ทัวร์ฮ่องกง
 
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก แพคเกจทัวร์ฮ่องกง โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ ทัวร์อินเลิฟ 
  
📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย
 

1 | 2 | 3 

 


ทัวร์  ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 

รหัสทัวร์   EK-L120-BT-HKG001_JAN19

1.กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น 
2.เซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ
หยก-โชว์ม่านน้ำ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
3.วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ   


สายการบิน EMIRATE AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

กำหนดวันเดินทาง
ธ.ค.61 4-6,10-12,17-19,21-23,23-25
ม.ค.62 3-5,9-11,17-19,24-26
 
 
 

ทัวร์ ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1 HKG-FD005_DEC

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา
กระเช้านองปิง– เซินเจิ้น
2.เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
3.เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ..ค.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,29-31,30ธ.ค-1ม.ค.62
 21ธ.ค-2ม.ค.62

   ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น  HONGKONG Shenzhen จัดเต็ม 3D2N

รหัสทัวร์ FD-L142-HHZ-FD32-B03_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น (B/อิสระ/D)
2.พิพิธภัณเซินเจิ้น - สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ – ร้านยาจีน
  ร้านหยก – ร้านยางพาราหรือร้านเยื่อไผ่ – ช้อปปิ้งหล่อวู่
  โชว์น้ำพุเต้นระบำ
3. เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่
 ช็อปปิ้งถนนนาธาน – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 8,765 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  6-8,13-15,20-22,28-30,29-31,30-1

 

ทัวร์ ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ HX-L176-HKTG01_MAR19

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ไปเซินเจิ้น – ตลาดตงเหมิน
2.ช้อปปิ้งสินค้า OTOP – วัดกวนอู – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ 
โชว์ม่านน้ำ 3D
3 วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – กระเช้านองปิง – ช้อปปิ้ง
Citygate Outlet
4.สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ


สายการบิน HONG KONG AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  5-8,12-15,19-22
ม.ค.62  9-12,16-19,23-26
ก.พ.62  13-16,20-23,27ก.พ.-2มี.ค.62
มี.ค.62  6-9,27-30
ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง

รหัสทัวร์ 
CX-L120-BT-HKG01 CX_APR19

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง
city gate outlets-เซินเจิ้น
2 เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ
หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
3 รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

สายการบิน  CATHAY PACIFIC AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 1-3,15-17,28-30,29-31,31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62
ม.ค.62 5-7,12-14,19-21,26-28
ก.พ.62 9-11,23-25,30-1เม.ย
 

ทัวร์  ฮ่องกง ช้อปปิ้ง  3วัน2คืน

รหัสทัวร์  MS-L137-HKG08_MAR19

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - มงก๊ก  เลดี้ 
2.ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก  
จิมซาจุ่ย –ชมโชว์แสงสีเสียง                                                                                                      
3.เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ –วัดหม่านโหมว - ถนนนาธาน  ย่านจิมซาจุ่ย-
เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

 สายการบินEGYPT AIR 
ราคาเริ่มต้น 11,900  บาท
กำหนดเดินทาง                        
ม.ค.62  1-3,3-5,10-12,17-19,24-26
ก.พ.62  7-9,14-16,21-23,28ก.พ.-2มี.ค.62
มี.ค.62  7-9,14-16,21-23,28-30
ทัวร์  ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน

รหัสทัวร์   HX-L137-HKG04_MAR19

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเช้านองปิง -
พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์                
พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง   
2.เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม –
ชมโชว์น้ำพุ - เมืองจูไห่                              
3.เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ –วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า -
ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า -
เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า – เมืองจู่ไห่  พิเศษ!! เมนูเป่าฮื้อ
4.เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ –
ร้านหยก– ถนนนาธาน  ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) -
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  พิเศษ!! เมนูห่านย่าง           

         
สายการบิน HONG KONG AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 12,900  บาท
กำหนดเดินทาง        
ม.ค.62  10-13,17-20,24-27,31ม.ค.-3ก.พ.62
ก.พ.62  21-24,28ก.พ.-3มี.ค.62
มี.ค.62  1-4,7-10,15-18,21-24,29มี.ค.-2เม.ย.62


ทัวร์ ฮ่องกง  เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ CX-L09-AZHKG21_MAR

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
2.เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน 
ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค
3.ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวน
อิม/ชิมขนมพื้นเมือง -  วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน 
แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่  
4.ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ


สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62  15-18,21-24,22-25
มี.ค.62  22-25
ทัวร์ ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ HX-L09-AZHKG26_MAR

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
2.เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน 
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
3.ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์
ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
4.วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮ่องฮำ (ยืมเงินเจ้าแม่) 
ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ


สายการบิน HONG KONG AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  6-9,13-16,20-23
ม.ค.62  10-13,17-20,24-27,31 ม.ค. – 03 ก.พ
ก.พ.62  14-17,16-19,21-24,28 ก.พ. – 03 มี.ค
มี.ค.62  7-10,14-17,21-24

 

ทัวร์   หวานใจฮ่องกง 2D1N

รหัสทัวร์  TG-L09-AZHKG07_APR19

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา 
Citygate Outlet Mall - A Symphony of Lights
2.ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 13,999  บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค.62  5-6,12-13,19-20,26-27
ก.พ.62  23-24
มี.ค.62  9-10,16-17,23-24,30-31
เม.ย.62  6-7,20-21,27-28

ทัวร์ ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L09-AZHKG03_MAY

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet
2.วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
A Symphony of Lights
3.ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค.62 4-6,5-7,11-13
ก.พ.62 22-24,23-25
มี.ค.62 2-4,9-11,15-17,16-18,22-24,23-2529-31,30 มี.ค. – 01 เม.ย.
เม.ย.62 19-21,20-22
พ.ค.62 4-6,10-12,25-27,31 พ.ค. – 02 มิ.ย.
ทัวร์ มหัศจรรย์ HONGKONG NGONG PING 

รหัสทัวร์ RJ-L120-BT-HKG002_MAR

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market 
2.วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย    
3.สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท 
เอาท์เลท-กรุงเทพฯ    


สายการบิน  ROYAL JORDANIAN
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค.62 3-5,10-12,24-26
ก.พ.62  7-9,14-16,21-23,28ก.พ.-2มี.ค.
มี.ค.62 7-9,14-16


ทัวร์  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ 4D2N

รหัสทัวร์ HX-L09-AZHKG31-HKG_MAR19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น 
ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 3D
3.หลอหวู่ – วัดกวนอู – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
4.ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ


สายการบิน HONG KONG AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  1-4,8-11,15-18,22-25
ม.ค.62  12-15,19-22,23-26
ก.พ.62  16-19,23-26
มี.ค.62  2-5,8-11,9-12,14-17,16-20,23-26
ทัวร์ ฮ่องกงพาช้อป ฟินฟิน3 วัน 2 คืน 

รหัสทัวร์ EK-L05-GO1HKG-EK001_DEC

1.กรุงเทพฯ– ฮ่องกง– Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]  
2.ฮ่องกง– วัดแชกง– วัดหวังต้าเซียน -พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง   + City Gate Outlet 
3.ฮ่องกง– วัดเจ้าแม่กวนอิม- Jewelry Factory
 ศูนย์หยกและสมุนไพร-อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต- กรุงเทพฯ

สายการบิน EMIRATE AIRLINE
ราคาเริ่มต้น13,900บาท
กำหนดวันเดินทาง
ธ.ค.61  1-3,6-8,7-9,8-10,13-15,14-16,15-17
  16-18,27-29,28-30,29-31,30ธ.ค-1ม.ค,31ธ.ค-2ม.ค.62ทัวร์ HKG11 ฮ่องกง ไหว้พระ7วัด ช้อปปิ้งสนั่นเมือง

รหัสทัวร์ HX-L137-HKG11-3D2N_JAN19

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) 
 กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท 
2.รีพลัสเบย์ - วัดหม่านโหมว -วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-– เจ้าแม่ทับทิม
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก 
พิเศษ !! โชว์แสงสีเสียง
3.ถนนนาธาน - จิมชาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) 
  

สายการบิน HONG KONG AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  7-9,24-26
ม.ค.62  1-3ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ CX-L09-HKG15_MAR19

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน 
 CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้น
2.เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน 
 ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
3.ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า 
 โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่
4.นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว 
  ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

สายการบิน CATHAY PACIFIC  
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  7-10,9-12,13-16,15-18,20-23,22-25
 28-31,30ธ.ค-2ม.ค.62
ม.ค.62  12-15,17-20,19-22,24-27,26-29,31ม.ค-3ก.พ.62
ก.พ.62  14-17,21-24,23-26,28ก.พ-3มี.ค.62
มี.ค.62  7-10,14-17,16-19,21-24,28-31,30มี.ค.-2เม.ย.62

ทัวร์ EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์  CX-L90-HKG NGONGPING_MAR19
                   
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet  
   Symphony of light              
2.วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่กวนอิม หากรีพัลเบย์ 
  จุดชมวิววิคตอเรียพีค - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล                  
3.อิสระท่องเที่ยว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์– กรุงเทพ    
   
        
สายการบิน  CATHAY PACIFIC 
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดการเดินทาง    
มี.ค.62  8-10,15-17,22-24,30มี.ค-1เม.ย.62
ทัวร์ ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 

รหัสทัวร์ RJ-L120-BT-HKG02 RJ_DEC

1. กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market 
2.วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย - Avenue of Stare      
3.สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท 
เอาท์เลท-กรุงเทพฯ


สายการบิน ROYAL JORDANIAN
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  13-15,17-19

ทัวร์ ฮ่องกง...สายบุญ 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ CX-L110-HKG003A_APR19

1.กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – อิสระ!!
  ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊ก
2.วิคทอเรียพีค – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน 
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย 
SYMPHONY OF LIGHTS
3.ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา 
CITY GATE OUTLET – กรุงเทพฯ

สายการบิน  CATHAY PACIFIC AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  8-10,15-17
ม.ค.62  18-20,25-27
ก.พ.62  23-25
มี.ค.62  2-4,9-11,16-18,23-25,
  30มี.ค.-1เม.ย.62


ทัวร์ ฮ่องกง...สุดคุ้ม 3วัน 2คืน 

รหัสทัวร์ CX-L110-HKG001 CX_MAR19

1.กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา 
CITY GATE OUTLET – SYMPHONY OF LIGHTS
2.วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน 
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย
3.อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR – กรุงเทพฯ


สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  14-16
ก.พ.62  22-24
มี.ค.62  1-3,8-10,22-24ทัวร์HONG KONG DISNEYLAND 3D2N

รหัสทัวร์RJ-L120-BT-HKG003_MAR19

1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
2 วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
3. สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ    


สายการบินROYAL JORDANIAN
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  3-5,10-12,24-26
ก.พ.62  7-9,14-16,21-23,28ก.พ.-2มี.ค.62
มี.ค.62  7-9,14-16


ทัวร์ EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING

รหัสทัวร์ CX-L90-BLESSING HKG_MAR19

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง
City Gate Outlet – Symphony of light    
2.ติ่มซำ –  จุดชมวิว วิคตอเรียพีค (รถรางขึ้นพีคแทรม) – หาดรีพลัสเบย์
  ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ -มาร์เก๊ต   
3.วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่
  ร้านหยก  – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ           

         
สายการบิน  CATHAY PACIFIC
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
กำหนดการเดินทาง          
ธ.ค.61  16-18
ม.ค.62  26-28,27-29
มี.ค.62  3-5,29-31
 

ทัวร์ EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND

รหัสทัวร์ CX-L90- FUNNY HKG_APR19

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – เจ้าแม่กวนอิม
 หาดรีพัลเบย์  ช็อปปิ้งตลาดเลดี้-มาร์เก็ต     
2.สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว)
 หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี        
3.วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก 
  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ       
            

สายการบิน  CATHAY PACIFIC
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
กำหนดการเดินทาง   
ธ.ค.61  9-11
ม.ค.62  13-15,20-22
ก.พ.62  24-26
มี.ค.62  3-5,17-19,24-26,31มี.ค-2เม.ย.62

ทัวร์ ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน

รหัสทัวร์  HX-L09-HKG04-3D2N_APR19
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง
 พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall
2.วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา  VICTORIA
หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights
3.ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

สายการบิน HONG KONG AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
กำหนดเดินทาง

ธ.ค.61 8-10,9-11,14-16,21-23,28-30,30ธ.ค-1ม.ค.62

ม.ค.62 11-13,18-22,25-27

ก.พ.62 15-17,16-18,17-19,22-24,23-25,28ก.พ-2มี.ค.62

มี.ค.62 8-11,15-17,22-24,23-25,29-31,30มี.ค-1เม.ย.62
ทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ CX-120-BT-HKG008_MAR

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง
city gate outlets 
2.มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป
เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง
3.รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ


สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 1-3,15-17,28-30,29-31
ม.ค.62 5-7,12-14,19-21,26-28
ก.พ.62 9-11
มี.ค.62 23-25,30มี.ค.-1เม.ย.
ทัวร์ สุดหรรษา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ  3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ HX-L05-GO1HKG-HX005_DEC

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – หาดรีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)
2.สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)  รวมค่าเข้าแล้ว
3.ศูนย์หยกและสมุนไพร – Jewelry Factory – วัดหวังต้าเซียน –
วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน –สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน HONG KONG AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  22-24
 

ทัวร์ มหัศจรรย์ HONGKONG NGONG PING 

รหัสทัวร์ CX-120-BT-HKG003_MAR

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market 
2.วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย    
3.สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ 
   

สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 3-5,10-12,17-19,24-26
ม.ค.62 1-3,8-10,15-17
ก.พ.62 5-7,11-13,19-21,26-28
มี.ค.62 23-25
2-4,9-11,16-18,23-25 
 

ทัวร์ ฮ่องกง นองปิง ดีสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ EK-L09-AZHKG11_DEC

  1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
  2.เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์
  3.นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 1-3,2-4,3-5,6-8,7-9,8-10,9-11,13-15,14-16,15-17,16-18,21-23,27-29,28-30
            30 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค.,31 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค.
ทัวร์ เที่ยวฮ่องกง ขอพร ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน 

รหัสทัวร์ CX-L05-GO1HKG-CX001_DEC

1.กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet
2.ฮ่องกง – วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน – Jewelry Factory 
ศูนย์หยกและสมุนไพร -วัดเจ้าแม่กวนอิม– ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
3.ฮ่องกง -หาดรีพลัสเบย์-จุดชมวิววิคตอเรียพีค-กรุงเทพฯ


สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,888  บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  14-16 , 09-11 ธ.ค. 2561
  31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 (วันปีใหม่)ทัวร์ ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนดื 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ RJ-L120-BT-HKG03 RJ_DEC

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
2.วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย - A Symphony of Lights
3. สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุก
ดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ    


สายการบิน ROYAL JORDANIAN
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  13-15,27-29

ทัวร์ ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่มหมุ่น 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ CX-L09-HKG06 UTDATE_DEC

1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
2.วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว -วัดหวังต้าเซียน 
ช้อปปิ้งนาธาน  – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
3.กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน 
ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


สายการบิน CATHAY PACIFIC 
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  14-16
ก.พ.62  22-24
มี.ค.62  8-10,15-17,22-24,29-31

ทัวร์ ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์

รหัสทัวร์ CX-L09-HKG08_MAR19

1.กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet
A Symphony of Lights
2.ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
3.นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


สายการบิน CATHAY PACIFIC 
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  8-10,9-11,14-16,15-17,21-23,22-24,23-25,30ธค-1ม.ค.62
ม.ค.62  11-13,12-14,18-20,19-21,25-27,26-28
ก.พ.62  15-17,16-18,17-19,22-24,23-25
มี.ค.62  3-5,9-11,10-12,15-17,16-18,17-19,22-24,29-31
  30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
  31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562


ทัวร์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ CX-L176-HKTG07_DEC

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง
2.วัดแชกง – จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน –ช้อปปิ้งนา
3.วิคตอเรียพีค(Nid-Level) – รีพลัสเบย์–ช้อปปิ้งตลาดมงก๊ก – สนามบิน


สายการบิน  CATHAY PACIFIC AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  8-10

ทัวร์ บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1HKGCNX-FD002 _DEC

1.เชียงใหม่– ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – City Gate Outlet 
 Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
2.ร้านหยก – ร้านจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน 
 ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์- อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานาน
3.สนามบินฮ่องกง – เชียงใหม่


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น18,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61  17-19
ธ.ค.61  29-31
ทัวร์ บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1HKGCNX-FD001_DEC

1.เชียงใหม่ – ฮ่องกง – ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  
2.วัดแชกงหมิว  -  ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน 
3.สนามบินฮ่องกง – เชียงใหม่


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61    29-31
ทัวร์ บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1HKGCNX-FD001_DEC

1.เชียงใหม่ – ฮ่องกง – ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์   
2.วัดแชกงหมิว  -  ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ 
วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน  
3.สนามบินฮ่องกง – เชียงใหม่


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.62  29-31


ทัวร์ เที่ยวฮ่องกง ชมเมือง THE EXCLUSIVE

รหัสทัวร์ HX-L05-GO1HKG-HX006_DEC

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อิสระตามอัธยาศัย
2.วัดเจ้าแม่กวนอิม (ย่านฮองฮำ) – ร้านจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก
วัดแชกงหมิว – Old Town Central
3.นั่งรถชมเมือง Crystal Bus – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน 
สนามบินฮ่องกง,กรุงเทพฯ


สายการบิน HONG KONG AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  8-10,15-17,22-24,24-26ทัวร์ ใสใส ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ CX-L05-HKG-CX003_DEC

1.กรุงเทพฯ –ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา นองปิง 360–เซินเจิ้น
2.เซินเจิ้น–ตลาดตงเหมิน–หมู่บ้านวัฒนธรรม+โชว์
3.เซินเจิ้น–ฮ่องกง–วัดแชกงหมิว–วัดหวังต้าเซียน–ร้านจิวเวอร์รี่–ร้านหยก 
อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต
4.ฮ่องกง–หาดรีพลัสเบย์–ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม)
อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย–กรุงเทพฯ


สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61   9-12,23-26 ทัวร์ ฮ่องกง นองปิง ดิสน์แลนด์ พีคแทรม 4วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ HX-L09-AZHKG05_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน 
CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights
3.ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
4.นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย   ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


สายการบิน HONG KONG AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 14-17,20-23,28-31,29 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62


ทัวร์ พาเพลิน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ CX-L05-GO1-HKG CX002_DEC

1.กรุงเทพฯ –ฮ่องกง–หาดรีพลัสเบย์–จุดชมวิววิคตอเรียพีค(จุดกึ่งกลางเขา)
2.ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) รวมค่าเข้าแล้ว
3.อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
4.ฮ่องกง –วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน –Jewelry Factory
ศูนย์หยกและสมุนไพร –ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย–กรุงเทพฯ


สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,888  บาท
กำหนดการเดินทาง
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  7-10


ทัวร์ บินตรง!! เชียงใหม่ ตะลุย 2 เมือง สุดคุ้ม  3 วัน 2 คืน
 
รหัสทัวร์ FD-L05-GO1CNXHKG-FD006_MAY19

1.เชียงใหม่(สนามบินนานาชาติเชียงใหม่)  – ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง)
 หาดรีพลัสเบย์-วิคทอเรีย พีค(จุดกึ่งกลางเขา) - ร้านหยก – ร้านจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – เลดี้ มาร์เก็ต 
2.พระใหญ่(กระเช้านองปิง) – ช้อปปิ้งถนนนาธาน-มาเก๊า-รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล 
3. วัดอาม่า– โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์-เดอะเวเนเชี่ยน – มาเก๊า(สนามบินมาเก๊า) 
 เชียงใหม่ (สนามบินนานาชาติเชียงใหม่) 

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62  17-19
เม.ย.62  14-16
พ.ค.62  1-3


ทัวร์ บินตรง !! เชียงใหม่ ฮ่องกง สนุกสุดมันส์  3 วัน 2 คืน 

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1CNXHKG-FD004_APR19

1.เชียงใหม่ (สนามบินนานาชาติเชียงใหม่)–ฮ่องกง(สนามบินนานาชาติฮ่องกง)
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์-วิคทอเรียพีค(จุดกึ่งกลางเขา)-สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค   
2.วัดแชกงหมิว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน)
3.ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง)– เชียงใหม่(สนามบินนานาชาติเชียงใหม่) 


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.62  13-15

ทัวร ฮัลโหลวันหยุด-ฮ่องกง-มาเก๊า-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1-HKG TG002_DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –ฮ่องกง–หาดรีพัลส์เบย์–พีคแทรม 
(นั่งรถราง1ขา) 
2.ศูนย์หยกและสมุนไพร –ร้านจิวเวอร์รี่–วัดแชกงหมิว–หวังต้าเซียน–อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน 
3.ฮ่องกง–มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้สแควร์–ร้านขนม–วัดอาม่า
4.มาเก๊า–เวเนเชี่ยน–The Parisian Macao–ฮ่องกง–สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน HONG KONG AIRLINES
ราคาเริ่มต้น26,888บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61 5-8,29 ธ.ค. - 01 ม.ค., 30 ธ.ค.-02 ม.ค 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

173 คน

 สถิติเมื่อวาน

1555 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

32736 คน

578986 คน

3542869 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official