ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาวราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว โปรแกรมทัวร์ลาว
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ   
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย


ทัวร์  Luang Prabang Vientian Prayanak

รหัสทัวร์ QV-L04-LUANG PRBANG_MAR

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง – วัดทาดหลวง
วัดใหม่สุวันพูมาราม -สักการะพระธาตุพูสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)
 พักที่ โรงแรมระดับ 3 ดาวลาว
2.ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง 
 วัดแสนสุขารมณ์ -วัดเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี
อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)
3.บินเข้าสู่เมืองหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวงที่เป็นที่สักการะของชาวลาว
 และ เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง -วัดธาตุหลวงเหนือ – วัดธาตุหลวงใต้
บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ – ประตูชัย สัญญาลักษณ์ -เมืองขึ้นของฝรั่งเศส
ที่ทิ้งไว้ ตั้งตระหง่านสวยงาม – พระธาตุดำ ที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี
ตั้งอยู่บริเวณวงเวียน ตรงหมู่บ้านธาตุดำ – สนามบินนานาชาติวัดไต (เวียงจันท์) 
 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


สายการบิน  Lao Airlines 
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62 1-3,8-10,15-17,22-24
มี.ค.62 1-3,8-10,15-17,22-24


ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ 
FD-L120-LAOS01_APR

1.กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด                       
2.ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ- ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่
บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ  
3.วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ 


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62 2-4,9-11,22-24
มี.ค.62 1-3,8-10,15-17,22-24,29-31
เม.ย.62 5-7,26-28
ทัวร์ สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1 VTE-FD002_APR19  
   
1.กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะเกด-เวียงจันทน์-วังเวียง
2.ล่องเรือแม่น้ำซอง – วังเวียง-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
3.ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-หลวงพระบาง – กรุงเทพ 


สายการบิน  THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
กำหนดการเดินทาง        
ม.ค.62  25-27
ก.พ.62  1-3,8-10,22-24
มี.ค.62  1-3,8-10,29-31
เม.ย.62  6-8,12-14,13-15,26-28


ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์3วัน2คืน

รหัสทัวร์QV-L197-QV04-LAO_DEC

1.กรุงเทพมหานคร – หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวงซี
 พระธาตุภูษี – ตลาดไนท์บาร์ซา
2.ตักบาตรตอนเช้าเช้า – ตลาดเช้า – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
วัดเชียงทอง – ล่องเรือน้ำโขง – บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง
3.หลวงพระบาง – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – เวียงจัน
 ประตูชัย – พระธาตุหลวง –กรุงเทพมหานคร


สายการบิน LAO AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 14,999บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  11-13
ก.พ.62  16-18
มี.ค.62  8-10
ทัวร์ เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ PG-L05-GO1LPQ-PG002_APR19

1.กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง 
พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา
2.ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – ถ้ำ
ติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม – วัดแสนสุขาราม
3.ศูนย์เครื่องเงิน- วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ     

สายการบิน  BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 13,900บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62 19-21
ก.พ.62 2-4
มี.ค.62 23-25
เม.ย.62 13-15
ทัวร์  วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3วัน2คืน

รหัสทัวร์  PG-L197-BT-LAO03-PG_FEB19

1.กรุงเทพฯ–หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วังเวียง–ถนนโรตี
2.วังเวียง–ล่องเรือคายัค–ถ้ำนอน–Zip Line–ถ้ำจัง–ถ้ำปูคำ–
บลูลากูน –บอลลูนยักษ์    
3.วังเวียง – เวียงจันทร์ – กรุงเทพฯ        

สายการบิน  BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 13,900บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62 26-28
ก.พ.62 9-11,23-25

ทัวร์   หลวงพระบาง  3วัน2คืน

รหัสทัวร์  QV-L150-LAO-03_MAR19

1.กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
2.ตักบาตรเช้า-ตลาดเช้า-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางวัดเชียงทอง-ล่องเรือน้ำโขง
บ้านช่างไห-ถ้ำติ่ง
3.หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-เวียงจัน-ประตูชัย-พระธาตุหลวง-กรุงเทพฯ


สายการรบิน   LAO AVIATION
ราคาเริ่มต้น  14,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  11-13
ก.พ.62  16-18
มี.ค.62  8-10
 

ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ QV-L197-QV05_JAN19

1.กรุงเทพมหานคร– หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี – พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซา
2.ตักบาตรเช้า – ตลาดเช้า – วัดวุชุนราช – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางวัดเชียงทอง
ล่องเรือน้ำโขง – บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง
3.หลวงพระบาง – วังเวียง – บลูลากูน
4.วังเวียง – ถ้ำจัง – เขื่อนน้ำงึ้ม – เวียงจันทน์ - สุวรรณภูมิ

สายการบิน LAO AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค.62 4-7,18-21,16-19,8-11

 

ทัวร์  หลวงพระบาง วังเวียน เวียงจันทร์  4วัน3คืน

รหัสทัวร์  QV-L150-LAO-02_MAR19

1.กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
2.ตักบาตรเช้า-ตลาดเช้า-วัดวุชุนราช-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางวัดเชียงทอง-
ล่องเรือน้ำโขง-บ้านช่างไห-ถ้ำติ่ง
3.หลวงพระบาง-วังเวียง-บลูลากูน
4.วังเวียง-ถ้ำจัง-เขื่อนน้ำงึ้ม-เวียงจันทน์-สุวรรณภูมิ


สายการรบิน   LAO AVIATION
ราคาเริ่มต้น  18,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  4-7,18-21
ก.พ.62  16-19
มี.ค.62  8-11 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

488 คน

 สถิติเมื่อวาน

1487 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

39961 คน

99908 คน

3668315 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official