ทัวร์ TAKAYAMA ท้าลมรัก OSAKA 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ XJ-L09-KIX05-TAK_SEP

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ
  นาโกย่า -   อิออน จัสโก้
3.นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
4.ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ
5.โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

สายการบินTHAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น19,999บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  1-5,2-6,3-7,8-12,9-14,15-19
  16-20,17-21,22-26,23-27,24-29
  29 ส.ค. – 02 ก.ย. ,30 ส.ค. – 03 ก.ย
  31 ส.ค. – 04 ก.ย

ก.ย.6  5-9,6-10,7-11,12-16,13-17,14-18
  19-23,20-24,21-25,26-30

ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ51-OSA TAK TYO_SEP

1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 
2.หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ-ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ
3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว 
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า 
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา
วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ 
5.สนามบินดอนเมือง


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61     26-30,27ก.ย.-1ต.ค.,28ก.ย.-2ต.ค.29ก.ย.-3ต.ค.


ทัวร์  NAGOYA TAKAYAMA ELITE OF KORANKEI  5D 3N

รหัสทัวร์ JL-L09-NGO01_TAK_NOV

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2.นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
 เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้
3.โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค -ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์
 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
4.ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค – นาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง
โทคิพรีเมี่ยม เอาต์เล็ท
5.นาโกย่า - กรุงเทพ


สายการบิน JAL
ราคาเริ่มต้น 37,900บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  31ต.ค-4พ.ย
พ.ย.61  7-11,13-17
 

ทัวร์  NAGOYA TAKAYAMA SPORTLIGHT IN OBARA  5D 3N

รหัสทัวร์ JL-L09-NGO02-TAK-5D3N_NOV

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2.นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
 เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้
3.โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์
 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
4.ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ–นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู - โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
5.นาโกย่า - กรุงเทพฯ

สายการบิน JAL
ราคาเริ่มต้น 37,900บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61 20-24,28พ.ย-2ธ.ค.62
 

ทัวร์  NAGOYA TAKAYAMA MAVEL OF SNOW MONKEY  5D3N

รหัสทัวร์ JL-L09-NGO03-TAK_5D3N_DEC

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2.นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นากาโน่
3.วัดเซ็นโกจิ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY– ปราสาทมัตสึโมโต้
4.นาโกย่า - กรุงเทพฯ


สายการบิน JAL
ราคาเริ่มต้น 37,900บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61 4-8,8-12,12-16,19-23
ทัวร์ KOMATSU NAGOYA 6D4Nซุปตาร์ โคมัตสึ ปีใหม่

รหัสทัวร์ TG-L197-TG52-KOMATSU _DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินโคมัตสึ – เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
  เมืองนากาโน่ – สวนลิงจิโกคุดานิ – เมืองมัตสึโมโต้
3.เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
4. อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆของเมืองนาโกย่า เต็มวัน
5.ลานสกีเมืองกิฟุ  - เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ 
 เมืองคานาซาว่า – ช้อปปิ้งคานาซาว่า
6.สนามบินโคมัตสึ – กรุงเทพฯ


สายการบินTHAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น48,888บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  28ธ.ค-2ม.ค.62
 

ทัวร์KOMATSU TAKAYAMA MATSUMOTO (6D4N)

รหัสทัวร์ TG-L137-KMQNY TG_DEC

1.กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินโคมัตสุ   
2.สนามบิน โคมัตสุ – สวนเค็นโรคุเอ็น – ตลาดโอมิโช
หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – นากาโนะ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติภายในโรงแรม
  พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์           
3.ลานสกีสึกาอิเคะ โคเก็น (รวมกระเช้า) – วัดเซ็นโคจิ
 ชมลิงแช่ออนเซน Snow Monkey – มัตสึโมโตะ      
4.ปราสาทมัตสึโมโตะ – ทาคายาม่า – เมืองโบราณคามิเซ็นโนมาชิ
 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ               
5.วัดซุยริว – พระใหญ่ทากะโอกะ – ถนนเลียบหาดชิริฮามะนากิสะ
 มิตซุยเอาเล็ต – อีออนมอล์                   
6.สนามบินโคมัตสุ - เมืองกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
ธ.ค.61  28ธ.ค-2ม.ค.61

 

ทัวร์ PRO TAKAYAMA NAGOYA 6D4N

รหัสทัวร์ JL-L05-GO2NG0-JL002_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินนาโกย่า
2.เมืองนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่
3.เมืองคานาซาว่า-ตลาดเช้าโอมิโจ-สวนเคนโระคุเอ็น-
หน้าผาโทจินโบ
4.วัดเอเฮจิ-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์- MITSUI OUTLET JAZZ DREAM
5.วัดนิตไทยจิ -วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านโอสึ-
ช้อปปิ้ง-ย่านซาคาเอะ
6.สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ


สายการบิน JAL
ราคาเริ่มต้น 54,900บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 18-23
ธ.ค.61 6-11 

ทัวร์ TAKAYAMA JAPAN ALPS KORANKEI AUTUMN 6D4N

รหัสทัวร์ JL-L05-GO2NGO-JL001_NOV

1.กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า
2.เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า
ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า - ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
3.เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ – แช่น้ำแร่
4.โอบาระ-ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี [ตามสภาพอากาศ]
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ โครังเค-NABANA NO SATO [ชมไฟ]
5.วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านโอสึ-ช้อปปิ้ง
ย่านซาคาเอะ
6.สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ


สายการบิน JAL
ราคาเริ่มต้น 55,900บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  15-20
 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2421 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

40251 คน

321613 คน

3285496 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official