ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก แพคเกจทัวร์รัสเซีย โปรแกรมทัวร์รัสเซีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

 หน้า 1 | 2  


ทัวร์ Delight Moscow Snow Festival 6 วัน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG01B-RUS_FEB19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ 
2.ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์
3.จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม -  สวน Zaryadye Park
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ 
5.มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท 
6.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 3-8,8-13,9-14,911,8-13,9-14
ม.ค.62 16-21,17-22,18-23,23-28,29 ม.ค. – 3 ก.พ.
ก.พ.62 6-11,8-13,13-18,20-25,27 ก.พ. – 4 มี.ค. ทัวร์ RUSSIA GOOD DEAL

รหัสทัวร์ EY-L09-DME05 EY_DEC


1.สุวรรณภูมิ -อาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี หรับเอมิเรตส์
2.อาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี - โดโมเด  เมืองมอสโคว์ -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ -ถนนอารบัต
3.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ -เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ 
 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ -โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
4.เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ
มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
5.เมืองมอสโคว์ - โดโมเดโดโว -เมืองมอสโคว์
อาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี 
6.สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 


สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61  6-11,27 พ.ย. - 2 ธ.ค.
ธ.ค.61   9-14,29 ธ.ค. – 3 ม.ค.
ทัวร์ Delight Moscow 6 วัน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG01A_RUS_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2.ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
3.Moscow Snow Festival เมืองหิมะ- Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน
Space Museum พิพิธภัณฑ์ยูริ กาการิน – ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโก
 สแปร์โรว ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน
  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
  ระฆังพระเจ้าซาร์
5.มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – สวน Zaryadye Park
6.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  33,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61  21-26
ธ.ค.61  2-7,3-8,4-9,6-11,8-13,9-14ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ EK-L155-EK001B_RUS_DEC

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
2.ดูไบ – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม 
3. เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์
 รัสเซี่ยนเซอร์คัส -มหาวิทยาลัยมอสโคว์
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
5.ซากอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญ-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์-ดูไบ
6.กรุงเทพฯ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  34,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61  9-14
ธ.ค.61  1-6
ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ EK-L155-EK001A_RUS_OCT

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
 2.ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
 3.ซากอส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ 
 โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
5.จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม
Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
6.กรุงเทพฯ

สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  37,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 12-17,19-24

 

ทัวร์ มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอร์ส

รหัสทัวร์ EY-L120-BT-RUS04 EY_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ•สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี
2.สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี • สนามบินโดโมเดโดโวเมืองมอสโคว ประเทศรัส
เซีย • เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล •จัตุรัสวิคเตอเรีย • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ถนนอารบัต
3.เมืองซาร์กอร์ส•โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ •โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ •ตลาดอิส
ไมโลโว  •มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
4.มอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน •โบถส์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์
จัตุรัสแดง •มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้า GUM • ชมการแสดงละครสัตว์    
5.สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี
6.สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 2-7,15-20
ธ.ค.61 6-11,21-26
ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์  EK-L155-EK002-RUS_DEC

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ 
2.ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
3.ซากอส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส 
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน 
 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ 
 ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
5.จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall
 Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
6.กรุงเทพฯ

สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61    8-15,9-16,16-23 ,18-25,19-26,22-29,24-31,25ต.ค-1พ.ย
พ.ย.61 6-13,13-20,29 พ.ย. -6 ธ.ค. 61,30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61
ธ.ค.61 25 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค.62,27 ธ.ค.61 – 3 ม.ค.62,
28 ธ.ค.61 – 4 ม.ค. 62,29 ธ.ค. 61- 5 ม.ค. 62
ทัวร์  รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 DME-TG008_DEC

1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ 
2.มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO MARKET 
วิหาร เซนท์ซาเวียร์ – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์              
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล – ละครสัตว์  
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – สนามบินมอสโคว์
5.กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 61   7-11, 21-25
ธ.ค. 61   5-9, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23

ทัวร์ DME14_ANGELA RUSSIA 7D4N

รหัส SQ-L09-DME14-RUS_DEC

1.สุวรรณภูมิ-สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 
2.สิงคโปร์ชางงี -โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ -เมืองมอสโคว์
 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
3.เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้
 เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่        
4.เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
 ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม
อนุสรณ์สถานเลนิน
5.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล- พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
6.เมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - สนามบินโดโมเดโดโว
 เมืองมอสโคว์ -รัสเซีย -สนามบินสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ 
7.สนามบินสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์- สนามบินสุวรรณภูมิ -กรุงเทพฯ   
  

สายการบิน  SINGAPORE AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  36,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 14 - 20
ธ.ค.61 05 - 11,27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 


ทัวร์ RUSSIA ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L47-RUS-TG93_DEC

1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว
กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
2.มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล -  ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต       
3.มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ
ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET – ชมโชว์ละครสัตว์    
4.มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
สนามบินมอสโคว์
5.สนามบินสุวรรณภูมิ


 สายการบิน THAI AIRWAYS   
ราคาเริ่มต้น 38,988 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  7-11,21-25
ธ.ค.61  12-16


ทัวร์ CZDME04 WOW WOW RUSSIA 8D5N

รหัสทัวร์ EY-L09-CZDME04 -RUS_OCT

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
พระราชวังเครมลิม - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล
โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
พิพิธภัณฑ์อวกาศ - โบสถ์นางชี

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 17-24


ทัวร์ HASHTAG  RUSSIAมอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ TG-L40-RUS-5D3N_DEC


1.กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ –  ล่องเรือแม่น้ำ  Moskva
2.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
 โบสถ์เซนต์บาซิล – ถนนอารบัต
3.ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ 
 IZMAILOVO MARKET –  CIRCUS  
4.เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ 
 วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์
5.กรุงเทพ ฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 39,991 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  7 – 11 / 14 – 18 / 21 – 25 / 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61
ธ.ค.61  5 – 9 / 12 – 16 /19 – 23ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอร์ส

รหัสทัวร์ QR-L120-BT-RUS02_QR_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินโดฮา
2.สนามบินโดฮา•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล•ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา
3.เมืองมอสโคว • พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์
โบถส์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้าง GUM
สุสานเลนิน • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ • ถนนอาร์บัตสตรีท
4.ซาร์กอร์ส • โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ • โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ •
ตลาดอิสไมโลโว • ชมการแสดงละครสัตว์
5.สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•สนามบินโดฮา
6.สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  14-19
ธ.ค.61  5-10

 

ทัวร์ มอสโก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 5คืน 8วัน

รหัสทัวร์ T5-L18-RUS-5D8N_OCT

1.กรุงเทพฯ
2.เติร์กมินิสถาน – มอสโก- จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม
3พระราชวังเครมลิน- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่- สถานีรถไฟใต้ดิน-ละครสัตว์
4.มอสโคว์ สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ด้วยรถไฟความเร็วสูง
5.พระราชวังแคทเธอรีน-ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-โบสถ์หยดเลือด
มหาวิหารคาซาน-ล่องเรือแม่น้ำเนวา
6.พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์– พระราชวังฤดูหนาว- มหาวิหารเซนต์ไอแซค
โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล 
7. Outlet Village - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
8. อัชกาบัต – กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKMENISTAN AIRLINES
กำหนดเดินทาง 45,500 บาท
กำหนดเดนิทาง
ต.ค.61  11-18,18-25
 

ทัวร์ รัสเซีย เย็นสุดขั้ว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์

รหัสทัวร์ KC-L03-RUS-COOL_6D4N_MAY19

1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี
2.พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค พระราชวังฤดูหนาว
3โบสด์หยดเลือด - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train
  มอสโคว์ - สแปร่โร่ฮิลล์
4.รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล 
 ห้างสรรพสินค้ากุม - พระราชวังเครมลิน   
5.มอสโคว์ - อัสตานา
6.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น  45,555 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  18-23
ก.พ.62  1-6,9-14,22-27
เม.ย.62  25-30
พ.ค.62  9-14,23-28,25-30
 

ทัวร์ รัสเซีย เย็นสดชื่น ม อสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ KC-L03-RUS-COOL_MAY19

1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี
2.สแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง
  วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม   
3พระราชวังเครมลิน - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก
4.พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค  พระราชวังฤดูหนาว
5.เซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อัลมาตี
6.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น  46,555 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  13-18,27ต.ค-1พ.ย.61
พ.ย.61  10-15,24 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61
ธ.ค.61  8-13
เม.ย.62  5-10,13-18,19-24,26เม.ย-1พ.ค.62
พ.ค.62  3-8,11-16,17-22


 

ทัวร์  DME15 REFRESHING RUSSIA 7D5N

รหัสทัวร์ TG-L09-DME15_RUS_OCT

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์   
ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์  
2.เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
 เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน    
3.เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้ 
4.เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค
  สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์     
5.เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม
  อนุสรณ์สถานเลนิน  
6.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิวสแปโรฮิลล์- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
7.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  8-14,15-21,20-26,22-28,27ต.ค-2พ.ย

 

ทัวร์ รัสเซีย in Train  7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์  AY-L05-GO3 SVO-AY001_NOV

1.กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – มอสโคว์  
2.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล -ละครสัตว์
3.สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือในแม่น้ำมอสควา
  เนินเขาสแปร์โรว์ – รถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส (First class)
4.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – โบสถ์แห่งหยดเลือด – ถนนเนฟสกี้ 
5.พระราชวังแคทเธอรีน – พระราชวังปีเตอร์
6.พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน – เฮลซิงกิ 
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน FINNAIR
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  23-29
พ.ย.61  2-8
 


 

ทัวร์ รัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ QR-L05-G03 DME-QR002_NOV

1.กรุงเทพฯ – โดฮา
2.มอสโคว – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้  - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
3.มอสโคว  - พระราชวังเครมลิน  - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล
 ห้างสรรพสินค้ากุม
4.มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – ถนนอารบัต - วิหารเซนต์ซาเวียร์ 
 นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
5.เมืองปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อน - เมืองพุชกิ้น
พระราชวังแคทเธอรีน    
6.พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด        
7.ถนนเนฟสกี้ - Outlet – สนามบิน
8.กรุงเทพ


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61 7-14, 9-16, 14-21 พ.ย., 28 พ.ย.-5 ธ.ค. 61
 


 

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ แสงเหนือ5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 DME-TG009_DEC

1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ 
2.มอสโคว์ – สนามบิน – มูร์มันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์
 ตามล่าหาแสงเหนือ
3.หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน
 นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ตามล่าหาแสงเหนือ
4.มูร์มันสค์ – สนามบิน – มอสโคว์ – สนามบิน
5.กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 59,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61  21-25
ธ.ค.61  10-14,17-21,19-23
 


 

ทัวร์ รัสเซีย in Train ) [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ EK-L05-GO3 DME-EK010_DEC

1.กรุงเทพฯ
2.กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์
3.มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO
  MARKET – ละครสัตว์
4.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง -โบสถ์เซนต์บาซิล
5.นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ                            
6.ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – รับประทานอาหารค่ำ ณ พระราชวังนิโคลัส
7.ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน
8.กรุงเทพ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE

ราคาเริ่มต้น 55,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  22-29
พ.ย.61  20-27
ธ.ค.61  2-9,25 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.61-3 ม.ค. 62
  28 ธ.ค.61-4 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
 


 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 DME-TG008_MAR

1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ 
2.มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO MARKET
วิหาร เซนท์ซาเวียร์ – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์              
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล – ละครสัตว์  
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – สนามบินมอสโคว์
5.กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น59,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61   7-11, 21-25
ธ.ค.61  5-9, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23
ม.ค.61   21-25
มี.ค.62   25 ก.พ.-1 มี.ค. 62
 


 

ทัวร์ Discovery Russia 8 วัน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG03_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล
หอนาฬิหาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
5.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว
6.พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส
7.มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo
8.ดูไบ – กรุงเทพฯ

สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 3-10,9-16,16-23,5-12,6-13,7-14,8-15,9-16,10-17,13-20,15-22,16-23,18-25
            19-26,21-28,22-29,25 ต.ค. – 1 พ.ย. / 28 ต.ค.-4 พ.ย.,29 ต.ค.-5 พ.ย.
พ.ย.61 7-14,13-20 พ.ย.
ธ.ค.61 4-11,25 ธ.ค.-1 ม.ค.,26 ธ.ค.-2 ม.ค.,28 ธ.ค.-4 ม.ค.,29 ธ.ค.-5 ม.ค.
             30 ธ.ค.-6 ม.ค.

 

ทัวร์ RUSSIA IN LOVE 8 DAYS

รหัสทัวร์ QR-L09-LED01 QR_NOV

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
ท่าอากาศยานนานาชาติปูลโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย
มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้ - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล
3.เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
4.เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์     
5.เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ
มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม
อนุสรณ์สถานเลนิน   
6.เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - ชมการแสดงละครสัตว์
7.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว
เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  
8.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 28 ก.ย. – 05 ต.ค.
ต.ค.61 3-10,10-17,15-22,17-24,24-31,31 ต.ค. – 07 พ.ย.
พ.ย.61 2-9,4-11
ทัวร์ มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

รหัสทัวร์ EK-L22-EUR07 RUS_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
3.มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่  - ละครสัตว์
4.มอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์-วิหารเซนต์บาซิล-จัตุรัสแดง
หอนาฬิกาซาวิเออร์- ห้างสรรพสินค้ากุม-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
5.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ชมเมือง
6.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ –พระราชวังฤดูหนาว-ประเทศไทย
7. เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ –พระราชวังฤดูหนาว-ประเทศไทย
8.ดูไบ  - สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  48,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  13-20,18-25


ทัวร์ AURORA HUNTER IN RUSSIA

รหัสทัวร์ KC-L03-SMRS12_KC_MAR

1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - มอสโคว์
2.พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
3.มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าหาแสงเหนือ
4.อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ตามล่าหาแสงเหนือ
5.มูรมันสก์ - มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต
6.มอสโคว์ - อัลมาตี
7.อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น 54,888 บาท

พ.ย.61  9-15,17-23,30 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61
ธ.ค.61  7-13,10-16
ม.ค.62  21-27,28 ม.ค. 62 - 03 ก.พ.
ก.พ.62  4-10,11-17,18-24
มี.ค.61  4-10 ทัวร์ โปรรัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน

รหัสทัวร์ QR-L03-SMRS11_QR_DEC


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา
2.โดฮา - มอสโคว์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
3.ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปร์โร่ฮิลล์
4.พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล
ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน 
5.วิหารเซนต์ซาเวียร์  - ตลาดอิสมายลอฟกี้ -  โดฮา 
6.โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 

สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 33,555 บาท

กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  4-9,11-16,18-23
พ.ย.61  11-16,14-19,23-25,30 พ.ย. 61 - 05 ธ.ค.
ธ.ค.61  5-10,13-18 

ทัวร์RUSSIA OF GREATEST 8D5N

รหัสทัวร์QR-L09-CZDME10 8D5N_MAR19

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด
เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 
เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
3.เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ 
ตลาดอิสไมโลโว่ - ชมการแสดงละครสัตว์
4.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ -
มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล -ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ -
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ -
ห้างสรรพสินค้ากุม -อนุสรณ์สถานเลนิน       
5.เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอ
6.เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว -
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด
7.เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี้ -
ท่าอากาศยานนานาชาติปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย -
ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์   
8.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สายการบินQATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น53,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  4-11,23-30,25ธ.ค.-1ม.ค.62
ม.ค.62  27ม.ค.-3ก.พ.62
ก.พ.62  12-19,17-24,24ก.พ.-3มี.ค.62
มี.ค.62  3-10,10-17,17-24
 


 

ทัวร์ RUSSIA COLORFUL AUTUMN

รหัสทัวร์ W5-L03-SMRS13_W5_OCT


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน)
2.เตหะราน (อิหร่าน) - มอสโคว์ - วิหารเซนต์
ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้
3.ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต
4.พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน 
5.เตหะราน (อิหร่าน) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
6.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน MAHAN AIR
ราคาเริ่มต้น 30,555 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 1-6,5-10,11-16,19-24  

ทัวร์ DME03 WONDERFUL RUSSIA 6D4N

รหัสทัวร์ TG-L09-DME03 RUS_DEC

1.กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – สถานีรถไฟใต้ดิน
2.มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ป้อมปีเตอร์และปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค
3.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พระราชวังฤดูหนาว -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด
4.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน
 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ชมการแสดงละครสัตว์
5.มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
สนามบินมอสโคว์ – กรุงเทพฯ
6.เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 54,888 บาท

กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  13-18,20-25
พ.ย.61  10-15
ธ.ค.61  1-6,8-13,27 ธ.ค. – 01 ม.ค.,29 ธ.ค. – 03 ม.ค.

ทัวร์ มหัศจรรย์ รัสเซีย 6วัน4คืน

รหัสทัวร์ TG-L120-BT-RUS01_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
  ประเทศรัสเซีย•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
2.เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์
 จัตุรัสแดง •ห้างสรรพสินค้า GUM•ถนนอาร์บัตสตรีท •ชมการแสดงละครสัตว์
3.สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค •ป้อมปิเตอร์ และปอล
4.พระราชวังฤดูหนาว •พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ • โบสถ์หยดเลือด
 พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
5.สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์•ตลาดอิสไมโลโว่
สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
6.สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  6-11,18-23
พ.ย.61  3-8,17-22
ธ.ค.61  8-13,22-27 


 

ทัวร์ DME02 HILIGHT RUSSIA 7D5N BY TG

รหัสทัวร์ TG-L09- DME02 RUS_NOV


1.กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
2.รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
3.พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 โบสถ์หยดเลือด –  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
4.มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
5.พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล
ถนนอารบัต  - CIRCUS
6.เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว
7.สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 57,888 บาท

กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  10-16,17-23
พ.ย.61  7-12 


 

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ EK-L155-EK002-RUS_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -  โบสถ์อัสสัมชัญ
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์ -สเซี่ยนเซอร์คัส                   
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้  - จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล
หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
5.มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
6.พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
7.พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค -  Outlet Village
8.ดูไบ – กรุงเทพฯ

สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61    8-15,9-16,16-23 ,18-25,19-26,22-29,24-31

25ต.ค-1พ.ย

พ.ย.61 6-13,13-20,29 พ.ย. -6 ธ.ค. 61

30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61

ธ.ค.61 25 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค.62

27 ธ.ค.61 – 3 ม.ค.62

28 ธ.ค.61 – 4 ม.ค. 62

29 ธ.ค. 61- 5 ม.ค. 62

ทัวร์ มหัศจรรย์..รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ EK-L120-BT-RUS03_EK_NOV

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินนานาชาติดูไบ
สนามบินโดโมเดโดโว•เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล-มหาวิหารเซนต์เดอะ
3.ตลาดอิสไมโลโว่ •สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา
4.พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่
แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง•มหาวิหารเซนต์บาซิล•
ถนนอาร์บัตสตรีท •การแสดงละครสัตว์
5.สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังฤดูหนาว•พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ •โบสถ์หยดเลือด
6.วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์และปอล •พระราชวังฤดูร้อน
หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ•รับประทานอาหารเย็น
ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชาวรัสเซีย
7.พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์
ชอปปิ้งที่เอาท์เลต วิลเลจ •สนามบินพัลโคโวเซนต์ปิเตอร์เบิร์ค
8.สนามบินนานาชาติดูไบ•สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  57,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61  7-14,21-28,28พ.ย-5ธ.ค

ทัวร์ AMAZING MOSCOW-ST. PERTERBURG   7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ TK-L127-AMAZING RUS_DEC

1.กรุงเทพฯ - อิสตันบูล
2.อิสตันบูล – มอสโคว์ -เนินเขาสแปร์โร่-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET-ถนนอารบัต
3.สถานีรถไฟใต้ดิน -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสวิหาร - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล  - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างกุม - สุสานเลนิน - ชมละครสัตว์
4.มอสโคว์-รถไฟความเร็วสูง Sapsan -เซนปีเตอร์เบิร์ก
ปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูร้อน
5.พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังนิโคลัส
6.โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถนนเนฟสกี้-สนามบิน
7.สุวรรณภูมิ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 57,300 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61    1-7,8-14,15-21,22-28,29 ก.ย.-5 ต.ค.
ต.ค.61     6-12,27 ต.ค-2พ.ย
พ.ย.61    10-16,17-23,24-30
ธ.ค.61    1-7,8-14,15-21,22-28


 
 

ทัวร์CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 DME-TG006_JAN19

1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
2.มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก
พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
3.พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
4.มหาวิหารเซนท์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด –
ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช็อปปิ้งที่ห้าง Galeria
นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
5.มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล
ห้างกุม – ละครสัตว์
6.ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน
สนามบิน                                          
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61   6-12, 10-16, 17-23, 20-26, 24-30
             27 ต.ค.-2 พ.ย.,31 ต.ค.-6 พ.ย.
พ.ย.61  3-9, 14-20, 17-23 , 24-30 , 28 พ.ย.-4 ธ.ค.
ธ.ค.61   8-14, 12-18, 15-21, 19-25, 22-28, 24-30
             26 ธ.ค.-1 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.-4 ม.ค. 62
             31 ธ.ค.-6 ม.ค. 62

 

ทัวร์ (HG03NY) Discovery Russia 8 วัน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG03NY-RUS_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
 หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล
หอนาฬิหาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
5.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว
6.พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส
7.มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  3-10,9-16,16-23
พ.ย.61  7-14,13-20,29พ.ย-6ธค
ต.ค.61  8-15,15-22,18-25,19-26,21-28,22-29
  25ต.ค-1พ.ย
ธ.ค.61  4-11
New Year   25 ธ.ค.-1 ม.ค. / 26 ธ.ค.-2 ม.ค. / 28 ธ.ค.-4 ม.ค.
  29 ธ.ค.-5 ม.ค. / 30 ธ.ค.-6 ม.ค.

 

ทัวร์ มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ TG-L19-MOSCOW-6D4N_OCT

1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์ 
2.มอสโคว์    
3.มอสโคว์
4.มอสโคว์   
5.กรุงเทพมหานคร
6.กรุงเทพมหานคร
 

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 59,500 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 4-9,25-30
 

ทัวร์ รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ KC-L03-SMRS14_KC_FEB

1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี
2.สแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง
 วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
3.พระราชวังเครมลิน - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก
4.พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว
5.เซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อัลมาตี
6.อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น 45,555 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  14-19,28 ก.ย. 61 - 03 ต.ค.
พ.ย.61  10-15,24-29
ธ.ค.61  8-13
ม.ค.62  174-22,31 ม.ค. 62 - 05 ก.พ.
ก.พ.61  21-26ทัวร์ LOVELY SIBERIA FROZEN ICE @ BAIKAL

รหัสทัวร์ S7-L63-BAIKAL S7_MAR19

1.กรุงเทพฯ
2.เมืองเอียร์คุตสก์ – ชมเมือง - อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ - วิหารนางชีซนา
เมนสกี – ตลาดกลางเมืองเอียร์คุตสก์ - ห้างสรรพสินค้า
อนุสรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม
3.เมืองเอียร์คุตสก์ – เมืองลิสต์วียันก้า – พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ นั่ง 
CHAIR LIFT – เนินเขาเชียร์สกี – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
4.เมืองลิสต์วียันก้า - นั่งเรือโฮเวอร์คราฟท์
5.เมืองลิสต์วียันก้า – พิพิธภัณฑ์แมวน้ำ – พิพิธภัณฑ์ไบคาล – เมืองเอียร์คุตสก์
6.สนามบินเมืองเอียร์คุตสก์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท 
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62 18-23
มี.ค.62 14-19 
ทัวร์ ST.PETERSBURG MOSCOW RUSSIA

รหัสทัวร์ TG-L63-RUSSIA TG_OCT

1.กรุงเทพฯ – มอสโก  TG 974 : 10.30-16.15 น.
2.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล
 (ถ่ายรูปด้านนอก) – โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โร่ – การแสดงละครสัตว์
3.Metro Tour – ถนนอารบัต – Train to St.Pertersburg 
4.พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ) 
ล่องเรือแม่น้ำเนวา
5.ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – เรือรบหลวงออโรร่า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค 
มหาวิหารคาซาน (ถ่ายรูปด้านนอก) – โบสถ์หยดเลือด (ถ่ายรูปด้านนอก) ถนนเนฟสกี้
6.Train to Moscow – ตลาดอิสไมลอฟ 
มอสโก – กรุงเทพฯ 
7.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน  THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 64,500 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 17-23


ทัวร์ MIRACLE WINTER RUSSIA 

รหัสทัวร์ TG-L63-RUSSIA TG_DEC

1.กรุงเทพฯ – มอสโก  อาหารเย็นบนเรือ Radission Cruise
2.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล
  (ถ่ายรูปด้านนอก) – ห้างสรรพสินค้ากุม – โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ 
การแสดงละครสัตว์
3.Metro Tours – ถนนอารบัต – Train to St.Petersburg
4.พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ)
5.ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – เรือรบหลวงออโรร่า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
  โบสถ์หยดเลือด (ถ่ายรูปด้านนอก) – ถนนเนฟสกี้
6.Train to Moscow – ตลาดอิสไมลอฟ มอสโก – กรุงเทพฯ  
7. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน  THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 3-9,12-18,26พ.ย.-2ธ.ค.
ธ.ค.61 8-14


 

ทัวร์  AURORA IN RUSSIA 7D5N

รหัสทัวร์ TG-L09- DME12_RUS_DEC

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย -เมืองมอสโคว์               
2.เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว
เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์
ประเทศรัสเซีย - เมืองมูร์มันสค์ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า  
3.เมืองมูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามี่ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า 
4.เมืองมูร์มันสค์ - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์
ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์
ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย           
5.เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง
  มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
ชมการแสดงละครสัตว์                                                                  
6.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์
  ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
7.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 66,999บาท
กำหนดการเดินทาง 
ธ.ค.61  3-9,5-11,8-14,10-16,12-18
22-28,29ธ.ค-4ม.ค 

ทัวร์ RUSSIA มอสโคว์-เมอร์มานสค์

รหัสทัวร์ TG-L09-CZDME12 8D5N_MAR19

หมู่บ้านซามี่ - ฮัสกี้ปาร์ค
พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข๊ง พลังนิวเคลียร์
วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - มหาวิหารเซนต์บาซิล
จัตุรัสแดง - เนินเขาสแปร์โรว์


สายการบินHAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 65,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  16-22,20-26
มี.ค.62  13-19,16-22,20-26,23-29 

ทัวร์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน

รหัสทัวร์ TG-L47-TG94-ALOLA_DEC

1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว -กรุงมอสโคว์
2.มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
  ถนนอารบัต – ละครสัตว์
3.มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – กิจกรรมตามหาแสงเหนือ
4.Husky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – สนามบินเมอร์มังส์
 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
5.พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
มหาวิหารเซนต์ไอแซค -หมู่บ้านพุชกิน
6.Saspan train – กรุงมอสโคว์
อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
7.ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท
กำหนดการเดินทาง    
พ.ย.61 5-11,19-25
ธ.ค.61 26-2,3-9,10-16,24-30


 

ทัวร์ รัสเซีย ล่าแสงเหนือ NORTHERN LIGHT

รหัสทัวร์ EK-L155-EK003_RUS_FEB19

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
2.ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
3.สแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-เมืองมูร์มันสค์
ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า
4.หมู่บ้านซามี่ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน
ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า
5.มูรมันสค์ –พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น-เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ -มอสโคว์
6.จัตุรัสแดง- วิหารเซนต์บาซิล -ห้างสรรพสินค้ากุม –พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่-โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-หอระฆัง
รัสเซี่ยนเซอร์คัส
7 สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
8.กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61  30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61
ธ.ค.61  5-12
ม.ค.62  17-24,29ม.ค-5ก.พ
ก.พ.62  14-21,20-27,27ก.พ-6มี.ค.62
 

ทัวร์ NORTH LIGHT IN RUSSIA 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ EY-L154-RUS-7D4N_MAR19
1.กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ                                                      
2.อาบูดาบี-มอสโค-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่-จัตุรัสแดง
เซนต์ซาเวียร์-เซอร์คัสโชว์
3.มอสโคว์–มูร์มันสค์–หมู่บ้านซามิ–นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน–ล่าแสงเหนือ 
4.ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้–นั่งรถเสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน-เมืองหิมะ-ขี่รถ
Snow Mobile-ตามล่าแสงเหนือ     
5.สนามบินมูร์มันสค์ – มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต 
6. กรุงเทพฯ     
7. กรุงเทพฯ         
สายการบิน  ETIHAD AIRWAYS    
ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62 5-11
มี.ค.62 3-9
ทัวร์ HAPPY NEW YEAR RUSSIA

รหัสทัวร์ TG-L63-HAPPY-RUSSIA_DEC

1.กรุงเทพฯ – มอสโก 
2.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล 
(ถ่ายรูปด้านนอก) – ห้างสรรพสินค้ากุม – โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ 
การแสดงละครสัตว์
3.Metro Tours – ถนนอารบัต – ถนนคนเดิน tverskaya – สวนกอร์กี้ ปาร์ค 
ฉลองขึ้นปีใหม่ ณ จัตุรัสแดง
4.Train to St.Petersburg – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – เรือรบหลวงออโรร่า 
มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ถ่ายรูปด้านนอก) – โบสถ์หยดเลือด (ถ่ายรูปด้านนอก) -ถนนเนฟสกี้
5.พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ)
6.Train to Moscow – ตลาดอิสไมลอฟ - มอสโก – กรุงเทพฯ  TG 975 : 18.40-07.30 น. (+1)
7 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 73,500 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 29ธ.ค.-4ม.ค.62
 

ทัวร์ RUSSIA AURORA HUNTING

รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 DME-TG001_DEC

1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
2.มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – คิรอฟสค์ – ขับรถสโนว์โมบิล – นำท่านตามล่าแสงเหนือ
3.คิรอฟสค์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลือนและกวางลากเลื่อน
มูร์มันสค์ – นำท่านตามล่าแสงเหนือ
4.มูร์มันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา – มอสโคว์
5.มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จตุรัสแดง
วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
6.ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน –   สนามบิน                                          
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 76,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61     17-23,28 พ.ย.-4 ธ.ค.
ธ.ค. 61    12-18, 19-24
 

ทัวร์ NORTH LIGHT IN RUSSIA 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ TG-L154-RUS-7D5N_MAR19
1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์                                                        
2. มอสโคว์–มูร์มันสค์–หมู่บ้านซามิ–นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน–ล่าแสงเหนือ         
3เมืองหิมะ-ขี่รถ Snow Mobile-ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้–
นั่งรถเสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน-ตามล่าแสงเหนือ              
4.พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบิน – มอสโคว์                            
5.พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่-จัตุรัสแดง
รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์-เซนต์ซาเวียร์    
6. มอสโคว์ – ซากอร์ส – มอสโคว์   
7. กรุงเทพฯ      
สายการบินTHAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62 23-29
มี.ค.62 16-22

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1705 คน

 สถิติเมื่อวาน

2102 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

42561 คน

460102 คน

3423985 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official