ทัวร์ยุโรป 4

1 | 2 | 3 | 4 ทัวร์ อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR02 TG_MAR19

1.กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
2.กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
3.ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
4.เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
5.ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น
6.กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (ฝรั่งเศส)
7.โบน - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง
8.พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
9.เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
10.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 97,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 20-29
พ.ย.61 1-10,8-17,15-24,22 พ.ย. - 1 ธ.ค.
ธ.ค.61 1-10,4-13,3-12
ม.ค.62 10-19,17-26,24 ม.ค. - 2 ก.พ.,31 ม.ค. - 9 ก.พ.
ก.พ.62 7-16,14-23,21 ก.พ. - 2 มี.ค.,28 ก.พ. - 9 มี.ค.
มี.ค.62 7-16,14-23
ทัวร์ อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR04 TG_MAR19


1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
2.กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า
3.เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย
4.ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
5.เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น
6.อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE
7.อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส
8.เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม
ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
9.พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE
10.ปารีส - เดินทางกลับกรุงเทพ
11.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 106,000 บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 11-21,27 ต.ค. - 6 พ.ย.
พ.ย.61 3-13,10-20,17-27,29 พ.ย. - 9 ธ.ค.
ธ.ค.61 4-14
ม.ค.62 5-15,12-22,19-29,26 ม.ค. - 5 ก.พ.
ก.พ.62 2-12,9-19,16-26,23 ก.พ. - 5 มี.ค.
มี.ค.62 2-12,9-19,16-26
ทัวร์ แกรนด์ อิตาลี 9 วัน

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR07 TG_MAR19

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)
2.มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้
3.เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า
4.เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
5.นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)
6.เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม
7.พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
8.เดินทางสู่สนามบิน
9.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 80,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 12-20,19-27
พ.ย.61 16-24
ธ.ค.61 7-15
ม.ค.62 4-12,11-19,18-26,25 ม.ค. - 2 ก.พ.
ก.พ.62 1-9,8-16,15-23,22 ก.พ. - 2 มี.ค.
มี.ค.62 1-9,8-16ทัวร์ Amazing Italy 11 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR07A TG_MAR19


1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
2.มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
3.อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
4.ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
5.นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี)
6.เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้
7.ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - เซอร์ลาโน
8.เซอร์ลาโน - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม
9.เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
10.เดินทางสู่สนามบิน
11.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 95,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 5-15,12-22
พ.ย.61 2-12,9-19,16-26,23 พ.ย. - 3 ธ.ค.,30 พ.ย. - 10 ธ.ค.
ม.ค.62 4-14,11-21,18-28,25 ม.ค. - 4 ก.พ.
ก.พ.62 1-11,8-18,15-25,22 ก.พ.- 4 มี.ค.
มี.ค.62 1-11,8-18,15-25
ทัวร์ Beautiful North Italy 10 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR07B TG_MAR19

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
2.มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
3.อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
4.ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า
5.เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - โดโลไมท์
6.ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนต์มักดาเลนา
7.โดโลไมท์ - เบลลาจิโอ - ทะเลสาบโคโม่ - โคโม่
8.โคโม่ - มิลาน - อิสระช้อปปิ้ง
9.เดินทางสู่สนามบิน
10.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 85,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 7-16,14-23,21-30
พ.ย.61 2-11,11-20,18-27
ธ.ค.61 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.
ม.ค.62 6-15,13-22,20-29,27 ม.ค. - 5 ก.พ.
ก.พ.62 3-12,10-19,17-26,24 ก.พ. - 5 มี.ค.
มี.ค.62 3-12

ทัวร์ Bavaria-Tirol 9 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR09 TG_MAR19

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต
2.แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ
3.ทะเลสาบทิทิเซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์
การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น
4.การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค
5.วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
6.เซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เบิร์ชเทสกาเด้น
เที่ยวชมเหมืองเกลือ
7.บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
8.เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
9.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 95,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 13-21,20-28
พ.ย.61 3-11,10-18,17-25,24 พ.ย. - 2 ธ.ค.
ธ.ค.61 1-9-13,12,20-19,27,26 ม.ค. - 3 ก.พ.
ม.ค.62 5-13,12,20-19,27,26 ม.ค. - 3 ก.พ.
ก.พ.62 2-10,9-17,16-24,23 ก.พ. - 3 มี.ค.
มี.ค.62 2-10,9-17,16-24
ทัวร์ Best of Germany 10 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR011 TG_MAR19

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมนี)
2.มิวนิค - เบิร์ชเทสการ์เด้น - เที่ยวเหมืองเกลือ - พักบาดไรเค่นฮาล
3.ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - ฟุสเซ่น
4.ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
5.มิวนิค - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)
6.โรเธนบวร์ก - เดรสเดน - เบอร์ลิน
7.เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - ช้อปปิ้งคูดัม
8.เบอร์ลิน - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์
9.มหาวิหารโคโลญจน์ - นครแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
10.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 104,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 12-21,19-28
พ.ย.61 2-11,9-18,16-25,23 พ.ย. - 2 ธ.ค.,30 พ.ย. - 9 ธ.ค.
ม.ค.62 4-13,11-20,18-27,25 ม.ค. - 3 ก.พ.
ก.พ.62 1-10,8-17,15-24,22 ก.พ. - 3 มี.ค.
มี.ค.62 1-10ทัวร์ Germany 9 Day

รหัสทัวร์ LH-L23-EUR11A LH_OCT

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เบอร์ลิน (เยอรมนี)
2.กรุงเบอร์ลิน - เที่ยวชมเมือง - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก
ช้อปปิ้งคูดัม - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์
3.เบอร์ลิน - เดรสเดน - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)
4.เที่ยวชมเมืองโรเธนบวร์ก - ฟุสเซ่น
5.ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น
6.ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - บาดไรเค่นฮาล
7.หมู่บ้านปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
8.เที่ยวชมเมืองมิวนิค - อิสระช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
9.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน LUFTHANSA
ราคาเริ่มต้น 77,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  23-30
ทัวร์ Insight Eastern Europe 10 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR012 TG_MAR19

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
2.เวียนนา – ริงสตราเซ่ – พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่-
หมู่บ้านกรีนซิ่ง
3.กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ
4.บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค)
5.ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
6.ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
7.ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง
8.ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน
9.เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
10.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 83,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 12-21
พ.ย.61 9-18,30 พ.ย. - 9 ธ.ค.
ม.ค.62 4-13,11-20,18-27,25 ม.ค. - 3 ก.พ.
ก.พ.62  1-10,8-17,15-24,22 ก.พ. - 3 มี.ค.
มี.ค.62 1-10,8-17,15-24
ทัวร์ New Grand Eastern Europe (Poland) 11 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR013 TG_MAR19

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
2.เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ
3.บูดาเปสต์ - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์กอม - คราคูฟ (โปแลนด์)
4.คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม)
เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์
5.คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - วอร์ซอ
6.เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้
7.วอร์ซอ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค)
8.ปราสาทปร๊าก- เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล- นาฬิกาดาราศาสตร์
9.กรุงปร๊าก - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์
ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
10.กรุงเวียนนา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
11.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 98,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 5-15,12-22,19-29,26 ต.ค. – 5 พ.ค.
พ.ย.61 2-12,9-19,16-26,23 พ.ย. – 3 ธ.ค.,30 พ.ย. – 10 ธ.ค.
ธ.ค.61 7-17,14-24,27 ธ.ค. 61 – 6 ม.ค. 62
ม.ค.62 11-21,18-28,25 ม.ค. – 4 ก.พ.
ก.พ.62 1-11,8-18,15-25,22 ก.พ. – 4 มี.ค.
มี.ค.62 1-11,8-18,15-25,22 มี.ค. – 1 เม.ย.
ทัวร์ Iberia 8 Day

รหัสทัวร์ LH-L23-EUR21A LH_OCT

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต - นีซ (ประเทศฝรั่งเศส)
2.นีซ - หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - นีซ ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส - อิสระช้อปปิ้ง
3.นีซ - เมืองคานส์ - กราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - มองเตกาโล
(รัฐโมนาโก) - นีซ
4.นีซ - หมู่บ้านเลโบเดอโพร วองซ์ - หมู่บ้านกอร์ด - เมืองอาวีญง
5.อาวีญง - ท่อส่งน้ำโรมันปงต์ดูการ์ - มงต์เปลลิเย่ร์ - การ์กาสซอน
6.การ์กาสซอน - บาร์เซโลน่า - LA ROCA VILLAGE OUTLET
7.เที่ยวชมเมืองบาร์เซโลน่า - ซากราด้าแฟมิเลีย - สวนสาธารณะเกวล - ถนนลารัมบร้า
สนามบินบาเซโลน่า - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
8.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 

                                                                                     
สายการบิน LUFTHANSA
ราคาเริ่มต้น 74,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 23-30ทัวร์ Wonderful Iceland 10 Days

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR34A TG_NOV

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
2.กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส
3.บอร์กาเนส - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดล
ดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - ฮูซาเฟล - บอร์กาเนส
4.บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์
(ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์
5.เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์
โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
6.โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - ถ้ำคริสตัล
เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
7.เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - เรคยาวิก - ล่องเรือชมวาฬ
8.เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
9.สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
10.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 155,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 9-18
ทัวร์ Wonderful Iceland 10 Days

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR34A TG_JAN19

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
2.กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส
3.บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส
4.บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์
 (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์
5.เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์โม
บิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
6.โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - ถ้ำคริสตัล
เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
7.เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - หาดทรายสีดำ - เรคยาวิก
8.เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
9.สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
10.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 162,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 4-19,25 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
ทัวร์ WONDERFUL ICELAND 10 DAYS

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR34A TG_NOV

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
2.กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส
3.บอร์กาเนส - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์
ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - ฮูซาเฟล - บอร์กาเนส
4.บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแอง
การ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์
5.เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์โม
บิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
6.โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - ถ้ำคริสตัล
เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
7.เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - เรคยาวิก - ล่องเรือชมวาฬ
8.เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
9.สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
10. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 155,000  บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 9-18
ทัวร์ Miracle Iceland 10 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR34B TG_OCT


1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
2.กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส
3.บอร์กาเนส - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดล
ดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - ฮูซาเฟล - บอร์กาเนส
4.บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่า
แห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์
5.เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก
เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
6.โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ล่องเรือชมไอซ์เบิร์ก
ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
7.เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - เรกยาวิก - ล่องเรือชมวาฬ
8.เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
9.สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
10.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 159,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 6-15,12-21,20-29
ทัวร์ Insight the World Heritage site 10 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR38A TG_DEC

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา
2.เวียนนา - กราซ - ชลอสเบิร์ก - เที่ยวเมืองกราซ - ลูบลิยานา - เบลด (สโลเวเนีย)
3.เบลด - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลูบลิยานา - ถ้ำโพสทอยน่า
โอบาเทีย (โครเอเชีย)
4.โอบาเทีย - ซาเกรบ เที่ยวชมเมืองหลวงอันเก่าแก่
5.นครซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เดินเที่ยวชมอุทยานฯ - สปลิต
6.สปลิต - ซีบีนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - พระราชวังดิโอคลีเธียน
7.สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิก
8.ดูบรอฟนิก -  มอนเตเนโกร - THE BEST OF MONTENEGRO
9.พอดกอร์ริซ่า - บินสู่กรุงเวียนนา - กรุงเทพฯ
10.คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

สายการบิน  THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 99,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 14-23
ทัวร์ Insight the World Heritage site 10 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR38A TG_OCT

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา
2.เวียนนา - กราซ - ชลอสเบิร์ก - เที่ยวเมืองกราซ - ลูบลิยานา - เบลด (สโลเวเนีย)
3.เบลด - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลูบลิยานา - ถ้ำโพสทอยน่า
โอบาเทีย (โครเอเชีย)
4.โอบาเทีย - ซาเกรบ เที่ยวชมเมืองหลวงอันเก่าแก่
5.นครซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เดินเที่ยวชมอุทยานฯ - สปลิต
6.สปลิต - ซีบีนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - พระราชวังดิโอคลีเธียน
7.สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ
ขึ้นกำแพงเมืองเก่า
8.ดูบรอฟนิก -  มอนเตเนโกร - THE BEST OF MONTENEGRO
9.พอดกอร์ริซ่า - บินสู่กรุงเวียนนา - กรุงเทพฯ
10.คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 99,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 21-30
ต.ค.61 12-21,19-28
ทัวร์ Finland Cool _ Design 8 Day

รหัสทัวร์ AY-L23-EUR45A AY_DEC

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - เที่ยวชมเมืองหลวง
2.เที่ยวเมืองปอร์โว - เที่ยวชมกรุงเฮลซิงกิ
3.กรุงเฮลซิงกิ - บินสู่เมืองเคมิ - พัก SEASIDE GLASS VILLA
ปฏิบัติการตามล่าแสงเหนือ
4.นั่งเรือ POLAR EXPLORER ICEBREAKER - โรวาเนียมิ
พัก ARTIC TREE HOUSE HOTEL
5.โรวาเนียมิ - ขี่รถ SNOWMOBILE - ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari
พักบ้านหลังคากระจก SANTA’S IGLOOS ARCTIC CIRCLE
6.เล่นกิจกรรม ARCTIC ICE FLOATING - พักในเมืองโรวาเนียมิ
7.โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - Snowman World - Reindeer Sleigh
กลับกรุงเทพฯ
8.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน FINN AIR
ราคาเริ่มต้น 149,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 1-8
ทัวร์ Norway 7 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR46A TG_DEC

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ออสโล
2.เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - ฟลอม
3.ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น
4.เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่
5.เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
6.เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ
7.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 73,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 3-9,1-7
ทัวร์ Norway-Denmark 8 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR46B TG_DEC

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ออสโล
2.เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - ฟลอม
3.ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น
4.เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่
5.เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - ล่องเรือสำราญ
  DFDS (Overnight Cruise)
6.โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน
วังอมาเลียนบอร์ก - วังโรเซนบอร์ก
7.เดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น - กลับกรุงเทพฯ
8.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS  
ราคาเริ่มต้น 84,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 18-25
ธ.ค.61 3-10
ทัวร์ NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 11 DAYS

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR50A TG_OCT

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)
2.เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - เที่ยวชมเมือง - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้ง
3.บินสู่เมืองคิรูนา - โรงแรมน้ำแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก
ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
4.รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - นาร์วิก (นอร์เวย์) - เมืองสโลเวอร์
เกาะลอฟโฟเทน
5.เที่ยวเกาะลอฟโฟเทน - มอคคาเนส - หมู่บ้าน ? - หมู่บ้าน Reine
6.เที่ยวเกาะลอฟโฟเทน - หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง
พักเมืองสโลเวอร์
7.สโลเวอร์ - นาร์วิก - สวนสัตว์ Polar Park - ทรูมเซอ
8.เที่ยวชมเมืองทรูมโซ่ - ล่องเรือชมวาฬ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่
ยอดเขาสโตรสไตเนิน
9.บินสู่เมืองออสโล - เที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
10.สนามบินการ์ดเดอมูน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
11.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 136,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 19-29

ทัวร์ EAST USA 10 Days

รหัสทัวร์ CX-L23-WWV10 TG_OCT

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงวอชิงติน ดีซี
2.กรุงวอชิงตัน ดีซี - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ
3.วอชิงตัน ดีซี - ฟิลลาเดลเฟีย - แอตแลนติกซิตี้
4.แอตแลนติกซิตี้ - มหานครนิวยอร์ค
5.มหานครนิวยอร์ค - ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
ชมวิวแบบพาโนรามาบนตึกเอ็มไพร์สเตท
6.มหานครนิวยอร์ค - คอร์นนิ่ง - ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา)
7.ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า - ช้อปปี้ง Outlets - โตรอนโต้
8.โตรอนโต้ - ขึ้นหอคอซีเอ็น - ช้อปปิ้ง - เดินทางกลับเมืองไทย
9.บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างทำการบิน
10.ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ


สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 141,000  บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 13-22
ทัวร์ EASY CLASSIC EUROPE 9D6N 

รหัสทัวร์ EY-L90-CLASSIC EUR_OCT


1.กรุงเทพฯ – อาบูดาบี
2 อาบูดาบี – กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 
  อนุสาวรีย์กษัตริย์วิคเตอร์ เอมานูเอลที่ 2 – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม 
  น้ำพุเทรวี่ –บันไดสเปน – ฟลอเรนซ์
3.ฟลอเรนซ์ – สะพาน Ponte Vecchio – จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม 
 จัตุรัสซิญญอเรีย –   เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – สะพานรีอัลโต 
 สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เมสเตร
4.เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ
 เอ็มมานูเอลที่ 2 –    ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล 
อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ช้อปปิ้ง
5. ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิส 
 ถ้ำน้ำแข็ง - สะพานแขวนทิตลิต – สนุกสนานกับการสัมผัสหิมะบนยอดเขา 
 เอนเกลเบิร์ก – ดิจง
6 ดิจง – ชมเมือง – ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง 
ย่านเมืองเก่า – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์  วิลเลจ – ปารีส
7.ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ 
  ประตูชัย- มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
8.ปารีส – ถ่ายรูปกับ หอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้ำแซน      
 พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด – ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต 
  ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล
9 อาบูดาบี – กรุงเทพฯ


สายการบิน ETIHAD AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  21-29
ส.ค.61  6-14
ก.ย.61  12-24
ต.ค.61  17-25
 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2408 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

40238 คน

321600 คน

3285483 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official