ทัวร์สแกนดิเนเวีย

 ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 
  
📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

 

หน้า 1 | 2

ทัวร์  Denmark Norway 8D5N

รหัสทัวร์  EK-L136-HG12_MAY

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2.ดูไบ – โคเปนเฮเก้น   
3.โคเปนเฮเก้น – DFDS – ออสโล
4.ออสโล – ช้อปปิ้งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท - อัล
5.อัล – กุดวาเก้น –ล่องเรือชม ซองน์ฟยอร์ด - วอส – เบอร์เก้น 
6.เบอร์เก้น ?– ยอดเขาฟลอเยน – บุสเครุต
7.บุสเครุต – ออสโล -  สนามบิน
8.ดูไบ – สุวรรณภูมิ 

สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 49,900บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62 26มี.ค.-2เม.ย.62
เม.ย.62 2-9,3-10,8-15,10-17,12-19
พ.ค.62 1-8,15-22,22-29,22-29

ทัวร์ ABOVE SCANDINAVIA 8 DAYS

รหัสทัวร์ QR-L09-CZARN04 QR_MAR19

พิพิธภัณฑ์เรือรบดบราณวาชาร์ - อุทยานฟรอกเนอร์
ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
น้ำพุราชินีเกฟิออน - พระราชวังคริสเตียนนอร์ท
พระราชวังอมาเลียนนอร์ท - พระราชวังโรเซนเบิร์ก


สายการบิน QATAR"
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  21-28
ก.พ.62  5-12,18-25
มี.ค.62  26มี.ค-2เม.ย.62
ทัวร์  สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน

รหัสทัวร์   EK-L155-EK004_MAY

1.กรุงเทพฯ-ดูไบ 
2.ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-ห้างสรรพสินค้า NK 
3.พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ฮอลล์-แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท       
4.คาร์ลสตัท-ออสโล-The Oslo Opera House-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
5.อุทยานฟร็อกเนอร์-ถนนคาร์ลโจฮันเกท-เรือสำราญ DFDS SEAWAYS    
6.โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์  
7.ลิตเติ้นเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-ดุไบ 
8.ดูไบ-กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.62 3-10,12-19
พ.ค.62 13-20
ทัวร์ CZARN03 TRIPLE SCANDINAVIA 8D5N

รหัสทัวร์ TG-L09-CZARN03-SCD_APR19

สต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์โบราณวาซาร์ - อุทยานฟรอกเนอร์
ลานกระโดดสกีฮอลเมนดคลเลน - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
โคเปนเฮเกน - พระราชวังคริสเตียนนอร์ท
พระราชวังอมาเลียนนอร์ท - พระราชวังโรเซนเบิร์ก


สายการบิน  THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 65,999 บาท
กำหนดการเดินทาง             
เม.ย.62  9-16,10-17,11-18,12-19
 


ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน

รหัสทัวร์ EK-L155-EK016_MAY

1.กรุงเทพฯ-ดูไบ
2ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
3.สต็อคโฮล์ม-คาร์ลสตัท - ออสโล    
4.ออสโล-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง -อุทยานฟร็อกเนอร์-เกโล่
5.มีร์ดาล-รถไฟ FLAMSBANA-ฟลอม-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด
เมืองกู๊ดวาเก้น-เมืองเบอร์เก้น
6. เบอร์เก้น–ยอดเขาฟลอเยน -เมืองเกโล่
7. เมืองเกโล่-ออสโล-เรือสาราญ DFDS SEAWAYS
8.โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี
ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์
9.ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-ดูไบ
10.กรุงเทพฯ

สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
มี.ค.62 27มี.ค-5เม.ย.62
เม.ย.62 7-16,11-20,12-21,27 เม.ย. – 6 พ.ค
พ.ค.62 4-13,16-25 


ทัวร์   สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค   8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์  TG-L05-GO3ARN-TG002_JUN19

1.กรุงเทพฯ
2.กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
3.สต็อคโฮล์ม – ซิตี้ฮอลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน - จุดชมวิว –คาร์ลสตัท
4.คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล   
ถนนคาร์ลโจฮันเกท
5.ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ 
Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS
6.โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน 
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
7.ปราสาทโรเซนบอร์ก –  สนามบิน
8.กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62  6-13
เม.ย.62  6-13,10-17,16-26
พ.ค.62  14-21
มิ.ย.62  4-11,21-28ทัวร์  สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์  EK-L05-GO3ARN-EK002_MAY19

1.กรุงเทพฯ
2.กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา 
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
3.สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
4.ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น 
5.เบอร์เก้น – ท่าเรือเก่า - อุลวิค
6.อุลวิค -  เมืองฟลัม - รถไฟสายโรแมนติกฟลัม -ไมดรัล  
ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - เมืองกอล
7.เมืองกอล - กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS
8.โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน 
 พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
9.ปราสาทโรเซนบอร์ก –  สนามบิน – ดูไบ  
10.ดูไบ - กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATE AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  12-21
มี.ค.62  6-15,13-22,20-29
เม.ย.62  1-10,18-27,25เม.ย.-4พ.ค.62
  8-17,10-19,11-20,12-21
พ.ค.62  2-11,13-22,20-29


ทัวร์  สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์  TG-L05-GO3ARN-TG004_JUN19

1.กรุงเทพฯ
2.กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา 
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
3.สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
4.ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
5.เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค
6.อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล –   
ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
7.เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ -  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ –
ล่องเรือ DFDS    
8.โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน –
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
9.ปราสาทโรเซนบอร์ก –  สนามบิน
10.กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 77,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62  5-14
มี.ค.62  21-30
เม.ย.62  5-14,9-18,12-21
พ.ค.62  3-12,17-26,31พ.ค.-9มิ.ย.62
มิ.ย.62  21-30

 ทัวร์ THE 4 COUNTRIES 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ QR-L05-GO3GOT-QR001_MAY19

1.กรุงเทพฯ – โดฮา
2.โดฮา – โกเทนเบิร์ก – จัตุรัส Gustav Adolf’s – เฮลซิงบอร์ก – มัลโม – ปราสาทมัลโม 
3.มัลโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ล่องเรือ DFDS 
4.ออสโล –  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – เกียร์โล
5.รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
6.เกียร์โล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – คาลสตัท 
7.คาร์ลสตัท – สต็อกโฮล์ม – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม 
8.พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ล่องเรือสำราญ เรือ SILJALINE    
9.กรุงเฮลซิงกิ – จัตุรัสซีเนเตอร์ – สนามบิน
10.โดฮา – กรุงเทพฯ 


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.พ.62 6-15 ก.พ., 23 ก.พ.-4 มี.ค 62
มี.ค.62 2-11, 16-25 มี.ค., 30 มี.ค.-8 เม.ย. 62
เม.ย.62 6-15 , 10-19, 13-22 , 27 เม.ย.-6 พ.ค. 62
พ.ค.62    1-10, 11-20, 18-27 พ.ค., 25 พ.ค.-3 มิ.ย. 62
 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

463 คน

 สถิติเมื่อวาน

1487 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

39936 คน

99883 คน

3668290 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official