สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
Cooperatine Republic of Guyana
 
ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้
ทิศตะวันออกติดสุรินัม
ทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ติดบราซิล
ทิศตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือติดเวเนซุเอลา
ทิศเหนือติดมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ

ภูมิอากาศ อบอุ่นชื้นและฝนตกชุก โดยฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม และเดือนเมษายน - กรกฎาคม

พื้นที่ 214,970 ตารางกิโลเมตร (83,000 ตารางไมล์)

ประชากร (2550) 769,095 คน

เมืองหลวง กรุงจอร์จทาวน์ (Georgetown) ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ

ภาษา อังกฤษ (ภาษาราชการ)

ศาสนา คริสเตียนร้อยละ 50 ฮินดูร้อยละ 35 มุสลิมร้อยละ 10 และอื่นๆ ร้อยละ 5

เชื้อชาติ
ร้อยละ 50 เป็นชาวอินเดียนแดงพื้นเมือง (ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร)
ร้อยละ 36 เป็นชาวผิวดำ (ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมือง)
ส่วนที่เหลือเป็นชาวยุโรป (โปรตุเกส) จีน และชาวอินเดียนพื้นเมือง (Amerindian)

การศึกษา การศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย

อัตราผู้รู้หนังสือ ร้อยละ 98.8

หน่วยเงินตรา กายอานาดอลลาร์ G$ 199.75 : US$ 1 (2550)

ได้รับเอกราช 26 พฤษภาคม 2509

วันชาติ 23 กุมภาพันธ์ (จัดตั้งเป็นสาธารณรัฐเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2513)
สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ Caribbean Community (Caricom), Commonwealth Youth Programeกลุ่มประเทศไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใด ( Non- Aligned Movement : NAM ) และ Caricom Single Market and Economy (CSME)
การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐสหกรณ์ โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 10 จังหวัด มีอำนาจปกครองตนเอง

รัฐธรรมนูญปัจจุบัน 6 ต.ค. 2523

ประมุขของประเทศ และหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดี Bharrat Jagdeo (11 ส.ค. 2542)

ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี โดยประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (คนปัจจุบันได้แก่ Samuel Hinds) และคณะรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบต่อรัฐสภา ประธานาธิบดีมาจากหัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดและอยุ่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี

ฝ่ายนิติบัญญัติ มีสภาเดียวคือสภาแห่งชาติ (National Assembly) มีสมาชิก 65 คน ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปโดยระบบสัดส่วน จำนวน 53 คน และสมาชิกที่ได้รับเลือกจากสภาท้องถิ่นของจังหวัด ต่าง ๆ จำนวน 12 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี การเลือกตั้งครั้งล่าสุด 28 สิงหาคม 2549 การเลือกตั้งครั้งหน้า ธันวาคม 2554

เศรษฐกิจการค้า
อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2549) ร้อยละ 4.7

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (2549) 0.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ
GDP per capita 1,074 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราเงินเฟ้อ (2549) ร้อยละ 7.2

หนี้สินต่างประเทศ (2545) 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณการ)

มูลค่าการส่งออก (2549) 482 ล้านเหรียญสหรัฐ

มูลค่าการนำเข้า (2549) 777.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสำคัญของกายอานาประกอบด้วยอุตสาหกรรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว ยางพารา และน้ำตาล นอกจากนั้น ยังมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับป่าไม้ โรงงานผลิตรองเท้า เสื้อผ้า ยาสูบ และเครื่องดื่ม เหมืองแร่ ส่วนใหญ่ได้แก่การทำเหมืองทอง แร่เพชร และบอกไซด์

สินค้าเข้าที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าประเภททุน สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าประเภทเชื้อเพลิง

ประเทศคู่ค้าสำคัญ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ตริแดดแอนโตเบโก อังกฤษ คิวบา โปรตุเกส จีน
นโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ เพื่อดึงดูดเงินทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะในภาคที่มีโอกาสในการลงทุนมากได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เหมืองแร่และป่าไม้ โดยที่ผ่านมาบริษัทต่างชาติส่วนใหญ่จะสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และป่าไม้ นอกจากนั้น รัฐบาลยังส่งเสริมการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ให้ต่างชาติ สามารถเข้ามาถือหุ้น และมีส่วนในการบริหารได้ โดยเฉพาะในภาคการธนาคารและพลังงาน รัฐมีการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยหันมาเริ่มใช้การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้รัฐเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา

ไทยและกายอานาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2530 ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยรัฐบาลไทยมอบให้ สอท. ณ กรุงบลาซิเลีย เป็น contact point

สินค้าส่งออกของไทย รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก อาหารกระป๋องและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

สินค้านำเข้าของไทย ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

สถิติการค้าไทย-กายอานา (หน่วย: ล้านเหรียญดอลลาร์)

ปี มูลค่าการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

883 คน

 สถิติเมื่อวาน

2443 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

43755 คน

325117 คน

3289000 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official