บาร์เบโดส
Barbados
ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ในหมู่เกาะคาริบเบียน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลา

ภูมิอากาศ ร้อนชื้น ฝนตกชุกในเดือน มิถุนายน - ตุลาคม

พื้นที่ 430 ตารางกิโลเมตร แนวชายฝั่ง 97 กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบ โดยรอบเกาะแล้ง เพิ่มระดับสูงชันขึ้นจนถึงตอนกลาง

ประชากร 281,968 คน (2551)

เมืองหลวง Bridgetown

ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ

ศาสนา โปรเตสแตนท์ 67% โรมันคาทอลิก 4% ไม่นับถือศาสนา 17% อื่นๆ 12%

เชื้อชาติ Barbadian แบ่งเป็นผิวดำ 90% ผิวขาว 4% อื่น ๆ 6%

หน่วยเงินตรา Barbadian Dollars (Bds$ ) US$1 = Bds$ 2.00 (คงที่)

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ ACP, C, CARICOM, ECLAC, FAO, G77, IADB IBRD, ICAO, ICFTU, IFAD, ILO, IMF, Intelsat ITU, NAM, OECS, OAS, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO

วันสำคัญ (วันประกาศอิสรภาพ) 30 พฤศจิกายน 2509

การเมืองการปกครอง

รูปแบบการปกครอง เป็นรัฐในเครือ Commonwealth ประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา แบ่งการปกครองออกเป็น 11 เขต (parish) + 1 เมืองหลวง

ประมุขของประเทศ พระราชินีอลิซาเบ็ทื่ 2 แห่งอังกฤษ โดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ คือ Sir Clifford Straughn Husbands

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แบบ 2 สภา
- วุฒิสมาชิก (21 คน แต่งตั้งโดยผู้สำเร็จราชการ)
- สภาผู้แทนราษฎร (30 คน ด้วยการเลือกตั้งโดยตรงทุก 5 ปี)

ฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรี นาย David THOMPSON (16 มกราคม) คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผู้สำเร็จราชการ โดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายตุลาการ ระบบกฎหมายมหาชนแบบอังกฤษ ใช้ศาลสูงสุด โดยมีคณะกรรมาธิการด้านตุลาการแต่ตั้งผู้พิพากษา

พรรคการเมืองหลัก พรรค Barbados Labor Party, Democratic Labor Party, People's Empowerment Party

เศรษฐกิจการค้า
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติรวม (2550) 5.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2550) ร้อยละ 4

โครงสร้างผลิตภัณฑ์ประชาชาติ พื้นฐานเศรษฐกิจมาจากการปลูกอ้อยและกิจการท่องเที่ยว เริ่มหันมามีรายได้หลักจากอุตสาหกรรมขั้นต้น โดยมีการบริการด้าน offshore finance and information services
รายได้ประชาชาติต่อหัว (2550) 19,700 ดอลลาร์สหรัฐ

จำนวนแรงงาน (2544) 128,500 ว่างงาน ร้อยละ 8.7 (2549)

อัตราเงินเฟ้อ (2550) ร้อยละ 5.5

หนี้สินต่างประเทศ (2546) 668 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปลา ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว น้ำตาล อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเพื่อส่งออก

เกษตรกรรม อ้อย ผัก และฝ้าย

มูลค่าการนำเข้า (2549) 1,586 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าเข้าที่สำคัญ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักร อาหาร วัสดุก่อสร้างสารเคมี เชื้อเพลิง และชิ้นส่วนไฟฟ้า
ประเทศคู่ค้าการนำเข้าที่สำคัญ
สหรัฐฯ 37.7%
กลุ่มประเทศ CARICOM 22.6%
ยุโรป 7.6%
สหราชอาณาจักร 5.9%
แคนาดา 5%

มูลค่าการส่งออก (2549) 386 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าออกที่สำคัญ (2540) สารเคมีภัณฑ์ รัม น้ำตาลและกาก อุปกรณ์ไฟฟ้าประเทศคู่ค้าการส่งออกที่สำคัญ
กลุ่ม CARICOM 37.8%
สหรัฐฯ 27.68%
สหราชอาณาจักร 10.2%
แคนาดา 4.4%
สถิติการค้าไทย-บาร์เบโดส (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
2546 2547 2548 2549

มูลค่าการค้า 2.53 4.03 7.30 9.34
ส่งออก 2.43 3.88 7.23 9.03
นำเข้า 0.10 0.14 0.07 0.31
ดุลการ 2.33 3.74 7.17 8.72

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบาร์เบโดส
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 22 พฤศจิกายน 2531

สินค้าที่ไทยนำเข้า เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา เครื่องเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ

สินค้าที่ไทยส่งออก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องปรับอากาษและส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรุป เครื่องวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

882 คน

 สถิติเมื่อวาน

2443 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

43754 คน

325116 คน

3288999 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official