หน้า 1 | 2  


 


 

ทัวร์ HOKKAIDO SPRING WOWW 5 D 3 N

รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-CTS XJ01_APR


  1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  2.สนามบินชินชิโตเสะ-บ่อน้ำสีฟ้า-น้ำตกชิโรฮิเงะ-อาซาฮีคาว่า
หมู่บ้านราเมน-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-ช้อปปิ้งอิออนมอลล์-โรงแรม
  3.อาซาฮีคาว่า–คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ
  4.ซัปโปโร-ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร-หอนาฬิกา-โรงงานช็อคโกแลต
อิชิยะ (ชมภายนอก)-ตลาดปลานิโจ-ศาลเจ้าฮอกไกโด
นั่งกระเช้าห้อยขาชมวิว-ช้อปปิ้ง JR STATION
  5.สนามบินชินชิโตเสะ-สนามบินดอนเมือง

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น29,900 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  13-17,20-24,27เม.ย-1พ.ค.61

พ.ค.61  4-8,11-15,18-22,25-29

มิ.ย.61  1-5,8-12,15-18,22-26 

ทัวร์ HOKKAIDO SUMMER WOW WOW 6D4N

รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-CTS XJ02_JUN


  1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  2.สนามบินชิโตเสะ-เมืองอาซาฮีคาว่า-หมู่บ้านราเมง
พิพิธภัณฑ์หิมะไอซ์พาวิลเลียน-อิออน-เมืองอาซาฮีกาว่า
เนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of the Buddha-โนโบริเบ็ตสึ
หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ภูเขาโชวะชินซัน(ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า)ทะเลสาบโทยะ
  3.บ่อน้ำฟุคิดาชิ-เมืองโอตารุ–คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ
**เมนูพิเศษ ปิ้งย่าง+ขาปู3ชนิด** 
  4.ซัปโปโร–ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร–หอนาฬิกา–โรงงานช็อคโกแลต-อิชิยะ (ชมภายนอก)
ตลาดปลานิโจ-ศาลเจ้าฮอกไกโด-ช้อปปิ้ง JR STATION
  5.สนามบินชินชิโตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบินดอนเมือง

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  10-15,13-18,19-24,24-29,26เม.ย-1พ.ค

พ.ค.61  1-6,3-8,8-13,10-15

มิ.ย.61  5-10,7-12,12-17,14-19,19-24,21-26
 

ทัวร์ HOKKAIDO SUMMER FLOWER 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L104-CLXJC532_JUN


1.กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
2.สนามบินชิโตเซ่ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเม็ง
 น้ำตกกิงกะ ริวเซ – โซอุนเคียว
3.โซอุนเคียว – ชิคิไซ โนะ โอกะ – โทมิตะฟาร์ม – อีออน พลาซ่า – ซัปโปโร
4.ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
5.ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

มิ.ย.61  17-21,24-28 


 

ทัวร์ XJ94 Hokkaido Pink Moss

รหัสทัวร์ XJ-L47-XJ94 HOK PINK_JUN


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.สนามบินนิวชิโตเสะ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน -ทาคิโนอูเอะปาร์ค
ชมทุ่งพิงค์มอส – คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป อาซาฮิคาว่า
3.โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ
  โรงงานช็อกโกแลต – ร้าน Joy One ดิวตรี้ฟรี - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
4.ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
5. ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

สายการ THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61 10-14,12-16,17-21,19-23,24-28
  26-30,31พ.ค.-4มิ.ย. 61
มิ.ย.61  2-6,7-11 

ทัวร์ HNJS3 FULL FLOWERS HOKKAIDO 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L196-HNJS3 -HOK_OCT

1.สนามบินดอนเมือง 
2.สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) -  หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
อิออน – เมืองอาซาฮิคาวา   
3.เมืองบิเอะ - สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ  – บ่อน้ำสีฟ้า – ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม
 มิตซุยเอาท์เลท – ซัปโปโร
4.ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโรและศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ทำเนียบอิฐแดง) 
 โอตารุ - คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ - นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 โรงงานเป่าแก้ว- ซัปโปโรช็อปปิ้ง
5.สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) - สนามบินดอนเมือง 

สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  24-28,26-30
มิ.ย.61  14-18,21-25
ก.ค.61  12-16,19-23,26-30
ส.ค.61  2-6,16-20,23-27
ก.ย.61  6-10,20-24
ต.ค.61  4-8,18-22
ทัวร์ สบาย มันส์ ม่วง HOKKAIDO LAVENDER

รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-CTS XJ05_OCT


1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
2.สนามบินชิโตเสะ-เมืองอาซาฮีคาว่า-หมู่บ้านราเมง
พิพิธภัณฑ์หิมะไอซ์พาวิลเลียน-อิออน-เมืองอาซาฮีกาว่า
3.(กรุ๊ปที่ออกเดินทางวันที่29มิถุนายน-31กรกฎาคม61)
บ่อน้ำสีฟ้า-น้ำตกชิโรฮิเงะ-ฟูราโน่ -โทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ตามสภาพอากาศ
(กรุ๊ปที่ออกเดินทางวันที่1สิงหาคม-30กันยายน61)
เมืองบิเอะ-สวนซิกิไซโนะโอกะ ชมดอกไม้หลากสี
(กรุ๊ปที่ออกเดินทางวันที่1ตุลาคม-31ตุลาคม61)
บ่อน้ำสีฟ้า-น้ำตกชิโรฮิเงะ-ฟูราโน่ -โทมิตะฟาร์ม
4.คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ผ่านชม หอนาฬิกา-ดิวตี้ฟรี
เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต-ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ
5.สนามบินชินชิโตเสะ-สนามบินดอนเมือง


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น29,991 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  29มิ.ย-3ก.ค.61
ก.ค.61  6-10,13-17,20-24,27-31
ส.ค.61  3-7,10-14,17-21,24-28,31ส.ค-4ก.ย.61
ก.ย.61  7-11,14-18,21-25,28ก.ย-2ต.ค61
ต.ค61  5-9,12-16,15-29,19-23,22-26

 

ทัวร์  All STAR FLORES IN HOKKAIDO 5D 3N

รหัสทัวร์ XJ-L09-HOK13-All STAR_SEP


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ
 บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน
3.สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  - หมู่บ้านราเม็ง – โอตารุ – คลองโอตารุ
  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
4.ตลาดปลานิโจ - ดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอ้าท์เล็ท
 ทำเนียบรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด - สวนโอโดริ
5.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น29,999 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61 8-12,15-19,22-26
ก.ค.61  6-10,13-17,20-24,26-30,27-31
ส.ค.61  3-7,16-20,17-21,23-27,24-28
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61
ก.ย.61  14-18
 

ทัวร์ HOKKAIDO PINKMOSS WOW 6 D 4 N

รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-CTS XJ03_MAY


  1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  2.สนามบินชิโตเสะ-เมืองอาซาฮีคาว่า-หมู่บ้านราเมง
พิพิธภัณฑ์หิมะไอซ์พาวิลเลียน-อิออน-เมืองอาซาฮีกาว่า
  3.สวนคามิยูเบทสึ-ทิวลิป-สวนฮิกาชิโมโกโตะ-พิงค์มอส(ชิบะซากุระ) เมืองอาซาฮีกาว่า
  4.มืองทากิกาว่า-ทุ่งดอกเรพซีด-เมืองโอตารุ–คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ดิวตี้ฟรี-เมืองซัปโปโร
**เมนูพิเศษ ปิ้งย่าง+ขาปู3ชนิด** 
  5.ปโปโร-ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร-หอนาฬิกา-โรงงานช็อคโกแลต
อิชิยะ (ชมภายนอก)-ตลาดปลานิโจ-ศาลเจ้าฮอกไกโด
ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ
  6นามบินชินชิโตเสะ-สนามบินดอนเมือง

สายการบิน  AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  15-20,17-22,22-27,24-29


 

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 6D4Nซุปตาร์ พิงค์มอส บัลเล่ต์

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ45_HOK_JUN


  1.สนามบินนานาชาติดอนเมือง
  2. สนามบินชิโตเซะ – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
บ่อน้ำสีฟ้า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
  3. เมืองมอนเบทสึ – สวนทาคิโนอูเอะ – สวนคายุมิเบ็ทสึ
  เมืองอาซาฮิคาว่า
  4. เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -  โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
  5. ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ– ร้านสินค้ามือสอง
  มิตซุยเอ้าเลท - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ
  6.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 32,888

พ.ค.61  25-30,28พ.ค-2มิ.ย.61
มิ.ย.61  1-6,4-9,8-13,11-16,15-20,28-23
 

ทัวร์ (XJ) 5D3N HOKKAIDO PINKMOSS 88

รหัสทัวร์ XJ-L137-HOK-PINKMOSS 88_JUN


  1.กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
  2.โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว 
พิพิธภัณฑ์-กล่องดนตรี – ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน TODA – อิออน พลาซ่า
  3.ชมดอกพิงส์มอส NISEKO MISHIMA -  ชมดอกTULIP SUZURAN PARK  
  ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3ชนิด) 
  4.อิสระตามอธัยาศัย มีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง
  5.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)  

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น   28,888 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  12-16,19-23,26-30

มิ.ย.61  26,9-13,16-20,23-27

 

ทัวร์ HOKKAIDO 5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ฟินิกซ์

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ44-HOK_AUG


1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ
 เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
3.สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่
  พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า - อิออน ทาวน์
4.คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ
  ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี -  มิตชุยเอาเล้ตท์ -ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
5.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  14-18,15-19,16-20,17-21,18-22
  19-23,20-24,21-25,22-26,23-27
 24-28,25-29,26-30,27มิ.ย-01 ก.ค.61
  28 มิ.ย-02ก.ค.61,29มิ.ย-03ก.ค.61
  30มิ.ย-04 ก.ค.61

ก.ค.61  2-6,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,10-14
  11-15,12-16,14-18,16-20,18-20,19-23
  20-24,21-25,22-26,24-28,25-29,26-30
  28ก.ค-01ส.ค,30ก.ค-03ส.ค.61

ส.ค.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,7-11,8-12,9-13,11-15
  13-17,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23
  21-25,22-26,23-27,25-29,27-31
  29 ส.ค-02ก.ย,30ส.ค-03 ก.ย,31ส.ค-04 ก.ย.61
 

ทัวร์ HOKKAIDO FURANO ASAHIKAWA 6D4N

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ49_HOK_AUG


1.สนามบินนานาชาติดอนเมือง
2.สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ
  สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า
  เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
3.สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่
  พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - อิออน ทาวน์
4. เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
5.ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตชุยเอาเล้ตท์ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 
  ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ถนนทานุกิโคจิ
6.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น30,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  22-27,25-30,29มิ.ย-4ก.ค.61
ก..ค61  2-7,6-11,9-14,13-18,16-21,20-25
  23-28,27ก.ค-1ส.ค.,30ก.ค-4ส.ค
ส.ค.61 3-8,6-11,10-15,13-18,17-22,20-25
  24-29,27ส.ค-1ก.ย,31ส.ค-5ก.ย.61
 

ทัวร์ HOKKAIDO 4D3N ซุปตาร์ กลับมาเพราะคิดถึง

รหัสทัวร์ XW-L197-XW07_HOK_APR


  1.สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ – ซัปโปโร
 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
  2.เมืองซัปโปโร – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ -พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ร้านกาแฟ Hello Kitty – เมืองบิเอะ -บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออนทาวน์
  3.อาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง -ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 
 ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี -มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ 
  4.ตลาดปลานิโจ – ร้านสินค้ามือสอง – เรร่า เอ้าเลท -สนามบินชิโตเซ่

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 30,888 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 10-13
 

ทัวร์   All STAR FLORA BLOOM IN HOKKAIDO 6D 4N

รหัสทัวร์ XJ-L09-HOK4_All STAR_SEP


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า
3.ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ
4.โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี
  ศาลเจ้าฮอกไกโด – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
5.สุสานโมอาย – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง
  พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท
6.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น30,999 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  2-7,7-12,9-14,16-21,23-28,30 มิ.ย. – 05 ก.ค.
ก.ค.61  7-12,14-19,19-24,21-26,26-31,28 ก.ค. – 02 ส.ค.
ส.ค.61  2-7,4-9,16-21,18-23,23-28,25-30
  30 ส.ค. – 04 ก.ย.
ก.ย.61  1-6,6-11,8-13 

ทัวร์ HOKKAIDO SUMMER FLOWER 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L104-CLXJC534_AUG

1.กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
2.สนามบินชิโตเซ่ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเม็ง
 น้ำตกกิงกะ ริวเซ – โซอุนเคียว
3.โซอุนเคียว – ชิคิไซ โนะ โอกะ – โทมิตะฟาร์ม – อีออนพลาซ่า –   ซัปโปโร
4.ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
5.ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น33,900 บาท

ส.ค.61  5-9,19-23,19-23,26-30

 

ทัวร์ (XJ) 6D4N HOKKAIDO PINKMOSS 77

รหัสทัวร์ XJ-L137-HOK-PINKMOSS 77_JUN


1.กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
2.โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  พิพิธภัณฑ์        
กล่องดนตรี – ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน TODA – อิออน พลาซ่า 
3.ชมดอกพิงส์มอส TAKINOUE -  ชมดอกทิวลิป MOMBETSU  
  (พิเศษ นอนโรงแรมออนเซ็น) 
4.น้ำตกกิงกะและริวเซ –  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง 
  ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3ชนิด)
5.อิสระตามอธัยาศัย มีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง 
6.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น   33,900  บาท
กำหนดเดินทาง             
พ.ค.61  14-19,21-26,28พ.ค-2มิ.ย

มิ.ย.61  4-9,11-16,18-23


ทัวร์ EASY LIKE SNOW IN HOKKAIDO

รหัสทัวร์HB-L90-EASY LIKE SNOW HB_APR


  1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
  2.ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ –เมืองอาซาฮิคาวะ – พิพิธภัณฑ์ราเมน
สวนสัตว์อาซาฮิยามะอิออนมอล์– แช่น้ำแร่ออนเซ็น
  3.สกีรีสอร์ท – เมืองโอตารุ -พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  4.อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร
  โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
  5.ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – กรุงเทพฯ


สายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61   2-6,16-20,23-27,30เม.ย.-4พ.ค. 

ทัวร์ Hokkaido ซัปโปโร โอตารุ โทยะ  ฟูราโน่ LAVENDER 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ XJ-L47-XJ95 HOKKAIDO_SEP


1.กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.สนามบินนิวชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง
ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - จุดชมวิวไซโล -ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น         
3.โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต ร้าน Alexander
  ดิวตี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
4.ซัปโปโร - ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์
ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ – Patchwork road
บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ
5.ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61       30 มิ.ย. - 4ก.ค.
ก.ค. 61      5 - 9,7 - 11,14 - 18,21 - 25,28 ก.ค. - 1 ส.ค.
ส.ค. 61     4 - 8,9 - 13,18 - 22,25 - 29,30 ส.ค. - 3 ก.ย.
ก.ย. 61     1 - 5,8 - 12,13 - 17,15 - 19,22 - 26,27 ก.ย. - 1 ต.ค. 

ทัวร์ Beautiful Hokkaido 6วัน 4คืน     

รหัสทัวร์ XJ-L47-XJ96 BEAUTIFUL_SEP


1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล
สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - โรงงาน ช็อกโกแลตอิชิยะ
ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี – โซอุนเคียว ออนเซ็น
3.โซอุนเคียว – ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์
ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ - เมืองบิเอะ –  Patchwork road 
บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond  - อาซาฮิคาว่า
4.โอตารุ  - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ท - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
5.ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม)
หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
6.ซัปโปโร  - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61      29 พ.ค.-3 มิ.ย.,30 พ.ค.-4 มิ.ย.
มิ.ย.61       5-10,6-11,12-17,13-18,19-24,20-25,26 มิ.ย.-1 ก.ค.,27 มิ.ย.-2 ก.ค.
ก.ค. 61      3-8,4-9,10-15,11-16,17-22,18-23,24-29,25-30,31 ก.ค.-5 ส.ค.
ส.ค. 61      1-6,8-13,14-19,15-20,21-26,22-27,28 ส.ค.-2ก.ย.,29 ส.ค.-3 ก.ย.
ก.ย. 61    . 4-9,5-10,11-16,12-17,18-23,19-24,25-30,26 ก.ย.-1 ต.ค. 

ทัวร์ HOK06 HOKKAIDO PREMIUM  5D 3N

รหัสทัวร์  XJ-L09-HOK06_PRE_MAY

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2. ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเมน – บ่อน้ำสีฟ้า -สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ช้อปปิ้งอิออน
3.เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว 
 โรงงานช็อกโกแลต – ดิวตี้ฟรี-เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
4. ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด-มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
5. สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น33,999.-
กำหนดเดินทาง 
เม.ย.61  12-16,13-17,20-24

พ.ค.61  9-13,11-15,16-20,23-27,23-27,25-29

ทัวร์ HOK11 HOKKAIDO GO WENT GONE 5D3N

รหัสทัวร์ TG-L09-HOK11- GO WENT_AUG


1.กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2.ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า
อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน
3.สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  - หมู่บ้านราเม็ง - สวนผลไม้ – โอตารุ – คลองโอตารุ
 พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ
4.ดิวตี้ฟรี –มิตซุยเอ้าท์เล็ท –ทำเนียบรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด – สวนโอโดริ
 บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
5.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ


สายการบิน  THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  11-15,18-22
ส.ค.61  1-5,15-19,22-26,29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 

ทัวร์ HOK12 HOKKAIDO BEST LUXURY 6D4N

รหัสทัวร์  TG-L09-HOK12 -BEST LUXURY_AUG

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า
3.ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ 
 โรงงานชีส ทานุกิโคจิ
4.โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  สวนผลไม้  ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
5.สุสานโมอาย – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง
  พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท
6.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 


สายการบิน  THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  6-11,13-18,25-30
ส.ค.61  3-8,17-22,24-29,31 ส.ค. – 05 ก.ย.61  

ทัวร์ HOKKAIDO 5D 3N

รหัสทัวร์ XJ-L110-HOK-ASAHIKAWA_JUN


1.กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินชิโตเซะ(เกาะฮอกไกโด)   
2.สนามบินชิโตเซะ (เกาะฮอกไกโด) – หมู่บ้านราเมน -อาซาฮิยาม่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
3.อาซาฮิคาว่า -  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - โรงงานช็อกโกแลต -ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
4.ซับโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด -  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง
  มิตซุย เอ้าท์เล็ต   
5.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
    
สายการบิน THAI AIR ASIA X 
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

กำหนเดินทาง 
มิ.ย.61  2-6,9-13,13-17,20-24
ทัวร์ HOKKAIDO LAVENDER

รหัสทัวร์ XJ-L110-HOK-LAVENDER_JUL


1.กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
2.ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเซะ) - เมืองฟุราโน่ -ฟาร์มโทมิตะ ทุ่งดอกไม้ 
 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซา-ฮิคาวา  - ช้อปปิ้ง อิออนพลาซ่า 
3.เมืองอาซาฮิคาวา  - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – HELLO KITTY CAF? – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ
  ช้อปปิ้งย่านทานูกิ โคจิ
4.ซับโปโร -  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ
  ศาลเจ้าฮอกไกโด  - ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
5.ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพ

สายการบิน THAI AIR ASIA X 
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

กำหนเดินทาง    
ก.ค.61  6-10,13-17,27-31
 

ทัวร์ HOKKAIDO SO CUTE 4D3N  

รหัสทัวร์ XW-L104-CLXWC431_APR


1.กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ – โจซังเค
2.โจซังเค – สะพานแขวนฟูตามิ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า)
ฟาร์มหมี – KIRORO SKI RESORT – อะไคงาว่า
3.อะไคงาว่า – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – โอโดริปาร์ค – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
4.ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 4-7,7-10,10-13,13-16 

ทัวร์ HOK05 HOKKAIDO ROMANCE 6D4N APR

รหัสทัวร์ XJ-L09-HOK05_ROM_APR


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเม็ง – บ่อน้ำสีฟ้า -สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ช้อปปิ้งอิออน
3.เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว 
โรงงานช็อกโกแลต – ดิวตี้ฟรี-เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
4. ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด-มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
5. อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)-สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น 38,999.-
กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  12-17,13-18,19-24,21-26
ทัวร์ HOKKAIDO 5D3Nซุปตาร์ มหาชน

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ55-HOK_MAR


1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ
  สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ
3.คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
 ร้านสินค้ามือสอง- มิตชุยเอาเล้ตท์  - ดิวตี้ฟรี – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาโบราณ
(ผ่านชม) – ศาลเจ้าฮอกไกโด
4.อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
5.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น  28,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61  16-20,21-25,24-28,29เม.ย-3พ.ค.61
  30เม.ย-3พ.ค.61
พ.ค.61  1-5,7-11 


 

ทัวร์ญี่ปุ่น HJH-XJ53-A02  HAPPY HOKKAIDO โลกสวย     

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L142-HJH-XJ53-A02_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินนานาดอนเมือง -สนามบินชิโตเช่  หุบเขาจิโกคุดานิ
ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล (ไม่รวมค่ากระเช้าและค่าเข้า)
 คิโรโระ สกี รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ - ทานบุฟเฟ่ ขาปู -โอตารุ  คลองโอตารุ
 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ซัปโปโระ ศาลเจ้าฮอกไกโด  ทานุกิโคจิ
Takino Suzuran Park - ตลาดโจไก อิจิบะ - โรงงานช็อกโกแลต
โรงงานเบียร์ซัปโปโร -สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินนานาชาติดอนเมือง

     
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X
กำหนดการเดินทาง
8-12,15-19,22-26 พ.ค.61  28999.-
29 พ.ค.-2 มิ.ย. 61  28999.-
 5-9 มิ.ย. 61  23777.-
12-16 มิ.ย. 61  26999.-
19-23,26-30 มิ.ย. 61  27999.-
3-7 ก.ค. 61  29999.-
5-9,14-18,21-25 ส.ค. 61  28999.-
28 ส.ค.-1 ก.ย. 61  28999.-
 4-9 ,11-15,16-20 ก.ย. 61  28999.-
18-22,23-27 ,25-29 ก.ย. 61  28999.-
21-25 ต.ค. 61  35999.-

 

ทัวร์ EASY CHILLING IN HOKKAIDO

รหัสทัวร์ HB-L90-CHILLING-HOK_APR

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
2.ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดะอิ มุระ
  ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ   -ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – แช่น้ำแร่ออนเซ็น
3.สวนฟูกิดะชิ – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
4.ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
  ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ
5.ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

สายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 1-5,8-12,9-13,15-19,22-26,29 เม.ย. – 03 พ.ค. 61 

ทัวร์ EASY CHARMING IN HOKKAIDO

รหัสทัวร์ HB-L90-CHARMING-HOK_APR

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
2.ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดะอิ มุระ
  ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ  -  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล  - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
3.สวนฟูกิดะชิ – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
4.ศาลเจ้าฮอกไกโด - ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
  ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ
5.อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร
โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
6.ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

สายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  4-9,5-10,11-16,12-17,18-23,19-24,25-30
26 เม.ย. – 1 พ.ค. 61 

ทัวร์ญี่ปุ่น HJH-XJ64-B02  HAPPY HOKKAIDO โชว์พราว  

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L142-HJH-XJ64-B02_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินนานาดอนเมือง-สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน
 เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION -เมืองโซอุนเคียว - อาบน้ำแร่
 ทานบุฟเฟ่ ขาปู-โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร
โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ซัปโปโระ ศาลเจ้าฮอกไกโด  ทานุกิโคจิ     
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน-สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินนานาชาติดอนเมือง  

  
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X
กำหนดการเดินทาง
11-16 เม.ย. 61   44999.-
 9-14 ,16-21,23-28 พ.ค. 61  30999.-
30 พ.ค.-4 มิ.ย. 61  30999.-
6-11 มิ.ย. 61  27777.-
 13-18 มิ.ย. 61  28999.-
 20-25 มิ.ย. 61  29999.-
27 มิ.ย.-2 ก.ค. 61  31999.-
 4-9 ก.ค. 61  31999.-
25-30 ก.ค. 61  33999.-
1-6 ส.ค. 61  29999.-
 8-13 ส.ค. 61 33999.-
15-20 ส.ค. 61  30999.-
22-27 ส.ค. 61  30999.-
29 ส.ค.-3 ก.ย. 61  30999.-
5-10 ,12-17 ก.ย. 61  30999.-
19-24 ก.ย. 61  30999.-
 26 ก.ย. -1 ต.ค. 61 32999.-
 3-8 ต.ค. 61  32999.-

 

ทัวร์HOKKAIDO 5D3Nซุปตาร์ ซากุระ คิตตี้

รหัสทัวร์ TG-L197-TG38_HOK_MAY


1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินชิโตเซะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิคาว่า -หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
3.คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
4.ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ
  มิตซุยเอ้าเลท - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
5.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

สายการบิน  THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น39,888 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  16-20,17-21,22-26,28เม.ย-2พ.ค.61
  30เม.ย-4พ.ค.61
พ.ค61  21-25,26-30,31พ.ค-4มิ.ย.61

 

ทัวร์ญี่ปุ่น HOK01 PINKMOSS  FESTIVAL IN HOKKAIDO 5D 3N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์  TG-L09-HOK01 PINKMOSS_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต -เมืองโอตารุ
 คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
แช่ออนเซ็นธรรมชาติ-สวนทิวลิป – ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – อิออน
สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  THAI AIRWAY
กำหนดการเดินทาง   
10-14  พ.ค.61  45900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE WINK WINK

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ TG-L18-GT-CTS TG18_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกคุดานิ-ฮาโกดาเตะ
ย่านโมโตมาชิกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฮาโกดาเตะ-โรงแรม
โกดังสีแดงAKARENGA-ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ผ่านชมหอคอยโกเรียวคาคุ
ภูเขาโชวะชินซัน-ทะเลสาบโทยะ-โรงแรม-ภูเขาไฟโยเทย์-สวนฟูคิดาชิ
โอตารุ-คลองโอตารุ-ถนนซาไคมาจิ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคิไทจิ-ซัปโปโร-โรงงานช็อคโกแลต-ดิวตี้ฟรี
ถนนทานุกิโคจิ-เมนูปู 3 ชนิด -ตึกรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกา-JR TOWER
ศาลเจ้าฮอกไกโด-มิตซุยเอาท์เล็ท-โรงแรม-สนามบินชินชิโตเสะ(ฮอกไกโด)
สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  THAI AIRWAY
กำหนดการเดินทาง  
02-07,03-08    เม.ย.61  49991.-
05-10      เม.ย.61  57991.-
06-11  เม.ย.61[Bus1]  57991.-
06-11    เม.ย.61[Bus2]  57991.-.
07-12,08-13    เม.ย.61  57991-.
12-17      เม.ย.61  59991-.
14-19,15-20   เม.ย.61  49991.-
19-24,20-25,25-30    เม.ย.61  48991.-
27-2     พ.ค.61  49991.-
 


 

ทัวร์ญี่ปุ่น THEME OF HOKKAIDO

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ TG-L09-HOK03_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-ชิโตเสะ – ซัปโปโร
หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์สาเก
อิออนมอลล์-เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว –  โรงงานช็อกโกแลต –ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด
มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  THAI AIRWAY
กำหนดการเดินทาง
19 – 23,20 - 24   เม.ย.61  45900.-
21 – 25  เม.ย.61  45900.-
04 – 08   พ.ค.61  48900.-

 

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO SPRING WOWW 5 D 3 N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-18-GT-CTS XJ01_JUN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินดอนเมือง-สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
สนามบินชินชิโตเสะ-บ่อน้ำสีฟ้า-น้ำตกชิโรฮิเงะ-อาซาฮีคาว่า
หมู่บ้านราเมน-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-ช้อปปิ้งอิออนมอลล์-โรงแรม
อาซาฮีคาว่า–คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ-ซัปโปโร-ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร-หอนาฬิกา
โรงงานช็อคโกแลต-อิชิยะ (ชมภายนอก)-ตลาดปลานิโจ-ศาลเจ้าฮอกไกโด
นั่งกระเช้าห้อยขาชมวิว-ช้อปปิ้ง JR STATION
สนามบินชินชิโตเสะ-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X
กำหนดการเดินทาง
13-17    เม.ย.61  47900.-
20-24    เม.ย.61  33900.-
27เม.ย-01พ.ค.61  33900.-
04-08    พ.ค.61  33900.-
11-15,18-22,25-29   พ.ค.61  31900.-
01-05    มิ.ย.61  30900.-
08-12    มิ.ย.61  29900.-
15-19,22-26   มิ.ย.61  30900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น HIP JAPAN PLUS USJ [OSAKA-TOKYO] 6D4N
  
เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ TG-L18-GT-KIX TG06_MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ-โอซาก้า-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
นาโกย่า-ช้อปปิ้ง JR STATION-ถนนอุมายม่อน -ทะเลสาบฮามานา
ผ่านชมวิวไร่เมืองชิสุโอกะ-ฮาโกเน่-แวะถ่ายรูปทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ-โรงแรม-ออนเซน-กิจกรรม ณ ลานสกี-โอชิโนะฮัคไก
กิจกรรม ณ ลานสกี-โอชิโนะฮัคไก [กรุ๊ปวันที่ 02 ก.พ.-กรุ๊ปวันที่16 มี.ค.61] /
[กรุ๊ปวันที่20 มี.ค.-กรุ๊ปวันที่15 เม.ย. 61] ชมดอกซากุระ
/[กรุ๊ปวันที่ 17 เม.ย.-กรุ๊ปวันที่28 เม.ย.61] ชมPINKMOSS
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วัดนาริตะ-อิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  THAI AIRWAY
กำหนดการเดินทาง  
04-09   เม.ย.61  49991.-
14-19    เม.ย.61  51991.-
18-23    เม.ย.61  48991.-
19-24    เม.ย.61  48991.-
27 เม.ย-02 พ.ค.61   49991.-
30เม.ย-05  พ.ค.61 2561  49991.-
 

ทัวร์ HOKKAIDO ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง  5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ42-SUPERSTAR_JUN

1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินชิโตเซะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
3.คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี
มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
4.ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ
สวนโอโดริ– มิตซุยเอ้าเลท - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
5.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61    11-15,12-16,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24
                21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27เม.ย.-1พ.ค.
                28เม.ย.-2พ.ค.,29เม.ย.-3เม.ย.,30เม.ย.-4พ.ค.
พ.ค.61    1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15
                12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23
                20-24,21-25,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31
               28พ.ค.-1มิ.ย.,29พ.ค.-2มิ.ย.,30พ.ค.-3มิ.ย.,31พ.ค.-4มิ.ย.
มิ.ย.61    1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
                11-15,12-16,13-17 

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6D4Nซุปตาร์ ซากุระ รอบเกาะ

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์  XJ-L197-XJ43_HOK_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ 
 ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ - กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ
ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โบสถ์คาทอลิกพระแม่มารี – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลานิโจ
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – อาซาฮิคาว่า - ช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – บ่อน้ำสีฟ้า – ซัปโปโร – ร้านสินค้ามือสอง
 ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอ้าเลท - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ-สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X
กำหนดการเดินทาง  
13-18    เม.ย.61  49888.-
16-21    เม.ย.61  45888.-
20-25,23-28   เม.ย.61  35888.-
27 เม.ย-02 พ.ค.61   36888.-
30 เม.ย-05 พ.ค.61   36888.-
04-09    พ.ค.61  35888.-
07-12    พ.ค.61  34888.-
11-16    พ.ค.61  33888.-
14-19    พ.ค.61  32888.-
18-23    พ.ค.61  33888.-
21-26   พ.ค.61  29888.-
 


ทัวร์ญี่ปุ่น XJ91 ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L47-XJ91_HOK_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามบินนิวชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ
 กระเช้าอุสุซัง – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – ฟาร์มหมีสี-น้ำตาล – จุดชมวิวโซโล
 ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น-โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต – ร้านJoy One ดิวตรี้ฟรี
ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ-ตลาดปลาโจไก
 (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย        
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

  
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA X
กำหนดการเดินทา 
14 – 18    เม.ย. 61  45900.-
21-25    เม.ย. 61  34900.-
28 เม.ย – 2 พ.ค. 61  35900.-.
10-14    พ.ค. 61  32900.-
12 – 16    พ.ค. 61  29900.-
17-21    พ.ค. 61  31900.-
19-23    พ.ค. 61  29900.-
24-28,26-30   พ.ค. 61  32900.-
31พ.ค.-4มิ.ย. 61   31900.-
2-6     มิ.ย. 61  29900.-
7-11    มิ.ย. 61 31900.-
9-13   มิ.ย. 61  29900.-
14-18    มิ.ย. 61  31900.-
16-20    มิ.ย. 61  28900.-
21-25    มิ.ย. 61  31900.-
23-27    มิ.ย. 61  29900.-
28มิ.ย. – 2ก.ค. 61   31900.-

 

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ92ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ โอตารุ โนโบริเบทสึ 6วัน 4คืน

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L47-XJ92_HOK_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามบินนิวชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ
จิโกคุดานิ โชวะชินซัง ปาร์ค – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ฮาโกดาเตะ 
โกดังคาเนโมริ - ขึ้นกระเช้าจุดชมวิวเม้าท์ฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมดาวโงเรียวกาคุ - สวนโอนุมะ
 ทะเลสาบโทยะ – จุดชมวิวโซโล-โอตารุ – คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลต
ร้าน Joy One ดิวตรี้ฟรี – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย      
ซัปโปโร  - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง   

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA X
กำหนดการเดินทา                
10-15   เม.ย. 61  46900.-
11-16   เม.ย. 61  48900.-
18-23   เม.ย. 61  37900.-
24-29   เม.ย. 61  37900.-
25-30   เม.ย. 61  36900.-
2-7   พ.ค. 61  39900.-
8-13   พ.ค. 61  35900.-
9-14   พ.ค. 61   33900.-

 

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ93  ฮอกไกโด ทุ่งพิงค์มอส สวนทิวลิป 6วัน 4คืน  
    
เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L47-XJ93_HOK_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานดอนเมือง-กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ
 หอนาฬิกา - โรงงาน -ช็อกโกแลตอิชิยะ - Joy One ดิวตรี้ฟรี
โซอุนเคียวออนเซ็น -โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต -  ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ 
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
ซัปโปโร  - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง    


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA X
กำหนดการเดินทา
15 - 20 พ.ค. 61  34900.-
16  - 21 พ.ค. 61 32900.-
22 - 27 พ.ค. 61  34900.-
23 - 28 พ.ค. 61 33900.-

 

ทัวร์ญี่ปุ่น HOK04  COSY IN HOKKAIDO 6D4N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ TG-L09-HOK04_COSY_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-ชิโตเสะ – ซัปโปโร –หมู่บ้านราเม็ง
 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์สาเก - อิออนมอลล์-เมืองโอตารุ
 คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
โรงงานช็อกโกแลต –ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์-อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่
 เจอาร์ ทาวเวอร์-สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  THAI AIRWAY
กำหนดการเดินทาง   
 3-8 พ.ค.61 53900.- 


ทัวร์ญี่ปุ่น  HAPPY HOKKAIDO SLOW LIFE

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ HB-L142-HJH-HB64-CB01_APR  

  
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินชิโตเซะ -เมืองอาซาฮิคาว่า
 หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า - แช่ออนเช็นธรรมชาติ -shikisai no
 ("Snow Land") - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
 JTC DUTY FREEE-คิโรโระ สกีรีสอร์ท  - โรงงานช็อคโกแล็ต 
 ถนนทานุกิโคจิ -อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน  

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC
กำหนดการเดินทาง
4-9,5-10     เม.ย. 61  33999.-
11-16,12-17   เม.ย. 61  47999.-
18-23,19-24,25-30 เม.ย. 61  31999.-
26 เม.ย.–1 พ.ค. 61   37999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น  HJH-HB53-CB01  HAPPY HOKKAIDO สกี ฟินเว่อร์

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ HB-L142-HJH-HB53-CB01_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ  -สนามบินชิโตเซะ -เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า - แช่ออนเช็นธรรมชาติ   
shikisai no ("Snow Land") - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  JTC DUTY FREEE -อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน 
สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ  

  
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC
กำหนดการเดินทาง   
1-5    เม.ย. 61  27999.-
2-6,8-12    เม.ย. 61  28999.-
9-13,15-19   เม.ย. 61 31999.-
16-20,22-26   เม.ย. 61 28999.-
23-27    เม.ย. 61  28999.-
29 เม.ย.–3 พ.ค. 61   29999.-
30 เม.ย.–4 พ.ค. 61   29999.-

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

116 คน

 สถิติเมื่อวาน

968 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

33079 คน

151626 คน

3115509 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official