ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โปรแกรมทัวร์อินเดีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ   
📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย


 

 หน้า 1 / 2 
ทัวร์ ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา

รหัสทัวร์ XW-L142-HID-XW41-S01_APR

1.สนามบินดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี
2.เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท – ทัชมาฮาล 
3.ชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด 
ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล 
4. สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

สายการบิน NOK SCOOT 
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62 1-4,5-8,8-11,12-15,15-18,19-22
22-25,26-29,29มี.ค-1เม.ย.62
เม.ย.62 2-5,5-8,9-12,12-15,16-18,19-22
23-26,26-29,30เม.ย-3พ.ค

ทัวร์ อินเดีย INDIA นมัสเต 5D2N 

รหัสทัวร์ XW-L142-XW52-A01_APR19

1.สนามบินดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี -เมืองเดลี 
2.เมืองชัยปุระ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด 
 ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล
3.เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท – ทัชมาฮาล 
4.เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท 
 ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
5.สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

สายการบิน NOK SCOOT 
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
กำหนดการเดินทาง

ก.พ.62 5-9,7-11,12-16,14-18,19-23,21-25
26ก.พ-2มี.ค,28ก.พ-4มี.ค
มี.ค.62 5-9,7-11,12-16,14-18,19-23,21-25,26-30
28มี.ค-1เม.ย
เม.ย.62 2-6,4-8,9-13,11-15,14-18,16-20,18-22
23-27,25-29,30เม.ย-4พ.ค

ทัวร์ อินเดีย เที่ยวฟิน อินเทรนด์-ชัยปุระ 

รหัสทัวร์ SG-L15-FT-DEL SG01C_APR19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลลี-กุตับมีนาร์-ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ซิตี้ พาเลส
2.หอดูดาว จันทาร์ มานทาร์-ป้อมปราการแอมเบอร์-พระราชวังแอมเบอร์-บ่อน้ำจันเบารี-อักรา
3.ทัชมาฮาล-ป้อมอักรา-เดลลี-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
4.สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย


สายการบิน SPICE JET
ราคาเริ่มต้น 14,991 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62  1-4,2-5,7-10,8-119-12,14-17,15-18,16-19
  21-24,22-25,28 ก.พ.-03 มี.ค.62
มี.ค.62  1-4,2-5,7-10,811,9-12,14-17,15-18,16-19
 21-24,22-25,23-26,28-31,29 มี.ค.-01 เม.ย.62
  30 มี.ค.-02 เม.ย.62
เม.ย.62  4-7,5-8,6-9,11-14,14-17,27-30,29 เม.ย.-02 พ.ค.62
ทัวร์  อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์  FD-L05-GO2JAI-FD002_MAR19

1.สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ
2.ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา
3.อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ
4.ชัยปุระ - กรุงเทพฯ

สายการบินAIRASIA 
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  1-4,8-11,22-25
มี.ค.62  1-4,15-18ทัวร์   NAMASTE INDIA ชัยปุระ อัครา เดลี 5D3N 

รหัสทัวร์ 9W-L09- CZDEL01_MAR19


-ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์
 -ฟอร์ด ซิตี้ พาเลซ
-ฮาวา มาฮาล  -อัครา ฟอร์ท - ทัชมาฮาล
-กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย
-ตลาดพื้นเมืองจันปาตร์ต

สายการบิน JET AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  1-5,15-19,16-20,22-26
มี.ค.62  8-12,15-19,22-26,29 มี.ค. – 02 เม.ย.
ทัวร์ มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ FD-L120-BT-GAY01_MAR19

-ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน
-ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
-ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
-ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
-ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
-ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้
-พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว


สายการบินAIRASIA
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  1-4,15-18
มี.ค.62  1-4,15-18,22-25 

ทัวร์  มหัศจรรย์อินเดีย อัมริตสาร์ ชม วิหารท

รหัสทัวร์ SG-L128-LF-ATQSG01_APR

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-อัมริตสาร์-ธรรมศาลา
2.วัดนัมเกล-โบสถ์ เซ็นจอห์น -สถาบันนอร์บูลิงกา-เมือง อัมริตสาร์-วิหารทองคำ
3.สวน Jallianwala Bagh-วัด Sri Durgiana-ชมพิธีเปลี่ยนเวร Wagah Border
ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง-สนามบินอัมริตสาร์
4.อัมริตสาร์-สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน SPICE JET
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62 16-19
มี.ค.62 9-13,16-19,23-26
เม.ย.62 6-9,13-6,14-17
ทัวร์  สัมผัสเนปาล...อ้อมกอดหิมาลัย 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ SL-166-3X-KTMSNO02_MAR19

1.สนามบินดอนเมือง– เมืองกาฐมัณฑุ – เทือกเขานากาก๊อต
 (Nagarkot Mountain)
2.บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล
3.โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์
4.กาฐมัณฑุ – สนามบินดอนเมือง


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น  19,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62 8-11,22-25
มี.ค.62 8-11,15-18,22-25

 

ทัวร์ มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7วัน6คืน

รหัสทัวร์ FD-L120-GAY02_MAY

-เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์  หมู่บ้านนางสุชาดา
-เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ
-ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี
-เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก
-เมืองกุสินารา ชมมหาปรินิพพานวิหาร มกุฏพันธนเจดีย์
-เมืองเวสาลี วัดป่ามหาวัน เสาอโศก
-ชมมหาลัยนาลันทา วัดเวฬุวันมหาวิหาร เขาคิชฌกูฏ


สายการบินAIRASIA
ราคาเริ่มต้น 24,900  บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62  4-10,18-24

ทัวร์ อินเดีย-เนปาล  6 วัน 5 คืน 

รหัสทัวร์ FD-L15-FT-GAY-FD01_MAR19

1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินคยา-บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา
วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์
2.เมืองคยา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา
3.มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี
4.สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี
5.ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน 
เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา
6.สนามบินคยา-สนามบินดอนเมือง


สายการบิน AIRASIA 
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
กำหนดเดินทาง 
มี.ค.62  8-13,15-20
 

ทัวร์ WONDERFUL KASHMIR  6D4N

รหัสทัวร์ 9W-L09-ZDEL04 _MAR

-อินเดีย-แคชเมียร์-อัครา-เดลี
-แคชเมียร์ ดินอดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเซีย
-อลังการสุด เทศกาลดอกทิวลิปที่ใหย่ที่สุดในเอเชีย
-เยือนสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทัชมาฮาล


สายการบิน JET AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62  20-25,27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
  28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562
ทัวร์ ทัวร์อินเดีย-เนปาล 9วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ WE-L166-TVXWE_MAR19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
3.สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี 
4.ลุมพินี-กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์
5.กุสินารา-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยา
6.คยา-นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-คยา
7.คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณสี
8.พาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป
ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ-ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา
สนามบิน
9.สนามบินลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62  7-15,16-24
มี.ค.62  1-9,15-23
ทัวร์ อินเดีย เนปาล 8วัน7คืน

รหัสทัวร์ FD-L15-FT-GAY FD02_MAR19

1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินคยา-บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา
วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาพิ์
2.คยา-เมืองราชคฤห์-เขาคิชญกูฏ-วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองค์ดำ
3.นาลันทา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา
4.มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี
5.สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองสาวัตถี
6.วัดเชตะวันมหาวิหาร-บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี-บ้านองคุลีมาล-เมืองพาราณสี
7.ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน
 เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา
8.สนามบินคยา-สนามบินดอนเมือง

สายการบิน AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  8-15,22ก.พ-1มี.ค.62
มี.ค.62  8-15,13-20,15-22,20-27
 

ทัวร์   AMAZING KASHMIR 6D4N 

รหัสทัวร์ 9W-L09-CZDEL02_APR19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
 สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์
2.กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์
สวนนิชาท - ทะเลสาบดาล
3.สวนแอปเปิ้ล - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
4.สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี 
 เมืองเดลี - เมืองอัครา
5.ทัชมาฮาล -  อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท
ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
6.สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


สายการบิน JET AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62  9-14,14-19,22-24,29มี.ค-3เม.ย.62
เม.ย.62  6-11,11-16,13-18,26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562
  27 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562
ทัวร์COLORFUL KASHMIR 6D4N

รหัสทัวร์  9W-L09- ZDEL03_APR

1.สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - ประตูเมืองอินเดีย
2.อาคารบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค
3.สวนแอปเปิ้ล - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - ทะเลสาบดาล
4.สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ 
 ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา
5.ทัชมาฮาล -  อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท
ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
6.สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

สายการบิน JET AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท
กำหนดเดินทาง

มี.ค.62 19-24,20-25,27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562

เม.ย.62 9-14,10-15,18-23,19-24,20-25
23-28,24-29,25-30

 

ทัวร์  อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์  SG-L05-GO2SXR-SG003_MAY19

1.กรุงเทพฯ–เดลลี–ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์
ชมสวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชาบากห์
2.ศรีนาคา– กุลมาร์ค– เคเบิ้ลคาร์ (รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา
3.ศรีนาคา– โซนามาร์ค –ชมเทือกเขาหิมาลัย– ศรีนาคา
4.ศรีนาคา– ล่องเรือซิคาร่า (รวมค่าล่องเรือ) – เดลลี (บินภายใน) – อักรา
5.อักรา– ทัชมาฮาล– อักราฟอร์ด– เดลลี – สนามบิน

สายการบิน SPICE JET
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
มี.ค.62  22-27,27มี.ค.-3เม.ย.62
เม.ย.62  6-11,11-16,12-17,13-18,28เม.ย.-2พ.ค.62
พ.ค.62  3-8

ทัวร์ ศรีนาคา-พาฮาลแกม-กุลมาร์ค-โซนามาร์ค

รหัสทัวร์ SG-L34-INDIA_MAR19

1.กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย)
2.พาฮาแกม–หุบกุลมาร์ค-ศรีนาคา
3.(แคชเมียร์) ศรีนาคา-โซนามาร์ค-ศรีนาคา
4.(แคชเมียร์) ศรีนาคา- เดลลี- กรุงเทพ
5.อัคระ -เดลลี   เดลลี- กรุงเทพ
6. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


สายการบิน SPICEJET
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62 1-6,15-20
มี.ค.62 15-20,22-27
 

ทัวร์  มุมไบ-อะจันต้า 5วัน3คืน

รหัสทัวร์  9W-L34-INDIA-5D3N_MAR19

  1.กรุงเทพฯ-มุมไบ/บอมเบย์ รัฐมหาราษ (ประเทศอินเดีย)
   2.บอมเบย์ -ออรังกาบัด (บินภายในประเทศ)
  3.เมืองออรังกาบาด( AURANGABAD )-
อะชันต้า  ( AJANTA CAVES ) “  ถ้ำมรดกโลก “
  4.เมืองออรังกาบาด( AURANGABAD )-
ถ้ำเอลโลร่า (ELLORA CAVES )-ป้อมดาลาตาบาด –ออรังกาบาด
  5.เมืองออรังกาบาด-สนามบินมุมไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


สายการบิน JET AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 39,800 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  6-10,20-24
มี.ค.62  13-17,27-31
 

ทัวร์  SIKKIM DARJILING 9D7N

รหัสทัวร์   6E-L34-SIKKIM-DARJILING _NOV19

  1.กรุงเทพฯ – กัลกัตตา
  2.กัลกัตตา – สีลิกูรี  (บักโดกรา) – เมืองดาร์จีลิ่ง
  3.เมืองดาร์จีลิ่ง
  4.เมืองดาร์จีลิ่ง-เมืองกังต๊อก
  5.เมืองกังต๊อก-ทะเลสาบฌางโก-คเณศต็อก
  6.เมืองกังต๊อก-หมู่บ้านลาชุง
7.หมู่บ้านลาชุง – หุบเขายุมถัง หุบเขาแห่งดอกไม้-เมืองกังต๊อก
  8.เมืองกังต๊อก-สิริกูรี(บักโดกรา)-กัลกัตต้า-กรุงเทพฯ
  9.กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา เที่ยงคืน )

สายการบิน INDIGO AIR
ราคาเริ่มต้น 46,700 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62  12-19
พ.ค.62  3-10
มิ.ย.62  7-15
ก.ค.62  12-19
ส.ค.62  9-16
ก.ย.62  20-27
ต.ค.62  18-25
พ.ย.62  8-15
 

ทัวร์   สังเวชนียสถาน+ทัชมาฮาล 9วัน7คืน

รหัสทัวร์  9W-L34-INDIA-9D7N_MAR19

  1.กรุงเทพฯ- ?เดลลี-อัครา
  2.เมืองอัคราอัครา  (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-ลัคเนาว์-สารวัตถี
  3.เมืองสารวัตถี (ประเทศอินเดีย) – เมืองลุมพินี (ประเทศอินเดีย)
  4.เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล) – กุสินารา (ประเทศอินเดีย)
  5.เมืองกุสินารา – เมืองพุทธคยา
  6.เมืองพุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา
 7.เมืองพุทธคยา – พาราณสี
  8.พาราณสี-เดลลี-กรุงเทพ
  9.เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ


สายการบิน JET AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 49,800 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  9-17,23ก.พ.-3มี.ค.62
มี.ค.62  9-17,23-31
 

ทัวร์  อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4สังเวชนียสถาน  7วัน 6คืน

รหัสทัวร์  FD-L05-GO2GAY-FD001_MAR19

1.กรุงเทพฯ – พุทธคยา 
2.พุทธคยา – พาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา
3.พาราณสี – ลุมพินี (เนปาล)
4.ลุมพินี (เนปาล) - กุสินารา
5.กุสินารา – เวสาลี -  ปัตนะ
6.ปัตนะ – ราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฏ - นาลันทา -พุทธคยา
7.พุทธคยา – กรุงเทพฯ


สายการบินAIRASIA
ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62  4-10

  


 


 

 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

458 คน

 สถิติเมื่อวาน

1487 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

39931 คน

99878 คน

3668285 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official