ทัวร์มาเก๊า

 ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 
  
📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย






 

ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L137- MFM02-3D2N_SEP


1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า– จูไห่- ตลาดใต้ดินกงเป่ย 
2.จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ศูนย์สมุนไพรจีน
บัวหิมะ / ไข่มุก – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – สวนหยวนหมิงหยวน
 หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ - พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม         
3.เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า  -  ซากโบสถ์เซนต์ปอล  -  ร้านขายของฝาก
 จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน  -มาเก๊า-  สนามบินมาเก๊า
กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)      
       
  
สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 4,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  2-4,9-11,16-18





 

ทัวร์ มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง

รหัสทัวร์ HX-L137-HKG07-MFM_SEP

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)
 เมืองมาเก๊า –วัดอาม่า- ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้
ร้านขายของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า – เมืองจู่ไห่     
2.เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ-ร้านผ้าไหม
สวนหยวนหมิงหยวน   หรือพระราชวังฤดูร้อนโบราณชมโชว์ แสง สี เสียง เมนูพิเศษ เป่าฮื้อ
3.เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ -
 พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง    + ไวน์แดง       
4.เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก -ถนนนาธาน
ย่านจิมซาจุ่ย-ดิวตี้ ฟรี-เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   

   
สายการบิน HONG KONG AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61   16-19,23-26,30ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61  6-9,27-30



 

ทัวร์ Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ NX-L05-GO1MFM-NX002_OCT

1.กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
2.จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
3.จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล
 เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao - กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR MACAU
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61  5-7,11-13,12-14,14-16,18-20,19-21
  21-23,25-27,26-28,28-30,31ส.ค-32ก.ย

ก.ย.61  1-3,2-4,5-87,6-8,7-9,8-10,10-12,12-14
  14-16,15-17,19-21,21-23,22-24

ต.ค.61  12-14,13-15,19-21,20-22,21-23,21-23
  23-25,24-26,26-28,27-29,28-30,30ต.ค-1ธ.ค.61




ทัวร์ EASY POPULAR IN MACAU

รหัสทัวร์ FD-L90- EASY MACAU_DEC


1.กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์
2.จูไห่ – วัดผุ่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน -ร้านหยก
พระราชวังหยวนหมิง -ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show
ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย -พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
3.จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า
โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ -The Venetian Resort 
 สนามบินนานาชาติมาเก๊า  -กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61      6-8,7-9,15-17,22-24,27-29,28-30,29-31
ส.ค.61     3-5,17-19,19-21,26-28
ก.ย.61     1-3,7-9,8-10,14-16,21-23,22-24
ต.ค.61      5-7,6-8,12-14,14-16,20-22,21-23,26-28,27-29
พ.ย.61     02-04,03-05,09-11,10-12,16-18,17-19,23-25
                24-26,30 พ.ย. – 02 ธ.ค.
ธ.ค.61      01-03,07-09,09-11,14-16,15-17,21-23




 

ทัวร์ มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1MFM-FD003_OCT

1.กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
2..จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
3..จูไห่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 7,900บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  6-8,7-9,13-15,14-16,20-22,21-23,27-29,28-30
ส.ค.61  3-5,4-6,10-12,11-13,17-19,18-20,24-26,25-27,31ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,23-25
  28-30,29ก.ย-1ต.ค
ต.ค.61  5-7,6-8,12-14,13-15,19-21,20-22,21-23,26-28,27-29




 

ทัวร์ มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง

รหัสทัวร์ HX-L137-HKG07-MFM_OCT

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)
 เมืองมาเก๊า –วัดอาม่า- ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้
ร้านขายของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า – เมืองจู่ไห่     
2.เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ-ร้านผ้าไหม
สวนหยวนหมิงหยวน   หรือพระราชวังฤดูร้อนโบราณชมโชว์ แสง สี เสียง เมนูพิเศษ เป่าฮื้อ
3.เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ -
 พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง    + ไวน์แดง       
4.เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก -ถนนนาธาน
ย่านจิมซาจุ่ย-ดิวตี้ ฟรี-เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)      

    
สายการบิน HONG KONG AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  9-12,16-19,23-26,30ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61  6-9,27-30
ต.ค.61  7-10,11-14,14-17,21-24




ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง แก้ปีชง เปิดดวงเศรษฐี

รหัสทัวร์ FD-L137-MFM01 FD_DEC

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์
ปอล – เซนาโด้ สแควร์ ร้านขายของฝาก - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า – จูไห่
2.จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ศูนย์สมุนไพรจีน
บัวหิมะ / ไข่มุก – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ตลาดใต้ดินกงเป่ย 
สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ -พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม
3.เซินเจิ้น – วัดกวนอู - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีน
พื้นเมืองโบราณ Splendid of    China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม
โชว์ศิลปะวัฒนะธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง
4.เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน -ร้านจิวเวอรี่
ร้านหยก -  จิมซาจุ่ย –  ถนนนาธาน -  มาเก๊า -สนามบินมาเก๊า


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61    30 ส.ค. – 2 ก.ย.
ก.ย. 61    6-9,13-16,20-23
ต.ค.61     11-14,14-17,18-21,22-25,25-28,27-30
พ.ย.61   1-4,8-11,15-18,22-25,29 พ.ย. – 2 ธ.ค.
ธ.ค. 61    6-9,8-11,13-16,20-23,30 ธ.ค. – 02 ม.ค.62,31 ธ.ค. – 03 ม.ค.62





ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1MFM-FD002_SEP

1.กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน – จูไห่
2..จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
3..จูไห่-ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน- ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
 ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 10,900บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  3-5,4-6,10-12,11-13,17-19,18-20,24-26,25-27
31ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30,29ก.ย-1ต.ค




 

ทัวร์ มาเก๊า ฮ่องกง 2 Night (3D2N)

รหัสทัวร์  FD-L137-MFM06-3D2N_JAN19

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – ฮ่องกง – ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต-
พิเศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก  
2.เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ – วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ร้านจิวเวอรี่ –ร้านหยก - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย  
3.เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า – วัดกวนไท -  ซากโบสถ์เซนต์ปอล  -  จตุรัสเซนาโด้
 เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า  - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า –- สนามบินมาเก๊า
  กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 2-4,9-11,16-18
ต.ค.61  12-14,19-21,21-23,26-28,28-30
พ.ย.61  4-6,11-13,18-20,25-27
ธ.ค.61  2-4,9-11,14-16,16-18,21-23,23-25
30 ธันวาคม – 1 มกราคม 62
  31 ธันวาคม – 2 มกราคม 62
ม.ค.62  1-3



 

ทัวร์ มาเก๊า ..ทอดมันกุ้ง 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ NX-L104-SHNXMFM7_DEC

1.กรุงเทพฯ-มาเก๊า -โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์
ร้านขนมพื้นเมือง-THE VENETIAN-จูไห่
2.จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ร้านบัวหิมะ
ร้านผ้าไหม-CHIMELONG OCEAN KINGDOM
3.ร้านหยก-ล่องเรือชมสะพานข้ามทะเล ฮ่องกง
จูไห่ มาเก๊า ที่ยาวที่สุดในโลก-จูไห่-มาเก๊า-กรุงเทพ ฯ


สายการบิน AIR MACAU
ราคาเริ่มต้น  12,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 2-4,13-15,16-18
ต.ค.61  21-23,28-30
พ.ย.61  4-6,8-10,18-20,22-24,29พ.ย-1ธค
ธ.ค.61  6-8,16-18





ทัวร์ สุดคุ้มเที่ยว 4 เมือง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1MFM-FD004_OCT

1.กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
2.จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
3.จูไห่ –เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ
 (3D Water Show)
4.เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง -วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์ -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 12,900บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  5-8,12-15,19-22,26-29
ส.ค.61  2-5,9-12,16-19,23-26,30ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61  6-9,13-16,20-23,27-30
ต.ค.61  4-7,11-14,20-23,27-30




 

ทัวร์ เหนย์ โหว !! บินตรงเชียงใหม่ มาเก๊า จู่ไห่  3 วัน 2 คืน 

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1MFMCNX-FD001_DEC

1.เชียงใหม่ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์ – วัดอาม่า - เวเนเชี่ยน – จูไห่
2.จู่ไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์
3.จูไห่ – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - มาเก๊า – เชียงใหม่


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 15,900บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  8-10




ทัวร์ มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L09-HKG02_NOV

1.กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
2.วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว
 วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
3.กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
 CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 7-9,14-16,21-23
ต.ค.61  12-14,19-21,26-28,27-29
พ.ย.61  2-4,3-5,9-11,10-12,16-18,17-19








 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

90 คน

 สถิติเมื่อวาน

2443 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

42962 คน

324324 คน

3288207 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11



   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official