ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

หน้า 1 | 2  

ทัวร์ TURKEY (9D6N)
รหัสทัวร์ W5-L137-IST03_DEC
1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)–อิสตันบูล–Blue Mosque–
วิหารฮาเจีย โซเฟีย–พระราชวังทอปกาปิ–
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ชานัคคาเล่
3.ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม –
อะโครโปลิส
4.เมืองโบราณเอฟฟิซุส–บ้านพระแม่มารี –เมืองคูซาดาซี –ร้านเครื่องหนัง –
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
5.ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า –
เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
6 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ –
โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
7.อังการ่า – ผ่านชมทะเลสาบเกลือ – สุสานอตาเติร์ก  –
Anka Shopping Mall
8.สนามบินอังการ่า – สนามบินเตหะราน
9.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน MAHAN AIR
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61 29พ.ย.-7ธ.ค.61
ธ.ค.61 13-21ล21-19 

ทัวร์ TURKEY (10D7N)
รหัสทัวร์ EY-L137-IST04_MAR19
1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.สนามบินอาบูดาบี (UAE) – อิสตันบูล-Blue Mosque-
วิหารฮาเจีย โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
3.ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม –
อะโครโปลิส
4.เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี –
ร้านเครื่องหนัง
5.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
6.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
7.นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ –
โรงงานพรม / เซรามิค /  เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า
8.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
9.สไปซ์มาเกต - สนามบินอิสตันบูล – สนามบินอาบูดาบี
10.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62 20-29
ก.พ.62 6-15
มี.ค.62 4-13,10-19,19-28
 

ทัวร์ Turkey Saver 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ EK-L136-HG14B_MAR19
1.สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
3.อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
 พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
4.เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย
อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่
6.เมืองปามุคคาเล่ –  เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง
7. เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
 โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า
8.เมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ 
9. เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ
10.ดูไบ – สุวรรณภูมิ
สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ธ.ค.61 24 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2562
ม.ค.62 18-27,23 ม.ค. – 1 ก.พ
 25 ม.ค. – 3 ก.พ. 31 ม.ค. – 9 ก.พ.
ก.พ.62 1-10,8-17,13-22,14-23,15-24,ก.พ.-7 มี.ค
  28 ก.พ. – 9 มี.ค.
มี.ค.62 1-10,8-17,15-24 

ทัวร์ TURKEY โรงแรม 5 ดาว / โรงแรมถ้ำ  (9D7N)

รหัสทัวร์WY-L137-IST01_TUR_NOV

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – มัสกัต (โอมาน) – อิสตันบูล (ตุรกี)
2. อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
3.เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
4.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
5.คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
6.นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค /
    เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า
7.สุสานอตาเติร์ก – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต –
   ทักซิม สแควร์ – สนามบินอิสตัลบูล
9.อิสตันบูล (ตุรกี) – มัสกัต (โอมาน) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน Oman Air
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  4-12,5-13,18-26
พ.ย.61  1-9,15-23,22-30

ทัวร์ Discovery Turkey 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG14-UPDATE_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์ บาซาร์
3.อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน -พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
4.เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ
5.เมืองคูซาดาซึ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่
6.เมืองปามุคคาเล่ –  เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
7.เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ 
 โรงงานพรม -โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า
8. เมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ 
9.เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ
10.ดูไบ – สุวรรณภูมิ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาริ่มต้น 33,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ต.ค.61   5-14, 11-20,12-21,14-23, 16-25
18-27 ,19-28, 25 ต.ค.-3 พ.ย.
พ.ย.61   2-11, 16-25,23 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
ธ.ค.61   2-11, 6-15   

ทัวร์ Discover Turkey 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ EK-L05-GO3 SAW-EK001_DEC

1.กรุงเทพฯ
2.อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก
3.อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
4.คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล
5.ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ
เมืองโบราณเอเฟซุส -บ้านพระแม่มารี
6.คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย 
7.ชานัคคาเล – อิสตัลบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน
เยเรบาตัน  แกรนด์บาซาร์
8.สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - พระราชวังทอปกาปึ  - ฮิปโปโดม
สุเหร่าสีน้ำเงิน -ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
9.ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
10.กรุงเทพฯ

สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 2-11,26 ต.ค.-4 พ.ย., 31 ต.ค.-9 พ.ย.
พ.ย.61 2-11, 9-18 (2 บัส), 16-25, 21-30 ,22 พ.ย.-1 ธ.ค., 23 พ.ย.-2 ธ.ค.
            28 พ.ย.-7 ธ.ค., 29 พ.ย.-8 ธ.ค.
ธ.ค.61 5-14 (2 บัส),7-16

 

ทัวร์ CZIST08 REQUEST TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L09-CZIST08 _NOV

อังการ่า - คัปปาโดเจีย - คอนย่า
ปามุคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส
ชานัคคาเล่ - ทรอย - อิสตันบูล


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาริ่มต้น 31,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
พ.ย.61  8-16,18-26
23 พ.ย. - 01 ธ.ค.61
25 พ.ย. - 03 ธ.ค.61
27 พ.ย. - 05 ธ.ค.61
30 พ.ย. - 08 ธ.ค.61

 

ทัวร์ DELIGHT TURKEY 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ SQ-L05-GO3 IST-SQ001_NOV

1.กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
2.สิงคโปร์ - อิสตัลบูล - อังการ่า
3.อังการ่า - คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
4.คัปปาโดเกีย - คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล
5.ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส
บ้านพระแม่มารี
6.คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - ชานัคคาเล
7.ชานัคคาเล - เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล 
 พระราชวังโดลมาบาเช – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
8.สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน
พระราชวังทอปกาปึ – แกรนด์บาซาร์
9.ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
10.กรุงเทพฯ


สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
ราคาเริ่มต้น  32,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 28 ต.ค.-6 พ.ย.
พ.ย.61 6-15, 13-22, 18-27

 

ทัวร์ “IST02 TURKEY RIVIERA FEVER”

รหัสทัวร์ TK-L137-IST02 -TK_DEC

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   
2. อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ -นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม 
3.เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง    
4.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส      
5.อันตาเลีย – ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ – ท่าเรือโบราณ – ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่ง ตุรกี
6   คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง        
7.นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / 
เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า  
8.สุสานอตาเติร์ก – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  
9.Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต
 สนามบินอิสตันบูล
10.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สายการบิน  Turkish Airlines
ราคาริ่มต้น 33,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
พ.ย.61  8-17,15-24,29พ.ย-8ธ.ค
ธ.ค.61  2-11,3-12,4-13,5-14

 

ทัวร์ EASY WINTER IN TURKEY 9D6N DEC

รหัสทัวร์ TK-L90-TK WINTER_DEC

1.กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
2.อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
3.วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
4.เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
5.คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
6.ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์)
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า
7.กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระรางวัลโดลมาบาห์เช
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
9.กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61 1 4-12,6-14,11-19,17-25,22-30,24ธ.ค-1ม.ค.62

 

ทัวร์ COOLING TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L09-CIST07_DEC

อังการ่า - คัปปาโดเจีย - คอนย่า
ปามุคคาเล่ - ดูซาดาซี - เอฟฟิซุส
ชานัคค่าเล่ - ทรอย - อัสตันบูล

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 1-9,5-13,8-16,12-20,18-26,20-28
23 พ.ย. - 01 ธ.ค.,25 พ.ย. - 03 ธ.ค.
             27 พ.ย. - 05 ธ.ค.,29 พ.ย. - 07 ธ.ค.
30 พ.ย. - 08 ธ.ค.
ธ.ค.61  2-10,7-15,9-17,10-18,13-21,16-24
 


 

ทัวร์ Back to Byzantine and Ottoman Empire

รหัสทัวร์ TK-L05-GO3 ADB-TK002_DEC

1.กรุงเทพฯ
2.อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาซึ
3.คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส
4.ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง
5.คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล
6.ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย – สไปซ์มาเก็ต                                             
7.พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปึ
ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ – สนามบิน
8.อิสตันบูล - กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 1-8, 5-12
พ.ย.61 9-16, 20-27, 23-30
ธ.ค.61 6-13, 13-20

 

ทัวร์ Belly dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ TK-L05-GO3 IST-TK002_DEC

1.กรุงเทพฯ – อิสตัลบูล
2.อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – อังการ่า
3.อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
4.คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล
5.คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
6.ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
7.คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล
8.ชานัคคาเล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล
แกรนด์บาซาร์ - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
9.สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
10.กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น  33,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 4-13, 6-15, 14-23
พ.ย.61 6-15, 10-19, 14-23, 18-27
ธ.ค.61 3-12, 11-20, 16-25
 

ทัวร์ Trojan Horse and Hot Air balloon

รหัสทัวร์ TK-L05-GO3 ASR-TK002 _NOV

1.กรุงเทพฯ – อิสตันบูล
2.อิสตันบูล – เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
3.คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
4.ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ – เมืองโบราณเอเฟซุส
5.คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล
6.ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
7.ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ – สนามบิน
8.อิสตันบูล - กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,900  บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 3-10
พ.ย.61 5-12, 13-20, 21-28 ., 27 พ.ย.-4 ธ.ค.


 

ทัวร์EASY FANTASTIC IN TURKEY 

รหัสทัวร์ TK-L90-FANTASTIC-TK_NOV

1.กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
2.อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
3.วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
4.เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
5.คัปปาโดเกีย – คาราวานซาไร – นครใต้ดินคาร์ตัค – หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
6.ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์)
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า
7.กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระราชวังทอปกาปี
พระราชวังโดลมาบาห์เช-ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
9.กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  3-11,10-18,22-30,30ต.ค-7พ.ย
พ.ย.61 6-14,14-22,19-27

ทัวร์ Andaman to Wonderful Turkey

รหัสทัวร์ TK-L161-ANDAMAN_DEC

1. สนามบิน ภูเก็ต-อิสตันบูล-เมืองบูร์ซา
2.มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
3.เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
  โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
4. เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
5.เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
6.กรุงอังคาร่า-อิสตันบูล
7.อิสตันบูล-ภูเก็ต
8.ภูเก็ต


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  06-13,11-18,16-23,18-25
พ.ย.61  05-12,18-25
ก.ค.61  27ก.ค.-03ส.ค
ธ.ค.61  03-10,04-11,11-18ธ.ค.,30 ธ.ค.-06 ม.ค.


 

ทัวร์ WOW TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-WOW TK 8D_NOV

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำ
 ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่
3.เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
4.เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
  โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
5.เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง
6.พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
7.กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร
8.สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น  32,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  6-13,8-15,15-22,27ต.ค-3พ.ย,28ต.ค-4พ.ย
พ.ย.61  3-1,4-1,10-17,11-18,17-24,18-25
24พ.ย-1ธ.ค,25พ.ย-2ธ.ค

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ TK-L47-TK94_NOV


1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2.ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 เยเรบาตัน –  พระราชวังทอปกาปี - พระราชวังโดลมาบาห์เช     
3.อิสตันบูล - เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque – ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา
 เมืองอิชเมียร์ 
4.อิซเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง
 เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)     
5.ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - คัปปาโดเกีย  - คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินชาดัค
 ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)     
6. เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม
โรงงานเซรามิค –  Jewellery Shop - กรุงอังการา    
7.อังการา – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – Candy Shop
 ตลาดสไปซ์ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล     
8.ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท

กำหนดเดินทาง  
ต.ค.61  10-17,17-21,24-31
พ.ย.61  7-14,21-28
ทัวร์ IST02 UNSEEN TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L09- IST02 UNSEEN_DEC

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
2.ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
 เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก 
3.เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
 หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค -โรงงานเครื่องประดับ - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง 
4.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 
 พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
5.เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง      
6.เมืองคูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองชานัคคาเล่
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส 
 วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน
7.เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี 
 นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล 
 พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส          
8.เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย 
 อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ 
9.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


สายการบิน TURKISH AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  1-9,2-10,3-11,4-12,5-13,8-16,9-17
  11-19,15-23,18-27,19-27,21-29
 25ต.ค-2พ.ย

ทัวร์ LIMITED TURKEY 10D7N

รหัสทัวร์ QR-L09-ADA02-TK_OCT

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
 ท่าอากาศยานนานาชาติอาดานา เมืองอาดานา ประเทศตุรกี
 มัสยิดกลาง ซาบันซี - เมืองคัปปาโดเจีย 
3.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
เมืองใต้ดิน - หุบเขาอุซิซาร์ -โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค
โรงงานเครื่องประดับ - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง 
4.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
5.เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซึ
ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส 
6.เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
วิหารเอสเคลปิออน -เมืองชานัคคาเล่         
7.เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี
นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากผ่านช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล
 เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม 
8.เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - ตลาดแกรนด์ บาร์ซ่า
9.เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
  ตลาดสไปซ์บาซาร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
10.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาริ่มต้น 33,999 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ต.ค.61  03 - 12 ,05 - 14 ,07 - 16 ,14 - 23

 

ทัวร์ TURKEY EASY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-TURKEY EASY-8D_NOV

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง
สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
4.ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
7.นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน
ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
8.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 61    6-13,13-20,20-27,27 พ.ย.-04 ธ.ค.
 

ทัวร์ DELIGHT TURKEY 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ SQ-L05-GO3 IST-SQ001_JAN19

1.กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
2.สิงคโปร์ - อิสตัลบูล - อังการ่า
3.อังการ่า - คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
4.คัปปาโดเกีย - คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา -ปามุคคาเล
5.ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ
เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
6.คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส - ชานัคคาเล
7.ชานัคคาเล - เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล-
พระราชวังโดลมาบาเช - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน -แกรนด์บาซาร์
8.สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - พระราชวังทอปกาปึ  - ฮิปโปโดม 
สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต   
9.ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
10.กรุงเทพฯ


สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61   28 ต.ค.-6 พ.ย.
พ.ย.61   6-15, 13-22, 18-27
ธ.ค.61   27 ธ.ค.-5 ม.ค.
 

ทัวร์ UNSEEN TURKEY 10 DAYS

รหัสทัวร์ KU-L161- UNSEEN TK_DEC

  1.สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงคูเวต
  2.กรุงคูเวต-กรุงอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่
  3.เมืองชานัคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ
  4.เมืองคุซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
  5.เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
  6.เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
  7.กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล
  8.กรุงอิสตันบูล
  9.กรุงอิสตันบูล-กรุงคูเวต
  10.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน KUWAIT AIRWYS
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  27 ธ.ค.61-05 ม.ค. 62
  29 ธ.ค.61-07 ม.ค. 62


ทัวร์ 5 STARS TURKEY 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ TK-L05-GO3 IST-TK001_DEC

1.กรุงเทพฯ – อิสตัลบูล
2.อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – อังการ่า
3.อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
4.คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล
5.คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
6.ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
7.คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล
8.ชานัคคาเล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล 
แกรนด์บาซาร์
9.สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดม
สุเหร่าสีน้ำเงิน – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
10.กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค. 61   4-13, 6-15, 14-23
พ.ย. 61  6-15, 10-19, 14-23, 18-27
ธ.ค. 61   3-12, 11-20, 16-25ทัวร์ มหัศจรรย์ RIVIERA TURKEY 10วัน7คืน

รหัสทัวร์ QR-L120-BT-TUK03_QR_OCT

1.กรุงเทพ• สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินฮาหมัด •สนามบินอิสตันบูล• เมืองอิสตันบูล
พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ช่องแคบบอสพอรัส
3.บลูมอสก์• อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม
ฮายาโซฟีอา •ชมพระราชวังทอปกาปึ•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
4.อิสตันบูล• เมืองชานักกาเล•เมืองโบราณทรอย•แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน
5.คุชาดาสึ• เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี
โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเล
6.ปามุคคาเล• ปราสาทปุยฝ้าย •เมืองอันตัลยา
7.หอคอยฮิเดอร์ริค•ย่านเมืองเก่า•ประตูชัยเฮเดรียน
ล่องเรืออ่าวอันตัลยา•เมืองคัปปาโดเกีย
8.ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม•นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ
 ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • เมืองอาการ่า
9.เมืองคัปปาโดเกีย •เมืองอังการา•สุสานอาตาเติร์ก•ท่าอากาศยานนานาชาติเอเซนโบก้า
10.กรุงเทพ

สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาริ่มต้น 39,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง 
ต.ค.61  3-12,10-19,17-26 

ทัวร์ TURKEY TROY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-TK-TROY-8D_JAN

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
 เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง
สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
4. ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
7.นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน
 ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
8.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61      06-13,20-27,27ต.ค.-03พ.ย,27ต.ค.-03พ.ย. bus2
พ.ย.61     03-10,04-11,10-17,11-18,17-24,18-25,24 พ.ย.-01 ธ.ค.
  25 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค.61     01-08,02-09,08-15,09-16,25ธ.ค.61-01ม.ค.62
                26ธ.ค.61-02ม.ค.62,27ธ.ค.61-03ม.ค.62
               29ธ.ค.61-05ม.ค.62,30ธ.ค.61-06ม.ค.62

 

ทัวร์ มหัศจรรย์ตรุกี..บินภายใบ 8วัน5คืน

รหัสทัวร์ TK-L120-BT-TUK02_DEC

1.กรุงเทพ •ตุรกี
2.สนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน
เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินไคมัคลึ
ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ 
3.เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเลS
4.ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค
5.เมืองชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล
6.บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์•พระราชวังโดลมาบาห์เช่
ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
7.ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม
•ชมพระราชวังทอปกาปึ• สนามบินอิสตันบูล
8.สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  4-11,11-18
พ.ย.61  1-8,8-15,15-22,22-29,29พ.ย-6ธ.ค
ธ.ค.61  5-12,7-14,13-20
ทัวร์ LUXURY RIVIERA TURKEY

รหัสทัวร์ TK-L161-TURKEY  TK_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ปามุคคาเล่-อันตาเลีย
3.เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย
4.คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล
5.อิสตันบูล
6.กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
7.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน  TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61    6-13,7-14,8-15,13-20,14-21,15-22,20-27,21-28
              27ต.ค.-03พ.ย.

ทัวร์ AMAZING TURKEY WINTER 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L127-AMAZING-TK-_DEC

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
7.บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
8.หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพิราบ
พาซาแบค-Carpet School-สกีรีสอร์
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค 61    4-12, 7-15 ,14-22,21-29

 

ทัวร์ AMAZING TURKEY 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L127-TURKISH_DEC

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
7.บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
8.หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW
หมู่บ้านของนกพิราบ-พาซาแบค-Carpet School
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61   10-18,11-19,12-20,13-21,17-25,26 ต.ค -3 พ.ย,28 ต.ค -5 พ.ย
พ.ย.61   9-17,16-24,23 พ.ย.-1 ธ.ค.,30 พ.ย-8 ธ.ค
 

ทัวร์ PREMIUM RIVIERA TURKEY 10 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161- PREMIUM TUK_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่
 ช้อปปิ้งตลาด สไปซ์-เมืองชานัคคาเล่
4.ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย
7.เมืองอันตาเลีย-เมืองคอนย่า
8.เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำหน้าท้อง
9.นครใต้ดินไคมัคลึ-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 49,900  บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  14-23

 

ทัวร์ PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-WINTER SKI-TK_JAN

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์
2.เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
3. เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า
4.เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-ชมความสวยงาม
เมืองคัปปาโดเกียพิพิธภัณฑ์- ระบำหน้าท้อง
5.เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอร์รี่-สกี รีสอร์ท-กรุงอิสตันบูล
6.ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์ บาซาร์
7.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาชเช่
ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-กรุงเทพมหานคร
8.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61     25ธ.ค.61-01ม.ค.62,26ธ.ค.61-2ม.ค.62
27ธ.ค.61-03ม.ค.62
               31ธ.ค.61-07ม.ค.62
 

ทัวร์  TROY WINTER SKI 10 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-TK SKI_10D_DEC

  1.สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล
  2.กรุงอิสตันบูล-เมืองไคเซอร์รี่-เมืองคัปปาโดเกีย
  3.เมืองคัปปาโดเกีย
  4.เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า-เมืองปามุคคาเล่
  5.เมืองปามุคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ
  6.เมืองคูซาดาซึ-เมืองเปอร์กามัม-เมืองอายวาลึค
  7.เมืองอายวาลึก-เมืองชานัคคาเล่-เมืองอิสตันบูล
  8.กรุงอิสตันบูล
  9.กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
  10.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ธ.ค.61 30ธ.ค.2561-08ม.ค.62
  31ธ.ค.2561-09ม.ค.62

 

ทัวร์ AMAZING TURKEY NEW YEAR 9D6N

รหัสทัวร์ TK-L127-TURKISH-9D6N_DEC

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
7.บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
8.หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพิราบ
พาซาแบค-Carpet School-สกีรีสอร์
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน  TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค 61   25  ธ.ค 61 - 2 ม.ค 62,27  ธ.ค 61 -  4 ม.ค 62
29  ธ.ค 61 -  6 ม.ค 62
 

ทัวร์ TURKISH MEDITERRANEAN 9D6N

รหัสทัวร์  TK-L46-TUK-MEDITERRAN_OCT

1.กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK069 (23.00 – 05.20)
2.อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย
ฮิปโปโดม – พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต
3.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
4.เมืองโบราณเอเฟซุส - คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
5.เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย– เมืองอันตัลยา
6.เมืองอันตัลยา – หอคอยฮิเดอร์ริค – พิพิธภัณฑ์บ้านอตาเติร์ก
น้ำตกดูเดน – ท่าเรือโบราณ ล่องเรือ
7.เมืองอันตัลยา – คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน Underground City
โรงงานพรม – โรงงานเพชร
8.คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
ชิมไวน์สนามบินเคย์เซอรี่ (บินภายใน)
อิสตันบูล - สนามบินกรุงอิสตันบูล  BY TURKISH AIRLINES
9.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61    13-21,20-28 

ทัวร์ WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน

รหัสทัวร์ TK-L46-TUK-8D5N_OCT

1.กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK065 (21.45 – 04.00)
2.อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม
พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต
3.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
4.เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
5.เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า
6.เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City
ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน - โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)
7.คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
สนามบินเคย์เซอรี่ (บินภายใน TK2013 14.40 – 16.20)
อิสตันบูล - สนามบินกรุงอิสตันบูล  BY TK 064 (20.10 – 09.40)
8.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


สายการบิน  TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61    15-22 

ทัวร์ WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน

รหัสทัวร์ TK-L46-WONDERFULTUK_NOV

1.กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK065 (21.45 – 04.00)
2.อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม
พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต
3.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
4.เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
5.เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า
6.เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City
ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน - โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)
7.คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
สนามบินเคย์เซอรี่ (บินภายใน TK2015 20.30 – 22.10) สนามบินกรุงอิสตันบูล 
8.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   BY TK 068 (01.55 – 14.50)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 61  25 ต.ค. – 1 พ.ย.
 

ทัวร์ Best of Turkey  8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ TK-L05-GO3 ADB-TK001_DEC

1.กรุงเทพฯ
2.อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส
คูซาดาซึ
3.คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส
4.ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
คัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง
5.คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - อิสตันบูล
6.ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย – สไปซ์มาเก็ต                                             
7.พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส
พระราชวังทอปกาปึ – ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ – สนามบิน
8.อิสตันบูล - กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61    1-8, 5-12
พ.ย.61    3-10, 9-16, 20-27, 23-30
ธ.ค.61    6-13, 13-20

 

ทัวร์ VIVA ITALY  อิตาลี 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 FCO-TG002_DEC

1.กรุงเทพฯ
2.โรม – โคลอสเซี่ยม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – ฟลอเรนซ์
3.ฟลอเรนซ์ –  โบโลญญ่า – เวนิส เมสเตร้
4.เกาะเวนิส – จตุรัสซานมาร์โค – เวโรน่า
5.เวโรน่า – มิลาน – Fidenza Village Outlet – ปาร์ม่า 
6.ปาร์ม่า - ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – โรม
7.โรม – สนามบิน 
8กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI  AIRWAYSA
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
กำหนดเดินทาง  
พ.ย.61   3-10, 8-15, 17-24, 20-27
   29 พ.ย-6 ธ.ค. 61
ธ.ค.61    4-11, 6-13, 8-15

 

ทัวร์ Turkey-Georgia 9 Days

รหัสทัวร์ TK-L161-TUK-GEORGIA 9D_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล
2.กรุงอิสตันบูล-เมืองวาน
3.เมืองวาน-เมืองโดกุเบยาซิต-เทือกเขาอารารัท-เมืองคาร์ส
4.เมืองเมืองคาร์ส-เมืองบาทูมิ
5.เมืองบาทูมิ-เมืองคูไทซี-เมืองบอร์โจมี
6.เมืองบอร์โจมี-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองกอรี-เมืองทบิลิซี
7.เมืองทบิลิซี
8.เมืองทบิลิซี-เมืองมิทสเคต้า
9.กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 69,900  บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  7-15,12-20 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1698 คน

 สถิติเมื่อวาน

2102 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

42554 คน

460095 คน

3423978 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official