กลุ่มริโอ
Rio Group
 
ข้อมูลทั่วไป

ภูมิหลัง :
ก่อตั้งขึ้นตาม Declaration of Rio De Janeiro ประเทศบราซิล เมื่อปี ค.ศ. 1986 มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กลุ่ม 8 (Group of Eight) เนื่องจากประเทศที่เริ่มก่อตั้งมี 8 ประเทศ ได้แก่ โคลัมเบีย เม็กซิโก เวเนซุเอลา ปานามา (Contadora Group) และอาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัย และเปรู (The Support Group)

วัตถุประสงค์ :
- เป็นเวทีการปรึกษาหารือระดับภูมิภาค (โดยเฉพาะขณะนั้น มีวัตถุประสงค์สำคัญเนื่องจากปัญหาทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคอเมริกากลาง)
- มุ่งส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน เพื่อสันติภาพความมั่นคง และบูรณาการในภูมิภาคอเมริกา รวมทั้งเสริมสร้างการมีความสัมพันธ์อันดีกับภูมิภาคอื่น ๆ
(Permanent Mechanism of Political Consultation and Coordination) สำหรับปัจจุบัน กลุ่มริโอได้เน้นการให้ความสำคัญกับประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นประเด็นหลักของ Global Issues เพิ่มขึ้น

การประชุมสุดยอดของ Rio Group
- กลุ่มริโอได้มีการประชุมสุดยอดทั้งหมด 15 ครั้ง (ปีละครั้ง) โดยครั้งที่ 1 ได้มีการจัดประชุมที่ Acapulco, Mexico ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1987 และครั้งล่าสุด ได้จัดประชุมฯ ที่กรุงซานติอาโก ชิลีเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2001

โครงสร้างองค์กร
- กลุ่มริโอไม่มีสำนักงานเลขธิการถาวร แต่จะมีสำนักเลขาธิการชั่วคราวประจำปี (Secretario Pro Tempore : SPT) ความต่อเนื่องของการประชุมขึ้นอยู่กับการประสานงานของ SPT ของ Troika ซึ่งได้แก่ประเทศเจ้าภาพในปีก่อน ปีปัจจุบันและปีต่อไป สำหรับ Troika ปัจจุบันของกลุ่มริโอ ได้แก่ โคลัมเบีย ชิลี และคอสตาริกา (ซึ่งจะเป็นประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมในปี ค.ศ. 2002)

ความเคลื่อนไหวที่สำคัญ
- กลุ่มริโอ ได้เจรจากับสหภาพยุโรป (EU) และได้มีการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างลาตินอเมริกากับสหภาพยุโรป (Latin American/EU Cooperation Agreement) ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1990 และมีการประชุมระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา
- การประชุมฯ ครั้งที่ 9 ที่ Quito ประเทศเอกวาดอร์ ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1995 นอกจากจะเน้นประเด็นการพัฒนาประชาธิปไตย เศรษฐกิจและสังคมแล้ว ได้มีการแสดงความเห็นต่อต้านการออกกฎหมาย Helms-Burton Act ของสหรัฐฯ ที่ sanction รัฐบาลต่างประเทศที่ค้าขายกับคิวบา
- การประชุมฯ ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นที่ Cartagena Indias ประเทศโคลัมเบียในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2000 ได้แสดงจุดยืนของภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อ Global Agenda ต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ฯลฯ และได้นำข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปแสดงต่อที่ประชุมสหประชาชาติ (The Millennium Summit) ในเดือนกันยายน ในปีเดียวกัน

การประชุมสุดยอด ครั้งที่ 15
- ชิลีได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอด ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม ค.ศ. 2001 โดยประธานาธิบดี Ricardo Lagos ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมเรียกร้องให้กลุ่มริโอเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และมีบทบาทนำในการเผชิญกับกระบวนโลกาภิวัตน์
- ที่ประชุมสุดยอดได้ออกแถลงการณ์แห่งกรุงซานติอาโก โดยได้ย้ำถึงวัตถุประสงค์หลักและถาวรของกลุ่มฯ ได้แก่ การปกป้องรักษาระบอบประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน และได้กล่าวถึงสำเร็จของกลุ่มริโอในรอบ 15 ปีในการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาค และการปกป้องระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการร่วมมือกันในประเด็นอื่น ๆ อาทิ การต่อสู้กับความยากจน ยาเสพย์ติด การฉ้อราษฎร์บังหลวง โรคเอดส์ การกำจัดระเบิด การประนามการเหยียดผิด การเคารพสิทธิของชนพื้นเมือง การเคารพความเท่าเทียมทางเพศ การรักษาสภาพแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนได้ย้ำถึงความห่วงกังวลในเรื่องผลกระทบจากความไร้เสถียรภาพทางการตลาด และวิกฤติการณ์ทางการเงินที่มีต่อนโยบายการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของรัฐบาลและความต้องการระบบการค้าพหุภาคีที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ออกแถลงการณ์ให้การสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจของอาร์เจนตินา และเรียกร้องให้องค์กรการเงินระหว่างประเทศต่างๆ กำหนดมาตรการช่วยเหลืออาร์เจนตินาอย่างเหมาะสม และที่ประชุมยังได้ออก Communique on the Peace Process in Colombia ซึ่งเป็นการแสดงความสนับสนุนต่อกระบวนการสันติภาพในโคลัมเบียอีกด้วย

ประเทศสมาชิกในปัจจุบัน : 19 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา โบลิเวีย บราซิล ชิลี โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย เปรู เวเนซุเอลา คอสตาริกา สาธารณรัฐโดมินิกัน เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส กัวเตมาลา นิการากัว และการอานา

ความสัมพันธ์กับอาเซียน
- กลุ่มริโอ (Rio Croup) มีการติดต่อสัมพันธ์กับอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการในปี ค.ศ. 1990 โดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 23 ได้มีมติเห็นชอบที่จะให้มีการพบปะหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง 2 กลุ่ม ในระหว่างการประชุมประจำปีสมัชชาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกันทั่วไป โดยมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กของประเทศที่ดำรงตำแหน่งประธานแต่ละกลุ่ม ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างกัน และการพบปะหารือระหว่าง 2 กลุ่ม ได้พัฒนา โดยยกระดับขึ้นเป็นการพบปะหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและกลุ่มริโอ ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1994
- ปัจจุบัน โดยที่สมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มริโอ เป็นสมาชิกในเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for East Asia-Latin America Cooperation : FEALAC) ด้วย ดังนั้นจึงถือได้ว่า กรอบการหารือระหว่างอาเซียนกับประเทศในลาตินอเมริกามี FEALAC เพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่ง

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

153 คน

 สถิติเมื่อวาน

2443 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

43025 คน

324387 คน

3288270 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official