ทัวร์เกาหลี เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิตราคาถูก แพคเกจทัวร์สวิต โปรแกรมทัวร์สวิต
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่นติดต่อ 
📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

 

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 
 

ทัวร์ Cool Switzerland  7D (EK)

รหัสทัวร์ EK-L22-SWITZERLAND_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน
3.มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
4.มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000
5.เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น
6.อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค
7.กรุงเทพ ฯ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 48,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 26 ธ.ค. – 1 ม.ค.,28 ธ.ค. – 3 ม.ค.
30 ธ.ค. – 5 ม.ค
 

ทัวร์ Cool Switzerland  7D

รหัสทัวร์ EK-L22-SWITZERLAND_DEC18

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน
3.มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
4.มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000
5.เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น
6.อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค
7.กรุงเทพ ฯ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 38,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 8-14,14-20,22-28,//  30 พ.ย.-6 ธ.ค
ธ.ค.61 4-10,5-11,6-12

ทัวร์ ZRH03 SEASONS SWEET SWISS FRANCE 7D 4N

รหัสทัวร์ EY-L09-ZRH03-SWISS_DEC

สวิตเซอร์แลนด์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - ฝรั่งเศส 
ดิจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ประตูชัยนโปเลียน
หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุซ ชมแม่น้ำแซน

ราคาเริ่มต้น 48,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61  17-23
ธ.ค.61  1-7,5-11,27ธ.ค-2ม.ค ทัวร์  MONO SWISS 7 DAYS

รหัสทัวร์ EK-L155-EK008-SWISS_DEC

1.กรุงเทพฯ   
2.ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้
3.โลซานน์-สำนักงานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย
เวเว่ย์-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง-เบิร์น   
4.บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนจุงเคอร์นกาสเซ
นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
5.กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร์-เลาเทอบรุนเน่น-ลูเซิร์น
6.สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-ซูริค
จัตุรัสปราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ   
7.ดูไบ-กรุงเทพฯ

สายการบิน  EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61  15-21 พ.ย. 61
  30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 61
ธ.ค.61  2-8

ทัวร์ MONO SWISS สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน

รหัสทัวร์ TG-L47-TG79-MONO_DEC


1.กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2.กรุงเทพฯ – สนามบินซูริค– เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น
เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้
 Red Cross Building and Palais des Nations
3. ชาวาน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์
 เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ
4.ทาซ - เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน - แองเกิลเบิร์ก
5.แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น
 เมืองกลาทท์บรูกจ์
6.เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค                       
7.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     
  

สายการบิน THAI  AIRWAYSA
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 31 ต.ค. – 6 พ.ย
พ.ย.61 14 – 20,30 พ.ย. – 6 ธ.ค
ธ.ค.61 6 – 12 ธ.ค. 


ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 ZRH-TG008_DEC

1.กรุงเทพฯ
2.กรุงเทพฯ – ซูริค – ลูเซิร์น  – อินเทอร์ลาเกน
3.อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ดิจอง
4.ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
5.อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
6.อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
7.ปารีส – สนามบิน
8.กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 1-8, 23-30
ธ.ค.61 26 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 28 ธ.ค.-4 ม.ค. 62
29 ธ.ค.-5 ม.ค. 62
 

ทัวร์ Delight Switzerland 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG11_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2.ดูไบ  - เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
3.เจนีวา – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนีวา
4.เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น – ซูริค
5.ซูริค – แองเกิลเบิร์ก - ทิตลิส – ลูเซิร์น – ซูริค
6.ซูริก – ชาฟฟ์เฮาเซ่น – ซูริค
7.ซูริก – กรินเดอวัลด์ – จุงเฟรา – สนามบินซูริค
8.ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 25 ธ.ค. - 1 ม.ค.,26 ธ.ค. - 2 ม.ค.
 

ทัวร์ DUO SWISS 7 DAYS

รหัสทัวร์ EK-L155-EK008A_DEC

1.กรุงเทพฯ 
2.ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้ 
3.โลซานน์-สำนักงานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย-กลาเซียร์ 3000 
เบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนจุงเคอร์นกาสเซ-นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
4.กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร์-อินเตอร์ลาเก้น
5.ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-ซูริค  (สวิสฯ)
6.เมืองซูก-ซูริค-จัตุรัสปราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ      
7.ดูไบ-กรุงเทพฯ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 38,888 บาท
กำหนดการเดินทาง 
พ.ย.61  15-21 พ.ย./30พ.ย. – 6 ธ.ค. 61
ธ.ค.61  2-8,26 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62
  27 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62
  28 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62


ทัวร์ Switzerland Germany 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG011B EK_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2.ดูไบ  - เจนีวา – โลซานน์ – เวเว่ย์ – เบิร์น
3.เบิร์น – ทูน – กรินเดอวัลด์ – อินเทอร์ลาเก้น
4.อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วัลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเก้น
5.อินเทอร์ลาเก้น – เบรียนซ์ – ลูเซิร์น – ฟุสเซ่น 
6.ฟุสเซ่น – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซ่น
7.ฟุสเซ่น – ทิติเซ่ - ชไตน์ อัม ไรน์ – สนามบินซูริค
8.ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 25 ธ.ค. - 1 ม.ค.,26 ธ.ค. - 2 ม.ค.
ทัวร์ GLACIER SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ TG-L-GO ZRH-TG005_MAR19

1.กรุงเทพฯ
2.กรุงเทพฯ - ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
3.โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
4.ซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
5.อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
6.ลูเซิร์น – เมืองซุก - ซูริค – สนามบิน
7.กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI  AIRWAYSA
ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.62  29 พ.ย.-5 ธ.ค. 61
ม.ค. 62 18-24 
ก.พ. 62 6-12
มี.ค. 62 4-10, 18-24


ทัวร์ SWITZERLAND PARADISE ON EARTH

รหัสทัวร์TG-L05-GO3 ZRE-TG009_MAR19

1.กรุงเทพฯ 
2.กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
3.โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท   
4.เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
5.อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเกน
6.อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูริค
7.ซูริค – สนามบิน
8.กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI  AIRWAYSA
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 31 ต.ค.-7 พ.ย. 61
พ.ย. 61   20-27 
ก.พ. 62 16-23 
มี.ค. 62 1-8, 22-29


ทัวร์แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 ZRH-TG003_MAR19

1.กรุงเทพฯ 
2.กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ำตกไรน์ – เบิร์น
3.เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท
4.เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – อิสระช้อปปิ้ง      
5.เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน      
6.อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเกน
7.อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น    
8.ลูเซิร์น – ซูก – ซูริค
9.ซูริค – สนามบิน
10.กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 62  11-20
ก.พ.62   6-15 ,22 ก.พ.-3 มี.ค. 62
มี.ค.62   15-24 ทัวร์ HILIGHT SWISS7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ LX-L05-GO3 ZRH-LX002_NOV

1.กรุงเทพฯ – ซูริค
2.ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
3.โลซานน์ – แทซ – สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต – เซอร์แมท  
4.เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
5.อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
6.ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน SWISS INTERNATIONAL AIR LINES
ราคาเริ่นต้น 72,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61   11-17 ,25-31 
พ.ย.61  2-8 

ทัวร์  SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 ZRH-TG001_MAR19

1.กรุงเทพฯ
2.กรุงเทพฯ - ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค - เบิร์น
3.เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท
4.เซอร์แมท – เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท
5.เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง - เวเว่ย์ –  อินเทอร์ลาเกน
6.อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเกน - ทานอาหารมื้อมื้อค่ำบน
ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
7.อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก
8.ซูก – ซูริค – สนามบิน
9.กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 16-24,23 พ.ย.-1 ธ.ค
ธ.ค.61 25 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 62
ก.พ. 62   5-13
มี.ค. 62  2-10, 23-31
ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ LX-L05-GO3 ZRH-LX001_NOV

1.กรุงเทพฯ – ซูริค
2.ซูริค – น้ำตกไรน์  - เบิร์น
3.เบิร์น – กรูแยร์ – เจนีวา – โลซานน์
4.โลซานน์ – ทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญทะเลสาบเจนีวา-
เรือเทียบท่าที่ปราสาทชิลยอง -เข้าชมปราสาทชิลยอง – มองเทรอซ์ – เลอแซง
5.เลอแซง - กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
6.เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
7.อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอร์ลาเกน
8.อินเทอร์ลาเกน - ลูเซิร์น – ซุก - ซูริค – สนามบิน
9.กรุงเทพฯ


สายการบิน SWISS  AIR LINES
ราคาเริ่นต้น 75,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 8-16, 21-29 พ.ย., 29 พ.ย.-7 ธ.ค. 61
ธ.ค.61 25 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62 (ปีใหม่)ทัวร์ Romantic Swiss 10 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR08B TG_MAR19

1.กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)
2.ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ
3.เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
 (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) -มงเทรอซ์
4.มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น
5.กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) 
 เลาเทรอบรุนเน่น -เมืองอินเทอลาเก้น
6.เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ
7.ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น
8.ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ - ขึ้นเขาริกิ 
9.ลูเซิร์น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
10.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 110,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 16-25,30 พ.ย. - 9 ธ.ค
ธ.ค.61 8-17
ม.ค.62 4-13,11-20,18-27,25 ม.ค. - 3 ก.พ
ก.พ.62 1-10,8-17,15-24,22 ก.พ. - 3 มี.ค
มี.ค.62 1-10,8-17,15-24

ทัวร์ Swiss Panorama 9 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-EUR08A TG_MAR19


1.กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)
2.ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์
3.ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ 
4.ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
5.แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
6.ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก
7.กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น
8.อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
9.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 106,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 3-11,10-18,17-25,24 พ.ย. - 2 ธ.ค
ธ.ค.61 4-12,5-13,12-20,19-27,26 ม.ค. - 3 ก.พ
ม.ค.62 2-10,9-17,16-24,23 ก.พ. - 3 มี.ค
ก.พ.62 2-10,9-17,16-24
มี.ค.62  2-10,9-17,16-24 
 


 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1740 คน

 สถิติเมื่อวาน

2102 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

42596 คน

460137 คน

3424020 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official