ทัวร์ เฉิงตู ซุป 2สี

รหัสทัวร์ 3U-L145-CSCTU3U03_DEC

1.กรุงเทพฯ-เฉิงตู
2.เฉินตู-ฉื้อสุ่ย-น้ำตกฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ
3.เมืองโบราณปิ่งอาน-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต
4.เล่อซาน-เฉิงตู-ร้านหยก-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่
5.ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพ


สายการบิน SICHUAN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 15,899 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  28พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61 26-30
 

ทัวร์ T-SUD MILLION SHADES OF SONGPINGOU 5D3N

รหัสทัวร์ MU-L09-CTU03_NOV

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2.กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เฉินตู – เม้าเสี้ยน - อุทยานซงผิงโกว - เมืองชวนจู่ซื่อ
3.เมืองชวนจู่ซื่อ - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) 
4.เมืองชวนจู่ซื่อ – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ยน – เฉินตู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ถนนคนเดินซุนซีลู่ –  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
5.ศาลเจ้าสามก๊ก - ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)


สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  7-11,21-25
ต.ค.61  14-18,22-26,26-30
พ.ย.61  1-5ทัวร์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ MU-L05-GO1CTU-MU001_DEC

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) –เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)
(03.10-07.30)-ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
3.อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-เมืองชวนจู่
4.เมืองชวนจู่-ร้านใบชา-เฉิงตู-ถนนโบราณจิ่งหลี่
5.ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านยางพารา
ถนนคนเดินซุนซีลู่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)(23.30-02.25)

สายการบิน CHINA EASTERN
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดเดินทาง 
ก.ย.61  4-8,11-15,18-22,16-20,28ต.ค-1พ.ย
พ.ย.61  6-10
ธ.ค.61  1-5,11-15

ทัวร์ เฉิงตู ..ยำหอยแครง 6วัน5คืน

รหัสทัวร์3U-L104-SH3UCTU18_DEC

1.กรุงเทพฯ-เฉิงตู
2.เฉิงตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า)เลือกเล่นหิมะหรือสกี-ง้อไบ๊
3.ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง-วัดเป้ากั๋ว
4.ง้อไบ๊-พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เฉิงตู
เมืองโบราณหวงหลงซี-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
5.ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหมอนยางพารา-ร้านหยก-ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านใยไผ่ไหม-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
6.ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม-เฉิงตูกรุงเทพฯ


สายการบิน SICHUAN AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  21-26,28ธ.ค-2ม.ค.61ทัวร์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1CTU-TG001_DEC

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)
(10.55-15.05)-เม่าเสี้ยน
2.เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว
3.อุทยานแห่งชาติจิ้วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-จิ่วจ้ายโกว-เมืองชวนจู่
4.เมืองชวนจู่-ผ่านชมกำแพงเมืองดบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี
เฉิงตู-ร้านยางพารา
5.ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม
ถนนซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
6.ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (16.05-18.10)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น29,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  7-12,14-19,13-18,16-21,18-23,30ต.ค-4พ.บ
พ.ย.61  2-7,3-8,23-28
ธ.ค.61  5-10,14-19


ทัวร์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง  6 วัน 5 คืน 

รหัสทัวร์ CA-L05-GO1CTU-CA001_OCT

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) –เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)
(17.55-22.00)
2.เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว
3.อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-จิ่วจ้ายโกว-เมืองชวนจู่
4.เมืองชวนจู่-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-หวงหลง-เมืองเม่าเสี้ยน
5.เมืองเม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
6.ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านยางพารา-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู
(สนามบินเฉิงตูซหวงหลิว) –กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (14.55-17.05)


สายการบินAIR CHINA
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
กำหนดเดินทาง 
ก.ย.61  14-19
ต.ค.61  12-17,19-24,20-25,22-27

ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียใน..สุกี้หม้อไฟ

รหัสทัวร์ 3U-L104-SH3UHKT1_SEP

1.กรุงเทพฯ-เฉิงตู
2.เฉิงตู-โฮฮอท -พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา
3.โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า
ฟาร์มเอินเหอ (ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ
4.ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย
  เมืองออร์ดอส
5.เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย
เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู
6.ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-เฉิงตูกรุงเทพฯ


สายการบิน SICHUAN AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  12-17ทัวร์  T-SUD CHENGDU WORLD HERRITAGE 6D4N

รหัสทัวร์  TG-L09- CTU02 - T-SUD_AUG


1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)- เฉินตู  – ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว
2.เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า)
นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์
3.ง้อไบ๊ - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – ชื่อสุ่ย
4.ชื่อสุ่ย – อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ - มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย
5.ชื่อสุ่ย- เฉินตู - ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
6.ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - สนามบินเฉินตู 
  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น25,888 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  8-13
ทัวร์ เฉิงตู การ์เซียร์สวรรค์ หวงหลง ซงผิงโกว 6 วัน 5 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1CTU-TG003_DEC

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)
(10.05-14.00)-เม่าเสี้ยน
2.ต๋ากู่ปิงชวน-อุทยานภูผาการ์เซียร์สวรรค์(รวมกระเช้า)-เม่าเสี้ยน
3.อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เม่าเสี้ยน
4.อุทยานซงผิงโกว(รวมรถอุทยาน)-เฉิงตู-ร้านยางพารา
5.ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหยก
ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
6.ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิวฉ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(15.05-17.20)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น28,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  18-23,31ต.ค-5พ.ย
พ.ย.61  1-6,5-10,16-21,30พ.ย-5ธ.ค
ธ.ค.61  1-6,8-13
ทัวร์ ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว 8 วัน 7 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1CTU-TG002_NOV

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)
(10.05-14.00) -เม่าเสี้ยน
2.อุทยานซงผิงโกว(รวมรถุทยาน)-เมืองชวนจื่อ
3.อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เม่าเสี้ยน
4.เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊
5.ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้า)-วัดเป้ากว่อ
6.ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านผ้าไหม-เมืองโบราณหวงซี-ร้านยางพารา-ซอยกว้างซอยแคบ
7.ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหยก-ถนนคนเดินซุนซีลู่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
8.ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (15.05-17.20)

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น32,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  27ต.ค-3พ.ย.61
พ.ย.61  2-9,4-11
ทัวร์ ทิเบตดินแดนสวรรค์ ทะเลสาบหยางหู6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ 3U-L05-GO1CTU-3U002_DEC

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)
2.เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)-ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์)
พระราชวังโหลวปูหลินคา
3.พระราชวังโปตาลากง-อารามโจคัง-ตลาดบาร์ฆอร์-อารามเซรา
4.ลาซา-ทะเลทราบหยางหู- ลาซา
5.ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว
ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซุนซีลู่
6.ร้านยางพารา-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน SICHUAN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  2-7,21-26
ธ.ค.61  7-12ทัวร์ ทัวร์คุณธรรม ทิเบต...ลาบปลา  6วัน 5 คืน 

รหัสทัวร์ 3U-L104-SH3ULXA4_NOV

1.กรุงเทพฯ – เฉินตู 
2.เฉินตู-ลาซา-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา 
3.พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม 
4.ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว-ลาซา
5.ลาซา-เฉินตู -ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
6.ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ


สายการบิน SICHUAN AIRLINES  
ราคาเริ่มต้น 37,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  5-10
ต.ค.61  24-29
พ.ย.61  7-12
ทัวร์ ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก  ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ 3U-L09-GO1CTU-3U001_OCT


1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)
2.เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)-ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์)
พระราชวังโหลวปูหลินคา
3.พระราชวับงโปตาลากง-อารามโจคัง-ตลาดบาร์ฆอร์-อารามเซรา
4.ลาซา(นั่งรถไฟ)-ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ- ลาซา
5.ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)
ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซุนซีลู่
6.ร้านยางพารา-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน SICHUAN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  7-12
ต.ค.61  17-22,19-24


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2436 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

40266 คน

321628 คน

3285511 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official