สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) ชื่อของสนามบินแห่งนี้ มีความหมายว่า "แผ่นดินทอง" เป็นชื่อพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลไทยมีนโยบายกำหนดให้สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ และมุ่งหน้าสู่ความเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เพื่อรองรับการจราจรทางอากาศที่ เพิ่มขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ข้อมูลสนามบิน
สนามบินสุวรรณภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบล ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทางฝั่งตะวันออกห่าง จากทางด่วนบางนา-ตราดไปประมาณ 15 กิโลเมตร โดยอยู่ห่างจาก ใจกลางกรุงเทพฯ ประมาณ 25  กิโลเมตร

พื้นที่ใช้สอยและอาคารผู้โดยสาร                                                     
 
อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 563,000  ตารางเมตร มี 9 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน สิ่งอำนวยความสะดวกของ ผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศถูกจัด ไว้ในอาคารเดียวกัน
 
ชั้น 1
 สถานีรถโดยสาร ศูนย์รักษาพยาบาล 
ชั้น 2
 อาคารสำหรับผู้โดยสารขาเข้า เคาน์เตอร์บริการผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง, ติดตามสัมภาระ, จุดตรวจเช็คศุลกากร (ขาเข้า) จุดให้บริการเกี่ยวกับการคมนาคม ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนเงิน
ชั้น 3
 บริเวณพักคอยของผู้โดยสารสายการบิน จุดนัดพบ ร้านค้าต่างๆ ทางเชื่อมที่จอดรถ
ชั้น 4
 อาคารสำหรับผู้โดยสารขาออก สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินต่างๆ จุดตรวจเช็คศุลกากร (ขาออก) 
ชั้น 5
 สำนักงานบริษัทการบินไทยและกลุ่มสายการบินในเครือ 
ชั้น 6
 ภัตตาคาร ร้านอาหารต่างๆ 
ชั้น 7
 จุดชมทิวทัศน์ 
ชั้น 0
 สถานีรถไฟฟ้า 
ชั้น -1
 ชานชาลารถไฟฟ้า และสถานที่ลำเลียงกระเป๋า 
ทางทิศเหนือของสนามบินสุวรรณภูมิ คือส่วนของอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนี้สามารถรองรับเที่ยวบินได้ 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 45 ล้านคนต่อปี เเละขนถ่ายสินค้าได้มากถึง 3 ล้านตันต่อปี
 
ชั้น 1 จุดจอดรถโดยสาร สำหรับผู้โดยสารหมู่คณะ
 
 
 
ชั้น 2 เดินทางขาเข้า สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศเเละระหว่างประเทศ
 
 
 
ชั้น 3 บริเวณพักคอย สำหรับผู้โดยสารสายการบิน
 
 
 
ชั้น 4 เดินทางขาออก สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศเเละระหว่างประเทศ
 
 
 
 
      
 อาคารจอดรถ   
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิมีอาคารจอดรถ 2 อาคารไว้อำนวยความสะดวก แก่ผู้โดยสาร ซึ่งเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสาร และสามารถรองรับรถยนต์ได้มากถึง 5,000 คัน นอกจากนั้น ยังมีบริเวณสำหรับจอดรถที่ชั้นใต้ดินอีกประมาณ 1,100 คัน เเละยังมีจุดจอดรถบริเวณอื่นๆ รวมทั้งหมด 15,677 คัน 

โรงแรมที่สนามบิน
บริเวณด้านบนของทางเข้ารถไฟฟ้าและด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร มีโรงแรม ในเครือ Accor ภายใต้ชื่อ Novotel ไว้รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน 600 ห้อง ในระยะแรก ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน
 

เส้นทางเชื่อมเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
 ประกอบด้วย 6 เส้นทางด้วยกัน คือ
1. เส้นทางจากทิศเหนือ: เป็นถนนยกระดับขนาด 8 ช่องจราจร จากถนนกรุงเทพ - ชลบุรี สายใหม่ (มอเตอร์เวย์) เข้าสู่อาคารผู้โดยสาร
2. เส้นทางจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ: เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร เชื่อมกับทางยกระดับจากถนนร่มเกล้าและถนนกิ่งแก้ว
3. เส้นทางจากทิศใต้: เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมกับถนนบางนา - ตราด และทางพิเศษบูรพาวิถี
4. เส้นทางจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ: เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมกับถนนอ่อนนุช
5. เส้นทางจากทิศตะวันตก: เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมกับถนนกิ่งแก้ว
6. แอร์พอร์ตลิงค์ (Airport link): เส้นทางสำหรับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายพญาไท - มักกะสัน - สุวรรณภูมิ รวมระยะทางทั้งสิ้น 28.5 กิโลเมตร ซึ่งจะวิ่งตรงเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร โดยมีสถานีรถไฟฟ้าอยู่ที่ชั้นใต้ดินของอาคารผู้โดยสาร รถไฟฟ้าสายแอร์พอร์ตลิงค์มีให้บริการ 2 ระบบด้วยกัน คือ รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Express) ขบวนสีแดง ผู้โดยสารจะสามารถถึงที่หมายภายในเวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น ใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 05.00-01.00 น. และ รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (City Line) ขบวนสีน้ำเงิน การเดินทางถึงสนามบินไม่เกินครึ่งชั่วโมง รถไฟฟ้าทั้งสองสายนี้ มีกำหนดแล้วเสร็จ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 นี้
 
 
 
 
การเดินทางภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป
เป็นสถานที่สำหรับจอดรถลีมูซีน รถแท็กซี่ รถเช่า จุดจอดรถเมล์เพื่อรองรับระบบขนส่งมวลชน ปั๊มน้ำมัน และร้านสะดวกซื้อต่างๆ ศูนย์ขนส่งสาธารณะนี้ มีที่ตั้งติดกับศูนย์ให้บริการด้านอาหารของบริษัทบางกอกเคเทอริ่งจำกัด และ LSG สกายเชฟ
 

รถเวียน (Airport Shuttle Bus)
 
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ มอบบริการรถรับ-ส่งภายในสนามบินฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้โดยสาร และพนักงานของสนามบิน ซึ่งมีให้บริการ 2 สายด้วยกัน คือ รถรับส่งสายด่วน และรถรับส่งสายธรรมดา
 

- รถรับส่งสายด่วน
จะเป็นสายที่วิ่งระหว่างอาคารจอดรถโดยสารทั่วไปและอาคารผู้โดยสาร ตามเส้นทาง ดังนี้ อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป - อาคารผู้โดยสาร (ด้านทิศตะวันออก) - อาคารผู้โดยสาร (ด้านทิศตะวันตก) - อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป ทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
 

- รถรับส่งสายธรรมดา
จะวิ่งไปส่งผู้โดยสารและพนักงานตามสถานที่ต่างๆ ภายในสนามบิน ประกอบด้วย อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป ศูนย์รถเช่า ลานจอดรถระยะยาว และอาคารผู้โดยสาร โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการ 3 เส้นทาง ดังนี้
 
สาย A1
- ลานจอดรถระยะยาว
 
- สำนักงานการบินไทย
 
- อาคารสินค้าภายในประเทศ
- อาคารผู้โดยสาร
 
- เขตปลอดอากร คลังสินค้า
 
- ที่ทำการไปรษณีย์
 
- ครัวการบินไทย
 
- ศูนย์รถเช่า
- อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป
 
 
 
สาย A2
- ศูนย์ขนส่งสาธารณะ
 
- สำนักงานการบินไทย
 
- อาคารสินค้าภายในประเทศ
 
- อาคารผู้โดยสาร
 
- เขตปลอดอากร คลังสินค้า
 
- ศูนย์รถเช่า
 
- อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป
 
 
 
สาย A3 
- ศูนย์ขนส่งสาธารณะ
 
- ลานจอดรถระยะยาว
 
- อาคารผู้โดยสาร
 
- ศูนย์รถเช่า
 
- อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป


 
 
 
 
 
การเดินทางไป / กลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส (Airport Express) 
สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังโรงแรมชั้นนำ หรือสถานที่สำคัญต่างๆ ของกรุงเทพฯ ด้วยความรวดเร็วและสะดวกสบาย ท่านสามารถติดต่อได้ที่จุดให้บริการ ณ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 8 โดยมีอัตราค่าโดยสารอยู่ที่ไม่เกิน 150 บาท ต่อคนต่อเที่ยว ใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 05.00 - 24.00 น. ให้บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ และจุดหมายปลายทางทั้งสี่ ได้แก่ สีลม บางลำพู ถนนวิทยุ และหัวลำโพง ซึ่งรถปรับอากาศด่วนพิเศษนี้จะมาส่งท่านที่อาคารผู้โดยสารชั้น 4 (ถนนชั้นใน)
 

รถแท็กซี่ (Taxi)
ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ตลอดทั้งวัน โดยจะต้องไปติดต่อที่จุดบริการแท็กซี่ บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น 1 แถวประตูทางเข้า-ออก 3, 4, 7 และ 8 สำหรับอัตราค่าโดยสารจะคิดตามมิเตอร์ บวกค่าบริการ 50 บาทและไม่รวมค่าทางด่วน ทั้งนี้ คนขับรถแท็กซี่จะไปส่งผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 (ถนนชั้นนอก) และจะวิ่งไปรับผู้โดยสารที่อาคารผู้โดยสารชั้น 1 (ถนนชั้นใน)
 

รถลีมูซีน (AOT Limousine)
 
นอกจากบริการรถแท็กซี่แล้ว ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิยังมีบริการรถลีมูซีนตลอด 24 ชั่วโมง ผู้โดยสารต้องทำการติดต่อ ณ เคาน์เตอร์ลีมูซีนชั้น 2 (บริเวณห้องโถงรับสัมภาระ และห้องโถงสำหรับเดินทางขาเข้า) อัตราค่าโดยสารจะคิดแบบเหมาจ่ายตามระยะทาง

รถเช่า (Car Rental)
 
นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเช่ารถยนต์ได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการรถเช่า บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู B สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิให้บริการรถเช่า 24 ชั่วโมงเช่นกัน การรับหรือคืนรถ ท่านจะต้องไปที่ สำนักงานบริการรถเช่า ศูนย์การขนส่งสาธารณะ
 
 

 
รถโดยสารสาธารณะ (BMTA Public Bus) 
การคมนาคมสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย ท่านสามารถโดยสารรถประจำทางขสมก. ซึ่งจะเป็นรถปรับอากาศ ได้ที่อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป ตลอด 24 ชั่วโมง ค่ารถราคา 35 บาท บริการรถเมล์ปรับอากาศแบ่งออกเป็น 3 เส้นทางด้วยกัน ดังนี้ 

1. รถโดยสารประจำทางไป/ กลับ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
- รถโดยสารประจำทาง สาย 549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มีนบุรี - บางกะปิ 
รถเมล์ปรับอากาศสาย 549 ให้บริการ24 ชั่วโมง วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนลาดกระบัง ถนนร่มเกล้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนเสรีไทย สุดสายที่บางกะปิ

- รถโดยสารประจำทาง สาย 550 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แฮปปี้แลนด์ 
รถเมล์ปรับอากาศสาย 550 ให้บริการ24 ชั่วโมง วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนลาดกระบัง ถนนอ่อนนุช ถนนศรีนครินทร์ ถนนลาดพร้าว ถนนแฮปปี้แลนด์ สุดสายที่แฮปปี้แลนด์ 

- รถโดยสารประจำทาง สาย 551 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
รถเมล์ปรับอากาศสาย 551ให้บริการ24 ชั่วโมง วิ่งผ่านเส้นทาง: มอเตอร์เวย์ ทางพิเศษศรีรัช ถนนพระรามเก้า ถนนอโศก - ดินแดง ถนนราชวิถี สุดสายที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

- รถโดยสารประจำทาง สาย 552 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช 
รถเมล์ปรับอากาศสาย 552 ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนบางนา - บางปะกง ถนนสุขุมวิท สุดสายที่สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช 

- รถโดยสารประจำทาง สาย 552 A ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สมุทรปราการ 
รถเมล์ปรับอากาศสาย 552 ให้บริการ24 ชั่วโมง วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนบางนา - ตราด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 รามคำแหง 2 เซ็นทรัลบางนา สำโรง สมุทรปราการ สุดสายที่อู่แพรกษา 

- รถโดยสารประจำทาง สาย 553 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สมุทรปราการ 
รถเมล์ปรับอากาศสาย 553 ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.50น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนลาดกระบัง ถนนกิ่งแก้ว ถนนบางนา-บางปะกง รามคำแหง 2 ถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขุมวิท ถนนสายลวด สุดสายที่สมุทรปราการ

- รถโดยสารประจำทาง สาย 554 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต (ทางด่วน) 
รถเมล์ปรับอากาศสาย 554 ให้บริการ24 ชั่วโมง วิ่งผ่านเส้นทาง: ทางพิเศษระหว่างเมือง (กรุงเทพฯ - ชลบุรีสายใหม่) ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก ถนนรามอินทรา ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนวิภาวดี - รังสิต ผ่านสนามบินดอนเมือง สุดสายที่รังสิต 

- รถโดยสารประจำทาง สาย 555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต (ทางด่วนพระราม 9) 
รถเมล์ปรับอากาศสาย 555 ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนดินแดง ถนนสุทธิสาร ถนนวิภาวดี - รังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสี่ สนามบินดอนเมือง สุดสายที่รังสิต

- รถโดยสารประจำทาง สาย 558 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เซ็นทรัล พระราม 2 (ทางด่วน) 
รถเมล์ปรับอากาศสาย 558 ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนบางนา - ตราด ดาวคะนอง ลงวัดสน ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนพระราม 2 เซ็นทรัลพระราม 2 สุดสายที่อู่แสมดำ 

- รถโดยสารประจำทาง สาย 559 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต (ทางด่วน) 
รถเมล์ปรับอากาศสาย 559ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนเสรีไทย สวนสยาม โรงพยาบาลนพรัตน์ แฟชั่นไอส์แลนด์ ทางด่วน (วงแหวน) ถนนลำลูกกา สวนสนุกดรีมเวิลด์ คลอง 4 คลอง 3 คลอง 2 คลอง 1 สุดสายที่ตลาดสุชาติ


2. รถโดยสารประจำทางไป/ กลับ กรุงเทพฯ และสามจังหวัด
 
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 389 วิ่งเส้นทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - พัทยา (จ.ชลบุรี)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 390 วิ่งเส้นทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ตลาดโรงเกลือ (จ.สระแก้ว)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 825 วิ่งเส้นทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หนองคาย


3. รถโดยสารประจำทางไป/ กลับ กรุงเทพฯ และเมืองในจังหวัดสำคัญ (แวะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 55 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (เอกมัย) - บางคล้า (จ.ฉะเชิงเทรา)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 9904 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต) - พัทยา (จ.ชลบุรี)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 9906 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต) - บ้านฉาง (จ.ระยอง)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 9907 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต) - จันทบุรี
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 9908 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต) - ตราด
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 9909 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต) - แหลมฉบัง (จ.ชลบุรี)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 9910 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต) - บางคล้า (จ.ฉะเชิงเทรา)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 9916 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต) - เขาหินซ้อน (จ.ปราจีนบุรี) - สระแก้ว


รถตู้ปรับอากาศ NGV ขสมก. (Luxury Van)
สนามบินสุวรรณภูมิมีรถตู้ปรับอากาศไว้คอยบริการผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 40 - 50 บาท
 
- รถตู้ขสมก. สาย 549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มีนบุรี 
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 549 ให้บริการ24 ชั่วโมง วิ่งผ่านเส้นทาง: สน.ลาดกระบัง ถนนร่มเกล้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีนบุรี 

- รถตู้ขสมก. สาย 550 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แฮปปี้แลนด์
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 550 ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ แยกอ่อนนุช แยกบางกะปิ แฮปปี้แลนด์ 

- รถตู้ขสมก. สาย 551 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 551 ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00น. วิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ แล้วลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

- รถตู้ขสมก. สาย 552 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คลองเตย 
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 552 ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนบางนา - ตราด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 รามคำแหง 2 เซ็นทรัลบางนา อุดมสุข สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช 

- รถตู้ขสมก. สาย 552 A ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สมุทรปราการ 
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 552 A ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนบางนา - ตราด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 รามคำแหง 2 เซ็นทรัลบางนา สำโรง สมุทรปราการ อู่แพรกษา 

- รถตู้ขสมก. สาย 554 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต 
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 554 ให้บริการตั้งแต่เวลา 04.00 - 23.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนรามอินทรา หลักสี่ สะพานใหม่ ปากทางลำลูกกา ประตูกรุงเทพ (สะพานใหม่) 

- รถตู้ขสมก. สาย 555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต 
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 555 ให้บริการตั้งแต่เวลา 03.30 - 23.00น. วิ่งเส้นทางด่วนพระราม 9 - ด่านดินแดง ลงทางด่วนที่ดินแดง ผ่านสุทธิสาร ถนนวิภาวดี - รังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสี่ ดอนเมือง 

- รถตู้ขสมก. สาย 555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 555 ให้บริการตั้งแต่เวลา 03.30 - 23.00น. วิ่งขึ้นทางด่วนพระราม 9 ลงด่านดินแดง แล้วขึ้นโทลเวย์ ผ่านเจ๊เล้งตลาดใหม่ ดอนเมือง ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

- รถตู้ขสมก. สาย 556 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ 
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 556 ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00น. วิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ แล้วขึ้นทางด่วนลงแยกยมราช ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนข้าวสาร ห้างพาต้า ปิ่นเกล้า สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้

- รถตู้ขสมก. สาย 559 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 559 ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00น. วิ่งขึ้นทางด่วน ผ่านสวนสนุกดรีมเวิลด์ คลอง 4 คลอง 3 คลอง 2 คลอง 1 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

473 คน

 สถิติเมื่อวาน

1487 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

39946 คน

99893 คน

3668300 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official