หน้า  1 | 2
 

ทัวร์ NRT22   TOKYO ดีต่อใจ ใครใครก็อยากไป 5D3N

รหัสทัวร์ XW-L137-NRT22-5D3N_AUG


1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – โอวาคุดานิ
 โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  (พิเศษ !!  อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)    
3.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์
โอชิโนะ ฮัคไค (ในกรณีที่ทุ่งลาเวนเดอร์ไม่บาน) - วัดอาซากุสะ  – นาริตะ
4.อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
5.สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ -  กรุงเทพ (ดอนเมือง)

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  7-11,9-13,13-17,15-19,17-21
  19-23,21-25,23-27,27 มิย. – 01 กค.
 29 มิย. – 03 กค.

ก.ค.61  1-5,3-7,5-9,7-11,11-15,13-17
  15-19,17-21,19-23,21-25,27-31
 29 กค. – 02 สค.,31 กค. – 04 สค.
  
ส.ค.61  2-6,4-8,8-12,10-14,12-16,16-20
  18-22,22-26,26-30,28 สค.– 01 กย.
  30 สค.– 03 กย. 61


ทัวร์ JJP04 TOKYO SUPER SAVE  5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XW-L187-SUPER SAVE_JUN


1.กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ
โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-OISHI PARK-ชงชาแบบญี่ปุ่นโอไดบะไดเวอร์ซิตี้
4.อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียว
ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีบัสบริการ)
5.สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  6-10,8-12,10-14,12-16,14-18
  16-20,18-22,20-24,22-26,24-28
 26-30,28 มิ.ย. – 2 ก.ค.,30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 

ทัวร์ TOKYO SUPER SURPRISE 5D3N
รหัสทัวร์ XW-L142-HJT-XW53-B02_OCT
1.สนามบินดอนเมือง            
2.วัดนาริตะซัน - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  
3.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU
 AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ  
4.อิสระท่องเที่ยว หรือ  (B / อิสระ / อิสระ)ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ
 ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ
5.สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง         
สายการบิน NOKSCOOT
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61 21-25,24-28,25-29,26-30,27มิ.ย-1ก.ค
 29มิ.ย-3ก.ค,30มิ.ย-4ก.ค
ก.ค.61 1-5,7-11,8-12,14-18,15-19,21-25
 22-26,,28ก.ค-1ส.ค
ส.ค.61 4-8,5-9,12-16,19-23,25-29,26-30
ก.ย.61 1-5,2-6,8-12,9-13,15-19,16-20,22-26
 23-27,29ก.ย-3ต.ค,30ก.ย-4ต.ค
ต.ค.61 7-11,13-17,14-18,20-24,21-25
 

ทัวร์TOKYO FUJI 4D3Nซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน 2

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ58_TOY_JUN


1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - แช่ออนเซ็น
2.ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ
3.อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
4.อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

สายการบิน  AIR ASIA X
ราคเริ่มต้น 16,888 บาท

กำหนดเดินทาง

มิ.ย.61  01-04,02-05,06-09,08-11
 10-13,14-17,16-19 ,17-20
 21-24,24-27 ,26-29,29 มิ.ย- 02 ก.ค
 30 มิ.ย- 03 ก.ค
 

ทัวร์ TOKYO FUJI 5D3Nซุปตาร์ พิงค์กี้ Freeday

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ69-TOY_JUN


1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
2.อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
3.วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)
 ทุ่งลาเวนเดอร์ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
4.ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ
อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ
5.สนามบิน ดอนเมือง


สายการบิน  AIR ASIA X
ราคเริ่มต้น 17,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  20-24,21-25,27มิ.ย-1ก.ค.61
 

ทัวร์ NRT99 XW JAPAN TOKYO ชุดใหญ่ไฟกระพริบ 5D3N 

รหัสทัวร์ XW-L137-NRT99_TOY_AUG

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค 
 โกเท็มบะ เอาท์เล็ท(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)   
3.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ – วัดอาซากุสะ 
 โตเกียว สกายทรี – นาริตะ            
4.อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์      
5.สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ -  กรุงเทพ (ดอนเมือง)           
    

สายการบิน  NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

กำหนดเดินทาง

มิ.ย.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11
  8-12,9-13,10-14,11-15,12-16
  14-18,15-19,16-20,17-21,18-22
  19-23,20-24,21-25,22-26,23-27
  24-28,25-29,26-30,27มิ.ย. – 01ก.ค. 61
  28มิ.ย. – 02ก.ค. 61,29มิ.ย. – 03ก.ค. 61
  30มิ.ย. – 04ก.ค. 61

ก.ค.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11
  8-12,9-13,10-14,11-15,12-16
  13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
  18-22,19-23,20-24,21-25,22-26
 23-27,24-28,25-29,26-30,27-31
  28 ก.ค. – 01 ส.ค. 61,29 ก.ค. – 02 ส.ค. 61
  30 ก.ค. – 03 ส.ค. 61,31 ก.ค. – 04 ส.ค. 61

ส.ค.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12
 9-13,10-14,11-15,12-16,13-17
  14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23
 20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29
 26-30,27-31,28 ส.ค. – 01 ก.ย. 61
 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61,30 ส.ค. – 03 ก.ย. 61
  31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61


 

ทัวร์ TOKYO FUJI 5D3Nซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส)

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ59_TOY_SEP


1.กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
2.วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 
  แช่น้ำแร่ออนเซ็น
3.ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ
4.อิสระตามอัธยาศัย ณ นาริตะ – สนามบินนาริตะ
5.สนามบิน ดอนเมือง


สายการบิน  AIR ASIA X
ราคเริ่มต้น 17,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  29 มิ.ย-03 ก.ค

ก.ค.61  01-05 /03-07/07-11/09-13
  13-17 /15-19/19-23/23-27
  25-29/29 ก.ค-02 ส.ค

ส.ค.61  01-05/03-07/05-09 /07-11
  09-13 /11-15 /13-17 /15-20
  17-21/19-23/21-25/23-27
 25-29/27-31

ก.ย.61  01-05 /03-07 /07-11 /09-13
11-15 /13-17 /15-19/17-21
19-23 /23-27 /25-29
ทัวร์ JJP03 TOKYO POPULAR Full day 5วัน3คืน 

รหัสทัวร์ XW-L187- JJP03_TOY_AUG


1.กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินนาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอะชิ 
โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งลาเวนเดอร์-ช้อปปิ้งชินจูกุ
4.วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี โอไดบะไดเวอร์ซิตี้
 โตเกียว พลาซ่าอิออน มอลล์
5.วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน  NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 19,999  บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11
 8-12,9-13,10-14,11-15,12-16
13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
19-23,20-24,21-25,22-26,23-27
24-28,25-29,26-30,27-1ก.ค.61
28 มิ.ย. – 2 ก.ค.,29 มิ.ย.-3 ก.ค.
  30 มิ.ย. – 4 ก.ค.

ก.ค.61 1-5,2-6,3-7,4-8,4-8,5-9,6-10,7-11
  8-12,9-13,10-14,11-15,13-17,14-18
  15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24
  21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30
27-31,28 ก.ค. – 1 ส.ค.,29 ก.ค.– 2 ส.ค
30 ก.ค. – 3 ส.ค.,31 ก.ค. – 4 ส.ค

ส.ค.61  1-5,2-6,3-7ล4-8,5-9,6-10,7-11,8-12
 9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-23
  21-25,22-26,23-27,25-29,26-30,27-31
28 ส.ค.-1 ก.ย.,29 ส.ค. – 2 ก.ย.,30 ส.ค. – 3 ก.ย.
ทัวร์ Sugoi Tokyo โตเกียว ฟูจิ 5D 3N

รหัสทัวร์ XW-L47-JXW14-TOY_SEP

1.กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ฟูจิออนเซ็น
3.โอชิโนะฮักไก - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ 
4.อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 (ราคาบัตร 2,700 บาท)       
5.วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างเอออน - ท่าอากาศยานนาริตะ
 ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ     
  
             
สายการบิน NOKSCOOT
ราคาเริ่มต้น 17,988 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  3 - 7,6 - 10,9 - 13 ,12 - 16 ,15 - 19 ,18 - 22
21 - 25 ,24 - 28 ,27 มิ.ย. – 1 ก.ค. , 30มิ.ย – 4 ก.ค.

ก.ค.61  3 – 7,6 – 10 ,9 – 13 ,12 – 16,15 – 19
 18 – 22,21 – 25 ,24 – 28 ,26 – 30
  27 – 31 ,30 ก.ค. – 3 ส.ค.

ส.ค.61  2 – 6,5 – 9 ,7– 11 ,10 – 14 ,13 – 17
 16 – 20,19 – 23 ,22 – 26 ,25 – 29
  28 ส.ค – 1 ก.ย. ,31 ส.ค. – 4 ก.ย.

ก.ย.61  3 – 7,6 – 10,9 – 13 ,12 – 16 ,15 – 19
  18 – 22 ,21 – 25,24 – 28 ,27 ก.ย. – 1 ต.ค. 

ทัวร์ TOKYO SPARKLING วุ่นรัก หวานใจ 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XJ-L09-NRT32-5D3N_JUL

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
2.โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
4.ฟูจิ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – ดิวตี้ฟรี
อิออน – กรุงเทพฯ
5.กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA X 
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61 6-10,7-11,13-17,19-23,20-24,28ก.ค-1ส.ค

ทัวร์ EASY TOKYO อิบารากิ...ที่รอคอย 5D3N

รหัสทัวร์ XW-L90- EASY TOKYO_SEP


1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดอาซากุสะ
โตเกียวสกายทรี– ช้อปปิ้งโอไดบะ
3.เมืองอิราบากิ - สวนดอกไม้ฮิตาชิซีไซด์ พาร์ค –  ช้อปปิ้งชินจุกุ
4.ไกด์พาท่องเที่ยวตะลุยกรุงโตเกียวโดยรถไฟ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 หรือ ซื้อตั๋วเข้าสวนสนุก Tokyo Disneyland
5.ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 19,900  บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  15-19,17-21,21-25,23-27
ส.ค.61  4-8,10-14,18-22,22-26,28ส.ค-1ก.ย
ก.ย.61  3-7,9-13,17-21,19-23,23-27


 

ทัวร์ TOKYO SPARK หวานใจ หวานเจี๊ยบ

รหัสทัวร์ XJ-L09-NRT26_TOY_SEP


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
2.นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – ศาลเจ้าคาชิมะ– เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
 เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
4.ฟูจิ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ
5.กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  6-10,7-11,12-16,13-17,19-23
 20-24,27-31,28ก.ค-1ส.ค.61

ส.ค.61  2-6,3-7,4-8,8-12,16-20,17-21
  18-22,23-27,24-28,25-29,31 ส.ค.- 04 ก.ย.18

ก.ย.61  1-5

ทัวร์  TOKYO FUJI DISNEYLAND 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XJ-L187-JJP01 XJ_JUN


1.กรุงเทพ-นาริตะ
2.ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมรถรับ-ส่ง) 
3.ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ชิมไข่ดำ-หุบเขาโอวาคุดานิ
4.วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งชินจูกุ-สนามบินนาริตะ
5.กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61     01-05,07-11,08-12,09-13,14-18,15-19
  16-20,21-25,23-27

 

ทัวร์ EASY TOKYO ช้อป ชิม แช๊ะ 

รหัสทัวร์ XW-L90-EASY TOKYO _SEP


1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดอาซากุสะ
โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – เมนูขาปูยักษ์
3.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุ
4.ไกด์พาท่องเที่ยวตะลุยกรุงโตเกียวโดยรถไฟ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
หรือ ซื้อตั๋วเข้าสวนสนุก Tokyo Disneyland
5.ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  7-11,9-13,13-17,19-23,25-29,29ก.ค-2ส.ค.61
ส.ค.61  2-6,6-10,8-12,12-16,14-18,20-24,24-28,30ส.ค-3ก.ย
ก.ย.61  1-5,7-11,13-17,15-19,21-25,25-29,27ก.ย-1ต.ค- 29ก.ย-3ต.คทัวร์ TOKYO STRONG ลองรัก..ที่พักใจ 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XJ-L09-NRT31-TOY_JUL

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี 
 เมืองโบราณคาวาโกเอะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ
 ฮัคไค – ขอพรเสริมความร่ำรวย ณ ศาลเจ้าอารายา ยามะ 
4.โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
5.วัดนาริตะ - ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ -  ดิวตี้ฟรี– อิออน – กรุงเทพฯ 
 สนามบินดอนเมือง
6.กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA X 
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  4-9,5-10,6-11
ทัวร์ TOKYO STRONG หวานใจคนเดิม 6D3N

รหัสทัวร์ XJ-L09-NRT25-TOY_SEP


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี – เมืองโบราณคาวาโกเอะ 
 อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค 
 ขอพรเสริมความร่ำรวย ณ ศาลเจ้าอารายา ยามะ 
4.โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
5.วัดนาริตะ - ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – อิออน - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
6.กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA X 
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  3-8,4-9,5-10,6-11,10-15,11-16
  12-17,12-17,13-18,17-22,18-23
  19-24,20-25

ก.ย.61  4-9,5-10,6-11,7-12,11-16,12-17
  13-18,14-19,18-23,29-24,20-25
 21-26,25-30,26  ก.ย. – 01 ต.ค. 61


ทัวร์JJP02 TOKYO ดอกไม้บานแบ๊วแบ๊ว Full day 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XJ-L187-JJP02 TOKYO_JUN


1.กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
2.สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ชิมไข่ดำ หุบเขา-โอวาคุดาเนะ-โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือลาเวนเดอร์-ช้อปปิ้งจุใจย่านชินจูกุ
4.พระราชวังอิมพีเรียล-สะพานแว่นตา-ศาลเจ้าเมจิ-พาชมย่านฮาราจุกุ
ชิบูย่า-โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
5.สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน  AIRASIA X  
ราคาเริ่มต้น 27,9999 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  6-10,7-11,8-12,13-17,14-18
  15-19,21-25

ทัวร์ TOKYO เลอร์เวนด้า...ลาเวนเดอร์ 

รหัสทัวร์ XW-L90-TOKYO XW_JUL


1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดอาซากุสะ 
โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – เมนูขาปูยักษ์ 
3.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพถูมิอากาศ) 
ทุ่งลาเวนเดอร์หรือโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุ
4.วัดนาริตะ – เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ 
ช้อปปิ้งโอไดบะ 
5.ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ 
กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท 

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61   5-9,9-13,11-15,15-19,17-21,19-23,25-29
             27 มิ.ย. – 01 ก.ค.,29 มิ.ย. – 03 ก.ค.
ก.ค.61   5-9,11-15,13-17
ทัวร์ TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ส้มจี๊ด

รหัสทัวร์ XJ-L197-TR13_TOY_NOV


1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี
กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 ออนเช็นธรรมชาติ
3.ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว
ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ
4.เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า – เมืองคามาคุระ
 วัดโตคุอิน - ชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ – อิออนมอลล์
5.สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง


สายการบิน SCOOT
ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  27 ก.ย – 01 ต.ค,28 ก.ย – 02 ต.ค.

ต.ค.61  3-7,4-8,5-9,10-14,11-158,12-16
  17-21,18-22,19-23,254-28,25-29
 26-30,31ต.ค-4พ.ย.61

พ.ย.61  1-5,2-6,7-11,8-12,9-13,14-18
  15-19,16-20,21-25,22-26,23-27
 28พ.ย-2ธ.ค.61 

ทัวร์ TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ICY SNOWY

รหัสทัวร์ TR-L197-TR14_TOY_DEC

1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี
  กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 ออนเช็นธรรมชาติ
3.ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว
 ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ
4.เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า – เมืองคามาคุระ
 วัดโตคุอิน - ชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ – อิออนมอลล์
5.สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง


สายการบินSCOOT
ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  28 พ.ย – 02ธ.ค,29 พ.ย– 03 ธ.ค
 30 พ.ย– 04 ธ.ค

ธ.ค.61  05-09,06-10,07-11,12-16,13-17
 14-18,19-23,20-24 ,21-25 ,26-30
  27-31,28 ธ.ค– 01 ม.ค

ทัวร์ TOKYO บานฉ่ำ

รหัสทัวร์ XJ-L90-TOKYO XJ_JUN


1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
2.วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูปด้านนอก)
คัตซึชิกะโชบุมัตสึริ เทศกาลดอกไอริส
3.ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ช็อปปิ้งชินจูกุ
4.ไกด์พาท่องเที่ยวตะลุยกรุงโตเกียวโดยรถไฟ
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) หรือ ซื้อตั๋วเข้าสวนสนุก Tokyo Disneyland
5.ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ|

สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61   1-5,6-10,8-12,14-18,20-24,22-26 

ทัวร์ TOKYO STRONG เทียมเมฆ 5D 3N

รหัสทัวร์ XJ-L09-NRT20-TOY_JUN

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.นาริตะ–วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
4.วัดอิโกอิน – ขึ้นชมวิวพาโนราม่า ณ หอคอยโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชิบุย่า
5.กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  14-18,21-25 

ทัวร์ สบาย ช้อปมันส์ TOKYO FUJI

รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-NRT XJ41_SEP

1.สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
2.สนามบินนาริตะ-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัด-หุบเขาโอวาคุดานิ
โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
3.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-พิธีชงชา-สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ
โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
4.โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งฮาราจุกุ- ช้อปปิ้งชิบูย่า
5.สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 25,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61   6-10,8-12,13-17,15-19,20-24,22-26
              27มิ.ย.-1ก.ค.,29มิ.ย.-3ก.ค.
ก.ค.61    4-8,6-10,11-15,13-17,18-22,20-24,25-29,27-31
ส.ค.61    1-5,3-7,22-26,29ส.ค.-ก.ย.,31ส.ค.-4ก.ย.
ก.ย.61     5-9,7-11,12-16,14-18,19-23,21-25,26-30,28ก.ย.-2ต.ค. 

ทัวร์ SUPER PRO TOKYO FINVER
รหัสทัวร์ XJ-L05-SUPER-PRO_SEP
1.สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
2.สนามบินนาริตะ-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือโจรสลัด-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะพรีเมียม
เอ้าท์เล็ตส์-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
3.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-พิธีชงชา
สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
4.โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งฮาราจุกุ- ช้อปปิ้งชิบูย่า
5.สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRASIA X
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61    1-5,3-7,22-26,29 ส.ค.-02 ก.ย.,31 ส.ค.-04 ก.ย.
ก.ย.61    5-9,7-11,12-16,14-18,19-23,21-25,26-30
              28 ก.ย. – 02 ต.ค.

ทัวร์ TOKYO-FUJI-OSAKA 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ TG-L197-TYO-FUJI-OSA TG_JUN


1.กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม)
กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ -ออนเช็นธรรมชาติ
3. ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
  ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ข้อปปิ้งซาคาเอะ
4.นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า
  ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้
  สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ราคาเริ่มต้น 36,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61     02-06,04-08,06-10,08-12,10-14

 

ทัวร์ สบาย สุขใจ TOKYO FUJI KAMAKURA 5 D 3 N

รหัสทัวร์ TG-L18-GT-HND TG05_AUG


1.สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินฮาเนดะ
2.สนามบินฮาเนดะ-วัดอาซากุสะ-ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี
ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-นั่งกระเช้าชมหุบเขาโอวาคุดานิ-(ONE WAY)-ออนเซ็น
3.ภูเขาไฟฟูจิ(ช็น5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
สวนดอกไม้ฮานาโนะมิกาโกะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
4.คามาคุระ-พระใหญ่ไดบุซึ-วัดฮาเสะ-ศาลเจ้าซึรุกาโอกะฮาจิมังกู -โตเกียว
5.วัดนาริตะซัง-อิออน มอลล์-สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น49,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  25-29,26-30,27-31
ส.ค.61  9-13
 

ทัวร์ TOKYO FUJI OSAKA 6D4N

รหัสทัวร์ TG-L187-JJP46 -TOY_NOV


1.สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
2.วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ตลาดอะเมโยโกะ
3.ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เรียนรู้วิธีการชงชา-ทะเลสาบฮามานะ
นาโกย่า-ข้อปปิ้งซาคาเอะ
4.นาโกย่า-เกียวโต-คินคะคุจิ-ฟุชิมิอินาริ-โอซาก้า ดิวตี้ฟรี-เอ๊กซ์โปซิตี้
5.อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ไม่มีบัสบริการ)
6ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ โอซาก้า-สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบินTHAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  11-16,13-18,19-24,26-31
พ.ย.61  2-7,9-14,15-20,22-27,30พ.ย-5ธ.ค.
 

ทัวร์ TOKYO FUJI วัดหยุดเทศกาล (5D3N)

รหัสทัวร์ TR-L137-NRT66-TOY_JUL

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
3. ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนสนุกฟูจิ Q
(ฟรีเครื่องเล่น 1 ชนิด)อิออน นาริตะ มอลล์
4.ตลาดปลาซึกิจิ – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ – ชินจุกุ – โอไดบะ
5.สนามบินนาริตะ –   กรุงเทพ (ดอนเมือง)


สายการบิน SCOOT
ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  25-29,27-31
 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

160 คน

 สถิติเมื่อวาน

1302 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

28650 คน

230687 คน

3194570 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official