ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์


 


 

ทัวร์ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน   

เที่ยว สวิตเซอร์แลนด์   รหัสทัวร์ EK-L15-ZRH-EK001_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น
ลูเซิร์น – เขาจุงเฟรา – อินเทอลาเกน
อินเทอลาเกน – เบิร์น – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์
โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน
ดูไบ – กรุงเทพฯ


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE

กำหนดเดินทาง
16-22 ก.พ.61 55900.-
26 ก.พ.-4 มี.ค. 61  55900.-
8-14     มี.ค. 61  55900.-
14-20     เม.ย. 61  65900.-
24-30     เม.ย. 61  59900.-

 

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  Switzerland CHILL OUT9 วัน 6 คืน

เที่ยว สวิตเซอร์แลนด์   รหัสทัวร์TG-L15-ZRH-TG002 _MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -ซูริค – น้ำตกไรน์ – เบิร์น-เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท
เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท – อิสระช้อปปิ้ง
เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน-อินเทอร์ลาเกน
 ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเกน-อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
 ซูก-ซูก – ซูริค – สนามบิน


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  โดยสายการบิน THAI  AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
21-29   มี.ค.61  71900.-
 


 

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  PROMOTION SWITZERLAND  

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ รหัสทัวร์ EK-L155-EK018_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้
กลางเซียร์ 3000 – โลซานน์ – ศาลาไทย (สวิสฯ)
เบริ์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – จุงเคอร์นกาสเซ – นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
 อินเตอร์ลาเก้น – ซูริค -ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปาราดาพลาทซ์
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ -ลูเซิร์น – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน – สะพานไม้ชาเพล
 ชาฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน- ซูริค-ดูไบ-กรุงเทพฯ


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE

กำหนดเดินทาง
15-21     มี.ค.61  49900.-
27 มี.ค. – 2 เม.ย. 61  มี.ค.61  49900.-
11-17     เม.ย.61  59900.-
26 เม.ย. – 2 พ.ค. 61  เม.ย.61  49900.-

 


 

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Best of Swiss Alps 7 วัน 4 คืน 


เที่ยว สวิตเซอร์แลนด์ รหัสทัวร์ EY-L15-ZRH-EY001-BEST_MAR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -อาบูดาบี – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น
ลูเซิร์น – เขาจุงเฟรา – อินเทอลาเกน--อินเทอลาเกน – เบิร์น
มองเทรอซ์ – เซอร์แมท-เซอร์แมท – เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
 เวเว่ย์ – โลซานน์-โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน-อาบูดาบี – กรุงเทพฯ


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง
26-4   ก.พ 61  59900.-
5-11,12-18  มี.ค 61  59000.-

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์  7 วัน 4 คืน   

      
เที่ยว สวิตเซอร์แลนด์ รหัสทัวร์ EK-L15-ZRH-EY001_MAR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -กรุงเทพฯ – ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น-ลูเซิร์น – เขาจุงเฟรา
อินเทอลาเกน-อินเทอลาเกน – เบิร์น – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์
โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน
ดูไบ – กรุงเทพฯ


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE
กำหนดการเดินทาง
16-22,26-4  ก.พ 61  55900.-
8-14,27-2   มี.ค 61  55900.- 


 


 

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ โมโนสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 


เที่ยว สวิตเซอร์แลนด์  รหัสทัวร์ EK-L22-EURO8_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน-มิลาน
แทซ - เซอร์แมท - แทซ - มองเทรอ-มองเทรอ - โกลดูปิยง
ยอดเขากลาเซียร์ 3000-เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น
อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค-กรุงเทพ ฯ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง
26 ก.พ. – 4 มี.ค ก.พ.61 49999.-
16-22    มี.ค.61  49999.-
2-8    เม.ย.61  59999.-
26 เม.ย. – 2 พ.ค เม.ย.61  59999.-
 


 

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์   ยุโรปแอลป์ 8 วัน(จุงเฟรา)

เที่ยว สวิตเซอร์แลนด์   รหัสทัวร์ TG-L123-PRO_WTG8.1_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์
 เคมเทิน-เคมเทิน – ฮัลสตัดซ์ – ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
ซอลส์เบิร์ก – Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น -ทะเลสาบกษัตริย์ - อินสบรูกซ์
หลังคาทองคำ  -อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง-อินเทอร์ลาเค่น
 กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา- ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
 ไคลน์ไชเด็ค – ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ -ทิทิเซ่– แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ   


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  โดยสายการบิน THAI  AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง    
08-15    เม.ย.61  75900.-
 27เม.ย.-04พ.ค.61 เม.ย.61  75900.-


 

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (EK)

เที่ยว สวิตเซอร์แลนด์    รหัสทัวร์ EK-L22-EURO8.1_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ -กรุงเทพ ฯ - ซูริค - ชไตน์อัมไรน์ - น้ำตกไรน์ - อินเทอร์ลาเก้น
อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - กลินเดอร์วาลว์ - ลูเซิร์น-ลูเซิร์น - ท่าเรือวิทซ์เนา
 ยอดเขาริกิ - ลูเซิร์น-ลูเซิร์น - วาดุซ - รถไฟเบอร์นินา - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - แทซ
แทซ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เซอร์แมท - มองเทรอ-โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น - ซูริค
ซูริค - กรุงเทพฯ-กรุงเทพ ฯ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง
26มี.ค.-3  เม.ย มี.ค.61  76900.-
12-20    เม.ย.61  86900.-
 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

236 คน

 สถิติเมื่อวาน

1086 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

25151 คน

25151 คน

2989034 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official