ทัวร์ตุรกี2
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443

 
หน้า 1 | 2  


 

ทัวร์ A Surprise TurkeyZ

รหัสทัวร์ TK-L13-A SURPRISE_MAR


1.กรุงเทพฯ
2.อิสตันบูล–ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–กรุงทรอย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองไอยวาริค
3.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส–ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย  
4.ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อ-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
5.คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์  
6.อังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-กรุงอิสตันบูล
7.อิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
พระราชวังTopkapi- ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
8.กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 30,988 บาท

กำหนดเดินทาง
มี.ค.61  13-20,24-31,16-23,21-28,23-30 

ทัวร์ Hot..Hot Turkey

รหัสทัวร์  KC-L13-HOT TUK_OCT


1.กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบูล
2.อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค
เมืองไอยวาริค-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย 
3.โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
วิหารเทพีอาร์เทมิส-ปามุคคาเล่-ร้านขนม Turkish Delight
4.ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง         
5.เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-อังการ่า 
6.เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
7.เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี้
8.เมืองอัลมาตี้-กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท

เม.ย.61  6-13,10-17,13-20
พ.ค.61  4-11
ก.ค.61  6-13,17-24,24-31
ส.ค.61  7-14,14-21,10-17
ก.ย.61  14-21
ต.ค.61  5-12,19-26,26 ต.ค.-02 พ.ย. 


 

ทัวร์ Popular Turkey

รหัสทัวร์  W5-L13-POPULAR TUK_MAY


1.กรุงเทพฯ
2.เตหะราน–อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่
3.เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
4.เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
5.เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
6.คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์
7.เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก
ANKA SHOPPING MALL
8.เมืองอังการ่า-เตหะราน-กรุงเทพฯ
9.กรุงเทพฯ


สายการบิน MAHAN AIR
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61 3-11,10-18,17-25 

ทัวร์ Special Hot Hot Turkey

รหัสทัวร์ KC-L13-SPECIAL HOT_APR


1.กรุงเทพฯ–อัสตาน่า–อิสตันบูล
2.อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค-เมืองชานัคคาเล่
3.เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ  
4.เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
5.เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง 
6.คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์ 
7.เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-ทะเลสาบเกลือ
8.กรุงอิสตันบูล—เมืองอังการ่า-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
แกรนด์บาซ่าร์
9.เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี้
10.กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น 41,888 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 4-13,11-20
 

ทัวร์ Special Turkey Free Kazak

รหัสทัวร์ KC-L13-SPECIAL TUK_APR


1.กรุงเทพฯ–อัสตาน่า–อิสตันบูล
2.อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค-เมืองชานัคคาเล่
3.เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ  
4.เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
5.เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง 
6.คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า  
7.กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
แกรนด์บาซ่าร์
8.กรุงอัลมาตี้ (คาซัคสถาน)-จัตตุรัสสาธารณะ-โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ
9.กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น 42,999 บาท

เม.ย.61 11-19
 

ทัวร์ Super Shock Turkey

รหัสทัวร์ KC-L13-SUPER SHOCK_MAY

1.กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบูล
2.อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-สวนดอกทิวลิป-เมืองชานัคคาเล่
3.เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ  
4.เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
5.เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง 
6.คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า  
7.กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
แกรนด์บาซ่าร์
8.กรุงอัสตาน่า(คาซัคสถาน)-หอคอยไบเทเร็ก-Khan Shatyr Entertainment Center
9.กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  10-18,17-25,24 เม.ย.-02 พ.ค.
พ.ค.61  1-19,8-16,15-23,22-30,29 พ.ค.-06 มิ.ย. 

ทัวร์ Switch Popular Turkey

รหัสทัวร์  W5-L13-SWITCH POPULAR_APR

1.กรุงเทพฯ
2.เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง
3.เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
4.เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองปามุคคาเล่
5.เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองคูซาดาซึ
6.เมืองคูซาดาซึ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองชานัคคาเล่
7.เมืองชานัคคาเล่-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย–อิสตันบูล-เตหะราน
8.อิสตันบูล-เตหะราน-กรุงเทพฯ
9.กรุงเทพฯ


สายการบิน MAHAN AIR
ราคาเริ่มต้น 33,888บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  12-20,25 เม.ย-03 พ.ค. 61
 

ทัวร์ The Best Turkey Free Kazak

รหัสทัวร์ KC-L13-THE BEST_APR

1.กรุงเทพฯ–อัลมาตี้–อิสตันบูล
2.อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์คเมืองชานัคคาเล่
3.เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ  
4.เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
5.เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง 
6.คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์ 
7.เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-ทะเลสาบเกลือ
8.กรุงอิสตันบูล—เมืองอังการ่า-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
9.กรุงอิสตันบูล-ISTIKLAL STREET-TAKSIM SQUARE-ORTAKOY VILLAGE-SHOPING MALL
10.กรุงอัลมาตี้ (คาซัคสถาน)-จัตตุรัสสาธารณะ–โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ
11.กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น44,999  บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 7-17 

  

ทัวร์ TURKEY TULIP LOVER 

รหัสทัวร์ TK-L03-TUK TULIP LOVER_APR

1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อิสตันบลู (บินตรงไม่แวะ)
2.อิสตันบูล - (บินภายใน ไกเซรี) - คัปปาโดเกีย - มหานครใต้ดิน 
  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ระบำพื้นเมือง
3.คัปปาโดเกีย - คาราวานสไรน์ - ปามุคคาเล่
4.ปราสาทปุยฝ้าย - เอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - คูซาดาสึ
5.ชานัคคาเล่ - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองทรอย
6.อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
7.พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
8.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

สายการบิน TURKISH AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 44,999 บาทง

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 20-27
 

ทัวร์ TURKEY TULIP (IST-IST)

รหัสทัวร์ TK-L03- TUK TULIP_APR


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อิสตันบลู (บินตรงไม่แวะ)
2.อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ 
3.ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
4.ปามุคคาเล่ - คอนย่า
5.คอนย่า - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน
6.คัปปาโดเกีย - (บินภายใน ไกเซรี - อิสตันบูล) - อิสตันบูล
7.อิสตันบูล
8.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

สายการบิน TURKISH AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 44,999บาท

กำหนดเดินทาง 
เม.ย.61 4-11,6-13,9-16,11-18,13-20


 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2412 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

40242 คน

321604 คน

3285487 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official