ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก แพคเกจทัวร์รัสเซีย โปรแกรมทัวร์รัสเซีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

 หน้า 1 | 2 
ทัวร์ Delight Moscow Snow Festival 6 วัน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG01B-RUS_MAR19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2.ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์
3.จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม -  สวน Zaryadye Park
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน
                พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
5.มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท
6.ดูไบ – กรุงเทพฯ

สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62  6-11,8-13,13-18,20-25,27 ก.พ. – 4 มี.ค.
มี.ค.62  6-11 ,8-13, 14-19 ,20-25 , 26 มี.ค. – 1 เม.ย.


 

ทัวร์  CZDME05 GOOD DEAL RUSSIA 6D3N

รหัสทัวร์ EY-L09-CZDME05_JUN19

พระราชวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์
จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - เนินเขาสแปร์โรว์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ช้อปปิ้งถนนอารบัต
โบสถ์ทรินิตี้ - โบสถ์อัชสัมชัญ - ช้อปปิ้งห้างกุม


สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น34,999บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.62  26 เม.ย. – 01 พ.ค.
  30 เม.ย. – 05 พ.ค.
พ.ค.61  7-12,16-21,23-28
มิ.ย.61  11-16
ทัวร์ CZDME07 WINDY RUSSIA 6D3N

รหัสทัวร์ EY-L09-CZDME07_MAR19

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
ถนนอารบัต - จุดชมวิวสแปร์ไร่ฮิลล์
พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล 
 โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - ห้างยูโรเปี่ยนมอลล์

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท
กำหนดการเดินทาง

ก.พ.62 7-12,16-21,21-26
มี.ค.62 6-11,14-19,21-26ทัวร์Delight Moscow 6 วัน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG01B_MAY19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2.ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์
3.จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม -  สวน Zaryadye Park
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์
                เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
5.มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท
6.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  31,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.62  3-8,16-21
พ.ค.62  7-12,8-13ล15-20,18-23,22-27
  28 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62
ทัวร์   รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์  EK-L155-EK001B_MAR19

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
2.ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
3. เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์ – 
                รัสเซี่ยนเซอร์คัส -มหาวิทยาลัยมอสโคว์
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – 
                พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – 
                ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
5.มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – 
                หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - สวน Zaryadye Park – ดูไบ
6.กรุงเทพฯ

สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62  15-20,26ก.พ.-3มี.ค.62
มี.ค.62  5-10,6-11
ทัวร์ PRS01-WY MOSCOW ZAGORSK SNOWY 6D4N

รหัสทัวร์ WY-L187-PRS01-RUS_APR

1.กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
2.เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
3.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน
มหาวิหาร อัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล -พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ 
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
4.จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
อนุสรณ์สถานเลนิน- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
5.เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ตลาด Izmailovo – สนามบิน
 6.กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

สายการบิน OMAN AIR
ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
มี.ค.62 20-25,26-31
เม.ย.62 12-17,23-28
ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์  EK-L155-EK001A_MAY

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ 
2.ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
3.ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส 
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน 
                พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ 
                ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
5. จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม 
               Shopping Mall Alexander Garden 
               มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
6.กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.62 3-8,24-29
พ.ค.62 1-6,15-20
ทัวร์ CZDME14 ANGELA RUSSIA 7D4N

รหัสทัวร์  SQ-L09-CZDME14_JUN19

มหาวิหารเซ็นซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
จัตุรัสแดง - เซนบาซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเมอร์
โบสถ์ทรินิตี้ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ
โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม - ช้อปปิ้งห้ามกุม


สายการบิน  SINGAPORE AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  38,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.62  3-9,11-17,29 เม.ย. – 05 พ.ค.
พ.ค.62  8-14,22-28
มิ.ย.62  5-11,27 มิ.ย. – 03 ก.ค.62

 

ทัวร์ Tulip Festival In Istanbul 9D6N

รหัสทัวร์  TK-L03-RUS-TULIP9D_APR

1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อิสตันบูล (บินตรงไม่แวะ)
2.อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
3.คูซาดาซึ - เอฟฟิซุส
4.ปามุคคาเล่
5.คอนย่า - คัปปาโดเกีย
6.คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า
7.อิสตันบูล
8.อิสตันบูล
9.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62  1-9,6-14,17-25

 

ทัวร์ Delight St. Petersburg 6 Days

รหัสทัวร์ EK-L136-EK02A_MAR19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
2.พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – โบสถ์คาซาน 
3.Snow Festival เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน พระราชวังแคทเธอรีน
 4.ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – พิพิธภัณฑ์สัตว์สตาฟ – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง 
5.มหาวิหารเซนต์ไอแซค – Outlet Village Pulkovo 
6.ดูไบ – กรุงเทพฯ

สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
กำหนดการเดินทาง

ก.พ.62 14-19,19-24 
มี.ค.62 7-12,14-19 


 

ทัวร์  RUSSIA 6D3N

รหัสทัวร์  QR-L120-BT-DME04_QR_MAR


1.กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินโดฮา• สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน • ถนนอาร์บัตสตรีท • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
3.พระราชวังเคลมลิน • ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ • ชมโบสถ์อัสสัมชัญ  •
ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ •
จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม • ชมโชว์ละครสัตว์
4.พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino •
สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้
5.ตลาดอิสไมโลโว่ • สนามบินโดโมเดโดโว่ • กรุงโดฮา
6.สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

กำหนดเดินทาง 
มี.ค.62  6-12,20-25

ทัวร์ GLOSSY RUSSIA 8D5N

รหัสทัวร์ EY-L09-CZDME08_MAR19

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล
โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
พิพิธภัณฑ์อวกาศ - โบสถ์นางชี

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
กำหนดการเดินทาง

ก.พ.62  17-24,25ก.พ.-4มี.ค.62

ทัวร์ CZDME13 ATHENA RUSSIA 7D4N

รหัสทัวร์ SQ-L09- CZDME13_MAR19

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเมอร์ - โบสถ์ทรินิตี้
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
พิพิธภัณฑ์อวกาศ - ตลาดอิสไมโลโว
ถนนอารบัต - ห้างสรรพสินค้ากุม


สายการบิน  SINGAPORE AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62  13-19,20-26,27 มี.ค. – 02 เม.ย.ทัวร์   รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 DME-TG009_MAR19

1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์ 
2.มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ 
                จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
3.ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO MARKET 
                ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์ – ละครสัตว์   
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ 
                เนินเขาสแปร์โรว์  - สนามบิน
5.กรุงเทพ


สายการบิน THAI  AIRWAYSA
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
กำหนดเดินทาง   
ก.พ.62  25ก.พ.-1มี.ค.62


ทัวร์  รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์  EK-L05-GO3DME-EK014_MAR

1.กรุงเทพฯ
2.กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์  - ถนนอารบัต
3.มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO MARKET
4.สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดงละครสัตว์  
5.VDNKh Expo park – วิหารเซนต์ซาเวียร์  –  OUTLET
สนามบินมอสโคว์    
6.ดูไบ – กรุงเทพ

สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค.62  22-27,30ม.ค.-4ก.พ.62
ก.พ.62  5-10,14-19,27ก.พ.-4มี.ค.62
มี.ค.62  7-12,21-26,28มี.ค.-2เม.ย.62
เม.ย.62  3-8,24-29,12-17
พ.ค.62  7-12,15-20,22-27ทัวร์ มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ TG-L120-BT-DME02_MAY

1.สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
 ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
2.ตลาดอิสไมโลโว่ • ตึก OSTANKINO • หมู่บ้านโคโลเมนสโคว
 แต่งกายชุดประจำชาติในวังไม้
3.สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ 
 โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
 มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • จัสตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล
  ห้างสรรพสินค้ากุม • ละครสัตว์
4.ซากอร์ส • โบสถ์อัสสัมชัญ • โบสถ์โฮลีทรินิตี้ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
  สนามบินมอสโคว
5.สนามบินสุวรรณภูมิ  • กรุงเทพฯ
  

สายการบิน THAI  AIRWAYSA
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
กำหนดเดินทาง  
มี.ค.62  4-8,6-10,25-29
เม.ย.62  24-28
พ.ค.62  22-26
ทัวร์ มหัศจรรย์  รัสเซีย มอสโคว เซนปีเตอร์เบิร์ก

รหัสทัวร์ SU-L120-DME02_MAY

  ชมวิหารเซนต์บาซิล จตุรัสเเดง วิหารเซนต์ซาเวียร์
  ช้อปปิ้ง ตลาดอิสไมโลโว่ จตุจักรเเห่งรัสเซีย
  

สายการบิน  AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
กำหนดเดินทาง   

เม.ย.62 11-15,12-16,13-17

พ.ค.62 9-13
ทัวร์  LET IT SNOW 6D

รหัสททัวร์   KC-L13-RUS-LIS-DKC_MAR19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
2.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว
                HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
3.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ -
                SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์-ถนนอารบัต
4.ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล  -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-
                โบสถ์อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม
5. มอสโคว์ – ASTANA
6.กรุงเทพ ฯ


สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น  44,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  8-13,9-14,16-21
มี.ค.62  1-6,8-13,15-20

ทัวร์ CZDME06 ABSOLUTE RUSSIA 8D5N

รหัสทัวร์EY-L09-CZDME06_JUN19

มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
ถนนอารบัต - พระราชวังแคทเธอรีน
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้ - พระราชวังเครมลิน
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ช้อปปิ้งห้า

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น46,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62 3-10,10-17,17-24
เม.ย.62 1-,7-14,14-21,27 เม.ย. – 04 พ.ค
พ.ค.62 8-15,17-24,22-29,27 พ.ค. – 03 มิ.ย
มิ.ย.62 3-10


ทัวร์  RUSSIA  มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน4คืน

รหัสทัวร์ TG-L120-BT-RUS01_TG_MAY

1.สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
 ประเทศรัสเซีย•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
2.เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์
   จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้า GUM•ถนนอาร์บัตสตรีท •ชมการแสดงละครสัตว์
3.สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค
ป้อมปิเตอร์ และปอล
4. พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว 
 พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ  • โบสถ์หยดเลือด 
5.สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์•ห้างสรรพสินค้าเวกัส
สนามบินโดโมเดโดโว่  เมืองมอสโคว


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62  9-14,23-28
มี.ค.62  16-21
พ.ค.62  4-9,18-23
 

ทัวร์ มหัศจรรย์..RUSSIA บินเข้ามอสโคว์ 7วัน5คืน

รหัสทัวร์  QR-L120-DME09_MAY

ชมวิหารเซนต์บาซิล
จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์ซาเวียร์
ช้อปปิ้ง ตลาดอิสไมโลโว่
จตุจักรแห่งรัสเซีย


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค. 62   19-25
เม.ย 62  02-08 ,18-24
พ.ค 62 03-09

ทัวร์ Discovery Russia 8 วัน

รหัสทัวร์ EK-L136-EUS-HG03_MAY19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ 
                ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล 
                หอนาฬิหาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
5.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว
6.พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล 
                กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส
7.มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo
8.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62  13-20,27 ก.พ. – 6 มี.ค. 62
มี.ค.62   12-19 ,13-20 ,15-22 ,19-26 ,22-29 มี.ค. 62
  27 มี.ค. – 3 เม.ย. 62
เม.ย.62  24 เม.ย. 1 พ.ค. ,27 เม.ย. – 4 พ.ค. 62
พ.ค.62  1-8 ,8-15 , 22-29 พ.ค. 62
  28 พ.ค. – 4 มิ.ย. , 29 พ.ค. – 5 มิ.ย. 62ทัวร์ มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

รหัสทัวร์  EK-L22-EURO7_JUN

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
3.มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่  - ละครสัตว์ 
4.มอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์-วิหารเซนต์บาซิล-จัตุรัสแดง-หอนาฬิกาซาวิเออร์
 ห้างสรรพสินค้ากุม-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
5.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมเมือง
6.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ -พระราชวังฤดูหนาว
7.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-พระราชวัง  ฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังฤดูหนาว-ประเทศไทย
8.ดูไบ  - สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาริ่มต้น 49,999 บาท
กำหนดกาเดินทาง
มิ.ย.62 19-26

ทัวร์  รัสเซีย เซนต์เตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน

รหัสสทัวร์  QR-L120-BT-RUS03_APR19

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา ชมพระราชวังเครมลิน
ชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์
เดินเที่ยวถนนคนเดิน ถนนอารบัต ชมละครสัตว์ Circus Show
เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train
ชมพระราชวังฤดูหนาว และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ชมโบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์และปอลด์ และมหาวิหารไอแซค
ชมพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชอปปิง Outlet Pulkovo Village
พิเศษ! รับประทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino Tower


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  14-21
ก.พ.62  14-21,24ก.พ.-3มี.ค.62
มี.ค.62  11-18,21-28
เม.ย.62  8-15ทัวร์ CZDME02 HILIGHT RUSSIA 7D5N

รหัสทัวร์ TG-L09-CZDME02_MAY19

พระราชวังแคทเธอลีน - พระราชวังฤดูหนาว 
พระราชวังเปรโตวาเรส - จัตุรัสแดง 
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - พระราชวังเครมลิน
มหาวิหารเซนต์ไอแซค - สแปร์โร่ฮิลล์
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

 สายการบิน THAI AIRWAYS    
ราคาเริ่มต้น 51,999 บาท
กำหนดการเดินทาง

ก.พ.62 6-12,9-15,13-19,18-24,23 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
มี.ค.62 6-12,9-15,8-14,8-14,10-16,13-19
15-21,17-23,20-26,24-3
พ.ค.62 4-10,8-14,11-17,13-19,25-31ย.ทัวร์ มหัศจรรย์...รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

รหัสทัวร์ SU-L120-DME06_APR

 ชมวิหารเซนต์บาซิล จตุรัสเเดง วิหารเซนต์ซาเวียร์ 
      ช้อปปิ้ง ตลาดอิสไมโลโว่ จตุจักรเเห่งรัสเซีย


สายการบิน EMIRATE AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62 11-16,12-17,13-18


ทัวร์ มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

รหัสทัวร์ SU-L120-DME07_APR

  ชมวิหารเซนต์บาซิล จตุรัสเเดง วิหารเซนต์ซาเวียร์
ช้อปปิ้ง ตลาดอิสไมโลโว่ จตุจักรเเห่งรัสเซีย

สายการบิน  AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.62 11-17,13-19

ทัวร์  มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์  EK-L05-GO3 DME-EK013_MAY

1.กรุงเทพฯ
2.กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์
3.มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – ละครสัตว์
4.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
โบสถ์เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำ
5.นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
6.ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน –
ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส
7.มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี้ - Outlet - สนามบิน
8.ดูไบ - กรุงเทพ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62  11-18,27ก.พ.-6มี.ค.62
มี.ค.62  4-11,11-18,18-25,27มี.ค.-3เม.ย.62
เม.ย.62  3-10,17-24,24เม.ย.-1พ.ค.62
  7-14,12-19,10-17
พ.ค.62  1-8,15-22,22-29,26พ.ค.-2มิ.ย.,28พ.ค.-4มิ.ค.62

ทัวร์RUSSIA OF GREATEST 8D5N

รหัสทัวร์QR-L09-CZDME10 8D5N_MAR19

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด 
                เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 
                เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
3.เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ 
                ตลาดอิสไมโลโว่ - ชมการแสดงละครสัตว์
4.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ -
                มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล -ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - 
                พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - 
                ห้างสรรพสินค้ากุม -อนุสรณ์สถานเลนิน       
5.เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอ
6.เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว -
               พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด
7.เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี้ - 
               ท่าอากาศยานนานาชาติปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย - 
               ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์   
8.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
                กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สายการบินQATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น53,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  27ม.ค.-3ก.พ.62
ก.พ.62  12-19,17-24,24ก.พ.-3มี.ค.62
มี.ค.62  3-10,10-17,17-24
 

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7D4N 

รหัสทัวร์  QR-L03-RUS-AURURA7D_FEB

1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา
2.โดฮา - มอสโคว์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - สแปร์โร่ฮิลล์ - ตลาดอิสมายลอฟกี้ 
3.มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าหาแสงเหนือ
4.อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ตามล่าหาแสงเหนือ
5.มูร์มันสค์ - มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน
6.พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - ห้ามสรรพสินค้ากุม - 
วิหารเซนต์ซาเวียร์ -ถนนอารบัต
7.โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน  QATAR 
ราคาเริ่มต้น  54,555 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62 22-28,28ก.พ.-6มี.ค.62


 

ทัวร์ มหัศจรรย์..RUSSIA บินตรงมอสโคว์ 7วัน5คืน
รหัสทัวร์ TG-L120-DME08_TG_MAY
ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมมหาวิหารโดมทอง
ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
ชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์
เดินเที่ยวถนนคนเดิน ถนนอารบัต ชมละครสัตว์ Circus Show
เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train
ชมพระราชวังฤดูหนาว และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ชมโบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์และปอลด์ และมหาวิหารไอแซค
ชมพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ชมหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ หมู่บ้านโคโลเมนสโคว  ชอปปิงห้างสรรพสินค้ากุม
สายการบิน THAI  AIRWAYSA
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
กำหนดเดินทาง  
มี.ค.62 30 มี.ค.-05 เม.ย.62
เม.ย.62 8-14
พ.ค.62 11-17,25-31


ทัวร์  รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน 

รหัสทัวร์  EK-L155-EK002_MAY

1.สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -  โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - 
                หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
4.สถานีรถไฟใต้ดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้-จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–
                หอนาฬิกาซาวิเออร์–ห้างสรรพสินค้ากุม–ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
5.มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
6.พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – 
                กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
7.พระราชวังแคทเธอรีน– มหาวิหารเซนต์ไอแซค – 
                Pulkovo Outlet Village
8.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.62 3-10,27เม.ย-4พ.ค,7-14,8-15,9-16
10-17,12-19
พ.ค.62 1-8,15-22,22-29,28พ.ค-4มิ.ย.62
 

ทัวร์  รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5 คืน

รหัสทัวร์  TG-L47-TG202_JUN

1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
2.กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ –
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ –ถนนอารบัต
3.มอสโคว์ – Sapsan train – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ -
มหาวิหารเซนต์ไอแซค
4.พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ– พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
5.พระราชวังแคทเธอรีน – Sapsan train – มอสโคว์
6. มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – OUTLET  VILLAGE BELAYA
7.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 55,900  บาท
กำหนดการเดินทาง 
มี.ค.62  6-12,13-19,17-23,24-30
เม.ย.62  24-30
พ.ค.62  8-14,22-28
มิ.ย.62  5-11,19-25

 

ทัวร์  Frozen Murmansk ตามล่าหาเเสงเหนือ 8D5N

รหัสทัวร์  W5-L03-RUS-FROZON8D_MAR

1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน
2.เตหะราน - มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม
3.มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - Snow Mobile - ตามล่าหาแสงเหนือ
4.อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง -  ตามล่าหาแสงเหนือ
5.เมืองมูร์มันสค์ - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์
6.พระราชวังเครมลิน - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอารบัต
7.มอสโคว์ - เตหะราน
8.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน MAHAN AIR
ราคาเริ่มต้น 50,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  28ม.ค.-4ก.พ.62
ก.พ.62  4-11,25ก.พ.-5มี.ค.62
มี.ค.62  4-11

ทัวร์ DME14_ANGELA RUSSIA 7D4N 

รหัสทัวร์ SU-L09-CZSVO01_MAY19

พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่ แซมเบอร์
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอาราบัต
พระราชวังแคทเธอลีน - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - ข้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

สายการบิน AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 56,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
มี.ค.62 22-28
เม.ย.62 5-11,9-15,10-16,11-17,12-18,13-19,26เม.ย-2พ.ค
พ.ค.62 17-23

ทัวร์ รัสเซีย ล่าแสงเหนือ NORTHERN LIGHT 8วัน

รหัสทัวร์ EK-L155-EK003_FEB

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
 2. ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
3. สแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-เมืองมูร์มันสค์ ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า
4.หมู่บ้านซามิ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน –ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า
 5.มูรมันสค์ –พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น-เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ -มอสโคว์
6.จัตุรัสแดง- วิหารเซนต์บาซิล -ห้างสรรพสินค้ากุม พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-หอระฆัง รัสเซี่ยนเซอร์คัส
7.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ 8.กรุงเทพฯ
  
สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
กำหนดการเดินทาง

ม.ค.62 17-24,29ม.ค-5ก.พ

ก.พ.62 14-21,27ก.พ-6มี.ค.62 

ทัวร์ CZDME11_SWEET AURORA RUSSIA 7D5N

รหัสทัวร์ TG-L09- CZDME11_MAR19

หมู่บ้านซามี่ - ฮัสกี้ปาร์ค - พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็ง พลังนิวเคลียร์
วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - เนินเขาสแปร์โรว์


สายการบิน THAI AIRWAYS   
ราคาเริ่มต้น 61,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  16-22,20-26
มี.ค.62  13-19,16-22,20-26,23-29
ทัวร์  มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ 7วัน5คืน

รหัสทัวร์ TG-L120-BT-DME05_TG_MAR12

1.สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว์
                ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
2.มอสโคว์• สนามบินเมอร์มรังส์ • เมืองเมอร์มรังส์ • เมืองคิรอฟส์ 
                SNOW VILLAGE เมืองหิมะปฏิบัติการล่าแสงเหนือ  AUROLAR HUNTING
3.เมืองคิรอฟส์ • ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ •เมืองเมอมังค์ 
                เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ 
4.อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ  • เมืองเมอร์มรังส์ 
                บินภายในสู่เมืองมอสโคว์-สถานนีรถไฟใต้ดิน • ถนนอารบัต
5.ตลาดอิสไมโลโว่ • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย 
                จัตุรัสแดง  -  มหาวิหารเซนต์ บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม • ชมโชว์ละครสัตว์ 
6.พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ •  มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
7.สนามบินสุวรรณภูมิ• กรุงเทพฯ

  
สายการบิน  THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค.62  23-29
ก.พ.62  9-15
มี.ค.62  13-19

 

ทัวร์  รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์  TG-L05-RUS-TG006_JUN

1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
2.มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก
พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
3.พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
4.มหาวิหารเซนท์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด
ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช็อปปิ้งที่ห้าง Galeria
นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
5.มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่
จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
6.ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน –   สนามบิน
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
กำหนดการเดินทาง

ก.พ.62 6-12,20-26,27ก.พ.-5มี.ค.62

มี.ค.62 13-19,25-31

เม.ย.62 6-12,8-14, 13-19

มิ.ย.62 5-11,12-18,19-25,26มิ.ย.-2ก.ค.62
ทัวร์ มอสโคว์ มูร์มันสค์ คิรอฟสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ EK-L05-GO3 DME-EK012_MAR

1.กรุงเทพฯ
2.กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – ถนนอารบัต 
3.มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – จัตุรัสแดง –(บินภายใน) มูร์มันสค์
4.หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลือนและกวางลากเลื่อน – คิรอฟสค์ - ตามล่าแสงเหนือ 
5.คิรอฟสค์ - เมืองหิมะ - อนุสาวรีย์อโลชา – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ 
                (บินภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
6.เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
7.พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน
8.ดูไบ – กรุงเทพ 


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62    6-13, 18-25,28 ก.พ.-7 มี.ค. 62

มี.ค.62    6-13, 13-20, 20-27  


 

ทัวร์  รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์  TG-L05-GO3DME-TG007_JUN

1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
2.มอสโคว์ –  บินภายในสู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก 
พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
3.พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน 
รับประทานอาหารพื้นเมืองในพระราชวังนิโคลัส
4.มหาวิหารเซนท์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล 
ช็อปปิ้งที่ห้าง Galeria – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN  - มอสโคว์
5.มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่
จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
6.พิพิธภัณฑ์อวกาศ – สนามบิน
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค.62  16-22,23-29
ก.พ.62  6-12,20-26,27ก.พ.-5มี.ค.62
มี.ค.62  25-31
เม.ย.62  6-12,8-14,13-19
มิ.ย.62  5-11,12-18,19-25,26มิ.ย.-2ก.ค.62

ทัวร์  รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์  TG-L05-RUS-TG011_MAR

1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์
2.มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณ์อาร์เมอรี่
มูร์มันสค์  – ตามล่าแสงเหนือ
3.หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลือนและกวางลากเลื่อน
ตามล่าแสงเหนือ
4.พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา – มอสโคว์
5.มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – จตุรัสแดง
ห้างกุม – ละครสัตว์
6.เนินเขาสแปร์โรว์ – ถนนอารบัต – สนามกีฬาเลนิน –  สนามบิน
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 66,888 บาท
กำหนดการเดินทาง 

ม.ค.62 16-22,23-29,26ม.ค.-1ก.พ.62

ก.พ.62 6-12,20-26,27 ก.พ.-5 มี.ค. 62

มี.ค.62 9-15,13-19,20-26,25-31 มี.ค. 62
 

ทัวร์ AURORA RUSSIA 7D5N

รหัสทัวร์ TG-L47-TG201_MAR19


1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
2.มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ –
                ถนนอารบัต – ละครสัตว์
3.มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – กิจกรรมตามหาแสงเหนือ
4.Husky farm – ช้อปปิ้ง Local Market –
                สนามบินเมอร์มังส์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
5.พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ –
               มหาวิหารเซนต์ไอแซค หมู่บ้านพุชกิน
6.Saspan train – กรุงมอสโคว์- อิสระช้อปปิ้งที่ 
               OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
7.ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

สายการบิน THAI  AIRWAYSA
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  13-19,20-25,27ก.พ.-5มี.ค.62

 

ทัวร์  มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์  TG-L05-RUS-TG014_JUN


1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
2.มอสโคว์ – (บินภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
3.เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
4.ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังยูซูปอฟ
5.พิพิธภัณฑ์ออโรร่า – ถนนเนฟสกี้ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN
มอสโคว์ 
6.มอสโคว์ – ซาร์กอส – สถานีรถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ละครสัตว์
7.มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่
รัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล
ประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
8.IZMAILOVO  MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – สนามบิน
.กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 67,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62  21ก.พ.-1มี.ค.62
เม.ย.62  15-23,20-28,27 เม.ย.-5 พ.ค. 62
พ.ค.62  4-12,11-19,25 พ.ค.-2 มิ.ย. 62
มิ.ย.62  1-9, 8-16, 15-23, 22-30 มิ.ย., 29 มิ.ย.-7 ก.ค. 62

ทัวร์ RUSSIA มอสโคว์-เมอร์มานสค์

รหัสทัวร์ TG-L09-CZDME12 8D5N_MAR19

หมู่บ้านซามี่ - ฮัสกี้ปาร์ค
พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข๊ง พลังนิวเคลียร์
วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - มหาวิหารเซนต์บาซิล
จัตุรัสแดง - เนินเขาสแปร์โรว์


สายการบินHAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 65,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  16-22,20-26
มี.ค.62  13-19,16-22,20-26,23-29


ทัวร์  Russia Siberia Baikal Lake 8 D 5 N

รหัสทัวร์  EK-L136-HG01C_FEB19

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารมัท จัตตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน
เมืองอีร์คุตส์ เที่ยวชมทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก ทะเลสาบไบคาล เกาะโอลคอน
แหลมบูร์คาน แหลมโคบอย
พิเศษ!! ชมระบําบัลเล่ต์ ทัวร์รถ 4WD บนทะเลสาบไบคาล


สายการบิน EMIRATE AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  22ก.พ.-1มี.ค.,27ก.พ.-6มี.ค.62 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

461 คน

 สถิติเมื่อวาน

1487 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

39934 คน

99881 คน

3668288 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official