หน้า 1 | 2


 


ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N (ซุปตาร์ น่ารักที่สุดในโลก #2)

รหัสทัวร์  TR-L197-TR10_OSA_SEP

1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – คามิโคจิ – สะพานคัปปา
 นาโกย่า – ซาคาเอะ
3.เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
 เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ
 น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง


สายการบิน  SCOOT
ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท

เม.ย.61 22-25,29เม.ย-2พ.ค.61
พ.ค.61  27-30
มิ.ย.61  3-6,10-13,17-20,24-27
ก.ค.61  1-4,8-11,15-18,22-25,29ก.ค-1ส.ค.61
ส.ค.61  5-8,12-15,19-22,26-29
ก.ย.61  2-5,9-12,16-19
 


 

ทัวร์ KIX05 โอซาก้า บุหงา ลั่นทุ่ง 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L09-KIX05-OSA_MAY

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าคิบูเนะ - วัดคิโยมิสึ
 ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – เกียวโต สเตชั่น
3.อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
4.กระเช้าคัทสึระงิ  – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 
ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ
5.กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  3-7,16-20,17-21,24-28
 

ทัวร์ KIX04  ต๊ะต่อนยอน นครโอซาก้า 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L09- KIX04_OSA_SEP


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ
  นาโกย่า -   อิออน จัสโก้
3.นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
4.ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ
5.โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  7-11,14-18,21-25,27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61

ก.ค.61  4-8,5-9,6-10,1-15,12-16,13-17,18-22
  19-23,20-24,25-29,26-30

ส.ค.61  1-5,2-6,3-7,8-12,9-13,10-14,15-19
  16-20,17-21,22-26,23-27,24-28
  29 ส.ค. – 02 ก.ย. ,30 ส.ค. – 03 ก.ย
  31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61

ก.ย.61  5-9,6-10,7-11,12-16,13-17,14-18
  19-23,20-24,21-25,26-30
 

ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4Nซุปตาร์ ทตโทริ

รหัสทัวร์   TR-L197-TR_OSA_SEP


1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – คามิโคจิ –สะพานคัปปา - นาโกย่า –ซาคาเอะ
3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต
 วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้
4. เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย 
 พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ
น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง


สายการบิน  SCOOT
ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  2-6,30พ.ค-3มิ.ย
มิ.ย.61  6-10,13-17,20-24,27มิ.ย-1ก.ค.61
ก.ค.61  4-8,11-15,18-22
ส.ค.61  1-5,8-12,15-19,22-26,29ส.ค-2ก.ย.61
ก.ย.61  5-9,12-16,19-23 

ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA KOTO 6D4Nซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป#2

รหัสทัวร์ XJ-L197-OSA-TAK_KOTO _SEP

1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า
3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
4.อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
5.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ
 อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ
6.สนามบินดอนเมือง


สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  9-14,16-21,23-28
 28พ.ค-2มิ.ย,29พ.ค-3มิ.ย.,30พ.ค-4มิ.ย.61
ก.ย.61  26ก.ย-1ต.ค,27ก.ย-2ต.ค,28ก.ย,3ต.ค,29ก.ย-4ต.ค.61
 

ทัวร์ HAPPY OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA พาเพลิน

รหัสทัวร์ TR-L142-HJO-TR54-C02_OCT

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ – กิฟุ 
2.หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ ลิตเติ้ล เกียวโต – ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น 
3.อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน
4.ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
     
สายการบิน SCOOT        
ราคาเริ่มต้น 23,999  บาท
กำหนดการเดินทาง

ก.ค.61     4-8,11-15,18-22,25-29

ส.ค.61    1-5,8-12,15-19,22-26,29 ส.ค. – 1 ก.ย

ก.ย.61     5-9,12-16,19-23,26-30

ต.ค.61     3-7,10-14,17-21,24-28

   

ทัวร์ HAPPY OSAKA กำแพงหิมะ & ชิราคาวาโกะ

รหัสทัวร์ XJ-L142-HJO-XJ53-CA02_JUN

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า-โอซาก้า
2.โอซาก้า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ 
ลิตเติ้ล เกียวโต – ปราสาทมัตสึโมโต้
3.เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ – กำแพงหิมะ 
เขื่อนคุโรเบะ – เมืองกุโจ – ออนเซ็น
4.เมืองกุโจ - โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ 
5.สนามบินดอนเมือง      

สายการบิน AIR ASIA X 
ราคาเริ่มต้น 19,777 บาท
กำหนดการเดินทาง

เม.ย 61       15-19,19-23,21-25,26-30,27เม.ย. - 1 พ.ค

พ.ค. 61      10-14,11-15,17-21,18-22,24-28,25-29,26-30,31พ.ค.-4มิ.ย

มิ.ย. 61       1-5,7-11,8-12,14-18,15-19,21-25

    

ทัวร์ TR84 Wow #4 Golden Route Osaka Tokyo 5D 4N

รหัสทัวร์ TR-L47-TR84 Wow #4_MAY


  1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า
  ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
  2. โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – ร้านชงชา
 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –  กิฟุ เมืองโอกากิ - ห้างอิออนมอลล์
  3.โอกากิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต
 เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้ -  ปราสาทมัตสึโมโต้ -  ออนเซ็น
  4.มัตสึโมโต้ – ยามานาชิ – ทุ่งพิงค์มอส – คาวากูจิโกะ
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว –   วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ  
  5.นาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง   


สายการบิน SCOOT
ราคาเริ่มต้น  26,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61 4-8,11-15,18-22,25-29

 

ทัวร์ Wow #2 Golden Route

รหัวทัวร์ TR-L47-TR82-OSK_APR


 1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า
  ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
 2.โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า -เกียวโต - วัดทอง คินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
  กิฟุ เมืองโอกากิ- ห้างอิออนมอลล์   
 3.หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ 
  มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ -  ออนเซ็น  
 4.ยามานาชิ - โอชิโนะ ฮักไก – คาวากูจิโกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว
  วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ  
 5.นาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

สายการบิน SCOOT
ราคาเริ่มต้น 27,900.-
กำหนดเดินทาง   
เม.ย.61  13-17,20-24,27เม.ย-1พ.ค.61
 


 

ทัวร์ ALL STAR SAKURA OSAKA-TAKAYAMA 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XJ-L09-KIX09 XJ_APR


  1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
  2.โอซาก้า – เกียวโต - ชมซากุระ ณ ศาลเจ้าฮิราโนะ – วัดคินคาคุจิ
นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ -   อิออน จัสโก้
  3.นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
  4.ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ
  5.โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61  1-5,2-6,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,16-20,26-30

ทัวร์  Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto 4D3N

รหัสทัวร์ TR-L47-TR22-SNOW_JUN

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – กิฟุ
2.หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต
  เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ  - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ -  ออนเซ็น           
3.เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ  กุโจ
4.กุโจ – โอซาก้า - ห้างโดทงพลาซ่า - ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เลท
  สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

        
สายการบิน SCOOT
ราคาเริ่มต้น27,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  22 - 25,29 เม.ย. – 2 พ.ค. 61

พ.ค.61  6-9,13-16,20-23,27-30

มิ.ย.61  3-6,10-13,17-20 

ทัวร์ Osaka Takayama Shirakawago Kyoto 5D4N

รหัวทัวร์ TR-L47-TR21-SNOW_JUN


1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า -ฮาชิมะ จังหวัดกิฟุ
2.หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต
  เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ  - มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ -  ออนเซ็น
3. มัตสึโมโต้ - เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ-(เข้าโองิซาวะสู่ทาเตยามะ) - กุโจ    
4. ปราสาทโอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง      
  
สายการบิน SCOOT
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  18-22,25-29

พ.ค.61  2-6,9-13,23-27,30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61

มิ.ย.61 6-10,13-17,20-24 


ทัวร์OSAKA-KOBE สบาย สบาย 5 D 3 N

รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-KIX XJ10_JUN

  1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ
  2.เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-วัดคินคาคุจิ-อาราชิยาม่า
สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่าไผ่-โอซาก้า
  3.อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
  4.โอซาก้า-โกเบ-ถ่ายรูปกับสะพานอะคาชิไคเคียว-โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์
ช้อปปิ้ง อิออนมอลล์-ริงกุ เอ้าท์เล็ต-สนามบินคันไซ
  5.สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 28,999.-

มี.ค.61  22-26,24-28,26-30,28มี.ค-1เม.ย,30มี.ค-3เม.ย.61

เม.ย.61  2-6,4-8,11-15,12-16,13-17,14-18,17-21
  21-25,27เม.ย.-1พ.ค.61

พ.ค.61  5-9,12-16,19-23,29พ.ค-2มิ.ย

มิ.ย.61  2-6,9-13
ทัวร์ สบาย NAGOYA WAKAYAMA 6 DAY 4 NIGHT

รหัสทัวร์ TG-L18-GT-NGO TG04_MAY


1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินนาโงย่า-ปราสาทนาโกย่า-หมู่บ้านอิกะนินจา
โรงแรม+ออนเซน
3.เมืองอิเสะ-ศาลเจ้าอิเสะจิงกุ-ถนนโอคาเงะ โยโกะโจ
เมืองวากายาม่า-ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิ-น้ำตกนาจิ-โรงแรม+ออนเซน
4.เมืองชิราฮาม่า-เกาะหินเอนเกะซึ-หน้าผาซันดันเบกิ
ตลาดคุโรชิโอะ-โอซาก้า
5.อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
6.ริงค์กุ เอาท์เล็ท-อิออน-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น  48,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61     19-24,25-30,27เม.ย.-2พ.ค.
พ.ค.61      1-6,3-8,9-14,11-16,16-21,18-23,23-28
 

ทัวร์ญี่ปุ่น #HNJO2 OSAKA SAKURA OK BY JAPAN AIRLINE

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ JL-L196-HNJO2 OSAKA_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) -สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)   
เกียวโต – วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า
โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ - รร.อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า
หรือเลือกซื้อ “ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 2,500 บาท ”ปราสาทโอซาก้า
วัดโทไดจิ เมืองนารา-ริงกุ เอ้าท์เล็ท-สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)     
สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN AIRLIES
กำหนดการเดินทาง
18- 22    เม.ย. 61  34900.-
 


 

ทัวร์ OSAKA ALPS TOKYO PINKMOSS 6D4N 

รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-KIX XJ08_MAY

1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ
2.เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
นาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
3.เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
4.เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-กำแพงหิมะ-เขื่อนคุโรเบะ--ออนเซน 
5.ชมดอกชิบะซากุระ-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ-สนามบินนาริตะ
6.สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

สายการบิน  AIR ASIA X 
ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท
กำหนดเดินทาง

เม.ย.61 12-17,13-18,14-19,15-20,16-21

14-22,18-23,19-24,20-25,21-26

22-27,23-28,24-29,25-30,26 เม.ย.-01 พ.ค.61

27 เม.ย.-02 พ.ค.61,28 เม.ย.-03 พ.ค.61

29 เม.ย.-04 พ.ค.61,30 เม.ย.-05 พ.ค.61

พ.ค.61 1-6,2-7,3-8,4-9,5-10,10-15,25-30,26-31


ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3Nซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ภาค2

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ38_OSA-TAK_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ
นาโกย่า – ซาคาเอะ-อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
 เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้
 ชมซากุระ ณ สวนลำรึกงานเอ๊กซ์โป 70 - เมืองนารา – วัดโทไดจิ
 พระพุทธรูปไดบุทสึ - สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง
05-09    เม.ย.61  38999.-
10-14   เม.ย.61   38999.-
11-15    เม.ย.61  39999.-

 


ทัวร์ญี่ปุ่น KIX07 FLORA BLOOM  IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L09- KIX07 FLORA _JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง-โอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ
 วัดคินคาคุจิ–ศาลเจ้าคิบูเนะ - นาโกย่า – อิออน จัสโก้-นาโกย่า
 ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า                 
 เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ-ปราสาทโอซาก้า
ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ  

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง
02 – 06,03 – 07,04 – 08   พ.ค.61  31900.-
06 – 10,08 – 12,16 – 20   พ.ค.61 29900.-
17 – 21,23 – 27,24 – 28   พ.ค.61  29900.-
07 – 11,14 – 18,21 – 25   มิ.ย.61  27900.-
27 มิ.ย. – 07 ก.ค. 61   27900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น KIX02 SAKURA LAND IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L09-KIX02 SAKURA_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง-โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ
 นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ -   อิออน จัสโก้
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ
กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง
01 - 05,02 - 06,03 - 07   เม.ย.61  35900.-
04 - 08    เม.ย.61  37900.-
10 - 14,11 - 15,13 - 17  เม.ย.61  49900.-
16 - 20    เม.ย.61  35900.-
18 - 22,19 - 23,20 - 24   เม.ย.61  31900.-
25 - 29,26 - 30    เม.ย.61  31900.-
28 เม.ย. – 02 พ.ค.61    31900.-
 


 

ทัวร์ ALL STAR HILIGHT JAPAN ALPS 6วัน4คืน

รหัสทัวร์ XJ-L09-KIX08 XJ_JUN

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.โอซาก้า – เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า
เทศกาลแสงสีนาบานะ โนะซาโตะ - นาโกย่า สเตชั่น
3.นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า                 
 เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตซึโมโต้ - ย่านมัตสึโมโต้เอกิมะเอะ
4.โทยามะ – เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ช้อปปิ้งห้างอิออน จัสโก้ 
5.ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ
6.โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61   17-22,25-30
พ.ค.61     01-06,02-07,03-08,08-13,09-14,15-20,16-21,22-27,23-28
 

ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Takayama Shirakawago Nara Kyoto 5D4N

รหัสทัวร์  TR-L47-TR19_WONDER_APR

  1.กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า
  นาโกย่า/โอกากิ
  2.นาโกย่า - เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู Hamonoyasan
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - กุโจ
  3. กุโจ – เกียวโต – วัดทอง คินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
  คันไซ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
  4.นารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า
(ด้านนอก) – ห้าง Doton Plaza - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ              
  5.ชินเซไก – อูเมดะ - EXPO CITY -สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

สายการบิน SCOOT
ราคาเริ่มต้น 35,900.-

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  11-15
 


 

ทัวร์ญี่ปุ่นOsaka Nara Kyoto Kobe 4D 3N

รหัสทัวร์ TR-L47-TR20_OSK_APR

  1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า
ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
  2.โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
  วัดคิโยมิสึ - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์  
  3.อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน    
  4. ปราสาทโอซาก้า – ห้างโดทงพลาซ่า – สนามบินคันไซ
  สนามบินดอนเมือง 


สายการบิน SCOOT
ราคาเริ่มต้น 35,900.-
กำหนดเดินทาง 
เม.ย.61 1-4,8-11,15-18
 

ทัวร์ญี่ปุ่น KIX03 SAKURA GRAND OSAKA TAKAYAMA 6D4N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L09-KIX03 SAKURA_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง- อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล
ตามอัธยาศัย-เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า - เทศกาลแสงสี
Nabana no Sato Winter Illumination – อิออน จัสโก้-นาโกย่า – ทาคายาม่า
 หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 กิฟุ-นารา – วัดโทไดจิ – ชมซากุระ ณ สวนโยชิโนะ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สนามบินคันไซ-สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง
03 – 08     เม.ย.61 39900.-
04 – 09     เม.ย.61  40900.-
10 – 15,11 - 16,12 – 17   เม.ย.61  50900.-


 

ทัวร์ญี่ปุ่น KIX01 SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA 6D4N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L09- KIX01 SNOW_MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง-โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ
 ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้-นาโกย่า
 ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า                 
 เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตซึโมโต้-โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค
 กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กิฟุ
ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ
กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง
13-18   เม.ย.61  59900.-
17-22   เม.ย.61  45900.-
18-23,19-24,24-29  เม.ย.61  41900.-
25-30   เม.ย.61  41900.-
26เม.ย-1พ.ค.61  เม.ย.61  43900.-
2-7,3-8,8-13,9-14  พ.ค.61  41900.-
15-20,16-21,22-27  พ.ค.61  41900.-
23-28   พ.ค.61  43900.-
ทัวร์ HJO-TR54-C01 HAPPY OSAKA KYOTO NARA จัดเต็ม

รหัสทัวร์ TR-L142-HJO-TR54-C01_APR


  1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ  – กิฟุ
  2.หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต
  ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น 
  3.โกเบย่าน KITANO - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28
  นารา - วัดโทไดจิเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า
  4.อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option
เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน 
  5.ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ 


สายการบินSCOOT
ราคาเริ่มต้น 29,999.-

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  4-8,11-15

 

ทัวร์ HAPPY OSAKA SNOW WALL & SHIRAKAWAGO งานดี

รหัสทัวร์ TR-L142-HJO-TR54-SW01_JUN 


  1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ  – กิฟุ     
  2.เมืองนาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ
ลิตเติ้ล เกียวโต – ปราสาทมัตสึโมโต้ 
  3.เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ – กำแพงหิมะ
เขื่อนคุโรเบะ – เมืองกุโจ – ออนเซ็น      
  4.โกเบ - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 – นารา - วัดโทไดจิเกียวโต
  วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า          
  5.ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ   


สายการบิน SCOOT  
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  18-22,25-29

พ.ค.61  26,9-13,16-20,23-27,30พ.ค.-3มิ.ย.61

มิ.ย.61  6-10,13-17,20-24,27มิ.ย-1ก.ค.61 


ทัวร์ OSAKA – TAKAYAMA – TOKYO 5D4N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L104-CLXJKN542_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ-สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาบานะโนะซาโตะ – นาโงย่า-นาโง่ย่า
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้
มัตสึโมโต้ – ลานสกีฟูจิเท็น หรือ ภูเขาไฟฟูจิ  – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะ-ทะเลสาบยามานากะ
 วัดอาซากุสะ หรือ สวนอุเอโนะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ
สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X
กำหนดการเดินทาง
4-8    เม.ย.61  42900 .-
10-14    เม.ย.61  49900 .-
14-18    เม.ย.61  52900 .-


ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4Nซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ40_APS 6D4N_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – กิฟุ
กิฟุ – ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า
นาโกย่า-อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต
 วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
 ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X
กำหนดการเดินทาง
10-15  เม.ย.61 43888.-

 

ทัวร์ญี่ปุ่น HIP JAPAN [OSAKA-TOKYO]

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ TG-L18-GT-KIX TG07_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ-เมืองเกียวโต-วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโกย่า-ช้อปปิ้ง JR STATION-ถนนอุมายม่อน
ทะเลสาบฮามานา-ผ่านชมวิวไร่เมืองชิสุโอกะ-ฮาโกเน่-
แวะถ่ายรูปทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-โรงแรม-ออนเซน
กิจกรรม ณ ลานสกี-โอชิโนะฮัคไก [กรุ๊ปวันที่ 02 ก.พ.-กรุ๊ปวันที่16 มี.ค.61] /
[กรุ๊ปวันที่20 มี.ค.-กรุ๊ปวันที่15 เม.ย. 61]
ชมดอกซากุระ/[กรุ๊ปวันที่ 17 เม.ย.-กรุ๊ปวันที่28 เม.ย.61]
ชมPINKMOSS–ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วัดนาริตะ-อิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน  THAI AIRWAY
กำหนดการเดินทาง 
08-13   เม.ย.61  54900.-
15-20    เม.ย.61  45900.-
17-22    เม.ย.61  45900.-
18-23   เม.ย.61  45900.-
20-25    เม.ย.61  45900.-
26 เม.ย.61-01พ.ค.61  46900.-
28เม.ย.61-03 พ.ค.61  46900.-

 

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA  TAKAYAMA  TOKYO 5D4N

เที่ยวญี่ปุ่น รหัสทัวร์ XJ-L104-OSA TAK_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ-สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ
 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –     ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโงย่า-นาโงย่า
 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า
โทยาม่า – เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบยามานากะ-ทะเลสาบยามานากะ
วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X
กำหนดการเดินทาง 
20 – 24   เม.ย.61   42900.-
25 – 29 เม.ย.61   42900.-
9 – 13   พ.ค.61   41900.-
17 – 21   พ.ค.61   39900.-
25 – 29   พ.ค.61   39900.-
30 พ.ค. – 3 มิ.ย.61   39900.-


 

ทัวร์MAGIC JAPAN ALPS (5 วัน 3 คืน)

รหัสทัวร์ TG-L40-MAGIC JP_MAY


  1.กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  2.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานชุบุเซ็นแทร์ (สนามบินนาโกย่า)
  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ
  3.เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า คุโรเบะ – กำแพงหิมะ -เขื่อนคุโรเบะ
  4.ปราสาททอง (คินคาคุจิ) – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
  LALAPORT  EXPOCITY
  5.ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) – ชินไซบาชิ – ริงกุ เอ้าท์เล็ท และอิออน พลาซ่า
  สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


สายการบิน THAI AIRWAY
ราคาเริ่มต้น49,999.-

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  18 – 22

พ.ค.61  2 – 6,16 – 20, 23 - 27 พ.ค.61
30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

114 คน

 สถิติเมื่อวาน

968 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

33077 คน

151624 คน

3115507 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official