ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

หน้า 1 | 2 ทัวร์   TURKEY 8D5N

รหัสทัวร์   GF-L137-IST10_APR19

1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – อิสตันบูล (ตุรกี)
2.อิสตันบูล(ตุรกี) – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – เมืองคูซาดาซี
3.เมืองโบราณเอฟฟิซุส –  ร้านเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล่ –
ปราสาทปุยฝ้าย   – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
4.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
5. นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ –
โรงงานพรม / เซรามิค /  เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า
6.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
7.Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน 
สไปซ์ มาเก็ต –ทักซิม สแควร์ – สนามบินอิสตัลบูล
8.อิสตันบูล (ตุรกี) – บาห์เรน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน GULF AIR
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62  1-8,15-22,22-29
เม.ย.62  5-12

   

ทัวร์ TURKET BAHRAIN 10วัน8คืน

รหัสทัวร์ CF-L15-FT-IST GF01C_APR19

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-บาห์เรน-มัสยิดAl Fateh
ป้อมปราการบาห์เรน -Qal’at al-Bahrain-ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain)
ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง Manama Souq
2.ผ่านชม Bahrain World Trade Center-สนามบินบาห์เรน-
ตุรกี-อิสตันบูล-ชานัคคาเล่
3.เมืองโบราณทรอย-ม้าไม้แห่งกรุงทรอย-เมืองโบราณเปอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส-วิหารโอลิมเปียนเซอุส-โรงละครอะโครโปลิส
วิหารเอสเคลปิออน-เมืองคูซาดาซึ
4.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ห้องสมุดของเซลซุส
วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน-โรงละครโบราณ-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
5.ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
6.เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลี-เกอเรเม่-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
โบสถ์เซนต์บาร์บารา-โบสถ์มังกร-โบสถ์แอปเปิ้ล-หุบเขาอุซิซาร์-โรงงานทอพร
โรงงานเซรามิก-โรงงานเครื่องประดับ-อังการ่า
7.อังการ่า-Kocatepe Mosque-สุสานอตาเติร์ก-อิสตันบูล-Vefa Bazaar
ร้านขนมเตอร์กิส-Taksim Square
8.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
พระราชวังทอปกาปี-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
9.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-อิสตันบูล-บาห์เรน-ประเทศไทย
10.กรุงเทพฯ ประเทศไทย(สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน GULF AIR
ราคาเริ่มต้น 29,992 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  5-14
ม.ค.62  16-25
ก.พ.62  6-15,13-22
มี.ค.62  13-22,20-29,27 มี.ค.-05 เม.ย.62
เม.ย.62  10-19,24 เม.ย.-03 พ.ค.62
 

ทัวร์  TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์  GF-L137-IST11_FEB19

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – อิสตันบูล (ตุรกี)
2.อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – เมืองเปอร์กามัม
3.เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
4.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
5.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
6.นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ –
โรงงานพรม / เซรามิค /  เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า
7.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.Blue Mosque – ฮิปโปโดรม -  วิหารฮาเจีย โซเฟีย 
สนามบินอิสตัลบูล – บาห์เรน
9.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน GULF AIR
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  14-22,28ก.พ.-8มี.ค.62

ทัวร์ TURKEY BEST VALUE (10D7N)

รหัสทัวร์ EY-L137-IST04_MAR19

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.สนามบินอาบูดาบี (UAE) – อิสตันบูล-Blue Mosque-
วิหารฮาเจีย โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
3.ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม –อะโครโปลิส
4.เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี –ร้านเครื่องหนัง
5.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
6.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
7.นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ 
โรงงานพรม / เซรามิค /  เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า
8.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
9.สไปซ์มาเกต - สนามบินอิสตันบูล – สนามบินอาบูดาบี
10.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  20-29
ก.พ.62  6-15
มี.ค.62  4-13,10-19,19-28
 

ทัวร์  BEYOND TURKEY 10D7N

รหัสทัวร์  QR-L09-CZESB02_JAN19

อังการา - คัปปาโตเจีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่
ดูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ชาบัคค่าเล่
เปอร์กามัม - อิสตันบูล

สายการบิน  QATAR
ราคาเริ่มต้น  29,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  7-16,9-18,21-30
 

ทัวร์ Turkey Saver 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG14B_MAR19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
3.อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
 พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
4.เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย
อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่
6.เมืองปามุคคาเล่ –  เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง
7. เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
  โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า
8.เมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ 
9. เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ
10.ดูไบ – สุวรรณภูมิ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ธ.ค.61  24 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2562
ม.ค.62  18-27,23 ม.ค. – 1 ก.พ
  25 ม.ค. – 3 ก.พ. 31 ม.ค. – 9 ก.พ.
ก.พ.62  1-10,8-17,13-22,14-23,15-24,ก.พ.-7 มี.ค
   28 ก.พ. – 9 มี.ค.
มี.ค.62  1-10,8-17,15-24 


ทัวร์  BOND TO TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์  TK-L09-CZIST01_MAR19

อังการ่า - คัปปาโดเจีย - คอนย่า
ปามุคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส
ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - อิสตันบูล


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 30,999 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ม.ค.62  9-17,10-18,11-19,12-20,13-21,14-22
 15-23,16-24,17-25,18-26,19-27,20-28
  21-29,22-30,23-31,25ม.ค.-2ก.พ.,26ม.ค.-3ก.พ
 27ม.ค.-4ก.พ.,30ม.ค.-7ก.พ.62

ก.พ.62  1-9,2-10,3-11,8-16,9-17,10-18,14-22,
  15-23,16-24,17-25,20-28,21ก.พ.-1มี.ค.
 22ก.พ.-2มี.ค.,23ก.พ.-3มี.ค.,24ก.พ.-4มี.ค
27ก.พ.-7มี.ค-28ก.พ.-8มี.ค.62

มี.ค.62  1-9,2-10,6-14,7-15,8-16,9-17,10-18
  13-21,14-22,15-23,16-24,17-25
  21-29,22-30,23-31,24มี.ค.-1เม.ย.
  27มี.ค.-4เม.ย.,28มี.ค.-5เม.ย.,29มี.ค.-6เม.ย
30มี.ค.-7เม.ย.62,31มี.ค.-8เม.ย.62
ทัวร์  TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์  TK-L137-IST12_JAN19

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
3.เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
4.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
5.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
6.นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ –
โรงงานพรม / เซรามิค /เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า
7.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน –
สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล                                                                                               
9.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 30,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ม.ค.62  9-17,16-24,23-31,30ม.ค.-7ก.พ.62ทัวร์  ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์   EK-L05-GO3SAW-EK002_MAY19

1.กรุงเทพฯ
2.ดูไบ - อังการ่า 
3.อังการ่า - คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง 
4.คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล
5.ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ 
เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
6.คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล 
ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
7.อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
8.ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ  - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - แกรนด์บาซาร์
9.พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน
10.กรุงเทพฯ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาริ่มต้น 31,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ม.ค.62  11-20,18-27,23ม.ค.-1ก.พ.,24ม.ค.-2ก.พ.,
  25ม.ค.-3ก.พ.,27ม.ค.-5ก.พ.,30ม.ค.-8ก.พ.62
ก.พ.62  5-14,6-15,7-16,13-22,14-23,
  15-24,24ก.พ.-5มี.ค.,27ก.พ.-8มี.ค.,28ก.พ.-9มี.ค.62
มี.ค.62  1-10,7-16,8-17,13-22,24มี.ค.-2เม.ย.62
เม.ย.62  2-11,7-16,16-25,9-18,12-21
 26เม.ย.-5พ.ค.,30เม.ย.-9พ.ค.62
พ.ค.62  5-14,7-16,14-23,17-26,19-28,
  21-30,28พ.ค.-6มิ.ย.62


    

ทัวร์ มหัศจรรย์ TURKEY 8วัน5คืน

รหัสทัวร์ TK-L120-BT-IST01_APR19

ชมเมืองโบราณ'ทรอย'
เมืองเอเฟซุส
ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย
พิเศษชมการแสดงระบำหน้าท้อง***เครื่องดื่มไม่อั้น
มหานครอิสตันบูล
ชอปปิ้งตลาดสไปซ์มาเก็ต


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 32,999 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ม.ค.62  10-17,17-21,23-30,30 ม.ค-06 ก.พ. 62
ก.พ.62  7-14,13-20,28 ก.พ.-07 มี.ค. 62
มี.ค.62  7-11,14-21,21-28,28 มี.ค-04 เม.ย. 62
เม.ย.62  11-18,18-25,25 เม.ย.-02 พ.ค. 62
ทัวร์  TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์  TK-L137-IST08_APR19

1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
3.เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
4.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
5.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
6.นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ –
โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า
7.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน –
สไปซ์ มาเก็ต  – สนามบินอิสตันบูล
9.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 33,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ม.ค.62  9-17,16-24,23-31,30ม.ค.-7ก.พ.62
ก.พ.62  6-14,13-21,20-28,27ก..พ-7มี.ค.62
มี.ค.62  6-14,13-21,20-28
เม.ย.62  3-11ทัวร์  TURKEY 10D7N

รหัสทัวร์  TK-L137-IST09_MAR19

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
3.เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
4.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
5  อันตาเลีย – ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ – ท่าเรือโบราณ 
ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่งตุรกี
6.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
7.นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ 
โรงงานพรม / เซรามิค /  เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า
8.สุสานอตาเติร์ก – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช 
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
9.BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน 
สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล
10.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 34,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ม.ค.62  18-27
ก.พ.62  14-23
มี.ค.62  23มี.ค.-1เม.ย.62
ทัวร์ TURKEY EXTRA NEW YEAR”

รหัสทัวร์ PS-L137-IST07-PS_DEC


1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอังการ่า – อังการ่า
2.อังการ่า –  คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค /  
     เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance
3.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ 
4.ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี –    
        ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี
5.ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่
6.อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย 
7.ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเคียฟ    
8.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน Ukraine International Airlines
ราคาเริม่ต้น 35,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  28ธ.ค-4ม.ค,31ธ.ค-31ธ.ค-7ม.ค
ทัวร์  ตรุกี 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์  TK-L05-GO3ADB-TK002_JUN19

1.กรุงเทพฯ 
2.อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาซึ
3.คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส
4.ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง
5.คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล
6.ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย – สไปซ์มาเก็ต                                              
7.พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปึ 
 ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ – สนามบิน
8.อิสตันบูล - กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 38,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ม.ค.62  21-28
เม.ย.62  1-8,6-13,16-23
พ.ค.62  11-18,21-28
มิ.ย.62  11-18,21-28


 

ทัวร์  CELEBRATION TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์  TK-L09-CZIST09_JAN19


อังการ่า - คัปปาโดเจีย - คอนย่า
ปามุคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส
ชานัคคาเล่ - ทรอย - อิสตันบูล


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 39,999 บาท

กำหนดกาเดินทาง
ธ.ค.61 28ธ.ค.-5ม.ค.62
ทัวร์ TURKEY FESTIVE NEW YEAR

รหัสทัวร์ TK-L137-IST05 TK_DEC


1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2. อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่
  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
3.เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี
ร้านเครื่องหนัง
4ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส    
5.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
6.นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค -เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า
7.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต –  สนามบินอิสตันบูล
9.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 41,900บาท

กำหนดกาเดินทาง
ธ.ค.61  25ธ.ค-2ม.ค.62
   

ทัวร์ EASY WINTER IN TURKEY 9D6N DEC

รหัสทัวร์ TK-L90-TK WINTER_DEC

1.กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
2.อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
3.วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
4.เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
5.คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
6.ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์)
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า
7.กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระรางวัลโดลมาบาห์เช
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
9.กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61 1 4-12,6-14,11-19,17-25,22-30,24ธ.ค-1ม.ค.62

  

ทัวร์ Andaman to Wonderful Turkey

รหัสทัวร์ TK-L161-ANDAMAN_DEC

1. สนามบิน ภูเก็ต-อิสตันบูล-เมืองบูร์ซา
2.มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
3.เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
  โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
4. เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
5.เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
6.กรุงอังคาร่า-อิสตันบูล
7.อิสตันบูล-ภูเก็ต
8.ภูเก็ต


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  03-10,04-11,11-18ธ.ค.,30 ธ.ค.-06 ม.ค.


 

ทัวร์  มหัศจรรย์ TURKEY 9วัน6คืน

รหัสทัวร์ TK-L120-BT-TUK001_DEC

1.กรุงเทพ • ตุรกี • อิสตันบูล
2.สนามบินอิสตันบูล• เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย
 ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน • เมืองไอวาลิค
3.คุชาดาสึ• เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี •โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเล
4.ปามุคคาเล• ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองคอนย่า •พิธภัณฑ์เมฟลานา
5.เมืองคอนย่า •สถานนีคารวาน •เมืองคัปปาโดเกีย•พิพิธภัณฑ์เกอเรเม
นครใต้ดินคาดัค-โชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance 
6.นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน)
ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • โรงงาน-เซรามิค จิวเวอรี่เมืองอังการา
ทะเลสาบน้ำเค็ม •กรุงอังการา -สุสานอาตาเตริ์ก
7.กรุงอังการา • นครอิสตันบูล• ฮายาโซฟีอา• พระราชวังโดลมาบาห์เช่ 
 ช่องแคบบอสพอรัส
8.บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม 
 ชมพระราชวังทอปกาปึ• สไปซ์มาเก็ต
9.สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ


สายการบิน  Turkish Airlines
ราคาริ่มต้น 32,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ธ.ค.61  8-16,14-22
 


ทัวร์ UNSEEN TURKEY 10D

รหัสทัวร์ KU-L161-KU-UNSEEN_JAN19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงคูเวต
2.กรุงคูเวต-กรุงอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่
3.เมืองชานัคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ
4.เมืองคุซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
5.เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
6. เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
7.กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล
8.กรุงอิสตันบูล
9.กรุงอิสตันบูล-กรุงคูเวต
10. กรุงเทพมหานคร


สายการบิน KUWAIT AIRWYS
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  27ธ.ค.-5ม.ค.,29ธค.-7ม.ค.62

ทัวร์ TURKEY TROY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-TK-TROY-8D_JAN

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
 เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง
สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
4. ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
7.นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน
 ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
8.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61     01-08,02-09,08-15,09-16,25ธ.ค.61-01ม.ค.62
                26ธ.ค.61-02ม.ค.62,27ธ.ค.61-03ม.ค.62
               29ธ.ค.61-05ม.ค.62,30ธ.ค.61-06ม.ค.62


ทัวร์ AMAZING TURKEY WINTER 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L127-AMAZING_DEC

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
7.บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
8.หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพิราบ
พาซาแบค-Carpet School-สกีรีสอร์
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค 61     25  ธ.ค 61 - 2 ม.ค 62
               27  ธ.ค 61 - 4 ม.ค 62
               29  ธ.ค 61 - 6 ม.ค 62
ทัวร์ AMAZING TURKEY WINTER

รหัสทัวร์ TK-L127-AMAZING TUK_FEB19

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย|
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-Obruk lake-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
7.บอลลูน-นครใต้ดิน-หมู่บ้านของนกพิราบ-หมู่บ้านอวานอส-เมืองอุชิซาร์
8.Carpet school-หุบเขาเดฟเรนท์-พาซาแบค-PANORAMIC VIEW-สกีรีสอร์ท
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 36,500 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ม.ค.62 1-9 ,11-19 ,25 ม.ค.- 2 ก.พ.
ก.พ.61  1-9,8-16,15-23ทัวร์  Belly dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์  TK-L05-GO3IST-TK002_JUN19

1.กรุงเทพฯ – อิสตัลบูล 
2.อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน –อังการ่า 
3.อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง 
4.คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา –ปามุคคาเล 
5.คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
6.ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี 
7.คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล 
8.ชานัคคาเล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล – 
แกรนด์บาซาร์ - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
9.สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – 
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
10.กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 33,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ม.ค.62  20-29
มี.ค.62  13-22,25มี.ค.-3เม.ย.62
พ.ค.62  5-14,14-23,22-31
มิ.ย.62  2-11,14-23,21-30

ทัวร์ PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-WINTER SKI-TK_JAN

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์
2.เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
3. เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า
4.เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-ชมความสวยงาม
เมืองคัปปาโดเกียพิพิธภัณฑ์- ระบำหน้าท้อง
5.เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอร์รี่-สกี รีสอร์ท-กรุงอิสตันบูล
6.ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์ บาซาร์
7.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาชเช่
ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-กรุงเทพมหานคร
8.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61     25ธ.ค.61-01ม.ค.62,26ธ.ค.61-2ม.ค.62
27ธ.ค.61-03ม.ค.62
               31ธ.ค.61-07ม.ค.62
ทัวร์  TURKEY-TROY 9D6N

รหัสทัวร์  TK-L34-TK-TROY_MAY19

  1.พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ-กรุงอิสตันบูล  (ประเทศตุรกี)
  2.(ประเทศตุรกี) กรุงอิสตันบูล -  เมืองชานัคคาเล่
  3.เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้แห่งกรุงทรอย – เมืองเพอร์กามัม- วิหารอะโครโปลิส –
เมืองคูซาดาซึ  
  4.เมืองคูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี –เมืองเอฟฟิซุส- เมืองโบราณเอฟฟิซุส -
เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
  5.เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย -
ระบำหน้าท้อง Belly Dance
  6.เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่- นครใต้ดินไคมัคลี -
โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค -โบสถ์เซนต์บาร์บารา -
บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House
 7.เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอิสตันบูล - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน– ช้อปปิ้งแกรนด์บาซ่า
 8.กรุงอิสตันบูล- ล่องเรือบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาชเช่ –
ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - กรุงเทพมหานคร
 9.กรุงเทพมหานคร

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
เม.ย.62  6-14
พ.ค.62  4-12 

ทัวร์  TURKEY-TROY 9D6N

รหัสทัวร์   TK-L34-TK-TROY_DEC

  1.พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ-กรุงอิสตันบูล  (ประเทศตุรกี)
  2.(ประเทศตุรกี) กรุงอิสตันบูล -  เมืองชานัคคาเล่
  3.เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้แห่งกรุงทรอย – เมืองเพอร์กามัม- วิหารอะโครโปลิส –
เมืองคูซาดาซึ 
  4.เมืองคูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี –เมืองเอฟฟิซุส- เมืองโบราณเอฟฟิซุส -
เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
  5.เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย -
ระบำหน้าท้อง Belly Dance
  6.เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่- นครใต้ดินไคมัคลี -
โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค -โบสถ์เซนต์บาร์บารา -
บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House
  7.เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอิสตันบูล - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน– ช้อปปิ้งแกรนด์บาซ่า
  8.กรุงอิสตันบูล- ล่องเรือบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาชเช่ –
ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - กรุงเทพมหานคร
  9.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ธ.ค.61  29ธ.ค.-6ม.ค.62
ก.พ.62  9-17
มี.ค.62  30มี.ค.-7เม.ย.62
 


ทัวร์  TROY WINTER SKI 10 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-TK SKI_10D_DEC

  1.สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล
  2.กรุงอิสตันบูล-เมืองไคเซอร์รี่-เมืองคัปปาโดเกีย
  3.เมืองคัปปาโดเกีย
  4.เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า-เมืองปามุคคาเล่
  5.เมืองปามุคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ
  6.เมืองคูซาดาซึ-เมืองเปอร์กามัม-เมืองอายวาลึค
  7.เมืองอายวาลึก-เมืองชานัคคาเล่-เมืองอิสตันบูล
  8.กรุงอิสตันบูล
  9.กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
  10.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ธ.ค.61 30ธ.ค.2561-08ม.ค.62
  31ธ.ค.2561-09ม.ค.62

 

ทัวร์ AMAZING TURKEY NEW YEAR 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L127-TURKISH-9D6N_DEC

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
7.บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
8.หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพิราบ
พาซาแบค-Carpet School-สกีรีสอร์
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน  TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค 61   25  ธ.ค 61 - 2 ม.ค 62,27  ธ.ค 61 -  4 ม.ค 62
29  ธ.ค 61 -  6 ม.ค 62 

 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

122 คน

 สถิติเมื่อวาน

1555 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

32685 คน

578935 คน

3542818 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official