ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาวราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว โปรแกรมทัวร์ลาว
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ   
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย 

ทัวร์ LAOS สะบายดีหลวงพระบาง3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L142-FD32-A03_OCT

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด 
2.ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง – พระราชวังหลวง 
 วัดวิชุนราช - น้ำตกตาดกวางสี      
3.วัดแสนสุขาราม - บ้านผานม  - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง
)   

สายการบิน  THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท
กำหนดการเดินทาง         
ต.ค.61  4-6,11-13,12-14,18-20,27-29ทัวร์ สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

รหัสทัวร์ PG-L05-GO1VTE-PG001_DEC

1.กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะเกด-เวียงจันทน์-วังเวียง
2.ล่องเรือแม่น้ำซอง – วังเวียง-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซา
3.ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-หลวงพระบาง – กรุงเทพ

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 13-15,19-21,26-28,27-29
พ.ย.61 9-11,16-18
ธ.ค.61 7-9,18-30,29-31

 

ทัวร์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1 VTE-FD001_OCT

1.กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะเกด-เวียงจันทน์ - วังเวียง
2.ล่องเรือแม่น้ำซอง – วังเวียง-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซา
3.ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-หลวงพระบาง – กรุงเทพ

สายการบิน  THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 13-15,18-20,20-22,23-25,25-27,28-30
 

ทัวร์ Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ PG-L05-GO1 LPQ-PG001_DEC

1.กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง
พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา
2.ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่
น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม – วัดแสนสุขาราม
3.ศูนย์เครื่องเงิน- วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 12-14,20-22
พ.ย.61 24-26,30พ.ย.-2ธ.ค.
ธ.ค.61 8-10

ทัวร์ หลวงพระบาง เวียงจันทร์ ตามรอยพญานาค 2 วัน

รหัสทัวร์ QV-L04-LUANG_SEP

1.กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง
2.หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน LAO AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 7-8,14-15,21-22,28-29 


 

ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L120-LAOS01_FD_ JAN62


1.กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด                      
2.ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ- ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่
บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
3.วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   1-3,8-10,22-24,29ก.ย-1ต.ค.61
ต.ค.61  6-8,13-15,23-25,27-29
พ.ย.61  10-12,17-19,23-25
ธ.ค.61  1-3,8-10,9-11,15-17,22-24,28-30,29-31
  30 ธ.ค.61-1 ม.ค.62,31 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ม.ค.62  5-7,12-14,19-21,26-28
 

ทัวร์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง3วัน2คืน

รหัสทัวร์QV-L197-QV03-LAO_DEC

1.กรุงเทพมหานคร – เวียงจันทน์ – วังเวียง
2.วังเวียง Chill Chill
3.วังเวียง – เวียงจันทน์ – กรุงเทพมหานคร


สายการบิน LAO AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 11,499 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  5-7,12-14,13-15,19-21,20-22,21-23
 26-27,27-29
พ.ย.61  2-4,3-5,9-11,10-12,16-18,17-19,23-25
  24-26,30พ.ย-2ธค
ธ.ค.61  1-3,7-9,8-10,14-15,15-17,21-23,22-24
  28-30,29-31,30ธ.ค-1ม.ค.62,31ธ.ค-2ม.ค.62
 

ทัวร์ ลาว..หลวงพระบาง 3วัน2คืน

รหัสทัวร์  PG-L120-LAOS01_ DEC

1.กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด   
2.ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ  
3.วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า
หอพระบาง--กรุงเทพฯ

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 12,900  บาท
กำหนดการเดินทาง             
ต.ค.61  5-7,12-14,20-22,26-28
พ.ย.61  2-4,9-11,16-18,23-25,30พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  7-9,14-16,21-23,28-30


 

ทัวร์ ลาว...เวียงจันทร์ วังเวียง

รหัสทัวร์ FD-L120- LAOS02_JAN19

1.กรุงเทพฯ – เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี
2.วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน
3.ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง – พระราชวัง – หอพระบาง
วัดวิชุนราช - กทม.


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  5-7,12-14,19-21,26-28
พ.ย.61  2-4,9-11,16-18,22-24,30-2
ธ.ค.61  7-9,8-10,14-16,21-23,28-30
  29-31,30-1,31-2
ม.ค.61  4-6,11-13,18-20,25-27
 

ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง3วัน2คืน

รหัสทัวร์ QV-L197-QV02-LAO_DEC

1.กรุงเทพมหานคร – หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวงซี – พระธาตุภูษี – ตลาดมืด
2.ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พิพิธภัณฑ์ (ราชวังเก่า)
 หอพระบาง – วัดเชียงทอง –บ้านผานม – วัดป่าโพนเพา
 วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)
3.สนามบินหลวงพระบาง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร


สายการบิน LAO AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 11,499 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 5-7,12-14
พ.ย.61  9-11,23-25
ธ.ค.61  8-10,30ธ.ค-1ม.ค.62
 


 

ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์3วัน2คืน

รหัสทัวร์QV-L197-QV04-LAO_DEC

1.กรุงเทพมหานคร – หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวงซี
 พระธาตุภูษี – ตลาดไนท์บาร์ซา
2.ตักบาตรตอนเช้าเช้า – ตลาดเช้า – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
วัดเชียงทอง – ล่องเรือน้ำโขง – บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง
3.หลวงพระบาง – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – เวียงจัน
 ประตูชัย – พระธาตุหลวง –กรุงเทพมหานคร


สายการบิน LAO AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 14,999บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  5-7,12-14,13-15,20-22
พ.ย.61  16-18
ธ.ค.61  7-9,8-10,21-23,30ธ.ค-1ม.ค.62
  31ธ.ค-2ม.ค.62
ม.ค.62  11-13
ก.พ.62  16-18
มี.ค.62  8-10
 

ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ QV-L197-QV05_JAN19

1.กรุงเทพมหานคร– หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี – พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซา
2.ตักบาตรเช้า – ตลาดเช้า – วัดวุชุนราช – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางวัดเชียงทอง
ล่องเรือน้ำโขง – บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง
3.หลวงพระบาง – วังเวียง – บลูลากูน
4.วังเวียง – ถ้ำจัง – เขื่อนน้ำงึ้ม – เวียงจันทน์ - สุวรรณภูมิ

สายการบิน LAO AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 21-24
ต.ค.61 12-15,13-16,20-23
ธ.ค.61 7-10,8-11,21-24,30ธ.ค.-2มคค.
ม.ค.62 4-7,18-21,16-19,8-11 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1733 คน

 สถิติเมื่อวาน

2102 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

42589 คน

460130 คน

3424013 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official