ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โปรแกรมทัวร์พม่า
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย


หน้า  1 | 2 

ทัวร์Go Myanmar สุดโดน ย่างกุ้ง 1 วัน

รหัสทัวร์ DD-L05-GO1RGN-DD004_NOV

1.กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
 (พระนอนตาหวาน) – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พระงาทัตยี
  ตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน- ดอนเมือง


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 3,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  11,27
พ.ย.61  1,8,14,15,21,22,28,29,4,11-18
 


 

ทัวร์ Go Myanmar มูเตลูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!!

รหัสทัวร์ DD-L05-GO1G1-RGNDD05_DEC


1.กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)
มหาวิชยเจดีย์-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-พระงาทัตยี
ตลาดสก๊อต-ดอนเมือง


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 4,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  27
พ.ย.61  1/ 2/ 7/ 8/ 9/ 14/ 15/ 16/ 21/ 22/ 23/ 28/ 29/30
 4/ 10/ 11/ 17/ 18/ 24/ 25
ธ.ค.61 1/ 2/ 5/ 8/ 9/ 10/ 22/ 23/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31
  6/7/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 19/ 20/ 21
ทัวร์  YANGON บุญทุ่ม 2วัน1คืน

รหัสทัวร์ FD-L09-RGN05_OCT

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง 
 หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ 
 ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 6,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  1-8,28-29


ทัวร์ FIVE ATAR MYANMAR 2D1N

รหัสทัวร์ SL-L09-RGN09_MAR19

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง
หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา 
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี - พระเจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว
สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61  5-6,12-13,19-20,26-27
ธ.ค.61  3-4,10-11,17-18,24-25,31 ธ.ค. – 01 ม.ค
ม.ค.62  7-8,14-15,21-22,28-29
ก.พ.62  18-19,25-26
มี.ค.62  4-5,11-12,18-19,25-26


ทัวร์พม่า SUPER shock พม่า มัณฑะเลย์ 

รหัสทัวร์  FD-L120-MMR031_DEC

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
2.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
วัดเจดีย์หยก-กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  6-7,27-28
พ.ย.61  3-4,10-11,17-18,23-24,30พ.ย-1ธ.ค
ธ.ค.61  1-2,8-9,14-15,15-16,21-22,22-23

ทัวร์ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ PG-L05-GO1RGN-PG002_DEC

1.กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี
มหาวิชยเจดีย์ – มหาเจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – วัดบารมี
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – กรุงเทพฯ    


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท
กำหนดการเดินทาง  
ต.ค.61  6-7,27-28
พ.ย.61  03-04, 06-07, 10-11, 13-14, 17-18
21-22, 24-25, 27-28
ธ.ค.61  01-02, 04-05, 15-16, 18-19, 22-23, 25-26

ทัวร์ Go Myanmar สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1RGN-DD002_DEC

1.กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
 วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก-ดอนเมือง


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  6-7,18-19,20-21,26-27,13-14,14-15,26-27,25-26
พ.ย.61  4-5,1-2,8-9,14-15,15-16,21-22,22-23,28-29,29-30
  8-9,11-12,16-17,18-1,25-26,30-31,2-3,9-10
  10-11,17-18,23-24,24-25
ธ.ค.61  2-3 / 4-5 / 5-6 / 7-8 / 13-14 / 14-15 / 20-21 / 24-25
  25-26 / 27-28  /16-17 / 21-22 / 28-29 ธ.ค. 61 
  1-2 / 8-9 / 9-10 / 15-16 / 16-17 / 22-23 / 23-24  ธ.ค. 61 
29-30 / 30-30  ธ.ค. 61 / 31 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61

ทัวร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1RGN-FD002_FEB19

1.กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว
 เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี– ย่างกุ้ง –เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
ดีย์ชเวดากอง – กรุงเทพฯ        
  

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  02-03, 16-17 ธ.ค. 61
ม.ค.62  06-07, 12-13, 13-14, 20-21, 27-28
ก.พ.62  02-03, 03-04, 09-10, 10-11, 17-18, 24-25

 

ทัวร์ ทัวร์พม่า SUPER SHOCK พม่าไหว้พระ 5วันดัง

รหัสทัวร์ SL-L120-JT_MMR02_OCT

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ 
  

สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 1-1,8-8

 

ทัวร์ HASHTAG MYANMAR 1 DAY

รหัสทัวร์ DD-L40-MYANMAR_NOV

1.กรุงเทพฯ – กรุงย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน 
 พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี – นัตโบโบยี
หรือพระเทพทันใจ – กรุงเทพฯ

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น  4,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 4,18,30
พ.ย.61 8,22

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2วัน1คืน

รหัสทัวร์ DD-L120-MMR01_DD_DEC

  1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา
วังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง
  2.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ 

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 7,900  บาท
กำหนดการเดินทาง

ต.ค.61 2-3,9-10
พ.ย.61 6-7,3-14,27-28
ธ.ค.61 11-12,18-19
 

ทัวร์  ทันใจ...YANGON

รหัสทัวร์ FD-L09-RGN07 FD_MAR19

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี
วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือ
พระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน
พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก
สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61   8-9,9-10,30-31,31 ธ.ค. – 01 ม.ค.
ม.ค.62   19-20,26-27
ก.พ.62   5-9,18-19,23-24
มี.ค.62   9-10,16-17,30-31
 


ทัวร์ RGN06 MYANMAR สุขใจ 2D1N

รหัสทัวร์ 8M-L09- RGN06-2D1N_MAR19


1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
 เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เมืองย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - สนามบินย่างกุ้ง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 8,599 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  6-7
พ.ย.61  3-4,10-11,17-18,24-25
ธ.ค.61  1-2,9-10,15-16,22-23
ม.ค.62  12-13,18-19,26-27
ก.พ.62  4-5,8-9,18-19,23-24
มี.ค.62  2-3,9-10 

ทัวร์ ทัวร์พม่าsaverสุวรรณภูมิ 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ UB-L118-RGN03-UB-MMR_MAR19

1.กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์
(เทพทันใจ เทพกระซิบ)-เจดีย์กาบาเอ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  
2.เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป
วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินแขวน
3.พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋น
  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี 


สายการบิน Myanmar National Airlines
ราคาเริ่มต้น 9,997 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  5-7,6-8,12-14,13-15,19-21,20-22,21-23
พ.ย.61  3-5,10-12,17-19,23-25,24-26
ธ.ค.61  7-9,8-10,14-16,15-17,21-23
 22-24,29-31,30-1,31-2
ม.ค.62  4-6,5-7,11-13,18-20,25-27
ก.พ.62  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,22-24,23-25
มี.ค.62  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,22-23,23-25
  29-31,30-1เม.ย.62

 

ทัวร์ ทัวร์พม่าsaverดอนเมือง

รหัสทัวร์ FD-L118-MMR-SAVER_MAR19

1.กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - เจดีย์กลางน้ำเลเยพญา - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
2.เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป
วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินแขวน    
3.พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋น
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 9,997บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค.62  19-21,26-28
ก.พ.62  16-18
มี.ค.62  16-18,23-25 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พัก4ดาว

รหัสทัวร์ DD-L120-BT-MMR001_MAR19


1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม
เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ย่างกุ้ง
2 หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ 

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 9,999.- บาท
กำหนดการเดินทาง               
พ.ย.61  2-4,3-5,9-11,10-12,16-18,23-25,24-26,30 พ.ย-2 ธ.ค.61
ธ.ค.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30,29-30ฃ
 30 -1 ม.ค.62,31 ธ.ค.-2 ม.ค.62
ม.ค.62  4-6,5-7,11-13,12-14,18-20,19-21,25-27,26-28
ก.พ.62  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18,22-24,23-25
มี.ค.62  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18,22-24,23-25


ทัวร์ พม่า พารวย ไหว้พระเสริมบุญ เสริมบารมี  3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ DD-L05-GO1-RGNDD07 _OCT      
   
1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
พระราชวังบุเรงนอง– พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง
2.สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา) – เจดีย์ไจ๊ข้าว-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง- เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ-เทพกระซิบ)  ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต 
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี -วัดพระหินอ่อน  ช้างเผือก- กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น  9,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  11-13


ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ

รหัสทัวร์ DD-L120-BT-MMR04_DD_DEC

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  
3.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ      
  

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900. บาท
กำหนดการเดินทาง   
ต.ค.61  5-7,6-8,12-14,13-15,19-21,20-22
  26-28,27-29,
พ.ย.61  2-4,3-5,10-12,16-18,23-25,30พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  1-3,14-16,15-17,21-23,22-24,30ธ.ค-1ม.ค.62
 31ธ.ค-2ม.ค.62
 

ทัวร์ THE AURA MYANMAR 3D2N

รหัสทัวร์ SL-L09-RGN08_MAR19

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง
หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย
คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ
เทพกระซิบ - เจดีย์คาบาเอ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง 
 ท่าอากาศยานดอนเมือง -กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 2-4,3-5,9-11,10-12,16-18,17-19,21-23
23-25,24-26,15-17,28-30,30 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค.61 1-3,5-7,7-9,12-14,14-16,15-17,19-21,21-23
22-24,28-30,29-31,30 ธ.ค.-1 ม.ค.
ม.ค.62 4-6,3-7,11-13,12-14,16-28,18-20,19-21
23-25,25-27,26-28,30 ม.ค-1 ก.พ.
ก.พ.62 1-3,2-4,8-10,9-11,13-15,15-17,16-18
20-22,22-24,23-25
มี.ค.62 1-3,2-4,8-10,9-11,13-15,15-17
16-18,22-24,23-25,27-29

 

ทัวร์ FD102_พม่า ย่างกุ้ง-อินแขวน 3วัน2คืน 

รหัสทัวร์ FD-L47-MMR-FD102_OCT


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - คิมปูนแค้มป์
  พระธาตุอินทร์แขวน(รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุ)   
2.พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ใส่บาตรทำบุญวัดไจ้คะวาย
 เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระธาตุมุเตา -พระนอนชเวตาเลียว – วังบุเรงนอง
ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต - มหาเจดีย์ชเวดากอง
3.วัดพระนอนตาหวาน – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ
เทพกระซิบ – วัดพระหินอ่อน- ย่างกุ้ง  - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

     
สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  5-7,13-15,20-22,21-23

 

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ SL-L120-BT-MMR04_SL_JAN19

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า  (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

                                                                       
สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  5-7,6-8,12-14,13-15,19-21,20-22
  21-23,26-28,27-29
พ.ย.61  2-4,3-5,9-11,10-12,16-18,17-19,23-25,24-6,30 พ.ย.-2 ธ.ค.61
ธ.ค.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30,29-31,30ธ.ค-1ม.ค
ม.ค.62  4-6,11-13,12-14,18-20,19-21,25-27,26-28
 

ทัวร์   NAMO MANDALAY 3D2N

รหัสทัวร์ FD-L09-MDL03-3D2N_OCT

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์
 เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ - วัดอูมินทงแส่ - ดอยสกายน์
2.เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุง - เจดีย์ชินพิวเม
วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ - เขามัณฑะเลย์
3.เมืองมัณฑะเลย์ -  ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง
 ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  12-14,20-22
 

ทัวร์ RGN03  SHINING IN MYANMAR 3D2N

รหัสทัวร์ SL-L09-RGN03-MM_DEC

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
 เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์
พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ
เทพกระซิบ - เจดีย์คาบาเอ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 9,888บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  9-11,16-18,30พ.ย-2ธค
ธ.ค.61  8-10,14-16,21-23,29-31,30ธ.ค-1ม.ค
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ SL-L118-RGN03_JAN19

1.กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เจดีย์กลางน้ำเลเยพญา - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
 เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
 พระธาตุมุเตา - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระธาตุอินแขวน (รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน)
3.พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี


สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 9,997 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  12-14,20-22,26-28
พ.ย.61  2-4,9-11,16-18
ธ.ค.61  8-10,29-31,31-2ม.ค.62
 


 

ทัวร์พม่าพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ DD-L120-MMR012_DD_FEB62


1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น
พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900  บาท
กำหนดเดินทาง 
พ.ย.61  2-4,3-5,9-11,10-12,16-18,23-25,24-26,30พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  1-3,-7-9,8-10,14-16,15-17,21-24,28-30,29-31
30ธ.ค-1ม.ค.62,31ธ.ค-2ม.ค.62
ม.ค.61  4-6,5-7,11-13,12-14,18-20,19-21,25-27,26-28
ก.พ.62  1-3,2-4,8-10,15-17,16-18,22-24,23-25
มี.ค.62  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18,22-24,23-25

ทัวร์ EASY MYANMAR อิ่มบุญ

รหัสทัวร์ DD-L90-EASY MM_3D2N_OCT

1.กรุงเทพฯ – สนามบินมิงกาลาดง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา
 พระราชวังบุเรงนอง – วัดพระไฝเลื่อน -คิ้มปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
 (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตูอินทร์แขวน - คิ้มปูนแคมป์ – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระนอนยิ้มหวาน
 พระนอนตาหวาน – เจดีย์วิชชยะ - มหาเจดีย์ชเวดากอง
3.เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) - วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก
 ตลาดโบโจ๊ก อองซาน - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น10,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  4-6,5-7,12-14,14-16,20-22,21-23,27-29


ทัวร์ RGN02 -  BLESSING MYANMAR 3D2N

รหัสทัวร์ FD-L09-RGN02-MM_DEC

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
 เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์
  พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ
  เทพกระซิบ - เจดีย์คาบาเอ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  4-6,5-7,11-13,18-20,19-21,25-27
  26-27,26-28
พ.ย.61  1-3,2-4,3-5,8-10,9-11,10-12,15-17
  16-18,17-19,22-24,23-25,24-26,30พ.ย-2ธค
ธ.ค.61  1-3,5-7,6-8,7-9,13-15,14-16,15-17,20-22,22-24
  27-29,28-30,29-31,30ธ.ค-1ม.ค,31ธ.ค-2ม.ค

 

ทัวร์ RGN04  THE HOLY MYANMAR 3D2N

รหัสทัวร์ 8M-L09-RGN04-MM_MAR19

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง
หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์
พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง
 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.เมืองย่างกุ้ง -  พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี
 หรือ พระนอนตาหวาน - พระหินอ่อน – ช้างเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ


สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 9,888บาท
ต.ค.61  5-7,12-14,13-15,19-21,20-22,21-23
พ.ย.61  2-4,9-11,16-18,23-25,30พ.ย-2ธค
ธ.ค.61  8-10,14-16,21-23,28-30,29-31,30ธ.ค-1ม.ค,31ธ.ค-2ม.ค
ม.ค.62  4-6,11-13,18-20,25-27
ก.พ.62  8-10,15-17,22-24
มี.ค.62  1-3,8-10,15-17,22-24,29-31

 

ทัวร์ EASY MYANMAR อิ่มใจ

รหัสทัวร์ DD-L90- MYANMAR-3D2N_MAR62

1.กรุงเทพฯ – สนามบินมิงกาลาดง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี
 พระธาตุมุเตา -พระราชวังบุเรงนอง – วัดพระไฝเลื่อน
 คิ้มปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตูอินทร์แขวน – คิ้มปูนแคมป์ – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊ปุ่น
  พระนอนยิ้มหวาน -พระนอนตาหวาน – ตลาดโบโจ๊ก อองซาน
 เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)  เจดีย์วิชชยะ
 มหาเจดีย์ชเวดากอง
3.วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก
 สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
พ.ย.61  1-3,2-4,3-5,4-6,8-10,9-11,10-12,11-13
 15-17,16-18,17-19,18-20,22-24,23-25
 24-26,25-27,29พ.ย-1ธค,30พ.ย-2ธ.ค

ธ.ค.61  1-3,2-4,6-8,7-9,8-10,9-11,13-15,14-16
  15-17,16-18,20-22,21-23,22-24,23-25
  27-29,28-30,29-31,30ธ.ค-1ม.ค.62

ม.ค.62  3-5,4-6,5-7,6-8,10-12,11-13,12-14
  13-15,17-19,18-20,19-21,20-22
 24-26,25-27,26-28,27-29,31ม.ค-2ก.พ.62

ก.พ.62  1-3,2-4,3-5,7-9,8-10,9-11,10-12,14-16
  15-17,16-18,17-19,21-23,22-24,23-25,24-26,28ก.พ-2มี.ค62

มี.ค.61  1-3,2-4,3-5,7-9,8-10,9-11,10-12,14-16,15-17,16-18
  17-19,21-23,22-24,24-26,28-30

 

ทัวร์ MDL04 ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N

รหัสทัวร์ FD-L09-MDL04_MM_MAR19


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์
 เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์
2.เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี
เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – มัณฑะเลย์
3.เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม
วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ 
4.เมืองมัณฑะเลย์ –  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง
ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น11,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  11-14,19-22,26-29
พ.ย.61  9-12,22-25,30 พ.ย. – 03 ธ.ค.
ธ.ค.61  13-16,20-23,30 ธ.ค. – 02 ม.ค.
ม.ค.62  18 – 21,31 ม.ค. – 03 ก.พ.
ก.พ.62  7-10,21-24
มี.ค.62  7-10,14-17,21-24ทัวร์    ROYAL MANDALAY 4D3N

รหัสทัวร์ FD-L09-MDL04-4D3N_OCT


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์
 เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์
2.เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี
 เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – มัณฑะเลย์
3.เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม
 วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ 
4.เมืองมัณฑะเลย์ –  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง
 ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  11-14,19-22,26-29


ทัวร์พม่าพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR04_5STAR_DEC

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ


สายการบิน  Thai Air Asia
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
กำหนดเดินทาง 
ต.ค.61 5-7,6-8,12-14,13-15,19-21,20-22,22-24,26-28
  27-29
พ.ย.61  2-4,3-5,9-11,10-12,16-18,17-19,24-26
ธ.ค.61  1-3,7-9,8-10,15-17,28-30,29-31


ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน

รหัสทัวร์ SL-L120-MMR002_DEC

1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ
2 กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน                   
3.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา
ราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   
4 ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ  


สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  4-7,11-14
พ.ย.61  1-4,8-11,15-18,22-25,29พ.ย-2ธ.ค.61
ธ.ค.61 7-10,13-16,20-23,28-31
 


 

ทัวร์พม่า โปร ยิ้มยิ้ม  เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4 วัน

รหัสทัวร์ SL-L120-MMR02_DEC

1.กรุงเทพฯ-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา  
2 ย่างกุ้ง - หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่พระธาตุอินแขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)   
3.พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต|
เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
4.ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ   

                              
สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กำหนดเดินทาง   
ต.ค.6  4-7,11-14
พ.ย.61  1-4,8-11,15-18,22-25,29พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  7-10,13-16,20-23,28-31


ทัวร์ Go Myanmar อิ่มบุญ.. สุขใจ..

รหัสทัวร์ DD-L05-GO1RGNDD03_DEC

1.กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย
เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น–ย่างกุ้ง-สถูปพระสุพรรณกัลยา 
พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง
3.เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) – ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ 
(เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน
 ช้างเผือก กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  12-14,18-20,27-29,13-15,21-23
พ.ย.61  1-3,4-6,10-12,15-17,22-24,29พ.ย-1ธ.ค
  2-4,8-10,9-11,16-18,17-19,23-25,24-26
 30พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  1-3,2-4,3-5,5-7,7-9,14-16,15-17,21-23,22-24
  08-10, 09-11 ,27-29 ,13-15 ,20-22 ,29-31  
 30ธ.ค.61-01ม.ค.62 ,31ธ.ค.61 – 02ม.ค.61
ทัวร์ มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

 รหัสทัวร์ PG-L05-GO1MDL-PG001_DEC

1.กรุงเทพฯ – กรุงเทพฯ –มัณฑะเลย์ –พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ 
วัดกุโสดอ– พระราชวังมัณฑะเลย์– ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์  
2.มัณฑะเลย์–สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม  –ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศา
ที่เจดีย์ชเวสันดอว์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
3.พุกาม–ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี–เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์
4.มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี– กรุงเทพฯ 


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
กำหนดการเดินทาง  
ต.ค.61  4-7, 25-28,12-15, 20-23 
พ.ย.61  1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย. 61
  29 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
ธ.ค.61  7-10,13-16, 20-23,29 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62
  30 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62ทัวร์ โปรน้องดีดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน

รหัสทัวร์ PG-L120-MMR021_DEC

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง
เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
3.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 11,900บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  5-7,12-14,19-21,20-22,26-28
พ.ย.61  2-4,9-11,16-18,17-19,23-25,30-2
ธ.ค.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23
  22-24,28-30,29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62
 

ทัวร์บินตรงเชียงใหม่ ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม3 วัน 2 คืน 

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1CNXRGN-FD003_DEC

1.เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 พระสุริยัน จันทรา 
2.ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ๊ปุ่น - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ 
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระราชวังบุเรงนอง - วัดบารมี
3.ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - พระพุธรูปทองเหลือง - เทพทันใจ 
  เทพกระซิบ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี - เชียงใหม่ 


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  23-25
พ.ย.61  8-10
ธ.ค.61  4-6


ทัวร์ บินตรงเชียงใหม่ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน3 วัน 2 คืน 

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1CNXRGN-FD004_DEC

1.เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ๊ปุ่น  
 นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน 
2.อินทร์แขวน - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ 
 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ย่างกุ้ง - วัดพระหินอ่อน - ช้างเผือก 
  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์ชเวดากอง  
3.ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - เชียงใหม่ 


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  23-25
พ.ย.61  8-10  
ธ.ค.61  4-6


ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR05_FD_DEC

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน
วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
2.มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี
วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด             
3. พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง             
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ   


สายการบินThai Air Asia
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดเดินทาง 
ต.ค.61  4-7,11-14,12-15,18-21,21-24,25-28
พ.ย.61  1-4,8-11,15-18,22-25,29-2
ธ.ค.61  13-16,20-23,27-30,28-31,29 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
  30 ธ.ค.61- 2 ม.ค.62
  31 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ม.ค.62  3-6,10-13,17-20,24-27
 

 

ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์3วัน

รหัสทัวร์ PG-L120-MMR03_PG_DEC

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ
นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์
2.พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน
ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล
3.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ
สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  5-7,12-14,19-21
พ.ย.61  2-4,16-18,23-25,30พ.ย-2ธค
ธ.ค.61  8-10,14-16,21-23,28-30
 

ทัวร์พม่าพม่า พม่า หลงรัก...พุกาม 3 วัน

รหัสทัวร์  FD-L120-MMR052_3D_DEC

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา
โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก    
2.พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี
วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง      
3.มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
กำหนดเดินทาง   
ต.ค.61  6-8,27-29
พ.ย.61  3-5,24-26
ธ.ค.61  1-3,8-10,15-17,22-24
28-30,30ธ.ค-1ม.ค.62
ม.ค.61  12-14,16-28
ทัวร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 

รหัสทัวร์ PG-L05-GO1RGN-PG001_DEC


1.กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ 
พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว  – เจดีย์ไจ๊ปุ่น 
  ย่างกุ้ง –พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง          
3.ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ 
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯ


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
กำหนดการเดินทาง  
ต.ค. 61  5-7, 6-8, 19-21, 26-28, 27-29 
  12-14, 13-15 
พ.ย.61  2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 17-19, 22-24
 23-25, 24-26 ,30 พ.ย.-2 ธ.ค. 61, 9-11, 14-16
  15-17, 21-23, 22-24 ธ.ค. 61
ธ.ค.61  7-9, 8-10 ,29-31 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 61


 

ทัวร์พม่า  พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน

 รหัสทัวร์ PG-L120-MMR05_PG_DEC

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์      
2.มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา
วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
3.พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน
เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์
 พระราชวังไม้สักชเวนานจอง             
4.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดมหากันดายงค์
มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ  


สายการบิน BANGKOK AIRWAY
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดเดินทาง         
ต.ค.61  4-7,12-15,19-22,21-24,26-29
พ.ย.61  1-4,8-11,15-18,22-25,29พ.ย-5ธ.ค
ธ.ค.61  7-10,13-16,20-23,27-30,28-31,29ธค-1ม.ค.62
  30ธค-2ม..ค62 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR051_4D_JAN19

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์
โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม    
2.พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์          
3.มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง             
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ  

  
สายการบินThai Air Asia
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กำหนดเดินทาง  
ต.ค.61  4-7,11-14,12-15,18-21,21-24,25-28
พ.ย.61  1-4,8-11,15-18,22-25,29พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  6-9,7-10,13-16,20-23,27-30,28-30,29ธ.ค-2ม.ค
 31ธ.ค-3ม.ค
ม.ค.62  3-6,10-13,17-20,24-27


 


 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี สิเรียม 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L47-FD101-MMR_APR19

1 .กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง – คิม ปูนแค้มป์  พระธาตุอินทร์แขวน
(รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุ)
2 .พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว
 พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3 .ย่างกุ้ง – สิเรียม –เจดีย์เยเลพญา –เจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  23-25
ธ.ค.61  3-5,9-11,31ธ.ค-2ม.ค.62
ม.ค.62  10-12,24-26
ก.พ.62  7-9,17-19
มี.ค.62  14-16,24-26
เม.ย.61  7-9,11-13,14-16
 

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน

รหัสทัวร์ 
PG-L120-MMR051_PG_DEC

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
2.พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา
วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู,วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์     
3.มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง    
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


สายการบิน  BANGKOK AIRWAYS        
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 4-7,12-22,21-24,26-29
พ.ย.61 1-4,8-11,15-18,22-25,29พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61 7-10,13-16,20-23,27-30,29 ธ.ค.61
1 ม.ค.62,30 ธ.ค.61 2 ม.ค.62
 

ทัวร์ พม่า4เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์

รหัสทัวร์ FD-L120-BT-MMR10-FD_FEB19

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต
เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา
วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี
เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
3 พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สัก
ชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-  เขามัณฑะเลย์     
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ   

    
สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น18,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  12-15,19-22
พ.ย.61  2-5,16-19
ธ.ค.61  6-9,7-10,14-17,21-24,29ธ.ค-1ม.ค
  30ธ.ค-2ม.ค.62
ม.ค.62  18-21,25-28
ก.พ.62  2-5,16-19


 

ทัวร์EASY PRAY WITH MORAEK
รหัสDD-L90-MMR-PRAY WITH_OCT
1.กรุงเทพฯ – สนามบินมิงกาลาดง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา
เจดีย์ไจ๊ปุ่น -คิ้มปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตูอินทร์แขวน - คิ้มปูนแคมป์ – พระนอนตาหวาน - มหาเจดีย์ชเวดากอง
3.เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) – เมืองสิเรียม – เจดีย์เยเลพญา
 (เจดีย์กลางน้ำ) -ตลาดโบโจ๊ก อองซาน - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ
สายการบินNOV AIR
ราคาเริ่มต้น19,900
กำหนดการ
ต.ค.61 26-28


 

ทัวร์ ย่างกุ้ง – อินเล 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ 8M-L110-HEHOO1_MM_MAR19

1.กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ
สก๊อตมาร์เก็ต – พระนอนตาหวาน   – เจดีย์ชเวดากอง
2.ย่างกุ้ง(สนามบินย่างกุ้ง) – เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล – วัดพระบัวเข็ม
แปลงผักลอยน้ำ โรงงานตีเหล็ก – หมู่บ้านน้ำปั่น –  หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม
วัดแมวกระโดด
3.เฮโฮ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น19,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  14-16,20-22,28-30
พ.ย.61  3-5,24-26
ธ.ค.61  13-15,15-17,22-24
ม.ค.62  25-27
ก.พ.62  16-18
มี.ค.62  8-10
 

ทัวร์พม่า พม่า สักการะ 5มหาบูชาสถาน บินFD

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR08_JAN19

1. กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี
ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากอง  
3.ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น 
4.พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด
มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์                           
5 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ    

สายการบินAIR ASIA 
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท
กำหนดเดินทาง      
ต.ค.61  5-9,11-15,20-24
พ.ย.61  8-12,22-26
ธ.ค.61  1-5,13-17,28-1ม.ค62
29ธ.ค-2ม.ค.62,30ธ.ค-3ม.ค.62
ม.ค.62 10-14,24-28

ทัวร์ บินตรงเชียงใหม่ มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม (นั่งรถภายใน)4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ PG-L05-GO1CNXMDL-PG001_DEC

1.เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ
2.มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน - วัดมหากันดายงค์
 พุกาม - นั่งรถม้าชมเมืองเก่า - วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - จุดชมวิว
3.พุกาม - ตลาดยองอู - วัดสัพพัญญู - วิหารมนูหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ชเวสิกอง
วิหารธรรมยังยี - มัณฑะเลย์ - เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
4.ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน
  เจดีย์พญาเธียรดาน -  พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์ -เชียงใหม่


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
กำหนดการเดินทาง 
ต.ค.61  21 - 24
พ.ย.61  25 - 28
ธ.ค.61  07 - 10 ,30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
ทัวร์บินตรงเชียงใหม่ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน 

รหัสทัวร์ PG-L05-GO1CNXRGN-PG005_DEC

1.เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - นั่งกระเช้าขาขึ้น 1 ขา 
พระธาตุอินทร์แขวน  
2.อินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ 
 พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - วัดไจ่กะเลาะ - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 พระสุริยัน จันทรา
3.เจดีย์โบตะทาวน์ - วัดงาทัตจี - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี - สก๊อตมาร์เก็ต
4.ย่างกุ้ง - วัดบารมี - เชียงใหม่  

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  29ธ.ค-1ม..ค62


ทัวร์ มหัศจรรย์...บากัน นั่วบอลลูนชมเมืองพุกาม

รหัสทัวร์ FD-L120-BT-MMR055_APR19

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา
โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
2.นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา
วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี
มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง 
3.มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
กำหนดเดินทาง                            
ต.ค.61  27-29
พ.ย.61  3-5,24-26
ธ.ค.61 1-3,8-10,15-17,22-24,28-30,30ธ.ค-1ม.ค.62
  31ธ.ค-2ม.ค.62
ม.ค.62  12-14,26-28
ก.พ.62  2-4,16-18,23-25
มี.ค.62  2-4,16-18,30มี.ค-1เม.ย
เม.ย.62  6-8
 

ทัวร์บินตรงเชียงใหม่ มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ 

รหัสทัวร์ PG-L05-GO1CNXMDL-PG002_DEC

1.เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ 
2.มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน - วัดมหากันดายงค์ 
 พุกาม - นั่งรถม้าชมเมืองเก่า - วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - จุดชมวิว
3.พุกาม - ตลาดยองอู - วัดสัพพัญญู - วิหารมนูหะ - วัดกุบยางกี 
 เจดีย์ชเวสิกอง - วิหารธรรมยังยี - มัณฑะเลย์ - เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
4.ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - มิงกุน 
  ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน -  พระราชวังมัณฑะเลย์ 
พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์ - เชียงใหม่ 


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
กำหนดการเดินทาง  
ต.ค.61 21-24
พ.ย.61 25-28
ธ.ค.61 7-10,30 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1681 คน

 สถิติเมื่อวาน

2102 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

42537 คน

460078 คน

3423961 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official