ทัวร์ญี่ปุ่น  SUPER SNOW ONE PIECE 5D3 N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์  LJ-L18-GT-NGO JL01_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า
ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-แช่น้ำแร่
เมืองกุโจ-ลานสกี ณ บ๊กกะโนะซาโตะ-ทดลองทำอาหารตัวอย่าง-ลากุน่า เท็นบอช
เรือโจรสลัด ONE PIECE [**ไม่รวมค่าขึ้นเรือ Thousand Sunny]
ฟาร์มสตอเบอรี่-วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
สนามบินนาโกย่า-กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
11-15, 25-29   ม.ค.61  37991.-
08-12,15-1,22-26  พ.ค.61 38991.-


 

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TAKAYAMA OSAKA WINTER 

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์  LJ-L18-GT-NGO JL02_FEB


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินนาโกย่า-เมืองนาโกย่า – ทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
 ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - แช่น้ำแร่-เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ
 กิจกรรม ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอรี่-ช้อปปิ้ง EXPOCITY-อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม
ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ-สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
21-26    ม.ค.61  38991.-
27 ม.ค – 1 ก.พ  ม.ค.61  38991.-
10-15   ก.พ.61  39991.-
25 ก.พ– 2 มี.ค  ก.พ.61  39991.-
27 ก.พ – 4มี.ค  ก.พ.61  40991.-

 

ทัวร์ญี่ปุ่น CHARMING TAKAYAMA OSAKA 5 D 3 N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์  XJ-L18-GT-KIX XJ04_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ-สนามบินคันไซ-วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-มิตซุยเอ้าท์เล็ต-NABANA NO SATO[ชมการแสดงไฟ]
กิจกรรม ณ ลานสกี-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองฟุคุอิ -หน้าผาโทจินโบ
DOTON PLAZA-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบินTHAI AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
10-14,24-28  ม.ค.61  29991.-
31ม.ค - 4ก.พ.61  ม.ค.61  29991.-
7-11,14-18   ก.พ.61  29991.-
15-19   ก.พ.61  29991.-
01-05    มี.ค.61  32991.-
02-06,03-07,07-11   มี.ค.61  29991.-
14-18 ,17-21  มี.ค.61  30991.-
 


 

ทัวร์ญี่ปุ่น   ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA NO#1 

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-KIX XJ03_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ-สนามบินคันไซ-วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-มิตสุยเอ้าท์เล็ต-NABANA NO SATO[ชมการแสดงไฟ]
กิจกรรม ณ ลานสกี-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-DOTON PLAZA
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบินTHAI AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
05-09,10-14   ม.ค.61  29991.-
13-17   ม.ค.61  27991.-
17-21,27-31   ม.ค.61  29991.-
03-0   ก.พ.61  29991.-

 

ทัวร์ญี่ปุ่น  TAKAYAMA NAGOYA WINTER ลั้นลา 5 D3N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์  JL-L18-GT-NGO JL03_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกย่า-เมืองทาคายาม่า
ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่ กิจกรรม ณ ลานสกี-ช้อปปิ้งมิตซุย
เอาท์เล็ต-NABANA NO SATO  [ชมการแสดงไฟ]
เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
สนามบินนาโกย่า-กรุงเทพฯ


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
08-12   ก.พ.61  33911.-
15-19   ก.พ.61  35911.-
22-26   ก.พ.61  34911.-
 


 

ทัวร์ญี่ปุ่นTAKAYAMA NAGOYA SPRING ลั้นลา 5D3N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์  JL-L18-GT-NGO JL04_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกย่า-เมืองทาคายาม่า
ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่-เมืองนาโกย่า-ปราสาทนาโกย่า
วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านโอสึ-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-NABANA NO SATO
 [ชมการแสดงไฟ] -สนามบินนาโกย่า-กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
04-08,10-14,18-22  มี.ค.61  35911.-ทัวร์ญี่ปุ่น  JAPAN ALPS 5D3Nซุปตาร์ มหาชน

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์  XJ-L197-XJ39_JAPAN_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโต้
 ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-สายอัลไพน์ทาเทยาม่า
 เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
 ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบินTHAI AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
16-20,17-21,18-22,20-24  เม.ย.61  32999.-
21-25,22-26    เม.ย.61  31999.-
23-27    เม.ย.61  28888.-
24-28    เม.ย.61  29999.-
25-29     เม.ย.61  31999.-
26-30    เม.ย.61  32999.-
27เม.ย.61-01 พ.ค.61   33999.-
28เม.ย.61-02 พ.ค.61   33999.-
29เม.ย.61-03 พ.ค.61   32888.-
30 เม.ย.61-04พ.ค.61   32888.-
01-05,02-06,03-07   พ.ค.61  33888.-
04-08    พ.ค.61 31999.-
05-09,07-11,08-12,10-14   พ.ค.61  29999.- 


 

ทัวร์ญี่ปุ่น  ALPS 6D4Nซุปตาร์ อมยิ้ม

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ41_ALPS SMILINGLY_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า
 เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น-สายอัลไพน์ทาเทยาม่า
 เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองมัตสึโมโต้
 ถนนนาคามาชิ-ปราสาทมัตสึโมโต้ – สะพานคัปปาบาชิ – เมืองนาโกย่า
 ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ-เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ
 ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ดิวตี้ฟรี – สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X
กำหนดการเดินทาง
15-20   เม.ย.61  35888.-
16-21    เม.ย.61 36888.-
17-22    เม.ย.61  35888.-
18-23,20-25   เม.ย.61  36888.-
21-26    เม.ย.61  35888.-
22-27   เม.ย.61 30888.-
23-28   เม.ย.61  33888.-
27เม.ย.-02 พ.ค.61   35888.-
28เม.ย.-03 พ.ค.61   35888.-
29เม.ย.-04 พ.ค.61   35888.-
02-07,03-08,04-09 พ.ค.61  36888.-
05-10    พ.ค.61  36888.-
07-12    พ.ค.61  33888.-
10-15    พ.ค.61  34888.-

 

ทัวร์ญี่ปุ่น KOMATSU NAGANO 6D4N ซุปตาร์ ลิงจั๊กๆ

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์  TG-L197-TG33_ KOMATSU _FEB


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินโคมัตสึ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า
ซันมาชิซูจิ - เทศกาลนากาโอคามาคุระ – เมืองมัตสึโมโต้-เมืองมัตสึโมโต้ – เมืองนากาโน่
 ศาลเจ้าโทงาคุชิ - หมู่บ้านนินจาเด็ก - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามิชิ
เมืองนากาโน่ – สวนลิงจิโกกุดานิ – เมืองโทยาม่า – อิสระเล่นสกีโทยาม่า
เมืองคานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น – เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ
สนามบินโคมัตสึ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
7-12  ก.พ.61  35888.-

 

ทัวร์ญี่ปุ่นKOMATSU NAGOYA 6D4Nซุปตาร์ บ้านหิมะ

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์  TG-L197-TG34_ KOMATSU _FEB


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินโคมัตสึ – เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
คามาคุระ มูระ กระท่อมหิมะ – โนซาว่า สกี – มัตสึโมโต้-เมืองทาคายาม่า
ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ-อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ
 ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆของเมืองนาโกย่า เต็มวัน-เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ
 เมืองคานาซาว่า - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ -สนามบินโคมัตสึ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
7-12  ก.พ.61  31888.-


 

ทัวร์ญี่ปุ่น  GOLDEN ROUTE PLUS SNOW MONKEY 6D4N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์  TG-L18-GT-KIX TG02_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ-สนามบินคันไซ- วัดคินคาคุจิ-
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ- NABANA NO SATO [ชมการแสดงไฟ]
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ- ทาคายาม่า- ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]
ถนนซันมาจิ ซูจิ-ลิงแช่ออนเซ็น[SNOW MONKEY]- วัดเซ็นโคจิ- มัตสึโมโต้
ปราสาทมัตสึโมโต้-กิจกรรม ณ ลานสกี-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-
ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดนาริตะ-อิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
09-14    ม.ค.61 46991.-
16-21    ม.ค.61  45991.-
23-28    ม.ค.61  46991.-
30 ม.ค- 04ก.พ ม.ค.61  46991.-
06-11   ก.พ.61  46991.-
15-20   ก.พ.61  47991.
20-25   ก.พ.61  46991.-
27ก.พ. 04มี.ค  ก.พ.61  47991.-
06-11    มี.ค.61  46991.-
13-18   มี.ค.61  47991.-


 

ทัวร์ญี่ปุ่น   EASY SAY HI SNOW WALL

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ JL-L90-SAY HI SNOW_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – นาโกย่า-ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
 ทาคายาม่า -ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO
เจแปนแอลป์ – ยอดเขาทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ-เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – MITSUI OUTLET-ท่าอากาศยานชุบุ
 (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
17 – 21,19 – 23   เม.ย.61  39900.-
10 – 14,23 – 27 พ..ค.61  39900.-
06 – 10    มิ.ย.61  37900.-

 

ทัวร์ญี่ปุ่น  EASY SAY LOVE NAGOYA

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ JL-L90-SAY LOVE_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – นาโกย่า-ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO
ปราสาทกุโจฮะจิมัง – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ-เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – MITSUI OUTLET-ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
22 – 26   มี.ค.61  35900.-
28 มี.ค – 1 เม.ย.61   มี.ค.61  35900.- 

ทัวร์ญี่ปุ่นHELLO TAKAYAMA TOKYO  (5 วัน 3 คืน)

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์  XW-L40HELLO TAK TOK_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
 ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
 หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก-ปราสาทมัตสึโมโต้ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM
 วัดเซนโคจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ-TOKYO BAY AQUALINE – อิออน พลาซ่า
สนามบินนาริตะ –  ท่าอากาศยานดอนเมือง    (กรุงเทพฯ)


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT
กำหนดเดินทาง
3-7     ธ.ค.60  37999 .-
5-9,10-14,12-16,17-21,19-23  ธ.ค.60  35999 .-
24-28     ธ.ค.60  36999 .-
26-30     ธ.ค.60  38999.-

ทัวร์ญี่ปุ่นSUPER VALUE Shirakawako-Takayama-Kyoto 5D3N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์   JL-L204-SUPER VALUE_FEB


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง -นาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ทาคายาม่ะจินย่ะ–ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่ะ  -กุโจฮาจิมัง -นาโกย่า
ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ-เกียวโต – วัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
 มิตซูอิ เอ้าเล็ต -สนามบินเซ็นแทร์ – กรุงเทพฯ   

               
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE
กำหนดเดินทาง
16-20   ม.ค 61  36900.-
30 ม.ค – 3 ก.พ  ม.ค 61  36900.-
13–17   ก.พ 61  36900.-
20–24   ก.พ.61  36900.- 


  


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

223 คน

 สถิติเมื่อวาน

1086 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

25138 คน

25138 คน

2989021 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official