ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์บาหลี โปรแกรมทัวร์บาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วยทัวร์ PARADISE IN BALI

รหัสทัวร์ FD-L09-DPS01 FD_MAR62

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติ
 เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู -ชายหาดจิมบารัน
2.วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี
ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์
3.ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู 
ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อท
4.ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร 
ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61    7-10,11-14,19-22,20-23
พ.ย.61    8-11,15-18,22-25,30 พ.ย. – 03 ธ.ค
ธ.ค.61     7-10,13-16,14-17,20-23,29 ธ.ค. – 01 ม.ค.62
                30 ธ.ค. – 02 ม.ค.62,
ม.ค.62     19-22,26-29,31 ม.ค. – 03 ก.พ
ก.พ.62    21-24,23-26
มี.ค.62     1-4,14-17,16-19,23-26,28-31,30 มี.ค. – 02 เม.ย.62

ทัวร์ BALI CALLING 4Days

รหัสทัวร์FD-L96-BALI CALLING 4D_OCT

1.กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
2.ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน – วัดถ้ำช้าง
3.วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี – วิหารทะนาล็อต – ช็อปปิ้ง
4.อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคเริ่มต้น 16,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  20-23
ทัวร์  โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า...เที่ยวบาหลี

รหัสทัวร์ 
SL-L120-BAL02-4D3N_DEC

1.กรุงเทพ- บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู -สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
2.หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก-ชมการแสดงบาร็อง -หมู่บ้านคินตามณี
บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟ -บาตูร์-ชิมกระแฟขี้ชะมด-วัดเทมภัคสิริงค์
ตลาดปราบเซียน- หาดคูต้า
3.ตลาดเมืองอูบุด-วัดบราตัน-วัดเม็งวี-วิหารทานาต์ลอต-คูต้า
4.คูต้า-ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก - กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดเดินทาง

ต.ค.61 4-7,11-14,18-21,25-28
พ.ย.61 1-4,8-11,15-18,22-25,29พ.ย-2ธค
ธ.ค.61 6-9,8-11,13-16,20-23,22-25,27-30,28-31 

ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ FD-L47-FD87_BALI_OCT 

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง  - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูลูวาตู หาดจิมบารัน
2.โชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี 
ภูเขาไฟบาตูร์   ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ 
  ตลาดปราบเซียน
3.วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน  วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต
4.บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย  ท่าอากาศยานดอนเมือง 

สายการบิน THAI AIR ASIA  
ราคาเริ่มต้น 16,888บาท
กำหนดเดินทาง  
ต.ค.61 11-14,25-28   


 

ทัวร์  บาหลี-ทานาห์ล๊อต-เบซากีห์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ FD-L110-BL02_DEC

1.สนามบินดอนเมือง–เดนปาซาร์(บาหลี) – GWK- วัดอูลูวาตู  ULUWATU
เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน
2.ปูราเบซากีห์ –  หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์  – โรงงานกาแฟ
เทมภัคศิริงค์ -ตลาดปราบเซียน  
3.วิหารทานาห์ลอต–  เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) วัดเม็งวี
4.เดนปาซาร์(บาหลี) – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 21-24
พ.ย.61 1-4

 

ทัวร์  DESTINATION BALI BRUNEI 5D4N

รหัสทัวร์ BI-L09- BWN02-5D4N _DEC

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุสรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน
  ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี
2.ระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) -
ตลาดปราบเซียน - ชายหาดจิมบารัน
3.วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
4.ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน
  บรูไน - มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน - มัสยิดทองคำ
  พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA -หมู่บ้านกลางน้ำ
  ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ตลาดกาดง
5.บรูไน – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายการบิน ROYAL JORDANIAN
ราคาเริ่มต้น19,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  23-27
พ.ย.61  20-24
ธ.ค.61  4-8


ทัวร์ บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN 5 วัน 4 คืน 

รหัสทัวร์ RJ-L05-GO1DPS-BI001_DEC

1.กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี
2.ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี 
ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
3.วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้น
บันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน
4.บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชมมัสยิด Omar Ali 
Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ 
Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
5.บรูไน – กรุงเทพฯ


สายการบิน ROYAL JORDANIAN
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 9-13,23-27
พ.ย.61 6-10
ธ.ค.61 4-8


ทัวร์ บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน  5 วัน 3 คืน

รหัวทัวร์ FD-L120-BAL03_FD_DEC

1.กรุงเทพ - บาหลี -อนุสาวรีย์มหาภารตะ- วัดอูลูวาตู
สวนวิษณุ -หาดจิมบารัน
  2.บาหลี -ย็อกยาการ์ตา-เทวลัยปรัมบานัน -พระราชวังสุลต่าน
ปราสาทสวนน้ำ-บุโรพุทโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุต
3.ย็อกยาการ์ตา-บาหลี•วัดบราตัน-วิหารทานาต์ลอต
4.บาร๊องแดนซ์ -หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามณี
ชิมกาแฟขี้ชะมด-วัดเทมภัคสิริงค์- ตลาดปราบเซียน-ร้านKrisana
5.บาหลี-กรุงเทพ

สายการบิน THAI AIR ASIA  
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 4-8,10-14,18-21,24-28,21-25,29พ.ย-3ธ.ค
ธ.ค.61 6-10,13-17,19-23,27-31,29ธ.ค-2ม.ค62,30ธ.ค-3ม.ค.62
ทัวร์ Wonderful !! อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1DPS-TG002_FEB19

1.กรุงเทพฯ-บาหลี-อนุสาวรีย์มหาภารตะ-คูต้า-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน 
2.วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) -ตลาดปราบเซียน-หมู่บ้านคินตามณี
วัดเลมปูยางค์-ปุระเบซากิห์
3.บาหลีสวิงค์-Coffee Plantation-วัดอูรันดานูบราตัน
ทานาต์ลอต-Kecak Dance
4.Pandawa Beach-บาหลี-กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 11-14,12-15,20-23
พ.ย.61 1-4,24-27
ธ.ค.61 5-8,6-9,7-10,13-16,22-25,27-30,28-31,29 ธ.ค. – 1 ม.ค
ม.ค.62 11-14,18-21,23-26,25-28
ก.พ.62 1-4,8-11,14-17,21-24,28 ก.พ. – 3 มี.ค


ทัวร์ มหัศจรรย์ Bail 4D3N

รหัสทัวร์ TG-L120-BT-BAL01_FEB19

1.กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • หาดจิมบารัน
2.วัดเทมภัคสิริงค์• ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี
 ปุระเบซากิห์ • วัดเลมพูยางค์
3.หาดคารามาส•ร้านกฤษณา •สนามบิน •กรุงเทพ


สายการบิน THAI  AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,900บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61 1-4,8-11,15-18
ธ.ค.61  6-9,12-16,20-23,27-30,28-31,29-1,30-2
ก.พ.61  7-10

 

ทัวร์BALI BOROBUDUR 5D3N

รหัสทัวร์ FD-L09-BZDPS02 5D3N_AUG19

1.กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
 เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
2.เกาะบาหลี - ย็อกยาการ์ตา - พระตำหนักปรัมบานัน - พระราชวังสุลต่าน
 ปราสาทสวนน้ำ - บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต 
3.ย็อกยาการ์ตา - เกาะบาหลี - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
4.ชมระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์
  วิหารเทมภัคศิริงค์ หรือ วัดพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน
5.เกาะบาหลี - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  20-24,28ธ.ค.-1ม.ค.,2ธ.คต.-2ม.ค.62
ม.ค.62  17-21,24-28
ก.พ.62  21-25,28ก.พ.-4มี.ค.62
มี.ค.62  14-18,21-25,28มี.ค.-1เม.ย.62
เม.ย.62  10-14,11-15,13-17,18-22,27เม.ย.-1พ.ค.62
พ.ค.62  9-13,23-27,30พ.ค.-3มิ.ย.62
มิ.ย.62  13-17,20-24,27มิ.ย.-1ก.ค.62
ก.ค.62  4-8,11-15,18-22
ส.ค.62  1-5


 

ทัวร์ BALI - PREMIUM 4D

รหัสทัวร์ TG-L96-BALI - PREMIUM _DEC

1.กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
2.วัดเบซากีย์ - ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ 
ตลาดปราบเซียน – วัดถ้ำช้าง   
3.วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี – วิหารทะนาล็อต – ช็อปปิ้ง
4.Shopping Kuta – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI  AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 25,999บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  4-7,12-15,20-23,25-28
พ.ย.61  1-4,8-11,15-18,22-25,29พ.ย-1ธ.ค
ธ.ค.61  7-10,13-16,20-23,28-31,29ธ.ค-1ม.ค.62,30ธค.-2ม.ค.62
 

ทัวร์ Bali - Borobudur 5 Days 3 Nights (FD)

รหัสทัวร์ FD-L96-BALI-BOROBUDUR_APR19

1.กรุงเทพ -  บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ -  วัดอูลูวาตู
สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
2.บาหลี  - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน
ปราสาทสวนน้ำ – บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต 
3.บาหลี – วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต
4.บาร๊องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด
 วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana
5.บาหลี - กรุงเทพ


สายการบิน AIR ASIA
ราคเริ่มต้น 23,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ..ค.61  27-31,28-1ม.ค62,29ธ.ค-2ม.ค.62
มี.ค.61  27-31
เม.ย.61  4-8,11-15,12-16
ทัวร์ อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1DPS-TG001_FEB19

1.กรุงเทพฯ-บาหลี-วัดอูลูวาตู- ระบำไฟ - หาดจิมบารัน
2.ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี 
 ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ -วัดทานาห์ล็อต
3.บาหลี-ยอร์คจาร์กาต้า-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน
วัดเมนดุท -วัดพราห์มนันต์-บาหลี
4.ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู บราตัน
ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 6-9,22-25
ต.ค.61 11-14,12-15,20-23
พ.ย.61 1-4,24-27
ธ.ค.61 5-8,6-9,7-10,13-16,22-25,27-30,28-31,29 ธ.ค. – 1 ม.ค
ม.ค.62 11-14,18-21,23-26,25-28
ก.พ.62 1-4,8-11,14-17,21-24,28 ก.พ. – 3 มี.ค


ทัวร์ WONDERFUL INDONESIA บุโรพุทโธ - บาหลี 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์  GA-L128-GAJOG-01 GA_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า – วัดพราหมนันท์
  ศูนย์เครื่องเงิน - มาลิโอโบโร่
2.มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท – พระราชวังน้ำสุลต่าน – พระราชวังน้ำ 
สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า –  บาหลี
3.บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะก์ซีริง   
  ตลาดปราบเซียน – อูบุด - กฤษณะ เซ็นเตอร์
4.วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต - คูต้า- หาดจิมบารัน
5.สนามบินบาหลี-จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ

สายการบิน GARUDA INDONESIA
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
กำหนดการเดินทาง.
ต.ค.61   3-7,11-15,20-24

 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1700 คน

 สถิติเมื่อวาน

2102 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

42556 คน

460097 คน

3423980 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official