ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โปรแกรมทัวร์อินเดีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ   
📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย


 

 หน้า 1 / 2 
 

ทัวร์ อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน
 
รหัสทัวร์ FD-L05-GO2JAI-FD001_OCT

1.สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ
2.ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา
3.อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ
4.ชัยปุระ - กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 61 5-8,12-15,19-22,26-29ทัวร์ อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ WE-L05-GO2JAI-WE001_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ– ชัยปุระ
2.ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา
3.อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ
4.ชัยปุระ - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI SMAIL
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 4-7,5-8,25-28,26-29
พ.ย.61 1-4,2-5,8-11,9-12,15-18,23-26
ธ.ค.61 13-16,14-17

 

ทัวร์  มหัศจรรย์อินเดีย อัมริตสาร์ ชม วิหารท

รหัสทัวร์ SG-L128-LF-ATQSG01_APR

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-อัมริตสาร์-ธรรมศาลา
2.วัดนัมเกล-โบสถ์ เซ็นจอห์น -สถาบันนอร์บูลิงกา-เมือง อัมริตสาร์-วิหารทองคำ
3.สวน Jallianwala Bagh-วัด Sri Durgiana-ชมพิธีเปลี่ยนเวร Wagah Border
ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง-สนามบินอัมริตสาร์
4.อัมริตสาร์-สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน SPICE JET
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 10-13,24-27
ธ.ค.61 8-11,22-25,29ธ.ค.61-01ม.ค.62,30ธ.ค.61-02ม.ค.62
ม.ค.62 5-8,19-22
ก.พ.62 16-19
มี.ค.62 9-13,16-19,23-26
เม.ย.62 6-9,13-6,14-17

ทัวร์  บินตรงสู่ เดลลี แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค ล่องเรือซิคาร่า ทัชมาฮาล

รหัสทัวร์ SG-L05-GO2SXR-SG002_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2.เดลลี (บินภายใน)  – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาบากห์ – ศรีนาคา
3.ศรีนาคา– กุลมาร์ค– เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา
4.ศรีนาคา– โซนามาร์ค– ชมเทือกเขาหิมาลัย– ศรีนาคา
5.ศรีนาคา– ล่องเรือซิคาร่า (*รวมค่าล่องเรือ) – เดลลี (บินภายใน) – อักรา
6.อักรา– ทัชมาฮาล– อักราฟอร์ด– เดลลี – สนามบิน
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน SPICE JET
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 61 2-8,23-29

 

ทัวร์  สัมผัสเนปาล...อ้อมกอดหิมาลัย 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ SL-166-3X-KTMSNO02_MAR19

1.สนามบินดอนเมือง– เมืองกาฐมัณฑุ – เทือกเขานากาก๊อต
 (Nagarkot Mountain)
2.บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล
3.โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์
4.กาฐมัณฑุ – สนามบินดอนเมือง


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น  19,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 2-5,16-19
ธ.ค.61 7-10,14-17,21-24,28-31
ก.พ.62 8-11,22-25
มี.ค.62 8-11,15-18,22-25


 

ทัวร์ ทัวร์อินเดีย-เนปาล 9วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ WE-L166-TVXWE_MAR19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
3.สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี
4.ลุมพินี-กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์
5.กุสินารา-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยา
6.คยา-นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-คยา
7.คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณสี
8.พาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป
ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ-ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา
สนามบิน
9.สนามบินลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค.62 11-19,20-28
ก.พ.62 7-15,16-24
มี.ค.62 1-9,15-23 


 

ทัวร์อินเดีย-เนปาล 4 สังเวชนียสถาน6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์FD-L15-LF-GAYFD02-6D5N_DEC

1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินคยา-บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา-
มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์
2.เมืองคยา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา
3.มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี
4.สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี
5.ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน 
เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา
6.สนามบินคยา-สนามบินดอนเมือง


สายการบินAIRASIA
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  5-10,7-12,26-31

 

ทัวร์ อินเดีย-เนปาล 8 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์FD-L15-LF-GAYFD01-8D7N_JAN19

1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินคยา-บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-
วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาพิ์
2.คยา-เมืองราชคฤห์-เขาคิชญกูฏ-วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองค์ดำ
3.นาลันทา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา
4.มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี
5.สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองสาวัตถี
6.วัดเชตะวันมหาวิหาร-บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี-บ้านองคุลีมาล-เมืองพาราณสี


สายการบินAIRASIA
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  5-12,14-21,19-26,21-28,16ธ.ค.-2ม.ค62.,
 28ธ.ค.-4ม.ค.62 


ทัวร์ Kashmir AUTUMN  6D

รหัสทัวร์ SG-L34-INDIA_NOV

1.กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย)
2.พาฮาแกม–หุบกุลมาร์ค-ศรีนาคา
3.(แคชเมียร์) ศรีนาคา-โซนามาร์ค-ศรีนาคา
4.(แคชเมียร์) ศรีนาคา- เดลลี- กรุงเทพ
5.อัคระ -เดลลี   เดลลี- กรุงเทพ
6. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


สายการบิน SPICEJET
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 5-11,12-17,19-24,23-28
พ.ย.61 2-7,9-14,12-18ทัวร์  อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO2SXR-TG001_SEP

1.กรุงเทพฯ – เดลลี
2.เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์
3.ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – ศรีนาคา
4.ศรีนาคา – โซนามาร์ค –  ศรีนาคา
5.ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน)  – อักรา
6.อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี

7.กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 28 ก.ย.-04 ต.ค.
 

ทัวร์ อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 คืน  

รหัสทัวร์ B3-L05-GO2GAY-B3001_JAN19

1.กรุงเทพฯ – พุทธคยา 
2.พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี
3.เวสาลี – กุสินารา
4.กุสินารา – ลุมพินี
5.ลุมพินี (เนปาล) –  สาวัตถี
6.สาวัตถี – พาราณสี
7.พาราณสี – พุทธคยา
8.พุทธคยา – กรุงเทพฯ


สายการบิน BHUTAN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 12-19
ม.ค.62 2-9,23-30,30 ม.ค. – 06 ก.พ.
ทัวร์ อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ ตามรอยพระพุทธเจ้า 

รหัสทัวร์ WE-L05-GO2GAY-WE001_NOV

1.กรุงเทพฯ – พุทธคยา  
2.พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี
3.เวสาลี – กุสินารา
4.กุสินารา – ลุมพินี
5.ลุมพินี (เนปาล) –  สาวัตถี
6.สาวัตถี – พาราณสี
7.พาราณสี –  กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI SMAIL
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 61 2-8,21-27

ทัวร์ ศรีนาคา-พาฮาลแกม-กุลมาร์ค-โซนามาร์ค

รหัสทัวร์ SG-L34-INDIA_MAR19

1.กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย)
2.พาฮาแกม–หุบกุลมาร์ค-ศรีนาคา
3.(แคชเมียร์) ศรีนาคา-โซนามาร์ค-ศรีนาคา
4.(แคชเมียร์) ศรีนาคา- เดลลี- กรุงเทพ
5.อัคระ -เดลลี   เดลลี- กรุงเทพ
6. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


สายการบิน SPICEJET
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 5-10 , 21-26,28 ธ.ค. 61- 2 ม.ค. 62
29ม.ค.61 – 3 ม.ค. 62
ม.ค.62 11-16,25-30
ก.พ.62 1-6,15-20
มี.ค.62 15-20,22-27
 

ทัวร์ อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 คืน  

รหัสทัวร์ B3-L05-GO2GAY-B3001_JAN

1.กรุงเทพฯ – พุทธคยา  
2.พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี
3.เวสาลี – กุสินารา
4.กุสินารา – ลุมพินี
5.ลุมพินี (เนปาล) –  สาวัตถี
6.สาวัตถี – พาราณสี
7.พาราณสี – พุทธคยา
8.พุทธคยา – กรุงเทพฯ


สายการบิน BHUTAN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 34,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  12-19
ม.ค.62  2-9,23-30,30 ม.ค. – 06 ก.พ


ทัวร์ อินเดีย–เนปาล (บินตรงพุทธคยา)

รหัสทัวร์ B3-L18-INDIA_NEPAL_FEB19

1.กรุงเทพฯ – พุทธคยา ประเทศอินเดีย
2.พุทธคยา – เมืองพาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา
3.เมืองพาราณสี ธรรมเมกขสถูป สารนาถ – สาวัตถี
4.เมืองสาวัตถี วัดเชตวัน บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี – ลุมพินี เนปาล
5.ลุมพินี สังเวชนียสถานลุมพินี มายาเทวีวิหาร  – กุสินารา
6.กุสินารา สังเวชนียสถานกุสินารา มกุฎพันธเจดีย์ – ไวสาลี วัดป่ามหาวัน – ราชคฤห์
7.ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวัน นาลันทา หลวงพ่อดำ – พุทธคยา
8.พุทธคยา – กรุงเทพฯ


สายการบิน BHUTAN AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  30 ธ.ค. – 6 ม.ค.62
ม.ค.62  13 – 20 , 27 ม.ค. – 3 ก.พ.62
ก.พ.62  13 – 20
 


ทัวร์ PAKISTAN 8 DAYS

รหัสทัวร์ TG-L34-PAKISTAN_NOV

1.กรุงเทพฯ –อิสลามาบัด (ประเทศปาสถีถาน)
2.อิสลามาบัด – เส้นทางหลางคาราโครัม ไฮเวย์
จุดที่เชื่อมต่อระหว่างเทือกเขาสำคัญของโลก 3 เทือกเขา(junction Point)-ซีลาส
3.ชีลาส - เมืองคาริมาบัด (Karimabad) - ฮุนซ่า (Hunza Valley)
4.ฮุนซ่า -ยอดเขาดุยเกอร์  (Duiker )  - ทะเลสาบอัตตาบัด (Attabad lake)
อุทยานแห่งชาติ ช่องเขากุนจีราบพาส (Khunjerab Pass and National Park)
สะพานแขวน – พาสสุกราเซีย-ทะเลสาบบอริท -ฮุนซ่า
5.ฮุนซ่า– กราเซียฮอปเปอร์ –Nalter  Valley –Gilgit กิลกิต
6.เมืองกิลกิต (Gilgit)- เมืองบีสชาม (Basham)
7.Basham –อิสลามาบัด-กรุงเทพฯ
8.กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 51,199 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 3-10 


 

 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1702 คน

 สถิติเมื่อวาน

2102 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

42558 คน

460099 คน

3423982 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official