ทัวร์ไตัหวัน2

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534


หน้า  1 | 2 


 
 

ทัวร์ FJL (S01) SL TAIWAN สิงโตคำราม 5D3N

รหัสทัวร์ SL-L109-FJL-S01-5D3N_OCT

1.กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)- เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
4.Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ผิงซีปล่อยโคมลอย
(ไม่รวมค่าปล่อยโคม)-ซีเหมินติง
5.สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  4-8,18-22
ส.ค.61  8-12,29ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61  19-23,26-30
ต.ค.61  3-7,4-8,23-27

 

ทัวร์ FJL (S03) IT  ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม

รหัสทัวร์ IT-L109-FJL-S03-4D3N_OCT

1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
2.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต     
3.ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง   
4.ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ      

    
สายการบิน  TIGER AIR
ราคาเริ่มต้น 11,999บาท
กำหนดเดินทาง    
ส.ค.61  03-06
ก.ย.61  28 ก.ย.-01 ต.ค.61
ต.ค.61  04-07,05-08,12-15 ,18-21

 

ทัวร์ TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION  6D4N

รหัสทัวร์ XW-L09- TPE02-DESTINATION_SEP

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
4.ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 COSMETIC SHOP - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง
6.สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 19,777 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61  4-9,8-13,11-16,15-20,18-23
  25-30,29 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561
มิ.ย.61  5-10,12-17,19-24,26 มิ.ย. – 01 ก.ค.
ก.ค.61  3-8,10-15,17-22,24-29,27 ก.ค. – 01 ส.ค.
ส.ค.61 7-12,10-15,17-22,24-29,28 ส.ค. – 02 ก.ย.
ก.ย.61  4-9,11-16,18-23,25-30
ทัวร์ T-DED GRAND TAIWAN 5วัน4คืน

รหัสทัวร์  TG-L09-TPE10 TG_SEP

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2.ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) 
ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง 
4.ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park              
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONNAL
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.ค.61    26-30,27-31

ส.ค.61    09-13,12-16 

ก.ย.61    09-13,27ก.ย.-01ต.ค.

ทัวร์ FJL (M03) BR 5D4N  ไต้หวัน บรรเจิด 

รหัสทัวร์ BR-L109-FJL-M03-5D4N_AUG

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองเถาหยวน
2.เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่
วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจียอี้
3.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง
แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก                 
4.เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ Germanium- Cosmetic shop– ตึกไทเป 101
  (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) –ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ 

สายการบิน EVA AIR 
ราคาเริ่มต้น 19,888บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  16-20,23-27


  

ทัวร์ TAIWAN HAVE FUN SUMMER 4D3N 

รหัสทัวร์ CI-L150-TW HAVE FUN SUMMER_MAR


   1.กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ 
   2.เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี 
เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
   3.ไทจง – นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ -  ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – พายสัปปะรด-GERMANUIM – ซีเหมินติง
   4. ปล่อยโคมผิงซี – อุทยานเหยหลิ่ว – เจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) 
  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ


สายการบิน  CHINA AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 22,555 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 22-25

ต.ค.61 6-9,13-16,20-23
ทัวร์ TAIWAN TIGER SUMMER 4D3N 

รหัสทัวร์ IT-L150-STD02 IT_MAR

   1.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม
   2.เถาหยวน – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
   3.ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
   4.ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง 


สายการบิน TIGER AIR  
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
กำหนดการเดินทาง

ก.ค.61  7-10,21-24,28-31

ส.ค.61  9-12

ก.ย.61  8-11,29ก.ย.-2ต.ค.61

ต.ค.61  13-16,13-16,20-23,20-23

ทัวร์ TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N

รหัสทัวร์ XW-L09-TPE05_TW_SEP


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
4.ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน
  ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง
5.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


สายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 13,987บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  3-7,10-14,17-21,25-29,27-31
ส.ค.61  4-8,7-11,,9-13,10-14,18-22,21-25,25-29
ก.ย.61  1-5,8-12,11-15,15-19,18-22,25-29 

ทัวร์  หยุดพัก..หยุดที่ TAIWAN 4D3N

รหัสทัวร์ CI-L09-TPE23-TW_AUG

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว       
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้
2.เจียอี้ – ร้านใบชาอาลีซาน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไถจง
3.ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - COSMETIC SHOP
 Mitsui Outlet Park กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 21,777 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  26-29,27-30
ส.ค.61  9-12,10-13
  

 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2413 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

40243 คน

321605 คน

3285488 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official