ทัวร์ YAMAGUCHI HIROSHIMA SAKURA 7D5N

รหัสทัวร์ TG-L18-GT-FUK TG06_MAR


1.สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินฟุคุโอกะ
2.สนามบินฟุคุโอกะ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ-สะพานทสึโนะชิมะ
ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริ-แช่น้ำแร่
3.อุทยานอากิโยชิได-ถ้ำอากิโยชิโด-วัดรูริโคจิ-เมืองอิวาคุนิ-สะพานคินไตเคียว
4.นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า-ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ-เมืองฮิโรชิมะ-อะตอมมิคบอมบ์ โดม
สวนสันติภาพ-พิพิธภัณฑ์สงคราม
5.นั่งรถไฟชินคันเซนสู่เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
6.อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
7.ปราสาทโอซาก้า(ด้านนนอก)-สวนสาธารณะ BANPAKU
อิออน มอลล์ -สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 55,991 บาท

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61 25-31

 

ทัวร์ญี่ปุ่น TG51 Say Hi! Kyushu Fukuoka

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ TG-L47-TG51-SAYHI-KYUSHU_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานฟุกุโอะ – ฟุกุโอกะ
 ศาลเจ้าดาไซฟุ – จังหวัดซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - นางาซากิ
 จุดชมวิวยอดเขาอินาสะ - ไชน่าทาวน์นางาซากิ -อิสระท่องเที่ยวอัธยาศัยเต็มวัน
มีไกด์พาท่านนั่งรถรางสู่สถานที่เที่ยวหลักๆของนางาซากิ
 (ฟรี!! One Day Pass Tram Nagasaki 500 JYP)-นางาซากิ - ชิมาบาระ
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่คุมาโมโต้ - นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาไฟอะโสะ - ร้าน JTCดิวตรี้ฟรี 
คุมาโมโต้ ปราสาทคุมาโมโต้ – อออนเซ็น-มาโมโต้ – ท่าอากาศยานฟุกุโอะ
 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   
  

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
17-21,23-27,25-29   พ.ค.61  35900.-
30-3,31-4   มิ.ย.61  35900.-
6-10,7-11   มิ.ย.61  35900.-
13-17,14-18,20-24 มิ.ย.61  35900.-
21-25    มิ.ย.61  35900.-
27-1,28-2   ก.ค.61  35900.-

 

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SAKURA CHECK IN 5 D 3N

 รหัสทัวร์ TG-L18-GT-FUK TG03_APR


สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินฟุคุโอกะ-สนามบินฟุคุโอกะ
ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-เมืองเปบปุ-ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ
 [ชมบ่อน้ำ 2 บ่อ]-แช่น้ำแร่-เมืองคุมาโมโต้-ปราสาทคุมาโมโต้
ชมดอกซากุระ-นั่งเรือเฟอร์รารี่สู่เมืองนางาซากิ-อะตอมมิคบอมบ์
สวนสันติภาพ-ถนนฮามาโนะมาจิ-เมืองซากะ-ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ
โทสุ เอ้าท์เล็ต-ฟุกุโอกะ-ช้อปปิ้งเท็นจิน-สนามบินฟุคุโอกะ
กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

กำหนดเดินทาง 
มี.ค.61 21-25,21-25,22-26,22-26,23-27    
23-27,28 มี.ค-01เม.ย.61,28 มี.ค.-01เม.ย.61
29 มี.ค.-02เม.ย.61,30 มี.ค.-03 เม.ย.61 

เม.ย.61 09-13 
 

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU WISTERIA CHECK IN 5 D 3 N

 รหัสทัวร์ TG-L18-GT-FUK TG04_MAY


สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินฟุคุโอกะ-สนามบินฟุคุโอกะ
ชมดอกวิสทีเรีย-หมู่บ้านยูฟุอิน-เมืองเปบปุ-ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ [ชมบ่อน้ำ 2 บ่อ]-แช่น้ำแร่
เมืองซากะ-โทสุ เอ้าท์เล็ต-ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ-เมืองนางาซากิ
ถนนฮามาโนะมาจิ-เมืองนางาซากิ-อะตอมมิคบอมบ์-สวนสันติภาพ
ศาลเจ้าดาไซฟุ-ฟุกุโอกะ-ช้อปปิ้งเท็นจิน-สนามบินฟุคุโอกะ-กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 38,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 18-22 ,20-24 ,25-29 

พ.ค.61 01-05,02-06,09-13
 

ทัวร์ญี่ปุ่นFUKUOKA 5D3N ซุปตาร์ วิสทีเรีย พรีเมี่ยม

รหัสทัวร์ TG-L197-TG36-FUK-5D3N_MAY


1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ
  เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรก

3.เมืองเบปปุ – เมืองคิตะคิวชู – สวนคาวาจิ ฟูจิเอ็น
  ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้

4.เมืองซากะ -  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ
สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู
โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ฟูกุโอกะ

5.สนามบินฟูกุโอกะ – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  39,888 บาท
กำหนดเดินทาง 
เม.ย.61  22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,30เม.ย-4พ.ค61

พ.ค.61  2-6,8-12,9-13,10-14
 

ทัวร์ FUK01  WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA 5D3N

รหัสทัวร์ TG-L09-FUK01-WISTERIA_MAY


1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2.ฟุกุโอกะ –เบปปุ – ศาลเจ้าดาไซฟุ -หมู่บ้านยูฟูอิน
  บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น
3.ซากะ- ศาลเจ้ายูโทคุ - นางาซากิ -สวนสันติภาพ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
4.ดอกวิสทีเรีย -ฟุกุโอกะ - ดิวตี้ฟรี -  ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
5.ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

สายการบินTHAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 47,955 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  28 เม.ย.-02 พ.ค,29 เม.ย.-03 พ.ค.61

พ.ค.61  02-06,03-07,04-08
ทัวร์ FUKUOKA ซุปตาร์ ฟินนาเล่

รหัสทัวร์ TG-L197-TG40_FUK_APR

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ เมืองยูฟูอิน 
 เมืองเปปปุ – บ่อนรก 
3.เมืองเบปปุ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ – คุมาโมโต้ – สวนซุยเซนจิ เมืองนางาซากิ - ย่านฮะมันมาจิ
4.เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ 
โทซุพรีเมี่ยมเอ้าเลท – เมืองฟุกุโอกะ
 5.สวนสาธารณะริมทะเลโมโมชิ – หอคอยฟูกุโอกะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)
 ฮอคทาวน์ – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน – ห้างคะแนลซิตี้
6.สนามบินฟูกุโอกะ – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 53,888 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 9-14

      


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

115 คน

 สถิติเมื่อวาน

968 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

33078 คน

151625 คน

3115508 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official