ทัวร์สแกนดิเนเวีย

 ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 02-1742214-5 ,  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443

 

หน้า 1 | 2


 


 

ทัวร์สแกนดิเนเวีย  สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ EK-L155-EK004_SCV_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดูไบ-ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-ห้างสรรพสินค้า NK-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ซิตี้ฮอลล์-แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท -คาร์ลสตัท-ออสโล-The Oslo Opera House
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง-อุทยานฟร็อกเนอร์-ปราสาท Akershus-ถนนคาร์ลโจฮันเกท
เรือสำราญ DFDS SEAWAYS-โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี
ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์-ลิตเติ้นเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-ดุไบ -ดูไบ-กรุงเทพฯ

ทัวร์สแกนดิเนเวีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์สแกนดิเนเวีย โดยสายการบิน EMIRATES 
กำหนดเดินทาง
4 – 11      ธ.ค. 60   59900.-
28-4   ธ.ค 60  69900.-ทัวร์สแกนดิเนเวีย   สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์EK-L155-EK004_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดูไบ-ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-ห้างสรรพสินค้า NK-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ซิตี้ฮอลล์-แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท-คาร์ลสตัท-ออสโล-The Oslo Opera House
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งอุทยานฟร็อกเนอร์-ปราสาท Akershus-ถนนคาร์ลโจฮันเกท
เรือสำราญ DFDS SEAWAYS-โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี
ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์   -ลิตเติ้นเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-ดุไบ -ดูไบ-กรุงเทพฯ 


ทัวร์สแกนดิเนเวีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์สแกนดิเนเวีย โดยสายการบิน EMIRATES 
กำหนดเดินทาง            
4-11   ธ.ค. 60  59900.-
28 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค.   ธ.ค. 60  69900.-
13-20    มี.ค. 61  69900.-
26 มี.ค. – 2 เม.ย.   มี.ค. 61  59900.-

 

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สแกนดิเนเวีย 7 วัน 5 คืน ล่องเรือสำราญ

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ AY-L123-PRO_WAY02_JAN18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เฮลซิงกิ – ออสโล-ออสโล - ชมเมือง - อุทยานฟรอกเนอร์ 

  ช้อปปิ้ง - พักบนเรือสำราญ DFDS-โคเปนเฮเกน - Little Mermaid - มัลโม

มัลโม – เยนโคปิง - กรุงสต๊อกโฮล์ม -กรุงสต๊อกโฮล์ม - City Hall - Vasa Museum 

 Silja Line-กรุงสต๊อกโฮล์ม - City Hall - Vasa Museum - Silja Line

เฮลซิงกิ – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ – ตลาดนัดริมทะเล - เดินทางกลับ- กรุงเทพฯ

ทัวร์สแกนดิเนเวีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์สแกนดิเนเวีย โดยสายการบิน FINN AIR

กำหนดเดินทาง

02-08 ธ.ค. 60 59900.-

 22-28 , 24-30 , 28 -03 ม.ค 61 59900.-
 

ทัวร์สแกนดิเนเวีย  SCANDINAVIA 3 CAPITALS8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ TG-L15-GOTARN-TG002_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ – สต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-สต็อคโฮล์ม
 ซิตี้ฮอลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน – พระราชวังหลวง  – จุดชมวิว – คาร์ลสตัท
คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล
 ถนนคาร์ลโจฮันเกท-ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS-โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
ปราสาทโรเซนบอร์ก –  สนามบิน-กรุงเทพฯ


ทัวร์สแกนดิเนเวีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์สแกนดิเนเวีย โดยสายการบิน   THAI AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
18 – 25, 25 – 2   พ.ย 60  55900.-
1 - 8   ธ.ค 60  55900.-
26 - 2, 29 - 5   ธ.ค 60  69900.-   

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สแกนดิเนเวีย 9 วัน TG

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ TG-L123-PRO_WQR11_9D_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน   -โคเปนเฮเกน
ชมเมือง – พักบนเรือสำราญ DFDS – ออสโล-ออสโล – นั่งรถไฟสายโรแมนติก
 ฟลัม -ฟลัม – ล่องเรือชม ฟจอร์ด – ออสโล-ออสโล – ชมเมือง – เฮลซิงกิ (บินภายใน) 
เฮลซิงกิ – ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line-สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง
 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม-สต๊อกโฮล์ม – กรุงเทพฯ 


ทัวร์สแกนดิเนเวีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์สแกนดิเนเวีย โดยสายการบิน   THAI AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง 
14-22 ,29 พ.ย.-07 ธ.ค พ.ย 60  77900.-


 


 


 

ทัวร์สแกนดิเนเวีย  สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ 3 เมืองหลวง

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ TG-L46-CAPITALS_7D4N_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรณภูมิ – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) -กรุงโคเปนเฮเก้น
พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน-รูปปั้นเงือกน้อย
เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก–ถนนสายช้อปปิ้งเรือสำราญ DFDS
กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์)–สวนประติมากรรมวิกกลันด์
(ผ่านชมศาลาว่าการกรุงออสโล–พระราชวังหลวง– พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-กรุงออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) – กรุงสตอกโฮล์ม
กรุงสตอกโฮล์ม–ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา-ช้อปปิ้ง
สตอกโฮล์ม– สนามบินสตอกโฮล์ม


ทัวร์สแกนดิเนเวีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์สแกนดิเนเวีย โดยสายการบิน   THAI AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
6-12,20-26  พ.ย 60  48900.- 


 

ทัวร์สแกนดิเนเวีย SCANDINEVIA SHOCK PRICE 8D 5N

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์QR-L09-QR01_EU-  SHOCK-8D 5N_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-โดฮา-สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน)
 พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์-สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด
คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์)  -ออสโล – พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
 ล่องเรือสำราญ DFDS- โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว
 น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกน้อย-อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น
สวนสนุกทิโวลี - สนามบินเดนมาร์ก-โดฮา – กรุงเทพฯ   


ทัวร์สแกนดิเนเวีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์สแกนดิเนเวีย โดยสายการบิน  QATAR AIRWAYS

กำหนดเดินทาง
20-27  พ.ย 60  51999.-


 


   

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

372 คน

 สถิติเมื่อวาน

1393 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

32066 คน

459705 คน

2921504 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official