ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โปรแกรมทัวร์พม่า
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย


หน้า  1 | 2
ทัวร์- พม่า เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง 1 วัน

รหัสทัวร์ SL-L15-FT-RGN SL01D_FEB19

1.กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
(พระนอนตาหวาน)-เจดีย์มหาวิชยะ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์
(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-พระงาทัตยี-ตลาดโบโจ๊ก-พระหินอ่อน-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 3,889 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  12/19/25
ม.ค.62  5
ก.พ.62  5/12/19/26


หน้า  1 | 2
ทัวร์  พม่า สุดโดน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ สุดคุ้ม

รหัสทัวร์  DD-L05-GO1RGN-DD004_DEC

1.กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
(พระนอนตาหวาน) – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พระงาทัตยี- ตลาดสก๊อต 
วัดพระหินอ่อน- ดอนเมือง


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 3,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  1,12,6,7,13,19,20,26,27
 2,9,23,29,3,17,24 

ทัวร์  พม่า มูเตลู  บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน

รหัสทัวร์  DD-L05-GO1RGN-DD005_DEC

1.กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)
มหาวิชยเจดีย์-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-พระงาทัตยี
ตลาดสก๊อต-ดอนเมือง

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 4,888  บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  5,8,10,22,25,29,30,31
  15,21,26,27,28
 

ทัวร์   HASHTAG MYANMAR 1DAY

รหัสทัวร์  FD-L40-HASHTAG-MMR-1D_MAR19

1.กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ
พระนอนตาหวาน – พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี 
นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ –กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  23
ก.พ.62  12,26
มี.ค.62  5
ทัวร์ SUPER SHOCK พม่า ไหว้พระวัดดัง

รหัสทัวร์ SL-L120-BT-JT01_MAR19

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ  

   
สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  4,11,18,25
ม.ค.62  15,22,29
ก.พ.62  12,26
มี.ค.62  5,12

ทัวร์  พม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 

รหัสทัวร์  DD-L05-GO1RGN-DD02_DEC

1.กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว 
 เจดีย์กาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี
เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก-ดอนเมือง


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 5,888  บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 1-2,13-14,16-17,20-21,28-29
  4-5,5-6,7-8,14-15
  9-10,22-23,23-24
  13-14,24-25,25-26,27-28
 8-9,15-16
  29-30,30-31,31ธ.ค.-1ม.ค.62


ทัวร์  ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด 

รหัวทัวร์    DD-L05-GO1RGN-DD010_JAN19

1.กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์กาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – วัดพระหินอ่อน 
ช้างเผือก-ดอนเมือง

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 6,888  บาท
กำหนดการเดินทาง   
ม.ค.62  16-17,23-24,25-26,30-31,19-20


 

ทัวร์  พม่า สุดจ๊าต  ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์  DD-L05-GO1RGN-DD002_JAN19

1.กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์กาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต 
วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก-ดอนเมือง


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 5,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  1-2,4-5,13-14,16-17,20-21,21-22,
  28-29,5-6,7-8,14-15,9-10,22-23,23-24
  13-14,24-25,25-26,27-28, 8-9,15-16
 29-30,30-31,31ธ.ค.-1ม.ค.62
ทัวร์ FIVE ATAR MYANMAR 2D1N

รหัสทัวร์ SL-L09-RGN09_MAR19

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง
หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา 
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี - พระเจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว
สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  3-4,10-11,17-18,24-25,31 ธ.ค. – 01 ม.ค
ม.ค.62  7-8,14-15,21-22,28-29
ก.พ.62  18-19,25-26
มี.ค.62  4-5,11-12,18-19,25-26 
ทัวร์  พม่า เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสา 

รหัสทัวร์ SL-L15- FT-RGN SL02D_MAR19

1.กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ชเวมอดอ-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
2.ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 6,996 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  16-17,23-24
ม.ค.62  13-14,20-21
ก.พ.62  3-4,10-11,17-18,24-25
มี.ค.62  10-11,17-18,24-25

 

ทัวร์พม่า SUPER shock พม่า มัณฑะเลย์
รหัสทัวร์  FD-L120-MMR031_JAN19
1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
2.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
วัดเจดีย์หยก-กรุงเทพฯ
สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  1-2,8-9,14-15,15-16,21-22,22-23
ม.ค.62 12-13,19-20,26-27


ทัวร์  ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน  

รหัสทัวร์  PG-L05-GO1RGN-PG002_DEC

1.กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี  
มหาวิชยเจดีย์ – มหาเจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)–เทพกระซิบ–วัดบารมี–ช้อปปิ้งตลาดสก็อต –กรุงเทพฯ
          

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  1-2,4-5,15-16,18-19,22-23,25-26

ทัวร์ Go Myanmar สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1RGN-DD002_DEC

1.กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
 วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก-ดอนเมือง


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  2-3 / 4-5 / 5-6 / 7-8 / 13-14 / 14-15 / 20-21 / 24-25
  25-26 / 27-28  /16-17 / 21-22 / 28-29 ธ.ค. 61 
  1-2 / 8-9 / 9-10 / 15-16 / 16-17 / 22-23 / 23-24  ธ.ค. 61 
29-30 / 30-30  ธ.ค. 61 / 31 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61
ทัวร์  ทันใจ...YANGON

รหัสทัวร์ FD-L09-RGN07 FD_MAR19

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี
วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือ
พระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน
พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก
สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61   8-9,9-10,30-31,31 ธ.ค. – 01 ม.ค.
ม.ค.62   19-20,26-27
ก.พ.62   5-9,18-19,23-24
มี.ค.62   9-10,16-17,30-31
 


ทัวร์ RGN06 MYANMAR สุขใจ 2D1N

รหัสทัวร์ 8M-L09- RGN06-2D1N_MAR19


1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
 เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เมืองย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - สนามบินย่างกุ้ง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 8,599 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  1-2,9-10,15-16,22-23
ม.ค.62  12-13,18-19,26-27
ก.พ.62  4-5,8-9,18-19,23-24
มี.ค.62  2-3,9-10ทัวร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน 

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1RGN-FD002_FEB19

1.กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว 
 เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี– ย่างกุ้ง –เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
ดีย์ชเวดากอง – กรุงเทพฯ        
  

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61   02-03, 16-17 ธ.ค. 61
ม.ค.62   06-07, 12-13, 13-14, 20-21, 27-28
ก.พ.62  02-03, 03-04, 09-10, 10-11, 17-18, 24-25


ทัวร์  ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด 

รหัสทัวร์   DD-L05-GO1RGN-DD011_JAN19

1.กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์กาบาเอ-
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – วัดพระหินอ่อน – 
ช้างเผือก-ดอนเมือง


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 8,888  บาท
กำหนดการเดินทาง   
ม.ค.62  5-6,9-10,24-25,27-28
 26-27,31ม.ค.-1ก.พ.62

 

ทัวร์  HASHTAG อิ่มบุญ พม่า2วัน1คืน

รหัสทัวร์  FD-L40-HASHTAG-MMR_MAR19

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง –พระเจดีย์ชเวมอดอว์(พระธาตุมุเตา)  
พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์โบตาทาวน์  – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 
ตลาดสก๊อต–ท่าอากาศยานดอนเมือง


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 8,599 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  26-27
มี.ค.62  5-6,28-29
 

ทัวร์ ทัวร์พม่าsaverสุวรรณภูมิ 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ UB-L118-RGN03-UB-MMR_MAR19

1.กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์
(เทพทันใจ เทพกระซิบ)-เจดีย์กาบาเอ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  
2.เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป
วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินแขวน
3.พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋น
  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี 


สายการบิน Myanmar National Airlines
ราคาเริ่มต้น 9,997 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  7-9,8-10,14-16,15-17,21-23
 22-24,29-31,30-1,31-2
ม.ค.62  4-6,5-7,11-13,18-20,25-27
ก.พ.62  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,22-24,23-25
มี.ค.62  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,22-23,23-25
  29-31,30-1เม.ย.62
ทัวร์  ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์  DD-L05-GO1G1-RGNDD03_DEC

1.กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว–เจดีย์ไจ๊ปุ่น–ย่างกุ้ง
พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง          
3.เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) – ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) 
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 9,888  บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  3-5,9-11,12-15,14-16,15-17,21-23
 7-9,8-10,27-29,29-31,30ธ.ค.-1ม.ค.
  31ธ.ค.-2ม.ค.62


ทัวร์ RGN03  SHINING IN MYANMAR 3D2N 

รหัสทัวร์ SL-L09-RGN03-MM_DEC

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง 
 เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ 
พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน 
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ 
เทพกระซิบ - เจดีย์คาบาเอ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง 
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 9,888บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  8-10,14-16,21-23,29-31,30ธ.ค-1ม.ค
ทัวร์ RGN04  THE HOLY MYANMAR 3D2N 

รหัสทัวร์ 8M-L09-RGN04-MM_MAR19

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง 
หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ 
พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง 
 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต 
 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.เมืองย่างกุ้ง -  พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี
 หรือ พระนอนตาหวาน - พระหินอ่อน – ช้างเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง 
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ


สายการบิน MYANMAR AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 9,888บาท
ธ.ค.61  8-10,14-16,21-23,28-30,29-31,30ธ.ค-1ม.ค,31ธ.ค-2ม.ค
ม.ค.62  4-6,11-13,18-20,25-27
ก.พ.62  8-10,15-17,22-24
มี.ค.62  1-3,8-10,15-17,22-24,29-31
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3วัน 2คืน 

รหัสทัวร์ SL-L118-RGN03_JAN19

1.กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เจดีย์กลางน้ำเลเยพญา - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
 เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
 พระธาตุมุเตา - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระธาตุอินแขวน (รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน)
3.พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น 
 ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี


สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 9,997 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  8-10,29-31,31-2ม.ค.62


 

ทัวร์ ทัวร์พม่าsaverดอนเมือง

รหัสทัวร์ FD-L118-MMR-SAVER_MAR19

1.กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - เจดีย์กลางน้ำเลเยพญา - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
2.เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป
วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินแขวน    
3.พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋น
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 9,997บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค.62  19-21,26-28
ก.พ.62  16-18
มี.ค.62  16-18,23-25 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พัก4ดาว

รหัสทัวร์ DD-L120-BT-MMR001_MAR19


1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม
เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ย่างกุ้ง
2 หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ 

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 9,999.- บาท
กำหนดการเดินทาง               
ธ.ค.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30,29-30ฃ
 30 -1 ม.ค.62,31 ธ.ค.-2 ม.ค.62
ม.ค.62  4-6,5-7,11-13,12-14,18-20,19-21,25-27,26-28
ก.พ.62  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18,22-24,23-25
มี.ค.62  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18,22-24,23-25

 

ทัวร์ ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี 3 วัน 2 คืน เปิดตัวซุปตาร์

รหัสทัวร์ FD-L197-FD04 RGN_APR19

 สักการะ เจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
สักการะ เจดีย์เยเลพญา เจดีย์ที่ลอยอยู่กลางน้ำนับพันปี
 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่สวยงามที่สุดในพม่า
เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา

สายการบิน  AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  5-7,12-14,18-20,25-27
ก.พ.62  5-7,17-19,22-24
มี.ค.62  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18
เม.ย.62  15-17,19-21,20-22,27-29

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ

รหัสทัวร์ DD-L120-BT-MMR04_DD_DEC

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  
3.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ      
  

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900. บาท
กำหนดการเดินทาง   
ธ.ค.61  1-3,14-16,15-17,21-23,22-24,30ธ.ค-1ม.ค.62
 31ธ.ค-2ม.ค.62
 

ทัวร์ THE AURA MYANMAR 3D2N

รหัสทัวร์ SL-L09-RGN08_MAR19

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง
หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย
คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ
เทพกระซิบ - เจดีย์คาบาเอ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง 
 ท่าอากาศยานดอนเมือง -กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 1-3,5-7,7-9,12-14,14-16,15-17,19-21,21-23
22-24,28-30,29-31,30 ธ.ค.-1 ม.ค.
ม.ค.62 4-6,3-7,11-13,12-14,16-28,18-20,19-21
23-25,25-27,26-28,30 ม.ค-1 ก.พ.
ก.พ.62 1-3,2-4,8-10,9-11,13-15,15-17,16-18
20-22,22-24,23-25
มี.ค.62 1-3,2-4,8-10,9-11,13-15,15-17
16-18,22-24,23-25,27-29
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน2คืน
รหัสทัวร์ SL-L120-BT-MMR04_SL_MAR19
1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า  (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  22-24,28-30,29-31,30ธ.ค-1ม.ค
ม.ค.62  4-6,11-13,12-14,18-20,19-21,25-27,26-28,31ม.ค-2ก.พ
ก.พ.62 1-3,2-4,7-9,8-10,9-11,14-16,15-17
 16-18,21-23,22-24,23-25,28ก.พ-2มี.ค
มี.ค.62 1-3,2-4,7-9,8-10,9-11,14-16,15-17,16-18
 21-23,22-24,23-25

ทัวร์พม่าพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ DD-L120-MMR012_DD_FEB62


1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น
พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900  บาท
กำหนดเดินทาง 
ธ.ค.61  1-3,-7-9,8-10,14-16,15-17,21-24,28-30,29-31
30ธ.ค-1ม.ค.62,31ธ.ค-2ม.ค.62
ม.ค.61  4-6,5-7,11-13,12-14,18-20,19-21,25-27,26-28
ก.พ.62  1-3,2-4,8-10,15-17,16-18,22-24,23-25
มี.ค.62  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18,22-24,23-25
ทัวร์ RGN02 -  BLESSING MYANMAR 3D2N

รหัสทัวร์ FD-L09-RGN02-MM_DEC

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
 เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์
  พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ
  เทพกระซิบ - เจดีย์คาบาเอ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  1-3,5-7,6-8,7-9,13-15,14-16,15-17,20-22,22-24
  27-29,28-30,29-31,30ธ.ค-1ม.ค,31ธ.ค-2ม.ค
ทัวร์  MYANMAR อิ่มใจ 3วัน2คืน

รหัสทัวร์  DD-L90- MYANMAR-3D2N_MAR62

1.กรุงเทพฯ – สนามบินมิงกาลาดง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา
พระราชวังบุเรงนอง – วัดพระไฝเลื่อน – คิ้มปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
 (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน – คิ้มปูนแคมป์ – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระนอนยิ้มหวาน
พระนอนตาหวาน – ตลาดโบโจ๊ก อองซาน – เจดีย์โบตาทาวน์
(เทพทันใจ / เทพกระซิบ) – มหาเจดีย์ชเวดากอง
3.วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
กำเนิดเดินทาง
ธ.ค.61  6-8,7-9,8-10,9-11,13-15,14-16,15-17
  16-18,20-22,21-23,22-24,23-25,27-29
  28-30,29-31,30ธ.ค.-1ม.ค.62
ม.ค.62  3-5,4-6,5-7,6-8,10-12,11-13,12-14
  13-15,17-19,18-20,19-21,20-22,24-26
 25-27,26-28,27-29,31ม.ค.-2ก.พ.62
ก.พ.62  1-3,2-4,3-5,7-9,8-10,9-11,10-12
  14-16,15-17,16-18,17-19,21-23
22-24,23-25,24-26,28ก.พ.-2มี.ค.62
มี.ค.62  1-3,2-4,3-5,7-9,8-10,9-11,10-12
 14-16,15-17,16-18,17-19,21-23
 22-24,23-25,24-26,28-30 

ทัวร์  มะละแหม่ง ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์  DD-L05-GO1RGN-DD008_DEC

1.กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-มะละแหม่ง - พระพุทธไสยาสน์วินเส่งตอว์ยะ-
เจดีย์ไจ๊ตาลาน- มะละแหม่ง
2.พระมหามุนี - โบสถ์เซนต์แพททริค - วัดไจ๊มะยอ -สะเทิม-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง
3.เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)-พระนอนตาหวาน
พระงาทัตยี-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 10,888  บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  5-7,13-15,20-22
  15-17,21-23,27-29
  28-30,29-31


ทัวร์ MDL04 ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N

รหัสทัวร์ FD-L09-MDL04_MM_MAR19


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์
 เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์
2.เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี
เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – มัณฑะเลย์
3.เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม
วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ 
4.เมืองมัณฑะเลย์ –  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง
ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น11,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  13-16,20-23,30 ธ.ค. – 02 ม.ค.
ม.ค.62  18 – 21,31 ม.ค. – 03 ก.พ.
ก.พ.62  7-10,21-24
มี.ค.62  7-10,14-17,21-24 

ทัวร์   HASHTAG MYANMAR 3D3N

รหัสทัวร์  FD-L40-HT-MMR-3D2N_MAR19

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง –เมืองหงสาวดี–พระเจดีย์ชเวมอดอว์(พระธาตุมุเตา) 
พระราชวังบุเรงนอง – เมืองไจ๊ทิโย -  คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน –พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว– พระพุทธรูปไจ้ปุ่น 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  
3.เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน
ตลาดสก๊อต–ท่าอากาศยานดอนเมือง

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  31ม.ค.-2ก.พ.62
ก.พ.62  28ก.พ.-2มี.ค.62
ทัวร์  มะละแหม่ง ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์     DD-L05-GO1-RGNDD08_DEC

1.กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-มะละแหม่ง - พระพุทธไสยาสน์วินเส่งตอว์ยะ-
เจดีย์ไจ๊ตาลาน- มะละแหม่ง
2.พระมหามุนี - โบสถ์เซนต์แพททริค - วัดไจ๊มะยอ -สะเทิม-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง
3.เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)-พระนอนตาหวาน- พระงาทัตยี-
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 10,888  บาท
กำหนดการเดินทาง   
ธ.ค.61  5-7,13-15,20-22
  15-17,21-23,27-29
28-30,29-31


 

ทัวร์ BZMDL01 -LUCKY MYANMAR BAGAN 3D2N

รหัสทัวร์  FD-L09- BZMDL01_AUG19

1.กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ 
 เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ
2.เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล 
 วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง
3.มัณฑะเลย์ - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ 
 พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - สนามบินมัณฑะเลย์ - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ ฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  14-16,21-23,29-31
ม.ค.62  25-27
ก.พ.62  8-10,22-24
มี.ค.62  8-10,22-24
เม.ย.62  5-7,27-29
พ.ค.62  10-12,18-20
มิ.ย.62  14-16,28-30
ก.ค.62  15-17,26-28
ส.ค.62  10-12
 

ทัวร์พม่าพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR04_5STAR_MAR19

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ


สายการบิน  Thai Air Asia
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
กำหนดเดินทาง 
ธ.ค.61  28 -30 ,29 -31
ม.ค.62  11-13,18-20,19-21,15-27,26-28
ก.พ.62  1-3,2-4,8-10,9-11,16-18,22-24,23-25
มี.ค.62  1-3,2-4,8-10,15-17,22-24,23-25,29-31
  30มี.ค-1เม.ย.62


 

ทัวร์  ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์  FD-L197-FD03_APR19


1.กรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
หงสาวดีวัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์
นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุ-อินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน-เมืองหงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

เมืองย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-ตลาดสก็อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-สิเรียม-พระเจดีย์เยเลพญา-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
อากาศยานมิงกาลาดง-กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
กำหนดเดินทาง

ม.ค.62  5-7,12-14,18-20,25-27
ก.พ.62  5-7,17-19,22-24
มี.ค.62  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18,
15-17,19-21,20-22,27-29
 

ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์3วัน

รหัสทัวร์ PG-L120-MMR03_PG_MAR19

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ
นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์
2.พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน
ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล
3.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ
สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  8-10,14-16,21-23,28-30,30ธ.ค-1ม.ค.62
ม.ค.62  4-6,18-20,25-27
ก.พ.62  8-1022-24
มี.ค.62  1-3
 

ทัวร์ พม่า หลงรัก...พุกาม 3 วัน

รหัสทัวร์  FD-L120-MMR052_3D_FEB19

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา
โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
2.พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี
วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
3.มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
กำหนดเดินทาง   
ธ.ค.61  28-30,30ธ.ค-1ม.ค.62
ม.ค.61   12-14,16-28
ก.พ.62  2-5,8-11,22-25


ทัวร์   พม่า อิ่มบุญ.. สุขใจ..ย่างกุ้ง  3วัน 2คืน

รหัสทัวร์  DD-L05-GO1RGN-DD003_JAN19

1.กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-
พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว–เจดีย์ไจ๊ปุ่น–ย่างกุ้ง- 
พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง          
3.เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) – ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) 
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  3-5,9-11,13-15,14-16,15-17,20-22,21-23,22-24
 7-9,8-10, 27-29,30ธ.ค.-1ม.ค.,31ธ.ค.-2ม.ค.62

ทัวร์ โปรน้องดีดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน

รหัสทัวร์ PG-L120-MMR021_DEC

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
2.ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง
เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
3.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 11,900บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23
  22-24,28-30,29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน

รหัสทัวร์ SL-L120-MMR002_DEC

1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ
2 กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน                   
3.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา
ราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   
4 ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ  


สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61 28-31


ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 
รหัสทัวร์ FD-L120-MMR051_APR19
1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์
โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม    
2.พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์          
3.มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดีระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง           
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ 
สายการบินThai Air Asia
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
กำหนดเดินทาง 
ธ.ค.61  20-23,27-30,28-30,29ธ.ค-2ม.ค
  31ธ.ค-3ม.ค
ม.ค.62  3-6,10-13,17-20,24-27
ก.พ.62 2-5,9-12,16-19,23-26
มี.ค.62 2-5,9-12,16-19,23-26,30มี.ค-2เม.ย
เม.ย.62 6-9,27-30,28เม.ย-1พ.ค


 


 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี สิเรียม 3วัน2คืน 

รหัสทัวร์ FD-L47-FD101-MMR_APR19

1 .กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ 
พระราชวังบุเรงนอง – คิม ปูนแค้มป์  พระธาตุอินทร์แขวน
(รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุ)
2 .พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว 
 พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3 .ย่างกุ้ง – สิเรียม –เจดีย์เยเลพญา –เจดีย์โบตะทาวน์ 
เทพทันใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  3-5,9-11,31ธ.ค-2ม.ค.62
ม.ค.62  10-12,24-26
ก.พ.62  7-9,17-19
มี.ค.62  14-16,24-26
เม.ย.61  7-9,11-13,14-16ทัวร์  มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์   PG-L05-GO1MDL-PG001_JAN19

1.กรุงเทพฯ – กรุงเทพฯ –มัณฑะเลย์ –พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ 
วัดกุโสดอ– พระราชวังมัณฑะเลย์– ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์  
2.มัณฑะเลย์–สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม  –
ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศาที่เจดีย์ชเวสันดอว์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
3.พุกาม–ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี–เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์
4.มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี– กรุงเทพฯ   


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 13,988 บาท
กำหนดการเดินทาง 
ธ.ค.61  7-10,13-16,20-23,29ธ.ค.-1ม.ค.,30ธ.ค.-2ม.ค.62


ทัวร์  ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์  PG-L05-GO1RGN-PG001_JAN19

1.กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ 
พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว  – เจดีย์ไจ๊ปุ่น 
ย่างกุ้ง –พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง          
3.ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ 
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯ


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
กำหนดการเดินทาง 
ธ.ค.61  9-11,14-16,15-17,21-23,22-24
  7-9,8-10,29-31,30ธ.ค.-1ม.ค.62


ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน
รหัสทัวร์ PG-L120-MMR051_FEB19
1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
2.พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา
วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู,วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์     
3.มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดีระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง    
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
สายการบิน  BANGKOK AIRWAYS        
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61 20-23,27-30,29 ธ.ค.-1ม.ค.62,30ธ.ค-2 ม.ค.62
ม.ค.62 4-7,18-21,25-28
ก.พ.62 2-5,8-11,22-25
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน
รหัสทัวร์ FD-L120-MMR05_FEB19
1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน
วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
2.มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี
วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด             
3. พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง             
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ
สายการบินThai Air Asia
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดเดินทาง 
ธ.ค.61  20-23,27-30,28-31,29 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
  30 ธ.ค.61- 2 ม.ค.62/31 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ม.ค.62  4-7,18-21,25-28
ก.พ.62 2-5,8-11,22-25
ทัวร์พม่า  พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 

 รหัสทัวร์ PG-L120-MMR05_PG_DEC

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์       
2.มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา
วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
3.พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน
เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์
 พระราชวังไม้สักชเวนานจอง              
4.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดมหากันดายงค์
มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ  
 

สายการบิน BANGKOK AIRWAY
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
กำหนดเดินทาง          
ธ.ค.61  7-10,13-16,20-23,27-30,28-31,29ธค-1ม.ค.62
  30ธค-2ม..ค62

ทัวร์ พม่า4เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์

รหัสทัวร์ FD-L120-BT-MMR10-FD_FEB19

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต
เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา
วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี
เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
3 พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สัก
ชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-  เขามัณฑะเลย์     
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ   

    
สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น18,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  6-9,7-10,14-17,21-24,29ธ.ค-1ม.ค
  30ธ.ค-2ม.ค.62
ม.ค.62  18-21,25-28
ก.พ.62  2-5,16-19


ทัวร์ ย่างกุ้ง – อินเล 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ 8M-L110-HEHOO1_MM_MAR19

1.กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ
สก๊อตมาร์เก็ต – พระนอนตาหวาน   – เจดีย์ชเวดากอง
2.ย่างกุ้ง(สนามบินย่างกุ้ง) – เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล – วัดพระบัวเข็ม
แปลงผักลอยน้ำ โรงงานตีเหล็ก – หมู่บ้านน้ำปั่น –  หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม
วัดแมวกระโดด
3.เฮโฮ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น19,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  13-15,15-17,22-24
ม.ค.62  25-27
ก.พ.62  16-18
มี.ค.62  8-10
 

ทัวร์พม่า พม่า สักการะ 5มหาบูชาสถาน บินFD

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR08_JAN19

1. กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี
ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากอง  
3.ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น 
4.พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด
มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์                           
5 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ    

สายการบินAIR ASIA 
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
กำหนดเดินทาง      
ธ.ค.61  1-5,13-17,28-1ม.ค62
29ธ.ค-2ม.ค.62,30ธ.ค-3ม.ค.62
ม.ค.62 10-14,24-28

ทัวร์ บินตรงเชียงใหม่ มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม (นั่งรถภายใน)4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ PG-L05-GO1CNXMDL-PG001_DEC

1.เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ
2.มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน - วัดมหากันดายงค์
 พุกาม - นั่งรถม้าชมเมืองเก่า - วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - จุดชมวิว
3.พุกาม - ตลาดยองอู - วัดสัพพัญญู - วิหารมนูหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ชเวสิกอง
วิหารธรรมยังยี - มัณฑะเลย์ - เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
4.ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน
  เจดีย์พญาเธียรดาน -  พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์ -เชียงใหม่


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
กำหนดการเดินทาง 
ธ.ค.61  07 - 10 ,30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
ทัวร์ มหัศจรรย์...บากัน นั่วบอลลูนชมเมืองพุกาม

รหัสทัวร์ FD-L120-BT-MMR055_APR19

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา
โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
2.นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา
วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี
มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง 
3.มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
กำหนดเดินทาง                            
ธ.ค.61 1-3,8-10,15-17,22-24,28-30,30ธ.ค-1ม.ค.62
  31ธ.ค-2ม.ค.62
ม.ค.62  12-14,26-28
ก.พ.62  2-4,16-18,23-25
มี.ค.62  2-4,16-18,30มี.ค-1เม.ย
เม.ย.62  6-8


ทัวร์บินตรงเชียงใหม่ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน 

รหัสทัวร์ PG-L05-GO1CNXRGN-PG005_DEC

1.เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - นั่งกระเช้าขาขึ้น 1 ขา 
พระธาตุอินทร์แขวน  
2.อินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ 
 พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - วัดไจ่กะเลาะ - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 พระสุริยัน จันทรา
3.เจดีย์โบตะทาวน์ - วัดงาทัตจี - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี - สก๊อตมาร์เก็ต
4.ย่างกุ้ง - วัดบารมี - เชียงใหม่  

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  29ธ.ค-1ม..ค62

 

ทัวร์  มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ (นั่งเครื่องภายใน) 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ PG-L05-GO1CNXMDL-PG002_APR19

1.เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ
2.มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน - วัดมหากันดายงค์ - พุกาม 
นั่งรถม้าชมเมืองเก่า - วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - จุดชมวิว
3.พุกาม - ตลาดยองอู - วัดสัพพัญญู - วิหารมนูหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ชเวสิกอง
 วิหารธรรมยังยี - มัณฑะเลย์ - เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
4.ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน
 เจดีย์พญาเธียรดาน -  พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์ - เชียงใหม่


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  7-10,30ธ.ค.-2ม.ค.62
ม.ค.62  25-28
ก.พ.62  22-25
มี.ค.62 9มี.ค.62-1เม.ย.62 


 

ทัวร์  มัณฑะเลย์ รัฐฉาน อินเล อังวะ อมรปุระ สกายน์ 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์  PG-L05-GO1CNXMDL-PG003_MAR19

1.เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์ - สะพานอูเบ็ง
2.มัณฑะเลย์ - เฮโฮ - รัฐฉาน - วัดชเวยันเป - อินเล - วัดพองดออู (วัดพระบัวเข็ม)
 หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม - ชมสวนเกษตรลอยน้ำ – วัดงาเพชอง - ชมอาทิตย์อัสดง
3.อินเล - เฮโฮ - มัณฑะเลย์ - อังวะ - นั้งรถม้าชมเมืองเก่า - หอคอยเมืองอังวะ - วัดบากะยา 
เจดีย์ยาดานาซีมี พญา - วัดเมนูอ๊อกจอง - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ 
ตำหนักชเวนันดอว์ - วัดกุโสดอว์ - เขามัณฑะเลย์
4.ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สกายน์ - วัดเจดีย์นมนาง - เจดีย์อูมินทงแส่ 
เขาสกายน์ - เจดีย์ซุนอูพอนยาชิน - เชียงใหม่


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS

ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค.62  18-21,8-11,22-25 

 

 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

105 คน

 สถิติเมื่อวาน

1555 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

32668 คน

578918 คน

3542801 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official