สาธารณรัฐปารากวัย
Republic of Paraguay
ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในภูมิภาคอเมริกากลางระหว่างอาร์เจนตินา โบลิเวีย และบราซิลและไม่มีทางออกทะเล

ภูมิอากาศ กึ่งร้อนชื้น

พื้นที่ 406,752ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง อซุนซิออน (Asuncion)

เมืองท่าสำคัญ Asuncion, Villeta, San Antonio, Encarnacion

ประชากร (2000) 6.2 ล้านคน

ภาษา สเปน (ภาษาราชการ) และ Guarani

ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก (90%) โปรเตสแตนต์และอื่นๆ (10%)

เชื้อชาติ Mestizo (สเปนผสมอินเดียนพื้นเมือง) (95%) ผิวขาวผสมอินเดียนพื้นเมือง (5%)

อัตราผู้รู้หนังสือ ร้อยละ 92.1

หน่วยเงินตรา Guarani (G) โดย 1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ = 6,230 Guarani

วันประกาศเอกราช 14 พฤษภาคม 1811 จากสเปน

วันชาติ 14 พฤษภาคม Independence Day

วันประกาศรัฐธรรมนูญ 20 มิถุนายน 1992

เวลาต่างไทย ช้ากว่าไทย 11 ชั่วโมง

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ ECLAC, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, IFC, ILO, IMF, IMO, IOM, ITU, LAIA, Mercosur, OAS, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WHO, WIPO, WMO, WTO

การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง แบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข

ประมุขของประเทศ ประธานาธิบดี นาย Luis GONZALEZ Macchi ตั้งแต่ 28 มีนาคม 1999

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Mr. Juan Esteban Aguirre Martinez ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2000)

ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดี มาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 5 ปี
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด 10 พฤษภาคม 1998
การเลือกตั้งครั้งต่อไป พฤษภาคม 2003
(หมายเหตุ – ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน เดิมเป็นประธานวุฒิสมาชิกและเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ต่อจากอดีตประธานาธิบดี Raul Cubas Grau ซึ่งลาออกจากตำแหน่งฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2542 หลังจากเกิดคดีสังหารรองประธานาธิบดี Luis Maria Argana) คณะรัฐมนตรี ได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี

ฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นระบบสองสภา (bicameral)
1) วุฒิสภา สมาชิกมีจำนวน 45 คน มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน มีวาระ 5 ปี
2) สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกมีจำนวน 80 คนมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน มีวาระ 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ ผู้พิพากษาศาลฎีกา แต่งตั้งโดย Counsel of Magistrates

พรรคการเมือง พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคือ พรรค Colorado Party

เศรษฐกิจการค้า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ GDP (2001)USD 6.56 พันล้าน(ไทย USD 142 พันล้าน)
GDP per capita USD 1,128(ไทย USD 2,243)
อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 1
โครงสร้าง GDP
ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 28
ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 21
ภาคบริการ ร้อยละ 51

งบประมาณรายได้ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

งบประมาณรายจ่าย 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 5.4

แรงงาน 1.7 ล้านคน

อัตราการว่างงาน ร้อยละ 12

ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ เหล็ก แมงกานีส หินปูน

อุตสาหกรรมหลัก น้ำตาล ปูน สิ่งทอ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ไม้

เกษตรกรรมหลัก ฝ้าย อ้อย ถั่วเหลือง ข้าโพด ข้าสาลี ยาสูบ มันสำปะหลัง ผลไม้ ผัก เนื้อวัว เนื้อหมู ไข่ นม ไม้

การค้าต่างประเทศ
การส่งออก มูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สินค้า ถั่วเหลือง อาหารสัตว์ ฝ้าย เนื้อ น้ำมัน (สำหรับการบริโภค)
ประเทศคู่ค้า บราซิล อาร์เจนตินา สหภาพยุโรป

การนำเข้า มูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สินค้า ยานพาหนะ สินค้าบริโภค ยาสูบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องจักรไฟฟ้า
ประเทศคู่ค้า บราซิล สหรัฐฯ อาร์เจนตินา อุรุกวัย สหภาพยุโรป
สถิติการค้าไทย-ปารากวัย (หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ปี มูลค่าการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า
2545 12.2 6.1 6.1 .0
2546 7.2 2.1 5.2 -3.1
2547 16.8 7.5 9.3 -1.8
2547 (ม.ค. – เม.ย.) 4.4 2.1 2.2 -.1
2548 (ม.ค. – เม.ย.) 5.5 2.7 2.7 .0
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐปารากวัย
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 17 ธันวาคม 2505 และรัฐบาลไทยได้แต่งตั้งให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำปารากวัยอีกตำแหน่งหนึ่ง นอกจากนี้ ไทยได้แต่งตั้งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำปารากวัย ณ กรุงอาซุซิออนด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส
Royal Thai Embassy
Virrey del Pino 2458-6 Piso
1426 Buenos Aires
โทรศัพท์ : (5411) 4785-6504, 4785-6521
โทรสาร : (5411) 4785-6548
e-mail : [email protected]

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำสาธารณรัฐปารากวัย
Mr. Nelson Ayala Cocian (Honorary Consul-General)
Royal Thai Consulate-General
Teniente Vera 2332 (Barrio Herrera)
Asuncion, Paraguay.
โทรศัพท์ / โทรสาร : (59521) 611-115
e-mail : [email protected]

สถิติการค้าระหว่างไทยกับปารากวัย

สินค้าที่ไทยส่งออก 10 รายการแรก
1) ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
2) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ กระดาษ เยื่อกระดาษ และผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นหีบกล่อง)
3) อาหารทะเลกระป๋อง
4) ดอกไม้ ใบไม้และต้นไม้ประดิษฐ์
5) รองเท้าและชิ้นส่วน
7) ผลิตภัณฑ์ยาง
8) ของเล่น
9) เครื่องพักกระแสไฟฟ้า และ
10) ผ้าผืน

สินค้าที่ไทยนำเข้า 10 รายการแรก
1) หนังดิบและหนังฟอก
2) เส้นใยใช้ในการทอ
3) เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม
4) ผลิตภัณฑ์พลาสติก
5) ผลิตภัณฑ์ไม้
6) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
7) เครื่องใช้ไฟฟ้า
8) ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน
9) แก้ว และ
10) ผลิตภัณฑ์โลหะ

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

916 คน

 สถิติเมื่อวาน

2443 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

43788 คน

325150 คน

3289033 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official