ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี 02-174-2346-7


Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534

1 / 2

ทัวร์สิงคโปร์ โปรโมชั่น SINGAPORE SAVE SAVE

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส 3K-L96-SIN SAVE SAVE

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : พระเขี้ยวแก้ว - ไชน่าทาวน์ มารีน่า เบย์ แซนด์
GARDEN BY THE BAY - CITY TOUR UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าเข้าแล้ว)
ท่าเรือ Clarke quay - ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน JETSTAR
กำหนดเดินทาง

20 - 22 มิ.ย. 57           16999.-

11 - 13 ก.ค. 57           17999.-

8 - 10 ส.ค. 57             16999.-

17 -19 ต.ค. 57            16999.-

24 - 26 ต.ค. 57           17999.-

23 - 25 ต.ค. 57           18500.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

ทัวร์สิงคโปร์  สิงคโปร์ – ยูนิเวอร์แซล
 
เที่ยวสิงคโปร์ รหัส 3K-L96-SAVE-SHOW_DAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : กรุงเทพฯ- CITY TOUR -ล่องเรือ
BUMBOAT  น้ำพุมั่งคั่ง- UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) - ชมโชว์น้ำพุ
“WING OF TIME” วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์– GARDEN BY THE BAY 
มารีน่า เบย์ แซนด์ - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-กรุงเทพฯ  
                                                    

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน JET STAR
กำหนดเดินทาง

5-7 ธ.ค.57                   17,999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ทัวร์สิงคโปร์  SINGAPORN FULL OPTION
 
เที่ยวสิงคโปร์ รหัส SQ-L96-OPTION_AUG_SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์
น้ำพุมั่งคั่ง  - Bumboat   ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ทั้งวัน เล่นได้ไม่จำกัดรอบ
ชมโชว์ WING OF TIME  ไชน่าทาวน์ – Garden by the bay – Orchard rd
เมอร์ไลอ้อน - Singapore Flyer - กรุงเทพฯ   

                                                        
ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Singapore Airlines
กำหนดเดินทาง

9-12 ส.ค.57                              27,900.-

9-12 , 23-26 ต.ค.57                27,900.-

20-23 พ.ย.57                            27,900.-

4-7 , 27-30 , 28-31 ธ.ค.57      29,999.-

29 ม.ค57 - 1 ม.ค.58                  29,999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ทัวร์สิงคโปร์  สิงคโปร์-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 
เที่ยวสิงคโปร์ รหัส SQ-L96-BASIC_JUL-AUG

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : กรุงเทพฯ - CITY TOUR
มารีน่า เบย์ แซนด์ - GARDEN BY THE BAY - ท่าเรือ - Clarke quay  
วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - UNIVERSAL STUDIO
(รวมค่าบัตรแล้ว) - ชมโชว์ “WING OF TIME”  Singapore Flyer
ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-กรุงเทพฯ     

เมนูพิเศษ!!!! SINGAPORE FLYER+SHOW WING OF TIME                                                           

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Singapore Airlines
กำหนดเดินทาง

26-28 ก.ค.57                                                                          20,999.-
4-6 , 11-13 , 12-14 , 18-20 ก.ค.57                                      21,999.-

1-3 , 8-10 , 9-11 , 10-12 , 15-17 , 22-24 ส.ค.57 
29-31 ส.ค.57                                                                          21,999.-

5-7 , 12-14 , 26-28 ก.ย.57                                                     21,999.-


3-5 , 10-12 , 17-19 , 23-25 , 24-26 , 31 ต.ค.- 2 พ.ย.57     21,999.-

7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30 พ.ย.57                                       21,999.-

5-7 ธ.ค.57                                                                                 22,300.-

12-14 , 19-21 , 26-28 ธ.ค.57                                                 21,999.-

27-29 , 28-30 , 29-31 ธ.ค.57                                                 22,999.-

30 ธ.ค.57  - 1 ม.ค.58                                                              Xx,999.-
31 ธ.ค.57  - 2 ม.ค.58                                                              Xx,999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด  

ทัวร์สิงคโปร์  สิงคโปร์ – ยูนิเวอร์แซล
 
เที่ยวสิงคโปร์ รหัส FD-L96-WIND_JUL_AUG

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : กรุงเทพฯ - CITY TOUR - มารีน่า
เบย์ แซนด์ – GARDEN BY THE BAY - BUMBOAT วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) - ชมโชว์น้ำพุ “WING OF TIME”
อิสระท่านตามอัธยาศัย ครึ่งวัน-กรุงเทพฯ            

  
ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน JET STAR
กำหนดเดินทาง

11-13ก.ค.57                  19,999.-

8-10 , 29-31ส.ค.57      16,999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE FLYER 3D

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส SQ-L96-BASIC_SINGAPORE FLYER

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : มารีน่า เบย์ แซนด์ GARDEN BY THE BAY  ท่าเรือ Clarke quay
CITY TOUR UNIVERSAL STUDIO ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
Singapore Flyer วัดพระเขี้ยวแก้ว ไชน่าทาวน์ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Singapore Airlines
กำหนดเดินทาง

6 - 8, 13 - 15, 20 - 22, 27 - 29  มิ.ย. 57               21999.-

26 - 28  ก.ค. 57                                                      20999.- 
4 - 6, 11 - 13, 12 - 14, 18 - 20 ก.ค. 57                21999.-
   
1 - 3, 8-10, 9-11, 10 - 12, 15 - 17, 22 - 24, 29-31 ส.ค.57           21999.-

5 - 7, 12 - 14, 26 - 28  ก.ย.57                                                          21999.-

3 - 5, 10 - 12, 17 - 19, 23 - 25, 24 - 26 ต.ค.57                             21999.-

31 ต.ค.-2 พ.ย., 7 - 9, 14 - 16, 21 - 23, 28 - 30 พ.ย.57                  21999.-

5 - 7, 12 - 14, 19 - 21, 26 - 28 ธ.ค.57                                            21999.-
27 - 29, 28 - 30, 29 - 31 ธ.ค.57                                                      22500.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส TG-L96-MAL_SIN MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : กัวลาลัมเปอร์ TWIN TOWER  เมืองมรดกโลก ยะโฮร์ USS
เมอร์ไลอ้อน เจ้าแม่กวนอิม ออชาร์ด มารีน่า เบย์แซนด์
GENTING HIGHLAND / UNIVERSAL STUDIO

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง

5 - 8, 12 - 15, 19 - 22, 26 - 29 มิ.ย.57                             23999.-
3 - 6, 10 - 13, 17 - 20, 24 - 27, 31 ก.ค.-3 ส.ค.57           23999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด  

ทัวร์สิงคโปร์ 2014 SINGAPORE SAVE SAVE !!

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส 3KxFD-L80-SIN_SAVESAVE

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : CITY TOUR
UNIVERSAL STUDIO - ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
Singapore Flyer - วัดพระเขี้ยวแก้ว-ไชน่าทาวน์
ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 

ขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Singapore Flyer
**ชมโชว์แสง สี เสียง Wonderful Light สุดอลังการ**
พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee
พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa
**พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว**

 
ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน JET STAR / AIR ASIA
กำหนดเดินทาง

3K512 0915-1245 // 3K513 1910-2040
5-7 เม.ย 57                                                  19999.-       
12-14 เม.ย.(SEA.Aquarium) 57             20500.-   
 
FD361 0615-0940 // FD350 2045-2205
13-15 เม.ย. 57                                            21999.-       
14-16 เม.ย. 57                                            20500.-       
 
FD359 0705-1025 // FD350 2045-2205
3-5 พ.ค. 57                                                19999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 


 

ทัวร์สิงคโปร์ 2014 Singapore 3 days + Singapore Flyer

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส SQ-L80-SIN_FLYER

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : มารีน่า เบย์ แซนด์
GARDEN BY THE BAY - ท่าเรือ Clarke quay - CITY TOUR
UNIVERSAL STUDIO - ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
Singapore Flyer - วัดพระเขี้ยวแก้ว-ไชน่าทาวน์ - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 

ขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Singapore Flyer
*****ชมโชว์แสง สี เสียง Wonderful Light สุดอลังการ***
***พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาวเต็ม***
พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee
พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa

 
ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
กำหนดเดินทาง

7-9 , 21-23 ก.พ , 28 ก.พ - 2 มี.ค.57
7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30 มี.ค.57
4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 เม.ย.57
2-4 , 3-5 , 9-11 ,16-18 , 23-25 พ.ค.57
30 พ.ค - 1 มิ.ย 57                                         21999.-

14-16 ก.พ  57                                              22999.-

12-14 , 13-15 , 14-16 เม.ย. 57                  23999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 


ทัวร์สิงคโปร์ 2014 ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ สิงคโปร์-มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส FD-L80-SIN_MAL12-15APR


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ :ชมเมืองสิงคโปร์

ช้อปปิ้งออร์ชารด์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - ยะโฮร์บารู

ช้อปปิ้ง Duty free –ปุตราจาย่า-กรุงเทพฯ                    ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน AIR ASIA

กำหนดเดินทาง12-15 เม.ย. 57   22,900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์สิงคโปร์ 2014 FULL  OPTION  4 วัน 3 คืน

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส SQ-L80-SIN_FULL OPTION

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : เมอร์ไลอ้อน - น้ำพุมั่งคั่ง
Bumboat - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ทั้งวัน เล่นได้ไม่จำกัดรอบ
SONG OF THE SEA - ไชน่าทาวน์ - Garden by the bay
มารีน่าเบย์แซนด์ - Orchard rd - RIVER SAFARI
 

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
กำหนดเดินทาง

13-16 ก.พ , 27-30 มี.ค , 4-6 เม.ย  57  

1-4 , 10-13 พ.ค , 26-29 มิ.ย. 57 

11-14 ก.ค. , 9-12 ส.ค , 9-12 , 23-26 ต.ค  57

20-23 พ.ย. , 4-7 ธ.ค  57       27,999.-

12-15 , 13-16 เม.ย  57 (สงกรานต์)    28,999.-

27-30 , 28-31 ธ.ค  57
29 ธ.ค - 1 ม.ค 58                                             29,999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 


ทัวร์สิงคโปร์  Happy new year @ Singapore 29-31DEC

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส FD-L21-SIN29-31DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : ซิตี้ทัวร์ - วันจีน - Garden By The Bay
ล่องเรือ - สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - วัดเจ้าแม่กวนอิม 
มารีน่า เบย์ แซนด์ - ช้อปปิ้ง

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน  Air Asia
กำหนดเดินทาง

29 – 31  ธ.ค. 56     21,900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์สิงคโปร์  Count Down Happy new year @ Singapore

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส 3K-L21-SIN30-01JAN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : ซิตี้ทัวร์ - วันจีน - Garden By The Bay
ล่องเรือ - สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - วัดเจ้าแม่กวนอิม 
มารีน่า เบย์ แซนด์ - ช้อปปิ้ง

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Jet Star
กำหนดเดินทาง

30 – 1   ม.ค. 57      22,500.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
มารีนา เบย์ แซนด์ เที่ยวเกาะเซ็นโตซ่า สวนนกจูร่ง 4 วัน

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส 3K - L05 - SIN07_4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ – มารีนา เบย์ แซนด์
ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ - สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
สวนนกจูร่ง – เกาะเซ็นโตซ่า – ภาพยนตร์ 4 มิติ – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
น้ำพุดนตรี - เมอร์ไลออน -ไชน่าทาวน์ -ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
อิสระช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Jetstar Airwats
กำหนดเดินทาง

7-10 ธ.ค. 56    24,900.-

29 ธ.ค. 56 - 1 ม.ค. 57    29,900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
มารีนา เบย์ แซนด์ เที่ยวเกาะเซ็นโตซ่า สวนนกจูร่ง 4 วัน 3 คืน

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส FD- L05 - SIN08_4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ –มารีนา เบย์ แซนด์
ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ - สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
สวนนกจูร่ง – เกาะเซ็นโตซ่า – ภาพยนตร์ 4 มิติ – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
น้ำพุดนตรี - เมอร์ไลออน -ไชน่าทาวน์-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
อิสระช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Air Asia
กำหนดเดินทาง

5-8 , 7-10 ธ.ค. 56    24,900.-
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 57    29,900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์สิงคโปร์ CITY TOUR IN SINGAPORE

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส CRUISE-L11-TO_SIN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : เรือสำราญ มาริเนอร์ ออฟ เดอะ ซีส์
พอร์ทคลัง - กัวลา ลัมเปอร์ (มาเลเซีย) - ล่องทะเล - สิงคโปร์- เมอร์ไลอ้อน
ณแรฟเฟิลส์ แลนดิ้ง ไซร์ - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
เพลิดเพลินกับการล่องเรือสำราญระดับโลกในทวีปเอเซีย
ให้บริการท่านด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมและความบันเทิงครบครัน
พร้อมบริการอาหารทุกมื้อในคุณภาพระดับห้าดาว

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Singapore Airlines
กำหนดเดินทาง

20-23 ธ.ค.56

20-23 ม.ค.57
12-15 ก.พ.57    28,900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์สิงคโปร์ Garden-Universal-Marina bay 3วัน

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส 3K-L05-SP_GARDEN_UNIVER_MARINA3D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : การ์เด้น บาย เดอะ เบย์
มารีนา เบย์ แซนด์ ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ สนุกสนาน
เต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เมอร์ไลออนพาร์ค ไชน่าทาวน์
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม อิสระช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Jetstar Airway
กำหนดเดินทาง

18 - 20 ตุลาคม 2556 21,900

30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 24,900
31 ธันวาคม - 02 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 24,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์สิงคโปร์ I LOVE SINGAPORE 3D 2N

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส SQ-L80-LOVESINGAPORE3D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : มาริน่า เบย์ แซนด์ GARDEN BY THE BAY ล่องเรือ
ชมแม่น้ำสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน เจ้าแม่กวนอิม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
น้ำพุเต้นระบำ วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Singapore Airlines
กำหนดเดินทาง

27 - 29 ก.ย. 56
04 - 06 , 11 - 13 , 18 - 20 , 25 - 27 ต.ค. 56
01 - 03 , 08 - 10 , 15 - 17 , 22 - 24 พ.ย. 56
29 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2556
06 - 08 , 13 - 15 , 20 - 22 ธ.ค. 56
22,900

27 - 29 ธันวาคม 2556 23,900

22 - 24 ตุลาคม 2556 (วันปิยมหาราช) 23,900
08 - 10 ธันวาคม 2556 (วันรัฐธรรมนูญ) 23,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล-SEA.AQUARIUM 3 วัน

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส SQ-L96-SING_UNIVER_AQUAR3D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก S.E.A Aquarium ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ตลุยโลกเหนือจินตนาการ
ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ + SEA.AQUARIUM
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก ชมโรงแรมและคาสิโนหรู
MARINA BAYS SAND เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ

*****ชมโชว์แสง สี เสียง Wonderful Light สุดอลังการ***
***พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาวเต็ม***
พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee
พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Singapore Airlines
กำหนดเดินทาง

04 - 06 , 11 - 13 , 19 - 21 , 25 - 27 ต.ค. 56
01 - 03 , 08 - 10 , 15 - 17 , 22 - 24 พ.ย. 56
29 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2556
06 - 08 , 13 - 15 , 20 - 22 ธ.ค. 56
21,999

27 - 29 ธันวาคม 2556 22,500

28 - 30 ธันวาคม 2556 23,999

03 - 05 , 17 - 19 , 24 - 26 ม.ค. 57 21,999

22 - 24 ตุลาคม 2556 (วันปิยมหาราช) 21,999
05 - 07 ธันวาคม 2556 (วันพ่อ) 21,999
08 - 10 ธันวาคม 2556 (วันรัฐธรรมนูญ) 21,999
29 - 31 ธันวาคม 2556 (วันสิ้นปี) 23,999
30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 23,999
31 ธันวาคม - 02 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 22,999
01 - 03 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 21,999
02 - 04 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 21,999
10 - 12 มกราคม 2557 (วันเด็ก) 21,999

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ ยูนิเวอร์แซล มารีน่า 3วัน

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส TG-L05-SP_GARDEN_UNIVER_MARINA3D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : สิงคโปร์ ชมเมืองสิงคโปร์
โดยล่องเรือบั๋มโบ๊ท การ์เด้นบายเดอะเบย์ มารีนาเบย์แซนด์
สนุกมวันกับ-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนนกจูร่ง เกาะเซ็นโตซ่า
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ภาพยนตร์ 4มิติ น้ำพุดนตรี เมอร์ไลออน
ไชน่าทาวน์ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม อิสระช้องปิงถนนออร์ชาร์ด

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Thai Smile
กำหนดเดินทาง

04 - 06 , 11 - 13 , 18 - 20 , 25 - 27 ต.ค. 56
08 - 10 , 22 - 24 พ.ย. 56
23,900

31 ธันวาคม - 02 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 28,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์สิงคโปร์ FULLPROGRAMครบสูตร 4วัน 3คืน

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส TG-L05-SINGAPORE_FULLPROGRAM4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : สิงคโปร์ ชมเมืองสิงคโปร์
โดยล่องเรือบั๋มโบ๊ท การ์เด้นบายเดอะเบย์ มารีนาเบย์แซนด์
สนุกมวันกับ-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนนกจูร่ง เกาะเซ็นโตซ่า
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ภาพยนตร์ 4มิติ น้ำพุดนตรี เมอร์ไลออน
ไชน่าทาวน์ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม อิสระช้องปิงถนนออร์ชาร์ด

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Thai Smile
กำหนดเดินทาง

05 - 08 , 12 - 15 , 19 - 22 , 26 - 29 ต.ค. 56 28,900

29 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 31,900
30 ธันวาคม - 02 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 31,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์สิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์-ยูนิเวอร์แซล 3วัน 2คืน

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส FD-L13-SINGAPORE_GARDEN_UNIVER3D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : สิงคโปร์ มาริน่า เบย์ แซนด์
เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นบายเดอะเบย์ ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์
วัดพระเขี้ยวแก้ว Duty Free ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดแขก ช้อปปิ้งออชาร์ท

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Air Asia
กำหนดเดินทาง

08 - 10 ธันวาคม 2556 (วันรัฐธรรมนูญ) 18,500
31 ธันวาคม - 02 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 19,500

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE LOW COST!! 3D

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส 3K&FD-L96-SINGAPORELOWCOST3D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก S.E.A Aquarium ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  ตลุยโลกเหนือจินตนาการ
ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ + SEA.AQUARIUM
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก ชมโรงแรมและคาสิโนหรู
MARINA BAYS SAND   เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ

***ชมโชว์แสง สี เสียง Wonderful Light สุดอลังการ***
พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee
พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Jetstar & Air asia
กำหนดเดินทาง

28 - 30 ธันวาคม 2556 20,999

29 - 31 ธันวาคม 2556 (วันสิ้นปี) 20,999
30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 22,500

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์สิงคโปร์ Garden-Universal-Marina 3วัน

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส FD-L05-SP_GARDEN_UNIVER_MARINA3D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : การ์เด้นบายเดอะเบย์
มารีนาเบย์ แซนด์ ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ สนุกสนาน
เต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เมอร์ไลออน ไชน่าทาวน์
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม อิสระช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Air Asia
กำหนดเดินทาง

06 - 08 ธันวาคม 2556 21,900

08 - 10 ธันวาคม 2556 (วันรัฐธรรมนูญ) 21,900
30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 24,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์สิงคโปร์ Hot Promotion ครบสูตร 4วัน

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส 3K-L05-SP_UNIVER_MARINA_SENTO4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : การ์เด้น บาย เดอะ เบย์
มารีนา เบย์ แซนด์ ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ สนุกสนานเต็มวัน
ในยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนนกจูร่ง เกาะเซ็นโตซ่า
ภาพยนตร์ 4มิติ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง น้ำพุดนตรี เมอร์ไลออน
ไชน่าทาวน์-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม อิสระช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Jetstar Airway
กำหนดเดินทาง

07 - 10 ธันวาคม 2556 (วันรัฐธรรมนูญ) 26,900
29 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 29,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์สิงคโปร์ วันพ่อ ปีใหม่ ครบสูตร 4วัน

เที่ยวสิงคโปร์ รหัส FD-L05-SINGAPORE_FULLPROGRAM4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ : การ์เด้น บาย เดอะ เบย์
มารีนา เบย์ แซนด์ ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ สนุกสนานเต็มวัน
ในยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนนกจูร่ง เกาะเซ็นโตซ่า
ภาพยนตร์ 4มิติ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง น้ำพุดนตรี ชมเมืองสิงคโปร์
อิสระช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ โดย สายการบิน Air Asia
กำหนดเดินทาง

05 - 08 ธันวาคม 2556 (วันพ่อ) 26,900
07 - 10 ธันวาคม 2556 (วันรัฐธรรมนูญ) 26,900
29 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 29,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1263 คน

 สถิติเมื่อวาน

1565 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

37823 คน

332071 คน

1039851 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11

Copyright (c) 2011 by TourinloveAllway.com
บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด
162/119 หมู่ 5 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 11 เฟส 2-4 ซ.มังกร-นาคดี ต,แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 02-174-2346-7

Link : เพื่อนบ้าน | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | รับจัดกรุ๊ปทัวร์ | รับจัดทัวร์ | ทัวร์มาเลเซีย | แพคเกจทัวร์เกาหลี | แพคเกจทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์พม่า | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์กัมพูชา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์เวียดนาม | แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | แพคเกจทัวร์ยุโรป | ทัวร์นิวซีแลนด์ | แพคเกจทัวร์พม่า | แพคเกจทัวร์ไต้หวัน | แพคเกจทัวร์บาหลี | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์ฟิลิปปินส์ | ทัวร์ศรีลังกา | แพคเกจทัวร์เนปาล |