ทัวร์ไตัหวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ
  
📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

หน้า  1 | 2

 ทัวร์ XW-T35_Super Taiwan 5D3N 

รหัสทัวร์ XW-L47- XW-T35_MAY

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง   
2.ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่- หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต      
3.ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต       
4.ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง 
5.สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง   

สายการบิน NOK SCOOT 
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62 30มี.ค-3เม.ย,31มี.ค-เม.ย.62
เม.ย.62 3-7,4-8,6-10,7-11,10-14,11-15
13-17,14-18,17-21,18-22,20-24
24-28,25-29,27เม.ย-1พ.ค,28เม.ย-2พ.ค
พ.ค.62 1-5,2-6,4-8,5-9,8-12,9-13,11-15,12-16
15-19,16-20,18-22,19-23,22-26,23-27
25-29,26-30,29พ.ค-2มิ.ย,30พ.ค-3มิ.ย.62


 
 

ทัวร์ มหัศจรรย์ TAIPEI ไต้หวัน 4วัน2คืน

รหัสทัวร์ SL-L120-BT-TPE08_NOV

1.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101
(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)–วัดหลงซาน -ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง
2.ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี–ซือหลินไนท์มาเก็ท
3.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62 7-10,14-17,21-24
มี.ค.62 7-10,14-17,21-24
 

ทัวร์ ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า 5D3N

รหัสทัวร์ SL-L109-FJL S03_APR

1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน
2.สนามบินเถาหยวน-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดเสียงกง-วัดเหวิ่นหวู่-TAICHUNG WORLD
 FLORA EXPOSITION-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้
3.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์-มาเก็ต
4.เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง
หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)
ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ
5.สนามบินเถาหยวน -สนามบินดอนเมือง

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
กำหนดเดินทาง

ก.พ.62 13-17,14-18,15-19,20-24,21-25
22-26,27ก.พ-3.มี.ค.62
มี.ค.62 6-10,7-11,13-17,14-18,20-24,27-31
28มี.ค-1เม.ย.
เม.ย.62 3-7,4-8,10-14,11-15,12-16,13-17
18-22,24-28

ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5วัน4คืน

รหัสทัวร์ VZ-L47-VZ12_TW_MAR19

1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง 
 พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ    
2.เจี๊ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน - ป่าสนพันปี -ไทจง 
 ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต                        
3.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ 
ตึกไทเป101-ช้อปปิ้งซีเหมินติง                    
4.ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  
5.ท่าอากาศยานไทจง  -  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    

สายการบิน  VIETJET AIRWAY
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62 18-12,20-24,25ก.พ-1มี.ค,27ก.พ-3มี.ค.62
มี.ค.62 2-6,6-10,9-13,11-15,18-22,23-27,23-27,25-29
30มี.ค-3เม.ย.62
 

ทัวร์ ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ VZ-L197-VZ04 RMQ_JAN19

1.กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง
หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
2.ไทจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101
(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
3.ศูนย์สร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-อุทยานเหย่หลิ่ว
เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-DUTY FREE-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
4.วัดหลงซาน-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร


สายการบิน VIETJET AIR
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62 15-18,17-20,22-25
มี.ค.62 1-4,3-6,8-11ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว  5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XW-L47-XW-T33_FEB19

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง   
2.ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่- หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
4.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   
5.สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62  13-17,14-18,15-19


ทัวร์ Taiwan feel love 4D3N

รหัสทัวร์ IT-L47-IT97_MAR19

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง   
2.เถาหยวน  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป 
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 -  ตลาดซีเหมินติง  
4.วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท -สนามบินเถาหยวน  - ท่าอาศยานดอนเมือง 


สายการบิน TIGER AIR TAIWAN  
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค.62  17-20,24-27
ก.พ.62  15-18,23-26
มี.ค.62  7-10,15-18,21-24
 

ทัวร์  ไต้หวัน 5วัน4คืน

รหัสทัวร์  VZ-L120-BT-TPE07-VZ_MAR19

1.กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • ไถจง • มิยาฮาร่าไอศกรีม • เจียอี้ • ตลาดกลางคืนเจียอี้
2.อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
3.วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ไทเป •
เจียงไคเช็ค • ชมผลิตภัณฑ์ • ปะการังแดง • ตึกไทเป101 • ซีเหมินติง
4.ร้านขนมพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น •
เส้นทางรถไฟสายผิงซี • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป
5.ไทเป • หมู่บ้านสายรุ้ง • สนามบินไถจง • กรุงเทพ 

สายการบิน VIETJET AIR
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  16-20,23-27
มี..ค62  2-6,9-13,11-15,16-20,25-29ทัวร์ AZTPE01 T-DED MISTER TAIWAN 6D4N

รหัสทัวร์ XW-L09-AZTPE01_MAR19

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน
จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
4.ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
6.สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน NOKSCOOT
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  12-17,18-23,25-30
ก.พ.62  10-15,15-20,16-21,22-27,23-28
มี.ค.62  1-6,2-7,8-13,9-14,15-20,16-21,22-27,23-28
 

ทัวร์ AZTPE35 - T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N

รหัสทัวร์ SL-L09-AZTPE35 TW_MAR19

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เมืองไถจง
 ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป 
 ตั้นซุย – วัดเทียนหยวน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) 
 COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
5.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 14,999บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62 15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24
  21-25,22-26,23-27,24-28,25 ก.พ. – 01 มี.ค.
  26 ก.พ. – 02 มี.ค. ,27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
  28 ก.พ. – 04 มี.ค.62
มี.ค.62  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-10,8-12,9-13
  10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20
  17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26
  23-27,24-28,25-29,26-30

 


 

ทัวร์ PTW21-XW ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

รหัสทัวร์XW -L187-PTW21-XW_MAR19

1.กรุงเทพ(ดอนเมือง)
2.เถาหยวน-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ร้านชา
วัดจงไถฉานซื่อ-ฟงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป-ขนมพายสับปะรด-เจียงไคเช็ค-ร้านสร้อย-ซีเหมินติง
4.น้ำตกสือเฟิน-เหย่หลิว-Duty Free-ตึกไทเป 101
(ไม่รวมบัตร)-ไนท์ มาร์เก็ต
5.ไทเป-กรุงเทพ(ดอนเมือง)


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  20-24,21-25,22-26,27 ก.พ.-03 มี.ค.62
28ก.พ.-04 มี.ค.62
มี.ค.62  1-5,6-10,7-11,8-12,13-17,14-18,15-19
  20-24,21-25,22-26

ทัวร์ โปรน้องใหม่ บินสบายไป..ไทเป2อุทยาน

รหัสทัวร์ SL-L120-TPE003_MAR

1.สนามบินดอนเมือง
 2.สนามบินดอนเมือง -สนามบินเถาหยวน(ไทเป)
หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน -นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -ร้านใบชา-ไถจง -ไนท์มาร์เก็ต
4.ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็คถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ชอปปิ้งซีเหมินติง
5.ไทเป -สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง 

สายการบิน THAI LION AIR 
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62 8-12,9-13,10-14,15-19,16-20,17-21
22-26,23-27,24-28,
มี.ค.62 1-5,2-6,3-7,8-12,8-12,9-13,10-13
10-14,15-19,16-20,17-21,22-26,23-27


ทัวร์ มหัศจรรย์ TAIPEI เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6วัน4คืน

รหัสทัวร์ SL-L120-BT-TPE04 SL_MAR19

1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง -สนามบินเถาหยวน(ไทเป) -หนานโถว -วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่- เจียอี้
3.เจียอี้ -อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -ร้านใบชา -ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต
4.ไถจง -ไทเป -ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น -ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต
5.ไทเป - ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง-พิพิธภัณฑ์กู้กง- ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
 ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ชอปปิ้งซีเหมินติง 
6.ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

สายการบิน  THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  4-9,11-16,13-18,18-23,25 ก.พ.-02 มี.ค.62
  27 ก.พ.-04 มี.ค.62
มี.ค.62  6-11,11-16,13-18,20-25,25-30

 

ทัวร์ -T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4D3N

รหัสทัวร์ CI-L09-AZTPE23_MAR19

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว 
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้
2.เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
3.เมืองไทจง – เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ 
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
4.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก
Mitsui Outlet Park -  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  14-17
มี.ค.62  14-17,21-24

ทัวร์ มหัศจรรย์ TAIWAN TAIPEI 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ BR-L120-BT-TPE01_BR_APR

 1.สนามบินสุวรรณภูมิ
 2.สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ผูหลี่ - วัดจงไถซานซื่อ
หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินหวู่ 
  3.อุทยานอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ร้านใบชา-ไถจง -ไนท์มาร์เก็ต 
  4.ไทเป -ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ตึกไทเป 101
(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) -พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซีเหมินติง เมืองซินเป่ย 
  5.ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ 

สายการบิน EVA AIR 
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62 6-10,13-17,27มี.ค-3มี.ค.62
มี.ค.62 6-10,13-17,20-24
เม.ย.62 3-7,17-21,24-28
ทัวร์ บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1CNXTPE-BR004_FEB19

1.สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน –ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก
2.อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอางค์-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
3.วัดหลงซัน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนยเจอมาเนี่ยม-ซื่อหลินไนท์
4.สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่   

   
สายการบินEVA AIR

ราคาเริ่มต้น19,888บาท
กำหนดการเดินทาง       
ก.พ.62  14-17
เม.ย.62  4-7
 

ทัวร์   MIRACLE IN TAIWAN 5D3N 

รหัสทัวร์ BR-L09-AZTPE53_APR19

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
 หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า –   เมืองเจียอี้
3.เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
4.ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน – ย่านซีเหมินติง
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  14-18,17-21,18-22
มี.ค.62  8-12,14-18,28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
  29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562
เม.ย.62  14-18,16-20,17-21,19-23,26-30

 

ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน

รหัสทัวร์ BR-L120-BT-TPE01BR_MAR19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินเถาหยวน(ไทเป) -ผูหลี่
วัดจงไถซานซื่อ -หนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินหวู่
3.อุทยานอาลีซาน -นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -ร้านใบชา-ไถจง -ไนท์มาร์เก็ต
4.ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) พิพิธภัณฑ์กู้กง  -ซีเหมินติง -เมืองซินเป่ย    
5.ไทเป -อุทยานเย๋หลิ่ว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สนามบินเถาหยวน -กรุงเทพฯ


สายการบินEVA AIR
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.61  13-17,27-3มี.ค
มี.ค.62  6-10,13-17

 

ทัวร์ AZTPE46 -T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N 

รหัสทัวร์ TG-L09-AZTPE46_JUN19

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2.ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK 
 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  16-19,22-25,28 ก.พ. – 03 มี.ค.
มี.ค.62  1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24
 22-25,28-31,29 มี.ค. – 01 เม.ย.
เม.ย.62  19-22,26-29
พ.ค.62  4-7,25-28
มิ.ย.62  1-4,15-18,22-25
 

ทัวร์ T-DED WONDERFUL TAIWAN 4D3N

รหัสทัวร์ BR-L09-AZTPE55_JUN

ช้อปฟิน บินหรู อยู่สบาย อยู่ดี อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว 1คืน
 นั่งกระเช้าเหมาคง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เจียงไคเช็ค ตึกไทเป
ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป
อาหารมื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา สลัดกุ้งมังกร

สายการบิน EVA AIR 
ราคาเริ่มต้น19,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62 2-6,16-20,14-18,29เม.ย-3พ.ค
พ.ค.62 2-6,4-8,11-15
มิ.ย.62 8-12,26-30

ทัวร์  EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N 

รหัสทัวร์ XW-L09- AZTPE06_MAR19

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
3.เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
4.เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
6.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก 
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -  ย่านซีเหมินติง
7.สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)


สายการบิน NOKSCOOT
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  10-16,13-19,18-24,23 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
  27 ก.พ. – 05 มี.ค. 2562
มี.ค.62  1-7,4-10,8-14,11-17,15-21,18-24,22-28,23-29
ทัวร์ TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไม้  5 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1TPE-BR006_APR19

1.นัดพบ 23.30 น. กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
2.ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)–หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ไทเป – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –DUTY FEE – เมืองเถาหยวน – อาบน้ำแร่
3.เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
 วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ 
4.อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เดินทางเมืองไถจง 
TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
5.เดินทางเมืองไทเป - Germanium Power - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติค 
ซีเหมินติง – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   

สายการบิน EVA AIR 
ราคาเริ่มต้น 20,888บาท
กำหนดเดินทาง   
ก.พ.62  15-19,22-26
มี.ค.62  5-9,12-16,15-19,22-26
เม.ย.62  10-14,12-16,20-24


 

ทัวร์สุดฟิน กิน เที่ยว ช็อป ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ TG-L15- FT-TPETG01_APR

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน – เมืองเกาสง - ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ 
2.EDA WORLD – EDA Outlet Mall – Formosa Boulevard 
 วัดฝอกวง - เมืองเจียอี้ - ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮัว
3.อุทยานอาลีซัน + นั่งรถไฟสายอาลีซัน - ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงอาลีซัน – หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ 
 เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย
4.เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเวินอู่ - เมืองไทเป
5.ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – ผลิตภัณฑ์แร่เจอร์มาเนียม
ผลิตภัณฑ์คอสเมติก – อิสระช็อปปิ้งย่านซีเหมินติง
6. วัดหลงซาน - อนุสรณ์เจียงไคเช็ก – ไต้หวัน – กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  23,991 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62  2-7,26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62

 

ทัวร์   AMAZING TAIWAN 5D4N

รหัสทัวร์ TG-L09-AZTPE48_JUN

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – 
วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2.ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
3.ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP 
MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  24,999 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62 3-7,20-24,24-28,27เม.ย.-1พ.ค.62
พ.ค.62 16-20,22-26,29พ.ค.-2มิ.ย.62
มิ.ย.62 5-9,12-16,26-30
ทัวร์ EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1TPE-BR004_APR19 

1.พบกัน 23.30 น. กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2.กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 
 อทุยานเย๋หลิ่ว - ผิงซี – หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี  - ไทเป
3.DUTY FEE - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Taipei Fish market 
 Germanium Power - ซีเหมินติง – เดินทางเมืองเถาหยวน
4.เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เดินทางเมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์ – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
5.หมู่บ้านสายรุ้ง - เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านเครื่องสำอางค์ - ตึกไทเป 101
รวมลิฟต์ชมวิวชั้น 89 – สนามบินไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) –กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
กำหนดเดินทาง     
มี.ค.62  21-25
เม.ย.62  30เม.ย-4พ.ค.62
มิ.ย.62  21-25
เม.ย.62  11-15
 

ทัวร์ TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน  6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1TPE-BR005_JUN19

1.พบกัน 23.30 น. กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2.ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)  - วัดจงไถ่ถาน เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
3.อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน 
ชิมชาอู่หลง -  เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์
4.เดินทางไทเป - Germanium Power- วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 ซีเหมินติง - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน - เข้าที่พัก
5.อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด 
 ร้านคอสเมติค – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
6.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – DUTY FEE – ซื่อหลินไนท์ -ไต้หวัน
(สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 25,888บาท
กำหนดเดินทาง      

ก.พ.62 15-20,23-28
มี.ค.62 4-6
เม.ย.62
30เม.ย-5พ.ค
พ.ค.62 25-30
มิ.ย.62 1-6 

ทัวร์ TAIWAN TG 5ดาว 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ TG-L109-FJL L01_MAY19

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
2.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง
ชิมชาอู่หลง-ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต- แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว
3.ร้านพายสับปะรด -Cosmetic shop-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซีเหมินติง
4.หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI  AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  14-17,21-24,28ก.พ-3มี.ค
มี..ค62  7-10,14-17,21-24,28-31
เม.ย.62  4-7,10-13,25-28
พ.ค.62  2-5,9-12,16-19,23-26,30พ.ค-2มิ.ย.62
 


ทัวร์  ไต้หวัน สงกรานต์ 2562

รหัสทัวร์  TG-L109-FJLSK 01_APR

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกงวัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
2.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจียไนท์มาร์เก็ตแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว
3.ร้านพายสับปะรด -Cosmetic shop-พิพิธภัณฑ์กู้กง –
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
4.ศูนย์ GERMANIUM -อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น- ตึกไทเป101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)---สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  29,999 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62 11-14

ทัวร์  ไต้หวัน สงกรานต์ 9 เผ่า 5วัน4คืน

รหัสทัวร์  TG-L109-FJLSK 03_APR

1.กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง 
 ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกง – วัดเหวินหวู่– นั่งกระเช้าพาโนราม่า
หมู่บ้านเก้าชนเผ่า – เจียอี้
3.ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี 
เมืองไทเป - ชิมพายสับปะรด
4.ร้านเครื่องสำอาง – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น – ร้านสร้อยสุขภาพ 
ตลาดซีเหมินติง
5.ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 สนามบินเถาหยวน


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  31,999 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62  11-15ทัวร์  ไต้หวัน สงกรานต์ สุขใจ

รหัสทัวร์  TG-L109-FJLSK 04_APR

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเกาสง-สถานีรถไฟ
FORMOSA BOULAVARD-ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
2.วัดฝอกวงซาน-สวนสนุก E-DA WORLD+E-DA OUTLET-ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
3.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-
ชิมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก
4.ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานเย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ร้านสร้อยสุขภาพ-ตลาดซีเหมินติง
5.อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-เดินทางกลับกรุงเทพ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  30,999 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62  11-15
ทัวร์ ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 4 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L197-TG09-5D_APR

1.กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-เมืองผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
2.เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ
ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
3ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป 2018-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด
ตลาดกลางคืนย่าน-ซีเหมินติง
4.DUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์สร้อยสุขภาพ
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-ไทเป-เถาหยวน
5.GLORIA OUTLETS-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน
ท่าอากาศยานนานาชาติ-สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 31,888 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62 12-16


ทัวร์ ไต้หวัน  สุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน 

รหัสทัวร์  TG-L197-TG10_APR

1.กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-
ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
2.ไถจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่
ไทเป-ร้านเครื่อง-
สำอางค์-วัดหลงซาน
3.ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 
4.ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตลาดปลาไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตลาดกลางคืนย่าน
ซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
5.อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- DUTY FREE-MITSUI OUTLET MALL-
ท่าอากาศยานนานา ชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 31,888 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62 13-17


ทัวร์  ไต้หวัน สงกรานต์  VIP TG 5ดาว

รหัสทัวร์  TG-L109-FJLSK 02_APR

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกงวัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
2.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาวส่วนตัวในห้องพัก
3.ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-พิพิธภัณฑ์กู้กง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
4.ศูนย์ Germanium-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101 
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ 

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  32,999 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62  11-14
ทัวร์ ซุปตาร์...ฉึกฉึก ปู๊นๆ  5 วัน 4 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L197-TG12-TW_APR

1.กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง
ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
2.โดมแห่งแสง-ขนมพายสับปะรด-เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร-วัดโฝวกวงซัน
เกาสง-เจียอี้-ตลาดกลางคืนเหวินหัว เจียอี้
3.เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-เจียอี้-เมืองไถจง
4.ไถจง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป
ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
5.ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-วัดหลงซาน-MITSUI OUTLET MALL
ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
  

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.62 13-17
ทัวร์ TAIWAN อาหลี่ซัน  ทานอาหารมิชลินสตาร์  

รหัสทัวร์ TG-L05-GHTPE TG001_MAR19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน 
เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ
2.อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เดินทางไถจง
ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์-อาบน้ำแร่
3.เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป 
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์
4.เดินทางไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป101  
(ไม่รวมชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง 
5.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) - ร้านคอสเมติค
ช้อปปิ้งGloria Outlet  - สนามบินเถาหยวน
  

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
มี.ค.62  20-24,21-25
 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

434 คน

 สถิติเมื่อวาน

1487 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

39907 คน

99854 คน

3668261 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official