หน้า  1 | 2
ทัวร์ WoW! Pink Moss  Tokyo Fuji Pink Moss 4D3N

รหัสทัวร์ XJ-L47-XJ82-WOW-TOK_MAY


1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
โตเกียว – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้-จังหวัดยามานาชิ ออนเซ็น 
2.หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – ทุ่งพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
 โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ  
3.อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์
  (ราคาบัตร 2,700 บาท) 
4.วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ     
                     

สายการบิน  AIRASIA X 
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  17-20,18-21,19-22,20-23,21-24
  22-25,23-26,24-27,25-28,26-29
  27-30,28-1,29-2,30-3

พ.ค.61  3-6,4-7,10-13,11-14,17-20,18-21
 26-29,31-3

 

ทัวร์ NRT99 XW JAPAN TOKYO ชุดใหญ่ไฟกระพริบ 5D3N

รหัสทัวร์ XW-L137-NRT99_TOY_AUG

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค
 โกเท็มบะ เอาท์เล็ท(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)  
3.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ – วัดอาซากุสะ
 โตเกียว สกายทรี – นาริตะ           
4.อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์     
5.สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ -  กรุงเทพ (ดอนเมือง)           
    

สายการบิน  NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  31 พ.ค.–04 มิ.ย. 61

มิ.ย.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11
  8-12,9-13,10-14,11-15,12-16
  14-18,15-19,16-20,17-21,18-22
  19-23,20-24,21-25,22-26,23-27
  24-28,25-29,26-30,27มิ.ย. – 01ก.ค. 61
  28มิ.ย. – 02ก.ค. 61,29มิ.ย. – 03ก.ค. 61
  30มิ.ย. – 04ก.ค. 61

ก.ค.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11
  8-12,9-13,10-14,11-15,12-16
  13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
  18-22,19-23,20-24,21-25,22-26
 23-27,24-28,25-29,26-30,27-31
  28 ก.ค. – 01 ส.ค. 61,29 ก.ค. – 02 ส.ค. 61
  30 ก.ค. – 03 ส.ค. 61,31 ก.ค. – 04 ส.ค. 61

ส.ค.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12
 9-13,10-14,11-15,12-16,13-17
  14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23
 20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29
 26-30,27-31,28 ส.ค. – 01 ก.ย. 61
 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61,30 ส.ค. – 03 ก.ย. 61
  31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61
 

ทัวร์  TOKYO FUJI DISNEYLAND 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XJ-L187-JJP01 XJ_JUN


1.กรุงเทพ-นาริตะ
2.ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมรถรับ-ส่ง) 
3.ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ชิมไข่ดำ-หุบเขาโอวาคุดานิ
4.วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งชินจูกุ-สนามบินนาริตะ
5.กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61   07-11,08-12,13-17,16-20,20-24,21-25
  23-27,25-28,26-30,27 เม.ย. – 01 พ.ค.
  28 เม.ย.-02 พ.ค.,29 เม.ย.-03 พ.ค.,30 เม.ย.-04 พ.ค.
พ.ค.61    03-07,04-08,05-09,10-14,11-15,12-16
  17-21,18-22,19-23,24-28,25-29,26-30
  31 พ.ค.-04 มิ.ย.
มิ.ย.61     01-05,07-11,08-12,09-13,14-18,15-19
  16-20,21-25,23-27


 

ทัวร์ JJP03 TOKYO POPULAR Full day 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XW-L187- JJP03_TOY_AUG

1.กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินนาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอะชิ
โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งลาเวนเดอร์-ช้อปปิ้งชินจูกุ
4.วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี โอไดบะไดเวอร์ซิตี้
 โตเกียว พลาซ่าอิออน มอลล์
5.วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน  NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 19,999  บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  31 พ.ค.-4 มิ.ย.18

มิ.ย.61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11
 8-12,9-13,10-14,11-15,12-16
13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
19-23,20-24,21-25,22-26,23-27
24-28,25-29,26-30,27-1ก.ค.61
28 มิ.ย. – 2 ก.ค.,29 มิ.ย.-3 ก.ค.
  30 มิ.ย. – 4 ก.ค.

ก.ค.61 1-5,2-6,3-7,4-8,4-8,5-9,6-10,7-11
  8-12,9-13,10-14,11-15,13-17,14-18
  15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24
  21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30
27-31,28 ก.ค. – 1 ส.ค.,29 ก.ค.– 2 ส.ค.
30 ก.ค. – 3 ส.ค.,31 ก.ค. – 4 ส.ค.

ส.ค.61  1-5,2-6,3-7ล4-8,5-9,6-10,7-11,8-12
 9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-23
  21-25,22-26,23-27,25-29,26-30,27-31
28 ส.ค.-1 ก.ย.,29 ส.ค. – 2 ก.ย.,30 ส.ค. – 3 ก.ย. 

ทัวร์ TOKYO FUJI 5D3N

รหัสทัวร์ TR-L197-TR12-TOY_MAY


1.กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ
โกเท็มบะ เอ้าต์เลต -Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
3.ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
 สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
4.เมืองซาวาระ – สะพานจาจา - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดนาริตะ - อิออน มอลล์
5.สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61 30พ.ค-3มิ.ย.61ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N 

 รหัสทัวร์  XJ-T197-XJ32_TOY IBARAKI_APR


1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ -โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท 
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์
3.ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ 
สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – AMI PREMIUM OUTLET
4.โตเกียว - สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า 
 ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ
5.สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง 


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 18-22,19-23 ,20-24,21-25 ,22-26    
 

ทัวร์ TR83 WoW#3 Golden Route Tokyo Osaka 5D 3N

รหัสทัวร์ TR-L47-TR83-TOY OSA_MAY


1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.ท่าอากาศยานนาริตะ – ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ -  มัตสึโมโต้ - ออนเซ็น   
3.ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอกากิ       
4.โอกากิ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา - ริงกุเอ้าท์เล็ท 
5.ปราสาทโอซาก้า – โดทงพลาซ่า – ชินไชบาชิ – ท่าอากาศยานคันไซ
 ท่าอากาศยานดอนเมือง    


สายการบิน SCOOT
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

เม.ย.61  30 เม.ย.- 4พ.ค.  
พ.ค.61  7-11,14-18,21-25 ,28พ.ค. – 1มิ.ย.


ทัวร์ TOKYO STRONG หวานใจคนเดิม 6D3N

รหัสทัวร์ XJ-L09-NRT25-TOY_SEP


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี – เมืองโบราณคาวาโกเอะ
 อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค
 ขอพรเสริมความร่ำรวย ณ ศาลเจ้าอารายา ยามะ
4.โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
5.วัดนาริตะ - ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – อิออน - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
6.กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  3-8,4-9,5-10,6-11,10-15,11-16
  12-17,12-17,13-18,17-22,18-23
  19-24,20-25

ก.ย.61  4-9,5-10,6-11,7-12,11-16,12-17
  13-18,14-19,18-23,29-24,20-25
 21-26,25-30,26  ก.ย. – 01 ต.ค. 61 

ทัวร์ TOKYO SPARK หวานใจ หวานเจี๊ยบ

รหัสทัวร์ XJ-L09-NRT23_TOY_SEP

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
2.นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – ศาลเจ้าคาชิมะ– เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
 เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
4.ฟูจิ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ
5.กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  6-10,7-11,12-16,13-17,19-23
  20-24,27-31,28ก.ค-1ส.ค.61

ส.ค.61  2-6,3-7,4-8,8-12,16-20,17-21

 18-22,23-27,24-28,25-29,31 ส.ค.- 04 ก.ย.18
ก.ย.61  1-5
ทัวร์ญี่ปุ่น NRT01 TOKYO SAKURA STRONG  5D 3N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L09-NRT01-5D-APR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
นาริตะ - วัดอาซากุสะ – วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
โอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ชมซากุระ ณ อุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X
กำหนดการเดินทาง
18-22   เม.ย.61  28900.-
19-23   เม.ย.61  28900.-
20-24   เม.ย.61  28900.-
21-25   เม.ย.61  28900.-
24-28   เม.ย.61  28900.-
25-29   เม.ย.61  28900.-
27 เม.ย.61-01 พ.ค.61  30900.-
28 เม.ย.61-02 พ.ค.61  30900.-
 

ทัวร์ JJP02 TOKYO ดอกไม้บานแบ๊วแบ๊ว Full day 5วัน3คืน 

รหัสทัวร์' XJ-L187- JJP02_TOY_MAY

1.กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
2.วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรีชิมไข่ดำ-หุบเขา
โอวาคุดาเนะ-โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือลาเวนเดอร์-ช้อปปิ้งจุใจย่านชินจูกุ
4.พระราชวังอิมพีเรียล-สะพานแว่นตา-ศาลเจ้าเมจิ-พาชมย่านฮาราจุกุ
ชิบูย่า-โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
5.สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง


สายการบิน  AIRASIA X 
ราคาเริ่มต้น 27,9999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  30 เม.ย.-04 พ.ค.61
พ.ค.61  3-7,4-8 

ทัวร์JJP02 TOKYO ดอกไม้บานแบ๊วแบ๊ว Full day 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XJ-L187-JJP02 TOKYO_JUN


1.กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
2.สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ชิมไข่ดำ หุบเขา-โอวาคุดาเนะ-โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือลาเวนเดอร์-ช้อปปิ้งจุใจย่านชินจูกุ
4.พระราชวังอิมพีเรียล-สะพานแว่นตา-ศาลเจ้าเมจิ-พาชมย่านฮาราจุกุ
ชิบูย่า-โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
5.สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน  AIRASIA X 
ราคาเริ่มต้น 27,9999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  29เม.ย.-03พ.ค.,30เม.ย.-04พ.ค.61
พ.ค.61  1-5,2-6,3-7,10-14,17-21,23-27
  25-29,31 พ.ค.-04 มิ.ย.61
มิ.ย.61  6-10,7-11,8-12,13-17,14-18
  15-19,21-25 


 

ทัวร์ญี่ปุ่น NRT04  SAKURA SPARKLING TOKYO 5D 3N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L09-NRT04-5D-APR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
นาริตะ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ - วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
โอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ – ฮาราจูกุ –วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X

กำหนดการเดินทาง
19-23   เม.ย.61  29900.-
20-24   เม.ย.61  29900.-
25-29   เม.ย.61  29900.-
26-30   เม.ย.61  29900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น NRT05 TULIP FESTIVAL IN TOKYO 5D 3N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L09-NRT05-5D-APR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
ไร่สตรอเบอร์รี่ - ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ – วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน
กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X
กำหนดการเดินทาง
19-23 เม.ย.61 30900.-
20-24 เม.ย.61 30900.-
21-25 เม.ย.61 30900.-

 


ทัวร์ TOKYO-FUJI-OSAKA 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ TG-L197-TYO-FUJI-OSA TG_JUN


1.กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม)
กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ -ออนเช็นธรรมชาติ
3. ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
  ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ข้อปปิ้งซาคาเอะ
4.นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า
  ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้
  สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ราคาเริ่มต้น 36,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61    22-26
พ.ค.61     06-10,08-12,13-17,14-18,17-21,19-23,21-25,27-31
                29พ.ค.-02มิ.ย.,31พ.ค.-4มิ.ย.
มิ.ย.61     02-06,04-08,06-10,08-12,10-14


 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

113 คน

 สถิติเมื่อวาน

968 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

33076 คน

151623 คน

3115506 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official