ทัวร์จีน DREAM HOME    THE CHINA SNOW TOWN

เที่ยวจีน รหัสทัวร์  XW-L18-GT-SHEXW002_JAN


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง-สนามบินดอนเมือง – เสิ่นหยาง
(รถไฟความเร็วสูง) สู่เมืองฮาร์บิ้น – ร้านเสื้อกันหนาว – ถนนคนเดินจงหยัง
ฮาร์บิ้น – ลานสกี YABULI(รวมม้าลากเลื่อน) – หมู่บ้านหิมะ(รวมค่าเข้า+รถรับส่ง)
DREAM HOME (รวมค่าเข้า) – ปล่อยอิสระหรือลูกค้าสามารถซื้อโปรแกรมเสริม
 ภูเขา YANG CAOSHAN – ชมป่าหิมะ – ชมแสงสีกลางคืน NIGHT  PLAZA
ถนนแส่ยุ่นเจีย (XUE YUN JIE)-หมู่บ้านหิมะ – ฮาร์บิ้น– ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย
 สวนสตาลิน– เทศกาลน้ำแข็ง 2018-ฮาร์บิ้น– สวนเสือไซบีเรีย – ผ่านชมโอเปร่าเฮ้าส์
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจงเจี้ย – เสิ่นหยัง (รถไฟความเร็วสูง)
เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน NOK SCOOT
กำหนดเดินทาง
2-8 ม.ค.61 37999.-
 

ทัวร์จีน  SNOW TOWN OF CHINA5 วัน 4 คืน

เที่ยวจีน รหัสทัวร์ CZ-L05-HRB-CZ002_JAN


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ – กวางเจา  – กวางเจา –  ฮาร์บิ้น – ร้านเสื้อกันหนาวตงเป่ย
ฮาร์บิ้น – โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย – ถนนคนเดินจงยัง – อนุสาวรีย์ฝังหง
สวนซตาหลิน – โรงละครจงยัง(แถมโชว์)-ฮาร์บิ้น – การเสดงว่ายน้ำ
 ร้านรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถกอล์ฟ) – เทศกาลน้ำแข็ง
พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ (หนัง 4D ลิ้มรสเบียร์คนละหนึ่งแก้ว) – คฤหาสน์วอลการ์
 (แถมกิจกรรมนั่งล้อยางสไลเดอร์ + DIY ตุ๊กตารัสเซีย)-ฮาร์บิ้น – กวางเจา
 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน  CHINA SOUTHERN
กำหนดเดินทาง
 03 – 07   ม.ค. 61  33900.-
05 – 09   ม.ค. 61  33900.-

 

ทัวร์จีน SHE02 : WONDERFUL HARBIN 6D4N

เที่ยวจีน รหัสทัวร์ XW-L09-SHE02_JAN18

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-เสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
 ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง- สู่ฮาร์บิ้น – ร้านขายเสื้อกันหนาว
ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย
 ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018
ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ -สวนสตาลิน
 ถนนโบราณกวนตง-รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง
 ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย-เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)


ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน NOK SCOOT
กำหนดเดินทาง
20-25   ธ.ค 60  27777.-
27-1   ธ.ค 60  32777.-
18-22,31ม.ค-5ก.พ  ม.ค 61  28777.-
 

ทัวร์จีน โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน ต้าเหลียน 7D5N

เที่ยวจีน รหัสทัวร์ XW-L104-SHXWSHE5_MAR18


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์
สนามบินดอนเมือง-สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-ร้านขายเสื้อกันหนาว
พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-เสิ่นหยาง-ฉางชุน
พระราชวังจอมปลอม-กระทรวง-ทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม
ฉางชุน-ฮาร์บิน-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน
ร้านขายสินค้า-พื้นเมืองรัสเซีย-เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถแบตเตอรี่)-สวนเสือไซบีเรีย
โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย-ฮาร์บิ้น-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ต้าเหลียน
จัตุรัสชิงไห่จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ-ผ่านชมถนนปิงไห่ลู่-ต้าเหลียน-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน NOK SCOOT
กำหนดเดินทาง
7-13  มี.ค 61  28799.-

 

ทัวร์จีน  HARBIN ICY SNOW 7D5N

เที่ยวจีน รหัสทัวร์ XW-L09-SHE01_FEB


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-เสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
 ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง- สู่ฮาร์บิ้น – ร้านขายเสื้อกันหนาว
ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย
ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018
ฮาร์บิ้น – จี๋หัว สกีรีสอร์ทบริ-ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง
 อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ -สวนสตาลิน - ถนนโบราณกวนตง-รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง
 บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย-เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)


ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน NOK SCOOT
กำหนดเดินทาง
19 – 25   ธ.ค 60  32777.-
26 ธ.ค.– 01 ม.ค.61  ธ.ค 60  35777.-
09 – 15  ม.ค 61  31777.-
23 – 29   ม.ค 61  31777.-
06 – 12    ก.พ 61  31777.-
 


ทัวร์จีน  เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน จี๋หลิน

เที่ยวจีน รหัสทัวร์ XW-L104-SHXWSHE2_MAR18


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์จีน :
สนามบินดอนเมือง-สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง
ร้านขายเสื้อกันหนาว-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
เสิ่นหยาง-ฉางชุน-ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า)-ฉางชุน
ฮาร์บิน-เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2017
 International Ice and Snow Festival)-โบสถ์เซ็นโซเฟีย
 (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-อนุสาวรีย์ฝั่งหงสวนสตาลิน-ร้านขายสินค้า
พื้นเมืองรัสเซีย-ฮาร์บิน-จี๋หลิน-วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-จัตุรัสซื่อจี้
พิพิธภัณฑ์แมนจู-ร้านโสม-จี๋หลิน-เสิ่นหยาง


ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน NOK SCOOT
กำหนดเดินทาง
 29  – 04   ธ.ค 60  34799.-
 19-25    ม.ค 61  32799.-
 02-08    ก.พ 61  32799.-
02-08   มี.ค6 1  32799.-


ทัวร์จีน  เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ต้าเหลียน ฮาร์บิน 6วัน 4คืน

เที่ยวจีน รหัสทัวร์ XW-L104-SHXWDLC5_JAN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์
สนามบินดอนเมือง-สนามบินดอนเมือง-ต้าเหลียน
จัตุรัสชิงไห่จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ-ผ่านชมถนนปิงไห่ลู่
นั่งรถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิน-ร้านขายเสื้อกันหนาว
โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปด้านนอก)อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน
เกาะพระอาทิตย์-สวนว่านต๋า-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
 (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) ถนนจงเอียง
ฮาร์บิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ต้าเหลียน-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน NOK SCOOT
กำหนดการเดินทาง
28-2      ธ.ค  60    33799.-
18-23      ม.ค  61   31799.-
 

ทัวร์จีน  เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน จี๋หลิน 7วัน 5คืน

เที่ยวจีน รหัสทัวร์ XW-L104-SHXWSHE2_MAR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์
สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-ร้านขายเสื้อกันหนาว
พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-เสิ่นหยาง-ฉางชุน-ลานสกีจิงเย้ถัง
ฉางชุน-ฮาร์บิน-เกาะพระอาทิตย์-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
(Harbin 2018 International Ice and Snow Festival)
โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน
ร้านขายสินค้าพื้นเมือง รัสเซีย-ฮาร์บิน-จี๋หลิน-วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-จัตุรัสซื่อจี้
พิพิธภัณฑ์แมนจู-ร้านโสม-จี๋หลิน-เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน NOK SCOOT
กำหนดการเดินทาง
29-4      ธ.ค.60    34799.-
19-25      ม.ค.61   32799.-
2-8        ก.พ.61  32799.-
2-8      มี.ค.61    32799.-

ทัวร์จีน โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน ต้าเหลียน 7วัน 5คืน

เที่ยวจีน รหัสทัวร์ XW-L104-SHXWSHE5_MAR


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์
สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-ร้านขายเสื้อกันหนาว-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง-เสิ่นหยาง-ฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม
กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม
ฉางชุน-ฮาร์บิน-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-อนุสาวรีย์ฝั่งหง
สวนสตาลินร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย-เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถแบตเตอรี่)
สวนเสือไซบีเรีย-โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย-ฮาร์บิ้น-นั่งรถไฟความเร็วสูง
ต้าเหลียน-จัตุรัสชิงไห่-จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ-ผ่านชมถนนปิงไห่ลู่
ต้าเหลียน-สนามบินดอนเมือง

ทัวร์จีนราคาถูก แพคเกจทัวร์จีน โดย สายการบิน NOK SCOOT
กำหนดการเดินทาง
7-13    มี.ค     61   28799.-
 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2448 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

40278 คน

321640 คน

3285523 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official