ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่นติดต่อ 

  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

หน้าแรก | หน้า2


 ทัวร์ HOT PROMOTION JEJU  AUTUMN (SEP 2018)

รหัสทัวร์  ZE-L89- HOT PRO JEJU_SEP

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
2.ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค 
โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 12,000 วอน ( ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม)
3.ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ซอพจิโกจิ  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 12,000 won ปั่นจักรยาน Rail Bike
4.ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 ศูนย์เครื่องสำอาง  -  ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ

  
สายการบิน EASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 6,700 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  3-6,4-7,5-8,8-11,6-9,7-10
 

ทัวร์ JEJU SPECIAL AUTUMN

รหัสทัวร์ ZE-L89-JEJU-KE_NOV

1สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
2.อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค 
ภูเขาซองอัค - น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา 
3..ซอพจิโกจิ    - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง 
ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง- หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ 
พิพิธภัณฑ์แฮนยอ -  ชายหาดวอลจองรี
4.ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี 
ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ

  
สายการบิน EASTAR JET
ราคาเริ่มต้น  7,700 บาทห
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61    31ส.ค.-3ก.ย.
ก.ย.61    1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,8-11,9-12,10-13,11-14,15-18
              16-19,17-20,18-21,19-22,20-23,21-24,22-25,23-26
              24-27,25-28,26-30,27-30,28ก.ย.-1ต.ค.,29ก.ย.-2ต.ค.
              30ก.ย.-3ต.ค.
ต.ค.61    1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,7-10,8-11,9-12,10-13,11-14
              12-15,13-16,14-17,15-18,16-19,20-23,21-24,22-25
              23-26,24-27,25-28,26-29,27-30,28-31,29ต.ค.-1พ.ย
             30ต.ค.-2พ.ย.,31ต.ค.-3พ.ย.
พ.ย.61  1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,7-10,8-11,9-12,10-13,11-14
              12-15,13-16,14-17,15-18,16-19,20-23,21-24,22-25
              23-26,24-27,25-28,26-29,27-30,28พ.ย. – 1 ธ.ค.
             29พ.ย. – 2 ธ.ค. , 30พ.ย. – 3 ธ.ค.

ทัวร์ HOT PRO ASIANA AUTUMN

รหัสทัวร์ OZ-L89-HOT PRO ASIANA _SEP

1.พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.เกาะนามิ  - บลูเฮาส์  - พระราชวังถ็อกซูกุง  - คลองชองเกชอน  
จตุรัสควางฮวามุน  - โซลโล 7017
3.ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด  
  ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
4.อิสระตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม
5.ศูนย์โสม  - ร้านสมุนไพร  - หอคอยกรุงโซล  - ดิวตี้ฟรี  
  ตลาดเมียงดง  - ร้านละลายเงินวอน

สายการบิน  ASIANA AIRLINE  
ราคาเริ่มต้น 15,300 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  1-5,2-6,7-11ทัวร์   KOREA สักครั้ง...จะไม่ลืม 5D3N 

รหัสทัวร์ XJ-L09-ICN14-KR_SEP


1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
2.โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND 
COSMETIC OUTLET AMSA-DONG PREHISTORIC 
3.วัดโชเกซา - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง 
DUTY FREE -ตลาดเมียงดง 
4.ตลาดปลานอร์ยางจิน - สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ซองโด 
 ละลายเงินวอน -ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
5.สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ส.ค.6  9-13,10-14,15-19,16-20,17-21,18-21
  23-27,25-29,30 ส.ค. – 03 ก.ย.,31 ส.ค. – 04 ก.ย

ก.ย.61  1-5,5-9,6-10,7-11,13-17,14-18,15-19
  20-24,21-25,22-26,27 ก.ย. – 01 ต.ค
  28 ก.ย. – 02 ต.ค. ,29 ก.ย. – 03 ต.ค


ทัวร์ [ICN23]  KOREA AUTUMN BREEZE 5D3N 

รหัสทัวร์ XJ-L09-ICN23-5D3N_NOV


1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. อินชอน
2.สะพานแขวนมาจังโฮซู - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำ   
  ชาติฮันบก - N SEOUL TOWER - รร. โซล
3.ป้อมบุคฮันซานซอง – วัดโดซอนซา - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวัง 
   ชางด็อกกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง 
4.COSMETIC OUTLET - สมุนไพรฮอตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ถนนฮงแด
HYUNDAI OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
5.สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
  17-21,18-21,18-22,19-23,20-24
  21-25,22-26,25-29,26-30,27-31
  28ต.ค-1พ.ย,31ต.ค-4พ.ย

พ.ย.61  1-5,2-6,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
  10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
  16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25
  22-26,23-27,24-28,25-29,26-30
  27 พ.ย. – 01 ธ.ค. /28 พ.ย. – 02 ธ.ค.
 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. /30 พ.ย. – 04 ธ.ค.

   ทัวร์  KOREA VALUE PLUS สายไหม 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ XJ-L166-3X-ICNXJ01_NOV

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.เกาหลีใต้ –หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่า ทาวน์ – เกาะนามิ– วัดวาวูจองซา 
3.สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –โซล – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ช้อปปิ้งดงแดมุน 
4.ศูนย์โสม – บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบกคุง –หมู่บ้านบุกชนฮันนก
โซล ทาวน์เวอร์  ตลาดเมียงดง –ดิวตี้ฟรี
5.ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์น้ำมันสนแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่า
ถนนฮงอิก – พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน 
6.สนามบินอินชอน –  กรุงเทพฯ   


สายการบิน THAI AIRASIA X
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61     2-7,4-9,8-13,10-15,11-16,12-17,13-18,14-19,16-21,24-29
                30ต.ค.-4พ.ย.
พ.ย.61    2-7,6-11,8-13,15-20,20-25,22-27,28พ.ย.-3ธ.ค.
 

ทัวร์  KOREA VALUE PLUS COLORFUL 5วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ ZE-L166- 3X-ICNZE01_OCT

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.เกาหลีใต้-หมู่บ้านฝรั่งเศส La Provence Village–เกาะนามิ–ป้อมฮวาซอง    
3.โรงเรียนสอนทำกิมจิ + สวมชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –โซล 
ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ช้อปปิ้งดงแดมุน
4.ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพร ฮอกเก็ตนามู -พระราชวังเคียงบก –บลูเฮ้าส์
  โซล ทาวน์เวอร์-ตลาดเมียงดง-ดิวตี้ฟรี
5.ศูนย์น้ำมันสนแดง-วัดโชเกซา–ย่านอินซาดง-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สนามบินอินชอน–กรุงเทพฯ

สายการบินESTAR JET
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  2-6,3-7,7-11,9-13,10-14,16-20
  17-21,21-25,22-26,24-28,30ต.ค-3พ.ย
 31.ต.ค-4พ.ย

ทัวร์ JEJU SPECIAL WINTER 

รหัสทัวร์ ZE-L89-JEJU WINTER_FEB19 


1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
2.อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  
  สวนส้มไร้เมล็ด  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค
3.ร้านน้ำมันสน  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง  
  หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ  - ชายหาดวอลจองรี
4.ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  
  ศูนย์เครื่องสำอาง  -   ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ 


สายการบิน EASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 12,100 บาท

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  1-4 , 5-8 , 9-12 , 12-15 , 15-18 ,2-5 , 3-6 , 4-7 
 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 18-21,13-16
  14-17 ,19-22,20-23 , 21-24,22-25 , 23-26 
  24-27,8-11 , 25-28,6-9 , 26-29 , 31-3ม.ค.
  7-10 , 27-30 , 30-2ม.ค,29-1ม.ค.,28-31

ม.ค.62  5-8 , 9-12 , 12-15 , 16-19 , 19-22 , 23-26 
  26-29 ,30-2ก.พ.,10-13 , 11-14 , 17-20 ,18-21
   24-27 , 25-28 , 31-3ก.พ.

ก.พ.62  4-7 , 5-8 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 18-21 , 20-23 , 23-26,       
  27-2มี.ค.,3-7 , 7-10 , 8-11 ,14-17 , 17-20 , 21-24 
  22-25 , 28-3มี.ค.

(สอบถามราคาโปรโมชั่นปรับกัยเจ้าหน้าที่ ลดสูง3,000บ.)
  (จองทุกพีเรียดวันนี้ ลด200ทันทีเฉพาะโปรแกรมนี้)ทัวร์ KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN 

รหัสทัวร์ XX-L89-KR PLUS - AUTUMN_NOV


1.พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.เกาะนามิ  - บลูเฮาส์  - พระราชวังถ็อกซูกุง  - คลองชองเกชอน 
 จตุรัสควางฮวามุน  -โซลโล 7017
3.ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท  
ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
4.ศูนย์โสม  - ร้านสมุนไพร  - หอคอยกรุงโซล  - ดิวตี้ฟรี  - ตลาดเมียงดง 
 ร้านละลายเงินวอน-กรุงเทพฯ


สายการบิน  EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY   
ราคาเริ่มต้น  11,300 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ย.61   2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14
   16-19 , 17-20 ,18-21,23-26 , 24-27 
  25-28 , 30-3ต.ค.,1-4 , 5-8 , 8-11 , 12-15 
15-18 , 19-22, 22-25 , 26-29 , 29-2ต.ค.,6-9 
7-10 , 13-16 ,14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28-1ต.ค.
  6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28-1ต.ค.

ส.ค.61   31-3 ก.ย.

ต.ค.61  1-4 , 2-5 , 7-10 , 8-11 , 9-12, 3-6 , 6-9 , 4-7 , 5-8 
  15-18 , 16-19 , 23-26 , 28-31 , 29-1พ.ย. ,30-2พ.ย.
   10-13 , 14-17 , 17-20 , 22-25 ,24-27 , 27-30 ,31-3พ.ย.
 18-21 ,  25-28 , 26-29, 13-16 ,11-14 , 21-24 
   19-22, 12-15 , 20-23 

พ.ย.61   4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 
   19-22 , 20-23 ,25-28 , 26-29 , 27-30
   3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-1ธ.ค.
   1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26
 29-2ธ.ค. , 30.-3ธ.ค.

(สอบถามราคาโปรโมชั่นปรับกัยเจ้าหน้าที่ ลดสูง3,000บ.)
  (จองทุกพีเรียดวันนี้ ลด200ทันทีเฉพาะโปรแกรมนี้)
ทัวร์ SUMMER’S VACATION

รหัสทัวร์ XX-L106-KRWE29 XX_AUG

1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2.ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  LA PROVENCEIPAJU OUTLET  I
ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด
และอุปกรณ์เสริม) ***เตรียมชุดว่ายน้ำ***
3.เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่น
ไม่จำกัด) I  FANTA STICK SHOW  I  ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  I  ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ
LED ROSE GARDEN I  นั่งรถชมบรรยากาศแม่น้ำฮัน
4.ศูนย์โสม I ศูนย์พลอยอเมทิส I  ศูนย์เวชสำอาง I  นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์
อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์  I  พระราชวังเคียงบก  I  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  I  N SEOUL
TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)  I  ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท  I  TRICK EYE MUSEUM I 
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  I LINE FRIENDS STORE
5.วัดโชเกซา I หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  I  DUSTY FREE  I คลองชองเกชอน 
ศูนย์สมุนไพร I ศูนย์น้ำมันสนแดง I  SUPERMARKET

สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
              15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,26-30
              27-31,28ส.ค.-1ก.ย.,29ส.ค.-2ก.ย.,30ส.ค.-3ก.ย.,31ส.ค.-4ก.ย.


 

 

ทัวร์ KOREA SUMMER SALE  เกาหลี 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์XX-L04-KR- SUMMER_AUG

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  
2.เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม.
3.เมืองเคียงกีโด
4.กรุงโซล
5.กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ


สายการบิน BUDGET AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61 16-20,22-26,23-27,24-25,27-31,29-2,30-3,31-2


ทัวร์ Nanta Ice Cruise เกาหลี 5 วัน

รหัสทัวร์ XX-L04-KR-ICE CRUISE_SEP

1.สนามบินสุวรรณภูมิ   
2.สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เคียงกีโด
3.เคียงกีโด - กรุงโซล 
4.กรุงโซล 
5.กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ


สายการบิน BUDGET AIRLINE
ราคาเริม่ต้น 13,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  4-8,8-12,9-13,10-14,15-19,17-21,22-21
 22-26,24-28,29-2ทัวร์ KOREA SUMMER SPECIAL

รหัสทัวร์ 7C-L106-KRWE33 7C_AUG

1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2.กิมจิ+ฮันบก  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
ศูนย์เวชสำอาง  I  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)
3.ศูนย์โสม  I  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  I  ศูนย์สมุนไพร  I  วัดโชเกซา  พระราชวังชางด็อกกุง  I
DUTY FREE  I  ศูนย์รวมแหล่งวัยรุ่นช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง  -SUPERMARKET
4.ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 


สายการบิน JEJU AIR
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61    1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,7-10,8-11,9-12,10-13,11-14,12-15,13-16,14-17
               15-18,16-19,17-20,18-21,19-22,20-23,21-24,22-25,23-26,24-27,25-28
               26-29,27ส.ค.-1ก.ย.,28ส.ค.-2ก.ย.,29ส.ค.-3ก.ย.,30ส.ค.-4ก.ย.
ทัวร์ “KOREA โปร กระแทก ตับ Vol.2”

รหัสทัวร์ 7C-L137-ICN08-KR-V2_SEP

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองโซล (อินชอน)  
2.เมืองอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย -  วันเมาท์ สโนพาร์ค - เมืองยงอิน
 โรงเรียนสอนทำกิมจิ – เมืองซูวอน
3.เมืองซูวอน - เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(เต็มวัน) – เมืองโซล         
4.ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังถ็อกซูกุง
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ดิวตี้ฟรี  - ภูเขานำซาน
หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์- ย่านเมียงดง     
5.ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
 พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – มหาวิทยาลัยอีฮวา
ย่านช้อปปิ้งอีแด- ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน) 
   
     
สายการบิน JEJU AIR
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
กำหนดเดินทาง         
ส.ค.61  11-15,12-16,23-27,30 ส.ค. – 3 ก.ย. 61
 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 61
ก.ย.61 1-5,2-6,3-7,4-8,9-13,10-14,11-15,15-19ทัวร์ เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ TW-L47-KTW15_KR BS_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินนานาชาติแทกู – วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World
 83 Tower -Magic Art – ถนน Dongseongno
3.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู – Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond
  (DONGKUNG MOT) – เมืองเคียงจู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย
  ถ้ำซอกกูรัม -หอดูดาวซอมซองแด – วัดพลูกุกซา ปูซาน
4.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู – Gyeongju Donggung Palace
 Wolji Pond (DONGKUNG MOT) -เมืองเคียงจู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย 
 ถ้ำซอกกูรัม -หอดูดาวซอมซองแด -วัดพลูกุกซา ปูซาน
5.วัดแฮดงยงกุงซา – ฮอกเกตนามู – แทกู – หมู่บ้าน Daegu Otgol
ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด -Super Market– สนามบินนานาชาติแทกู


สายการบิน T’WAY
ราคาเริ่มต้น12,988 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  1-5,6-10,8-12,10-14,12-16,13-17,15-19
ต.ค.61  11-15,13-17,15-19,18-22,20-24,20-26 

ทัวร์ KOREA แทกู เคียงจู ปูซาน”

รหัสทัวร์ TW-L137-TAE01 KR_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินนานาชาติแทกู- วัดดงฮวาชา-สวนสนุก
 E- WORLD - 83 Tower – Magic Art – ถนน Dongseongno
3.Daegu Otgol Village – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู – เมืองเคียงจู
 หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย –ถ้ำซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด
ทุ่งดอกมูห์ลีย์ – วัดพลูกุกซา – โรงงานพลอยสีม่วง – ปูซาน
4.หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Songdo Skywalk –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล -Busan Tower - ศูนยร์วมเครื่องสำอางค์
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง- ดิ้วตี้ฟรี - ตลาดปลาจากัลชิ
 ตลาดนัมโพดง
5.Super Market– วัดแฮดงยงกุงซา –ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
แทกู – หมู่บ้าน Daegu Otgol – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด
 สนามบินนานาชาติแทกู – สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน T’WAY
ราคาเริ่มต้น12,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  2-6,3-7,7-11,14-18
ต.ค.61  7-114,10-14,12-16,14-18
17-21,19-23,21-25,23-27

 

ทัวร์ P5 HI KOREA INCHEON INDY

รหัสทัวร์ XX-L196- P5 HI KR_OCT

1.กรุงเทพ – สนามบินอินชอน
2.หมู่บ้านเทพนิยาย –ไชน่าทาวน์ – วัดชอนดึงซา
  INCHEON COMPACT SMART CITY –ซองโดพาร์ค
3.สวนสนุก EVERLAND  – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก
คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก-โซลทาวเวอร์
4.ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อก
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – SM DUTY FREEE
  RUNNINGMAN THEME PARK – ซินเซเกดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
5.ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ 

สายการบิน JIN AIR/JEJU AIR/T’WAY
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  26 – 30, 27 – 31 ส.ค.
  21 – 25 ส.ค.,28 ส.ค. – 01 ก.ย.
  22 – 26 , 23 – 27 ส.ค
29 ส.ค. – 02 ก.ย,30 ส.ค. – 03 ก.ย.
ก.ย.61 10 – 14 ,04 – 08 ,06 – 10 , 08 – 12
  12 – 16, 14 – 18
ต.ค.61  13 – 17, 17 – 21  ต.ค.,26 – 30 ต.ค. 

ทัวร์ EASY SUMMER หนีร้อนไปหารัก 5D3N

รหัสทัวร์ LJ-L90-KR SUMMER-5D3N_SEP

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN
ONE MOUNT SNOW PARK
3.COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์
สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทงแดมุน
4.ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย
 ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) +   ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค
 ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง
5.ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ  3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


สายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น  13,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  21-25,24-28,27-31,30ส.ค-3ก.ย
ก.ย.61   2-6,5-9,8-12,11-15,14-18,17-21
   20-24,23-27,26-30,29ก.ย-3ต.ค.61
ทัวร์ KOREA HELLO SUMMER 5D3N (XJ) ดึกดึก

รหัสทัวร์ XJ-L09-ICN19-5D3N_SEP

1.กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
2.เกาหลีใต้ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ -สวนสนุก EVERLAND 
3.หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – สมุนไพรโสมเกาหลี
COSMETIC OUTLET N SEOUL TOWER
4.น้ำมันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด
คาเฟ่ ONE PIECE CAF? - พลอยอะเมทิส
  พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง    
5.ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61   11-15,15-19,16-20,17-21,22-26,23-27,24-28
              29 ส.ค. – 02 ก.ย.,30 ส.ค. – 03 ก.ย.
ก.ย.61   2-6,3-7,7-11,9-13,10-14,12-16,13-17,14-18
             15-19,16-20 

ทัวร์ “KOREA รักมากมาย ใบไม้เปลี่ยนสี”

รหัสทัวร์ XJ-L137-ICN09-KR_NOV

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน)    
2.เมืองโซล – Nari Park- เกาะนามิ – เมืองยงอิน-สวนผลไม้ตามฤดูกาล
โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (Hanbok) 
3.เมืองโซล - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังถ็อกซูกุง -ถนนสายโรแมติกเลียบวังถ็อกซูกุง
  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ภูเขานำซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์
ดิวตี้ ฟรี -  ย่านเมียงดง                              
4.ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – นักซานปาร์ค
  มหาวิทยาลัยอีวา – ย่านอีเด – ฮานึลปาร์ค  - ร้านละลายเงินวอน
  เมืองโซล (อินชอน)           
5.เมืองโซล (อินชอน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 


สายการบิน Air Asia X
ราคาเริ่มต้น 14,998 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,10-1411-15,12-16
  13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23
  20-24,21-25,24-28,25-29,26-30,27-31,28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61
  29 ต.ค. – 02 พ.ย. 61,30 ต.ค. – 03 พ.ย. 61,31 ต.ค. – 04 พ.ย. 61

พ.ย.61  2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17
  14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26
23-27,24-28,25-29,26-30 

ทัวร์  KOREA THREE COLOUR LEAVES 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L09-ICN22- 5D3N_NOV


1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.เกาหลีใต้ – เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ – พิพิธภัณฑ์
อนุสรณ์ นายพล ลีซุนซิน – หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยน
3.โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND 
 สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER
4.น้ำมันสน – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน ถ็อกซูกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู
 พลอยอะเมทิส - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
5.ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  4-8,5-9,6-10,9-13,10-14,11-15,12-16
 13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22
  19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28
 25-29,26-30,27-31,28 ต.ค. – 01 พ.ย.
  29 ต.ค. – 02 พ.ย. /30 ต.ค. – 03 พ.ย.
  31 ต.ค. – 04 พ.ย.

พ.ย.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12
  9-13,10-14,12-16,13-17,14-18
  15-19,16-20,17-21,18-22,19-23
  20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29
  26-30,27 พ.ย. – 01 ธ.ค./28 พ.ย. – 02 ธ.ค.
  29 พ.ย. – 03 ธ.ค.
 

ทัวร์ EASY KOREA AUTUMN LOVER (SEOUL 3 NIGHT)

รหัสทัวร์ LJ-L90-KR-AUT LOVER_OCT

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – Hyundai Premium Outlet
 โซลทาวเวอร์ – หมู่บ้านวัฒนธรรม      นัมซานฮันอก
3.COSMETIC SHOP – SEOUL FOREST – พระราชวังถ๊อกซูกุง
 สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ลอตเต้ -อควาเรียม – ทงแดมุน
4.ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย
ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)+  ชุดฮันบก  DUTY FREE – คลองชองเกชอน
  ช้อปปิ้งเมียงดง
5.ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – ถ่ายภาพ  3 มิติ
  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 


สายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  2-6,4-8,6-10,8-12,10-14,12-16
  14-18,16-20,18-22,20-24,22-26
  24-28,26-30

ทัวร์ อาจุมม่า กรี๊ด กรี๊ด

รหัสทัวร์ XJ-L66-KR SEOULLO 6D3N_SEP

1 .กรุงเทพฯ –อินชอน
2 .อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ –ป้อมฮวาซอง
3 .วัดวาวูจองซา –Uiwang Rail Bike – สวนสนุก LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องสำอาง
  Seoullo 7017 – ตลาดทงแดมุน
4 .Haneul Park– ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพร ฮ๊อตเกนามู– หอคอยโซลทาวเวอร์
คลองชอนเกชอน – Duty Free – ตลาดเมียงดง
5 .น้ำมันสนเข็มแดง– พลอยสีม่วง –ฮงแด – สวนซองโด –NC CUBE CANAL WALK
  HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET – SUPERMARKET – สนามบินอินชอน
6 .อินชอน – ดอนเมือง


สายการบิน AirAsiaX
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 4-9,5-10,6-11,12-17,13-18 

ทัวร์ KOREA อุ่นไอรัก ใบไม้เปลี่ยนสี

รหัสทัวร์ XJ-L137-ICN10-KR_OCT

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน) – นาริปาร์ค - เกาะนามิ
3.อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา – เมืองยงอิน –สวนผลไม้ตามฤดูกาล
 โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล
4.ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
  ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง
หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ –ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
5.เมืองโซล - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน
พลอยสีม่วง อเมทิส –สะพานแขวน PAJU WONGYE SUSPENSION BRIDGE
พาจูพรีเมียมเอ้าเลท- ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน)
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

สายการบิน Air Asia X
ราคาเริ่มต้น 16,998 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  10-15,11-16,12-17,13-18,14-19,15-20,16-21
  17-22,18-23,19-24,23-28,24-29,25-30,26-31
  27 ต.ค. – 01 พ.ย. 61/28  ต.ค. – 02 พ.ย. 61
  29 ต.ค. – 03 พ.ย. 61/30 ต.ค. – 04 พ.ย. 61 

ทัวร์[ICN25] KOREA SNOW FROST 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L09-ICN25-KR 5D3N_DEC

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. อินชอน
2.เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ไร่สตรอเบอรี่
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก-สวนสนุก EVERLAND
3.ศูนย์สมุนไพรโสม - น้ำมันสน - COSMETIC - โซลทาวเวอร์
หมู่บ้านบุกชนฮักอก-DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
4.ฮอกเกนามู – พระราชวังถ็อกซูกุง – พลอยอเมทิส – HYUNDAI OUTLET
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
5.สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  1-5,2-6,5-9,6-10,7-11,8-12,13-17
  14-18,19-23,20-24,21-25,22-26
 23-27,25-29,26-30,27-31,28ธ.ค-1ม.ค
  29ธ.ค-2ม.ค,30ธ.ค-3ม.ค
 

ทัวร์ [ICN29]  KOREA AUTUMN COZY 5D3N 

รหัสทัวร์ XJ-L09-ICN29-KR-AUTUMN _NOV

1. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – N SEOUL TOWER 
2.เทศกาลดอกหญ้าสวนฮานึลปาร์ค - โรงเรียนสอนทำกิมจิ
ใส่ชุดประจำชาติฮันบก -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์     
3.ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง
  COSMETIC OUTLET -น้ำมันสน - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
4.พลอยอะเมทิส - สะพานแขวนมาจังโฮซู - HYUNDAI OUTLET
วัดเจิงดองซา-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
5.สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12
 9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
 15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24
   21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30
   27 พ.ย. – 01 ธ.ค./28 พ.ย. – 02 ธ.ค.
 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. /30 พ.ย. – 04 ธ.ค.
 

ทัวร์ Hello Autumn ทัวร์เกาหลี-ซูวอน-โซล5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L47-KX13_HELLO_NOV

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.ท่าอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ-สะพานยังกัง - ซูวอน  
3.วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – กิมจิแลนด์+ใส่ชุดฮันบก 
COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์)
 ช้อปปิ้งทงแดมุน -  Seoullo 7017 
4.ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค
 พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง – DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง        
5.ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY
 Haneul Park  -ช้อปปิ้งย่านฮงอิค   PAJU ENGLISH VILLAGE
 Paju Premium Outlet - SUPER MARKET-ท่าอากาศยานอินชอน        
6.ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท
กำหนดเดินทาง            
ต.ค.61  2-7,5-10,9-14,12-17,16-21
19-24,21-26,24-29,27-31
พ.ย.61  2-7,7-12,14-19,21-26,28พ.ย-3ธ.ค
 
 

ทัวร์ Asan Autumn ทัวร์เกาหลี-อาซาน-โซล 6D3N

รหัสทัวร์ XJ-L47-KX10_ASAM_NOV


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.ท่าอากาศยานอินชอน-อาซาน– อุโมงค์แปะก๊วย(Gokgyochon)
หอคอยGreen Tower  -First Village 
3.ปั่นเรียวไบท์ Asan Rail Bike –  หมู่บ้านพื้นเมืองแวอัม
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – SEOUL TOWER
(ไม่รวมขึ้นลิฟต์)– ช้อปปิ้งทงแดมุน  
4.ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE – บลูเฮาส์ – พระราชวังด็อกซูกุง
 DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง - กิมจิแลนด์+ใส่ชุดฮันบก 
5.ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮันบก
 AMETHYEST FACTORY    ช้อปปิ้งย่านฮงอิค
ล่องเรือ ARA CRUISE - SUPER MARKET-ท่าอากาศยานอินชอน 


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น   14,888 บาท           
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  3-8,10-15,12-17,19-24,23-28,30ต.ค-4พ.ย
พ.ย.61  9-14,16-21,23-28
 

ทัวร์ EASY KOREA AUTUMN LOVING U

รหัสทัวร์ XJ-L90-AUTUMN LOVING_NOV

1.กรุงเทพ (ดอนเมือง)
2.ท่าอากาศยานอินชอน – หมู่บ้านอังกฤษ
 โซล ทาวเวอร์ – ทงแดมุน
3.สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)
4.ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
  พระราชวังชางด๊อกกุง(สวมชุดฮันบกข้าวัง)
ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน – เมียงดง
5.ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย
 ย่านอีแด -มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน
 สนามบิน


สายการบิน Air Asia X
ราคเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  3-8,9-14,15-20,17-22,23-28
พ.ย.61  1-6,7-12,14-19,21-26

 

ทัวร์  ICN33 KOREA LOVE YOU 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L09-ICN33-KR_SEP

1.กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
2.เกาหลีใต้ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุก EVERLAND 
3.หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET
N SEOUL TOWER
4.น้ำมันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAF?
  พลอยอะเมทิส -พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง    
5.ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61  2-6,3-7,7-11,9-13,10-14,12-16,13-17
  14-18,15-19,16-20,19-23,20-24,21-25
  27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
  28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561
  29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2561

ทัวร์ เกาหลี Funny Korea In Autumn

รหัสทัวร์ TW-L05-GO2ICN-TW003_SEP

1.กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติอินชอน
2.อินชอน – เกาะนามิ – ป้อมฮวาซอง – วัดวาวูจองซา
3.สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Yongin MBC Dramia – ตลาดกวางจัง
4.พระราชวังเคียงบ็อคคุง+สวมชุดฮันบก – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
Cosmetic Shop – Duty Free – ช็อปปิ้งตลาดเมียงดง
5.โซลทาวเวอร์ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก- ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อินชอน - กรุงเทพ 


สายการบิน T-WAY AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 5-9,6-10,12-16,13-17,14-18


 
ทัวร์  ICN32 KOREA MISS YOU 5D3N สวนสนุก 

รหัสทัวร์ XJ-L09- ICN32-KR_SEP 

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
2.โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND -
COSMETIC OUTLET -AMSA-DONG PREHISTORIC
3.วัดโชเกซา - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังถ็อกซูกุง 
 DUTY FREE -  ตลาดเมียงดง 
  4.ตลาดปลานอร์ยางจิน - สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส 
  ซองโด – ละลายเงินวอน  -ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
5.สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61  1-5,2-6,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
  14-18,15-19,20-24,21-25,22-26
  22-26,23-27,24-28,28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561
  29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2561
 30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2561

  

ทัวร์ เกาหลี Beautiful Autumn in Busan and Daegu

รหัสทัวร์ TW-L05-GO2TAE-TW004_OCT

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติแทกู
2.ท่าอากาศยานนานาชาติแทกู – ปูซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ทางเดินลอย-ฟ้า ORYKDO SKYWALK – อุทยาน TAEJONGDAE PARK
3.สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน - Cosmetic Shop – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
หาดแฮอึนแด – NURIMARU APEC House - เกาะดองแบกโซม (DONGBAEK
ISLAND MERMAID STATUE) – วัดแฮดงยงกุงซา – ช็อปปิ้ง NAMPODONG
STREET
4.ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี –  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ สวมชุดฮันบก
ตลาดปลาชาลกาชิ – DUTY FREE – ซุปเปอร์มาเก็ต - เมืองแทกู – ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
5.หมู่บ้านมาบิชอง – ภูเขาพัลกงซาล PALGONGSAN CABLE CAR
วัดดองฮวาซา – ช็อปปิ้งตลาดซอมุน  -  ท่าอากาศยานนานาชาติแทกู – กรุงเทพฯ


สายการบิน T-WAY AIR
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 5-9,18-22,21-25
ทัวร์ KOREA TG autumn in my heart 

รหัสทัวร์ TG-L137-ICN05_KR_OCT

1 .กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองโซล (อินชอน)    
2 .เมืองอินชอน – เมืองชุนชอน - PAJU WONGYE SUSPENSION BRIDGE
 เกาะนามิ -อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน –วัดชินฮึงซา  
3 .สวนผลไม้ตามฤดูกาล - เมืองยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 เมืองโซล-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
4 .ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี-  ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง–พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง
 ภูเขานำซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์- ดิวตี้ฟรี  - ย่านเมียงดง   
5 .ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
สวนฮานึล –มหาวิทยาลัยอีวา - ถนนช๊อปปิ้ง ฮีเด -Hyundai Premium Outlet
ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน)     
 

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 23,998 บาท
กำหนดเดินทาง     
ต.ค.61  10-14,11-15,12-16 

ทัวร์ ICN06 KOREA OZ KOREA พฤกษาหลากสี
  
รหัสทัวร์ OZ-L137-ICN06_KR_OCT

1 .กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองโซล (อินชอน)  
2 .เมืองอินชอน – เมืองชุนชอน -  เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน -วัดชินฮึงซา       
3 .สวนผลไม้ตามฤดูกาล - เมืองยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  
4 .ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง–พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง
 ภูเขานำซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์- ดิวตี้ฟรี  - ย่านเมียงดง       
5 .ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส  -สวนฮานึล
มหาวิทยาลัยอีฮวา-ย่านช้อปปิ้งอีเด- ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน)


สายการบิน ASIANA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 19,998บาท

กำหนดเดินทาง          
ต.ค.61  3-7,4-8,5-9,10-14,12-16
 18-22,19-23,24-28 

ทัวร์ [ICN26] KOREA SKI WINTER 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L09-ICN26-KR 5D3N_DEC

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.เกาหลีใต้ – เกาะนามิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท
3.ไร่สตรอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND
ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET
4.โซลทาวเวอร์ – น้ำมันสน - ฮอกเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง – พลอยอเมทิส
  DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
5.ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12
  9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
  15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24
21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31
  28ธ.ค-1ม.ค,29-2ม.ค,30ธ.ค-3ม.ค
 

ทัวร์ Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี  6D3N

รหัสทัวร์ XJ-L47-KXJ15_KR-6D3N_MAR19

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.ท่าอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ  - สะพานยังกัง - สกีรีสอร์ท  
3.ลานสกีรีสอร์ท  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร)  - ไร่สตอบอรี่
  COSMETIC SHOP-  SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์)
Teddy Bear Museum – ทงแดมุน  
4.ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE - ผ่านชมบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค
 เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง 
5.ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY – ช้อปปิ้งย่านฮงแด
   หมู่บ้านอังกฤษ - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET
ท่าอากาศยานอินชอน            
6.ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง        

สายการบิน THAI AIR ASIA X                
ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  30พ.ย-5ธ.ค
ธ.ค.61  4-9,5-10,7-12,12-17,14-19,19-24,21-26
  23-28,25-30,26-31,28ธ.ค-2ม.ค.62
ม.ค.62 4-9,9-14,16-21,18-23,23-28,25-30,30ม.ค-4ก.พ.62
ก.พ.62  1-6,6-11,6-11,8-13,13-15,15-20,20-25,22-27,27ก.พ-4มี.ค.62
มี.ค.62  1-6,3-8,6-11,8-13
 

ทัวร์ HASHTAG KOREA IN LOVE

รหัสทัวร์ OZ-L40-HASHTA KR_OCT

1.กรุงเทพฯ-อินชอน
2.ทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
3.โซลทาวเวอร์-ศูนย์โสมรัฐบาล-COSMETIC SHOP-ช้อปปิ้งเมียงดง
4.อิสระฟรีเดย์ (ไม่มีรถ-ไกด์)
5.ร้านน้ำมันสน-ร้านสมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู-พระราชวังเคียงบ็อค
ร้านพลอยอเมทิส- SUPERMARKET-สนามบินอินชอน


สายการบิน ASIANA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 19,991บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  12-16 

ทัวร์ [ICN30]KOREA WINTER SNOW 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L09-ICN30-KR- SNOW_DEC

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – POCHEON HERB ISLAND
2.เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - วัดวาวูจองซา 
 เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก -EVERLAND
3.น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง – COSMETIC
 โซลทาวเวอร์-  DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
4.ถนนฮงแด - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส - HYUNDAI OUTLET 
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
5.สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,13-17,14-18
  15-19,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27
  24-28,25-29,26-30,27-31,28 ธ.ค. - 01 ม.ค.
  29 ธ.ค. - 02 ม.ค. ,30 ธ.ค. - 03 ม.ค.
  31 ธ.ค. - 04 ม.ค.

 

ทัวร์   KOREA FALL IN LOVE 5D3N

รหัสทัวร์ TG-L09-ICN24-5D3N_NOV


1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ – BOSS APPLE FARM (ไร่แอปเปิ้ล)
อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา
3.สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ - N SEOUL TOWER
4.เทศกาลดอกหญ้า สวนฮานึลปาร์ค - COSMETIC OUTLET - ศูนย์สมุนไพรโสม 
 พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอตเกนามู - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
5.น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  3-7,4-8,5-9,10-14,11-15,12-16
  17-21,18-22,19-23,24-28,25-29
  26-30,31 ต.ค. – 04 พ.ย.

พ.ย.61  1-5,2-6,7-11,8-12,9-13,14-18
  15-19,16-20,21-25,22-26,23-27
  28 พ.ย. – 02 ธ.ค.,29 พ.ย. – 03 ธ.ค.

ทัวร์ Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน

รหัสทัวร์   BKK-L04-SNOW SEOUL_SEP

1.สนำมบินสุวรรณภูมิ
2. สนำมบินนำนำชำติอินชอน เกำหลีใต้– เกำะดังในหมู่นักท่องเที่ยว
“ เกำะนำมิ“ – นวัตกรรมยำนยนต์ฮุนได
3. ตำมรอยซี่รีย์ดรำม่ำเกำหลี และ ท ำไมคนเกำหลีชอบดื่มกำแฟอเมริกำโน !
#โรงงำนกำแฟ See’s Coffee
4.ผู้รับจ้ำงผลิดกำแฟให้กบหลำกหลำยแบรนด์ในเกำหลี อีกทั ั ้งเป็ นสถำบันสอนผู้หลงใหลกำแฟ
กรุงโซล – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนำมู– พิพิธภัณฑ์ภำพวำดลวงตำสำมสี่มิติ อัพเกรดพิพิธภัณฑ์เป็ นรูปแบบ
AR Museum กับภำพศิลปะ 100 กว่ำภำพ พิพิธภัณฑ์น ้ำแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก
5. กรุงโซล –ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง Red Pine – พระราชวังมรดกโลกชังดก
(สวนลับบีวอน ไม่ได้รวมไว้ในค่า ทัวร์ ) -ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก
แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของ-พื้นเมือง (ละลายเงินวอน)
สนามบินนานาชาติอินชอน –กรุงเทพฯ


สายการบิน BUDGET AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 21,900  บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  1-5,8-12,15-19,22-26,29ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61  5-9,12-16,19-23,26-30  ทัวร์ [ICN27] KOREA PERFECT SKI 5D3N

รหัสทัวร์ TG-L09-ICN27-KR 5D3N_DEC

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 เกาหลีใต้ (อินชอน) – อุทยานแห่งชาติโอแดซาน – วัดวอลจองซา  
ทางเดินลอยฟ้าบยองบังชิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (NIGHT SKI)
3.ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ – EVERLAND
4.ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC - โซลทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบกกุง
ฮอกเกนามู -DUTY FREE – ตลาดเมียงดง    
5.น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
  สนามบิน  -อินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 24,999บาท
กำหนดเดินทาง 
ธ.ค.61  1-5,3-7,4-8,10-14,11-15,12-16,13-17
14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,20-24,21-25
  22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31,28ธค-1ม.ค
  29ธค-2,30ธค-3ม.ค,31ธ.ค-4ม.ค

     


ทัวร์ เกาหลี Funny Seoraksan in Autumn

รหัสทัวร์ TW-L05-GO2ICN-TW001_ NOV     

1.กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติอินชอน
2.อินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮันซา
3.ฟาร์มแกะ Daegwallyeong - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล
4.พระราชวังเคียงบ็อคคุง+สวมชุดฮันบก – ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop – Duty Free -ช็อปปิ้งตลาดเมียงดง
5.โซลทาวเวอร์ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน - กรุงเทพ

 
สายการบิน T-WAY AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   5-9,6-10,12-16,13-17,14-18
ต.ค.61   3-7,4-8,5-9,6-10,9-13,10-14,11-15,12-16
              16-20,18-22,19-23,20-24,25-29,26-30,30ต.ค.-3พ.ย.
              31ต.ค.-4พ.ย.
พ.ย.61   1-5,2-6,7-11,8-12,9-13,14-18,15-19,21-25,22-26,23-27
               28พ.ย.-2ธ.ค.,29พ.ย.-3ธ.ค.

ทัวร์ P3.HI KOREA ALOHA!!! SUMMER PREMIUM

รหัสทัวร์ XX-L196-P3.HI KR_AUG

1.กรุงเทพ – สนามบินอินชอน
2.PAJU PREMIUM OUTLET – สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk 
 จุดชมวิวภูเขากูบองซาน
3.สวนสนุก EVERLAND  – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก –  คอสเมติก
 คล้องกุญแจคู่รัก-โซลทาวเวอร์
4.ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อกกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
  RUNNINGMAN THEME PARK- ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง
5.ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ 

สายการบิน THAI AIRWAYS/KOREAN AIR
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61  2-6,8-12,9-13,16-20,23-27,30-3ก.ยทัวร์ KOREA AUTUMN’S SOUL

รหัสทัวร์ XX-L106-KRWE32 XX_NOV

1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2.ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  เกาะนามิ 
ปั่น RAIL BIKE  I  สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK
3.วัดวาวูจองซา  I  ข้าวห่อสาหร่าย+ฮันบก  I  TRICK ART MUSEUM  I
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
4.ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  I  ศูนย์พลอยอเมทิส  I  ศูนย์เครื่องสำอาง 
ศูนย์สมุนไพร  I  พระราชวังชางด็อกกุง  I  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง 
I  LINE FRIENDS -STORE -ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  -ชมวิวแม่น้ำฮัน
5.N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)  I  DUTY FREE  I 
คลองชองเกชอน  I  ศูนย์โสม  I  SUPERMARKET


สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
              15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,26-30
              27ก.ย.-1ต.ค.,28ก.ย.-2ต.ค.,29ก.ย.-3ต.ค.,30ก.ย.-4ต.ค.
ต.ค.61    1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
              15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,26-30
              27ต.ค.-1พ.ย., 28ต.ค.-2พ.ย., 29ต.ค.-3พ.ย., 30ต.ค.-4พ.ย.
พ.ย.61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
              15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,26-30
              27พ.ย.-1ธ.ค., 28พ.ย.-2ธ.ค.., 29พ.ย.-3ธ.ค., 30พ.ย..-ธ.ค.
 

ทัวร์ [ICN09]  SUMMER FIN & FUN KOREA 5D3N

รหัสทัวร์ TG-L09-ICN09-KR_AUG

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก -สวนสนุก EVERLAND
3. ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – ฮอตเกนามู
พระราชวังเคียงบกกุง (รวมชุดฮันบก) - N SEOUL TOWER
4.DUTY FREE – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมียงดง/ทงแดมุน
5.น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM
HYUNDAI OUTLETละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  9-13


     

ทัวร์ เกาหลี Winter Soraksan & Ice Fishing

รหัสทัวร์ KE-L05-GO2ICN-KE004_MAR19

1.กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติอินชอน
2.อินชอน - อิสระเล่นสกี –อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮันซา
3.เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง(จัดทัวร์ไปเฉพาะพีเรียดช่วงจัดงานเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง)
ไร่สตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
4.พระราชชางด๊อกคุง –ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
Cosmetic Shop –Duty free-ตลาดเมียงดง
5.โซลทาวเวอร์– ศูนย์นำมันสนเข็มแดง  - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก
ทำคิมบับ–ช้อปปิ้งถนนฮงแด - ซุปเปอร์มาเก๊ต - กรุงเทพฯ


สายการบิน KOREA AIR
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 14-18,21-25
ม.ค.62 4-8,11-15,18-22,25-29
ก.พ.62 1-5,8-12,15-19,22-26
มี.ค.62 8-12,15-19,22-26
 

ทัวร์ เกาหลี The Best Time Ski Resort5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์TG-L05-GO2ICN-TG003_DEC

1.กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติอินชอน
2.เกาะนามิ - สกีรีสอร์ท
3. ไร่สตอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งถนนฮงแด
4.พระราชวังเคียงบ๊อคคุง –ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
  Cosmetic Shop - Duty Free -ตลาดเมียงดง
5.โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  - พลอยอเมทิส - ซุปเปอร์มาเก๊ต - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  1-5,4-8,5-9,6-10,18-22,19-23,20-24
 21-25,22-26,27-31,30ธ.ค-3ม.ค.62  
 

ทัวร์ EASY KOREA IN LOVE

รหัสทัวร์ LJ-L90-KR IN LOVE_SEP

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2.อินชอน – หมู่บ้านอังกฤษ English Village
สวนสนุกร้างยงมาแลนด์ – โซลทาวเวอร์
3.สาม   COSMETIC SHOP – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์
  ลอตเต้ อควาเรียม – ทงแดมุน
4.KBS HALL – SM COEX MALL – JYP BUILDING
 CUBE BUILDING – ดิวตี้ฟรี – เมียงดง
5.ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
 ช้อปปิ้งย่านฮงแด – พิพิธภัณฑ์ภาพถ่าย 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 

สายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น  24,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  11-15 


 

ทัวร์ เกาหลี The Best Time Ski Resort 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO2ICN-TG003_DEC

1.กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติอินชอน
2.เกาะนามิ - สกีรีสอร์ท
3. ไร่สตอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งถนนฮงแด
4.พระราชวังเคียงบ๊อคคุง –ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
  Cosmetic Shop - Duty Free -ตลาดเมียงดง
5.โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก
  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  - พลอยอเมทิส - ซุปเปอร์มาเก๊ต - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI  AIRWAYSA
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
กำหนดเดินทาง 
ธ.ค.61  1-5,4-8,5-9,6-10,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26
  27-31,30ธ.ค-3ม.ค.62
 

ทัวร์ เกาหลี The Best Time Autumn in Seoul

รหัสทัวร์ TG-L05-GO2ICN-TG001_NOV

1.กรุงเทพฯ –สนามบินสุวรรณภูมิ
2.อินชอน-เกาะนามิ -ปั่น Rali Bike -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล
3.พระราชวังถ๊อกซูคุง-ถนนเลียบกำแพงหิน –ศูนย์โสม- Cosmetic - Duty Free
สวนลอยฟ้า Seoullo7017- ช้อปปิ้งถนนฮงแด
4.หมู่บ้านบุกชนฮันนก –โซลทาวเวอร์-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-พิพิธภัณเท็ดดี้แบร์
คลองชงเกชน-ตลาดเมียงดง
5.พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก-Lotte World Tower (Seoul Sky)
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต– อินชอน– กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 5-9,7-11,12-16,14-18,19-23,20-24,26-30,27ก.ย.-1ต.ค.
ต.ค.61 4-8,10-14,11-15,12-16,13-17,16-20,18-22,19-23,20-24BUS1,20-24BUS2
             22-26,25-29,29ต.ค.-2พ.ย.,30ต.ค.-3พ.ย.,31ต.ค.-4พ.ย.
พ.ย.61 2-6,7-11,9-13,28พ.ย.-2ธ.ค.
ทัวร์ เกาหลี The Lighting Festival In Winter

รหัสทัวร์ TW-L05-GO2ICN-TW002_DEC

1.กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติอินชอน
2.อิสระเล่นสกี – เกาะนามิ -  The Garden of the Morning Calm
3.ไร่สตอเบอรี่ –สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งถนนฮงแด
4.พระราชวังชางด๊อกกุง –ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก –  Cosmetic Shop - Duty Free -ตลาดเมียงดง
5.โซลทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  - พลอยอเมทิส
ซุปเปอร์มาเก๊ต - กรุงเทพฯ


สายการบิน T-WAY AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 30พ.ย.-4ธ.ค.
ธ.ค.61 4-8,5-9,6-10,7-11,11-15,12-16,13-17
  14-18,15-19,18-22,19-23,20-24,21-25
              22-26,26-30,27-31,28ธ.ค.-1ม.ค.62
  29ธ.ค.-2ม.ค.62,30ธ.ค.-3ม.ค.62


 


  

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1541 คน

 สถิติเมื่อวาน

2443 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

44413 คน

325775 คน

3289658 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official