ทัวร์สแกนดิเนเวีย

 ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 02-1742214-5 ,  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443

หน้า 1 | 2

 


 

ทัวร์ MONO SWITZERLAND 7 วัน
รหัสทัวร์ EK-L22-EURO8 EK_AUG
1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน
3.มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
4.มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000
5.เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น
6.อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค
7.กรุงเทพ ฯ
สายการบิน EMIRATER
ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61   25-31
ส.ค.61   9-15 

 


 

ทัวร์ สแกนดิเนเวีย 8วัน5คืน

รหัสทัวร์ EK-L22-SC-8D5N_MAY


   1.กรุงเทพฯ
   2.สต๊อกโฮล์ม(สวีเดน)
  3.พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-CITY HALL-คาร์ลสตัท
  4.ออสโล
  5.อุทยานฟร๊อกเนอร์-ปราสาท AKERSHUS
OSLO CITY HALL-ล่องเรือ DFDS –โคเปนเฮเก้น
  6.โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนเบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี
ศาลาว่าการ-ถนนสตรอย์ก์-ช้อปปิ้ง
  7.ลินเติ้ลเมอร์เมด-กรุงเทพฯ
  8.กรุงเทพฯ

สายการบิน  EMIRATES 
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  26พ.ค-2มิ.ย.61
ทัวร์ สแกนดิเนเวีย 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ EK-L22-EURO12 EK_MAY


1.กรุงเทพฯ
2.สต๊อกโฮล์ม(สวีเดน)
3.พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-CITY HALL-คาร์ลสตัท
4.ออสโล
5.อุทยานฟร๊อกเนอร์-ปราสาท AKERSHUS-OSLO CITY HALL
ล่องเรือ DFDS –โคเปนเฮเก้น
6.โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนเบอร์ก
สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการ-ถนนสตรอย์ก์-ช้อปปิ้ง
7.ลินเติ้ลเมอร์เมด-กรุงเทพฯ
8.กรุงเทพฯ

สายการบิน EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 53,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61 26พ.ค.-2มิ.ย.

 

ทัวร์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค  10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ EK-L15-ARN-EK001_MAY


1.กรุงเทพฯ
2.กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา -ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม
3.สต็อคโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
4.ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น 
5.เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว - อุลวิค
6.อุลวิค -  เมืองฟลัม - รถไฟสายโรแมนติกฟลัม -ไมดรัล-ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - เมืองกอล
7.เมืองกอล - กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - ล่องเรือ DFDS
8.โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก -ช้อปปิ้ง
9.ปราสาทโรเซนบอร์ก –  สนามบิน – ดูไบ  
10.ดูไบ – กรุงเทพฯ 

สายการบิน EMIRATES 
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  12-21, 17-26 
เม.ย.61  12-21, 13-22
พ.ค.61  11-20 พ.ค., 25 พ.ค.-3 มิ.ย. 61ทัวร์ 3Capitals of Scandinavia  (7วัน-4คืน)

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ TG-L46-3CAPITALS_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรณภูมิ – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) 
กรุงโคเปนเฮเก้น – พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน
รูปปั้นเงือกน้อย – เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก–ถนนสายช้อปปิ้งเรือสำราญ
 DFDS-กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์)–สวนประติมากรรมวิกกลันด์
(ผ่านชมศาลาว่าการกรุงออสโล–พระราชวังหลวง– พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-กรุงออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน)
 กรุงสตอกโฮล์ม-กรุงสตอกโฮล์ม–ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม
พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา-ช้อปปิ้ง-สตอกโฮล์ม– สนามบินสตอกโฮล์ม
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์สแกนดิเนเวีย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
6 – 12  มี.ค.61  55900.-
9 - 15   เม.ย.61  64900.-
18 – 24  มิ.ย.61  54900.-


 

ทัวร์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน

รหัสทัวร์ EK-L155-EK004_JUN


1.กรุงเทพฯ-ดูไบ
2.ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-ห้างสรรพสินค้า NK
3.พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ฮอลล์-แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท      
4.คาร์ลสตัท-ออสโล-The Oslo Opera House-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
5.อุทยานฟร็อกเนอร์-ปราสาท Akershus-ถนนคาร์ลโจฮันเกท
เรือสำราญ DFDS SEAWAYS   
6.โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี
ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์
7.ลิตเติ้นเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-ดุไบ
8.ดูไบ-กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มี.ค.61        26 มี.ค-2 เม.ย.
เม.ย.61      11-18,24 เม.ย.-1 พ.ค.
พ.ค.61       23-30
มิ.ย. 61      12-19
 


 

ทัวร์ เดนม่ร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ AY-L15-CPH-AY001_JUN


1.กรุงเทพฯ
2.เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – เรือ DFDS
3.ออสโล – ประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ – ช้อปปิ้ง
4.ออสโล – คาลสตัท – สตอกโฮล์ม
5.สตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม – ช้อปปิ้ง
6.สตอกโฮล์ม – อุปซอลา – สตอกโฮล์ม – เรือ SILJA LINE     
7.กรุงเฮลซิงกิ – จัตุรัสซีเนเตอร์ – สนามบิน
8.กรุงเทพฯ


สายการบิน FINNAIR
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61  7-14,8-15,11-18,12-19,13-20,27เม.ย.-4พ.ค.
พ.ค.61  4-11
มิ.ย.61 7-14,23-30 


 

ทัวร์สแกนดิเนเวีย   Scandinavian Shock Price 8วัน5คืน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ QR-L09-ARN01_SC_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-โดฮา-สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน)
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์-สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด
คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์)-ออสโล – พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
 ล่องเรือสำราญ DFDS -โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกน้อย  -อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น
สวนสนุกทิโวลี - สนามบินเดนมาร์ก -โดฮา – กรุงเทพฯ  


ทัวร์สแกนดิเนเวีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์สแกนดิเนเวีย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
06 – 13 ,13 – 20  มี.ค.61  53999.-
26 มี.ค – 02 เม.ย.61  มี.ค.61  53999.-
30 มี.ค– 06 เม.ย.61  มี.ค.61  53999.-
10 – 17 ,13 – 20  เม.ย.61  61999.-
27เม.ย– 04พ.ค.61  เม.ย.61  57999.-


 


 

ทัวร์สแกนดิเนเวีย  Scandinavian 3Capitals 8วัน5คืน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ TG-L09-ARN02_SC_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน)
สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด-คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์) 
ออสโล – พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญ DFDS
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
 เงือกน้อย -อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สนามบินเดนมาร์ก 
สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ


ทัวร์สแกนดิเนเวีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์สแกนดิเนเวีย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
10 – 17,12 – 19   เม.ย.61  69900.-


 


   

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

131 คน

 สถิติเมื่อวาน

968 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

33094 คน

151641 คน

3115524 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official