ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
 

ทัวร์ ZRH03 SEASONS SWEET SWISS FRANCE 7D 4N

รหัสทัวร์ EY-L09-ZRH03-SWISS_DEC


1.สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -ดาบี เมืองอาบู ดาบี เอมิเรตส์
2.อาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี - ซูริค โคลเทิน เมืองซูริค  - เมืองแองเกิลเบิร์ก
 ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
 สะพานไม้ชาเปล 
3.เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท 
4.เมืองปารีส อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองปารีส ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน 
5.เมืองปารีส อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองปารีส ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
6.เมืองปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์ เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล 
 ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส 
ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี 
7.ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย     
  

สายการบิน Etihad Airways
ราคาเริ่มต้น 48,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61  8-14,29ก.ย-5ต.ค
ต.ค.61  13-19,18-24
พ.ย.61  17-23
ธ.ค.61  1-7,5-11,27ธ.ค-2ม.ค 


 

ทัวร์ Belgium Germany France Switzerland 7 Days

รหัสทัวร์ EK-L155-SWISS EK021_OCT

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
2.ดูไบ-บรัสเซล-จัตุรัสกรองปลาซ-เมเนเก้นพิส-อาเค่น               
3.โคโลญจน์-มหาวิหารโคโลญจน์-แฟรงก์เฟริต-จัตุรัสโรเมอร์
4.ไฮเดลเบิร์ก-ย่านเขตเมืองเก่า-จัตุรัสเกลแบร์
มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก   (เยอรมัน-ฝรั่งเศส) 
5.กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์-BLACK FOREST
ล่องเรือทะเลสาบทิติเซ่  (ฝรั่งเศส-เยอรมัน)
6.ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
เมืองซูค-สนามบิน (เยอรมัน-สวิสฯ)
7.ดูไบ – กรุงเทพ (ยูเออี – ไทย)

สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 61    12-18,26 ก.ย. – 2 ต.ค.
ต.ค. 61     10-16,17-23 


 

ทัวร์ DUO SWISS 7 DAYS

รหัสทัวร์ EK-L155-SWISS EK0008_OCT

1.กรุงเทพฯ 
2.ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้ 
3.โลซานน์-สำนักงานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย-เวเว่ย์-เบิร์น
บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนจุงเคอร์นกาสเซ-นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
4.กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร์
เลาเทอบรุนเน่น-อินเตอร์ลาเก้น
5.ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น-ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
สะพานไม้ชาเปล-ซูริค  (สวิสฯ)
6.เมืองซูก-ซูริค-จัตุรัสปราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตรา
7.ดูไบ-กรุงเทพฯ 

สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 61    9-15,18-24 


 

ทัวร์  MONO SWISS 7 DAYS

รหัสทัวร์ EK-L155-EK008_AUG


1.กรุงเทพฯ
2.ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้
3.โลซานน์-สำนักงานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย
เวเว่ย์-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง-เบิร์น   
4.บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนจุงเคอร์นกาสเซ
นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
5.กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร์-เลาเทอบรุนเน่น-ลูเซิร์น
6.สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-ซูริค
จัตุรัสปราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ   
7.ดูไบ-กรุงเทพฯ


สายการบิน  EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61      20-26
ก.ค.61  25-31
ส.ค.61  8-14ทัวร์ MONO SWITZERLAND 7 วัน

รหัสทัวร์ EK-L22-EURO8 EK_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน
3.มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
4.มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000
5.เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น
6.อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค
7.กรุงเทพ ฯ


สายการบิน EMIRATER
ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61  12-18,26ก.ย-2ต.ค
ต.ค.61  11-17,18-24 


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  PROMOTION SWITZERLAND 

 รหัสทัวร์ EK-L155-EK018_AUG


1.กรุงเทพฯ
2.ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้
3.กลางเซียร์ 3000 – โลซานน์ – ศาลาไทย (สวิสฯ)
4.เบริ์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – จุงเคอร์นกาสเซ – นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
  อินเตอร์ลาเก้น – ซูริค
5.ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปาราดาพลาทซ์
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
6.ลูเซิร์น – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน – สะพานไม้ชาเพล
  ชาฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน- ซูริค
7.ดูไบ-กรุงเทพฯ


สายการบินEMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61   20-26
ก.ค.61  25-31
ส.ค.61  8-14 

ทัวร์ MONO SWISS สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน

รหัสทัวร์ TG-L47-TG79-MONO_DEC


1.กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2.กรุงเทพฯ – สนามบินซูริค– เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น
เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้
 Red Cross Building and Palais des Nations
3. ชาวาน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์
 เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ
4.ทาซ - เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน - แองเกิลเบิร์ก
5.แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น
 เมืองกลาทท์บรูกจ์
6.เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค                       
7.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     
  

สายการบิน THAI  AIRWAYSA
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61 22 – 28
ก.ย.61 4 – 10 ,18 – 24
ต.ค.61 31 ต.ค. – 6 พ.ย
พ.ย.61 14 – 20,30 พ.ย. – 6 ธ.ค
ธ.ค.61 6 – 12 ธ.ค.
 

ทัวร์ PROMOTION SWITZERLAND  7 DAYS

รหัสทัวร์ EK-L155-EK018-7D_OCT


1.กรุงเทพฯ 
2.ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้
3.กลางเซียร์ 3000 – โลซานน์ – ศาลาไทย (สวิสฯ)
4.เบริ์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – จุงเคอร์นกาสเซ – นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
 อินเตอร์ลาเก้น – ซูริค  
5.ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปาราดาพลาทซ์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
6.ลูเซิร์น – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน – สะพานไม้ชาเพล – เมืองซูก - ชาฟฮาวเซ่น
น้ำตกไรน์ - ซูริค
7.ดูไบ-กรุงเทพฯ 


สายการบินEMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 50,900 บาท

กำหนดเดินทาง 
ก.ย.61  11-17
ต.ค.61  9-15,18-24 


 

ทัวร์ MONO SWITZERLAND 7 วัน

รหัสทัวร์ EK-L22-EUR08_SUI_AUG


1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน
3.มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
4.มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000
5.เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น
6.อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค
7.กรุงเทพ ฯ


สายการบิน EMIRATER
ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  25-31
ส.ค.61  9-15


ทัวร์ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน   

 รหัสทัวร์ EK-L15-ZRH-EK001_AUG

  1.กรุงเทพฯ
  2.ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น
  3.ลูเซิร์น – เขาจุงเฟรา – อินเทอลาเกน
  4.อินเทอลาเกน – เบิร์น – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
  5.เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์
  6.โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน
  7.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  16-22,26 พ.ค.-1 มิ.ย., 28 พ.ค.-3 มิ.ย.
มิ.ย.61  12-18,26 มิ.ย.-2 ก.ค.
ก.ค.61  11-17, 18-24, 23-29, 24-30 
ส.ค.61  7-13, 8-14,26 ก.ค.-1 ส.ค.


ทัวร์ Lost in Wonder Villages 9วัน6คืน

รหัสทัวร์ EK-L15-MXP-EK005 EK_AUG


1.กรุงเทพฯ – ดูไบ
2.ดูไบ – มิลาน – ลูเซิร์น
3.ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง
4.ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุช   
5.หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ช้อปปิ้ง
6.ปารีส – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป
7.แอนท์เวิร์ป – เมืองรอตเทอร์ดาม – บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส
กรุงเฮก – ล่องเรือหลังคากระจก – ดัมสแควร์
8.หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม  - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
หมู่บ้านกีธูร์น –ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น  - สนามบิน
9.ดูไบ –  กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 60,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61    12-20
ก.ค.61     20-28
ส.ค.61     7-15 


 

ทัวร์  HILIGHT SWISS7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์  LX-L15-ZRH-LX002 LX_NOV


1.กรุงเทพฯ  - ซูริค
2.ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
3.โลซานน์ – แทซ – สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต – เซอร์แมท 
4.เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
5.อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
6.ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน SWISS INTERNATIONAL AIR LINES
ราคาเริ่นต้น 69,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย. 61    5-11,15-21
ต.ค. 61    11-17,25-31
พ.ย. 61    2-8,8-14
 

ทัวร์ Switzerland CHILL OUT9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ TG-L15-ZRH-TG002_SEP


1.กรุงเทพฯ
2.ซูริค – น้ำตกไรน์ – เบิร์น
3.เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท
4.เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท – อิสระช้อปปิ้ง
5.เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
6.อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเกน
7.อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก
8.ซูก – ซูริค – สนามบิน
9.กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  6-14,27 ก.ค.-4 ส.ค. 61
ส.ค.61  7-15
ก.ย.61  1-9,15-23,28 ก.ย.-6 ต.ค. 61 

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ LX-L15-ZRH-LX001 _NOV


1.กรุงเทพฯ  - ซูริค
2.ซูริค – น้ำตกไรน์  - เบิร์น
3.เบิร์น – กรูแยร์ – เจนีวา – โลซานน์
4.โลซานน์ – ทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญทะเลสาบเจนีวา
 เรือเทียบท่าที่ปราสาทชิลยอง - เข้าชมปราสาทชิลยอง – มองเทรอซ์ – เลอแซง
5.เลอแซง - กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
6.เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
7.อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอร์ลาเกน
8.อินเทอร์ลาเกน - ลูเซิร์น – ซุก - ซูริค – สนามบิน
9.กรุงเทพฯ


สายการบิน SWISS INTERNATIONAL AIR LINES
ราคาเริ่นต้น 75,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61  10-18, 16-24
พ.ย.61  8-16
 

ทัวร์ SWITZERLAND GRAND TOUR
รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 ZRH-TG001_JAN19
1.กรุงเทพฯ
2.ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค - เบิร์น
3.เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท
4.เซอร์แมท – เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท
5.เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง - เวเว่ย์
อินเทอร์ลาเกน
6.อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเกน
ทานอาหารมื้อมื้อค่ำบนยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
7.อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก
8.ซูก – ซูริค – สนามบิน
9.กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   1-9, 15-23
ต.ค.61    18-26 ,25 ต.ค.-2 พ.ย.
พ.ย.61   16-24,23 พ.ย.-1 ธ.ค.
ธ.ค.61    25 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 62
 


 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

610 คน

 สถิติเมื่อวาน

1758 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

27798 คน

229835 คน

3193718 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official