ทัวร์ เที่ยว 3 มรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง กุ้ยโจว6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ WE-L05-GO1CSX-WE005_SEP

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา(สนามบินฮวงหัว)ฉางเต๋อ
2.ฉางเต๋อ-เมืองถงเหริน-เขาฝานจิ้ง (รวมกระเช้า+รถราง)
3.เมืองโบราณต้าหมิง-เมืองถงเหริน-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
4.ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ศูนย์หยก-ภาพวาดทราย-ศูนย์ผ้าไหม-ถนนคนเดินซีปู้
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
5.ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ศูนย์ยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
6.จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา (สนามบินฮวงหัว)
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61   22-27,29ส.ค-3ก.ย
ก.ย.61  5-10,12-17,19-24,26ก.ย-1ต.ค.61

 

ทัวร์ BREATH OF ZHANGJIAJIE

รหัสทัวร์ FD-09-CSX01 FD_OCT

1.กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา
2.ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ
แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม
3.ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว
4.ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 9,777 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61    10-13,11-14,31 ส.ค. – 03 ก.ย.
ก.ย.61     1-4,9-12,14-17,16-19,21-24,23-26
ต.ค.61     12-15,15-18,19-22,23-26
 

ทัวร์ T-SUD ZHANGJIAJIE SUMMER FRESH 4D3N

รหัสทัวร์ WE-L09- CSX10-ZJ_SEP

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
2.จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
 ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
3.พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก -  เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์
(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
4.ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 11,777 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  3-6,8-11,10-13,24-27
  30 ส.ค. – 02 ก.ย.2561
  31 ส.ค. – 03 ก.ย.2561
ก.ย.61  1-4,7-10,8-11,13-16,14-17,21-24,22-25

ทัวร์ T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ WE-L09-CSX124D3N_DEC

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
2.จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
3.พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก -  เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์
(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
4.ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 12,777 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  12-15,19-22,26-29
พ.ย.61  2-5,3-6,8-11,9-12,16-19,22-25,23-26,24-27
ธ.ค.61  1-4,14-17,21-24,22-25,27-30,28-31,30ธ.ค-2ม.ค,31ธ.ค-3ม.ค
 

ทัวร์ Paradise of Zhangjiajie

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1CSX-FD002_OCT

1.ดอนเมือง-ฉางซา
2.ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน
รถอุทยาน)- ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
3.ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
4.ภาพวาดทราย-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-ดอนเมือง

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61    10-13,13-16,14-17,31 ส.ค.-03 ก.ย
ก.ย.61    6-9,7-10,13-16,14-17,20-23,21-24
ต.ค.61    4-7,6-9,11-14,12-15,19-22,21-24


ทัวร์ CSX03 T-SUD ZHANGJIAJIE ONE MORE TIME 4D3N

รหัสทัวร์ XJ-L09-CSX03- ZHANGJIAJIE_DEC

1.กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินฉางซา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย
2.ร้านบัวหิมะ – ร้านใบชา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ชมวิวเขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านผ้าไหม
3.ร้านหยก – ร้านยางพารา - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว - ฉางซา
4.สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
กำหยดเดินทาง
ต.ค.61  28-31
พ.ย.61  2-5,3-6,9-12,10-13,16-19,23-26,24-27,30พ.ย-3ธ.ค
ธ.ค.61  2-5,7-10,21-24,30ธ.ค-2ม.ค,31ธ.ค-3ม.ค
 


 

ทัวร์ Wonderful Zhangjiajie

รหัสทัวร์ WE-L05-GO1CSX-WE003_NOV

1.กรุงเทพฯ – ฉางซา-ฉางเต๋อ
2.ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-โชว์จิ้งจอกขาว
3.ศูนย์หยก-ศูนย์ผ้าไหม-เขาเทียนเหมินซาน
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
4.ศูนย์ยางพารา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ฉางซา-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61   2-5,16-19
ก.ย.61   6-9,20-23,27-30
ต.ค.61   4-7,13-16,21-24
พ.ย.61   1-4,22-25,29 พ.ย.-02 ธ.ค
.
ทัวร์ สุดคุ้ม จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1CSX-FD001_OCT

1.ดอนเมือง-ฉางซา
2.ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
3.ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ศูนย์หยก-ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
4.ศูนย์ยางพารา-ศูนย์ใบชาหรือผ้าไหม-เขาเทียนเหมินซาน 
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
5.จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-ดอนเมือง

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61    22-26,29 ส.ค.-02 ก.ย
ก.ย.61    12-16,19-23
ต.ค.61    3-7,10-14,11-15,12-16,17-21

 

ทัวร์  T-SUD DREAM OF NATURE ZHANGJIAJIE 6D5N

รหัสทัวร์ WE-L09-CSX13_6D3N_DEC


1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
2.เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
 สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
3.จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์
(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
4.ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
5.แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผ้าไหม
 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
6.ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 17,777 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61   11-16,17-22,18-23,25-30
พ.ย.61   1-6,7-12,17-22,21-26
ธ.ค.61   25-30,26-31,28ธ.ค-2,29ธ.ค-3ม.ค

ทัวร์ CSX04 - T-SUD ZHANGJIAJIE THIS WILD LIFE 6D5N

รหัสทัวร์ FD-L09- CSX04 -ZHANGJIAJIE _DEC

1.กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินฉางซา
 ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย
2.ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลงณ ห้องอาหาร
3.ร้านบัวหิมะ – ร้านใบชา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก
4.ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว
 เมืองโบราณฟ่งหวง
5.ล่องเรือแม่น้ำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน – สะพานสายรุ้ง - ฉางซา
6.สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  1-6,8-13,15-20,22-27,29พ.ย-4ธ.ค
ธ.ค.61  1-6,5-10,6-11,13-18,20-25,26-31
28 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
  30 ธ.ค.61 – 04 ม.ค.62
  31 ธ.ค.61 – 05 ม.ค.62

ทัวร์ T-SUD ZHANGJIAJIE THE SPECIAL ONE

รหัสทัวร์ WE-L09-CSX11_SEP


1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
2.เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
 สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
3.จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
4.ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
 สวนจอมพลเฮ่อหลง- สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
5.แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ถนนคนเดินซีปู้เจีย
6.ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 17,777 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  8-13
ก.ย.61  6-11,20-25


ทัวร์ SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว
รหัสทัวร์ WE-L05- GO1CSX-WE002_DEC
1.กรุงเทพฯ – ฉางซา
2.ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์หยก
3.อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ศูนย์ผ้าไหม-ศูนย์ยางพาราหรือใบชา
4.เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ภาพวาดทราย
5.จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61   3-7,10-14,17-21,24-28,31 ส.ค.-04 ก.ย
ก.ย.61   7-11,14-18,21-25,28 ก.ย. – 02 ต.ค
ต.ค.61 5-9,12-16,26-30
พ.ย.61 2-6,9-13,16-20,23-27,30 พ.ย.-04 ธ.ค. 61
ธ.ค.61 7-11,14-18,20-24,21-25,27-31,30ธ.ค-3ม.ค.61

ทัวร์ ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 6D5N

รหัสทัวร์ CZ-L09-CSX06_OCT


1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง
2.เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
3.ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
  ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย
4.ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง
  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
5.ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์
(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก
6.จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่
 สนามบินฉางซา กรุงเทพฯ

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

กำหนดเดินทาง 
ส.ค.61  4-9
ก.ย.61  15-20
ต.ค.61  13-18 

ทัวร์ จางเจียเจี้ย 2 สะพานแก้ว ฟ่งหวง พักหรู 5 ดาว 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ CZ-L05-GO1CSX-CZ003_OCT

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –ฉางซา (สนามบินฮวงหัว)
เกาะส้ม-ฉางเต๋อ-ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
2.ฉางเต๋อ-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง
อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
3.ฟ่งหวง-ชมสะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-สะพานกระจก-จางเจียเจี้ย
ศูนย์ยางพารา-ถนนคนเดินซีปู้
4.ศูนย์หยก-ภาพวาดทราย-ศูนย์ใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
5.ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-เขาเทียนเหมินซาน
  (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์
ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
6.จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา
(สนามบินฮวงหัว) –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  10-15,24-29,25-30,31ส.ค-5ก.ย
ก.ย.61  7-12,21-26
ต.ค.61  5-10,12-17


ทัวร์ จางเจียเจี้ย NO SHOP พักหรู 5 ดาว

รหัสทัวร์ CZ-L05- GO1CSX-CZ002_OCT

1.กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย
2.จางเจียเจี้ย-อุทยานป่าหินแดง-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
3.อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ถนนคนเดินซีปู้
4.เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ภาพวาดทราย
5.จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดิน-ฉางซา-กรุงเทพฯ


สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61     8-12,22-26
ก.ย.61     19-23
ต.ค.61     10-14 

ทัวร์ ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

รหัสทัวร์ WE-L05-GO1CSX-WE001_DEC

1.กรุงเทพฯ – ฉางซา
2.ฉางซา-ฟ่งหวง- ล่องเรือถัวเจียง- บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน
สะพานสายรุ้ง
3.ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน
รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
4.ร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า)
เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
5.ภาพวาดสิบลี้(รวมรถราง)-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ร้านหยก-โชว์จิ้งจอกขาว
6.จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61    1-6,8-13,15-20,22-27,29 ส.ค.-03 ก.ย.
ก.ย.61     5-10,12-17,19-24,26 ก.ย. – 01 ต.ค.
ต.ค.61  10-15,17-22,18-23,19-24,24-29,31ต.ค-5พ.ย
พ.ย.61 7-12,14-19,21-26,28พ.ย-3ธ.ค
ธ.ค.61  5-10,12-17,19-24,26-31,29 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62
   
 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2446 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

40276 คน

321638 คน

3285521 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official