เซนต์ลูเซีย
Saint Lucia
 
ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง เป็นเกาะตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ โดยอยู่ทางตอนเหนือของตรินิแดดและโตเบโก

ภูมิอากาศ แบบเขตร้อน ฤดูแล้งเริ่มจากเดือนมกราคม-เมษายน และฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม

พื้นที่ 620 ตารางกิโลเมตร

ประชากร กค. (2544) 159,100 คน(2547)

เมืองหลวง กรุงแคสตรีส์ (Castries)

ภาษา อังกฤษเป็นภาษาราชการ ฝรั่งเศส

ศาสนา นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ร้อยละ 90 โปรเตสแตนท์ ร้อยละ 7 แองกลิกัน ร้อยละ 3

เชื้อชาติ แอฟริกันร้อยละ 90 ผสมร้อยละ 6 อินเดีย ร้อยละ 3 ผิวขาว ร้อยละ 1

วันชาติ 22 กุมภาพันธ์ ( ปี 2522 ได้เอกราชจากอังกฤษ)

อาชีพ (2538) เกษตรกรรมร้อยละ 42 พาณิชยกรรม ร้อยละ 20 การบริการร้อยละ 19 หัตถอุตสาหกรรม ร้อยละ 11 อื่น ๆ ร้อยละ 8

หน่วยเงินตรา East Caribbean Dollars : EC$ 1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ เท่ากับ 2.7000 EC$ (อัตราคงที่ตั้งแต่ปีค.ศ. 1976)

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ CARICOM ECLAC FAO G77 IBRD ICAO ILO IMF ITU NAM OAS UN UNCTAD UNESCO UNIDO UPU WHO WIPO WMO
การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(Constitutional Monarchy)

รัฐธรรมนูญ 22 กุมภาพันธ์ 2522

ประมุขของประเทศ สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ (ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2495) ซึ่งมีผู้สำเร็จราชการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีฯ(Governer General) คือ Dr. Parlette Louisy (ตั้งแต่กันยายน 2540)

หัวหน้ารัฐบาล นายกรัฐมนตรี มาจากหัวหน้าพรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมาก หรือผู้นำพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้สำเร็จราชการ
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้แก่ Dr. Kenneth Anthony (ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2540)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ Mr. George Odlum

สภานิติบัญญัติ เป็นระบบ 2 สภา (bicameral) ได้แก่
- วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิก 11 คน (โดย 6 คนได้รับการเสนอจากนายกรัฐมนตรี / 3 คน ได้รับการเสนอจากผู้นำพรรคฝ่ายค้าน และที่เหลือจากองค์กรทางด้านศาสนาและสังคม)
- สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 17 คน มีวาระ 5 ปี)

ฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผู้สำเร็จราชการ ภายใต้การเสนอของนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายตุลาการ เป็นระบบศาล Eastern Caribbean Supreme Court ซึ่งมีเขตอำนาจศาลครอบคลุม Anguila, Antigua and Barbuda, the British Virgin Islands, Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and Grenadines (และ Saint Lucia)

การเลือกตั้งครั้งล่าสุด เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2540

การเลือกตั้งครั้งต่อไป เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2545

เศรษฐกิจการค้า
ภาพรวมทางเศรษฐกิจ รายได้หลักขึ้นอยู่กับการส่งออกกล้วย ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหว เนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับสินค้าดังกล่าว มีการแข่งขันสูงในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาด้วยกัน ทำให้เซนต์ลูเซีย พยายามที่จะกระจายเศรษฐกิจออกไปในด้านต่างๆ มากขึ้น อาทิ ขยายการท่องเที่ยว การผลิต และการก่อสร้าง เป็นต้น

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2543) ร้อยละ 0.5

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (2543) 0.77พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ


โครงสร้าง GDP ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 10.7 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 32.3 ภาคบริการ ร้อยละ 57.0

รายได้ประชาชาติต่อหัว (2547) 4,637 ดอลลาร์สหรัฐฯ

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3.7

อัตราการว่างงาน ร้อยละ 15

อุตสาหกรรม สิ่งทอ ประกอบชิ้นส่วนอีเลคทรอนิกส์ การท่องเที่ยว การแปรรูปผลผลิตมะนาวและมะพร้าว

เกษตรกรรม กล้วย มะพร้าว ผัก มะนาว โกโก้

สินค้าเข้า มูลค่า 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ อาหารร้อยละ 23 สินค้าหัตถอุตสาหกรรมร้อยละ 21 เครื่องยนต์และอุปกรณ์การขนส่งร้อยละ 19 ที่เหลือเป็นสินค้าเคมีภัณฑ์และเชื้อเพลิง

สินค้าออก มูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ กล้วยร้อยละ 41 นอกนั้นเป็นผลผลิตโกโก้ ผัก ผลไม้ น้ำมันมะพร้าว และสิ่งทอ

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ สหรัฐอเมริกา ประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกาและแคริเบียน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น แคนาดา
สถิติการค้าไทย-เซนต์คิตส์และเนวิส(หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ)
ปี มูลค่าการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า
2545 103,703 88,522 15,181 73,341
2546 50,194 28,425 21,769 6,656
2547 135,047 63,240 71,807 -8,567
2547 (ม.ค.-เม.ย.) - - - -
2548 (ม.ค.-เม.ย.) 5,905 5,905 - 5,905
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเซนต์ลูเซีย

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทยกับเซนต์ลูเซียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2532 และยังไม่มีสำนักงานตัวแทนระหว่างกัน

สถิติการค้าระหว่างไทย-เซนต์ลูเซีย ดูเอกสารแนบ

สินค้าที่ไทยนำเข้า เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ

สินค้าที่ไทยส่งออก อาหารทะเลกระป๋อง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้ง เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เซรามิก ต้นกล้วยไม้ ยาน
พาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ของเล่น

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2152 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

39982 คน

321344 คน

3285227 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official