เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
Saint Vincent and the Grenadines
 
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง เป็นเกาะตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ โดยอยู่ทางตอนเหนือของตรินิแดดและโตเบโก

ภูมิอากาศ แบบเขตร้อน ฤดูแล้งเริ่มจากเดือนมกราคม-เมษายน และฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม

พื้นที่ 389 ตารางกิโลเมตร

ประชากร (2550) 118,149 คน

อัตราการเจริญเติบโตของประชากร (2544) ร้อยละ 0.248

เมืองหลวง กรุงคิงส์ทาวน์ (Kingstown)

ภาษา อังกฤษเป็นภาษาราชการ ฝรั่งเศส

ศาสนา แองกลิกัน เมธอดิสต์ โรมันคาธอลิก เซเวนธ์เดย์แอดเวนติส

เชื้อชาติ ผิวดำ 66% ผิวขาว 19% อินเดียนพื้นเมือง 6% อเมริเดียน 2% อื่นๆ 7%

วันชาติ 27 ตุลาคม ( ปี ค.ศ. 1979 / Independence Day)

อัตราผู้รู้หนังสือ ร้อยละ 96

หน่วยเงินตรา East Caribbean Dollars : EC$ 1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ เท่ากับ 2.7000 EC$ (อัตราคงที่ตั้งแต่ปีค.ศ. 1976)

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ CARICOM ECLAC FAO G77 IBRD ICAO ILO IMF ITU NAM OAS UN UNCTAD UNESCO UNIDO UPU WHO WIPO WMO
การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(Constitutional Monarchy)

รัฐธรรมนูญ 27 ตุลาคม 2522

ประมุขของประเทศ สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ (ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2495) ซึ่งมีผู้สำเร็จราชการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีฯ(Governer General) คือ Sir Frederick Nathaniel Ballantyne (ตั้งแต่ปี 2545)

หัวหน้ารัฐบาล โดยทั่วไปนายกรัฐมนตรี มาจากหัวหน้าพรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้สำเร็จราชการ

นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้แก่ Ralp E. Gonsalves

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการท่องเที่ยว Mr. Allan Cruickshank

สภานิติบัญญัติ เป็นระบบสภาเดียว (unicameral) จำนวน 21 ที่นั่ง (มาจากการเลือกตั้ง 15 ที่นั่งและแต่งตั้งอีก 6 ที่นั่ง) มีวาระ 5 ปี

ฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผู้สำเร็จราชการ ภายใต้การเสนอของนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายตุลาการ เป็นระบบศาล Eastern Caribbean Supreme Court (ซึ่งมีเขตอำนาจศาลครอบคลุม Anguila, Antigua and Barbuda, the British Virgin Islands, Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia และ Saint Vincent and the Grenadines)

การเลือกตั้งครั้งล่าสุด เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548

การเลือกตั้งครั้งต่อไป เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเดือนพฤษภาคม 2553

เศรษฐกิจการค้า
ภาพรวมทางเศรษฐกิจ รายได้หลักขึ้นอยู่กับการเกษตร คือการส่งออกกล้วย และกำลังขยายด้านการท่องเที่ยว

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2548) ร้อยละ 4.9

โครงสร้าง GDP (2544)
ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 10.6
ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 26
ภาคบริการ ร้อยละ 64

รายได้ประชาชาติต่อหัว (2543) 2,800 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราเงินเฟ้อ (2548) ร้อยละ 1

อัตราการว่างงาน (2544) ร้อยละ 15

อุตสาหกรรม อาหารแปรรูป เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ แป้งมัน

เกษตรกรรม กล้วย มะพร้าว มันเทศ เครื่องเทศ การปศุสัตว์ ได้แก่ วัว แกะ สุกร แพะและปลา

สินค้าเข้า (2547) มูลค่า 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ อาหาร เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ แร่ และเชื้อเพลิง

สินค้าออก (2547) มูลค่า 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ กล้วย (ร้อยละ 39) เผือก แป้งมัน ไม้ตีเทนนิส

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ สิงคโปร์ ตรินิแดดและโตเบโก สหรัฐอเมริกา อิตาลี สเปน ตุรกี เยอรมัน
สถิติการค้าไทย-เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)
ปี มูลค่าการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า
2546 0.1 0.09 0.01 0.09
2547 0.22 0.20 0.02 0.18
2548 0.31 0.30 0.01 0.30


ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับเซนต์ลูเซีย สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2539 โดย สอท. ณ กรุงออตตาวาเป็น Contact Point

สินค้าที่ไทยนำเข้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษ กระดาษแข็ง และผลิตภัณฑ์

สินค้าที่ไทยส่งออก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล เม็ดพลาสติก

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

894 คน

 สถิติเมื่อวาน

2443 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

43766 คน

325128 คน

3289011 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official