ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ไหว้พระเขี้ยวแก้ว-พัก 5ดาว
 
เที่ยวจีน รหัส CX-L02-PEK02_JUL-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ -ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง –ร้านชา- หอฟ้าเทียนถาน
กายกรรมปักกิ่ง- พระราชวังฤดูร้อน –ร้านไข่มุก-วัดลามะ-ร้านนวดฝ่าเท้า
ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง-หยก-บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน–วัดหลิงกวง
(นมัสการพระเขี้ยวแก้ว) - ผ้าไหม-THE PLACE -ผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน CATHAY PACIFIC
กำหนดเดินทาง

3-7 , 10-14 , 24-28ก..ค58    16900.-
31ก.ค.-4ส.ค.58     16900.- 

 

 ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน
 
เที่ยวจีน รหัส CA-L104-PEK16900_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน?–?พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” – หอบูชาเทียนถาน
กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน?“อวี้เหอหยวน” -
ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ - กำแพงเมืองจีน –  พิพิธภัณฑ์ 3D LIVE TANK   
ถนนหวังฟูจิ่ง - ถนนอาหารตงหัวเหมิน - ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน AIR CHINA
กำหนดเดินทาง

6-10 , 7-11 , 20-24 , 27-31พ.ค.58   16900.-
3-7 , 4-8 , 10-14 , 11-15 , 17-21มิ.ย.58   16900.-
18-22 , 24-28 , 25-29 , 26-30มิ.ย.58     16900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
 
เที่ยวจีน รหัส CA-L104-PEK17900_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” – หอบูชาเทียนถาน? กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน?–?พิพิธภัณฑ์ 3 ถนนหวังฟูจิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน?“อวี้เหอหยวน” – ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ
ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน AIR CHINA
กำหนดเดินทาง

21-25 , 25-29 , 27-31พ.ค.58    17900.-
3-7 , 10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 , 25-29มิ.ย.58 17900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์จีน กำแพงเมืองจีน-ตะลุยสวนเชอร์รี่-บุฟเฟ่ต์ GOLDEN JAGUAR
 
เที่ยวจีน รหัส CX-L02-PEK07_MAY-JUL

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง – ร้านชา - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านนวดฝ่าเท้า - บุฟเฟ่ต์ GOLDEN JAGUAR
หยก - บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ชมสวนเชอร์รี่ - ผ้าไหม
ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย  -  ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน CATHAY PACIFIC
กำหนดเดินทาง

22-26 , 29 พ.ค.-2 มิ.ย.58           16900.-

5-9 มิ.ย.58                                  16900.-
12-16 , 19-23 , 26-30 มิ.ย.58    16900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์จีน กำแพงเมืองจีน - เทศกาลดอกทิวลิป - เทศกาลดอกโบตั๋น

เที่ยวจีน รหัส CX-L02-PEK06_APR-MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง – ร้านชา - เที่ยวชมเทศกาลดอกทิวลิป
ดอกโบตั๋น - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะ
ร้านนวดฝ่าเท้า - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง - หยก - บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
หอฟ้าเทียนถาน - ผ้าไหม - ผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย  -  ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ
พักโรงแรม 5 ดาว

                
ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน CATHAY PACIFIC
กำหนดเดินทาง

17-21 , 18-22 , 22-26 , 23-27 เม.ย.58               17900.-
8-12 , 15-19 พ.ค.58                                           16900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์จีน เซินเจิ้น-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 4 คืน
 
เที่ยวจีน รหัส ZH-L104-SZX_KWL_MAY-JUL

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : สนามบินสุวรรณภูมิ
เซินเจิ้น – นั่งรถไฟความเร็วสูง – กุ้ยหลิน – เขางวงช้าง
เจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ไม่รวมขึ้นชม) 
กระเช้าเหยาซาน – ประตูโบราณกูหนานเหมิน
โชว์ DREAMLIKE LIJIANG - กุ้ยหลิน -  เมืองหยางซั่ว -  ถ้ำเงิน
ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง - ถนนฝรั่ง - หยางซั่ว – กุ้ยหลิน –สวนหลิวซานเจีย
นั่งรถไฟความเร็วสูง – เซินเจิ้น - "Lotus Mountain Park"   - หล่อหวูเซ็นเตอร์
ตลาดตงเหมิน – กรุงเทพฯ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน SHENZHEN AIRLINE
กำหนดเดินทาง

26-31พ.ค.58               17588.-
2-7 , 23-28มิ.ย.58        17588.-
30 มิ.ย.– 5ก.ค.58          17588.-
7-12 , 21-26ก.ค.58     17588.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน
 
เที่ยวจีน รหัส CA-L104-PEK5STAR_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน?–?พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” – หอบูชาเทียนถาน
กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน?“อวี้เหอหยวน”
ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ – กำแพงเมืองจีน –  พิพิธภัณฑ์ 3D LIVE TANK   
ถนนหวังฟูจิ่ง - ถนนอาหารตงหัวเหมิน - ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน AIR CHINA
กำหนดเดินทาง

6-10 , 7-11 , 20-24 , 27-31พ.ค.58   19900.-
3-7 , 4-8 , 10-14 , 11-15 , 17-21มิ.ย.58   19900.-
18-22 , 24-28 , 25-29 , 26-30มิ.ย.58     19900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-อู๋ซี-ซูโจว 5 วัน 4 คืน   
 
เที่ยวจีน รหัส FMxMU-L104-PVG_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – หาดว่ายทาน
รถไฟเลเซอร์ - เซี่ยงไฮ้ - เกาะผู่โถวซาน – วัดผู่จี้ – เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ – หนิงปอ - หนิงปอ - อู๋ซี - หลินซานต้าฝอ
ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน - อู๋ซี – ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ – ตลาดเถาเป่า
กายกรรมอีร่า - หอไข่มุก  - ถนนนานกิง -   กรุงเทพฯ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน SHANGHAI AIRLINES / CHINA EASTERN AIRLINES
กำหนดเดินทาง

28พ.ค.–1มิ.ย.58     19900.-
10 – 14 มิ.ย.58      19900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน

เที่ยวจีน รหัส CZ-L05-KWL02_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน :  สนามบินสุวรรณภูมิ - กุ้ยหลิน
หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - กุ้ยหลิน - ร้านใยไผ่ไหม - เมืองจำลองซ่ง
กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน - ถ้ำเทียนกง-ร้านใบชา
ถนนฝรั่ง -  หยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียง(ครึ่งสาย) - เมืองลับแล - กุ้ยหลิน
ร้านผ้าไหม - กระเช้าเหยาซาน - ร้านหยก - ขึ้นเขางวงช้าง - ชมด้านนอกเจดีย์เงิน
เจดีย์ทอง - ร้านบัวหิมะ - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน+ตลาดใต้ดิน - ชมโชว์มิราจ
กุ้ยหลิน - สุวรรณภูมิ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
กำหนดเดินทาง

3-8 เม.ย.58 20900.-
1-6 พ.ค.58 20900.-
29 พ.ค.-3 มิ.ย.58 19900.-
19-24 มิ.ย.58 19900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อี้อู-สวนสนุก Hello Kitty 5 วัน 4 คืน
 
เที่ยวจีน รหัส FMxMU-L104-PVG_KITTY_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – ซินเทียนตี้  
เซี่ยงไฮ้ – เมืองอันจี๋ – สวนสนุก Hello Kitty Happy Land – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่ง 
หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – อี้อู – ตลาดค้าส่ง
อี้อู – เซี่ยงไฮ้ – ตลาดเถาเป่า – กายกรรมอีร่า - เซี่ยงไฮ้ – หาดว่ายทาน
ถนนนานกิง – หอไข่มุก – รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ – กรุงเทพฯ    
                

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน SHANGHAI AIRLINES / CHINA EASTERN AIRLINES
กำหนดเดินทาง

28พ.ค.–1มิ.ย.58     20900.-
10 – 14 มิ.ย.58      20900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์จีน เซินเจิ้น-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง
 
เที่ยวจีน รหัส ZH-L104-SZX_DYG_MAY-JUL

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : สนามบินสุวรรณภูมิ
เซินเจิ้น –  นั่งรถไฟไปฉางซา – ฉางซา – ฉางเต๋อ – กำแพงบทกลอน
ถนนคนเดิน - ฉางเต๋อ - ทะเลสาบหลิ่วเย่หู – เมืองโบราณฟ่งหวง 
บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน - ฟ่งหวง – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน
ประตูสวรรค์ - โชว์นางจิ้งจอกขาว - เขาอวตาร – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว
ฉางเต๋อ - ฉางซา – นั่งรถไฟไปเซินเจิ้น – เซินเจิ้น - กรุงเทพฯ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน SHENZHEN AIRLINE 
กำหนดเดินทาง

12-17 , 26-31พ.ค.58    22900.-
2-7 , 16-21 , 23-28มิ.ย.58    22900.-
30 มิ.ย.– 5ก.ค.58     22900.-
7-12 , 21-26ก.ค.58     22900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน
 
เที่ยวจีน รหัส MU-L104-CTU_5D4NMAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู
เมืองเฉินตู - ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว             
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  – เฉินตู - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนจินหลี่  - กรุงเทพฯ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
กำหนดเดินทาง

20-24พ.ค.58                23900.-
10-14 , 24-28มิ.ย.58    23900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์จีน เซี๊ยะเหมิน หลงเหยียน จางโจว 5 วัน 4 คืน

เที่ยวจีน รหัส MF-L05-XMN01_APR-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : กรุงเทพฯ - คุนหมิง - เมืองฉู่สง
ฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
แชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน - ร้านหยก - เมืองโบราณแชงกรีล่า - ช่องแคบเสือกระโจน
ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก
(นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก
ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ลี่เจียง - ต้าหลี่ - คุนหมิง - วัดหยวนทง - ร้านไข่มุก - อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแผนโบราณ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน XIAMEN AIR
กำหนดเดินทาง

13-17 เม.ย.58 (วันสงกรานต์) 25900.-
28 พ.ค.-1 มิ.ย.58  22900.-
17-21 มิ.ย.58 22900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน
 
เที่ยวจีน รหัส MU-L104-KMG_LJG_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : คุนหมิง... วัดหยวนทง – ช้อปปิ้งจุใจ
ต้าหลี่... เมืองโบราณต้าลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์
จงเตี้ยน... โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโดด
วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองโบราณจงเตี้ยน
ลี่เจียง... สระน้ำมังกรดำ – ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอวี้โหมว

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
กำหนดเดินทาง

5-10 , 12-17พ.ค.58     25900.-
9-14มิ.ย.58                  23900.- 

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 

 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน

เที่ยวจีน รหัส MU-L05-KMG15_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : กรุงเทพฯ - คุนหมิง - เมืองฉู่สง
ฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
แชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน - ร้านหยก - เมืองโบราณแชงกรีล่า - ช่องแคบเสือกระโจน
ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก
(นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก
ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ลี่เจียง - ต้าหลี่ - คุนหมิง - วัดหยวนทง - ร้านไข่มุก - อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแผนโบราณ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน CHINA EASRTERN
กำหนดเดินทาง

30 เม.ย. -5 พ.ค.58  26900.-
10-15 , 12-17 เม.ย.58 31900.-

13-18 , 27 พ.ค.- 1 มิ.ย.58 23900.-
1-6 พ.ค.58  26900.-

10-16 , 18-23 , 24-29 มิ.ย.58  23900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่ 5 วัน 4 คืน

เที่ยวจีน รหัส TG-L05-CKG01_APR-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : กรุงเทพฯ - ฉงชิ่ง - สวนเอ๋อหลิง
ฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)
ถ้ำฝูหยงต้ง - อู่หลง - ฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโช่ว
ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ

                
ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง

1-5 เม.ย 27900.-
27-31 พ.ค26900.-
3-7 , 17-21 มิ.ย26900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน

เที่ยวจีน รหัส MU-L05-SHA13_APR-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง
ถนนหวังฝูจิ่ง - ถนนอาหารตงหัวเหมิน - กายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง -ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจียงกวน
ตลาดรัสเซีย - ร้านผ้าไหม - ร้านผีเซียะ - พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่ - ปักกิ่ง(รถไฟความเร็วสูง)
เซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง - ร้านบัวหิมะ - ขึ้นหอไข่มุก - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์
ตลาดเถาเป่าเฉิง - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

                
ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน SHANGHAI AIRLINES
กำหนดเดินทาง

12-17 เม.ย.58  32900.-
28 เม.ย.-3 พ.ค.58 28900.-
13-18 พ.ค.58 28900.-
9-14 มิ.ย.58 28900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ทัวร์จีน ซีอาน - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน   6 วัน 5 คืน
 
เที่ยวจีน รหัส ZH-L104-SIA_XIY_JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซีอาน
ซีอาน – รถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – ถ้ำหินหลงเหมิน – สุสานขุนพลกวนอู
เจียวจ้อ - อุทยานหยุนไถซาน - เติงฟง - วัดเส้าหลิน – ลั่วหยาง
รถไฟความเร็วสูง - ซีอาน - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี – จัตุรัสหอกลอง
จัตุรัสหอระฆัง – ตลาดอิสลาม - โชว์ราชวงศ์ถัง - ซีอาน – กรุงเทพฯ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน SHENZHEN AIRLINE 
กำหนดเดินทาง

24-29มิ.ย.58     29900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์จีน บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน

เที่ยวจีน รหัส ZH-L05-XIY01_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : กรุงเทพฯ - ซีอาน - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซีอาน
ซีอาน - ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง - วัดถ้ำหลงเหมิน (รวมรถไฟฟ้า)
ลั่วหยาง - ศาลเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ - ร้านพุทราจีน - ลั่วหยาง - เจียวโจว
อุทยานหยุนไถซาน - เติงเฟิง -วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู
ร้านหยก - เติงเฟิง - ลั่วหยาง - ซีอานโดยรถไฟความเร็วสูง - พิพิธภัณฑ์ทหารจิ๋นซีฮ่องเต้
โรงงานผ้าไหม - กองทัพทหารดินเผา (รวมรถไฟฟ้า) - อิสระช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง
โชว์ราชวงศ์ถัง - ซีอาน-กรุงเทพฯ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน SHENZHEN AIRLINES
กำหนดเดินทาง

19-24 พ.ค.58 30900.-
17-22 มิ.ย.58 30900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน
 
เที่ยวจีน รหัส CZ-L104-XIY_CGO_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : สุวรรณภูมิ – เจิ้งโจว – ตลาด 2.7
เจิ้งโจว – ศาลไคเฟิง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – ซินหมี่
ซินหมี่ – เติงฟง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู – ลั่วหยาง
วัดถ้ำหลงเหมิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ซีอาน – สุสานทหารม้า
จัตุรัสหอกลองจัตุรัสหอระฆัง - ซีอาน – เจดียห่านป่าใหญ่
พระราชวังต้าหมิงกง – อาหารเกี๊ยว – โชว์ราชวงศ์ถัง - ซีอาน
กำแพงเมืองซีอาน – กวางเจา – สุวรรณภูมิ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
กำหนดเดินทาง

24-29พ.ค.58               33900.-
7-12 , 21-26มิ.ย.58     33900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 

 ทัวร์จีน คุนหมิง-หลันโจว-อู่เวย-จางเย่ 7 วัน 6 คืน
 
เที่ยวจีน รหัส MU-L104-KMG_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : กรุงเทพฯ – คุนหมิง
คุนหมิง – หลันโจว - กังหันวิดน้ำโบราณ - หลันโจว – อู่เวย – ศาลเจ้าขงจื้อ 
จางเย่ - อุทยานจางเย่ ตันเสียตี้จือกงหยวน - วัดหม่าตี้ซื่อ
วัดต้าฝอซื่อ – หลันโจว – สะพานเหล็กแม่น้ำหวงเหอ
อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - เขื่อนหลิวเจียเสีย
ล่องเรือชมทิวทัศน์สวยงามบริเวณเขื่อน - วัดปิ่งหลิงซื่อ 
หลันโจว - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
กำหนดเดินทาง

23 – 29พ.ค.58     42900.-
20 – 26มิ.ย.58     42900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 

 ทัวร์จีน เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง ซีอาน 6 วัน 5 คืน

เที่ยวจีน รหัส CZ-L05-CGO02_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : สนามบินสุวรรณภูมิ – เจิ้งโจว – อิสระช้อปปิ้งที่จัตุรัส 27
เจิ้งโจว - ไคเฟิง - ศาลไคเฟิง - เจดีย์เหล็ก - ศาลามังกร - เติงเฟิง - วัดเส้าหลิน
ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - เติงเฟิง - ลั่วหยาง - วัดถ้ำหลงเหมิน (รวมรถไฟฟ้า)
ลั่วหยางนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ซีอาน - ร้านใยไผ่ - โชว์ราชวงศ์ถัง - กองทัพทหารดินเผา
โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - ผ่านชม สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ร้านผ้าไหม - จัตุรัสหอกลอง - จัตุรัสหอระฆัง
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ร้านหยก - พระราชวังต้าหมิงกง (รวมรถไฟฟ้า)
ชมภาพยนตร์ IMAX 3 D พิพิธภัณฑ์ส่านซี - กำแพงเมืองโบราณ
ซีอาน - กวางเจา - สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
กำหนดเดินทาง

3-8 , 17-22 , 31พ.ค.-5 มิ.ย.58 30900.-
14-19 , 28 มิ.ย.-3 ก.ค.58  30900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 

 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

เที่ยวจีน รหัส CA-L27-BJS003_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังอวี้เหอหยวน - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านชา - นั่งสามล้อหูถ้ง - ถนนหวังฟู่จิง
บุฟเฟต์ GOLDEN JAGUAR - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหยงกวน)
ร้านบัวหิมะพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ร้านผีซิ่ว
วัดลามะ - ร้านผ้าไหม  - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

เมนูพิเศษ !!! เป็ดปักกิ่ง - สุกี้มองโกล - บุฟเฟ่ต์ Golden Jaguar ระดับ 6 ดาว
พิเศษ !! ชมโชว์ กายกรรมปักกิ่ง

                
ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน AIR CHINA

กำหนดเดินทาง

8-12 , 14-18 , 22-26 เม.ย. 58                 23900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร 6วัน 4คืน

เที่ยวจีน รหัส CZ-L110-CHA001_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉางซา – จางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน - จินเปียซี (ลำธารแส้ทอง) – หวงซือจ้าย - จางเจียเจี้ย - ภาพเขียนสิบลี้
เทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – โชว์จิ้งจอกขาว                   
ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ถ้ำพญามังกร - จางเจียเจี้ย – ฉางซา - ถนนคนเดิน – กรุงเทพ ฯ

                
ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
กำหนดเดินทาง

9-14 เม.ย.58 25900.-
10-15 เม.ย.58 27900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 ทัวร์จีน ฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 6วัน 4คืน

เที่ยวจีน รหัส CZ-L110-CHA002_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือแม่น้ำถัว – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน – ชมวิวกลางคืนเมืองโบราณฟ่งหวง
เมืองฟ่งหวง – จาง เจีย เจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน
โชว์จิ้งจอกขาว - เทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง –  สะพานใต้ฟ้า No.1 
ภาพเขียนสิบลี้ - ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู - ถ้ำหวังหลงต้ง - จางเจียเจี้ย
ฉางซา – ถนนคนเดินหวางซิง – กรุงเทพ ฯ       
                  
                
ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
กำหนดเดินทาง

9-14 เม.ย.58               26900.-
10-15 เม.ย.58             28900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์จีน ฉางซา  จางเจียเจี้ย โชว์จิ้งจอกขาว เมืองโบราณฟ่งหวง
 
เที่ยวจีน รหัส CZ-L122-CHA002_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : กรุงเทพฯ – ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือแม่น้ำถัว – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - เมืองโบราณเฟิ่งหวง  – จางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน – โชว์จิ้งจอกขาว - เทียนจื่อซาน – สวนเฮ่อหลง
สะพานใต้ฟ้า No. 1 – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ภาพเขียนสิบลี้ (รถไฟเล็ก)
ทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ถ้ำหวังหลงต้ง(ถ้าพญามังกร)
จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดิน  - กรุงเทพฯ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
กำหนดเดินทาง

9-14 เม.ย. 58        26900.-
10-15 เม.ย. 58      28900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

ทัวร์จีน  อวาตารจางเจี่ยเจี้ย เมืองโบราณเฟ่งหวง 6 วัน
 
เที่ยวจีน รหัส  FD-L115-CHANG_JAN-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – วัดไคฟู – เมือง CILI
ถนนคนเดิน - เทียนจื่อซาน (รวมกระเช้า // ขึ้นลิฟท์) –  ภูเขาฮัลเลลูย่าห์
สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) – สวนจอมพลเฮ่อหลง
ภาพเขียนสิบลี้ – ลำธารจินเปียนซี – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก
โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว - จางเจียเจี้ย - เฟิ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง
บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน - เฟิ่งหวง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - กรุงเทพฯ

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน AirAsia
กำหนดเดินทาง

7-12 , 9-14 , 14-19 , 16-21 , 21-26 , 23-28 ม.ค.58  18900.-
28 ม.ค.-2 ก.พ.58      18900.-
30 ม.ค.-4 ก.พ.58      18900.-
4-9 ก.พ.58      18900.-
5-10 , 6-11 , 10-15 , 11-16 , 15-20 มี.ค.58   20900.-
18-23 , 20-25 , 22-27 , 25-30 มี.ค.58    20900.-
29 มี.ค.-3 เม.ย.58      20900.-
31 มี.ค.-5 เม.ย.58      20900.-
21-26 เม.ย.58      20900.-
3-8 มี.ค.58      21900.-
1-6 เม.ย.58      21900.-
12-17เม.ย.58      26900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

ทัวร์จีน  ตามรอยอวตาร ณ จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน
 
เที่ยวจีน รหัส  FD-L115-CHANG6D5N_JAN-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน : สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า  – จูไห่
หวี่หนี่ สัญลักษณเมืองจูไห่ – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
จูไห่ – พานหยู (กวางเจา) – นั่งรถไฟไปฉางซา – ฉือลี่  ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
ฉือลี่ – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์
โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว - ลำธารจินเปียนซี – เทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานหนึ่งในใต้หล้า - จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พานหยู (กวางเจา) – จูไห่
จูไห่ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์พอล – เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน AirAsia
กำหนดเดินทาง

22-27ม.ค.58      20999.-
29 ม.ค.-3 ก.พ.58      20999.-
5-10 ก.พ.58      20999.-
6-11 , 13-18 , 20-25มี.ค.58     22999.-
27 มี.ค.-1เม.ย.58      22999.-
3-8  , 6-11 , 15-20 , 17-22 เม.ย.58    23999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2431 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

40261 คน

321623 คน

3285506 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official