ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

หน้า 1 | 2 

ทัวร์   TURKEY 8D5N

รหัสทัวร์   GF-L137-IST10_APR19

1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – อิสตันบูล (ตุรกี)
2.อิสตันบูล(ตุรกี) – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – เมืองคูซาดาซี
3.เมืองโบราณเอฟฟิซุส –  ร้านเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล่ –
ปราสาทปุยฝ้าย   – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
4.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
5. นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ –
โรงงานพรม / เซรามิค /  เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า
6.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
7.Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน 
สไปซ์ มาเก็ต –ทักซิม สแควร์ – สนามบินอิสตัลบูล
8.อิสตันบูล (ตุรกี) – บาห์เรน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน GULF AIR
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62  1-8,15-22,22-29
เม.ย.62  5-12
ทัวร์ TURKEY SHOCK PRICE

รหัสทัวร์ PS-L137-IST06_MAR

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอังการ่า – อังการ่า   
2.อังการ่า –  คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม
/ เซรามิค / 
 เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance
3.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
4.ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส 
 บ้านพระแม่มารี – 
ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี  
5.ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่ 
6.อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย      
7. ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเคียฟ   8.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

สายการบิน  UKRAINE INTERNATIONAL
ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62 11-18,15-22,22-29

   

ทัวร์ TURKET BAHRAIN 10วัน8คืน

รหัสทัวร์ CF-L15-FT-IST GF01C_APR19

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-บาห์เรน-มัสยิดAl Fateh
ป้อมปราการบาห์เรน -Qal’at al-Bahrain-ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain)
ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง Manama Souq
2.ผ่านชม Bahrain World Trade Center-สนามบินบาห์เรน-
ตุรกี-อิสตันบูล-ชานัคคาเล่
3.เมืองโบราณทรอย-ม้าไม้แห่งกรุงทรอย-เมืองโบราณเปอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส-วิหารโอลิมเปียนเซอุส-โรงละครอะโครโปลิส
วิหารเอสเคลปิออน-เมืองคูซาดาซึ
4.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ห้องสมุดของเซลซุส
วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน-โรงละครโบราณ-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
5.ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
6.เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลี-เกอเรเม่-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
โบสถ์เซนต์บาร์บารา-โบสถ์มังกร-โบสถ์แอปเปิ้ล-หุบเขาอุซิซาร์-โรงงานทอพร
โรงงานเซรามิก-โรงงานเครื่องประดับ-อังการ่า
7.อังการ่า-Kocatepe Mosque-สุสานอตาเติร์ก-อิสตันบูล-Vefa Bazaar
ร้านขนมเตอร์กิส-Taksim Square
8.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
พระราชวังทอปกาปี-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
9.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-อิสตันบูล-บาห์เรน-ประเทศไทย
10.กรุงเทพฯ ประเทศไทย(สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน GULF AIR
ราคาเริ่มต้น 29,992 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  6-15,13-22
มี.ค.62  13-22,20-29,27 มี.ค.-05 เม.ย.62
เม.ย.62  10-19,24 เม.ย.-03 พ.ค.62
   

ทัวร์  BEYOND TURKEY 10D7N

รหัสทัวร์  QR-L09-CZESB02_MAR

อังการา - คัปปาโตเจีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่
ดูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ชาบัคค่าเล่
เปอร์กามัม - อิสตันบูล

สายการบิน  QATAR
ราคาเริ่มต้น  29,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62 4-13ทัวร์  TURKEY TULIP LOVER 9D6N 

รหัสทัวร์  W5-L137-IST01_APR

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                 
2.สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อิสตันบูล – Blue Mosque – 
วิหารฮาเจีย โซเฟีย – เทศกาลดอกทิวลิป 2019 - พระราชวังทอปกาปิ – ชานัคคาเล่                                   
3.ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส      
4.เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – 
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส                              
5.ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
6.นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ 
 โรงงานพรม / เซรามิค /  
เครื่องประดับ      
7.อังการ่า – ผ่านชมทะเลสาบเกลือ – สุสานอตาเติร์ก  – Anka Shopping Mall       
8.สนามบินอังการ่า – สนามบินเตหะราน                                                                   
9.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                        

สายการบิน  MAHAN AIR   
ราคาเริ่มต้น  29,999บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62 11-19,12-20,19-27,26เม.ย.-4พ.ค.62
ทัวร์ Turkey Saver 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG14B_MAR19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
3.อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
 พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
4.เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย
อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่
6.เมืองปามุคคาเล่ –  เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง
7. เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
  โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า
8.เมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ 
9. เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ
10.ดูไบ – สุวรรณภูมิ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาริ่มต้น 30,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง

ก.พ.62 8-17,14-23,15-24,28ก.พ.-9มี.ค.62
มี.ค.62 1-10,8-17,15-24,31มี.ค.-9เม.ย.62
เม.ย.62 2-11,23เม.ย.-2พ.ค.,26เม.ย.-5พ.ค.
30เม.ย.-9พ.ค,
9-18,12-21
พ.ค.62 7-16,10-19,28พ.ค.-6มิ.ย.,30พ.ค.-8มิ.ย.62
14-23,17-26,19-28 


ทัวร์  BOND TO TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์  TK-L09-CZIST01_MAR19

อังการ่า - คัปปาโดเจีย - คอนย่า
ปามุคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส
ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - อิสตันบูล


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 30,999 บาท
กำหนดกาเดินทาง
มี.ค.62  1-9,2-10,6-14,7-15,8-16,9-17,10-18
  13-21,14-22,15-23,16-24,17-25
  21-29,22-30,23-31,24มี.ค.-1เม.ย.
  27มี.ค.-4เม.ย.,28มี.ค.-5เม.ย.,29มี.ค.-6เม.ย
30มี.ค.-7เม.ย.62,31มี.ค.-8เม.ย.62

ทัวร์ BLOOMING FLORA in TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L09-CZIST11_APR

อังการ่า -คัปปาโดเจีย -หุบเขาอุซิซาร์ -คอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า -ปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย -คูซาดาซี
เอฟฟิซุส -ชานัคคาเล่ -เมืองโบราณเปอร์กานัม -ม้าไม้เมืองทรอย
อิสตันบูล -สุเหร่าสีน้ำเงิน -วิหารเซนต์โซเฟีย


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62  1-9,2-10,3-11,8-16,15-23,18-29
  24 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562
  25 เม.ย. – 03 พ.ค. 2562
 26 เม.ย. – 04 พ.ค. 2562

ทัวร์ BOND TO TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L09-CZIST01_MAR

อังการ่า - คัปปาโดเจีย - คอนย่า
ปามุคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส
ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - อิสตันบูล


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62 1-9,2-10,6-14,7-15,8-16,9-17,10-18
13-21,14-22,15-23,16-24,17-25,20-28
21-29,22-30,23.-31
24 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
27 มี.ค. – 04 เม.ย. 2562
28 มี.ค. – 05 เม.ย. 2562
29 มี.ค. – 06 เม.ย. 2562
30 มี.ค. – 07 เม.ย. 2562
31 มี.ค. – 08 เม.ย. 2562

ทัวร์  Turkey Tulip Festival 9D6N

รหัสทัวร์  W5-L03-TUK-TULIP9D_APR

1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน
2.เตหะราน - อิสตันบูล
3.อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
4.ทรอย - เปอกามัม - อีชเมียร์
5.คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
6.ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย
7.คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า
8.อังการ่า - เตหะราน
9.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน MAHAN AIR
ราคาเริ่มต้น 30,927 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62  11-19,18-62,25เม.ย.-3พ.ค.62


ทัวร์  TURKEY TULIP VALUE 10D7N  

รหัสทัวร์  EY-L137-IST13_APR

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 2.สนามบินอาบูดาบี (UAE) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย –อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 3.ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส
 4.เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
 5.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 6.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้า
7.นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
 8.อิสตันบูล – เทศกาลดอกทิวลิป 2019 – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 9.สไปซ์มาเกต - สนามบินอิสตันบูล – สนามบินอาบูดาบี
 10.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)    

สายการบิน  Etihad Airways       
ราคาริ่มต้น 30,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง 
เม.ย.62 23เม.ย.-2พ.ค.,29เม.ย.-8พ.ค.62

ทัวร์ มหัศจรรย์ TURKEY 8วัน5คตืน

รหัสทัวร์ TK-L120-IST01-TK_APR

1.สนามบินสุวรรณภูมิ • บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล)
2.สนามบินอิสตันบูล • ชานัคคาเล่ • นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ 
 ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด 
 ชมเมืองโบราณทรอย
3.เมืองอิสเมียร์ • โรงงานผลิตเสื้อหนัง• เมืองโบราณเอฟฟิซุส 
 บ้านพระแม่มารี • คุชาดาสึ
4.คุชาดาสึ • ปามมุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • คอนย่า
5.คัปปาโดเกีย• สถานีคารวาน • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค
โรงงานผลิตพรมทอมือ• โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ ชมการแสดงระบำหน้าท้อง 
6.อังการา • ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม • สุสานท่านอาตาร์เติร์ก•อิสตันบูล
7.บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟีอา
 พระราชวังทอปกาปึ-ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต 
 สนามบินอิสตันบูล

8.สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 31,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง 

เม.ย62 11-18,18-25,25เม.ย-2พ.ค
ทัวร์  ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์   EK-L05-GO3SAW-EK002_MAY19

1.กรุงเทพฯ
2.ดูไบ - อังการ่า 
3.อังการ่า - คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง 
4.คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล
5.ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ 
เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
6.คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล 
ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
7.อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
8.ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ  - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - แกรนด์บาซาร์
9.พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน
10.กรุงเทพฯ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาริ่มต้น 31,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
มี.ค.62  1-10,7-16,8-17,13-22,24มี.ค.-2เม.ย.62
เม.ย.62  2-11,7-16,16-25,9-18,12-21
 26เม.ย.-5พ.ค.,30เม.ย.-9พ.ค.62
พ.ค.62  5-14,7-16,14-23,17-26,19-28,
  21-30,28พ.ค.-6มิ.ย.62


    

ทัวร์ มหัศจรรย์ TURKEY 8วัน5คืน

รหัสทัวร์ TK-L120-BT-IST01_APR19

ชมเมืองโบราณ'ทรอย'
เมืองเอเฟซุส
ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย
พิเศษชมการแสดงระบำหน้าท้อง***เครื่องดื่มไม่อั้น
มหานครอิสตันบูล
ชอปปิ้งตลาดสไปซ์มาเก็ต


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 32,999 บาท
กำหนดกาเดินทาง
มี.ค.62  7-11,14-21,21-28,28 มี.ค-04 เม.ย. 62
เม.ย.62  11-18,18-25,25 เม.ย.-02 พ.ค. 62

ทัวร์  IRIS BLOSSOM in TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L09-CZIST12-9D_MAY

อังการ่า -คัปปาโดเจีย -หุบเขาอุซิซาร์ -คอนย่า 
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า -ปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย -คูซาดาซี
เอฟฟิซุส -ชานัคคาเล่ -เมืองโบราณเปอร์กานัม
ม้าไม้เมืองทรอย อิสตันบูล -สุเหร่าสีน้ำเงิน -วิหารเซนต์โซเฟีย

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 31,999 บาท
กำหนดกาเดินทาง
พ.ค.62 1-9,2-10,7-15,8-16,9-17,14-22
15-23,16-24,17-25,19-27
ทัวร์  WOW TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-WOW TK_APR

1 สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2 ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำ
 ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่
3.เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
4.เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
 โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
5.เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง
6.พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
7.กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร
8.สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 32,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ก.พ.62  17-24
มี.ค.62  02-09,03-10,09-16,10-17,16-23
 17-24,23-30,24-31
เม.ย.62  30มี.ค.-06เม.ย,31มี.ค.-07เม.ย.
ทัวร์ EASY WINTER IN TURKEY 9D6N DEC

รรหัสทัวร์  TK-L90-TK WINTER_FEB19

1.กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
2.อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
3.วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
4.เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
5.คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
6.ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) 
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า
7.กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระรางวัลโดลมาบาห์เช 
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
9.กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
กำหนดเดินทาง

ก.พ.62 7-15,14-22,21ก.พ.-1มี.ค.62

ทัวร์  TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์  TK-L137-IST08_APR19

1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
3.เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
4.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
5.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
6.นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ –
โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า
7.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน –
สไปซ์ มาเก็ต  – สนามบินอิสตันบูล
9.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 33,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
มี.ค.62  6-14,13-21,20-28
เม.ย.62  3-11

 

ทัวร์ TURKEY EASY 8 DAYS
รหัสทัวร์ TK-L161-TK EASY 8D_MAY
1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน- เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง
  สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
4.ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
7.กรุงเทพมหานคร
สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 33,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
พ.ค.62 30 พ.ค.-06 มิ.ย.62


ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล  9วัน 6คืน

รหัสทัวร์ TK-L47-TK301-TK_MAY

1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 2.ท่าอากาศยานอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
3. เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary
 4.เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองเฮียราโพลิส
 5.เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้องตรุกี
 6.นครใต้ดินไคมัคลึ – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – กรุงอังการา
 7.กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
  8.ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 9.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                     

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 35,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
เม.ย.62 8-16,24 เม.ย. – 2 พ.ค.62       
พ.ค.62 17-25
ทัวร์ TURKEY TULIP MUST GO”  8D6N

รหัสทัวร์ PS-L137-IST07 TUK_APR

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอิสตันบูล – อิสตันบูล   
2.อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เทศกาลดอกทิวลิป 2019 – ชานัคคาเล่                                
3.ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส
4.เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง 
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
5.ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
6.นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค /   เครื่องประดับ – อังการ่า     
7.สุสานอตาเติร์ก – สนามบินอังการ่า – สนามบินเคียฟ 
8.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)    

สายการบิน UKRAINE
ราคาริ่มต้น 35,999 บาท
กำหนดกาเดินทาง
เม.ย.62 9-16,11-18,12-19


ทัวร์ TURKEY TROY 8 DAYS

รหัสทัวร์TK-L161-TUK TROY_MAR

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
  เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง
สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
4.ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
7.นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน
  ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
8.กรุงเทพมหานคร

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 36,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
มี.ค.62  2-09,08-15,09-16,15-22
  16-23,17-24,22-29,23-30

ทัวร์ EASY WINTER IN TURKEY 9D6N 

รหัสทัวร์  TK-L90-TK WINTER_FEB19

1.กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
2.อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
3.วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
4.เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
5.คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – 
ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
6.ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – 
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า
7.กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระรางวัลโดลมาบาห์เช - 
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 32,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ก.พ.62  7-15,14-22,21ก.พ.-1มี.ค.62

ทัวร์  TURKEY 10D7N

รหัสทัวร์  TK-L137-IST09_MAR19

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
3.เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
4.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
5  อันตาเลีย – ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ – ท่าเรือโบราณ 
ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่งตุรกี
6.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
7.นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ 
โรงงานพรม / เซรามิค /  เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า
8.สุสานอตาเติร์ก – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช 
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
9.BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน 
สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล
10.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 34,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
มี.ค.62  23มี.ค.-1เม.ย.62
ทัวร์  ตรุกี 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์  TK-L05-GO3ADB-TK002_JUN19

1.กรุงเทพฯ 
2.อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาซึ
3.คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส
4.ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง
5.คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล
6.ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย – สไปซ์มาเก็ต                                              
7.พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปึ 
 ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ – สนามบิน
8.อิสตันบูล - กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 38,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
เม.ย.62  1-8,6-13,16-23
พ.ค.62  11-18,21-28
มิ.ย.62  11-18,21-28
   

ทัวร์ AMAZING TURKEY WINTER

รหัสทัวร์ TK-L127-AMAZING TUK_FEB19

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย|
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-Obruk lake-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
7.บอลลูน-นครใต้ดิน-หมู่บ้านของนกพิราบ-หมู่บ้านอวานอส-เมืองอุชิซาร์
8.Carpet school-หุบเขาเดฟเรนท์-พาซาแบค-PANORAMIC VIEW-สกีรีสอร์ท
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 36,500 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ก.พ.61  1-9,8-16,15-23 

ทัวร์ AMAZING TURKEY SPRING 9 วัน 6 คืน 

รหัสทัวร์ TK-L127-AMAZING TUK_MAY

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-Obruk lake-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
7.บอลลูน-นครใต้ดิน-หมู่บ้านของนกพิราบ-หมู่บ้านอวานอส-เมืองอุชิซาร์
8.Carpet school-หุบเขาเดฟเรนท์-พาซาแบค-PANORAMIC VIEW
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 36,999 บาท
กำหนดกาเดินทาง
มี.ค.62  2-10 , 15-23,22-30
เม.ย.62  19-27,26 เม.ย. – 4 พ.ค,30 เม.ย. – 8 พ.ค.
พ.ค.62  1-9,10-18,24 พ.ค. – 1 มิ.ย.
 

ทัวร์ AMAZING TURKEY TULIP 9 วัน 6 คืน 

รหัสทัวร์ TK-L127-TUK TULIP_APR

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.เทศกาลดอกทิวลิป-ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอส-ฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-Obruk lake-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
7.บอลลูน-นครใต้ดิน-หมู่บ้านของนกพิราบ-หมู่บ้านอวานอส-เมืองอุชิซาร์
8.Carpet school-หุบเขาเดฟเรนท์-พาซาแบค-PANORAMIC VIEW
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 37,950 บาท
กำหนดกาเดินทาง
มี.ค.62  29มี.ค. – 6 เม.ย.
 30มี.ค. -  7 เม.ย.
เม.ย.62  4 - 12,5 - 13 ,6 - 14,15 – 23 เม.ย. (สงกรานต์)
ทัวร์  Belly dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์  TK-L05-GO3IST-TK002_JUN19

1.กรุงเทพฯ – อิสตัลบูล 
2.อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน –อังการ่า 
3.อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง 
4.คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา –ปามุคคาเล 
5.คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
6.ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี 
7.คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล 
8.ชานัคคาเล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล – 
แกรนด์บาซาร์ - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
9.สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – 
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
10.กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 33,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
มี.ค.62  13-22,25มี.ค.-3เม.ย.62
พ.ค.62  5-14,14-23,22-31
มิ.ย.62  2-11,14-23,21-30

 

ทัวร์ TURKEY TULIP SONGKRAN 9D6N  (APR)

รหัสทัวร์  GF-L137-IST02_APR

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – อิสตันบูล (ตุรกี)                                                  
2.อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – เมืองเปอร์กามัม  
3.เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง         
4.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส                                       
5.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง                     
6.นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม
 / เซรามิค /  
เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า                                                                             
7.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส                      
8.Blue Mosque – ฮิปโปโดรม -  วิหารฮาเจีย โซเฟีย - 
เทศกาลดอกทิวลิป 2019 – สไปซ์ มา  เก็ต - สนามบินอิสตัลบูล                                                                                        
9.สนามบินบาห์เรน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     

สายการบิน GUIF AIR        
ราคาริ่มต้น 39,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
เม.ย.62 11-19

ทัวร์ มหัศจรรย์ TURKEY 8วัน5คืน

รหัสทัวร์ TK-L120-IST03_TK_APR

1.กรุงเทพ • ตุรกี 
2.สนามบินอิสตันบูล • สนามบินเนฟเซไฮร์(บินภายใน) 
 เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม 
หุบเขานกพิราบ • ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ 
ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ 
3.นครใต้ดินไคมัคลึ • ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ 
เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
4.คอนย่า • ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย
5.เอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองโบราณ 
บ้านพระแม่มารี • ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส 
 ท่าอากาศยานอิสตันบูล •  อิสตันบูล  
6.บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน 
จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด • ฮายาโซฟีย 
 พระราชวังทอปกาปึ • สไปซ์มาเก็ต 
7.ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ 
 สวนอิเมอร์แกนด์  • ตลาดแกรนด์บาซาร์ • สนามบินอิสตันบูล 
8.สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 39,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
เม.ย.62 2-9,17-24


 

ทัวร์ LUXURY TULIPS TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-LUXURY TULIPS_APR

1.สนามบินภูเก็ต-กรุงอิสตันบูล
2.อิสตันบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่
3.เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า
4.เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
5.คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล
6.อิสตันบูล
7.กรุงอิสตันบูล-ชมสวนดอกทิวลิป-ภูเก็ต
8.ภูเก็ต


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 39,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง 
เม.ย.62  8-15
ทัวร์ LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-LUXURY_APR

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.อิสตันบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่
3.ปามุคคาเล่-อันตาเลีย
4.เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย
5.คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล
6.อิสตันบูล
7.กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
8.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 40,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
เม.ย.62 10-17,13-20

ทัวร์ RIVIERA-TULIP TURKEY 10 DAYS

รหัสทัวร์ QR-L161-RIVIERA-TULIP_APR

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล
2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
 เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-เข้าชมสวนดอกทิวลิป
3. ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่
 ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
4.ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
5.เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย
7.เมืองเก่าอันตาเลีย-ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน-เมืองคอนย่า
8.เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง
9.เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-กรุงเทพมหานคร
10.กรุงเทพมหานคร

สายการบิน  QATAR
ราคาเริ่มต้น  49,999 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62  9-18
 

ทัวร์ PREMIUM RIVIERA TURKEY 10 DAYS

รหัสทัวร์TK-L161-PREMIUM_MAR

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2. ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
 เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาชเช่
3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้งตลาด สไปซ์
เมืองชานัคคาเล่
4.ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย
7. เมืองอันตาเลีย-เมืองคอนย่า
8.เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำหน้าท้อง
9.นครใต้ดินไคมัคลึ-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงเทพมหานคร
10.กรุงเทพมหานคร

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
มี.ค.62  08-17 ,22-31 ,29มี.ค-7เม.ย.62

ทัวร์  TURKEY-TROY 9D6N

รหัสทัวร์  TK-L34-TK-TROY_MAY19

  1.พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ-กรุงอิสตันบูล  (ประเทศตุรกี)
  2.(ประเทศตุรกี) กรุงอิสตันบูล -  เมืองชานัคคาเล่
  3.เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้แห่งกรุงทรอย – เมืองเพอร์กามัม- วิหารอะโครโปลิส –
เมืองคูซาดาซึ  
  4.เมืองคูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี –เมืองเอฟฟิซุส- เมืองโบราณเอฟฟิซุส -
เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
  5.เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย -
ระบำหน้าท้อง Belly Dance
  6.เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่- นครใต้ดินไคมัคลี -
โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค -โบสถ์เซนต์บาร์บารา -
บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House
 7.เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอิสตันบูล - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน– ช้อปปิ้งแกรนด์บาซ่า
 8.กรุงอิสตันบูล- ล่องเรือบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาชเช่ –
ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - กรุงเทพมหานคร
 9.กรุงเทพมหานคร

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
เม.ย.62  6-14
พ.ค.62  4-12 

ทัวร์  TURKEY-TROY 9D6N

รหัสทัวร์   TK-L34-TK-TROY_DEC

  1.พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ-กรุงอิสตันบูล  (ประเทศตุรกี)
  2.(ประเทศตุรกี) กรุงอิสตันบูล -  เมืองชานัคคาเล่
  3.เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้แห่งกรุงทรอย – เมืองเพอร์กามัม- วิหารอะโครโปลิส –
เมืองคูซาดาซึ 
  4.เมืองคูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี –เมืองเอฟฟิซุส- เมืองโบราณเอฟฟิซุส -
เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
  5.เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย -
ระบำหน้าท้อง Belly Dance
  6.เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่- นครใต้ดินไคมัคลี -
โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค -โบสถ์เซนต์บาร์บารา -
บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House
  7.เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอิสตันบูล - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน– ช้อปปิ้งแกรนด์บาซ่า
  8.กรุงอิสตันบูล- ล่องเรือบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาชเช่ –
ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - กรุงเทพมหานคร
  9.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ก.พ.62  9-17
มี.ค.62  30มี.ค.-7เม.ย.62
 


 

ทัวร์PREMIUM PAKISTAN 9 DAYS

รหัสทัวร์ TG-L161-PRE  PAKISTAN_APR

1.กรุงเทพมหานคร-กรุงอิสลามาบัด
2กรุงอิสลามาบัด-เมืองตักศิลา-เมืองมัรดาน-เมืองสว๊าท
3.เมืองสว๊าท-เมืองกิลกิต
4.เมืองกิลกิต-เมืองฮุนซ่า
5.เมืองฮุนซ่า-คุนจีร๊าบ-เมืองฮุนซ่า
6.หมู่บ้านคาริมาบัด-เมืองกิลกิต
7. เมืองกิลกิต-กรุงอิสลามาบัด
8.กรุงอิสลามาบัด-กรุงเทพมหานคร
9.รุงเทพมหานคร


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62  16-24,23-31,30-7เม.ย.62
เม.ย.62  13-21 

 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

454 คน

 สถิติเมื่อวาน

1487 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

39927 คน

99874 คน

3668281 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official