หน้า 1 | 2  


 
 

ทัวร์ SPECIAL HOKKAIDO FLOWER
รหัสทัวร์ TG-L05-GO2-CTSTG001_AUG
1.สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
2.สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-หมู่บ้านราเมง-บ่อน้ำสีฟ้า
น้ำตกชิโรฮิเงะ-อาซาฮีกาว่า-อิออนล์ มอลล์
3.ฟูราโน่-โทมิตะฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ-โรงงานชีส
ซัปโปโร ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
4.เมืองโอตารุ –คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
สวนผลไม้(ตามฤดูกาล)-เมนูพิเศษปิ้งย่าง+ ขาปู3ชนิด
5.สุสานโมอาย-ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร–หอนาฬิกา
ตลาดปลาโจไก–ดิวตี้ฟรี–ช้อปปิ้ง JR STATION
6.สนามบินชินชิโตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61     25-30,27ก.ค.-1ส.ค.
ส.ค.61    8-13

 

ทัวร์ HOKKAIDO SPRING WOWW 5 D 3 N

รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-CTS XJ01_APR


  1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  2.สนามบินชินชิโตเสะ-บ่อน้ำสีฟ้า-น้ำตกชิโรฮิเงะ-อาซาฮีคาว่า
หมู่บ้านราเมน-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-ช้อปปิ้งอิออนมอลล์-โรงแรม
  3.อาซาฮีคาว่า–คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ
  4.ซัปโปโร-ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร-หอนาฬิกา-โรงงานช็อคโกแลต
อิชิยะ (ชมภายนอก)-ตลาดปลานิโจ-ศาลเจ้าฮอกไกโด
นั่งกระเช้าห้อยขาชมวิว-ช้อปปิ้ง JR STATION
  5.สนามบินชินชิโตเสะ-สนามบินดอนเมือง

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น29,900 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  1-5,8-12,15-18,22-26 

ทัวร์ CTS55 JAPAN HOKKAIDO ทุ่งเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง 5D 3N

รหัสทัวร์ XJ-L137-CTS55-HOK_AUG


  1.กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) - ฮอกไกโด (ชิโตเสะ)
  2.ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) - โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ
ถนนคนเดินคลองโอตารุ -พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ห้างอิออน
  3.เมืองซัปโปโร - เมืองฟูราโน - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ฟาร์มโทมิตะ - เมืองฮอกไกโด
 ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - ย่านเก่า ทานุกิโคจิ
พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด และ  อาหารทะเลนานาชนิด !!
  4.อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน  

  
สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น29,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  23-27
ก.ค.61  7-11,14-18,21-25,28 ก.ค.- 01 มิ.ย. 61
ส.ค.61  4-8,11-15,18-22,25-29 


 

ทัวร์ HOKKAIDO FURANO ASAHIKAWA

รหัสทัวร์ XJ-L197-HOKKAIDO XJ71_SEP

  1.สนามบินนานาชาติดอนเมือง
  2.สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ
สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า
เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
 3.สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
โรงงานชีสฟูราโน่ – พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า
น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - อิออน ทาวน์
 4.เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง
ดิวตี้ฟรี – มิตชุยเอาเล้ตท์
 5.อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
  6.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น  25,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61     29มิ.ย.-4ก.ค.
ก.ค.61     2-7,13-18,30ก.ค.-4ส.ค.
ส.ค.61     10-15,13-18,20-25,24-29,31ส.ค.-5ก.ย.

ทัวร์ HOKKAIDO 5D3Nซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ 2

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ70-HOK-2_AUG

1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ
 เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
3.คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – มิตชุย เอ้าเล้ตท์  - ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง
  โรงงานช็อกโกแลต – ถนนทานุกิโคจิ
4.อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
5.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท
กำนหนดเดินทาง
ส.ค.61   3-7,5-9,7-11,15-17,16-20,17-21
   18-22,19-23,22-26,23-27,25-29
   27-31,29-2,31-4
  

ทัวร์ Hokkaido Special ซัปโปโร 

รหัสทัวร์ XJ-L47-HOKKAIDO XJ97_JUN


1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล
สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - โรงงาน ช็อกโกแลตอิชิยะ
ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี – โซอุนเคียว ออนเซ็น   
3.โซอุนเคียว – ฟูราโน่ – โทมิตะฟาร์ม - ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ
เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond -–Patchwork road - อาซาฮิคาว่า
4.โอตารุ  - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ  
5.ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม)
หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
6.ซัปโปโร  - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย. 61   5-10,12-17,19-24,20-25,26 มิ.ย. – 1 ก.ค.
               27 มิ.ย. – 2 ก.ค.
 

ทัวร์ HOKKAIDO 5D3Nซุปตาร์ FAMILY (AUTUMN)

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ72-HOK AUTUMN_OCT

1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินชิโตเซะ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเกะ - อิออน มอลลล์
3.สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
4.ตลาดปลานิโจ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอ้าท์เลต
 ร้านค้ามือสอง – โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
5.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 29,888บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  1-5,5-9,6-10,8-12,12-16,13-17,15-19
15-19,19-23,20-24,24-28,26-30,27ก.ย-1ต.ค,28ก.ย-2ต.ค
  29ก.ย-3ต.ค,30ก.ย-4ต.ค
ต.ค.6  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22
19-3,20-24

 

ทัวร์ HOKKAIDO 6D4Nซุปตาร์ เจาะลึก (AUTUMN)

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ73-HOK_AUTUMN_OCT

1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินชิโตเซะ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเกะ
อิออน มอลลล์
3.สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
4.ตลาดปลานิโจ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอ้าท์เลต
  ร้านค้ามือสอง – โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (ด้านอก) - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
5.สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ
  สวนหมีภูเขาไฟโชวะ -ทะเลสาบโทยะ – สวนฟูกิดาชิ - เมืองซัปโปโร
6.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 3-8,7-12,10-15,14-19,17-22,21-26
  28ก.ย-3ต.ค
ต.ค.61  1-6,5-10,8-13,13-17,15-20,19-24,22-27ทัวร์ HOKKAIDO ASAHIKAWA SAPPORO

รหัสทัวร์  XJ-L110-HOK001 XJ_OCT


1.กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
สนามบินชิโตเซะ (เกาะฮอกไกโด)
2.สนามบินชิโตเซะ (เกาะฮอกไกโด)
หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 
3.อาซาฮิคาว่า -  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - โรงงานช็อกโกแลต -ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
4.ซับโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด -ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 
 หอนาฬิกาซัปโปโร -สวนโอโดริ - ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง
มิตซุย เอ้าท์เล็ต
5.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61    9-13,20-24
ส.ค.61    9-13,10-14
ก.ย.61     5-9,26-30
ต.ค.61     3-7,11-15,19-23,20-24,21-25
 

ทัวร์ HOKKAIDO SUMMER WOW WOW 6D4N

รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-CTS XJ02_JUN


  1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
  2.สนามบินชิโตเสะ-เมืองอาซาฮีคาว่า-หมู่บ้านราเมง
พิพิธภัณฑ์หิมะไอซ์พาวิลเลียน-อิออน-เมืองอาซาฮีกาว่า
เนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of the Buddha-โนโบริเบ็ตสึ
หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ภูเขาโชวะชินซัน(ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า)ทะเลสาบโทยะ
  3.บ่อน้ำฟุคิดาชิ-เมืองโอตารุ–คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ
**เมนูพิเศษ ปิ้งย่าง+ขาปู3ชนิด** 
  4.ซัปโปโร–ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร–หอนาฬิกา–โรงงานช็อคโกแลต-อิชิยะ (ชมภายนอก)
ตลาดปลานิโจ-ศาลเจ้าฮอกไกโด-ช้อปปิ้ง JR STATION
  5.สนามบินชินชิโตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบินดอนเมือง

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  5-10,7-12,12-17,14-19,19-24,21-26
 

ทัวร์ HOKKAIDO SUMMER FLOWER 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L104-CLXJC532_JUN


1.กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
2.สนามบินชิโตเซ่ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเม็ง
 น้ำตกกิงกะ ริวเซ – โซอุนเคียว
3.โซอุนเคียว – ชิคิไซ โนะ โอกะ – โทมิตะฟาร์ม – อีออน พลาซ่า – ซัปโปโร
4.ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
5.ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

มิ.ย.61  17-21,24-28 

ทัวร์ HNJS3 FULL FLOWERS HOKKAIDO 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L196-HNJS3 -HOK_OCT

1.สนามบินดอนเมือง 
2.สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) -  หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
อิออน – เมืองอาซาฮิคาวา   
3.เมืองบิเอะ - สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ  – บ่อน้ำสีฟ้า – ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม
 มิตซุยเอาท์เลท – ซัปโปโร
4.ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโรและศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ทำเนียบอิฐแดง) 
 โอตารุ - คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ - นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 โรงงานเป่าแก้ว- ซัปโปโรช็อปปิ้ง
5.สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) - สนามบินดอนเมือง 

สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  14-18,21-25
ก.ค.61  12-16,19-23,26-30
ส.ค.61  2-6,16-20,23-27
ก.ย.61  6-10,20-24
ต.ค.61  4-8,18-22
ทัวร์ สบาย มันส์ ม่วง HOKKAIDO LAVENDER

รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-CTS XJ05_OCT


1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
2.สนามบินชิโตเสะ-เมืองอาซาฮีคาว่า-หมู่บ้านราเมง
พิพิธภัณฑ์หิมะไอซ์พาวิลเลียน-อิออน-เมืองอาซาฮีกาว่า
3.(กรุ๊ปที่ออกเดินทางวันที่29มิถุนายน-31กรกฎาคม61)
บ่อน้ำสีฟ้า-น้ำตกชิโรฮิเงะ-ฟูราโน่ -โทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ตามสภาพอากาศ
(กรุ๊ปที่ออกเดินทางวันที่1สิงหาคม-30กันยายน61)
เมืองบิเอะ-สวนซิกิไซโนะโอกะ ชมดอกไม้หลากสี
(กรุ๊ปที่ออกเดินทางวันที่1ตุลาคม-31ตุลาคม61)
บ่อน้ำสีฟ้า-น้ำตกชิโรฮิเงะ-ฟูราโน่ -โทมิตะฟาร์ม
4.คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ผ่านชม หอนาฬิกา-ดิวตี้ฟรี
เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต-ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ
5.สนามบินชินชิโตเสะ-สนามบินดอนเมือง


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น29,991 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  29มิ.ย-3ก.ค.61
ก.ค.61  6-10,13-17,20-24,27-31
ส.ค.61  3-7,10-14,17-21,24-28,31ส.ค-4ก.ย.61
ก.ย.61  7-11,14-18,21-25,28ก.ย-2ต.ค61
ต.ค61  5-9,12-16,15-29,19-23,22-26

 

ทัวร์  All STAR FLORES IN HOKKAIDO 5D 3N

รหัสทัวร์ XJ-L09-HOK13-All STAR_SEP


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ
 บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน
3.สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  - หมู่บ้านราเม็ง – โอตารุ – คลองโอตารุ
  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
4.ตลาดปลานิโจ - ดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอ้าท์เล็ท
 ทำเนียบรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด - สวนโอโดริ
5.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น29,999 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61 8-12,15-19,22-26
ก.ค.61  6-10,13-17,20-24,26-30,27-31
ส.ค.61  3-7,16-20,17-21,23-27,24-28
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61
ก.ย.61  14-18
 

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 6D4Nซุปตาร์ พิงค์มอส บัลเล่ต์

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ45_HOK_JUN


  1.สนามบินนานาชาติดอนเมือง
  2. สนามบินชิโตเซะ – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
บ่อน้ำสีฟ้า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
  3. เมืองมอนเบทสึ – สวนทาคิโนอูเอะ – สวนคายุมิเบ็ทสึ
  เมืองอาซาฮิคาว่า
  4. เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -  โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
  5. ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ– ร้านสินค้ามือสอง
  มิตซุยเอ้าเลท - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ
  6.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 32,888

มิ.ย.61  1-6,4-9,8-13,11-16,15-20,28-23
 

ทัวร์ (XJ) 5D3N HOKKAIDO PINKMOSS 88

รหัสทัวร์ XJ-L137-HOK-CTS88_JUN

  1.กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
  2.โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว 
พิพิธภัณฑ์-กล่องดนตรี – ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน TODA – อิออน พลาซ่า
  3.ชมดอกพิงส์มอส NISEKO MISHIMA -  ชมดอกTULIP SUZURAN PARK  
 ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3ชนิด) 
  4.อิสระตามอธัยาศัย มีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง
  5.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)  


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น   25,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61   2-6,9-13,16-20,23-27
 

ทัวร์ HOKKAIDO 5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ฟินิกซ์

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ44-HOK_AUG


1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ
 เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
3.สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่
  พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า - อิออน ทาวน์
4.คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ
  ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี -  มิตชุยเอาเล้ตท์ -ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
5.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  14-18,15-19,16-20,17-21,18-22
  19-23,20-24,21-25,22-26,23-27
 24-28,25-29,26-30,27มิ.ย-01 ก.ค.61
  28 มิ.ย-02ก.ค.61,29มิ.ย-03ก.ค.61
  30มิ.ย-04 ก.ค.61

ก.ค.61  2-6,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,10-14
  11-15,12-16,14-18,16-20,18-20,19-23
  20-24,21-25,22-26,24-28,25-29,26-30
  28ก.ค-01ส.ค,30ก.ค-03ส.ค.61

ส.ค.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,7-11,8-12,9-13,11-15
  13-17,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23
  21-25,22-26,23-27,25-29,27-31
  29 ส.ค-02ก.ย,30ส.ค-03 ก.ย,31ส.ค-04 ก.ย.61
 

ทัวร์ CTS11  JAPAN HOKKAIDO น้องพี่ที่รัก  6D4N

รหัสทัวร์ XJ-L137- CTS11-HOK_JUN


1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮอกไกโด (ชิโตเสะ)
2.เมืองฮอกไกโด (ชิโตเสะ) - เมืองซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ - เมืองโอตารุ
  คลองโอตารุ - ถนนคนเดิน คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ร้าน Duty Free
3.เมืองซัปโปโร – เมืองฟูราโน – ฟาร์มโทมิตะ– เมืองบิเอะ – สวนดอกไม้ชิกิไชโนะโอกะ
 บ่อน้ำสีฟ้า – Patchwork Road -  เมืองอาซิฮิกาว่า
4.เมืองซัปโปโร – มิตซุย เอาท์เล็ท -พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า
หอนาฬิกาซัปโปโร – ย่านเก่าทานุกิโคจิ
5.อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง
6.เมืองฮอกไกโด (ชิโตเสะ) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น   29,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  4-9,11-16,18-23 


 

ทัวร์ HOKKAIDO FURANO ASAHIKAWA 6D4N

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ49_HOK_AUG


1.สนามบินนานาชาติดอนเมือง
2.สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ
  สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า
  เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
3.สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่
  พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - อิออน ทาวน์
4. เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
5.ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตชุยเอาเล้ตท์ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 
  ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ถนนทานุกิโคจิ
6.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น30,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  22-27,25-30,29มิ.ย-4ก.ค.61
ก..ค61  2-7,6-11,9-14,13-18,16-21,20-25
  23-28,27ก.ค-1ส.ค.,30ก.ค-4ส.ค
ส.ค.61 3-8,6-11,10-15,13-18,17-22,20-25
  24-29,27ส.ค-1ก.ย,31ส.ค-5ก.ย.61
 


 

ทัวร์   All STAR FLORA BLOOM IN HOKKAIDO 6D 4N

รหัสทัวร์ XJ-L09-HOK4_All STAR_SEP


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า
3.ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ
4.โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี
  ศาลเจ้าฮอกไกโด – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
5.สุสานโมอาย – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง
  พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท
6.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น30,999 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  2-7,7-12,9-14,16-21,23-28,30 มิ.ย. – 05 ก.ค.
ก.ค.61  7-12,14-19,19-24,21-26,26-31,28 ก.ค. – 02 ส.ค.
ส.ค.61  2-7,4-9,16-21,18-23,23-28,25-30
  30 ส.ค. – 04 ก.ย.
ก.ย.61  1-6,6-11,8-13 

ทัวร์ HOKKAIDO SUMMER FLOWER 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L104-CLXJC534_AUG

1.กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
2.สนามบินชิโตเซ่ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเม็ง
 น้ำตกกิงกะ ริวเซ – โซอุนเคียว
3.โซอุนเคียว – ชิคิไซ โนะ โอกะ – โทมิตะฟาร์ม – อีออนพลาซ่า –   ซัปโปโร
4.ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
5.ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น33,900 บาท

ส.ค.61  5-9,19-23,19-23,26-30

 

ทัวร์ (XJ) 6D4N HOKKAIDO PINKMOSS 77

รหัสทัวร์ XJ-L137-HOK-PINKMOSS 77_JUN


1.กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
2.โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  พิพิธภัณฑ์        
กล่องดนตรี – ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน TODA – อิออน พลาซ่า 
3.ชมดอกพิงส์มอส TAKINOUE -  ชมดอกทิวลิป MOMBETSU  
  (พิเศษ นอนโรงแรมออนเซ็น) 
4.น้ำตกกิงกะและริวเซ –  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง 
  ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3ชนิด)
5.อิสระตามอธัยาศัย มีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง 
6.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น   33,900  บาท
กำหนดเดินทาง             
มิ.ย.61  4-9,11-16,18-23
 


ทัวร์ สบาย เรนโบว์ HOKKAIDO 6DAY 4NIGHT

รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-CTS XJ04_OCT


1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
2. (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม61 )โทมิตะฟาร์ม -สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ
(ชมลาเวนเดอร์เฉพาะเดือนกรกฎาคมเท่านั้น อยู่กับสภาพอากาศ)
(เดือนสิงหาคม-กันยายน 61)-สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
บ่อน้ำสีฟ้า-น้ำตกชิโรฮิเงะ-อาซาฮีกาว่า-อิออนล์ มอลล์
3.เนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of the Buddha-โนโบริเบ็ตสึ
หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ภูเขาโชวะชินซัน (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) ทะเลสาบโทยะ
4.บ่อน้ำฟุคิดาชิ-เมืองโอตารุ –คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต–ช้อปปิ้งทานูกิ โคจิ-เมนูพิเศษปิ้งย่าง+ ขาปู3ชนิด
5.ซัปโปโร–ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร–หอนาฬิกา–ตลาดปลาโจไก
ดิวตี้ฟรี–ช้อปปิ้ง JR STATION
6.สนามบินชินชิโตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบินดอนเมือง

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น32,791 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  26มิ.ย-1ก.ค,28มิ.ย-3
ก.ค.61  3-8,5-10,12-17,19-21,24-29,26-31
 31ก.ค-5ส.ค.61
ส.ค.61  2-7,7-12,9-14,16-21,21-26,23-28
  28ส.ค-2,30ส.ค-4ก.ย
ก.ย.61  4-9,6-11,13-18,18-23,20-25,27-2
ต.ค.61  2-7,4-9,9-14,11-16,16-21,18-23 

ทัวร์  HOKKAIDO ชีสเค้ก เที่ยวครบ ไม่มีอิสระ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์  TG-L187-JJP44 -HOK_JUL


1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
2.ชิโทเซ่ เมืองอาซาฮิคาวะ ชิมราเมงต้นตำรับหมู่บ้านราเมง
 สวนสัตว์อาซาฮิคาวะ อิออนมอลล์
3.เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ สวนชิคิไซโนะโอกะ
บ่อน้ำสีฟ้า เมืองฟูราโน่ ฟาร์มโทมิตะ  โรงงานชีส อิออนมอลล์
4.โรงงานชอคกาแลต คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ดิวตี้ฟรี มิตซุยเอ้าท์เลท ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ ย่านซูซูกิโนะ
5.ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน  THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  2-6,4-8,5-9,6-10,8-12,11-15,12-16 

ทัวร์ Hokkaido ซัปโปโร โอตารุ โทยะ  ฟูราโน่ LAVENDER 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ XJ-L47-XJ95 HOKKAIDO_SEP


1.กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.สนามบินนิวชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง
ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - จุดชมวิวไซโล -ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น         
3.โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต ร้าน Alexander
  ดิวตี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
4.ซัปโปโร - ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์
ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ – Patchwork road
บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ
5.ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61       30 มิ.ย. - 4ก.ค.
ก.ค. 61      5 - 9,7 - 11,14 - 18,21 - 25,28 ก.ค. - 1 ส.ค.
ส.ค. 61     4 - 8,9 - 13,18 - 22,25 - 29,30 ส.ค. - 3 ก.ย.
ก.ย. 61     1 - 5,8 - 12,13 - 17,15 - 19,22 - 26,27 ก.ย. - 1 ต.ค. 

ทัวร์ Beautiful Hokkaido 6วัน 4คืน     

รหัสทัวร์ XJ-L47-XJ96 BEAUTIFUL_SEP


1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล
สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - โรงงาน ช็อกโกแลตอิชิยะ
ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี – โซอุนเคียว ออนเซ็น
3.โซอุนเคียว – ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์
ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ - เมืองบิเอะ –  Patchwork road 
บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond  - อาซาฮิคาว่า
4.โอตารุ  - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ท - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
5.ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม)
หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
6.ซัปโปโร  - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61      29 พ.ค.-3 มิ.ย.,30 พ.ค.-4 มิ.ย.
มิ.ย.61       5-10,6-11,12-17,13-18,19-24,20-25,26 มิ.ย.-1 ก.ค.,27 มิ.ย.-2 ก.ค.
ก.ค. 61      3-8,4-9,10-15,11-16,17-22,18-23,24-29,25-30,31 ก.ค.-5 ส.ค.
ส.ค. 61      1-6,8-13,14-19,15-20,21-26,22-27,28 ส.ค.-2ก.ย.,29 ส.ค.-3 ก.ย.
ก.ย. 61    . 4-9,5-10,11-16,12-17,18-23,19-24,25-30,26 ก.ย.-1 ต.ค. 

ทัวร์ SPECIAL HOKKAIDO FLOWER 6D4N

รหัสทัวร์ TG-L05-CTS TG001-6D4D_AUG


1.สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
2.สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-หมู่บ้านราเมง-บ่อน้ำสีฟ้า-น้ำตกชิโรฮิเงะ-อาซาฮีกาว่า-อิออนล์ มอลล์
3.ฟูราโน่-โทมิตะฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ-โรงงานชีส-ซัปโปโร ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
4.เมืองโอตารุ –คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–สวนผลไม้(ตามฤดูกาล)
เมนูพิเศษปิ้งย่าง+ ขาปู3ชนิด
5.สุสานโมอาย-ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร–หอนาฬิกา–ตลาดปลาโจไก–ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้ง JR STATION
6.สนามบินชินชิโตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบินดอนเมือง


สายการบิน  THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น 53,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  25-30,27ก.ค-1ส.ค
ส.ค.61  8-13
 

ทัวร์ CTS66 JAPAN HOKKAIDO มงกุฎดอกส้ม 6D 4N

รหัสทัวร์ XJ-L137-CTS66-HOK_AUG


  1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮอกไกโด (ชิโตเสะ)  
  2.ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) – เมืองโทมาโกไม – ทะเลสาบชิโกะสึ - เมืองโนโบริเบ็ตสึ
 หุบเขานรก จิโกกุดานิ - ภูเขาอูซุ - ทะเลสาปโทยะ - ฟาร์มหมี สีน้ำตาล
พิเศษ !! นำท่านนั่งกระเช้าอูซุซาน สู่ยอดเขาอูซุ เพื่อชมวิวทะเลสาปโทยะ
พิเศษ !! เต็มอิ่มกับเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่โรงแรมที่พัก
พิเศษ !! สัมผัสประสบการณ์การอาบน้ำแร่แบบฉบับญี่ปุ่น ออนเซ็น 
  3.เมืองซัปโปโร - มิตซุย เอาท์เล็ท - โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ
  ถนนคนเดิน คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  
  4.เมืองซัปโปโร - เมืองฟูราโน - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ฟาร์มโทมิตะ - เมืองบิเอะ
สวนดอกไม้ ชิกิไซโนะโอกะ - เมืองฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร
  ย่านเก่าทานุกิโคจิ-พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด และ  อาหารทะเลนานาชนิด !!
  5.อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน  
  6.สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)     


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น36,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  20-26
ก.ค.61  2-7,9-14,16-21,23-28,30ก.ค.-04ส.ค. 61
ส.ค.61  14-19,17-22,20-25,27 ส.ค.-01 ก.ย. 61

 

ทัวร์   BLOSSOM FEST IN HOKKAIDO 6D4N

รหัสทัวร์ XJ-L09-HOK07 -BLOSSOM_MAY


  1.กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง
  2.ศาลเจ้าฮอกไกโด– ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร
 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
  3.น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ– ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนดอกทิวลิป
  (คามิยุเบทสึ) - อิออน
  4.ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต -เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
  5.อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์
  6.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ 


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  12-17,17-22,19-24,24-29,26-31,31 พ.ค. – 05 มิ.ย. ทัวร์ HOK11 HOKKAIDO GO WENT GONE 5D3N

รหัสทัวร์ TG-L09-HOK11- GO WENT_AUG


1.กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2.ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า
อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน
3.สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  - หมู่บ้านราเม็ง - สวนผลไม้ – โอตารุ – คลองโอตารุ
 พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ
4.ดิวตี้ฟรี –มิตซุยเอ้าท์เล็ท –ทำเนียบรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด – สวนโอโดริ
 บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
5.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ


สายการบิน  THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  11-15,18-22
ส.ค.61  1-5,15-19,22-26,29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 


 

ทัวร์ CHIC & CHILL...โอฮาโยะฮอกไกโดที่รัก 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ XJ-L92-HOK-CHIC_AUG

1.กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
2.สนามบินชิโตเซ่ –หมู่บ้านไอนุ –โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก)
 หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ -ทะเลสาบโทยะ – เมนูบุพเฟ่ต์ + ชุดยูกาตะ - ที่พัก
3.โจซังเก - ชมสวนผลไม้ โจซังเกฟาร์ม - สะพานฟูตามิ(สะพานแดง) – คลองโอตารุ 
โรงงานแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - ที่พัก
4.เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – อิสระช็อปปิ้ง ณ มิสซุยเอ้าท์เลต  - อดีตทำเนียบรัฐบาล
 หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – ถนนทานุกิโกจิ - ที่พัก
5.เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัทยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พัก
6.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น39,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  31ส.ค-5ก.ย.61ทัวร์ HOK12 HOKKAIDO BEST LUXURY 6D4N

รหัสทัวร์  TG-L09-HOK12 -BEST LUXURY_AUG

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า
3.ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ 
 โรงงานชีส ทานุกิโคจิ
4.โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  สวนผลไม้  ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
5.สุสานโมอาย – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง
  พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท
6.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 


สายการบิน  THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  6-11,13-18,25-30
ส.ค.61  3-8,17-22,24-29,31 ส.ค. – 05 ก.ย.61  

ทัวร์ HOKKAIDO 5D 3N

รหัสทัวร์ XJ-L110-HOK-ASAHIKAWA_JUN


1.กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินชิโตเซะ(เกาะฮอกไกโด)   
2.สนามบินชิโตเซะ (เกาะฮอกไกโด) – หมู่บ้านราเมน -อาซาฮิยาม่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
3.อาซาฮิคาว่า -  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - โรงงานช็อกโกแลต -ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
4.ซับโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด -  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง
  มิตซุย เอ้าท์เล็ต   
5.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
    
สายการบิน THAI AIR ASIA X 
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

กำหนเดินทาง 
มิ.ย.61  2-6,9-13,13-17,20-24
ทัวร์ HOKKAIDO LAVENDER

รหัสทัวร์ XJ-L110-HOK-LAVENDER_JUL


1.กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
2.ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเซะ) - เมืองฟุราโน่ -ฟาร์มโทมิตะ ทุ่งดอกไม้ 
 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซา-ฮิคาวา  - ช้อปปิ้ง อิออนพลาซ่า 
3.เมืองอาซาฮิคาวา  - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – HELLO KITTY CAF? – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ
  ช้อปปิ้งย่านทานูกิ โคจิ
4.ซับโปโร -  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ
  ศาลเจ้าฮอกไกโด  - ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
5.ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพ

สายการบิน THAI AIR ASIA X 
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

กำหนเดินทาง    
ก.ค.61  6-10,13-17,27-31

 

ทัวร์ญี่ปุ่น HJH-XJ53-A02  HAPPY HOKKAIDO โลกสวย     

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L142-HJH-XJ53-A02_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินนานาดอนเมือง -สนามบินชิโตเช่  หุบเขาจิโกคุดานิ
ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล (ไม่รวมค่ากระเช้าและค่าเข้า)
 คิโรโระ สกี รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ - ทานบุฟเฟ่ ขาปู -โอตารุ  คลองโอตารุ
 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ซัปโปโระ ศาลเจ้าฮอกไกโด  ทานุกิโคจิ
Takino Suzuran Park - ตลาดโจไก อิจิบะ - โรงงานช็อกโกแลต
โรงงานเบียร์ซัปโปโร -สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินนานาชาติดอนเมือง

     
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X
กำหนดการเดินทาง
 5-9 มิ.ย. 61  23777.-
12-16 มิ.ย. 61  26999.-
19-23,26-30 มิ.ย. 61  27999.-
3-7 ก.ค. 61  29999.-
5-9,14-18,21-25 ส.ค. 61  28999.-
28 ส.ค.-1 ก.ย. 61  28999.-
 4-9 ,11-15,16-20 ก.ย. 61  28999.-
18-22,23-27 ,25-29 ก.ย. 61  28999.-
21-25 ต.ค. 61  35999.-


ทัวร์ญี่ปุ่น HJH-XJ64-B02  HAPPY HOKKAIDO โชว์พราว  

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L142-HJH-XJ64-B02_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินนานาดอนเมือง-สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน
 เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION -เมืองโซอุนเคียว - อาบน้ำแร่
 ทานบุฟเฟ่ ขาปู-โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร
โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ซัปโปโระ ศาลเจ้าฮอกไกโด  ทานุกิโคจิ     
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน-สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินนานาชาติดอนเมือง  

  
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X
กำหนดการเดินทาง
6-11 มิ.ย. 61  27777.-
 13-18 มิ.ย. 61  28999.-
 20-25 มิ.ย. 61  29999.-
27 มิ.ย.-2 ก.ค. 61  31999.-
 4-9 ก.ค. 61  31999.-
25-30 ก.ค. 61  33999.-
1-6 ส.ค. 61  29999.-
 8-13 ส.ค. 61 33999.-
15-20 ส.ค. 61  30999.-
22-27 ส.ค. 61  30999.-
29 ส.ค.-3 ก.ย. 61  30999.-
5-10 ,12-17 ก.ย. 61  30999.-
19-24 ก.ย. 61  30999.-
 26 ก.ย. -1 ต.ค. 61 32999.-
 3-8 ต.ค. 61  32999.-

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO SPRING WOWW 5 D 3 N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-18-GT-CTS XJ01_JUN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินดอนเมือง-สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
สนามบินชินชิโตเสะ-บ่อน้ำสีฟ้า-น้ำตกชิโรฮิเงะ-อาซาฮีคาว่า
หมู่บ้านราเมน-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-ช้อปปิ้งอิออนมอลล์-โรงแรม
อาซาฮีคาว่า–คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ-ซัปโปโร-ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร-หอนาฬิกา
โรงงานช็อคโกแลต-อิชิยะ (ชมภายนอก)-ตลาดปลานิโจ-ศาลเจ้าฮอกไกโด
นั่งกระเช้าห้อยขาชมวิว-ช้อปปิ้ง JR STATION
สนามบินชินชิโตเสะ-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X
กำหนดการเดินทาง
01-05    มิ.ย.61  30900.-
08-12    มิ.ย.61  29900.-
15-19,22-26   มิ.ย.61  30900.-

 

ทัวร์ HOKKAIDO ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง  5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ42-SUPERSTAR_JUN

1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินชิโตเซะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
3.คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี
มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
4.ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ
สวนโอโดริ– มิตซุยเอ้าเลท - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
5.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย.61    1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
                11-15,12-16,13-17 


ทัวร์ญี่ปุ่น XJ91 ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L47-XJ91_HOK_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามบินนิวชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ
 กระเช้าอุสุซัง – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – ฟาร์มหมีสี-น้ำตาล – จุดชมวิวโซโล
 ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น-โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต – ร้านJoy One ดิวตรี้ฟรี
ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ-ตลาดปลาโจไก
 (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย        
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

  
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA X
กำหนดการเดินทา 
2-6     มิ.ย. 61  29900.-
7-11    มิ.ย. 61 31900.-
9-13   มิ.ย. 61  29900.-
14-18    มิ.ย. 61  31900.-
16-20    มิ.ย. 61  28900.-
21-25    มิ.ย. 61  31900.-
23-27    มิ.ย. 61  29900.-
28มิ.ย. – 2ก.ค. 61   31900.-


 

ทัวร์ CLASSIC SUMMER HOKKAIDO 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L196-HNJS4 XJ_AUG


1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) -โนโบริเบทสึ
ดาเตะจิไดมูระ – จิโกกุดานิ - โอตารุ – คลองโอตารุ
นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
3.เมืองบิเอะ - สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ –บ่อน้ำสีฟ้า
ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม –มิตซุยเอาท์เลท – ซัปโปโร
4.อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน
(ไม่มีรถบัสบริการ) ค่าเดินทางไม่รวมในค่าทัวร์)
5.สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) - สนามบินดอนเมือง

สายการบิน THAI AIRAISA X
ราคาเริ่มต้น 33,900 / 28,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61     12-16,19-23
ส.ค.61    2-6,16-20,23-27
 

ทัวร์ HOKKAIDO HAKODATE 5D3N

รหัสทัวร์  TG-L197-TG45-HOK_NOV


1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินชิโตเซะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 ฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ
3.ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โบสถ์คาทอลิกพระแม่มารี - หุบเขานรกจิโกกุดานิ
ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร
4.คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
5.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น40,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  2-6,4-8,5-9,6-10,7-10,9-13,14-18
15-19,16-20,21-25,22-26,23-27
  24-28,25-29,27-31
พ.ย.61 3-7,4-8,5-9,8-12,12-16,13-17,15-19
18-22,20-24,21-25,22-26,25-29,26-30
 

ทัวร์ HOKKAIDO AUTUMN SEASON CHANGE

รหัสทัวร์ TG-L187- JJP31_NOV

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
2.ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-โทยะ-ภูเขาไฟโชวะชินซัน
เก็บแอปเปิ้ลที่สวนผลไม้-จุดชมวิวซาอิโระ
3.คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานชอคโกแลต ซัปโปโร
อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ ย่านซูซูกิโนะ
4.ศาลเจ้าฮอกไกโด-หอนาฬิกาประจำเมือง - สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก
อาคารที่ว่าการของ ฮอกไกโดหลังเก่า-JTC-มิตซุยเอ้าเล็ท
5.ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน  THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น46,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  23-27,25-29,31ต.ค-4พ.ย
พ.ย.61  2-6,3-7

ทัวร์ MAGIC HOKKAIDO  (6วัน4คืน)

รหัสทัวร์ TG-L40-MAGIC HOK_DEC


1.กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2.ซิโตเซ่ - หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมูระ
บ่อโคลนเดือด  จิโกกุดานิ – โนโบริเบ็ทสึ
3.ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
โรงกลั่นวิสกี้นิกกะ -เมืองโอตารุ
4.เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี
เมืองซับโปโร -โรงงานช็อกโกแล็ต – ย่านทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
5.อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ
JR TOWER -มิตซุยเอ้าท์เล็ต
6.สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


สายการบิน  THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น 47,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61  6 – 11,13 – 18,20 – 25,27 พ.ย. – 2 ธ.ค.
ธ.ค.61  4-9,11-16

 

ทัวร์ MIRACLE HOKKAIDO (6วัน 4คืน)

รหัสทัวร์ TG-L40-MIRACLE HOK_AUG


1.กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2.ซิโตเซ่ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมูระ – บ่อโคลนเดือด 
 “จิโกกุดานิ” - โนโบริเบ็ทสึ
3.ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล 
 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ -พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ
4.โรงงานช็อกโกแล็ต – ตลาดซัปโปโรโจไง – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า
 หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – ย่านทานุกิ โคจิ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
5.ฟราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – เมืองบิเอะ – สวนชิกิไซโนะโอกะ – ซับโปโร
6.สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายการบิน  THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น 48,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  7 – 12, 14 – 19,21 – 26,28 มิ.ย. – 3 ก.ค. 61
ส.ค.61  3 – 8 , 17 – 22 ,24 – 29,30 ส.ค. – 4 ก.ย. 61
  10 – 15 ส.ค. 61 (วันหยุดยาวญี่ปุ่น)
ทัวร์ AUTUMN IN HOKKAIDO (6วัน 4คืน)

รหัสทัวร์ TG-L40- AUTUMN HOK_SEP


1.กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2.ฮอกไกโด – สนามบินชิโตเซ่ – อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยาม่า - เมืองโซอึนเคียว - นั่งกระเช้าชมวิวเขาคุโระดาเกะ
  น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
3.เมืองบิเอะ - สวนชิกิไซโนะโอกะ - ฟุราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - เมืองซัปโปโร  
4.ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดซัปโปโรโจไง - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ
 หอนาฬิกาโบราณ – ย่านทานุกิ โคจิ
5.โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ
 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว - JR TOWER
6.สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


สายการบิน  THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61  6-11,27 ก.ย. - 2 ต.ค. 61


 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

161 คน

 สถิติเมื่อวาน

1302 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

28651 คน

230688 คน

3194571 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official