หน้า 1 | 2   

ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ XW-L47-XW-B93-4D3N_SEP
1 .สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน
2 .จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
3 .กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
4 .ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน NOKSCOOT
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61 31ส.ค-3ก.ย.61
ก.ย.61 14-17,20-23,29ก.ย-2ต.ค
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน3 คืน

รหัสทัวร์ XW-L47-XW-B92-BJS_OCT

1.สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน 
2.จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง 
3. กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก     
4.ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง  


สายการบิน NOKSCOOT 
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  2-5,9-12,16-19,23-26,30 ส.ค.-2ก.ย.61
ก.ย.61  6-9,13-16,20-23,27-30
ต.ค.61  4-7,12-15,20-23,25-28
ทัวร์ เทียนสิน ปักกิ่ง 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ XW-L145-CSTSNXW03_AUG


1.ดอนเมือง-เทียนจิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง                                                                            
2.จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
3.ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
4.ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เทียนจิน-ดอนเมือง

สายการบิน NOK SCOOT 

ราคาเริ่มต้น 14,899 บาท

ก.ค.61  26-29,27-30
ส.ค.61  10-13


ทัวร์ เที่ยว 2 มหานคร ปักกิ่ง เทียนสิน

รหัสทัวร์ XW-L115-XW080-079_OCT

1.สนามบินดอนเมือง – เทียนสิน -ปักกิ่ง  ( นั่งรถไฟความเร็วสูง )
2.จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง -ร้านสมุนไพรจีน
 ถนนโบราณเฉียนเหมิน – ร้านชา -กายกรรมปักกิ่ง
3.พระราชวังฤดูร้อน “ อวี้เหอหยวน” – ร้านไข่มุก
ร้านยางพารา – ถนนหวังฝูจิ่ง – ตลาดตงหัวเหมิน -ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 
4.บัวหิมะ – กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) -สวนผลไม้ – ร้านหยก
 ผ่านชมสนามกีฬารังนก + Water Cube
5.ผีเซี่ยะ – ปักกิ่ง – เทียนสิน – ถนนวัฒนธรรม -วัดเจ้าแม่ทับทิม
เทียนสิน – ดอนเมือง 

  
สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61   9-13 , 31 ส.ค.-4 ก.ย
ก.ย.61    7-11
ต.ค.61    12-16 ,12-16
 

ทัวร์ เทียนสิน ซาลาเปาทอด
รหัสทัวร์ XW-L145-CSTSNXW02_OCT
1.ดอนเมือง-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง
2.จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง
ร้านนวดเท้า-ร้านไข่มุก-ถนนหวังฟูจิ่ง
3.ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ร้านหยก-ตลาดรัสเซีย
4.ร้านผีเซี๊ยะ-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยาง
พารา-ปักกิ่ง-เทียนสิน-วิวแม่น้ำไห่เหอ
ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย
5.บ้านกระเบื้องเทียนจิน-วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ
เทียนสิน-ดอนเมือง
สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 17,899 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 21-25
ต.ค.61 19-23,23-27ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน
รหัสทัวร์ TG-L47-TG71-BEIJING_DEC
1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงปักกิ่ง
2.ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
3.พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย      
4.กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ถนนหวังฟู่จิ่ง
5.ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      
สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 3-7,10-14,12-16,26-30
พ.ย.62 9-13,14-18,28พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61 6-10 

ทัวร์ปักกิ่ง โปรโมชั่น5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1PEK-TG003_NOV

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง
2.ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน
3.ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง – ศูนย์ใบชา 
พระราชวังฤดูร้อน –– ถนนหวังฝู่จิ่ง
4.ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์ยาบัวหิมะ 
 ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ตลาดรัสเซีย
5.ปักกิ่ง – กรุงเทพ ฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS       
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  16-20,23-27,29ส.ค-2ก.ย
  31ส.ค-4ก.ย
ก.ย.61 5-9,77-11,12-16,13-17,14-18,19-23
  24-28,25-29,26-30,31ต.ค-4พ.ย
พ.ย.61  7-11,8-12,9-13,10-14,14-18,15-19,16-20
21-25,22-26,23-27,29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61
  30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 61ทัวร์ปักกิ่ง  กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า)เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า 5 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ MU-L05-GO1-PEKMU001_OCT

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์นวดฝ่าเท้า
วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า
3.อุทยานเป่ยไห่ – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอฟ้าเทียนถาน 
  ศูนย์ไข่มุก – THE PLACE
4.ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ศูนย์หยก 
  กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง(นั่งกระเช้า)–สวนผลไม้ตามฤดูกาล 
  ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ – ถนนหวังฝู่จิ่ง
5.วัดลามะ – ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง- กรุงเทพฯ 


สายการบิน CHINA EASTERN
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  31ส.ค-4ก.ย
ก.ย.61  7-11,14-18,21-25
ต.ค.61  10-14,12-16,18-22,30ธ.ค-3ม.ค.62
ทัวร์ปักกิ่ง  ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน หอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์5 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ CA-L05-GO1PEK-CA001_DEC

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์นวดฝ่าเท้า 
 กายกรรมปักกิ่ง – ถนนหวังฝู่จิ่ง
3.ศูนย์ไข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า 
 พิเศษ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เติ้ง ลี่ จวิน
4.ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวียงหวน-ศูนย์หยก
ผ่านชมสนามกีฬารังนก –ขึ้นตึกโอลิมปิกทาวเวอร์ ชมวิวยามค่ำคืน
5.ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ    
    

สายการบิน AIR CHINA    
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
กำหนดเดินทาง 
ต.ค.61  11-15,19-23,20-24,26-30
พ.ย.61  1-5,8-12,15-12,15-19,22-26,30พ.ย-4ธ.ค
ธ.ค.61  1-5,7-11,21-25,28ธ.ค-1ม.ค,29ธ.ค-2ม.ค
  30ธ.ค-3ม.ค
ทัวร์ BEIJING SHANGHAI  DOUBLE COOL 6D4N

รหัสทัวร์ TG-L09-PEK04-T-SUD_DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2.ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน- ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
3.ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก
  กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน- THE PLACE
4.ร้านปี่เซียะ – ตลาดรัสเซีย  - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
5.วัดพระหยกขาว – ร้านผ้าไหม – หาดไว่ทาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
6.เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  
สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 21,900.-
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  13-18
ต.ค.61  11-16,18-23,25-30
พ.ย.61  1-6,8-13,15-20,22-27
ธ.ค.61  6-11
 

ทัวร์  GO GO BEIJING  กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ CA-L05-GO1PEK-CA002_DEC

1.กรุงเทพฯ –สนามบินสุวรรณภูมิ ปักกิ่ง–วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ร้านไข่มุก
2.จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน-ย่าน ART BEIJING FUN
3.ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
4.ผ่านชมกำแพงเก่าราชวงศ์หมิง-ศูนย์ผีเซียะ-พระราชวังฤดูร้อน
ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-สนามบินปักกิ่ง
5.ปักกิ่ง- กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน AIR CHINA    
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
กำหนดเดินทาง 
ธ.ค.61  8-12,21-25,29ธ.ค-2ม.ค.62


ทัวร์ ปักกิ่ง  กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1PEK-TG004_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – ถนนโบราณเฉียนเหมิน
2.จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์ใบชา – หอฟ้าเทียนถาน 
 ชมกายกรรมปักกิ่ง
3.ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ – ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ
พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ไข่มุก
4.ศูนย์หยก – กำแพงเมืองด่านจีหยงกวน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยาบัวหิมะ 
 ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ถนนหวังฝู่จิ่ง
5.ศูนย์ผ้าไหม – วัดลามะ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS       
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61 9-13
ก.ย.61 15-19
ต.ค.61  12-16,19-23
พ.ย.61  17-21,24-28
ธ.ค.61  8-12

ทัวร์ New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5 วัน 4 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1PEK-TG001_DEC

1.กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
2.พระราชวังฤดูร้อน (นั่งเรือชมวิว+แถมรูปท่านละ 1 ใบ ฟรีแต่งชุดโบราณ) 
  จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง (พิเศษเข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ+กำแพง 9 มังกร) 
พิพิธภัณฑ์อาหารจักรพรรติ (งานเลี้ยงแบบฮ่งแต้+รวมโชว์แมนจู)
3.ศูนย์แพทย์แผนจีน+บัวหิมะ – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – กำแพงเมืองจีน 
(ด่านจีหยงกวน) – ถนนหวังฝูจิ่ง
4.กำแพงเก่าราชวงศ์หมิง –พิพิธภัณฑ์ผี่เซียะ – ตลาดหงเฉียว – ศูนย์หยก 
ซอยหูถง (นั่งรถสามล้อชมวิว) – ตลาดรัสเซีย
5.ไร่องุ่น (ผ่านชม) – พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง+หมู่บ้านยุโรป+แถมฟรีบรั่นดี
 ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100ML.) – ปักกิ่ง

สายการบิน THAI AIRWAYS       
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  2-6,16-20
ก.ย.61  1-5
ต.ค.61  20-24,27-31
พ.ย.61  10-14
ธ.ค.61  1-5


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2440 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

40270 คน

321632 คน

3285515 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official