สาธารณรัฐซูรินาเม
Republic of Suriname
 
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง อยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ติดชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก มีเนื้อที่ 163,270 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันออกติด French Guiana ทิศใต้ติดบราซิล ทิศตะวันตกติดกายอานา

ภูมิอากาศ แตกต่างไปตามสภาพภูมิประเทศ ซึ่งมีทั้งที่ราบต่ำและที่ราบสูง
ประชากร 470,784 คน (2550)

เชื้อชาติ ประชากรมีเชื้อสายฮินดูร้อยละ 37 เชื้อสาย Creole (ยุโรป-แอฟริกัน) ร้อยละ 31 อินโดนีเซีย ร้อยละ 15 ส่วนที่เหลือเป็นเชื้อสายประกอบด้วย จีน และยุโรป

ภาษา ใช้ภาษาดัชท์เป็นภาษาราชการ

ศาสนา มุสลิม ฮินดู และโรมันคาทอลิก

เมืองหลวง Paramaribo (พารามาริโบ)

วันชาติ Independence Day 25 พ.ย. 2518

ประมุขของประเทศและหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดี Runaldo Ronald Venetiaan (12 ส.ค. 2543)

สกุลเงิน Surinamese guilder (SRG) 2178.50 guilders เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (ธค. 2543)

การเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ UN WHO ILO FAO World Bank IMF OAS NAM CARICOM (1994) ACS (Association of Caribbean States) ANDEAN PACT IDB IFC
การเมืองการปกครอง
ประวัติศาสตร์เนเธอร์แลนด์เข้าครอบครองซูรินาเมแทนอังกฤษในปี ค.ศ. 1667 โดยแลกกับ New Netherlands (New Yorks) ในช่วงปี ค.ศ. 1970 เนเธอร์แลนด์กดดันให้ซูรินาเมเป็นเอกราชทั้ง ๆ ที่ชาวซูรินาเมเชื้อสายอินเดียตะวันออกและนิโกรไม่เห็นด้วย และร้อยละ 40 ได้อพยพเข้าไปในเนเธอร์แลนด์ก่อนที่ซูรินาเมจะเป็นเอกราชในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1975 หลังจากได้รับเอกราชแล้วซูรินาเมมีการปกครองระบอบสาธารณรัฐ
รัฐธรรมนูญปัจจุบัน 30 ต.ค. 2550

การปกครอง ซูรินาเมปกครองในระบอบรัฐสภาอยู่จนถึงปี ค.ศ. 1980 คณะทหารได้ทำการปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาล พลเรือน และการปกครองตามระบอบรัฐสภา มีการประกาศใช้ภาวะฉุกเฉิน รัฐบาลทหารมีความนิยมเอนเอียงไปทางโซเวียต-คิวบา จึงได้รับการกดดันจากสหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์ โดยเนเธอร์แลนด์ขู่จะตัดความช่วยเหลือเป็นจำนวน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ คณะทหารจึงได้ลดบทบาทด้วยการจัดตั้งกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติขึ้นเป็นพรรคการเมืองปกครองประเทศ และให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแก่พลเรือน ต่อมาในปี ค.ศ. 1983 ซูรินาเมเริ่มหันไปหาฝ่ายเสรีนิยมมากขึ้น สถานการณ์ภายในประเทศยังคงมีการเรียกร้องทางการเมืองจากประชาชนภายในประเทศ เพื่อให้มีรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยมีการหยุดงานโดยทั่วไป และมีข่าวการโค่นล้มรัฐบาลอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1988 ซูรินาเมจึงมีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยที่ชัดเจนขึ้น

เศรษฐกิจการค้า
เศรษฐกิจ ในช่วงที่ซูรินาเมอยู่ภายใต้การปกครองของคณะทหาร ภาวะความไม่แน่นอนทางการเมือง และความวุ่นวายอันเนื่องมาจากการหยุดงานของกรรมกรอยู่เป็นประจำ รวมทั้งการระงับความช่วยเหลือทางการเงินของเนเธอร์แลนด์ มีผลทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำลงไปด้วย ต่อมาเมื่อซูรินาเมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และรายได้ประชาชาติก็เพิ่มขึ้นด้วย
อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(2549) 5.8%
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (2547) 1.09 พันล้านเหรียญสหรัฐ

รายได้ประชาชาติต่อหัว (2549) 4,486 เหรียญสหรัฐ

อัตราเงินเฟ้อ(2549) 11.3%
มูลค่าการส่งออก (2549) 1390.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการนำเข้า(2549) 1297.0 ล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าออกที่สำคัญ ได้แก่ อลูมิเนียม ทองคำ น้ำมัน กุ้งและปลาทะเล
สินค้าเข้าที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าทุน เครื่องจักร น้ำมัน สินค้าอุปโภคบริโภค

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ตรินิแดด-โตเบโก
สถิติการค้าไทย-ซูรินาเม (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ปี มูลค่าการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า
2547 9.05 8.26 0.8 7.46
2548 10.37 9.73 0.64 9.09
2549 12.08 11.66 0.42 11.33
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐซูรินาเม

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย ไทยและซูรินาเมได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2530 การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองยังมีไม่มากนัก การแลกเปลี่ยนทางการค้าอยู่ในระดับต่ำ ไทยและซูรินาเมยังไม่เคยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับรัฐบาล ปัจจุบันไทยได้มอบหมายให้ สอท. ณ กรุงบราซิเลียทำหน้าที่เป็น Contact point

สินค้าที่ไทยส่งออก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป (ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้ง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง ผักกระป๋องและอปรรูป เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ

สินค้าที่ไทยนำเข้า เครื่องเพชรพลอย อัญมณีเงินแท่งและทองคำ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่เเข็งและแปรรูป ลวดและสายเคเบิล แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

905 คน

 สถิติเมื่อวาน

2443 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

43777 คน

325139 คน

3289022 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official