ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โปรแกรมทัวร์อินเดีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ   
📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย


 

 หน้า 1 / 2 
 

ทัวร์ อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน2 คืน

รหัสทัวร์ WE-L05-GO2JAI-WE001_SEP

1.สนามบินสุวรรณภูมิ– ชัยปุระ
2.ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส 
วัดพระพิฆเนศ – อักรา
3.อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ
4.ชัยปุระ - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI SMAIL
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61   6-9,12-16,20-23
ส.ค.61   3-6,11-14,17-20,24-27,31 ส.ค. - 03 ก.ย
ก.ย.61   7-10,14-17,20-23,21-24,27-30

ทัวร์ อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO2JAI-FD001-OCT

1.สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ
2.ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส 
วัดพระพิฆเนศ – อักรา
3.อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ
4.ชัยปูระ - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 12,900  บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61   10-13,17-20,24-27,31 ส.ค.- 03 ก.ย
ก.ย.61   7-10,14-17,21-24,28 ก.ย.- 01 ต.ค
ต.ค.61   5-8,12-15,19-22,26-29
ทัวร์ SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7วัน 4คืน

รหัสทัวร์ SG-L05-GO2SXR-SG001_OCT

1.กรุงเทพฯ–เดลลี
2.เดลลี–ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์–ชมสวนชาลิมาร์ 
ชมสวนนิชาบากห์
3.ศรีนาคา– กุลมาร์ค– เคเบิ้ลคาร์– ศรีนาคา
4.ศรีนาคา– โซนามาร์ค–  ศรีนาคา
5.ศรีนาคา– ล่องเรือซิคาร่า– เดลลี (บินภายใน)  – อักรา
6.อักรา– ทัชมาฮาล– อักราฟอร์ด– เดลลี
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน  SPICE JET
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61   3-9,5-11,17-23,19-25,24-30,25-31,26 ก.ค.- 01 ส.ค
ส.ค.61   2-8,7-13,8-14,9-15,14-20,16-22,21-27,23-29
               28 ส.ค.- 03ก.ย.,30 ส.ค.- 05ก.ย
ก.ย.61    4-10,6-12,11-17,13-19,20-26,25 ก.ย.- 01 ต.ค
               27 ก.ย.- 03 ต.ค
ต.ค.61    2-8,4-10,9-15,10-16,11-17,16-22,17-23,18-24,23-29

 

ทัวร์  ทัวร์อินเดีย – เนปาล 9 วัน WE

รหัสทัวร์ WE-L166-TVXWE-9D_MAR62

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาล
 และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
3.สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี
4.ลุมพินี-กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์
5. กุสินารา-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยา
6. คยา-นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-คยา
7.คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณสี
8.พาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป
 ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ-ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา-สนามบิน
9.สนามบินลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI SMAIL
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  29ก.ค-3ส.ค
ส.ค.61  23-31
ก.ย.61  4-12,20-28,213-21,20-28
พ.ย.61  9-17,23พ.ย-1ธค
ธ.ค.61  2-10
ม.ค.61  11-19,20-28
ก.พ.61  7-15,16-24
มี.ค.61  1-9,15-23
ทัวร์ อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน 

รหัสทัวร์ SG-L05-GO2LEH-SG001_OCT

1.กรุงเทพฯ – เดลลี
2.เดลลี  - อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ต – เดลลี
3.เดลลี – เลห์ (บินภายใน) – เจดีย์แห่งสันติภาพ 
Hall of fame – Leh Market
4.เลห์– พระราชวังเลห์ - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La 
pass – นูบร้าวัลเลย์– ขี่อูฐ
5.นูบร้าวัลเลย์ – วัดดิสกิต – วัดทิกเซ่ - เลห์
6.เลห์ – ทะเลสาบแปงกอง – เลห์
7.เลห์ – เดลลี – India gate – วัดอักชารดาห์ม – กรุงเทพฯ
8.กรุงเทพฯ


สายการบิน  SPICE JET
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61   13-20,20-27,25ก.ค.- 01 ส.ค.,27ก.ค.- 03 ส.ค
ส.ค.61   1-8,10-17,17-24,24-31,29 ส.ค.- 05 ก.ย
ก.ย.61   5-12,12-19,19-26,26 ก.ย.- 03 ต.ค
ต.ค.61   5-12,112-19,19-26


ทัวร์ Final SG_Kashmir lover 6D4N

รหัสทัวร์ SG-L34-INDIA SG_SEP


1.กรุงเทพฯ –เดลลี (ประเทศอินเดีย)
2.พาฮาแกม–หุบกุลมาร์ค-ศรีนาคา
3. (แคชเมียร์) ศรีนาคา-โซนามาร์ค-ศรีนาคา
4. (แคชเมียร์) ศรีนาคา- เดลลี- กรุงเทพ
5.อัคระ -เดลลี   เดลลี- กรุงเทพ


สายการบิน SPICE JET
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61    11-16, 25-30
มิ.ย.61     15-20,26 มิ.ย.-1 ก.ค.
ก.ค.61     26-31
ส.ค.61     10-15 , 24-29
ก.ย.61      7-12 , 21-26
ทัวร์ อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO2SXR-TG001_OCT

1.กรุงเทพฯ – เดลลี
2.เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์
3.ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – ศรีนาคา
4.ศรีนาคา – โซนามาร์ค –  ศรีนาคา
5.ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน)  – อักรา
6.อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  12-18
ส.ค.61  6-15,23-29
ก.ย.61  6-12,21-27,28 ก.ย.-03 ต.ค

ทัวร์ spring final AI-Beautiful of Kashmir7D6N

รหัสทัวร์ AI-L34-INDIA AI_JUL


1.กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย)
2.เดลลี – (แคชเมียร์) ศรีนาคา
3. (แคชเมียร์)ศรีนาคา - พาฮาลแกม – ศรีนาคา
4. (แคชเมียร์) ศรีนาคา–หุบกุลมาร์ค-ศรีนาคา
5. (แคชเมียร์) ศรีนาคา-โซนามาร์ค-ศรีนาคา
6. (แคชเมียร์) ศรีนาคา- เดลลี
7.เดลลี –(สุวรรณภูมิ) กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR INDIA
ราคาเริ่มต้น 38,800 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61      28 เม.ย.-4 พ.ค.
พ.ค.61       26 พ.ค.-1มิ.ย.
มิ.ย.61       15-21
ก.ค.61        27 ก.ค.-2ส.ค. 


ทัวร์ 9W สังเวชนียสถาน+ทัชมาฮาล 9วัน7คืน 

รหัสทัวร์ 9W-L34-INDIA 9W_DEC


1.กรุงเทพฯ- เดลลี-อัครา
2.เมืองอัคราอัครา  (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-ลัคเนาว์-สารวัตถี
3.เมืองสารวัตถี (ประเทศอินเดีย)
เมืองลุมพินี (ประเทศอินเดีย)
4.เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล) – กุสินารา (ประเทศอินเดีย)
5.เมืองกุสินารา – เมืองพุทธคยา
6.เมืองพุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา
7.เมืองพุทธคยา – พาราณสี
8.พาราณสี-เดลลี-กรุงเทพ
9.เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ


สายการบิน JET AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 48,800 บาท 

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61     01-09,22-30
ต.ค.61     06-14,20-28
พ.ย.61     03-11,17-25
ธ.ค.61     01-09,15-23


 


 

 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1558 คน

 สถิติเมื่อวาน

2443 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

44430 คน

325792 คน

3289675 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official