ทัวร์มาเก๊า

 ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 
  
📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย


ทัวร์ SUMMER IN MACAO3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ NX-L05-GO1MFM-NX008_APR

1.กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น
2.เซินเจิ้น- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่
3.จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล -
 เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao - กรุงเทพฯ

สายการบิน   AIR MACAU
ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62 1-3,2-4,7-9,9-11,14-16,16-18,21-23
22-24,23-25,28-30,29-31,30 มี.ค. - 01 เม.ย. 62   
เม.ย.62 5-7,6-8,7-9,11-13,12-13,12-14,13-15,14-16
15-17,19-21,20-22,26-28,27-29
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 62  /30 เม.ย. – 02 พ.ค. 62  


ทัวร์ มาเก๊าSo Hot3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1MFM-FD012_MAR19

1.กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน-จูไห่-เซินเจิ้น
2.เซินเจิ้น-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วัดกวนอู-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-จูไห่
3.จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62 22-24,23-25
มี.ค.62 1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18,22-24
23-25,29-31,30มี.ค-1เม.ย.62


ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ

รหัสทัวร์ FD-L137-MFM02_SEP

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน 
ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย      
2.ไห่ – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก 
 ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น         
3.เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา 
 หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็น-เตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ 
Splendid of  China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม-โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง       
4.เซินเจิ้น - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล 
 จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า                    

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.62 4-7,7-10,11-14,12-15,13-16
14-17,19-22,20-23,21-24,25-28
26,9,27-30
พ.ค.62 2-5,10-13,16-19,23-26,30 พ.ค. – 02 มิ.ย.
31 พ.ค. – 03 มิ.ย.
มิ.ย.62 6-9,13-16,15-18,20-23,22-25,27-30
ก.ค.62 4-7,6-9,11-14,13-16,14-17,27-30
ส.ค.62 10-13,17-20,22-25,23-26,24-24,29 ส.ค. – 01 ก.ย.
30 ส.ค. – 02 ก.ย.,31 ส.ค. – 03 ก.ย.
ก.ย.62 5-8,7-10,12-15,13-16,19-22,21-24 ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L47-FD311-HKG_APR

1.สนามบินดอนเมือง-มาเก๊า-รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วิหารเซนต์พอล
THE VENETIAN-จู่ไห่
2.จู่ไห่-ฮ่องกง-อ่าววิคตอเรีย-หาดรีพัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ถนนนาธาน-จูไห่
3.ถนนคู่รัก-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”-วัดผู่โถว-ตลาดกงเป่ย-มาเก๊า-กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62 7-9,8-10,15-17,127-19,24-26,29-31
เม.ย.62 4-6,7-9,19-21,21-23,26-28


ทัวร์  มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง  4วัน3คืน

รหัสทัวร์  FD-L137-MFM01_APR19

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน 
ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย
2.จูไห่ – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ 
ร้านหยก – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เซินเจิ้น 
3.เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา 
หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ –หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ
Splendid of  China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม 
4.เซินเจิ้น - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า 
ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า  

   
สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
กำหนดการเดินทาง      
ก.พ.62  23-26
มี.ค.62  2-5,9-12,16-19,23-26
เม.ย.62  11-14,25-28
 

ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง

รหัสทัวร์  FD-L09-HKG01-4D3N_MAY19

1.กรุงเทพฯ - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่
2.ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค
3.วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่
4.เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ


 สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62  9-12,14-17,16-19,21-24,22-25,23-26
  28-31,29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
  30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562
เม.ย.62  4-7,11-14,13-16,18-2119-22,20-23
พ.ค.62  9-12,23-26


 

ทัวร์ มาเก๊าเซินเจิ้น ฮ่องกง3 เหลี่ยมทองคำ3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1MFM-FD009_MAR19

1.กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – 
เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน – จูไห่
2.จูไห่-เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งหลอวู่-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
3.เซินเจิ้น-ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน- ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 11,888  บาท
กำหนดการเดินทาง

ก.พ.62 22-24,23-25
มี.ค.62 1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18
22-24,23-25,29-31,30มี.ค-4เม.ย.62
ทัวร์ มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L137-HKG02_MAY

1.กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
2.วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
3กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน 
 CITYGATE OUTLET-กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62 21-23,23-25
มี.ค.62 9-11,14-16,16-18,23-25,28-30,30มี.ค-1เม.ย.62
เม.ย.62 4-6,12-14,14-16,20-22
พ.ค.62 11-13
 

ทัวร์ มาเก๊า ฮ่องกง ข้ามสะพานมังกร 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1MFM-FD013_MAR19

1.กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม  -  เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
2.ฮ่องกง –วัดแชกง –วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – วันเจ้าแม่กวนอิม
 ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
3.ฮ่องกง- วัดหมั่นโหมว – รีพลัสเบย์ – วัดทินห่าว-พระใหญ่ลันเตา
กระเช้านองปิง+ City Gate Outlet - กรุงเทพฯ

สายการบินTHAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท
กำหนดเดืนทาง
ม.ค.62 11-13,18-20
ก.พ.62 22-2
มี.ค.62 1-3,22-24,29-31 

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ 

รหัสทัวร์ FD-L137-MFM07_APR

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – ฮ่องกง –รีพลัสเบย์
วิคตอเรียพีค - ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต  
2.เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน –วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ 
 ร้านจิวเวอรี่ –ร้านหยก
ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – ถนนซุปเปอร์สตาร์ - พิเศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก                    
3.ฮ่องกง - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า -  ซากโบสถ์เซนต์ปอล 
 ร้านขายของฝาก - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า 
 สนามบินมาเก๊า- กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)   

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62 11-13,12-14,13-15,14-16,15-17


 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

464 คน

 สถิติเมื่อวาน

1487 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

39937 คน

99884 คน

3668291 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official