สาธารณรัฐฮอนดูรัส
Republic of Honduras
ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง อยู่ตอนกลางของภูมิภาคอเมริกากลาง ทิศเหนือติดกับทะเล แคริบเบียน และติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกมีพรมแดนติดกับเอลซัลวาดอร์ และกัวเตมาลา ส่วนทางทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้ติดกับนิการากัว

ภูมิประเทศ ตอนในของประเทศเป็นภูเขา และมีราบแคบตามแนวฝั่งทะเล

ภูมิอากาศ กึ่งร้อนชื้นบริเวณที่ราบต่ำ และอากาศเย็นสบายในเขตภูเขา

พื้นที่ 112,090 ตารางกิโลเมตร

ประชากร (2549) 7,483,763 คน

อัตราการเพิ่มของประชากร (2550) ร้อยละ 2.09

เมืองหลวง กรุงเตกูซิกัลปา (Tegucigalpa)

เชื้อชาติ Mestizo (เลือดผสมคนผิวขาวกับชนพื้นเมือง) ร้อยละ 90 ชาวพื้นเมือง ร้อยละ 7 ชนผิวดำ ร้อยละ 2 และคนผิวขาว ร้อยละ 1

ภาษาราชการ สเปน

ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 97 และโปรเตสแตนต์เป็นกลุ่มน้อย

อัตราผู้รู้หนังสือ (2546) ร้อยละ 80

หน่วยเงินตรา (2548) สกุล Lempira (HNL) 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 18.92 HNL
วันชาติ 15 กันยายน ค.ศ 1821 (ได้รับอิสรภาพจากสเปน)

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ CACM, ECLAC, FAO,G-77, FEALAC, IADB,IBRD,ICAO,ICFTU,ICRM,IDA,IFAD, IFC,ILO,IMF,IMO,IOM,ITU,NAM,OAS,OPANAL,UN,UNCTAD,UNESCO,UNIDO,UPU,WHO, WIPO,WMO,WTO


การเมืองการปกครอง

รูปแบบการปกครอง สาธารณรัฐ

รัฐธรรมนูญปัจจุบัน 20 มกราคม 2525
ประมุขของประเทศ ประธานาธิบดี

ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ได้แก่ นาย Manuel ZELAYA Rosales (เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ 27 มกราคม 2549)

ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายบริหารด้วย โดยมาจากการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานาน 4 ปี

ฝ่ายนิติบัญญัติิ เป็นระบบสภาเดียว (Unicameral) มีจำนวน 128 ที่นั่ง

ฝ่ายตุลาการ ผู้พิพากษาศาลฎีกา มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกรัฐสภา มีวาระ 4 ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย Milton JIMENEZ Puerto

การเลือกตั้งครั้งต่อไป พฤศจิกายน 2552

พรรคการเมืองหลัก
Christian Democratic Party (พรรครัฐบาล)
Liberal Party
National Party of Honduras

เศรษฐกิจการค้า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (2549) 8.478พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2549) ร้อยละ 6

รายได้ประชาชาติต่อหัว (2549) 1,133.42 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี

โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (2548) ภาคเกษตรกรรมร้อยละ 34

ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 3.12

ภาคบริการ ร้อยละ 54.9

อัตราเงินเฟ้อ (2549) ร้อยละ 5.6

ทรัพยากรธรรมชาติิ ป่าไม้ ทองคำ เงิน ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แร่เหล็ก พลวง ถ่านหิน ปลา

เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ (2549) 2.628 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าการส่งออก (2549) 1.981 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกหลัก กล้วย กาแฟ กุ้งล็อบสเตอร์ ทองคำ

ตลาดส่งออกสำคัญ สหรัฐฯ กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ เบลเยียม เยอรมัน

มูลค่าการนำเข้า (2549) มูลค่า 5.037 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สินค้านำเข้าหลัก เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการขนส่ง วัตถุดิบอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง อาหาร

ตลาดนำเข้าหลัก สหรัฐฯ กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ คอสตาริกา เม็กซิโก

สถิติการค้าไทย-ฮอนดูรัส (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
มูลค่าการค้า ไทยส่งออก ไทยนำเข้า ดุลการค้า
2546 17.7 17.4 0.3 17.1
2547 20.3 20.3 0.1 20.2
2548 26.4 25.4 1.0 24.4
2549 (ม.ค. - ส.ค.) 20.3 20.3 0.0 20.3
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐฮอนดูรัส
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทยและฮอนดูรัสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1985 โดยรัฐบาลไทยได้แต่งตั้งให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำฮอนดูรัสอีกตำแหน่งหนึ่ง และแต่งตั้งให้นาย Henry Bahr เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำฮอนดูรัส ในขณะที่รัฐบาลฮอนดูรัสได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่นมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย และแต่งตั้งนายสุนทร อรุณานนท์ชัย เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทย

สินค้าที่ไทยส่งออก ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผ้าผืน เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ

สินค้าที่ไทยนำเข้า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร้๗รูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

102 คน

 สถิติเมื่อวาน

2190 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

35854 คน

35854 คน

3604261 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official