ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
 

ทัวร์  MONO SWISS 7 DAYS

รหัสทัวร์ EK-L155-SWISS EK008_JUN


1.กรุงเทพฯ 
2.ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้ 
3.โลซานน์-สำนักงานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย
เวเว่ย์-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง-เบิร์น   
4.บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนจุงเคอร์นกาสเซ
นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
5.กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร์-เลาเทอบรุนเน่น-ลูเซิร์น
6.สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-ซูริค
จัตุรัสปราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ   
7.ดูไบ-กรุงเทพฯ


สายการบิน  EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61    11-17 ,12-18,26 เม.ย. – 2 พ.ค.
พ.ค.61     23-29
มิ.ย.61      20-26ทัวร์ MONO SWITZERLAND 7 วัน 

รหัสทัวร์ EK-L22-EURO8 EK_AUG

 1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน
3.มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
4.มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000
5.เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น
6.อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค
7.กรุงเทพ ฯ

สายการบิน EMIRATER
ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61   25-31

ส.ค.61   9-15


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  PROMOTION SWITZERLAND  

 รหัสทัวร์ EK-L155-EK018_JUN


1.กรุงเทพฯ
2.ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้ 
3.กลางเซียร์ 3000 – โลซานน์ – ศาลาไทย (สวิสฯ)
4.เบริ์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – จุงเคอร์นกาสเซ – นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม 
  อินเตอร์ลาเก้น – ซูริค 
5.ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปาราดาพลาทซ์ 
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
6.ลูเซิร์น – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน – สะพานไม้ชาเพล 
  ชาฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน- ซูริค
7.ดูไบ-กรุงเทพฯ


สายการบินEMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  26 เม.ย. – 2 พ.ค. 61
พ.ค.61  23-29
มิ.ย.61  20-26 

ทัวร์ MONO SWITZERLAND 7 วัน

รหัสทัวร์ EK-L22-EUR08_SUI_AUG


1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน
3.มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
4.มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000
5.เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น
6.อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค
7.กรุงเทพ ฯ


สายการบิน EMIRATER
ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  25-31
ส.ค.61  9-15


ทัวร์ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน   

 รหัสทัวร์ EK-L15-ZRH-EK001_AUG

  1.กรุงเทพฯ
  2.ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น
  3.ลูเซิร์น – เขาจุงเฟรา – อินเทอลาเกน
  4.อินเทอลาเกน – เบิร์น – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
  5.เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์
  6.โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน
  7.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  16-22,26 พ.ค.-1 มิ.ย., 28 พ.ค.-3 มิ.ย.
มิ.ย.61  12-18,26 มิ.ย.-2 ก.ค.
ก.ค.61  11-17, 18-24, 23-29, 24-30 
ส.ค.61  7-13, 8-14,26 ก.ค.-1 ส.ค.


ทัวร์  Delight Switzerland 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์  EK-L136-HG11-DELIGHT_MAY


1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2.ดูไบ  - เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
3.เจนีวา – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนีวา
4.เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น – ซูริค
5.ซูริค – แองเกิลเบิร์ก - ทิตลิส – ลูเซิร์น – ซูริค
6.ซูริก – ชาฟฟ์เฮาเซ่น – ซูริค
7.ซูริก – กรินเดอวัลด์ – จุงเฟรา – สนามบินซูริค
8.ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

  
สายการบิน  EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61  27 เม.ย. - 4 พ.ค.
พ.ค.61  8-15,23-30


ทัวร์  SWISS TITLIS & JUNGFRAU 7 วัน 4 คืน 
   
รหัสทัวร์ QR-L15- ZRH-QR002 QR_JUN


1.กรุงเทพฯ – โดฮา
2.โดฮา – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ซูก
3.ซูก – ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส -อินเทอลาเกน
4.อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา –เบิร์น
5.เบิร์น – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – โลซานน์
6.โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน
7.กรุงเทพฯ – โดฮา


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61     19-25
 พ.ค.61     5-11, 12-18, 26 พ.ค.-1 มิ.ย.
 มิ.ย.61      2-8

 

ทัวร์ Lost in Wonder Villages 9วัน6คืน

รหัสทัวร์ EK-L15-MXP-EK005 EK_AUG


1.กรุงเทพฯ – ดูไบ
2.ดูไบ – มิลาน – ลูเซิร์น
3.ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง
4.ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุช   
5.หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ช้อปปิ้ง
6.ปารีส – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป
7.แอนท์เวิร์ป – เมืองรอตเทอร์ดาม – บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส
กรุงเฮก – ล่องเรือหลังคากระจก – ดัมสแควร์
8.หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม  - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
หมู่บ้านกีธูร์น –ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น  - สนามบิน
9.ดูไบ –  กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 60,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61   24 พ.ค.-1 มิ.ย.
มิ.ย.61    12-20
ก.ค.61     20-28
ส.ค.61     7-15 


 

ทัวร์  HILIGHT SWISS7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์  LX-L15-ZRH-LX002 LX_NOV


1.กรุงเทพฯ  - ซูริค
2.ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
3.โลซานน์ – แทซ – สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต – เซอร์แมท 
4.เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
5.อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
6.ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน SWISS INTERNATIONAL AIR LINES
ราคาเริ่นต้น 69,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61    9-15,24-30
มิ.ย. 61    5-11,15-21
ต.ค. 61    11-17,25-31
พ.ย. 61    2-8,8-14
 

ทัวร์ Switzerland CHILL OUT9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ TG-L15-ZRH-TG002_SEP


1.กรุงเทพฯ
2.ซูริค – น้ำตกไรน์ – เบิร์น
3.เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท
4.เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท – อิสระช้อปปิ้ง
5.เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
6.อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเกน
7.อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก
8.ซูก – ซูริค – สนามบิน
9.กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  6-14,27 ก.ค.-4 ส.ค. 61
ส.ค.61  7-15
ก.ย.61  1-9,15-23,28 ก.ย.-6 ต.ค. 61
 

ทัวร์  GG09 (EK) แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน 

รหัสทัวร์ EK-L98-GG09-SUI_9D_APR

1.กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)
2.มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส”
  เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
3.อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS
เซอร์แมทซ์ ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้ง
4.นั่งกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ
  นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ –  ปราสาทซิลลอง – โลซานน์
  ศาลาไทย –มหาวิทยาลัยโลซาน
5.โลซานน์ – เจนีวา– นาฬิกาดอกไม้ – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น
  บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น – ช๊อปปิ้ง
6.พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ
  ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น
7.ซูริก – เมืองซุก  – กรุงเทพฯ
8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


สายการบิน EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61 7-15,14-22 


 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

108 คน

 สถิติเมื่อวาน

968 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

33071 คน

151618 คน

3115501 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official