ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

หน้า 1 | 2  

ทัวร์ Turkey Saver 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG14B-TK_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
3.อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
  พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
4.เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย
อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่
6.เมืองปามุคคาเล่ –  เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
7. เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
  โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า
8.เมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ 
9. เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ
10.ดูไบ – สุวรรณภูมิ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ก.ย.61  13-27ก.ย-6ต.ค
ต.ค.61  25ต.ค-3พ.ย
พ.ย.61  2-11,16-25,23พย.-2ธ.ค
ธ.ค.61  2-11,6-15
ทัวร์ Discovery Turkey 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG14-TUK_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  
2.ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์ บาซาร์
3.อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน 
 พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่ 
4.เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ
5.เมืองคูซาดาซึ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่ 
6.เมืองปามุคคาเล่ –  เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง 
7.เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม 
 โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า
8. เมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่  
9.เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ
10.ดูไบ – สุวรรณภูมิ 


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาริ่มต้น 33,900 บาท

กำหนดกาเดินทาง
ส.ค.61  3-12 
ก.ย.61  4-13 , 13-22,27 ก.ย. – 6 ต.ค.,28 ก.ย. – 7 ต.ค. 61
ต.ค.61  5-14, 11-20, 16-25, 18-27 ต.ค., 25 ต.ค.-3 พ.ย.
พ.ย.61  2-11, 16-25,23 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
ธ.ค.61  2-11, 6-15

ทัวร์ ADA01 TURKEY SHOCK !! PRICE 6D3N 

รหัสทัวร์ QR-L09-ADA01-6D3N_OCT

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ 
ท่าอากาศยานนานาชาติอาดานา เมืองอาดานา ประเทศตุรกี 
 มัสยิดกลาง ซาบันซี - เมืองคัปปาโดเจีย  
3.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 เกอราเม่ - เมืองใต้ดิน - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค 
โรงงานเครื่องประดับ   
4.เมืองคัปปาโดเจีย - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองอังการ่า 
 พิพิธภัณฑ์อารยธรรม อนาโตเลียน - สุสานอตาเติร์ก 
5.เมืองอังการ่า - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอังการา
 เอเซนโบก้า เมืองอังการา ประเทศตุรกี - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด
 เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 ประเทศไทย       
6.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาริ่มต้น 25,999 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ก.ย.61  2-7,28ก.ย-3ต.ค,30ก.ย-5ต.ค
ต.ค.61  3-8,5-10,7-12,14-19,19-24
ทัวร์ ESB01 TURKEY WOW WOW !! 6D3N 

รหัสทัวร์ QR-L09-ESB01-6D3N_SEP

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
2.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอังการา
 เอเซนโบก้า เมืองอังการา ประเทศตุรกี - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน 
3.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค 
 โรงงานเครื่องประดับ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
4.เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองอัลทาเลีย 
5.เมืองอัลทาเลีย - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอัลทาเลีย เมืองอัลทาเลีย ประเทศตุรกี 
ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย    
6.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาริ่มต้น 26,999 บาท
กำหนดกาเดินทาง  
ก.ย.61  1-6,5-10,8-13,12-17,15-20
ทัวร์ UNSEEN TURKEY 10 DAYS

รหัสทัวร์ KU-L161-UNSEEN TUK_SEP

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงคูเวต
2.กรุงคูเวต-กรุงอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่
3.เมืองชานัคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ
4.เมืองคุซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
5.เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
6.เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
7.กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล
8.กรุงอิสตันบูล
9.กรุงอิสตันบูล-กรุงคูเวต
10.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน  Kuwait Airways 
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  27 ก.ย.- 06ต.ค. 61 / 29 ก.ย. - 08ต.ค. 61
ทัวร์ Welcome to Turkey 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ QR-L05-GO3 BJV-QR002_SEP

1.กรุงเทพฯ
2.โดฮา – โบดรัม – ปามุคคาเล
3.ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า
นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย -ชมระบำหน้าท้อง
4.คัปปาโดเกีย – เกอเรเม่ – อังการ่า
5.อังการ่า – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
6.สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดม
อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – สุเหร่าสีน้ำเงิน -แกรนด์บาซาร์
7.อิสตันบูล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – ชานัคคาเล                                            
8.ชานัคคาเล – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ
9.คูซาดาสึ – โบดรัม – สนามบิน
10.โดฮา – กรุงเทพฯ  


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 61    17-26, 10-19,13-22 ,20-29

 

ทัวร์ IST05 REPLAY TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L09- IST05_TK_SEP

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
2.ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก 
3.เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่
  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม
โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง 
4.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
 พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
5.เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง   
6.เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่
เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส- วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
  วิหารเอสเคลปิออน            
7.เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี
นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล
  เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส     
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
8.เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์
  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ -ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
9.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ก.ย.61 2-10,3-11,4-12,5-13,6-14
  8-16,11-19,12-20,13-21,14-22
  15-23,16-24,17-25,17-25,19-27
  29ก.ย-7ต.ค,30ก.ย-8ต.ค.61
 

ทัวร์ IST06 REBIRTH TURKEY 8D5N

รหัสทัวร์ QR-L09- IST06 TK_SEP

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 เมืองอิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน
  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
3.เมืองอิสตันบูล - เมืองเบอร์ซ่าร์ - มัสยิดหลวงแห่งเมืองเบอร์ซ่าร์
สุสานสีเขียว - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม เมืองเบอร์ซาร์ - เมืองอิซเมียร์
4.เมืองอิซเมียร์ - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส  
5.เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเจีย
6.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ 
7.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - ท่าอากาศยานนานาชาติอังการา
เอเซนโบก้า เมืองอังการ่า ประเทศตุรกี - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา
 ประเทศกาต้าร์          
8.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาริ่มต้น 29,999 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ก.ย.61  8-15  

ทัวร์ Discover Turkey 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ EK-L05-GO3 SAW-EK001_DEC

1.กรุงเทพฯ
2.อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก
3.อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
4.คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน -ปามุคคาเล
5.ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ
เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
6.คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล
ม้าไม้จำลองแห่งทรอย 
7.ชานัคคาเล – อิสตัลบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - อ่างเก็บน้ำ
ใต้ดิน เยเรบาตัน – แกรนด์บาซาร์
8.สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - พระราชวังทอปกาปึ  - ฮิปโปโดม
สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
9.ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
10.กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 31,900  บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61   12-21
ก.ย.61   5-14, 12-21,19-28, 25 ก.ย.-4 ต.ค.
ต.ค.61    2-11, 7-16, 10-19, 14-23, 21-30, 24 ต.ค.-2 พ.ย.
              31 ต.ค.-9 พ.ย.

พ.ย.61   9-18,29 พ.ย.-8 ธ.ค., 30 พ.ย.-9 ธ.ค.
ธ.ค.61   5-14
ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ TK-L47-TK95-TK8D5N_AUG

1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2.ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
  เยเรบาตัน –  พระราชวังทอปกาปี - พระราชวังโดลมาบาห์เช
3.อิสตันบูล - เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque – ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา
 เมืองอิชเมียร์     
4.อิซเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง
  เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)     
 5.ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - คัปปาโดเกีย  - คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินชาดัค  
6.เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม
โรงงานเซรามิค –   Jewellery Shop - กรุงอังการา    
7.อังการา – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – Candy Shop
  ตลาดสไปซ์ –  ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล    
8.ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  
สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 31,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  8-15,29ส.ค-5ก.ย
 

ทัวร์EASY FANTASTIC IN TURKEY 

รหัสทัวร์ TK-L90-FANTASTIC-TK_NOV

1.กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
2.อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
3.วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
4.เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
5.คัปปาโดเกีย – คาราวานซาไร – นครใต้ดินคาร์ตัค – หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
6.ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์)
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า
7.กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระราชวังทอปกาปี
พระราชวังโดลมาบาห์เช-ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
9.กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61 30ส.ค-7ก.ย
ก.ย.61  4-12,10-18,19-27,25ก.ย-3ต.ค
ต.ค.61  3-11,10-18,22-30,30ต.ค-7พ.ย
พ.ย.61 6-14,14-22,19-27

ทัวร์ Andaman to Wonderful Turkey

รหัสทัวร์ TK-L161-ANDAMAN_DEC

1. สนามบิน ภูเก็ต-อิสตันบูล-เมืองบูร์ซา
2.มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
3.เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
  โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
4. เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
5.เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
6.กรุงอังคาร่า-อิสตันบูล
7.อิสตันบูล-ภูเก็ต
8.ภูเก็ต


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61  14-21
ก.ย.61  03-10,22-29
ต.ค.61  06-13,11-18,16-23,18-25
พ.ย.61  05-12,18-25
ก.ค.61  27ก.ค.-03ส.ค
ธ.ค.61  03-10,04-11,11-18ธ.ค.,30 ธ.ค.-06 ม.ค.


 

ทัวร์ WOW TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-WOW TK 8D_NOV

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำ
 ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่
3.เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
4.เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
  โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
5.เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง
6.พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
7.กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร
8.สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น  32,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  6-13,8-15,15-22,27ต.ค-3พ.ย,28ต.ค-4พ.ย
พ.ย.61  3-1,4-1,10-17,11-18,17-24,18-25
24พ.ย-1ธ.ค,25พ.ย-2ธ.ค

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ TK-L47-TK94_NOV


1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2.ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 เยเรบาตัน –  พระราชวังทอปกาปี - พระราชวังโดลมาบาห์เช     
3.อิสตันบูล - เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque – ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา
 เมืองอิชเมียร์ 
4.อิซเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง
 เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)     
5.ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - คัปปาโดเกีย  - คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินชาดัค
 ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)     
6. เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม
โรงงานเซรามิค –  Jewellery Shop - กรุงอังการา    
7.อังการา – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – Candy Shop
 ตลาดสไปซ์ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล     
8.ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท

กำหนดเดินทาง  
ส.ค.61  8-15,22-29,29ส.ค. - 5 ก.ย. 61
ก.ย.61  12-19,26ก.ย. - 3 ต.ค. 61
ต.ค.61  10-17,17-21,24-31
พ.ย.61  7-14,21-28
ทัวร์ IST02 UNSEEN TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L09- IST02 UNSEEN_DEC

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
2.ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
 เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก 
3.เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
 หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค -โรงงานเครื่องประดับ - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง 
4.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 
 พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
5.เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง      
6.เมืองคูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองชานัคคาเล่
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส 
 วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน
7.เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี 
 นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล 
 พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส          
8.เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย 
 อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ 
9.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


สายการบิน TURKISH AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  2-10,4-12,10-18,14-22,15-23,16-24
19-27,26ส.ค-3ก.ย,27ส.ค-4ก.ย
ก.ย.61  2-10,3-11,4-12,5-13,16-14,7-15,8-16
 11-19,12-20,13-21,15-23,16-24,17-25
  29ก.ย-7ต.ค,30ก.ย-8ต.ค
ต.ค.61  1-9,2-10,3-11,4-12,5-13,8-16,9-17
  11-19,15-23,18-27,19-27,21-29
 25ต.ค-2พ.ย

ทัวร์ LIMITED TURKEY 10D7N

รหัสทัวร์ QR-L09-ADA02-TK_OCT

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
 ท่าอากาศยานนานาชาติอาดานา เมืองอาดานา ประเทศตุรกี
 มัสยิดกลาง ซาบันซี - เมืองคัปปาโดเจีย 
3.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
เมืองใต้ดิน - หุบเขาอุซิซาร์ -โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค
โรงงานเครื่องประดับ - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง 
4.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
5.เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซึ
ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส 
6.เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
วิหารเอสเคลปิออน -เมืองชานัคคาเล่         
7.เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี
นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากผ่านช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล
 เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม 
8.เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - ตลาดแกรนด์ บาร์ซ่า
9.เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
  ตลาดสไปซ์บาซาร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
10.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาริ่มต้น 33,999 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ก.ย.61  28 ก.ย. - 07 ต.ค. /30 ก.ย. - 09 ต.ค. 61
ต.ค.61  03 - 12 ,05 - 14 ,07 - 16 ,14 - 23

 

ทัวร์ TURKEY EASY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-TURKEY EASY-8D_NOV

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง
สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
4.ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
7.นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน
ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
8.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 61    6-13,13-20,20-27,27 พ.ย.-04 ธ.ค.
 

ทัวร์ DELIGHT TURKEY 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ SQ-L05-GO3 IST-SQ001_JAN19

1.กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
2.สิงคโปร์ - อิสตัลบูล - อังการ่า
3.อังการ่า - คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
4.คัปปาโดเกีย - คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา -ปามุคคาเล
5.ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ
เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
6.คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส - ชานัคคาเล
7.ชานัคคาเล - เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล-
พระราชวังโดลมาบาเช - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน -แกรนด์บาซาร์
8.สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - พระราชวังทอปกาปึ  - ฮิปโปโดม 
สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต   
9.ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
10.กรุงเทพฯ


สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61   28 ต.ค.-6 พ.ย.
พ.ย.61   6-15, 13-22, 18-27
ธ.ค.61   27 ธ.ค.-5 ม.ค.ทัวร์ IST01_HILIGHT TURKEY 8D5N

รหัสทัวร์ QR-L09-IST01_TUR_SEP

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
2.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
  ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
เมืองอิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส              
3.เมืองอิสตันบูล - เมืองเบอร์ซ่าร์ - มัสยิดหลวงแห่งเมืองเบอร์ซ่าร์
  สุสานสีเขียว - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม เมืองเบอร์ซาร์ - เมืองอิซเมียร์ 
4.เมืองอิซเมียร์ - เมืองคูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส
  โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
5.เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเจีย
6.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
  หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ
  ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง  
7.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - ท่าอากาศยานนานาชาติอังการา เอเซนโบก้า
เมืองอังการ่า ประเทศตุรกี - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์  
8.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ ประเทศไทย 


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 35,888บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 8-15,29ก.ย-6ต.ค
 

ทัวร์ 5 STARS TURKEY 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ TK-L05-GO3 IST-TK001_DEC

1.กรุงเทพฯ – อิสตัลบูล
2.อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – อังการ่า
3.อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
4.คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล
5.คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
6.ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
7.คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล
8.ชานัคคาเล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล 
แกรนด์บาซาร์
9.สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดม
สุเหร่าสีน้ำเงิน – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
10.กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61   14-23, 21-30
ก.ย.61   5-14, 12-21, 19-28 , 30 ก.ย.-9 ต.ค. 61
ต.ค. 61   4-13, 6-15, 14-23
พ.ย. 61  6-15, 10-19, 14-23, 18-27
ธ.ค. 61   3-12, 11-20, 16-25ทัวร์ มหัศจรรย์ RIVIERA TURKEY 10วัน7คืน

รหัสทัวร์ QR-L120-BT-TUK03_QR_OCT

1.กรุงเทพ• สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินฮาหมัด •สนามบินอิสตันบูล• เมืองอิสตันบูล
พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ช่องแคบบอสพอรัส
3.บลูมอสก์• อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม
ฮายาโซฟีอา •ชมพระราชวังทอปกาปึ•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
4.อิสตันบูล• เมืองชานักกาเล•เมืองโบราณทรอย•แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน
5.คุชาดาสึ• เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี
โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเล
6.ปามุคคาเล• ปราสาทปุยฝ้าย •เมืองอันตัลยา
7.หอคอยฮิเดอร์ริค•ย่านเมืองเก่า•ประตูชัยเฮเดรียน
ล่องเรืออ่าวอันตัลยา•เมืองคัปปาโดเกีย
8.ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม•นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ
 ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • เมืองอาการ่า
9.เมืองคัปปาโดเกีย •เมืองอังการา•สุสานอาตาเติร์ก•ท่าอากาศยานนานาชาติเอเซนโบก้า
10.กรุงเทพ

สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาริ่มต้น 39,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง 
ต.ค.61  3-12,10-19,17-26 

ทัวร์ TURKEY TROY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-TK-TROY-8D_JAN

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
 เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง
สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
4. ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
7.นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน
 ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
8.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61      07-14,08-15 
ส.ค.61      12-19
ก.ย.61       02-09,08-15,09-16,15-22,16-23,23-30,29 ก.ย.-06 ต.ค.
                 30 ก.ย.-07 ต.ค.
ต.ค.61      06-13,20-27,27ต.ค.-03พ.ย,27ต.ค.-03พ.ย. bus2
พ.ย.61     03-10,04-11,10-17,11-18,17-24,18-25,24 พ.ย.-01 ธ.ค.
  25 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค.61     01-08,02-09,08-15,09-16,25ธ.ค.61-01ม.ค.62
                26ธ.ค.61-02ม.ค.62,27ธ.ค.61-03ม.ค.62
               29ธ.ค.61-05ม.ค.62,30ธ.ค.61-06ม.ค.62

 

ทัวร์ มหัศจรรย์ตรุกี..บินภายใบ 8วัน5คืน

รหัสทัวร์ TG-L120-BT-TUK02_DEC

1.กรุงเทพ •ตุรกี
2.สนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน
เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินไคมัคลึ
ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ 
3.เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล
4.ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค
5.เมืองชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล
6.บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์•พระราชวังโดลมาบาห์เช่
ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
7.ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม
•ชมพระราชวังทอปกาปึ• สนามบินอิสตันบูล
8.สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ


สายการบิน MAHAN AIR

ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  6-13,13-20,20-27,27-27 ก.ย.-04 ต.ค. 61
ต.ค.61  4-11,11-18
พ.ย.61  1-8,8-15,15-22,22-29,29พ.ย-6ธ.ค
ธ.ค.61  5-12,7-14,13-20
ทัวร์ LUXURY RIVIERA TURKEY

รหัสทัวร์ TK-L161-TURKEY  TK_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ปามุคคาเล่-อันตาเลีย
3.เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย
4.คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล
5.อิสตันบูล
6.กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
7.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน  TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61    6-13,7-14,8-15,13-20,14-21,15-22,20-27,21-28
              27ต.ค.-03พ.ย.
ทัวร์ SAY HI TURKEY (IST-IST)

รหัสทัวร์ KC-L03-SAY HI TUK_OCT


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - อิสตันบลู
2.อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - ไอวาลิค
3.ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
4.ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
5.คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน - อังการ่า
6.คัปปาโดเกีย - อิสตันบูล
7.อิสตันบูล - อัลมาตี
8.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น 29,927 บาท

ก.ค.61  10-17,17-21,20-27,24-31
ส.ค.61  8-15,10-17,24-31
ก.ย.61  7-14,18-25,21-25
ต.ค.61  2-9,12-19,16-23,21-28,23-30

ทัวร์ AMAZING TURKEY WINTER 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L127-AMAZING-TK-_DEC

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
7.บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
8.หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพิราบ
พาซาแบค-Carpet School-สกีรีสอร์
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค 61    4-12, 7-15 ,14-22,21-29

 

ทัวร์ AMAZING TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L127-TURKISH_DEC

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
7.บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
8.หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW
หมู่บ้านของนกพิราบ-พาซาแบค-Carpet School
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61   10-18,11-19,12-20,13-21,17-25,26 ต.ค -3 พ.ย,28 ต.ค -5 พ.ย
พ.ย.61   9-17,16-24,23 พ.ย.-1 ธ.ค.,30 พ.ย-8 ธ.ค
 

ทัวร์ PREMIUM RIVIERA TURKEY 10 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161- PREMIUM TUK_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่
 ช้อปปิ้งตลาด สไปซ์-เมืองชานัคคาเล่
4.ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย
7.เมืองอันตาเลีย-เมืองคอนย่า
8.เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำหน้าท้อง
9.นครใต้ดินไคมัคลึ-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 49,900  บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  14-23

 

ทัวร์ PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-WINTER SKI-TK_JAN

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์
2.เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
3. เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า
4.เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-ชมความสวยงาม
เมืองคัปปาโดเกียพิพิธภัณฑ์- ระบำหน้าท้อง
5.เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอร์รี่-สกี รีสอร์ท-กรุงอิสตันบูล
6.ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์ บาซาร์
7.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาชเช่
ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-กรุงเทพมหานคร
8.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61     25ธ.ค.61-01ม.ค.62,26ธ.ค.61-2ม.ค.62
27ธ.ค.61-03ม.ค.62
               31ธ.ค.61-07ม.ค.62 


 

ทัวร์ AMAZING TURKEY NEW YEAR 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L127-TURKISH-9D6N_DEC

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
7.บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
8.หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพิราบ
พาซาแบค-Carpet School-สกีรีสอร์
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน  TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค 61   25  ธ.ค 61 - 2 ม.ค 62,27  ธ.ค 61 -  4 ม.ค 62
29  ธ.ค 61 -  6 ม.ค 62
 

ทัวร์ TURKISH MEDITERRANEAN 9D6N

รหัสทัวร์  TK-L46-TUK-MEDITERRAN_OCT

1.กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK069 (23.00 – 05.20)
2.อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย
ฮิปโปโดม – พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต
3.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
4.เมืองโบราณเอเฟซุส - คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
5.เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย– เมืองอันตัลยา
6.เมืองอันตัลยา – หอคอยฮิเดอร์ริค – พิพิธภัณฑ์บ้านอตาเติร์ก
น้ำตกดูเดน – ท่าเรือโบราณ ล่องเรือ
7.เมืองอันตัลยา – คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน Underground City
โรงงานพรม – โรงงานเพชร
8.คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
ชิมไวน์สนามบินเคย์เซอรี่ (บินภายใน)
อิสตันบูล - สนามบินกรุงอิสตันบูล  BY TURKISH AIRLINES
9.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61    13-21,20-28 

ทัวร์ WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน

รหัสทัวร์ TK-L46-TUK-8D5N_OCT

1.กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK065 (21.45 – 04.00)
2.อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม
พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต
3.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
4.เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
5.เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า
6.เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City
ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน - โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)
7.คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
สนามบินเคย์เซอรี่ (บินภายใน TK2013 14.40 – 16.20)
อิสตันบูล - สนามบินกรุงอิสตันบูล  BY TK 064 (20.10 – 09.40)
8.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


สายการบิน  TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61    15-22 

ทัวร์ WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน

รหัสทัวร์ TK-L46-WONDERFULTUK_NOV

1.กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK065 (21.45 – 04.00)
2.อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม
พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต
3.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
4.เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
5.เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า
6.เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City
ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน - โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)
7.คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
สนามบินเคย์เซอรี่ (บินภายใน TK2015 20.30 – 22.10) สนามบินกรุงอิสตันบูล 
8.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   BY TK 068 (01.55 – 14.50)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 61  25 ต.ค. – 1 พ.ย.
 

ทัวร์ Best of Turkey  8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ TK-L05-GO3 ADB-TK001_DEC

1.กรุงเทพฯ
2.อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส
คูซาดาซึ
3.คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส
4.ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
คัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง
5.คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - อิสตันบูล
6.ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย – สไปซ์มาเก็ต                                             
7.พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส
พระราชวังทอปกาปึ – ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ – สนามบิน
8.อิสตันบูล - กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61   12-19
ก.ย.61    3-10, 10-17, 16-23
ต.ค.61    1-8, 5-12
พ.ย.61    3-10, 9-16, 20-27, 23-30
ธ.ค.61    6-13, 13-20

 

ทัวร์ Turkey-Georgia 9 Days

รหัสทัวร์ TK-L161-TUK-GEORGIA 9D_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล
2.กรุงอิสตันบูล-เมืองวาน
3.เมืองวาน-เมืองโดกุเบยาซิต-เทือกเขาอารารัท-เมืองคาร์ส
4.เมืองเมืองคาร์ส-เมืองบาทูมิ
5.เมืองบาทูมิ-เมืองคูไทซี-เมืองบอร์โจมี
6.เมืองบอร์โจมี-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองกอรี-เมืองทบิลิซี
7.เมืองทบิลิซี
8.เมืองทบิลิซี-เมืองมิทสเคต้า
9.กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 69,900  บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 9-17,23ก.ย-1ต.ค
ต.ค.61  7-15,12-20 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1518 คน

 สถิติเมื่อวาน

2443 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

44390 คน

325752 คน

3289635 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official