VICTORIA-สิงคโปร์ – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
 สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ COSTA VICTORIA
กำหนดเดินทาง  
08-11,15-18   พ.ย 60  22900.-
22-25,29 พ.ย. – 02 ธ.ค พ.ย 60  22900.-
20-23    ธ.ค 60  26900.-

ทัวร์ล่องเรือ G.E.M CLUB CRUISE

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ SHIP-L162- G.E.M_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
แหลมฉบัง-เรือล่องสู่น่านน้ำสากล – สนุกสนานกับกิจกรรมและ ปาร์ตี้ ตลอดทั้งวัน
ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ  SUPERSTAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
8-10  ธ.ค 60  29900.-

ทัวร์ล่องเรือ เส้นทาง สิงคโปร์ - มะละกา - ปีนัง - สิงคโปร์

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ SQ-L162-CRUISE + TICKET_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ - สิงคโปร์ – CHECK IN COSTA VICTORIA
เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย  -เมืองปีนัง มาเลเซีย - ขึ้นเรือ
 COSTA VICTORIA     

  
เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ COSTA VICTORIA
กำหนดเดินทาง         
29 พ.ย. – 02 ธ.ค พ.ย 60  16900.-


 

ทัวร์ล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง-สีหนุวิว-แหลมฉบัง

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ XX-L209-PACKAGE11500_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมฉบัง  –  เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน-สีหนุวิว ประเทศกัมพูชา
ท่าเรือแหลมฉบัง – ชอปปิ้ง - กรุงเทพฯ


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ SUPER STAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
20-22,27-29   ธ.ค 60  11500.-
3-5,10-12,17-19,24-26   ม.ค 61  11500.-
31 มค.-2,7-9,14-16,21-23   ก.พ 61  11500.-
28 กพ.-2 มีนาคม 61   ก.พ 61  11500.-
7-9,14-16,21-23,28-30 มี.ค 61  11500.-
4-6,11-13,18-20,25-27  เม.ย 61  13150.-
 

ทัวร์ล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง-เกาะกง-แหลมฉบัง

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ XX-L209-PACKAGE12500_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมฉบัง  –  เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน-เกาะกง ประเทศกัมพูชา
ท่าเรือแหลมฉบัง – ชอปปิ้ง - กรุงเทพฯ


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ SUPER STAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
22-24,29-31    ธ.ค 60  12500.-
5-7,12-14,19-21,26-28   ม.ค 61  12500.-
2-4,9-11,23-25    ก.พ 61  16900.-
16-18     ก.พ 61  26900.-
2-4,9-11,16-18,23-25  มี.ค 61  12500.-
30-1    เม.ย 61  14150
6-8,20-22,27-29   เม.ย 61  16900.-
13-15    เม.ย 61  16900.-
 

ทัวร์ล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง-สีหนุวิว-เกาะสมุย-แหลมฉบัง

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ XX-L209-PACKAGE12900_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าเรือแหลมฉบัง  –  เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน-สีหนุวิว ประเทศกัมพูชา
เกาะสมุย ประเทศไทย-ท่าเรือแหลมฉบัง – ชอปปิ้ง - กรุงเทพฯ


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ SUPER STAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
17-21     ธ.ค60   12900.-
24-28,31-4    ธ.ค60   18900.-
7-11,14-18,21-25,28 -1 ก.พ 61  12900.-
4-8,11-15,18-22,25-1  ก.พ 61  12900.-
4-8,11-15,18-22,25-29   มี.ค 61  12900.-
1-5,8-12,15-19,22-26   เม.ย 61  15900.-
 

ทัวร์ล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง-สีหนุวิว-แหลมฉบัง

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ XX-L209-2PACKAGE12900_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมฉบัง  –  เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน-สีหนุวิว ประเทศกัมพูชา
ท่าเรือแหลมฉบัง – ชอปปิ้ง - กรุงเทพฯ


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ SUPER STAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
20-22,27-29     ธ.ค.60  12900.-
 3-5,10-12,17-19,24-26    ม.ค 61  12900.-
 31 ม.ค.-2,7-9,14-16,21-23    ก.พ 61  12900.-
 28 ก.พ.-2     มี.ค 61  12900.-
7-9,14-16,21-23,28-30   มี.ค6 1  12900.-
 4-6,11-13,18-20,25-27   เม.ย 61  14900.-

 

ทัวร์ล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง-เกาะกง-แหลมฉบัง

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ XX-L209-PACKAGE13900_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมฉบัง  –  เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน-เกาะกง ประเทศกัมพูชา
ท่าเรือแหลมฉบัง – ชอปปิ้ง - กรุงเทพฯ


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ SUPER STAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
22-2,29-31   ธ.ค 60  13900.-
5-7,12-14,19-21,26-28   ม.ค 61  13900.-
2-4,9-11,23-25    ก.พ.61  18750.-
16-18    ก.พ.61  18750.-
2-4,9-11,16-18,23-25   มี.ค 61  15900.-
30 มีนาคม-1 เมษายน 61  มี.ค 61  15900.-
6-8 ,20-22,27-29   เม.ย 61  15900.-
13-15     เม.ย 61  18750.-

 

ทัวร์ล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง-สีหนุวิว-เกาสมุย-แหลมฉบัง

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ XX-L209-PACKAGE15500_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมฉบัง  –  เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน-สีหนุวิว ประเทศกัมพูชา
เกาะสมุย ประเทศไทย

เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ SUPER STAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
17-21     ธ.ค 60  15500.-
 24-28,31 -4    ธ.ค 60  20500.-
7-11,14-18,21-25,28 ม.ค. -1  ก.พ 61  15500.-
4-8,11-15,18-22,25 ก.พ.-1   ก.พ 61  15500.-
4-8,11-15,18-22,25 มี.ค.-29   มี.ค 61  15500.-
1-5,8-12,15-19,22-26  เม.ย 61  18900.-

 

ทัวร์ล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง-สีหนุวิว-เกาสมุย-แหลมฉบัง

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ XX-L209-PACKAGE17500_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมฉบัง  –  เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน-สีหนุวิว ประเทศกัมพูชา
เกาะสมุย ประเทศไทย-ท่าเรือแหลมฉบัง – ชอปปิ้ง - กรุงเทพฯ


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ SUPER STAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
17-21     ธ.ค 60  17500.- 
 24-28,31 -4    ธ.ค 60  22900.-
7-11,14-18,21-25,28 ม.ค. -1  ม.ค 61  17500.-
4-8,11-15,18-22,25 ก.พ.-1   มี.ค 61  17500.-
4-8,11-15,18-22,25 มี.ค.-29 มี.ค 61  17500.-
1-5,8-12,15-19,22-26  เม.ย 61  22900.-
 

ทัวร์ล่องเรือสำราญ Laem Chabang - Sihanoukville - Laem Chabang

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ XX-L162-GEMINI-SUN-WED_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา
 (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)   -ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญSUPERSTAR GEMINI
กำหนดเดินทาง  
20-22,27-29   ธ.ค 60  12500.-
3-5,10-12,17-19,24-26,31-2  ม.ค 61  12500.-
7-9,14-16,21-23,28-2  มี.ค 61  12500.-
4-6,11-12,18-20,25-27 เม.ย 61  13500.-
 

ทัวร์ล่องเรือสำราญ Laem Chabang - Koh Kong - Laem Chabang

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์XX-L162-GEMINT LAEM-WED-FRI_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – แหลมฉบัง-เกาะกง, ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)     
ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญSUPERSTAR GEMINI
กำหนดเดินทาง  
22-24-29-31    ธ.ค 60  12900.-
05-07,12-14,19-21,26-28   ม.ค 61  12900.-
02-04,09-11,23-25    ก.พ 61  12900.-
16-18     ก.พ 61  19900.-
02-04,09-11,16-18,23-25   มี.ค 61  12900.-
,30-01 เม.ย.     มี.ค 61  14900.-
06-08,13-15,20-22,27-29   มี.ค 61  12900.-
13-15     เม.ย 61  19900.-
6-8,20-22,27-29    เม.ย 61  14500.-

 

ทัวร์ล่องเรือสำราญLaem Chabang - Sihanoukville

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ XX-L162-GEMINT-FRI-SUN_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)     
เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)-ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ 


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญSUPERSTAR GEMINI
กำหนดเดินทาง    
17-20    ธ.ค 60  16500.-
24-27,31-3   ธ.ค 60  24500.-
7-10,14-17,21-24,28-31 ม.ค 61  16500.-
4-7,11-14,18-21,25-28  ก.พ 61  16500.-
4-7,11-14,18-21,25-28  มี.ค 61  16500.-
1-4,8-11,15-18,25-28  เม.ย.61  18900.-
 

ทัวร์ล่องเรือสำราญ  สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูในเส้นทางเอเชีย

เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ XX-L186-COSTA VICTORIA3N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สิงคดปร์-มะละกา,มาเลเซีย,ปีนัง,มาเลเซีย,สิงคโปร์

เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ COSTA VICTORIA
กำหนดเดินทาง
1 – 4 , 8 – 11 ,15 – 18 22 – 25 ,29 – 2 ,พ.ย 60
27 – 30 ธ.ค. 60
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (คลาสสิค) : 13,999 บาท / ท่าน
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (พรีเมี่ยม) : 14,999 บาท / ท่าน
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (คลาสสิค) : 15,999 บาท / ท่าน
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (พรีเมี่ยม)  : 16,999 บาท / ท่าน
ห้องพักแบบมีระเบียง (พรีเมี่ยม)  : 17,999 บาท / ท่านทัวร์ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง-ญี่ปุ่น 6วัน 5คืน
เที่ยวล่องเรือสำราญรหัสทัวร์ PKG-L186-FOHK1230_DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง :ราคาเริ่มต้น
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(คลาสสิค) : 24,999บาท / ท่าน
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง(คลาสสิค) : 28,999 บาท / ท่าน
ห้องพักแบบมีระเบียง  : 33,999 บาท / ท่าน
เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ COSTA FORTUNA
กำหนดการเดินทาง
30-4  ธ.ค  60    24999.-
ทัวร์ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง-ญี่ปุ่น  6วัน
เที่ยวล่องเรือสำราญรหัสทัวร์ PKG-L186-FOJH1221_DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง :ราคาเริ่มต้น
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(คลาสสิค) : 13,999บาท /ท่าน
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง(คลาสสิค)  : 18,999 บาท /ท่าน
ห้องพักแบบมีระเบียง   : 25,999 บาท /ท่าน
เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ COSTA FORTUNA
กำหนดการเดินทาง
21-26  ธ.ค  60 13999.-
ทัวร์ รื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ 6 วัน 4 คืน
เที่ยวล่องเรือสำราญรหัสทัวร์ TG-L186-FUKUOKA_DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองนางาซากิ
โกลฟเวอร์การ์เด้น – ภูเขาอินาสะ-สวนสันติภาพ – เมืองซากะ
 ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เฮ้าส์เทนบอช-เท็นซาน สกี รีสอร์ท
โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลท-เมืองฟุกุโอกะ – ย่านเท็นจิน – คาแนล ซิตี้
 ถนนคนเดินคาวาบาตะ-ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง
28-2     ธ.ค  60   59990.-
ทัวร์ รื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ 6วัน 4 คืน
เที่ยวล่องเรือสำราญรหัสทัวร์ TG-L186-FUKUOKA30_DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ
โกลฟเวอร์การ์เด้น – ภูเขาอินาสะ -สะพานมากะเนะบาชิ – สวนสันติภาพ 
เฮ้าส์เทนบอช – เมืองซาเซโบะ-เท็นซาน สกี รีสอร์ท
โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลท – เมืองฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ
 ย่านเท็นจิน – คาแนล ซิตี้ – ถนนคนเดินคาวาบาตะ-ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง
30-4    ธ.ค  60  59990.-
ทัวร์ เส้นทางอลาสก้า กับเรือสำราญ 11วัน 8คืน
เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ BR-L186-ALASKACRUISE_MAY
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ – ซีแอตเทิล-ล่องเรือสำราญ Emerald Princess
ล่องน่านน้ำสากล-เมืองเคทซิเกน รัฐอลาสก้า- เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า
เมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า-ล่องน่านน้ำสากล-วิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา
เมืองซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา-ซีแอตเทิล-ไทเป – สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ
เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ PRINCESS CRUISES
กำหนดการเดินทาง
19-29   พ.ค  61  125999.-

 

ทัวร์ล่องเรือสำราญ Laem Chabang-Koh Kong-Laem Chabang3D2 N

เที่ยวล่องเรือสำราญ  รหัสทัวร์ XX-L162-LAEM CHABANG 3D2N_APR61


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
Laem Chabang หมายเหตุ ฟรี รถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ
ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ กรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า
ระหว่างการทำจอง Laem Chabang-รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
22-24,29-31    ธ.ค.60  12900.-
5-7,12-14,19-21,26-28   ม.ค.61  12900.-
2-4,9-11,23-25    ก.พ.61  12900.-
2-4,09-11,16-18,23-25   มี.ค.61  12900.-
30 มี.ค. – 1 เม.ย.61    มี.ค.61  14500.-
6-8,20-22,27-29    เม.ย.61  14500.-
16-18     ก.พ.61  19900.-
13-15    เม.ย.61  19900.- 

ทัวร์ล่องเรือสำราญ Laem Chabang-Sihanoukville Ko Samui4D3N

 เที่ยวล่องเรือสำราญ รหัสทัวร์ XX-L162-LAEM CHABANG 4D3N_DEC61

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)-ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ

เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
17-20     ธ.ค.60  16500.-
7-10,14-17,21-24,28-31   ม.ค.61  16500.-
4-7,11-14,18-21,25-28   ก.พ.61  16500.-
4-7,11-14,18-21,25-28   มี.ค.61  16500.-
1-4,8-11,15-18,25-28 เม.ย.61  18900.-
24-27,31 ธ.ค.-3 ม.ค ม.ค.61  24500.-


 

ทัวร์ล่องเรือสำราญ Laem Chabang-Sihanoukville3D2N

เที่ยวล่องเรือสำราญ  รหัสทัวร์ XX-L162-LAEM CHABANG 3D3N_APR61


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา 
(อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)-ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ


เดินทางโดย ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI
กำหนดเดินทาง
20-22,27-29     ธ.ค.60  12500.-
3-5,10-12,17-19,24-26,31 ม.ค.-2ก.พ.61  ม.ค.61  12500.-
7-9,14-16,21-23,28 ก.พ.-2 มี.ค.61  ก.พ 61  12500.-
7-9,14-16,21-23,28-30   มี.ค.61  12500.-
4-6,11-13,18-20,25-27    เม.ย.61  13900.-
 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

383 คน

 สถิติเมื่อวาน

1393 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

32077 คน

459716 คน

2921515 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official