˹  1 | 2


 


 

׭ TOKYO SKI FREE DTYLE 6D3N

ǭ ʷ TG-L18-GT-HND TG02-6D-JAN18


´:
ʹԹó ʹԹ๴
ʹԹ๴ ҹҺͪ
غҤشҹ-͹ѡԷͪѡ
Ԩ ҹʡ - ٹͧ蹴Թ
䪹ҷǹԾԸѳ-ͧ
ѹ ͡ͷǴʹŹ
Ѵҫҡ ٻʡ·
Ե 䴺 (ѹ ٹԤ) ʹԹ๴
ʹԹó -ا෾


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ
12-17   ..61  29992.-
16-21   ..61  29992.-
19-24   ..61  29992.-
23-28   ..61  29992.-
26-31   ..61  29992.-
30 ..61-04 ..61  29992.-
 

׭ NRT02 PRIME OF TOKYO OSAKA 6D3N

ǭ ʷ XJ-L09-NRT02 PRIME_JAN

´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ Ե-Ե - ԾԸѳ
 оطٻ䴺ط ѴҫҡЖ ͻ駪Թ١ -ҤҨ Ҩ
 ҹʡ ԾԸѳ蹴Թ - ͹繸ҵ -ҹ ͪѤ 
 ҹҺҹ ͻ駨 ͹-
 ҷͧ - Թ䫺Ҫ - ʹԹͫҡ-ʹԹѹ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AIR ASIA X
˹Թҧ
09 14,10 - 15   ..61  29999.-
16 - 21   ..61  29999.-
17 - 22   ..61  29999.-
23 - 28    ..61  30999.-
30 .. 04 ..61  30999.-
31 .. 05 ..61  30999.-

 

׭  SAKURA KAWASU & FUJI SNOW 5D3N

ǭ ʷ NH-L18-GT-NRT NH02_FEB


´:
ʹԹó ʹԹԵ-ʹԹԵ
ҹʡ YETI [Ԩ ҹʡ]- ҷ
ԫ-ҡ ͧ-ͧҤ-
ǧ䴺ص-ͧ-ԾԸѳ
ѹ ͡ͷǴʹŹ
Ѵҫҡ-ٻѺѹٹԤ 䴺
ҧ͹-ʹԹԵ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ ANA
˹Թҧ
15-19,21-25 ..61  35991.-
 


TOKYO SKI WINTER-TG 6D3N

ǭ ʷ TG-L18-GT-HND TG01_MAR

´:
ʹԹó ʹԹ๴-ʹԹ๴
 觡ҤҨԤҨ ͧͷҺҤب - ͹ѡԷͪѡ
Ԩ ҹʡ ٹͧ蹴Թ ͧ - ͻ駪Թ١
ͧҤ ǧ䴺ط - ԾԸѳ-Ե ҷ ԫ
ҹѹ -ͧҤ Ѵҫҡ ٻʡ·
Ե 䴺 (ѹ ٹԤ) ʹԹ๴-ʹԹó -ا෾


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ
12-17    ..61  39991
16-21,19-24,23-28  ..61  39991
26-31   ..61  39991
30 .-04 ..61  ..61  39991
02-0,09-14   ..61  39991
15-20    ..61  41991
23-28   ..61  40991
28 .-05 ..61  ..61  41991
09-14,13-18   ..61  40991
16-20    ..61  41991
 

TOKYO WINTER CHILL  5D3N

ǭ ʷ XJ-L18-GT-NRT-XJ35-JA_JAN


´:
ʹԹ͹ͧ ʹԹԵ-ʹԹԵ-
طҹ觪ҵ-ҹҺҪ-غҤشҹ
ҷ-Һ-Ԩ ҹʡ-ٹͧ蹴Թ
ͧ-Ѵҫҡ-ͻ駪Թ١-ѹ ͡ͷ
ǴʹŹ-ʹԹԵ-ا෾


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIR ASIA X
˹Թҧ
05-09,11-15  ..61  22991.-
19-23,24-28  ..61 25991.- 

  MUST GO TOKYO 5D 3N

ǭ ʷ  XJ-L09-NRT16_MUST GO_JAN

´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ Ե -͡ͻѹ
 ͡ͷ ʹŹ (㹡Թҧ)
ѴԵЫѧ -٨ ʡ Դʺó Ѻ ԸժẺ
ͪ Ѥ-Һҵ + ҹһѡ-ҫҡ 䴺
 ͻ͹ ʹԹԵ-ا෾


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIR ASIA X
˹Թҧ
10-14,11-15,12-16,17-21  ..61  22999.-
19-23,25-29,26-30   ..61  22999.-
31 ..-04 ..61   ..61  22999.-
 

׭ JJP46 -ѧѧ-Free Day 5ѹ 

ǭ ʷ TR-L187-JJP46_TOK_MAR


´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ-ʹԹԵ Ѵҫҡ
 ҹʡ - ҤҪ Ҫ ҵŵ
ҹͪѡ - ԾԸѳ蹴Թ ٨ ʡ
ͻ駪Թ١-ͧ ͡ͷǴʹŹ
ʹԹԵ-ا෾ ʹԹ͹ͧ


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ SCOOT
˹Թҧ
15-19    ..61  22888.-
19-23    ..61  24888.-
21-25    ..61  22888.-
25-29    ..61  24888.-
29 ..-02 ..61   22888.-
02-06   ..61  24888.-
04-08    ..61  22888.-
06-10    ..61  23888.-
10-14    ..61  23888.-
12-16    ..61  22888.-
20-24    ..61  23888.-
22-26    ..61  24888.-
04-08    ..61  24888.-
08-12    ..61  24888.-
10-14    ..61  24888.-
14-18    ..61  25888.-
16-20    ..61  25888.-
20-24    ..61  26888.-
 

SPARKLING TOKYO 5D3N

ǭ ʷ XJ-L09-NRT08_SPARKLING_MAR


´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ Ե-Ե-٨
 ʡ Դʺó Ѻ ԸժẺ-
 ͻ ҵ Һҵ + ҹһѡ
ҹͪѤ䤖 Ѵҫҡ - ͻ駪Թ١
Ե ѴԵ 䴺Ж ͻ͹ ʹԹԵ

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ  AIR ASIA X
˹Թҧ
01-05,02-06,07-11,09-13   ..61  24955.-
17-21,21-25,22-26    ..61  25955.-
28 ..-04 ..61    28955.-
08-12,09-13    ..61  26955.-
 

TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N
ػ 駿

ǭ ʷ  XJ-L197-XJ32_TOY IBARAKI_APR


´:
ا෾   ʹԹ͹ͧ -ʹԹԵ - - Ѵҫҡ
ʡ· (ٻ) - ǹ͡ҹ
ῤ ҷŷ - ҵ + Թ һѡ
俿٨ ҹͪѡ - ԾԸѳ蹴Թ- Ժҡ
ǹҤ͹ - ˭تԤ 䴺 AMI PREMIUM OUTLET
- ǹ - Ե ҫ
 ͻ駪Թ١ - ҹ䴺-ʹԹԵ ʹԹ͹ͧ

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIR ASIA X
˹Թҧ
04-08    ..61  25888.-
05-09    ..61  26888.-
06-10    ..61  28888.-
07-11,08-12,09-13  ..61 29888.-
10-14   ..61  28888.-
11-15,12-16  ..61  26888.-
13-17,14-18,15-19 ..61  28888.-
16-20,17-21  ..61  28888.-
18-22,19-23  ..61  26888.-
20-24,21-25,22-26 ..61  28888.-
23-27,24-28,25-29 ..61  30888.-
26-30,27-31   ..61  30888.-
28 .- 01 ..61   30888.-
29 . - 02 ..61   30888.-
30 .- 03 ..61   30888.-
31.- 04  ..61   29888.-
01-05,02-06,03-07  ..61  29888.-
04-08,05-09,06-10  ..61  30888.-
07-11,08-12    ..61 33888.-
09-13    ..61  38888.-
10-14,11-15   ..61  45888.-
12-16,13-17   ..61  47888.-
14-18    ..61  35888.-
15-19,16-20   ..61  30888.-
17-21,18-22,19-23 ..61  29888.-
20-24,21-25   ..61  29888.-
22-26     ..61  25888.-
TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ػ ǹ

ǭ ʷ XJ-L197-XJ37_TOK FU_JUN


´:
ا෾-ʹԹ͹ͧ-ʹԹԵ - - Ѵҫҡ
 ʡ· (ٻ) ҹͪѡ ǹ͡ҹ
 ҵ + Թ һѡ-俿٨ 觴͡ԧ
觴͡ǹ -ԾԸѳ蹴Թ- Ժҡ - ǹҤ͹ - ˭تԤ
 䴺 -AMI PREMIUM OUTLET-ͧ  - Ե
ҫ ͻ駪Թ١ - ҹ䴺-ʹԹԵ ʹԹ͹ͧ

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AIR ASIA X
˹Թҧ
09-13,10-14,16-20    ..61  26888.-
17-21,23-27,24-28   ..61  26888.-
30 .-03 .61    25888.-
31 .-04 .61    25888.-
06-10     .61  25888.-
07-11     .61  24888.-
13-17     .61  25888.-
14-18   .61  22888.-
20-24,21-25    .61  25888.-
27 .-01..61    25888.-
28 .-01..61    25888.- 

׭ TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ػ ʷ

ǭ ʷ XJ-L197-XJ33-TOY FUJI_MAY

´:
ا෾   ʹԹ͹ͧ-ʹԹԵ -
 Ѵҫҡ ʡ· (ٻ)   ͡ʷ
Ҥ繨Թ -ԾԸѳҹҪ⹫
 ҵ + Թ һѡ-俿٨ 觴͡ԧ
 ԾԸѳ蹴Թ- Ժҡ - ǹҤ͹ - ˭تԤ 䴺
 AMI PREMIUM OUTLET-ͧ  - Ե
ҫ -ͻ駪Թ١ - ҹ䴺-ʹԹԵ
 ʹԹ͹ͧ

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AIR ASIA X
˹Թҧ
23-27     ..61  25888.-
24-28,25-29,26-30   ..61  28888.-
27 . 01 ..61   30888.-
28 . 02 ..61   29999.-
29 . 03 ..61   29999.-
30 . 04 ..61   29999.-
02-06     ..61  29999.-
03-07     ..61  29999.-

 

׭ TOKYO SUPER SAKURA 5 D3N

ǭ ʷ  XJ-L18-GT NRT XJ 36_APR

´:
ʹԹ͹ͧ ʹԹԵ-ʹԹԵ-
Ѵҫҡث-ٻʡ·-觡ҤҨ
ŤҤت-Һ-俿٨ 5 [Ҿҡ]
ٹͧ蹴Թ-ҡ ǹԹء-ͻ駪Թ١
ͧҤ-ǧ䴺ط-ԾԸѳ-ҡз
Ե䴺 (ѹ ٹԤ)-ʹԹԵ-ا෾


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIR ASIA X
˹Թҧ
21-25,24-28,25-29   ..61  31991.-
26-30    ..61  31991.-
27-31    ..61  29991.-
28..-01 ..61   31991.-
29.-02  ..61   31991.-
30.-03  ..61   31991.-
31.-04  ..61   31991.-
01-05,02-06,03-07  ..61  31991.-
04-08     ..61  31991.-
10-14 ..61 [Bus 1]  45777.-
10-14 ..61 [Bus 2]  45777.-
11-15 ..61 [Bus 1]  45777.-
11-15 ..61 [Bus 2]  45777.-
12-16 ..61 [Bus 1]  47777.-
12-16 ..61 [Bus 2]  47777.-
13-17 ..61 [Bus 1]  47777.-
13-17 ..61 [Bus 2]  47777.-
14-18    ..61  34991.-
15-19   ..61  33991.-
 


 

NIKKO SENDAI ICE MONSTER

ǭ ʷ JL-L18-GT-HND JL01_FEB


´:
ʹԹó ʹԹԵ
ʹԹԵ-ͧԡ-⪡
ӵध͹-Һૹ--ҹ٨Ԩ٤
ҷا-ͧૹ- ͻԨԺѧ-ѵ֪
ͧͪѵ֪-͡ҫ-觡ҪҨ
[SNOW MONSTER]-Ԩҹʡ-ҹعѢ駨͡
ʵ-ͧ-ͻ駪Թء  -ѴԵ-͹
ʹԹԵ-ا෾


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ   JAPAN AIRLINES
˹Թҧ
24-29    ..61  48991.-
07-12,21-26  ..61  49991.- 

  GOLDEN ROUTE WINTER B 6D4N

ǭ ʷ TG-L18-GT-KIX TG03_MAR


´:
ʹԹó-ʹԹѹ-ʹԹѹ- ѴԹҤب
ҿ٪Թ- NABANA NO SATO [ʴ]
ö俪Թѹૹ--غҤشҹ-ҹҺҪ
-Ԩ ҹʡ-͹ѡԷͪѤ
ٹͧ蹴Թ-- ͻ駪Թ١-ѹ
 ͡ͷǴʹŹ-ѴԵ-͹
ʹԹԵ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ
12-17,19-24,26-31  ..61  45991.-
2-7,9-14,16-21,23-28  ..61  45991.-
28 .- 05 ..61  ..61  45991.-
09-14,16-21   ..61  45991.-
 

TOKYO SAKURA FULLBLOOM 6 D3N

ǭ ʷ TG-L18-GT-HND TG03_APR


´:
ʹԹó ʹԹ๴ / ʹԹԵ
ʹԹ๴ / ʹԹԵ Ѵҫҡ
 ٻʡ· ҹҺҪ
 غҤشҹ(ONEWAY) [ŧö]-͹ૹ
俿٨ 5 [Ҿҡ]-͹ͪѡ
ٹͧ蹴Թ-ҡ ǹԹء[Ҿҡ]
ͻ駪Թ١-ѹ ͡ͷǴʹŹ
ͧҤ-ǧ䴺ط-ԾԸѳ
ͧͪԴ-Ե䴺
(ѹ ٹԤ)-ʹԹ๴
ʹԹó -ا෾


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ
20-25    ..61   42999.-
28 .-2 ..61    43999.-
04-09    ..61   45999.-
09-14   ..61   53999.-
10-15    ..61   54999.-
11-16   ..61   54999.-
14-19   ..61 [Bus1]  49999.-
14-19    ..61 [Bus2]  49999.- 

TOKYO SAKURA FULLBLOOM 6 D3N

ǭ ʷ TG-L18-GT-HND TG04_APR


´:
ʹԹó ʹԹ๴
ʹԹ๴-Ѵҫҡ-ٻʡ·
ҹҺҪ-غҤشҹ(ONEWAY)
[ŧö] ͹ૹ-俿٨ 5 [Ҿҡ]
ٹͧ蹴Թ-觴͡駤[Ҿҡ]
ͻ駪Թ١-ѹ ͡ͷǴʹŹ
ͧҪԤҧ-͡ʷ-ǹԵҪԫ䫴
觴͡ʹ͡Ի[Ҿҡ]
ͧͪԴ-Ե䴺
(ѹ ٹԤ)-ʹԹó -ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ
17-22   ..61  44900.-
20-25    ..61  41900.-
24-29    ..61  44900.-
26 ..61-01 ..61  44900.-
27 ..61-02 ..61  44900.- 


 

  GOLDEN ROUTE WINTER [A] 6 D3 N

ǭ ʷ JL-L18-GT-NRT JL01_MAR


´:
ʹԹó ʹԹԵ-ʹԹԵ-ͧ
Ѵҫҡث-ٻѺ֡ʡ·-ͻ駪Թ١-   
[껷Թǧ Ҥ - 15 չҤ] ԨҴ͹ ҹʡ
[껷Թǧ 15 չҤ繵] 俿٨Ԫ 5 [Ҿҡ]
 ѵ ҷѵ -ͧҤ-ҡҷҤ
ѹҨԫ٨ҹҤ-NABANA NO SATA [èѴʴ]
ͧ-Ѵ-ͫҡ-ͻ駪Թ䫺Ҫ-ʹԹѹ
ʹԹѹ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ   JAPAN AIRLINES
˹Թҧ
23 28   ..61  42991.-
06 11  ..61  42991.-
20 25  ..61  43991.-
06 11  ..61  43991.-
19 24   ..61  45991.-

TOKYO SAKURA FULLBLOOM 6D3N

ǭ ʷ TG-L18-GT-HND TG03_APR


´:
ʹԹó ʹԹ๴ / ʹԹԵ
ʹԹ๴ / ʹԹԵ Ѵҫҡ ٻʡ·
 ҹҺҪ غҤشҹ(ONEWAY) [ŧö]-͹ૹ
俿٨ 5 [Ҿҡ]-͹ͪѡ
ٹͧ蹴Թ-ҡ ǹԹء[Ҿҡ]ͻ駪Թ١
ѹ ͡ͷǴʹŹ
ͧҤ-ǧ䴺ط-ԾԸѳ-
ͧͪԴ-Ե䴺
(ѹ ٹԤ)-ʹԹ๴
ʹԹó -ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ
20-25   ..61  42999.-
28 .-2 ..61   45999.-
04-09    ..61  47777.-
09-14    ..61  54999.-
10-15    ..61  55999.-
11-16    ..61 55999.-
14-19 ..61 [Bus1] 49999.-
14-19 ..61 [Bus2] 49999.- 

NRT01 TOKYO SAKURA STRONG  5D 3N

ǭ ʷ XJ-L09-NRT01-5D-APR18

´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ
Ե - Ѵҫҡ ǹطҹͧͷҺҪ
Ҥشҹ - Һҵ + ҹһѡ
俿٨ (鹷 5) ԾԸѳ蹴Թ
ҡ - ͻ駪Թ١
͡ͻѹ ͡ͷ ʹŹ
ا෾-ʹԹ͹ͧ


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AIR ASIA X
˹Թҧ
20-24   ..61 27900.-
21-25   ..61  29900.-
22-26   ..61 29900.-
23-27   ..61  29900.-
24-28   ..61 29900.-
25-29   ..61  29900.-
26-30   ..61  29900.-
27-31   ..61  29900.-
28 ..61-01 ..61  29900.-
29 ..61-02 ..61  29900.-
30 ..61-03 ..61  29900.-
31 ..61-04 ..61  29900.-
01-05   ..61  29900.-
02-06   ..61  30900.-
03-07   ..61  30900.-
04-08   ..61  30900.-
10-14   ..61  43900.-
11-15   ..61  45900.-
12-16   ..61  45900.-
13-17   ..61  45900.-
14-18  ..61  45900.-
16-20   ..61  31900.-
17-21   ..61  28900.-
18-22   ..61  28900.-
19-23   ..61  28900.-
20-24   ..61  28900.-
21-25   ..61  28900.-
24-28   ..61  28900.-
25-29   ..61  28900.-
27 ..61-01 ..61  30900.-
28 ..61-02 ..61  30900.-


 

NRT03 SAKURA FULL BLOOM IN TOKYO 5D 3N

ǭ  ʷ XJ-L09-NRT03-5D-APR18

´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ
Ե-ǹطҹͧͷҺҪԖҤشҹ
ͻ ҵ - Һҵ + ҹһѡ
俿٨ (鹷 5) Դʺó Ѻ ԸժẺ
Ѵҫҡ-ͻ駪Թ١
ҡ ͧ䫵 - ͧ ҫ֤
͹ԡⷤ   ͻ駢ͧҡ͡Ҫ - 䴺
ا෾-ʹԹ͹ͧ


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AIR ASIA X
˹Թҧ
23-27   ..61  32900.-
24-28   ..61  32900.-
25-29   ..61  32900.-
26-30   ..61  32900.-
27-31   ..61  32900.-
28 ..61-01 ..61  32900.-
29 ..61-02 ..61  32900.-
30 ..61-03 ..61  32900.-
31 ..61-04 ..61  32900.-
01-05   ..61  32900.-
02-06   ..61  33900.-
03-07   ..61  33900.-
04-08   ..61  35900.-
05-09  ..61  39900.-
06-10   ..61  39900.-
07-11   ..61 39900.-
08-12   ..61  39900.-
09-13   ..61  39900.-

 

NRT04  SAKURA SPARKLING TOKYO 5D 3N

ǭ ʷ XJ-L09-NRT04-5D-APR18

´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ Ե
Ե-ǧ䴺ط - ǹطҹͧͷҺҪ
Ҥشҹ - Һҵ + ҹһѡ
俿٨ (鹷 5) Դʺó Ѻ ԸժẺ
Ѵҫҡ - ͻ駪Թ١
ҡ Ҩ١ ѴԵ ͹ ʹԹԵ
ا෾


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AIR ASIA X

˹Թҧ
21-25   ..61  29900.-
22-26   ..61  31900.-
23-27   ..61 31900.-
28 ..61-01 ..61  31900.-
29 ..61-02 ..61  31900.-
30 ..61-03 ..61 31900.-
03-07   ..61  31900.-
04-08   ..61  31900.-
05-09   ..61  34900.-
06-10   ..61  34900.-
11-15   ..61  45900.-
12-16   ..61  45900.-
13-17   ..61  45900.-
14-18  ..61  45900.-
15-19   ..61  45900.-
16-20   ..61  30900.-
17-21   ..61  29900.-
18-22   ..61  29900.-
19-23   ..61  29900.-
20-24   ..61  29900.-
25-29   ..61  29900.-
26-30   ..61  29900.-

NRT05 TULIP FESTIVAL IN TOKYO 5D 3N

ǭ ʷ XJ-L09-NRT05-5D-APR18

´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ
Ե-ǹطҹͧͷҺҪԖҤشҹ
ͻ ҵ - Һҵ + ҹһѡ
俿٨ (鹷 5) Դʺó Ѻ ԸժẺ
Ѵҫҡ - ͻ駪Թ١
ʵ - ͡Ի ͧԺ ѴԵ ͻ͹
ا෾-ʹԹ͹ͧ


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AIR ASIA X
˹Թҧ
11-15 ..61 47900.-
12-16 ..61 47900.-
13-17 ..61 47900.-
14-18 ..61 47900.-
15-19 ..61 33900.-
16-20 ..61 33900.-
17-21 ..61 30900.-
18-22 ..61 30900.-
19-23 ..61 30900.-
20-24 ..61 30900.-
21-25 ..61 30900.-

 

TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N

ǭ ʷ XJ-L197-XJ26_TOY_MAR

´:
ا෾   ʹԹ͹ͧ -ʹԹԵ -
Ѵҫҡ ʡ· (ٻ) -  ͧѴ
 Ҥشҹ ҵ + Թ һѡ-ʹԹԵ
  - Ѵҫҡ ʡ· (ٻ) -  ͧѴ
Ҥشҹ ҵ + Թ һѡ-ǹҤ͹ ҹ䴺
Ե ҫ ͻ駪Թ١-ʹԹԵ
 ʹԹ͹ͧ


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIR ASIA X
˹Թҧ
3-7    ..61  29999.-
4-8    ..61  28999.-
5-9,6-10    ..61  27999.-
9-13,10-14,11-15,12-16  ..61  27999.-
13-17    ..61  26999.-
14-18    ..61  25999.-
15-19    ..61  26999.-
16-20    ..61  25999.-
17-21,18-22,19-23   ..61  27999.-
20-24    ..61  26999.-
21-25    ..61  25999.-
22-26    ..61  23999.-
23-27    ..61  26999.-
24-28    ..61  27999.-
25-29,26-30,27-31   ..61  26999.-
28 . -01..61   ..61  25999.-
29  .  -02 ..61   ..61  25999.-
30 . -03  ..61   ..61  26999.-
31. -04  ..61   ..61  27999.-
01-05     ..61  26999.-
02-06    ..61  25999.-
03-07,04-08,05-09,06-10  ..61  26999.-
07-11    ..61  28999.-
08-12,09-13,10-14,11-15   ..61  27999.-
12-16,13-17 ,14-18,15-19  ..61  27999.-
16-20,17-21,18-22   ..61  27999.-
19-23     ..61  23999.-
20-24     ..61  26999.-
21-25,22-26,23-27   ..61  28999.-
24-28    ..61  27999.-
25 . -01 ..61   ..61  25999.-
26 .  -02 ..61   ..61  26999.-
27 .  -03  ..61   ..61  28999.-
01-05,02-06 ,03-07   ..61  28999.- 

HAPPY TOKYO SAY HI WINTER 5D3N

ǭ ʷ   TR-L142-HJT-TR53-CB01_FEB


´:
ʹԹ͹ͧ-Ե - ǹطҹ觪ҵ ͧѴ
 غҤشҹ Һҵ -  ؿ࿵һѡ          
ҹͪѤ ҹʡտ٨  - ٹͧ蹴Թ
ʡ· - Ѵҫҡ- ҹԹء  - - зͧǪͻѹ
͡ͷʹŹ-ʹԹ͹ͧ       

                               
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ SCOOT
˹Թҧ                          
 14-18   .. 60  25999.-
 16-20   .. 60  25999.-
 17-21   .. 60  25999.-
3-7   .. 61  25999.-
 8-12   .. 61  23999.-
 3-7  .. 61  23999.-
 4-8 .. 61  23999.-

 

Golden Route Winter Cool Tokyo Osaka

ǭ ʷ XJ-L47-XJ77-TYO_MAR

´:
ا෾ ҡҹ͹ͧ -ʹԹԵ ҹʡտ٨
 ԾԸѳ蹴Թ ѵ ҷѵ ͹
ѵ ͧҤ - Ե ࢵͧҫѹҪԫ٨
ҹҤ ͡ҡ- ҿ٪ Թ ѴͧԹФب
 ͫҡ - ͻ駪Թ䪺Ҫ-ʹԹѹ ʹԹ͹ͧ   


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIR ASIA X
˹Թҧ
9 13    ..61   26900.-
15 -19    ..61   27900.-
21 25    ..61   28900.-
27 31    ..61   27900.-
2 6    ..61 28900.-
8 12    ..61 27900.-
14- 18,20 24   ..61 28900.-
26 . 2..   ..61  28900.-
4 8,10-14,16 20   ..61  29900.- 

EASY PINK BLOSSOM KAWAZU

ǭ ʷ  TR-L90-PINK BLOSSOM_MAR


´:
ا෾ -ǹطҹ - ͧͷҺЪ
 ҡ ͧ ͹ૹ -٢һѡ-٨෹ʡ
 Ѵҡث ʡ· ͻ駪Թ١-ͧҤ
˭䴺طͧҤ ԾԸѳ ͻ䴺 Ե
ʹԹԵ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ SCOOT AIRLINES
˹Թҧ
11 15    .. 61  27900.-
15 19    .. 61  28900.-
19 23     .. 61  27900.-
23 27    .. 61  28900.-
27 .. 03 .. 61  .. 61  31900.-
01 05,03 07  .. 61  29900.-
05 09,07 11,09 13 .. 61  29900.-
 

٨ ʡ 5ѹ 3׹

ǭ ʷ  TR-L47-T93_TOY SKI_MAR


´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ-ʹԹԵ - ѴԵ
  Ѵҫҡ - 䴺 ѹ Unicorn ҡ٨  
ҡ٨ ҹʡտ٨  - ԾԸѳ蹴Թ
Թ١ Ե -зͧǵѸ  
ͺѵǴʹŹ (ѵ 2,700ҷ)   -ʹԹԵ
ʹԹ͹ͧ   


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ SCOOT
˹Թҧ                       
10 14   ..61   22900.-
17-21,20 24,27 31   ..61   23900.-
31 .. 4 ..   ..61  23900.-
3 7    ..61   22900.-
7 11   ..61   23900.-
10 14,14 18   ..61 24900.-
21- 25    ..61   23900.-
24 28    ..61   24900.-
28.. 4..   ..61  26900.-
3 7,7-11,10 14 ..61   25900.-
14 18   ..61   25900.-
17 -21    ..61   27900.-


 

TR99 Autumn Snow ٨  5ѹ 3׹

ǭ ʷ  TR-L47-TR99-AUTURMN_MAR18


´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ - ʹԹԵ -Ե طҹ觪ҵ
 ͧͷҺҪ غҤشҹ - ͹-ͪѤ FUJITEN
SKI RESORT - ԾԸѳ蹴Թ Ѵҫҡ -  ͻ駪Թ١
 Ե-зͧǵѸ   ͺѵǴʹŹ
ʹԹԵ - ʹԹ͹ͧ


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ   SCOOT
˹Թҧ            
29 2     . 61  35900.-
31 4    . 61  32900.-
1 5     . 61  23900.-
5 9     . 61  25900.-
7 11,8 12   . 61  23900.-
12 16     . 61  25900.-
14 18,15 19,18 22  . 61  23900.-
19 23     . 61  25900.-
21 25,22 26    . 61  23900.-
26 30     . 61  25900.-
28 1,29 2    . 61  23900.-
2 6     . 61  25900.-
4 8,5 9    . 61  23900.-
9 13    . 61  25900.-
11 15,12 16   . 61  23900.-
16 20     . 61  25900.-
18 22,19 23   . 61  23900.-
23 27     . 61  25900.-
25 1 ,26 2    . 61  24900.-
2 6     . 61  26900.-
4 8,5 9    . 61  24900.-
9 13    . 61  26900.-
11 15,12 16    . 61  24900.-
16 20     . 61  27900.-
18 22,19 23   . 61  26900.-


TOKYO SKI 5D3N ػ ʡ ­ͧ

ǭ ʷ TG-L197-TG24_TYO SKI_MAR18


´:
ʹԹó -ʹԹԵ - Ѵҫҡ
ʡ· (ҹ) Һҡ٨ -ԾԸѳ
ҹҪ⹫ - ῤ ҷŷ-٨ ʡ
 ҹͪѡ - ԾԸѳ蹴Թ - ͧѴ ҺҪ
 ҹͻ駪Թء- ԾԸѳ - ͧҤ ˭䴺
 䴺Ж Ե ҫ Ե -ѴԵЫѧ Թ⪨ - ͹
 ʹԹԵ ا෾


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ
03-07,04-08  . 61  36888.-
05-09   . 61  35888.-
10-14   . 61  36888.-
12-16   . 61  35888.-
17-21   . 61  34999.-
19-23,24-28   . 61  36888.-
26-30   . 61  36888.-
31 04    . 61  35888.-
02-06,08-12   . 61  36888.-
09-13,10-14   . 61  36888.-
15-19    . 61  35888.-
17-21,22-26 . 61  36888.-
24-28   . 61  36888.-
01-05    . 61  35888.-
02-06,03-07   . 61  36888.-
07-11,08-12  . 61  36888.-
09-13,10-14  . 61  36888.-
14-18,15-19   . 61  36888.-
16-20,17-21   . 61  36888.-

 
 
 

Tokyo Finn Snow ٨ Ҥ 5ѹ 3׹

ǭ ʷ TR-L47-TR97-MAR18


´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ - ʹԹԵ - Ե
- Ѵҫҡ - ˭䴺 Ҥ
 ҧԵ Ҿ ҹҡ - Ե
  - Ѵҫҡ - ˭䴺 Ҥ
ҧԵ Ҿ ҹҡ -ǹͪԻ
 ҹʡ Fujiten ͪѤ ԾԸѳ蹴Թ
  - Թ١ Ե -ʹԹԵ - ʹԹ͹ͧ


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ   SCOOT
˹Թҧ
28 1    . 61  37900.-
2 6,4 8    . 61  28900.-
9 13     . 61  25900.-
11 15,16 20,23 27  . 61  28900.-
25 29,30 3    . 61  28900.-
1 5,6 10,8 12   . 61  28900.-
13 17    . 61  25900.-
15 19,20 24,22 26  . 61  28900.-
27 3    . 61  31900.-
1 5,6 10,8 12    . 61  29900.-
13 17,15 19    . 61  29900.-
20 24    . 61  31900.-

 
 

TOKYO SUPER COOL5D3N

ǭ ʷ TR-L204-TOKYO SUPER _MAR18

´:
ا෾   ʹԹ͹ͧ -ԵЖһҪԖҤشҹ
ῤ -٨ ʡ췖ѴҫҡЖͻ駪Թ١ 
ǖǴʹŹ ͪͻҹԺ 䴺       
  (öʺԡ) -ʹԹԵ ʹԹ ͹ͧ     
 
  
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ   SCOOT
˹Թҧ
10 14 ,17 21 ,24 28   . 61  28900.-
31 4     . 61  27900.-
16 20     . 61  27900.-
21 25 ,28 - 4    . 61  28900.-
14 -18    . 61  28900.-
21 25     . 61  25900.-

 

EASY WINTER TOKYO

ǭ ʷ XW-L90- WINTER TOKYO _FEB18

´:
ا෾ - Ҫ Ҫ ҹ ͪѤ
 ͹ૹ ٢һѡ-٨෹ʡ ԾԸѳ蹴Թ
 Ѵҡث ʡ· ͻ駪Թ١-еѸ
 ҹö͡͵ Tokyo Disneyland-ʹԹԵ ا෾


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ SCOOT AIRLINES
˹Թҧ
02 06    .. 61  27900.-
04 08    .. 61  28900.-
06 10    .. 61  27900.-
08 12    .. 61  26900.-
10 14    .. 61  28900.-
12 16    .. 61  27900.-
14 18    .. 61  26900.-
16 20    .. 61  27900.-
18 22    .. 61  28900.-
20 24    .. 61  27900.-
22 26    .. 61  26900.-
24 28    .. 61  28900.-
26 30    .. 61  27900.-
28 .. 01 .. 61  .. 61  26900.-
30 .. 03 .. 61  .. 61  27900.-
01 05,03 07   .. 61  28900.-
05 09    .. 61  27900.-
07 11,09 13   .. 61  28900.-
11 15    .. 61  27900.-
13 17,15 19 .. 61  28900.-
17 21    .. 61  28900.-
19 23    .. 61  27900.-
21 25,23 27   .. 61  28900.-
25 .. 01 .. 61  .. 61  28900.-
27 .. 03 .. 61  .. 61  30900.- 


 

HAPPY TOKYO LOVE LOVE WINTER

ǭ ʷ TZ-L142- HJT-TR53-B01_FEB18


´:
ʹԹ͹ͧ-  Ե - ʡ· Ѵҫҡ - ͻ
 GOTEMBA PREMIUM OUTLETS Һ- ҵ -  ؿ࿵һѡ
 -俿٨ 5 *ҹʡտ٨*  - ٹͧ蹴Թ
 JTC DUTY FREE ҹԹء- - зͧǪͻѹ
 ͡ͷʹŹ-ʹԹ͹ͧ


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ  SCOOT
˹Թҧ    
28-1,29-2   .. 61  35999.-
30-3    .. 61  36999.-
31-4    .. 61  33999.-
 1-5    .. 61  27999.-
2-6    .. 61  26999.-
3-7, 4-8     .. 61  26999.-
5-9,6-10   .. 61  25999.-
 7-11    .. 61  24999.-
 8-12,9-13   .. 61  25999.-
 10-14    .. 61  26999.-
11-15 ,12-16,13-17   .. 61  25999.-
14-18    .. 61  25999.-
 15-19    .. 61  24999.-
 16-20    .. 61  25999.
 17-21    .. 61  26999.-
18-22 ,19-23,20-24   .. 61  25999.-
21-25    .. 61  25999.-
22-26    .. 61  24999.-
 23-27    .. 61  25999.-
24-28   .. 61  26999.-
 25-29,26-30,27-31   .. 61  25999.-
 28-1    .. 61  25999.-
 29-2    .. 61  24999.-
30-3    .. 61  25999.-
31-4    .. 61  26999.-
 1-5    .. 61  25999.-
2-6 ,3-7 ,4-8  .. 61  25999.-
 5-9    .. 61  24999.-
 6-10    .. 61  25999.-
 7-11    .. 61  26999.-
8-12,9-13,10-14   .. 61  25999.-
 11-15    .. 61  25999.-
 12-16    .. 61  26999.-
 13-17,14-18 ,15-19 .. 61  27999.-
16-20    .. 61  26999.-
 17-21, 18-22   .. 61  25999.-
19-23    .. 61  24999.-
20-24   .. 61  25999.-
21-25    .. 61  26999.-
22-26, 23-27   .. 61  25999.-
 24-28    .. 61  25999.-
 25-1, 26-2   .. 61  27999.-
 27-3, 28-4   .. 61  29999.- 


 

HAPPY TOKYO LOVE LOVE SPRING

ǭ ʷ TR-L142-HJT-TR53-B02_MAR18

´:
ʹԹ͹ͧ-Ե - ǹطҹ觪ҵ ͧѴ
 غҤشҹ Һҵ -  ؿ࿵һѡ
ҹͪѤ - 俿٨ 5 - ٹͧ蹴Թ - ʡ·
Ѵҫҡ- - зͧǪͻѹ ͡ͷʹŹ
ʹԹ͹ͧ


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ  SCOOT
˹Թҧ
1-5    .. 61  27999.-
2-6,3-7    .. 61  26999.-
 4-8    .. 61  26999.-
5-9    .. 61  25999.-
6-10    .. 61  26999.-
7-11    .. 61  27999.-
8-12,9-13   .. 61  26999.-
10-14,11-15   .. 61  26999.-
12-16   .. 61  25999.-
13-17    .. 61  26999.-
14-18,15-19   .. 61  27999.-
16-20,17-21   .. 61  27999.-
 18-22   .. 61  26999.-
19-23, 20-24   .. 61  27999.-
 


 

TOKYO-FUJI-OSAKA 5D3N ػ (2)

ǭ ʷ TG-L197-TG28_TOY_MAR

´:
ا෾   ʹԹó-ʹԹԵ Ѵҫҡ
 ʡ· (ҹ) - ҤҪ Ҫ ҵŵ
 Dinner ؿ࿵һѡ - ͹繸ҵ-俿٨ - ԾԸѳ蹴Թ
 Һҹ Nabana no Sato Winter Illumination - ͻ駫Ҥ 
ԹФب تԹ ͫҡ ǵ - ͻ駪Թ䫺Ҫ
ҷͫҡ (ҹ͡) ꡫ⻫Ե - ʹԹѹ ͫҡ ʹԹó

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ
01-05   ..61  39888.-
03-07   ..61  37888.-
05-09   ..61  36888.-
07-11    ..61  38888.-
09-13   ..61 39888.-
11-15,13-17  ..61  38888.-
15-19   ..61  39888.-
17-21    ..61  36888.-
19-23   ..61  35888.-
21-25   ..61  38888.-
23-27    ..61  39888.-
25 .. 01..61  ..61  39888.-
27 . 03 ..61  ..61  38888.-
01-05    ..61  37888.-
03-07    ..61  38888.-
05-09    ..61  37888.-
07-11,09-13  ..61  38888.-
11-15,13-17  ..61  37888.-
15-19,17-21   ..61  38888.-
19-23    ..61  37888.-
21-25   ..61  38888.-
 

TOKYO-FUJI-OSAKA 5D3N ػ

ǭ ʷ TG-L197-TG21_TOY FUJI_JAN18

´:
ا෾   ʹԹó-ʹԹԵ Ѵҫҡ
ʡ· (ҹ) - ҤҪ Ҫ - ҵŵ
 Dinner ؿ࿵һѡ - ͹繸ҵ -俿٨ ҹͪѡ
 ԾԸѳ蹴Թ Һҹ Nabana no Sato Winter
 Illumination - ͻ駫Ҥ- ԹФب تԹ ͫҡ
 ǵ - ͻ駪Թ䫺Ҫ -ҷͫҡ (ҹ͡) ꡫ⻫Ե - ʹԹѹ
ͫҡ ʹԹó

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ
1-5   . 60  38888.-
2-6,3-7   . 60  39888.-
4-8,5-9   . 60  38888.-
9-13   . 60  36888.-
10-14   . 60  38888.-
11-15,12-16,13-17  . 60  37888.-
14-18  . 60  38888.-
15-19   . 60  37888.-
16-20,17-21,18-22  . 60  38888.-
19-23   . 60  37888.-
20-24,21-25,22-26  . 60  38888.-
24-28   . 60  38888.-
27-31   . 60  49888.-
28-1   . 60  55888.-
8-12   . 61 37888.-
9-13  .6 1  36888.-
10-14   . 61  37888.-
11-15,12-16  . 61  36888.-
13-17   . 61  38888.-
12-16   . 61  36888.-
13-17   . 61  38888.-
14-18   . 61  37888.-
15-19   .6 1  38888.-
16-20  .6 1  37888.-
17-21   . 61  38888.-
18-22   .6 1  37888.-
19-23   .6 1  38888.-
20-24   .6 1  37888.-
21-25   .6 1  38888.-
22-26,23-27,24-28  . 61  37888.-
25-29   .6 1  36888.-
26-30   .6 1  37888.-
27-31   .6 1  38888.-
28-1   . 61  37888.-
29-2   .6 1  38888.-
30-3   .6 1  37888.-
31-4   . 61  38888.-
 


 

 

SKI & SNOW IN FUKUOKA 5D3N BY  TG

ǭ  TG-L09-SKI & SNOW-5D3N_ FEB

´   :
ا෾ ʹԹó-ء͡ Ҵ䫿 ົ
ҹٿԹ ͷʹ⡡ -ؿһѡ ͹-
ҹʡ繫ѹ- ҡ - ⷤԹ-ͻⷫ ҷ
ؤ͡-ʵ ūԵ -ǵ ͻ෹Թ-ء͡ ا෾


  ҤҶ١ ᾤࡨ   ¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ
03 07, 09-13, 17-21, 24-28  .. 61 39900.-

 


 

Amazing Tohoku ԡ ૹ Ե 5ѹ 3׹

ǭ ʷ TR-L47-TR98_TOHOKU_MAR18


´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ - ʹԹԵ -Ե - ԡ - ⪡
ٻоҹԹ - ͹  -Ҥѵ ҹҳ٨Ԩؤ
 ҷء -  ૹ شૹ   ҷͺ ⤤
 ͻԨԺѧ- ԡ (ǧWinter) -ͧѵ֫
 ͧͪشǷ 1 3 ͧ ૹ Ե ҧ͹ҫ
ʹԹԵ - ʹԹ͹ͧ       
           
                                                                   
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ SCOOT
˹Թҧ                          
29 3    . 60  29900.-
2 6,6 10,9 13    . 60  33900
13 17     . 60  32900.-
16 20     . 60  31900.-
20 24,23 27    . 60  32900.-
27 31     . 60  38900.-
30 3     . 61  39900.-
3 7,6 10    . 61  28900.-
10 14     . 61  29900.-
13 17    . 61  28900.-
17 21    . 61  29900.-
20 24     . 61  28900.-
24 28     . 61  29900.-
27 31    . 61  28900.-
31 4     ..61  29900.-
3 7    . 61  28900.-
7 11     . 61  29900.
10 14     . 61  28900-
14 18     . 61  29900.-
17 21     . 61  28900.-
21 25     . 61  29900.-
24 28     . 61  28900.-
28 4     . 61  32900.-
3 7     . 61  31900.
7 11    . 61  32900-
10 14     . 61 31900.-
14 18    . 61  32900.-
17 21    . 61  31900.-

 


 

ͧҧѺ !!


 

VISITOR

 ʶԵѹ

225

 ʶԵҹ

1086

 ʶԵ͹

ʶԵԻչ

ʶԵԷ

25140

25140

2989023

2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official