Tour Korea2

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณเบลล์ คุณไกด์ 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 


หน้าแรก | หน้า2 | 

ทัวร์ P2.HI KOREA SPRING SO FRESH

รหัสทัวร์ LJ-L196-P2-KR_MAY


1.กรุงเทพ – สนามบินอินชอน
2.หมู่บ้านลูกกวาด – PAJU PREMIUM OUTLET – เกาะนามิ
3.วัดวาวูจองซา – สวนสนุก EVERLAND  – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก
 คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก-โซลทาวเวอร์
4.ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อกกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
 RUNNINGMAN THEME PARK- ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง
5.ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ 
(พิเศษ ชมซากุระ-ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)

สายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61  22 – 26,23 – 27,24  - 28,25 – 29 เม.ย
  28 เม.ย – 02 พ.ค,21 – 25 เม.ย ,29เม.ย – 03 พ.ค

พ.ค.61  01 – 05,04 – 08,05 – 09,08 – 12,11 – 15
12 – 16 ,15 – 19 ,18 – 22,19 – 23 ,22 – 26
  26 – 30,29 พ.ค – 02 มิ.ย,02 – 06, 03 – 07
  09 – 13,10 – 14,16 – 20,17 – 21,23 – 27
  24 – 28 ,30 พ.ค – 03 มิ.ยทัวร์ KOREA ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น

รหัสทัวร์ LJ-L135-ICN77 LJ_APR


1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (อินชอน)                                     
2.เมืองอินชอน - เมืองอาซาน - ปั่นเรลไบท์ - สวนพฤษศาสตร์ แห่งเมืองอาซาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติค เคียวกีชอน
หอคอย กรีน ทาวเวอร์ - เฟิร์ส วิลเลจ
3.สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี
(พิเศษ !! นำท่านล่องเรือสัมผัสบรรยากาศความงามสองฝั่งแม่น้ำเมืองซองโด)
4.ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - พระราชวังถ็อกซูกุง
ดิวตี้ ฟรี - พิพิธภัณฑ์ เท็ดดี้ แบร์ - ย่านเมียงดง
5.ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน

สายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 14,997 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61    20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30
               27เม.ย.–01พ.ค.,28เม.ย.–02พ.ค.,29เม.ย.–03พ.ค.,30เม.ย.–04พ.ค.

  
 

ทัวร์ JEJU SUPER SAVE SPRING

รหัสทัวร์ ZE-L89-JEJU SUPER SAVE _MAR

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
2.อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค
3.ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ 
  ทุ่งดอกยูเช - ชายหาดวอลจองรี
4.ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  -   ศูนย์โสม 
  ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 


สายการบิน EASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท

มี.ค.61  16-19,17-20,19-22

  

ทัวร์ JEJU SPECIAL SPRING

 รหัสทัวร์  ZE-L89-JEJU SPECIAL_MAY

  1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
  2.อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน -พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค
  3.ซอพจิโกจิ- ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง 
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ทุ่งดอกยูเช - ชายหาดวอลจองรี
  4.ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
  ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ

สายการบิน EASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 10,900.-บาท

กำหนดเดินทาง

เม.ย.61   21-24,22-25,23-26,24-27, 8-11,17-20
  18-21,19-22,20-23,25-28,30-3 พ.ค
  7-10,9-12 ,16-19,26-29, 1-4,2-5
  3-6,27-30,29-2 พ.ค., 10-13,15-18
   28-1 พ.ค
 
พ.ค.61  1-4

  

 

ทัวร์ JEJU SPECIAL AUTUMN

รหัสทัวร์ ZE-L89- SPECIAL AUTUMN_NOV

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
2.อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาซองอัค
น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา
3.ซอพจิโกจิ    - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง 
  หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  -  พิพิธภัณฑ์แฮนยอ -  ชายหาดวอลจองรี
4.ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
  ศูนย์เครื่องสำอาง  -   ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ


สายการบิน EASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  31-3 ก.ย.
ก.ย.61  2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 16-19
  17-20 , 18-21 , 23-26 , 24-27 , 25-28 , 30-3 ต.ค.
 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29
  29-2 ต.ค.,: 6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24
  27-30 ,  28-1 ต.ค.

ต.ค.61  3-6 , 6-9, 4-7 , 5-8 , 7-10 , 15-18 , 28-31 , 29-1พ.ย.
  30-2พ.ย.,31-3พ.ย.,8-11 , 14-17 , 16-19 , 22-25
  23-26 , 27-30,9-12 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 26-29
  10-13 , 25-28,18-21,11-14 , 13-16,19-22,20-23
12-15

พ.ย.61  4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21
  19-22,20-23 , 25-28 , 26-29 , 27-30,3-6 , 7-10
  10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 ,28 – 1 ธ.ค.
  1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26
  29 – 2 ธ.ค. , 30 – 3 ธ.ค.ทัวร์ KOREA เพียงเธอ ที่คิดถึง 

รหัสทัวร์ XJ-L137-GS XJ KR SEOUL_JUL

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน) - วันเมาท์ สโนพาร์ค 
พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง - เมืองซูวอน
3.เมืองซูวอน - เมืองยงอิน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังเกาหลี 
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - เมืองโซล - ภูเขานำซาน -หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์พิเศษ !! 
ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก     
4.ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู 
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง  
ดิวตี้ ฟรี - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง -  ย่านเมียงดง     
5.เมืองโซล - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน -เมืองโซล (อินชอน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
กำหนดเดินทาง

พ.ค. 61     9-13,10-14,11-15,16-20,17-21,18-22,19-23,22-26,23-27 

                 30 พ.ค. – 3 มิ.ย

มิ.ย. 61     6-10,7-11,8-12,13-17,14-18,15-19,20-24,21-25,22-26 

                 27 มิ.ย. – 1 ก.ค.,28 มิ.ย. – 2 ก.ค.,29 มิ.ย. – 3 ก.ค.,31 ก.ค. – 4 ส.ค

ก.ค. 61     4-8, 5-9,6-10,7-11,11-15,12-16,13-17,14-18  


ทัวร์เกาหลี  SUPER X 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L47-KJ12KR SUPER X_SEP 

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2.ท่าอากาศยานอินชอน – เกาะนามิ - ซูวอน - ป้อมฮวาซอง
3.สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) – กิมจิแลนด์ +ใส่ชุด“ฮันบก” 
  COSMETIC SHOP SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) 
TEDDY BEAR MUSUEM - ช้อปปิ้งทงแดมุน
4.ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค 
พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง – DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง
5.ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY
  ช้อปปิ้งย่านฮงอิค -PAJU ENGLISH VILLAGE - Paju Premium Outlet 
  SUPER MARKET-ท่าอากาศยานอินชอน
6.ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

พ.ค.61  4-9,11-16,18-23,25-30
มิ.ย.61  1-6,8-13,15,-20,22-27,29มิ.ย. - 4 ก.ค
ก.ค.61  6-11,13-18,20-25,25-30
ส.ค.61  8-13,10-15,22-27,29ส.ค. - 3 ก.ย
ก.ย.61  5-10,12-17,19-24, 28ก.ย. - 3ต.ค

  
ทัวร์ (XJ) 5D3N KOREA SHOCK PRICE 77

รหัสทัวร์ 
LJ-L137-KR-BLOSSM 77_APR

 1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (อินชอน) 

  2.เมืองอินชอน - เมืองอาซาน - ปั่นเรลไบท์ - สวนพฤษศาสตร์ แห่งเมืองอาซาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมพืนเมือง 
แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติค เคียวกีชอน 
หอคอย กรีน ทาวเวอร์ - เฟิร์ส วิลเลจ 
  3.สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี
(พิเศษ !! น าท่านล่องเรือสมผัสบรรยากาศ
ความงามสองฝั่งแม่นเมืองซองโด)
  4.ศูนย์สมุนไพรน ้ามันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล -พระราชวังถ็อกซูกุง
ดิวตี ฟรี ้ - พิพิธภัณฑ์ เท็ดดี แบร์ ้ - ย่านเมียงดง 

  5.ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู- โรงงานเจียระไน พลอยสม่วง อเมทิส 
 ซุปเปอร์มาร์-เก็ตละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน 

 สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,8-12 9-13,10-14,11-15,12-16,13-17
 14-18,15-19,20-24,21-25,22-26 23-27,24-28,25-29,26-30
 27เม.ย-1พ.ค,28เม.ย-3พ.ค,29เม.ย-3พ.ค 30เม.ย-4พ.ค.61

   


ทัวร์ KOREA HAPPY CRUISES

รหัสทัวร์ XX-L106-KRWE16 XX_JUL


1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2.ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I DONGHWA VILLAGE 
อินชอนไชน่าทาวน์ I พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน 
COMPACT SMART CITY I CENTRAL PARK I
SONGDO HANOK VILLAGE
3.ARAWATERWAY MARU & WATERFALL
ฮุนได เอาท์เล็ต I  ล่องเรือชมวิว  I สวนสนุก EVERLAND
(รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) -ศูนย์เวชสำอาง 
  N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
4.วัดโชเกซา  I ศูนย์น้ำมันสนแดง I  ศูนย์สมุนไพร  I
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน I DONGDAEMUN
DESIGN PLAZA (DDP) I  DUTY FREE I
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE
5.พระราชวังถ็อกซูกุง I  ศูนย์โสม I ศูนย์พลอยอเมทิส
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  I ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก  
SUPERMARKET


สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61      1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,8-13,10-14
                 11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22
                 19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30
                 27-31,28 พ.ค.– 01 มิ.ย,29 พ.ค.– 02 มิ.ย,30 พ.ค.– 03 มิ.ย
                 31 พ.ค.– 04 มิ.ย

มิ.ย.61      1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15
                 12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23
                20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27มิ.ย.- 1 ก.ค.
                28มิ.ย.- 2 ก.ค.,29มิ.ย.- 3 ก.ค.,30มิ.ย.- 4 ก.ค.

ก.ค.61     1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16
                13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22ทัวร์ (XJ) 5D3N KOREA SHOCK PRICE 99

รหัสทัวร์ XJ-L137-SHOCK PRICE 99_JUL


  1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (อินชอน)  
  2.เมืองอินชอน - เมืองอาซาน - ปั่นเรลไบท์ - สวนพฤษศาสตร์
  แห่งเมืองอาซาน -หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน 
  ถนนสายโรแมนติค เคียวกีชอน - หอคอย กรีน ทาวเวอร์ - เฟิร์ส วิลเลจ        
  3.สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง 
  ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 
  ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี - เอ็น โซล ทาวเวอร์ – ช๊อปปิ้งย่านเมียงดง 
  4.ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส 
  พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ ฟรี - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง 
   ศูนย์โสม – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน 
  5.เกาหลีใต้ (อินชอน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
                                     

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26
  23-27,24-28,25-29,26-30,27เม.ย-1พ.ค
  28เม.ย-2พ.ค,29เม.ย-3พ.ค

พ.ค.61  10-14,11-15,12-16,17-21,18-22,19-23
  23-27,30พ.ค-3มิ.ย

มิ.ย.61  7-11,13-17,14-18,15-19,20-24,21-25
  22-26,23-27,27มิ.ย-1ก.ค,28มิ.ย-2ก.ค,29มิ.ย-3ก.ค

ก.ค.61  4-8,5-9,6-10,11-15,12-16,13-17,19-23,20-24

  ทัวร์ KOREA PLUS + SPECIAL SUMMER

รหัสทัวร์ XX-L89-KR-SPECIAL SUMMER_JUN


  1.พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
  2.ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  - โซลโล 7017
  3.พระราชวังถ็อกซูกุง  - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  
  ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท  -  หอคอยกรุงโซล  - ตลาดเมียงดง
  4.ร้านสมุนไพร  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย  
  ย่านไชน่าทาวน์  -  ร้านละลายเงินวอน  - กรุงเทพฯ


สายการบิน  EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY 
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

พ.ค.61  29 พ.ค.- 01 มิ.ย.,30 พ.ค.- 02 มิ.ย.,31 พ.ค.- 03 มิ.ย.

มิ.ย.61  3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15,17-20,18-21
  19-22,24-27,25-28,26-29,2-5,6-9,9-12,13-16
16-19,20-23,23-26,27-30,30-3ก.ค.
  1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24,22-25
  28-1ก.ค.,29-2ก.ค.

  
ทัวร์ BUSAN PLUS + JOY SUMMER

รหัสทัวร์ ZE-L89-BU-JOY SUMMER_JUN


  1.พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
  2.สนามบินนานาชาติกิมแฮ –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
 สะพานเดินทะเล  - นั่งกระเช้าลอยฟ้า  -  ปูซานทาวเวอร์  
  โบสถ์ Jukseong   - ล็อตเต้ เอาท์เลท
  3.ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - วัดแฮดง ยงกุงซา -  ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  
  เอเปค เฮ้าส์  - จุดชมวิวออยุคโด - ดาวทาวน์
  4.ชายหาดแฮอุนแด  - ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์โสม  
 ดิวตี้ฟรี –  สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ


สายการบิน  EASTAR JET 
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  29 พ.ค.- 01 มิ.ย.,30 พ.ค.- 02 มิ.ย.,31 พ.ค.- 03 มิ.ย.

มิ.ย.61  3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15,17-20,18-21,19-22
  24-27,25-28,26-29,2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23
  23-26,27-30,30-3ก.ค.,1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24
  22-25,28-1ก.ค.,29-2ก.ค.

  

 

ทัวร์ BUSAN PLUS + SPECIAL BLOSSOM

รหัสทัวร์ ZE-L89-BUSAN  BLOSSOM_APR

1.พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนานาชาติกิมแฮ – ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ 
 สะพานเดินทะเล – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – โบสถ์ Jukseong
3.วัดแฮดง ยงกุงซา  - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ 
 เอเปค เฮ้าส์  - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด  - ปูซานทาวเวอร์  - ดาวทาวน์
4.ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์โสม  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
 ดิวตี้ฟรี –   สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ

สายการบิน EASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  8-11,7-10,9-12,1-4 , 2-5 , 3-6
  6-9 , 10-13,4-7, 5-8
 

ทัวร์ KOREA BLOSSOM SOUL

รหัสทัวร์ XX-L106-KRWE08 XX_APR

1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  -  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2.ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  -  เกาะนามิ  -  ปั่น RAIL BIKE 
สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK  -JADE GARDEN
3.วัดวาวูจองซา  -  ทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก 
  TRICK ART MUSEUM   -สวนสนุก EVERLAND
(รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)-สวนผลไม้ปลอดสารพิษตามฤดูกาล  -  Seoullo 7017
4.ศูนย์น้ำมันสนแดง  -  ศูนย์พลอยอเมทิส  -  ศูนย์เวชสำอาง 
ศูนย์สมุนไพร  -  พระราชวังชางด็อก  -  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง 
LINE FRIENDS STORE  -  ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)-ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ
 LED ROSE GARDEN  -นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน
5.N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)  -  DUTY FREE 
คลองชองเกซอน  -ศูนย์โสม  - SUPERMARKET


สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย.61    18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29
26-30,27เม.ย. – 01พ.ค.,28 เม.ย.– 02พ.ค.

                29 เม.ย.– 03พ.ค.,30เม.ย. – 04พ.ค.

 ทัวร์ HAPPY KOREA ENJOY SPRING&SUMMER

รหัสทัวร์ TW-L142-HKS-TW53-AC03_JUN


1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์
  พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง
  สะพานกระจกใสโซยังกัง - ซูวอน        
3.ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (รวมตั๋ว)
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน – โซล
4.ชมดอกซากุระย่านยออิโด (ตามฤดูกาล) - ศูนย์โสม
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ
  วัดโชเกซา - ศูนย์เครื่องสำอาง - ดิวตี้ ฟรี - เมียงดง 
5.ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ - ศูนย์พลอยแอมเมทิส
  N TOWER – ย่านฮงแด - ทริคอายและไอซ์มิวเซียม
  ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 
       

สายการบิน T’WAY
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

กำหนดเดินทาง

เม.ย.61  4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-15,12-16,13-17
  14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,19-23
  20-24,21-25,2327,24-28,25-29,26-30

พ.ค.61  3-7,8-12,9-13,15-19,16-20,17-21,22-26,23-27
  24-28,29-2,30-3,31-4

มิ.ย.61  5-9,6-10,7-11,12-16,13-17,14-18,19-23,20-24
 26-30,27-1,28-2

  ทัวร์ ENJOY & FUNNY IN KOREA 5D3N
   
รหัสทัวร์ LJ-L92-ENJOY & FUNNY_SEP


1.กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน
  (ประเทศเกาหลีใต้)
2.วันที่ส อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย  DONGHWA MAEUL 
  ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ เกาะนามิ (แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี )
สนุกสนานกับการ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE
3.พิเศษ!! สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (แบบเต็มวัน) 
เล่นไม่จำกัดรอบ!! – กรุงโซล 
4. น้ำมันสนแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง (COSMETIC OUTLET) 
ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี 
( สวมชุดฮันบก )+ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) – ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดิวตี้
ฟรี- ใหม่!! สะพานลอยฟ้า SEOULLO 7017 - อิสระช็อปปิ้ง!! 
ต็มที่ตลาดชื่อดังของเกาหลี - ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี...
  ช้อปปิ้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า ฯลฯ  


สายการบิน JIN AIR 
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12
9-13,10-14,1115,12-16,13-17,14-18
  15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24
  21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30
  27-31,วันที่ 28 พ.ค. – 01 มิ.ย 
   29 พ.ค. – 02 มิ.ย 61,30 พ.ค. – 03 มิ.ย 61
  31 พ.ค. – 04 มิ.ย 61

มิ.ย.61  1-5,2-6,5-9,8-12,9-13,11-15,14-18,15-19
  16-20,17-21,20-24,22-26,23-27,26-30
  29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 61
  30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 61

ก.ค.61  2-6,5-9,6-10,7-11,8-12,11-15,13-17,14-18,17-21

ส.ค.61  22-26,24-28,25-29, 28 ส.ค. – 01 ก.ย. 61
  31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61

ก.ย.61  1-5,3-7,5-9,6-10,7-11,9-13,11-15,12-16
  13-17,15-19,19-23,21-25,23-27
  27 ก.ย. – 01 ต.ค. 61,29 ก.ย. – 03 ต.ค. 61

  
 

ทัวร์ HAPPY KOREA SUPER SURPRISE SPRING

รหัสทัวร์ XX-L142-HKS-XX53-S02_APR

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินอินชอน– ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE
HYUNDAE OUTLET – เกาะนามิ
3.วัดวาวูจองซา – ทำกิมจิ – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 กรุงโซล – ตลาดทงแดมุน –  โชว์ FANTA STICK
4.พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี
 COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง
5.N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
  พลอยแอมมาทิส ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

สายการบิน T WAYAIRLINES / JEJU AIR / EASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย. 61   2-6,5-9,6-10,8-12,9-13,10-14
14-18,15-19,28เม.ย.-2 พ.ค.

   

ทัวร์ HAPPY KOREA ENJOY SPRING & SUMMER 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XJ-L142-HKS-XJ53-AC04_DEC


1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง
สะพานกระจกใสโซยังกัง - พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ซูวอน
3.ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล
4.ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา
ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า) – เมียงดง
5.ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER 
 ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61     5-9,7-11,12-16,15-19,22-26
ต.ค.61     3-7,4-8,5-9,9-13,16-20,17-21,25-29,27-31,29ต.ค.-3ธ.ค.
ธ.ค.61     8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,19-23
                20-24,28ธ.ค.-1ม.ค.62,29ธ.ค.-2ม.ค.62,30ธ.ค.-3ม.ค.62

   

ทัวร์  HAPPY KOREA ENJOY SPRING & SUMMER 5วัน3คืน

รหัสทัวร์  TW-L142-HKS-TW53-AC04_DEC


1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง
  สะพานกระจกใสโซยังกัง - พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ซูวอน
3.ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล
4.ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา
 ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า) – เมียงดง
5.ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER 
ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


สายการบิน T WAY AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61    31ส.ค.-4ก.ย.
ก.ย.61    1-5,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
               27ก.ย.-1ต.ค.,28ก.ย.-2ต.ค.,29ก.ย.-3ต.ค.
ต.ค.61    3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
              15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28
              25-29,26-30,27-31,28ต.ค.-1พ.ย.,29ต.ค.-2พ.ย.,30ต.ค.-3พ.ย.,31ต.ค.-4พ.ย.
พ.ย.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
              15-19,16-20,17-21,18-2,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29
              26-30,27พ.ย.-1ธ.ค.,28พ.ย.-2ธ.ค.,29พ.ย.-3ธ.ค.,30พ.ย.-4ธ.ค.
ธ.ค 61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16
              13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27
              24-28,25-29,26-30,27-31,28ธ.ค.-1ม.ค.62,29ธ.ค.-2ม.ค.62,30ธ.ค.-3ม.ค.62

  

ทัวร์ BEAUTIFUL KOREA เกาหลี 5 วัน

รหัสทัวร์ XX-L04-BEAUTIFUL_MAY


1.สนามบินสุวรรณภูมิ  
2.สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้  –  คังวันโด
3.คังวันโด - กรุงโซล
4.กรุงโซล
5.กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

สายการบิน T'WAY / JIN AIR /JEJU AIR / JEJU AIR / EASTAR* JET
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61  4-8,8-12,11-15,15-19,18-22,22-26,25-29,29เม.ย.-3พ.ค.
พ.ค.61   2-6,6-10,19-23,13-17,16-20,20-24,23-27,27-31,30พ.ค.-3มิ.ย.

   

ทัวร์ JOURNEY CLASSIC No.1 เกาหลี 5 วัน

รหัสทัวร์ XX-L04-JOURNEY CLASSIC_MAY


1.สนามบินสุวรรณภูมิ  
2.สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – ชุนนัม – จอลบุก – อาซาน
3.อาซาน - กรุงโซล
4.กรุงโซล
5.กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

สายการบิน  T'WAY / JIN AIR /JEJU AIR / JEJU AIR / EASTAR* JET
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61   5-9,7-11,12-16,14-18,19-23,21-25,26-30,28เม.ย.-2พ.ค.
พ.ค.61    3-7,5-9,10-14,12-16,17-21,19-23,24-28,26-30,31พ.ค.-4มิ.ย.

  
 

ทัวร์ KOREA BEST SPRING

รหัสทัวร์ XX-L106-KRWE09 XX_APR


1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2.ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  ENGLISH VILLAGE 
เกาะนามิ  I  ปั่น RAIL BIKE  I  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
  (ไม่รวมค่ากระเช้า)  I  วัดชินฮันซา
3.สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) 
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  I  เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก 
TRICK ART MUSEUM -ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
4.ศูนย์โสม  I  พระราชวังชางด็อก  I  ศูนย์เวชาสำอาง 
ศูนย์พลอยอเมทิส  I  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง 
LINE FRIENDS STORE  I  FANTA STICK SHOW
5.N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)  I  DUTY FREE 
คลองชองเกซอน  I  ศูนย์สมุนไพร  I  ศูนย์น้ำมันสนแดง
SUPERMARKET


สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย.61     19-23,20-24,21-25,22-26, 23-27,24-28,25-29
 26-30,27เม.ย. – 01พ.ค.,28 เม.ย.– 02พ.ค.

                 29 เม.ย.– 03พ.ค.,30เม.ย. – 04พ.ค.

    

ทัวร์ LIKE... CHERRY BLOSSOM FESTIVAL 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ LJ-L92-LIKE-CHERRY _APR

1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
2.อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) - สวนจายู - ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง 
ช็อปปิ้งย่านอินชอนไชน่าทาวน์- ถ่ายรูปกับต้นซากุระสวยๆ ที่ เกาะนามิ
( เกาะชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมไปมากที่สุด )
3.วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จำกัด) – คอสเมติค Outlet
 ช้อปปิ้งจุใจที -  ตลาดฮงแด ตลาดช้อปปิ้งชื่อดังย่านมหาลัยฮงอิก
4.ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - พระราชวังชางด๊อกกุง - น้ำมันสน (RED PINE)
 สวมชุดประจำชาติ-เกาหลี “ชุดฮันบก”+ หัดทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) - ดิวตี้ฟรี
 อิระช็อปปิ้งย่านเมียงดง หรือ -  สยามสแควร์เกาหลี – พิเศษ... !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์
และ อาหารนานาชาติ - เติมไม่อั้น
5.ศูนย์โสมเกาหลี - โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - แถมฟรี !! พาชมซากุระ ณ ถนนยูอิโดะ
พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ      
 

สายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดเดินทาง

เม.ย.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
  11-15,12-16,13-17,14-18,16-20,17-21,18-22
 19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30
  27เม.ย-1พ.ค., 28 เม.ย. – 02 พ.ค.ล 29 เม.ย. – 03 พ.ค.61
  30 เม.ย. – 04 พ.ค. 61

   

ทัวร์ ASIANA PLUS + JOY SPRING

รหัสทัวร์ OZ-L89-KR-SPRING_MAY


1.พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
2.เกาะนามิ  - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ 
  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  - วัดชินฮันซา
3.วัดนัคซันซา  - ล็อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ 
 หอคอยกรุงโซล
4.ร้านน้ำมันสน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์  - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด 
ดิวตี้ฟรี  - ตลาดเมียงดง  - โซลโล 7017
5.พระราชวังถ็อกซูกุง  - ศูนย์โสม  - ร้านค้าสมุนไพร  - ย่านอินซาดง 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - พิเศษ ชมซากุระบาน (ขอสงวนสิทธิ์ตามคณะผู้จัดทำ)
 กรุงเทพ


สายการบิน  Asiana Airline
ราคาเริ่มต้น 19,600.บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  12-16,14-18, 13-16,28 – 2พ.ค.

  


ทัวร์ MIRACLE KOREA  ANSAN SEOUL 5D3N

รหัสทัวร์ LJ-L61-MIRACLE KR_APR


  1.สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
  2.สนามบินอินชอน-เกาะนามิ-HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET
ชมเทศกาลประดับไฟเกาหลี (Lighting Festival)
  3.สวนสนุก LOTTE WORLD+LOTTE TOWER(SEOUL SKY)
LOTTE WORLD AQUARIUM-COSMETIC -CENTER-ช้อปปิ้งย่านฮงแด
  4.ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง REDPINE-พระราชวังชางด๊อกกุง
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+เรียนทำอาหารเกาหลี กิมจิ+ใส่ชุดฮันบก-DUTY FREE
คลองชองเกชอน-โชล ทาวเวอร์-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
  5.ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเกตนามู-โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส
ชมดอกซากุระ ณ เกาะยออิโด-ซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน


สายการบินJIN AIR 
ราคาเริ่มต้น 17,900.-

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  2-6,4-8,6-10,7-11,9-13,11-15,12-16
  14-18,16-20,20-24,22-26,23-27,25-29
  26-30,28เม.ย-2พ.ค,30เม.ย-4พ.ค.61

 

 

ทัวร์ EASY KOREA LOVE SPRING

รหัสทัวร์ LJ-L90-KR LOVE SPRING_APR


1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.เกาะนามิ – วัดนักซันซา
3.เอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เครื่องสำอาง – โซลทาวเวอร์ -(ไม่รวมค่าลิฟท์)- ตลาดทงแดมุน
4.เทศกาลชมดอกซากุระ “เกาะยออิโด” - ศูนย์โสมรัฐบาล-บลูเฮาส์
พระราชวังเคียงบ๊อค – โรงงานสาหร่าย -ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)
ชุดฮันบก- ดิวตี้ฟรี -คลองชองเกชอน- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
5.ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – ซุปเปอร์ละลายเงินวอน
สนามบิน – กรุงเทพฯ

สายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61  18-22,22-26,23-27, 27เม.ย.-1พ.ค.

 


 


 

ทัวร์ Snow Seoul Cruise
รหัสทัวร์ XX-L04-KR SNOW SEOUL_SEP
1.สนามบินสุวรรณภูมิ  
2.สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เคียงกีโด
3.เคียงกีโด - กรุงโซล
4.กรุงโซล
5.กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ
สายการบิน PREMIUM AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 25-29
พ.ค.61 2-6,9-13,16-20,23-27,30-3
มิ.ย.61 6-10,13-17,20-24,27-1
ก.ค.61 4-8,11-15,18-22,25-29
ส.ค.61 1-15,8-12,15-19,22-26,29-2
ก.ย.61 5-9,12-16,19-23,26-30 

 


ทัวร์ เกาหลี Shopping in Seoul

รหัสทัวร์ TG-L18-GT-ICN TG11_JUN

  1.กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติอินชอน
2.อินชอน - Mbc Dramia - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
สะพานสายรุ้ง BanpoBridge
3.พระราชวังเคียงบ๊อคคุง+สวมชุดฮันบก
ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี- Cosmetic - Duty Free  -ตลาดเมียงดง
4.โซลทาวเวอร์- ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- พลอยอเมทิส
ช้อปปิ้งถนนฮงอิก- ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน-กรุงเทพ

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 22,111 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61      29มิ.ย.-02ก.ค. 

ทัวร์ เกาหลี The Best Time Autumn in Seoul

รหัสทัวร์ TG-L18-GT-ICN TG14_OCT


1.กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติอินชอน
2.อินชอน-เกาะนามิ -ปั่น Rali Bike -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์โซล
3.พระราชวังถ๊อกซูคุง-ถนนเลียบกำแพงหิน –ศูนย์โสม
CosmeticDuty Free –สวนลอยฟ้า Seoullo7017-ช้อปปิ้งถนนฮงแด
4.หมู่บ้านบุกชนฮันนก –โซลทาวเวอร์-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
พิพิธภัณเท็ดดี้แบร์-คลองชงเกชน-ตลาดเมียงดง
5.พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก
Lotte World Tower (Seoul Sky) – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต– อินชอน– กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61    06-10,20-24,27ก.ย.-1ต.ค.
ต.ค.61    04-08,10-14,11-15,12-16,13-17,16-20,18-22,19-23
              20-24, 22-26,25-29,29 ต.ค.-02 พ.ย,30 ต.ค. - 03 พ.ย.
              31 ต.ค.-04 พ.ย.ทัวร์  APRIL SNOW เกาหลี 5 วัน 

รหัสทัวร์ XX-L04-APRIL SNOW_APR


1.สนามบินสุวรรณภูมิ   
2.สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เคียงกีโด
3.เคียงกีโด - คังวอนโด – ยงเพียงสกีรีสอร์ท 
4.คังวันโด ยงเพียงสกีรีสอร์ท - กรุงโซล 
5.กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

สายการบิน T'WAY / JIN AIR /JEJU AIR / JEJU AIR / EASTAR* JET
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61 11-15,12-26

    
ทัวร์ SPECIAL KOREA SUWON SEOUL 5D3N

รหัสทัวร์ LJ-L61-SPECIAL KR_MAY


  1.สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
  2.สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-เกาะนามิ-HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET
เทศกาลประดับไฟ ANSAN STARLIGHT
  3.สวนสนุก EVERLAND-COSMETIC CENTER-สนุกสนานกับการทำ
D.I.Y CUPCAKE-TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM-ช้อปปิ้งย่านฮงแด
  4.ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง REDPINE-ผ่านชม บลูเฮ้าส์
พระราชวังเคียงบกกุง+ใส่ชุดฮันบก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
  5.ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเกตนามู-โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส-โซล ทาวเวอร์
ซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน


สายการบิน JEJU AIR
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
  10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
  16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25
  22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31,28พ.ค-1มิ.ย
  29พ.ค-2มิ.ย,30พ.ค-2มิ.ย,31พ.ค,4มิ.ย.61

     


 

ทัวร์ SPRING KOREA SEORAK SEOUL 5D3N

รหัสทัวร์ LJ-L61-SPRING KR_APR

  1.สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
  2.สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-TEDDY BEAR MUSEUM SEORK
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (รวมค่าขึ้นกระเช้า)-วัดชินฮึงซา
  3.สวนสนุก EVERLAND-สนุกสนานกับการทำ D.I.Y CUPCAKE-COSMETIC CENTER
ช้อปปิ้งย่านฮงแด-ONE PIECE CAF?’
  4.ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง REDPINE-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+เรียนทำอาหารเกาหลี
  กิมจิ+ใส่ชุดฮันบก-พระราชวังชางด๊อกกุง-DUTY FREE-คลองชองเกชอน
โชล ทาวเวอร์-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
  5.ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเกตนามู-โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส
ชมดอกซากุระ ณ เกาะยออิโด-ซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน

สายการบิน JEJU AIR
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  19-23,21-25,24-28,27เม.ย-1พ.ค,29เม.ย-3พ.ค

  


หน้าแรก | หน้า2 | หน้า3 | หน้า4 | หน้า5 | หน้า6 | หน้า7

 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

989 คน

 สถิติเมื่อวาน

1211 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

31694 คน

150241 คน

3114124 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official