ทัวร์แอฟริกาใต้

ทัวร์แอฟริกาใต้ เที่ยวแอฟริกาใต้ ทัวร์แอฟริกาใต้ราคาถูก แพคเกจทัวร์แอฟริกาใต้ โปรแกรมทัวร์แอฟริกาใต้
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

  


ทัวร์ Easy Cape Town 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ SQ-L05-GO3 CPT-SQ001_DEC

1.กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 
2.สิงคโปร์ – เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – Table Mountain                    
3.ล่องเรือชมแมวน้ำ – นกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป -
 เคปทาวน์ – วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์                    
4.เมืองพาร์ล – ชมไร่องุ่น – กิจกรรมส่องสัตว์เกมไดร์ฟ  Aquila 
Game Reserve & Safari
5.อิสระเที่ยวในเมืองเคปทาวน์หรือเลือกทัวร์เสริมเพิ่มเติม
6.เคปทาวน์ – สิงคโปร์ 
7.กรุงเทพฯ 

  
สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  17-23,31ต.ค-6พ.ย
พ.ย.61  14-20,28พ.ย-4ธ.ค
ธ.ค.61  12-18,26ธ.ค-1ม.ค.62ทัวร์ Fantastic Morocco 8D5N

รหัสทัวร์ MY-L33-MOROCCO-8D5N_DEC

1.กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมาน) 
2.มัสกัต (โอมาน)-คาซาบลังก้า (โมรอคโค)-ราบัต-เฟส
3.เฟส-อิเฟรน-มิเดลท์-เออร์ฟูด์-เมอร์ซูก้า
4.เมอร์ซูก้า-ทินเจียร์-วอซาเซท
5.วอซาเซท-ไอท์เบนฮาดดู-มาราเกช 
6.มาราเกช-คาซาบลังก้า
7.คาซาบลังก้า (โมรอคโค)-มัสกัต (โอมาน)
8.มัสกัต-กรุงเทพฯ


สายการบิน AUSTRAIN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 20-27
ธ.ค.61 6-13,27ธ.ค.-03 ม.ค.62

 

ทัวร์ MOROCCO 9D6N

รหัสทัวน์ QR-L09-CZCMN01_MAR19

คาซาบลังกา - ราบัต - แม็กแน็ส
แฟ็ส - อิฟเฟรน - มิเดลท์
เออร์ฟูดด์ - เมอร์ซูก้าร์ - ทินเฮียร์
วอซาเซท - มาร์ราเคช


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  26ม.ค.-3ก.พ.62
ก.พ.62  16-24
มี.ค.62  9-17,23-31ทัวร์ Colorful of  Morocco 10D7N

รหัสทัวร์ MY-L33-MOROCCO_DEC


1.กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมาน) 
2.มัสกัต-คาซาบลังก้า (โมรอคโค)-ราบัต-แทนเจียร์
3.แทนเจียร์-เชฟชาอูน-เฟส
4.เที่ยวเมืองเฟส
5.เฟส-อิเฟรน-เออร์ฟูด์-เมอร์ซูก้า 
6.เมอร์ซูก้า-ทินเจียร์-ไอท์เบนฮาดดู-มาราเกช
7.เที่ยวมาราเกช
8.มาราเกช-คาซาบลังก้า
9.คาซาบลังก้า
10.มัสกัต-กรุงเทพฯ


สายการบิน AUSTRAIN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 24 พ.ย.-03 ธ.ค.
ธ.ค.61 18-27

 

ทัวร์มหัศจรรย์ดินแดนฟ้าจรดทราย โมรอคโค 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์GR-L15-LF-CMNGF01_DEC

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-บาห์เรน
2.บาห์เรน-คาซาบลังกา-เมืองบารัต-สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5
ป้อมอูดสยา-เมืองแทนเจียร์-แกรนด์ ซัคโค
3.นครสีฟ้า เชฟชาอูน- เมือง เชฟชาอูน -เมือง เมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลสิ
ผ่านชมเมือง มูเล่ ไอดริส- เมืองเฟส
4.เมืองเฟส-ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส-เขาวงกตอันซบัซอ้นแห่งเมดินาเมืองเฟส-
สุสานของ กษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2-สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน-ย่านเครื่องหนัง-เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย
5.เมืองเฟส-เมืองอิเฟรน-เมืองมิเดลท์-เมืองเมอร์ซูก้า-ทะลทรายซาฮารา เมอร์ซูก้า
6.ขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ริมทะเลทราย-เมือง เอร์ฟดู์-เมือง ทินเฮียร์-ทอดร้ากอร์จ-เมืองวอซาเซท
7.เมืองวอซาเซท-ป้อมทาอูเริท-เมืองไอท์ เบนฮาดดู-เมืองมาราเกช
8.เมืองมาราเกช-สวนจาร์ดีน มาจอแรล-สุเหร่า คูโตเบีย-พระราชวังบาเฮีย-คาซาบลังกา
9.คาซาบลังกา - บาห์เรน - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
10.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบินGULF AIR
ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  7-16

 

ทัวร์โมรอคโค” และ “บาห์เรน”

รหัสทัวร์GR-L15-LF-CMNGF01-10D7N_DEC

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-บาห์เรน-ป้อมปราการบาห์เรน-ประตูสู่บาห์เรน-ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง
2.คาซาบลังกา-เมืองบารัต-สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5-ป้อมอูดสยา-เมืองแทนเจียร์-แกรนด์ ซัคโค
3. นครสีฟ้า เชฟชาอูน- เมือง เชฟชาอูน -เมือง เมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลสิ  -
ผ่านชมเมือง มูเล่ ไอดริส- เมืองเฟส
4.เมืองเฟส-ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส-เขาวงกตอันซบัซอ้นแห่งเมดินาเมืองเฟส-
สุสานของ กษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2-สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน-ย่านเครื่องหนัง-เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย
5.เมืองเฟส-เมืองอิเฟรน-เมืองมิเดลท์-เมืองเมอร์ซูก้า-ทะลทรายซาฮารา เมอร์ซูก้า
6.ขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ริมทะเลทราย-เมือง เอร์ฟดู์-เมือง ทินเฮียร์-ทอดร้ากอร์จ-เมืองวอซาเซท
7.เมืองวอซาเซท-ป้อมทาอูเริท-เมืองไอท์ เบนฮาดดู-เมืองมาราเกช
8.เมืองมาราเกช-สวนจาร์ดีน มาจอแรล-สุเหร่า คูโตเบีย-พระราชวังบาเฮีย-คาซาบลังกา
9.คาซาบลังกา - บาห์เรน - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
10.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายากรบินGULF AIR
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  5-14

ทัวร์ South Africa 8 Days

รหัสทัวร์ EK-L23-WWV09 EK_DEC

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ - สนามบินกรุงโจฮันเนสเบิร์ก (อัฟริกาใต้)
2.โจฮันเนสเบิร์ก - เมืองหลวงพริทอเรีย - พักซาฟารี ลอดจ์ - Evening Game Drive
3.ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive - อาณาจักรซันซิตี้ - พักโรงแรมเดอะพาเลซ
4.ซันซิตี้ - โจฮันเนสเบิร์ก - อิสระช้อปปิ้ง - สวนเสือ - ชิมเนื้อสัตว์ป่าที่ภัตตาคารคาร์นิวอร์
5.โจฮันเนสเบิร์ก - เคปทาวน์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - เทเบิ้ล เมาเท่น - V&A วอเตอร์ฟร้อนท์
6.เกาะแมวน้ำ - เคปพอยท์ - แหลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวิน 
7.เคปทาวน์ - สแตลเลนบอช - ไวน์เทสติ้ง - คณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ
8.ดูไบ - กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 21-28
ธ.ค.61 2-9 

 


 
  

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1674 คน

 สถิติเมื่อวาน

2102 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

42530 คน

460071 คน

3423954 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official