หน้า 1 | 2  ทัวร์ เทียนสิน ปักกิ่ง 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ XW-L145-CSTSNXW03_AUG


1.ดอนเมือง-เทียนจิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง                                                                            
2.จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
3.ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
4.ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เทียนจิน-ดอนเมือง

สายการบิน NOK SCOOT 

ราคาเริ่มต้น 15,8999 บาท

ก.ค.61  26-29,27-30
ส.ค.61  10-13


ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน3 คืน

รหัสทัวร์ XW-L47-XW-B92-BJS_OCT

1.สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน 
2.จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง 
3. กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก     
4.ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง  


สายการบิน NOKSCOOT 
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  7-10,14-17,21-24,28 มิ.ย.-1ก.ค.61
ก.ค.61  5-8,12-15,19-22,26-29
ส.ค.61  2-5,9-12,16-19,23-26,30 ส.ค.-2ก.ย.61
ก.ย.61  6-9,13-16,20-23,27-30
ต.ค.61  4-7,12-15,20-23,25-28

ทัวร์ปักกิ่ง หมูหัน

รหัสทัวร์ TG-L145-CSPEKTG01_JUN


1.กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
2.ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
ร้านนวดเท้า-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยาง-พารา-กายกรรมปักกิ่ง
3.พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดหลิงกวง -(พระเขี้ยวแก้ว)-ร้านผ้าไหม-ตลาดรัสเซีย
4.ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ถนนหวังฟูจิ่ง
5.ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 16,899 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  1-5,8-12,15-19,22-26,29มิ.ย-3ก.ค.61

ทัวร์ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6วัน5คืน

รหัสทัวร์ TG-L18-GT-PEK TG02_OCT

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง
2.ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ผลิตภัณฑ์ยางพารา
หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง
3.ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – พระราชวังฤดูร้อน
4.ร้านผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์ชาจีน
5.เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน
ร้านบัวหิมะ – ถนนนานกิง
6.เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 18,991 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61 12-17,16-17,23-28
ต.ค.61  19-24


 

ทัวร์   ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน  ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5วัน4คืน

รหัสทัวร์  TG-L18-GT-PEK TG10_AUG

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – ถนนโบราณเฉียนเหมิน
2.จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์ใบชา – หอฟ้าเทียนถาน – ชมกายกรรมปักกิ่ง
3.ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ – ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก
4.ศูนย์หยก – กำแพงเมืองด่านจีหยงกวน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยาบัวหิมะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
 ถนนหวังฝู่จิ่ง
5.ศูนย์ผ้าไหม – วัดลามะ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 24,991 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  15-19
ก.ค.61  5-9,19-23,26-30
ส.ค.61  9-13,23-27
ทัวร์ เที่ยว 2 มหานคร ปักกิ่ง เทียนสิน

รหัสทัวร์ XW-L115-XW080-079_OCT

1.สนามบินดอนเมือง – เทียนสิน -ปักกิ่ง  ( นั่งรถไฟความเร็วสูง )
2.จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง -ร้านสมุนไพรจีน
 ถนนโบราณเฉียนเหมิน – ร้านชา -กายกรรมปักกิ่ง
3.พระราชวังฤดูร้อน “ อวี้เหอหยวน” – ร้านไข่มุก
ร้านยางพารา – ถนนหวังฝูจิ่ง – ตลาดตงหัวเหมิน -ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 
4.บัวหิมะ – กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) -สวนผลไม้ – ร้านหยก
 ผ่านชมสนามกีฬารังนก + Water Cube
5.ผีเซี่ยะ – ปักกิ่ง – เทียนสิน – ถนนวัฒนธรรม -วัดเจ้าแม่ทับทิม
เทียนสิน – ดอนเมือง 

  
สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61   15-19, 29 มิ.ย.-3 ก.ค.
ก.ค.61    6-11, 20-24
ส.ค.61   9-13 , 31 ส.ค.-4 ก.ย
ก.ย.61    7-11
ต.ค.61    12-16 ,12-16
 

ทัวร์ T-SUD HIGHLIGHT BEIJNG 5D3N

รหัสทัวร์ TG-L09-PEK09_JUN


1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2.ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
 ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
3.พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะหย่งเหอกง – ร้านปี่เซียะ
4.ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก
 ตลาดรัสเซีย  ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
5.ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 16,777 บาท

มิ.ย.61  7-11,21-25

 

ทัวร์ TG-B12 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน

รหัสทัวร์ TG-L47-TG-B12-5D3N_JUN


1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงปักกิ่ง
2.ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
3.พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ตลาดรัสเซีย-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
4. กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -นั่งสามล้อหูถ้ง-ถนนหวังฟู่จิ่ง
5.ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ       

   
สายการบิน THAI AIRWAYS      
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  8-12,13-17,27 มิ.ย.-1 ก.ค.
 

ทัวร์ BEIJING ผู้สาว ขา เลาะ

รหัสทัวร์ TG-L145-CSPEKTG01_JUN


1.กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง  
2.ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดเท้า
หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอน-ยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
3.พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดหลิงกวง -(พระเขี้ยวแก้ว)-ร้านผ้าไหม-ตลาดรัสเซีย
 4.ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ถนนหวังฟูจิ่ง
5.ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

สายการบิน  THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 15,899 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61   1-5,8-12,15-19,22-26,27มิ.ย-1ก.ค,29มิ.ย-3ก.ค.61
ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

รหัสทัวร์ FM-L115-FM890-889_JUN

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง
3.พระราชวังอี้เหอหยวน – วัดหลิงกวน (พระเขี้ยวแก้ว)
ถนนหวังฝู่จิ่ง – ตลาดตงหัวเหมิน
4.กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) –หยกจีน
ผ่านชมสนามกีฬารังนก
5.ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า
ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
   

สายการบิน SHANGHAI AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61    16-20, 23-27
มิ.ย61      6-10, 13-17, 20-24,27 มิ.ย.-1 ก.ค.


ทัวร์ TWO TONE ไห ทอง คำ

รหัสทัวร์ TG-L145-CSPEKPVGTG01_JUN


1.กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง 
2.ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้อง-ห้ามกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
3.ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยกกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 4.ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความ-เร็วสูง-มหานครเซี่ยงไฮ้
  5.หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เฉินหวังเมี่ยว-ร้านผ้าไหม|
  6.เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ 

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 19,899 บาท

กำหนดเดินทาง     
มิ.ย.61   8-13,15-20,22-27,29มิ.ย-4ก.ค.61ทัวร์ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋

รหัสทัวร์ TG-L145-CSPEKPVGTG01 _JUN

1.กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
2.ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้อง
ห้ามกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
3.ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน
ร้านหยกกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
4.ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความ
เร็วสูง-มหานครเซี่ยงไฮ้
5.หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เฉินหวังเมี่ยว-ร้านผ้าไหม
6.เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 19,899 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  8-13,15-20,22-24,29มิ.ย-4ก.ค.61 
 

ทัวร์ BEIJING SHANGHAI  DOUBLE COOL 6D4N

รหัสทัวร์ TG-L09-PEK04-T-SUD_DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2.ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน- ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
3.ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก
  กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน- THE PLACE
4.ร้านปี่เซียะ – ตลาดรัสเซีย  - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
5.วัดพระหยกขาว – ร้านผ้าไหม – หาดไว่ทาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
6.เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  
สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 21,900.-
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  13-18
ต.ค.61  11-16,18-23,25-30
พ.ย.61  1-6,8-13,15-20,22-27
ธ.ค.61  6-11
 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

433 คน

 สถิติเมื่อวาน

1302 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

28923 คน

230960 คน

3194843 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official